Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HijackThis logfile

Anoniem
None
4 antwoorden
 • Hallo

  Wie heeft er verstand van en wil er even naar kijken ?

  Het probleem is dat de pc na enige tijd werken zeer traag wordt. De enige oplossing is om de pc een uit te drukken (normala uitschakelen duurt zeer lang)

  bedankt alvast

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 15:12:46, on 19-9-2010
  Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18943)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Windows\RtHDVCpl.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\PACKARD BELL\SetUpMyPC\SmpSys.exe
  C:\Windows\System32\igfxtray.exe
  C:\Windows\System32\hkcmd.exe
  C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe
  C:\Windows\System32\igfxpers.exe
  C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  C:\Program Files\ION\EZ VHS Converter\MediaTVMonitor.exe
  C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ArcCon.ac
  C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe
  C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmon.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10i_ActiveX.exe
  C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://homepage.packardbell.com/rdr.aspx?b=ACPW&l=0413&s=2&o=vp32&d=0809&m=easynote_mh45
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://homepage.packardbell.com/rdr.aspx?b=ACPW&l=0413&s=2&o=vp32&d=0809&m=easynote_mh45
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\ievkbd.dll
  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.1.415.1646\swg.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: link filter bho - {E33CF602-D945-461A-83F0-819F76A199F8} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\klwtbbho.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SmpcSys] C:\Program Files\Packard Bell\SetupMyPC\SmpSys.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\avp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ArcSoft Connection Service] C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Skytel] Skytel.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [lxbkbmgr.exe] "C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [SmpcSys] C:\Program Files\PACKARD BELL\SetUpMyPC\SmpSys.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Global Startup: EZ VHS Converter Monitor.lnk = C:\Program Files\ION\EZ VHS Converter\MediaTVMonitor.exe
  O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan Anti-Banner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\ie_banner_deny.htm
  O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: &Virtueel toetsenbord - {4248FE82-7FCB-46AC-B270-339F08212110} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\klwtbbho.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Internetadressen c&ontrole - {CCF151D8-D089-449F-A5A4-D9909053F20F} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\klwtbbho.dll
  O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd3.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\kloehk.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll
  O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe
  O23 - Service: Adobe Active File Monitor V6 (AdobeActiveFileMonitor6.0) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  O23 - Service: Kaspersky Internet Security (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\avp.exe
  O23 - Service: Empowering Technology Service (ETService) - Unknown owner - C:\Program Files\Packard Bell\Packard Bell Recovery Management\Service\ETService.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.909.30391 (GoogleDesktopManager-093009-130223) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: lxbk_device - - C:\Windows\system32\lxbkcoms.exe
  O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe


  End of file - 8750 bytes
 • Hoi Aart, wat zijn je problemen,het log ziet er goed uit!

  Denk er wel aan de AdobeFlashplayer te updaten!
 • [quote:5b0477ec8a="Abraham54"]Hoi Aart, wat zijn je problemen,het log ziet er goed uit!

  Denk er wel aan de AdobeFlashplayer te updaten![/quote:5b0477ec8a]

  Als eerste: Bedankt voor je reactie.

  Het probleem is dat de computer na enkel minuten zeer traag wordt. Er valt dan niet meer mee te werken. Met name Internet Explorer is niet meer te gebruiken. Normaal afsluiten lukt niet meer en het enige wat werkt is uitdrukken en weer opnieuw opstarten. Dan werkt alles weer enkele minuten en wordt de pc weer zeer traag.
 • Hallo Aart, dan toch maar het volgende doen:

  [b:8b79640c6c]download, installeer en blijf MBAM gebruiken[/b:8b79640c6c] (KLIK)
  (klik op de blaue knop om de gratis versie te downloaden!)
  [list:8b79640c6c][*:8b79640c6c] Al meteen na de installatie wil 'MBAM' zijn database opwaarderen – toestaan dus.
  [*:8b79640c6c] Ook bij herhaald gebruik: eerst 'MBAM' updaten via de tab 'Update'![/list:u:8b79640c6c]

  [list:8b79640c6c][*:8b79640c6c] Start 'MBAM' en kies voor 'Snelle Scan'.[/list:u:8b79640c6c]

  [list:8b79640c6c][*:8b79640c6c] [b:8b79640c6c]N.B.: Vista- en Windows 7 gebruik(st)ers starten MBAM middels rechtsklikken en dan kiezen voor 'Als Administrator uitvoeren'.[/b:8b79640c6c][/list:u:8b79640c6c]

  [list:8b79640c6c][*:8b79640c6c] Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  [*:8b79640c6c] Indien de scan voltooid is, klik dan op de knop 'OK'.
  [*:8b79640c6c] Klik daarna op de knop 'Bekijk Resultaten' om de resultaten te zien.
  [*:8b79640c6c] Zorg ervoor, dat alles aangevinkt is.
  [*:8b79640c6c] Vervolgens klik je op: 'Verwijder geselecteerde'.
  [*:8b79640c6c] Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.[/list:u:8b79640c6c]

  [list:8b79640c6c][*:8b79640c6c] Het log wordt automatisch bewaard door [b:8b79640c6c]MBAM[/b:8b79640c6c] en dat kan je terugvinden door op de tab 'Logs' te klikken in 'MBAM'.[/list:u:8b79640c6c]

  [list:8b79640c6c][*:8b79640c6c] Indien 'MBAM' moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op 'OK' klikken!
  [*:8b79640c6c] Daarna zal 'MBAM' vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt.[/list:u:8b79640c6c]
  [b:8b79640c6c]Hierna post je de inhoud van de volgende logs:[/b:8b79640c6c]
  [list:8b79640c6c][*:8b79640c6c] een nieuw Hijackthis-log
  [*:8b79640c6c] MBAM scanlog[/list:u:8b79640c6c]
  Tevens een Uninstall-lijst posten:
  [list:8b79640c6c][*:8b79640c6c] start HijackThis,
  [*:8b79640c6c] klik op de knop Open the Misc Tools section,
  [*:8b79640c6c] klik op de knop Open Uninstall Manager,
  [*:8b79640c6c] Klik op de knop Save.[/list:u:8b79640c6c]

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.