Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Continue 100% CPU Processen

Anoniem
Abraham54
17 antwoorden
  • In een lijst doet ie precies hetzelfde, als je wilt dat ik het in code plaats moet je het even zeggen.

    Mijn excuses dat het forum zinnen langer dan 224 tekens niet aankan.
  • Ik kopieer en plak het log gewoon, kan er niets aan doen dat dit forum deze indeling niet naar behoren aan kan.

    Als ik het tussen code plaats maakt ie de tekst groen, ligt ook niet aan mij.

    Ik zal de post hiervoor bewerken en ouderwets alle spaties ertussen uit halen.
  • Vreemd als ik het in een voorbeeld bekijk laat ie niets vreemds zien, als het daadwerkelijk gepost wordt dan zitten er tienduizend spaties in.
  • Kan iemand mij misschien helpen om mijn computer van die cpu score van 100% af te helpen, ik heb een hijackthis logje uitgedraaid en zie heel veel missing files erin staan en er zal nog wel meer rommel in staan, ik kom er niet meer uit.

    [code:1:b69085f43b]

    Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
    Scan saved at 17:29:10, on 6-10-2010
    Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
    MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18943)
    Boot mode: Normal

    Running processes:
    C:\Windows\PixArt\Pac207\Monitor.exe
    C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
    C:\Program Files (x86)\pdfforge Toolbar\SearchSettings.exe
    C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
    C:\Program Files (x86)\ASUS\GamerOSD\GamerOSD.exe
    C:\Program Files (x86)\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
    C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgtray.exe
    C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe
    C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
    C:\Program Files\Logitech\SetPoint\x86\SetPoint32.exe
    C:\Program Files (x86)\ASUS\SmartDoctor\SmartDoctor.exe
    C:\Program Files (x86)\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
    C:\Users\max\Documents\Downloads\HijackThis.exe

    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.woonnet-rijnmond.nl/#
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
    R3 - URLSearchHook: (no name) - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - C:\Program Files (x86)\pdfforge Toolbar\SearchSettings.dll
    R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll
    F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
    O1 - Hosts: ::1 localhost
    O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
    O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files (x86)\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
    O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgssie.dll
    O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
    O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
    O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
    O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll
    O2 - BHO: pdfforge Toolbar - {B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} - C:\Program Files (x86)\pdfforge Toolbar\pdfforgeToolbarIE.dll
    O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
    O2 - BHO: (no name) - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - C:\Program Files (x86)\pdfforge Toolbar\SearchSettings.dll
    O3 - Toolbar: pdfforge Toolbar - {B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} - C:\Program Files (x86)\pdfforge Toolbar\pdfforgeToolbarIE.dll
    O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [SearchSettings] C:\Program Files (x86)\pdfforge Toolbar\SearchSettings.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [ASUSGamerOSD] "C:\Program Files (x86)\ASUS\GamerOSD\GamerOSD.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
    O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~2\AVG\AVG9\avgtray.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS5ServiceManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe" -launchedbylogin
    O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn Hamachi Ui] "C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe" –auto-start
    O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [SwitchBoard] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
    O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
    O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\max\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
    O4 - HKCU\..\Run: [TurboNet] C:\Users\max\AppData\Local\Temp\b.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files (x86)\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount
    O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
    O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
    O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
    O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
    O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = ?
    O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
    O8 - Extra context menu item: Send image to &Bluetooth Device… - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
    O8 - Extra context menu item: Send page to &Bluetooth Device… - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
    O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
    O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files (x86)\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe
    O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
    O9 - Extra button: Send To Bluetooth - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Send to &Bluetooth Device… - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
    O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
    O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgpp.dll
    O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
    O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll
    O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
    O23 - Service: ASDR - Unknown owner - C:\Windows\SysWOW64\ASDR.exe
    O23 - Service: Ati External Event Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe (file missing)
    O23 - Service: ATK Fast User Switch Service (ATKFUSService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\ATKFUSService.exe (file missing)
    O23 - Service: AVG Free E-mail Scanner (avg9emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgemc.exe
    O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe
    O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe
    O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
    O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)
    O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
    O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
    O23 - Service: LogMeIn Hamachi 2.0 Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe
    O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
    O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
    O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe
    O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
    O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
    O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
    O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
    O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
    O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
    O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)
    O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
    O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
    O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files (x86)\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
    O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
    O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
    O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
    O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
    O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
    O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
    O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
    O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)


    End of file - 12345 bytes
    [/code:1:b69085f43b]

    Bij voorbaat dank,
    Max
  • Hallo RJMS, je hebt een Vista 64-bit versie en HijackThis kan daar nog steeds niet goed mee omgaan!

    Je hebt de PDF-toolbar geïnstalleerd.
    Deze bevat spyware - dus deïnstalleren is het advies!


    [b:6601693cb9]N.B.: Vista- en Windows 7 gebruik(st)ers starten alle hier vermede tools middels rechtsklikken en dan kiezen voor Als Administrator uitvoeren.[/b:6601693cb9]

  • Allereerst hartelijk bedankt voor de hulp, na het installeren van MBAM crashte de computer 7x achter elkaar, dit heb ik nog nooit meegemaakt, het is vervolgens toch gelukt om alles te doen wat U aangegeven hebt.

    De logs die U vraagt staan hieronder:

    [code:1:486c7cd1f3]
    De nieuwe HJT Log:


    Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
    Scan saved at 23:10:29, on 6-10-2010
    Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
    MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18943)
    Boot mode: Normal

    Running processes:
    C:\Program Files (x86)\ASUS\SmartDoctor\SmartDoctor.exe
    C:\Windows\PixArt\Pac207\Monitor.exe
    C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
    C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
    C:\Program Files (x86)\ASUS\GamerOSD\GamerOSD.exe
    C:\Program Files (x86)\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
    C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgtray.exe
    C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe
    C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
    C:\Program Files\Logitech\SetPoint\x86\SetPoint32.exe
    C:\Users\max\Documents\Downloads\HijackThis.exe

    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.woonnet-rijnmond.nl/#
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
    R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll
    O1 - Hosts: ::1 localhost
    O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
    O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files (x86)\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
    O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgssie.dll
    O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
    O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
    O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll
    O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
    O2 - BHO: (no name) - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - C:\Program Files (x86)\pdfforge Toolbar\SearchSettings.dll
    O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [ASUSGamerOSD] "C:\Program Files (x86)\ASUS\GamerOSD\GamerOSD.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
    O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~2\AVG\AVG9\avgtray.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS5ServiceManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe" -launchedbylogin
    O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn Hamachi Ui] "C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe" –auto-start
    O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [SwitchBoard] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
    O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
    O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\max\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
    O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files (x86)\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount
    O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
    O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
    O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
    O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
    O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = ?
    O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
    O8 - Extra context menu item: Send image to &Bluetooth Device… - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
    O8 - Extra context menu item: Send page to &Bluetooth Device… - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
    O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
    O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files (x86)\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe
    O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
    O9 - Extra button: Send To Bluetooth - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Send to &Bluetooth Device… - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
    O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
    O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgpp.dll
    O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
    O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll
    O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
    O23 - Service: ASDR - Unknown owner - C:\Windows\SysWOW64\ASDR.exe
    O23 - Service: Ati External Event Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe (file missing)
    O23 - Service: ATK Fast User Switch Service (ATKFUSService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\ATKFUSService.exe (file missing)
    O23 - Service: AVG Free E-mail Scanner (avg9emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgemc.exe
    O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe
    O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe
    O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
    O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)
    O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
    O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
    O23 - Service: LogMeIn Hamachi 2.0 Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe
    O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
    O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
    O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe
    O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
    O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
    O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
    O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
    O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
    O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
    O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)
    O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
    O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
    O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files (x86)\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
    O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
    O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
    O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
    O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
    O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
    O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
    O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
    O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)


    End of file - 11544 bytes
    [/code:1:486c7cd1f3]

    [code:1:486c7cd1f3]

    De oude MBAM Log:


    Malwarebytes' Anti-Malware 1.46
    www.malwarebytes.org

    Databaseversie: 4759

    Windows 6.0.6002 Service Pack 2
    Internet Explorer 8.0.6001.18943

    6-10-2010 22:58:53
    mbam-log-2010-10-06 (22-58-53).txt

    Scantype: Snelle scan
    Objecten gescand: 145756
    Verstreken tijd: 5 minuut/minuten, 59 seconde(n)

    Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
    Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
    Registersleutels geïnfecteerd: 1
    Registerwaarden geïnfecteerd: 0
    Registerdata geïnfecteerd: 0
    Mappen geïnfecteerd: 0
    Bestanden geïnfecteerd: 2

    Geheugenprocessen geïnfecteerd:
    (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

    Geheugenmodulen geïnfecteerd:
    (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

    Registersleutels geïnfecteerd:
    HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\XML (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

    Registerwaarden geïnfecteerd:
    (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

    Registerdata geïnfecteerd:
    (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

    Mappen geïnfecteerd:
    (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

    Bestanden geïnfecteerd:
    C:\Windows\Tasks\{35DC3473-A719-4d14-B7C1-FD326CA84A0C}.job (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.
    C:\Windows\Tasks\{66BA574B-1E11-49b8-909C-8CC9E0E8E015}.job (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.
    [/code:1:486c7cd1f3]

    [code:1:486c7cd1f3]
    De nieuwe MBAM Log:


    Malwarebytes' Anti-Malware 1.46
    www.malwarebytes.org

    Databaseversie: 4759

    Windows 6.0.6002 Service Pack 2
    Internet Explorer 8.0.6001.18943

    6-10-2010 23:21:40
    mbam-log-2010-10-06 (23-21-40).txt

    Scantype: Snelle scan
    Objecten gescand: 145740
    Verstreken tijd: 5 minuut/minuten, 24 seconde(n)

    Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
    Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
    Registersleutels geïnfecteerd: 0
    Registerwaarden geïnfecteerd: 0
    Registerdata geïnfecteerd: 0
    Mappen geïnfecteerd: 0
    Bestanden geïnfecteerd: 0

    Geheugenprocessen geïnfecteerd:
    (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

    Geheugenmodulen geïnfecteerd:
    (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

    Registersleutels geïnfecteerd:
    (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

    Registerwaarden geïnfecteerd:
    (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

    Registerdata geïnfecteerd:
    (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

    Mappen geïnfecteerd:
    (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

    Bestanden geïnfecteerd:
    (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)
    [/code:1:486c7cd1f3]

    [code:1:486c7cd1f3]
    De Uninstall_List:


    ABN AMRO e.dentifier2 software
    Acrobat.com
    Acrobat.com
    Adobe AIR
    Adobe AIR
    Adobe Anchor Service CS3
    Adobe Asset Services CS3
    Adobe Bridge CS3
    Adobe Bridge Start Meeting
    Adobe Camera Raw 4.0
    Adobe Color EU Recommended Settings CS4
    Adobe Color JA Extra Settings CS4
    Adobe Color NA Extra Settings CS4
    Adobe Community Help
    Adobe Community Help
    Adobe Device Central CS3
    Adobe Dreamweaver CS5
    Adobe ExtendScript Toolkit 2
    Adobe Flash CS3
    Adobe Flash CS3 Professional
    Adobe Flash Player 10 ActiveX
    Adobe Flash Player 10 Plugin
    Adobe Flash Video Encoder
    Adobe Help Center 2.1
    Adobe Help Viewer CS3
    Adobe Linguistics CS3
    Adobe Media Player
    Adobe Media Player
    Adobe Photoshop CS5
    Adobe Reader 9.3.4 - Nederlands
    Adobe Setup
    Adobe Update Manager CS3
    Adobe Version Cue CS3 Client
    Adobe WinSoft Linguistics Plugin
    AdobeColorCommonSetRGB
    Apple Application Support
    Apple Software Update
    ASUS Gamer OSD
    ASUS Smart Doctor
    ASUS VideoSecurity Online
    Audacity 1.2.6
    AVG Free 9.0
    Choice Guard
    Command & Conquer™ 4 Tiberian Twilight
    Compatibility Pack for the 2007 Office system
    ConvertXtoDVD 3.7.3.190b
    ConvertXtoDVD 4.0.3.311
    CuteFTP 8 Professional
    Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)
    Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)
    HP Photosmart Essential
    HP Product Assistant
    HP Update
    HPSSupply
    IrfanView (remove only)
    Java(TM) 6 Update 21
    LG USB Modem driver
    Logitech SetPoint
    LogMeIn Hamachi
    LogMeIn Hamachi
    Malwarebytes' Anti-Malware
    Microsoft Games for Windows - LIVE
    Microsoft Games for Windows - LIVE Redistributable
    Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
    Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
    Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
    Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
    Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
    Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
    Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
    Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
    Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
    Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
    Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
    Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
    Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
    Microsoft Office Access MUI (Dutch) 2007
    Microsoft Office Enterprise 2007
    Microsoft Office Enterprise 2007
    Microsoft Office Excel MUI (Dutch) 2007
    Microsoft Office Groove MUI (Dutch) 2007
    Microsoft Office InfoPath MUI (Dutch) 2007
    Microsoft Office OneNote MUI (Dutch) 2007
    Microsoft Office Outlook MUI (Dutch) 2007
    Microsoft Office PowerPoint MUI (Dutch) 2007
    Microsoft Office Proof (Dutch) 2007
    Microsoft Office Proof (English) 2007
    Microsoft Office Proof (French) 2007
    Microsoft Office Proof (German) 2007
    Microsoft Office Proofing (Dutch) 2007
    Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2)
    Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2)
    Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2)
    Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2)
    Microsoft Office Publisher MUI (Dutch) 2007
    Microsoft Office Shared MUI (Dutch) 2007
    Microsoft Office Word MUI (Dutch) 2007
    Microsoft Office Word Viewer 2003
    Microsoft Silverlight
    Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053
    Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
    Microsoft Visual C++ 2008 ATL Update kb973924 - x86 9.0.30729.4148
    Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022
    Microsoft XNA Framework Redistributable 3.1
    Microsoft_VC80_ATL_x86
    Microsoft_VC80_CRT_x86
    Microsoft_VC80_CRT_x86
    Microsoft_VC80_MFC_x86
    Microsoft_VC80_MFCLOC_x86
    Microsoft_VC90_ATL_x86
    Microsoft_VC90_CRT_x86
    Microsoft_VC90_MFC_x86
    MSVC80_x86
    MSVCRT
    MSXML 4.0 SP2 (KB954430)
    MSXML 4.0 SP2 (KB973688)
    NokiaFREE Unlock Codes Calculator
    Notepad++
    NVIDIA PhysX v8.10.29
    PDF Settings CS4
    PDF Settings CS5
    PDFCreator
    pdfforge Toolbar v1.1
    PHP Editor 2.22
    PokerStars
    QuickTime
    RapidShare Manager
    RealPlayer
    Realtek High Definition Audio Driver
    Samsung PC Studio 3
    SecondLifeViewer2 (remove only)
    Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2277947)
    Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2288621)
    Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB969559)
    Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB976321)
    Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB982312)
    Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB982331)
    Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2416473)
    Security Update for Microsoft Office Access 2007 (KB979440)
    Security Update for Microsoft Office Access 2007 (KB979440)
    Security Update for Microsoft Office Excel 2007 (KB982308)
    Security Update for Microsoft Office InfoPath 2007 (KB979441)
    Security Update for Microsoft Office InfoPath 2007 (KB979441)
    Security Update for Microsoft Office Outlook 2007 (KB2288953)
    Security Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB982158)
    Security Update for Microsoft Office Publisher 2007 (KB982124)
    Security Update for Microsoft Office system 2007 (972581)
    Security Update for Microsoft Office system 2007 (KB974234)
    Security Update for Microsoft Office Visio Viewer 2007 (KB973709)
    Security Update for Microsoft Office Word 2007 (KB2251419)
    Skype™ 4.2
    StarCraft II
    System Requirements Lab
    The Settlers 7 - Paths to a Kingdom
    Ubisoft Game Launcher
    Uninstall 1.0.0.1
    Unlock Me
    Update for 2007 Microsoft Office System (KB2284654)
    Update for 2007 Microsoft Office System (KB967642)
    Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)
    Update for Microsoft Office OneNote 2007 (KB980729)
    Update for Outlook 2007 Junk Email Filter (kb2291599)
    Visual C++ 8.0 Runtime Setup Package (x64)
    Visual C++ 8.0 Runtime Setup Package (x64)
    Windows Live - Hulpprogramma voor uploaden
    Windows Live aanmeldhulp
    Windows Live Call
    Windows Live Communications Platform
    Windows Live Essentials
    Windows Live Essentials
    Windows Live Messenger
    Windows Media Player Firefox Plugin
    WinRAR
    WorldUnlock Codes Calculator
    XviD MPEG-4 Video Codec
    [/code:1:486c7cd1f3]
  • Hallo RJMS, dat Windows crahed bij het gebruik van MBAM is ook nieuw voor mij!

    Doe het volgende: [b:a3989ee85d]Doe de ESET online scan (Klik).[/b:a3989ee85d]
    [list:a3989ee85d][*:a3989ee85d]Gebruik als webbrowser Internet Explorer
    [*:a3989ee85d] Scroll naar beneden en klik op de knop [b:a3989ee85d]Eset Online Scanner[/b:a3989ee85d]
    [*:a3989ee85d] Accepteer in het popupvenster de [b:a3989ee85d]Terms of use[/b:a3989ee85d]
    [*:a3989ee85d] Klik dan op de [b:a3989ee85d]Startknop[/b:a3989ee85d]
    [*:a3989ee85d] Klik op [b:a3989ee85d]OK[/b:a3989ee85d] om het Active-x bestand toe te staan
    [*:a3989ee85d] Klik dan op [b:a3989ee85d]installeren[/b:a3989ee85d]
    [*:a3989ee85d] Indien je meldingen krijgt van je eigen beveiligingssoftware, geef dan toestemming voor de Eset-applicatie
    [*:a3989ee85d] Vervolgens krijg je dan een popup [b:a3989ee85d]Computer Scan Settings[/b:a3989ee85d], haal het vinkje weg bij [b:a3989ee85d]Remove found threats[/b:a3989ee85d]
    [*:a3989ee85d] Klik vervolgens op [b:a3989ee85d]Start[/b:a3989ee85d]
    [*:a3989ee85d] Geeft jouw beveiligingssoftware weer meldingen - sta toe dat e Esetscan ongehinderd plaats vindt!
    [*:a3989ee85d] Nu wordt eerst de virussignature database gedownload, daarna begint automatisch de scan.
    [*:a3989ee85d] Indien de scan klaar is, dan klik je op de tab [b:a3989ee85d]Details[/b:a3989ee85d]
    [*} Is er niets aangetroffen, klik dan op [b:a3989ee85d]Finish[/b:a3989ee85d]
    [*:a3989ee85d] Start het logbestand, dan kopieer je de inhoud hiervan en post deze aansluitend.
    [*:a3989ee85d] Indien er geen log opent, is dit terug te vinden via [b:a3989ee85d]C:\Program Files\EsetOnlineScanner\[/b:a3989ee85d] en klik op [b:a3989ee85d]log.txt[/b:a3989ee85d][/list:u:a3989ee85d]

    [b:a3989ee85d]Bij gebruik van een andere browser dan IE of bij problemen download dan de installer (Klik)[/b:a3989ee85d]
    [list:a3989ee85d][*:a3989ee85d] Na download er op rechtermuisklikken > uitvoeren als admin
    [*:a3989ee85d] Daarna de stappen doen zoals hierboven omschreven[/list:u:a3989ee85d]

    N.B. een online scan duurt altijd wel even!
  • ESET duurde heel lang, ben naar bed gegaan en ontdek nu dat ESET niets heeft gevonden. Geen virussen.
  • Post een nieuw HijackThis log en zorg er dit keer voor, dat je dit log plain post en niet in een andere kleur zet.
    Want dat laatste maakt het lezen ervan erg lastig!
  • Zie hieronder de nieuwe HJT Log:


    Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
    Scan saved at 17:50:27, on 7-10-2010
    Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
    MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18943)
    Boot mode: Normal

    Running processes:
    C:\Program Files (x86)\ASUS\SmartDoctor\SmartDoctor.exe
    C:\Windows\PixArt\Pac207\Monitor.exe
    C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
    C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
    C:\Program Files (x86)\ASUS\GamerOSD\GamerOSD.exe
    C:\Program Files (x86)\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
    C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgtray.exe
    C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe
    C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
    C:\Program Files\Logitech\SetPoint\x86\SetPoint32.exe
    C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IELowutil.exe
    C:\Windows\SysWOW64\conime.exe
    C:\Users\max\Documents\Downloads\HijackThis.exe

    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =http://www.woonnet-rijnmond.nl/#
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL= http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
    R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll
    O1 - Hosts: ::1 localhost
    O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
    O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files (x86)\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
    O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgssie.dll
    O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
    O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
    O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll
    O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
    O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [ASUSGamerOSD] "C:\Program Files (x86)\ASUS\GamerOSD\GamerOSD.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
    O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~2\AVG\AVG9\avgtray.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS5ServiceManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe" -launchedbylogin
    O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn Hamachi Ui] "C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe" –auto-start
    O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [SwitchBoard] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
    O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
    O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\max\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
    O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files (x86)\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount
    O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
    O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
    O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
    O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
    O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = ?
    O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
    O8 - Extra context menu item: Send image to &Bluetooth Device… - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
    O8 - Extra context menu item: Send page to &Bluetooth Device… - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
    O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
    O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files (x86)\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe
    O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
    O9 - Extra button: Send To Bluetooth - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Send to &Bluetooth Device… - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
    O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
    O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgpp.dll
    O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
    O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll
    O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
    O23 - Service: ASDR - Unknown owner - C:\Windows\SysWOW64\ASDR.exe
    O23 - Service: Ati External Event Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe (file missing)
    O23 - Service: ATK Fast User Switch Service (ATKFUSService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\ATKFUSService.exe (file missing)
    O23 - Service: AVG Free E-mail Scanner (avg9emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgemc.exe
    O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe
    O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe
    O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
    O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)
    O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
    O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
    O23 - Service: LogMeIn Hamachi 2.0 Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe
    O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
    O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
    O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe
    O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
    O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
    O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
    O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
    O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
    O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
    O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)
    O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
    O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
    O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files (x86)\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
    O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
    O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
    O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
    O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
    O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
    O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
    O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
    O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)


    End of file - 11509 bytes
  • Ik weet niet wat je nu gedaan hebt, maar die tussenliggende ruimtes maken het analyseren er niet makkelijker op.

    Dus probeer nu het log te plaatsen zonder spaties ertussen!
  • [list:26c80777d8]
    Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
    Scan saved at 17:50:27, on 7-10-2010
    Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
    MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18943)
    Boot mode: Normal

    Running processes:
    C:\Program Files (x86)\ASUS\SmartDoctor\SmartDoctor.exe
    C:\Windows\PixArt\Pac207\Monitor.exe
    C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
    C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
    C:\Program Files (x86)\ASUS\GamerOSD\GamerOSD.exe
    C:\Program Files (x86)\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
    C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgtray.exe
    C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe
    C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
    C:\Program Files\Logitech\SetPoint\x86\SetPoint32.exe
    C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IELowutil.exe
    C:\Windows\SysWOW64\conime.exe
    C:\Users\max\Documents\Downloads\HijackThis.exe

    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.woonnet-rijnmond.nl/#
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
    R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll
    O1 - Hosts: ::1 localhost
    O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
    O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files (x86)\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
    O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgssie.dll
    O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
    O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
    O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll
    O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
    O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [ASUSGamerOSD] "C:\Program Files (x86)\ASUS\GamerOSD\GamerOSD.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
    O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~2\AVG\AVG9\avgtray.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS5ServiceManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe" -launchedbylogin
    O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn Hamachi Ui] "C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe" –auto-start
    O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [SwitchBoard] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
    O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
    O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\max\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
    O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files (x86)\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount
    O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
    O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
    O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
    O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
    O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = ?
    O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
    O8 - Extra context menu item: Send image to &Bluetooth Device… - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
    O8 - Extra context menu item: Send page to &Bluetooth Device… - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
    O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
    O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files (x86)\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe
    O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
    O9 - Extra button: Send To Bluetooth - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Send to &Bluetooth Device… - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
    O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
    O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgpp.dll
    O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
    O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll
    O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
    O23 - Service: ASDR - Unknown owner - C:\Windows\SysWOW64\ASDR.exe
    O23 - Service: Ati External Event Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe (file missing)
    O23 - Service: ATK Fast User Switch Service (ATKFUSService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\ATKFUSService.exe (file missing)
    O23 - Service: AVG Free E-mail Scanner (avg9emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgemc.exe
    O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe
    O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe
    O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
    O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)
    O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
    O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
    O23 - Service: LogMeIn Hamachi 2.0 Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe
    O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
    O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
    O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe
    O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
    O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
    O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
    O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
    O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
    O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
    O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)
    O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
    O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
    O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files (x86)\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
    O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
    O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
    O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
    O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
    O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
    O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
    O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
    O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)


    End of file - 11509 bytes[/list:u:26c80777d8]
  • Hoi RJMS, ik vermoed dat onderstaande service voor de overlast zorgt:

    [b:6a70f3860f]FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe[/b:6a70f3860f]

    Controleer dat door in de zoekregel boven de startknop [b:6a70f3860f]services.msc[/b:6a70f3860f] te typen, klik vervolgens op de betreffende snelkoppeling bovenin het startmenu.

    In het venster Services zoek je naar de vermelding FLEXnet enz.

    Dubbelklik hierop en kies bij Opstarttype voor Handmatig, klik op de knoppen 'Stoppen', 'Toepassen' en 'OK'.

    Controleer daarna Taakbeheer.
  • Wellicht niet, FlexNet moet ik gebruiken voor het bedrijf waar ik werk om de software waarmee ik werk evenals templates die ik maak te licenseren.

    Als ik FlexNet weghaal kan dat niet meer, ik log in via een extern programma met behulp hiervan om de 'spullen' die ik maak en test te licenseren.
  • Je haalt Flexnet dan niet weg, het wordt dan alleen opgestart als je het nodig hebt!
    Vandaar de "Handmatige" instelling!
  • Gedaan :)

    En na ongeveer de computer aangehad te hebben van 4 uur ging de cpu wederom naar 100%.

    Als ik dan taakbeheer opstart om te zien wat er zo veel cpu gebruikt zie ik niets, alles tussen de 0 en 2 %. Dan ben ik niet bezig met flexnet, wel zit ik dan op secondlife. de secondlife.exe heeft dan ongeveer 15% cpu in gebruik, als ik dan alles bij elkaar optel kom ik uit op 36% totaal terwijl de cpu fluctueert tussen de 96% en 100%

    Hoogst irritant omdat mijn computer volledig onbruikbaar is, taakbeheer opstarten duurt dan ook een eeuwigheid.
  • Ik zit trouwens op een Intel Pentium D CPU 3.00 GHz met 3 GB geheugen op een 64 bits besturings systeem aangedreven door Windows Vista Ultimate.

    Misschien dat het iets meer uithaalt als je dit weet.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.