Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

de bekende klacht: trage p.c.

Anoniem
Abraham54
13 antwoorden
 • De tweede pc in huis (weinig gebruikt, alleen email en beetje bankieren) gaat erg traag. Alle eenvoudige handelingen t.m. afsluiten duren heel lang. Ik waag een poging met een HJTlog, in de hoop dat een deskundig advies mogelijk is:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 9:18:52, on 8-10-2010
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.17080)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe
  C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HiJackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [avast5] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe /nogui
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O16 - DPF: {2EDF75C0-5ABD-49f9-BAB6-220476A32034} (System Requirements Lab) - http://intel-drv-cdn.systemrequirementslab.com/audio/bin/sysreqlab_srlx.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1246960607078
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1249502032093
  O16 - DPF: {73ECB3AA-4717-450C-A2AB-D00DAD9EE203} (GMNRev Class) - http://h20270.www2.hp.com/ediags/gmn2/install/HPProductDetection2.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe


  End of file - 5303 bytes

  zoals men ziet: slechts een minimum is geïnstalleerd op deze pc.
 • Hoeveel geheugen zit er in? Welke cpu?
  Windows wel eens opnieuw gedaan of dat nog steeds dezelfde?
 • Hoi f.j.stols, je log ziet er goed uit.

  Sluit alle openstaande vensters - behalve dit venster, dat je sluit voor het moment, dat je op de knop [b:64b42f905d]Fix checked[/b:64b42f905d] klikt!


  Start nu HijackThis en klik op de knop [b:64b42f905d]Do a Scan only,

  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)[/b:64b42f905d]
  [list:64b42f905d][*:64b42f905d] zet een vinkje voor die regel(s) welke met de bovenstaande regels corresponderen
  [*:64b42f905d] vervolgens klik je daarna op de knop [b:64b42f905d]Fix checked[/b:64b42f905d]
  [*:64b42f905d] Klik hierna HijackThis op uit.[/list:u:64b42f905d]
  Ik adviseer je om als firewall ZoneAlarm Free te gaan gebruiken (dan dient na installatie wel de Windos firewall gedeaktiveerd te worden!).


  Optimalisatie:

  1) Systeemherstelpunten opruimen: ga naar Start/Bureau-accessoires/Systeemwerkset en klik daar op Schijfopruiming.

  C wordt geanalyseerd en daarna start het venster op; klik op de tab [b:64b42f905d]Meer opties[/b:64b42f905d] en vervolgens klik je op de onderste van drie [b:64b42f905d]Opruimen-knoppen[/b:64b42f905d] - waardoor de in de loop der tijd aangelegde systeemherstelpunten worden gewist, op het nieuwste herstelpunt na! Dus klik op Ja van het tusenvenster!
  Deze opruiming kan een tijdje duren!
  Hou daarom de HD-led in de gaten!


  2) Download ATF cleaner (gemaakt door Atribune)

  Belangrijk: Sluit al je browservensters (IE en/of Firefox en/of Opera) om ATF cleaner goed te kunnen laten werken.
  [list:64b42f905d][*:64b42f905d] Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
  [*:64b42f905d] Op het tabblad Main, plaats je een vinkje bij Select All.
  [*:64b42f905d] Klik op de knop Empty Selected.[/list:u:64b42f905d]  Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
  [list:64b42f905d][*:64b42f905d] Klik op tabblad Firefox, plaats een vinkje bij Select All.
  [*:64b42f905d] Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op No.
  (dit haalt het vinkje weer weg bij Firefox saved passwords)
  [*:64b42f905d] Klik op de knop Empty Selected.[/list:u:64b42f905d]
  Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
  [list:64b42f905d][*:64b42f905d] Klik op tabblad Opera, plaats een vinkje bij Select All.
  [*:64b42f905d] Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op No.
  [*:64b42f905d] Klik op de knop Empty Selected.[/list:u:64b42f905d]

  Ga vervolgens naar het tabblad Main en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.


  3) Installeer en gebruik [b:64b42f905d]Auslogics Disk Defrag[/b:64b42f905d], deze gratis defragmenteerder werkt efficiënter dan het Windows tool.


  4) Gebruik [b:64b42f905d]NTREGOPT[/b:64b42f905d] (KLIK)
  • veilige reiniging en defragmentatie van het Windows-register, zodat dit weer één geheel wordt.
 • @stee0036: omdat alles zo vréselijk traag loopt duurde het allemaal extra lang. Ik verzamelde de volgende gegevens:
  niet zo lang geleden (een jaar?) is er een nieuwe installatie gedaan
  via SandraSoftware zag ik dat er één 256 Dimm DDR2 in zit
  voorts: pentium(R) CPU 2,80 GH2 lees ik ergens.
  Ga nu aan de slag met adviezen van Abraham54. Ook dat zal even duren.
 • Oef, dat is inderdaad weinig werkgeheugen om XP soepel te laten draaien!

  Je kan desnoods via http://www.interngeheugen.com/mappreporter.odb exact erachter komen welk geheugen precies en wat maximaal mogelijk is.
 • @abraham54:
  ik zal eens kijken of het werkgeheugen te verbeteren valt. Ga kijken naar interngeheugen.com. Voorts heb ik
  a) de HJT gefixed
  b) opgeruimd, oude herstelpunten verwijderd
  c) ATF gedraaid (op die pc is alleen IE)
  d) gedefragmenteerd met Auslogics (dat ging snel)
  e) NTREGOPT gedraaid, dat ging ook snel.
  Zo snel mogelijk zal ik ZA installeren. Zelf heb ik 9.2.076.000.
  Mijn stellige indruk is dat alles al wat sneller gaat (contextmenus en zo).Vind het altijd leuk werk te doen, vooral als je resultaat ziet. Alvast heel veel dank.fjs
  p.s. zelf had ik eerder al MBAM laten lopen (duurde een uur), die zag 3 foute dingen in het register.
 • Uitbreiding van het werkgeheugen met bijv. een 1024MB geheugenblok zal wonderen verrichten!
 • inmiddels besteld, ben benieuwd.
 • en geïnstalleerd, dit had ik járen eerder moeten doen voor dat geld. Oude geheugen van 256 MB HIER gratis aangeboden
 • [quote:d7c789540f="f.j.stols"]en geïnstalleerd, dit had ik járen eerder moeten doen voor dat geld. Oude geheugen van 256 MB HIER gratis aangeboden[/quote:d7c789540f]


  Lol. Weer veel plezier met die PC.
  Waarom hou je dat 256MB element er niet bij?
 • omdat ik meende dat de pc het liefst twee gelijkwaardige reepjes "ziet", maar het kan natuurlijk wel. Trouwens: sneller dan zoals hij nu is kàn haast niet meer: alle kliks binnen 5 seconden!
 • Gewoon doen.

  Maar fijn dat je PC lekker snel is geworden!

  Dat ligt mede aan het feit, dat je na een defragmenteer ronde NTRegopt gebruikt.

  Ik heb met mijn Vista Ultimate 32-bit hetzelfde gedaan.
  Want het is niet zo zeer dat het register elke keer opgeschoont dient te worden, want Windows haalt alleen de benodigde DLL's uit het register, maar bepalend is, dat het register één kompakt blok is!
  En daar zorgt NTRegopt voor!
 • Inmiddels gedaan, en tot de volgende keer. Nogmaals h.d.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.