Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

pc slaat vast bij inleggen cd en/of branden

Anoniem
None
17 antwoorden
 • Beetje vreemde titel maar toch…
  Ik heb een aantal weken geleden een vraag gesteld in een andere afdeling van dit forum betreffende het vreemde gedrag van mijn schoonzoon z'n pc. Na het inleggen van een cd/dvd slaat de pc spontaan muurvast. Met muurvast bedoel ik dat er geen enkele beweging meer in is te krijgen. Met het gebruikte brandprogramma heeft het niets van doen omdat het euvel ook al optreedt als je er alleen een cd of dvd inlegt en dus het brandprogramma nog niet eens hebt opgestart. De pc was tijdens de eerdere vraagstelling 125 km uit de buurt maar nu staat hij hier dus kan ik wat gemakkelijker testen. Ik heb alles zo ongeveer geprobeerd wat er oever op internet is te vinden maar helaas zat de juiste tip er niet tussen. het lijkt mij onwaarschijnlijk maar ik heb toch even Hijackthis gedraaid en plaats hierbij de log. Wil er iemand zo vriendelijk zijn om even te kijken of er vreemde zaken te zien zijn? De pc is een aantal maanden 'vers' geïnstalleerd dus het lijkt me vreemd als er iets fout zou zijn maar je weet het natuurlijk nooit. Alvast mijn dank voor d genomen moeite.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 12:01:57, on 17-10-2010
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe
  D:\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\PMBCore\SPUVolumeWatcher.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Totalcmd\TOTALCMD.EXE
  C:\WINDOWS\regedit.exe
  i:\Tools\HijackThis 2.0.4.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast5] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "D:\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: Mediacontrole PMB.lnk = C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\PMBCore\SPUVolumeWatcher.exe
  O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Cleaner - {CCF00E14-7C5E-4420-9BF3-AA4809CFAA13} - C:\Utilities\ClickClean\ClickClean.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra button: MyCom - {44852064-1E31-479C-AB22-A66E3FAC0D61} - http://www.mycom.nl (file missing) (HKCU)
  O16 - DPF: Garmin Communicator Plug-In - https://my.garmin.com/static/m/cab/2.8.3/GarminAxControl.CAB
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1257500612781
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1257516806437
  O16 - DPF: {B8E73359-3422-4384-8D27-4EA1B4C01232} (CISCO Portforwarder Control) - https://vpn.interseco.nl/+CSCOL+/cscopf.cab
  O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: HP Port Resolver - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\HPBPRO.EXE
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe


  End of file - 7630 bytes
 • Hoi Gerard, heb je inmiddels gecontroleerd, of de aansluitingen nog goed vastzitten?

  Overigens: hoe oud is die Pc inmiddels?


 • Abraham, geweldig dat je weer zo snel reageert! Dit is al de tweede keer deze week.

  Uiteraard zitten de kabels vast, ook heb ik de bestaande configuratie enigszins aangepast door de HD als Master te zetten en de DVD-speler als Master en de brander daarachter als Slave.
  Vervolgens is het een standaard gegeven dat iedereen die bij mij om raad en/of daad komt verplicht wekelijks Malwarebytes en Ccleaner draait!
  Dus vond MB niets. Verder zal ik snel een opsomming geven van de dingen die ik al gedaan heb: IDE kabels vervangen door nieuwe, Memtest een aantal keren gedraaid, Eset Online Scanner gedraaid en CHKDSK emt de opties: /r en /f gedraaid, alles met een positief resultaat. Ik begrijp dat deze psomming eigenlijk op een ander plek hoort maar ik wil enkel aangeven dat ik zelf al de nodige stappen heb ondernomen om een oorzaak te vinden. dan nu de gevraagde logs:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 19:50:47, on 12-10-2010
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\LogMeIn\x86\RaMaint.exe
  C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeIn.exe
  C:\Program Files\LogMeIn\x86\LMIGuardian.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe
  C:\Program Files\Wireless\Client Manager\CMags.EXE
  C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hptskmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  J:\Total Commander\totalcmd.exe
  J:\Tools\HijackThis 2.0.4.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:27811
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Windows Live Family Safety Browser Helper - {4f3ed5cd-0726-42a9-87f5-d13f3d2976ac} - C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fssbho.dll
  O2 - BHO: Click-to-Call BHO - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - C:\Program Files\Windows Live\Messenger\wlchtc.dll
  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.5126.1836\swg.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast5] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Wireless Client Manager.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki… - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html
  O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://GLOBAL.ACER.COM/
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1106745005520
  O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} (OnlineScanner Control) - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {FD0B6769-6490-4A91-AA0A-B5AE0DC75AC9} (Performance Viewer Activex Control) - https://secure.logmein.com/activex/ractrl.cab?lmi=100
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E8528CEA-27D9-48AD-B3CE-CB0D92A99636}: NameServer = 10.0.0.138
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.909.30391 (GoogleDesktopManager-093009-130223) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe (file missing)
  O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c9ba9f18ecac60) (gupdate1c9ba9f18ecac60) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: LogMeIn Maintenance Service (LMIMaint) - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\RaMaint.exe
  O23 - Service: LogMeIn - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeIn.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe


  End of file - 7782 bytes

  Aangifte inkomstenbelasting 2009
  Acronis True Image Home
  Adobe Flash Player 10 ActiveX
  Adobe Flash Player 10 Plugin
  Adobe Shockwave Player 11.5
  Apple Application Support
  Apple Mobile Device Support
  Apple Software Update
  ATI - Software-verwijderprogramma
  ATI AVIVO Codecs
  ATI Catalyst Control Center
  ATI Display Driver
  ATI HYDRAVISION
  ATI Parental Control & Encoder
  ATI Problem Report Wizard
  avast! Free Antivirus
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2183461)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2360131)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB971961)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB974455)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB976325)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB978207)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB981332)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB982381)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB923789)
  Bonjour
  CCleaner
  Click&Clean 3.0.0.0
  Compatibility Pack for the 2007 Office system
  Davi-Adres 7 DeLuxe
  DVD Shrink 3.2
  Foxit Reader
  Garmin c320 City Navigator Europe NT+ v8.02
  Google Earth
  Google Toolbar for Internet Explorer
  Google Update Helper
  Hema Album Software Advanced
  Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)
  Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)
  HP Document Viewer 7.0
  HP Imaging Device Functions 7.0
  HP Photosmart, Officejet and Deskjet 7.0.A
  HP Software Update
  HP Solution Center 7.0
  ImgBurn
  IncrediMail
  IncrediMail 2.0
  iTunes
  Java(TM) 6 Update 22
  Malwarebytes' Anti-Malware
  Microsoft .NET Framework 1.1
  Microsoft .NET Framework 1.1
  Microsoft .NET Framework 1.1 Dutch Language Pack
  Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB2416447)
  Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB979906)
  Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
  Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2
  Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
  Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
  Microsoft Office Professional Editie 2003
  Microsoft Silverlight
  Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
  Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
  Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148
  MobileMe Control Panel
  MSXML 4.0 SP2 (KB954430)
  MSXML 4.0 SP2 (KB973688)
  Music Transfer
  MyCom Achtergronden (Alleen Verwijderen)
  MyCom handleidingen (Alleen Verwijderen)
  NewsLeecher v3.9 Final
  NTREGOPT 1.1j
  PhotoMail Maker
  PhotoMail Maker
  Picasa 3
  PokerStars
  QPang
  QuickPar 0.9
  QuickTime
  Revo Uninstaller 1.89
  Safari
  Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2416473)
  Sony Picture Utility
  SoundMAX
  Total Commander (Remove or Repair)
  Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)
  Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB975364)
  Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB976662)
  Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB976749)
  Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB980182)
  VoiceOver Kit
  WinAVI Video Converter 9.0
  Windows Internet Explorer 8
  Windows Media Format 11 runtime
  Windows Media Player 11
  Windows-stuurprogrammapakket - Realtek Semiconductor Corp. (RTL8192su) Net (05/08/2009 5.1079.0508.2009)
  WinRAR
  WinRescue XP
 • Abraham, geweldig dat je weer zo snel reageert! Dit is al de tweede keer deze week.

  Uiteraard zitten de kabels vast, ook heb ik de bestaande configuratie enigszins aangepast door de HD als Master te zetten en de DVD-speler als Master en de brander daarachter als Slave.
  Vervolgens is het een standaard gegeven dat iedereen die bij mij om raad en/of daad komt verplicht wekelijks Malwarebytes en Ccleaner draait!
  Dus vond MB niets. Verder zal ik snel een opsomming geven van de dingen die ik al gedaan heb: IDE kabels vervangen door nieuwe, Memtest een aantal keren gedraaid, Eset Online Scanner gedraaid en CHKDSK emt de opties: /r en /f gedraaid, alles met een positief resultaat. Ik begrijp dat deze psomming eigenlijk op een ander plek hoort maar ik wil enkel aangeven dat ik zelf al de nodige stappen heb ondernomen om een oorzaak te vinden. dan nu de gevraagde logs:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 19:50:47, on 12-10-2010
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\LogMeIn\x86\RaMaint.exe
  C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeIn.exe
  C:\Program Files\LogMeIn\x86\LMIGuardian.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe
  C:\Program Files\Wireless\Client Manager\CMags.EXE
  C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hptskmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  J:\Total Commander\totalcmd.exe
  J:\Tools\HijackThis 2.0.4.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:27811
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Windows Live Family Safety Browser Helper - {4f3ed5cd-0726-42a9-87f5-d13f3d2976ac} - C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fssbho.dll
  O2 - BHO: Click-to-Call BHO - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - C:\Program Files\Windows Live\Messenger\wlchtc.dll
  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.5126.1836\swg.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast5] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Wireless Client Manager.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki… - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html
  O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://GLOBAL.ACER.COM/
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1106745005520
  O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} (OnlineScanner Control) - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {FD0B6769-6490-4A91-AA0A-B5AE0DC75AC9} (Performance Viewer Activex Control) - https://secure.logmein.com/activex/ractrl.cab?lmi=100
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E8528CEA-27D9-48AD-B3CE-CB0D92A99636}: NameServer = 10.0.0.138
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.909.30391 (GoogleDesktopManager-093009-130223) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe (file missing)
  O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c9ba9f18ecac60) (gupdate1c9ba9f18ecac60) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: LogMeIn Maintenance Service (LMIMaint) - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\RaMaint.exe
  O23 - Service: LogMeIn - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeIn.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe


  End of file - 7782 bytes

  Aangifte inkomstenbelasting 2009
  Acronis True Image Home
  Adobe Flash Player 10 ActiveX
  Adobe Flash Player 10 Plugin
  Adobe Shockwave Player 11.5
  Apple Application Support
  Apple Mobile Device Support
  Apple Software Update
  ATI - Software-verwijderprogramma
  ATI AVIVO Codecs
  ATI Catalyst Control Center
  ATI Display Driver
  ATI HYDRAVISION
  ATI Parental Control & Encoder
  ATI Problem Report Wizard
  avast! Free Antivirus
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2183461)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2360131)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB971961)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB974455)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB976325)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB978207)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB981332)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB982381)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB923789)
  Bonjour
  CCleaner
  Click&Clean 3.0.0.0
  Compatibility Pack for the 2007 Office system
  Davi-Adres 7 DeLuxe
  DVD Shrink 3.2
  Foxit Reader
  Garmin c320 City Navigator Europe NT+ v8.02
  Google Earth
  Google Toolbar for Internet Explorer
  Google Update Helper
  Hema Album Software Advanced
  Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)
  Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)
  HP Document Viewer 7.0
  HP Imaging Device Functions 7.0
  HP Photosmart, Officejet and Deskjet 7.0.A
  HP Software Update
  HP Solution Center 7.0
  ImgBurn
  IncrediMail
  IncrediMail 2.0
  iTunes
  Java(TM) 6 Update 22
  Malwarebytes' Anti-Malware
  Microsoft .NET Framework 1.1
  Microsoft .NET Framework 1.1
  Microsoft .NET Framework 1.1 Dutch Language Pack
  Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB2416447)
  Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB979906)
  Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
  Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2
  Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
  Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
  Microsoft Office Professional Editie 2003
  Microsoft Silverlight
  Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
  Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
  Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148
  MobileMe Control Panel
  MSXML 4.0 SP2 (KB954430)
  MSXML 4.0 SP2 (KB973688)
  Music Transfer
  MyCom Achtergronden (Alleen Verwijderen)
  MyCom handleidingen (Alleen Verwijderen)
  NewsLeecher v3.9 Final
  NTREGOPT 1.1j
  PhotoMail Maker
  PhotoMail Maker
  Picasa 3
  PokerStars
  QPang
  QuickPar 0.9
  QuickTime
  Revo Uninstaller 1.89
  Safari
  Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2416473)
  Sony Picture Utility
  SoundMAX
  Total Commander (Remove or Repair)
  Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)
  Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB975364)
  Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB976662)
  Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB976749)
  Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB980182)
  VoiceOver Kit
  WinAVI Video Converter 9.0
  Windows Internet Explorer 8
  Windows Media Format 11 runtime
  Windows Media Player 11
  Windows-stuurprogrammapakket - Realtek Semiconductor Corp. (RTL8192su) Net (05/08/2009 5.1079.0508.2009)
  WinRAR
  WinRescue XP

  Vergeten te melden dat de pc ongeveer 5 jaar oud is.
 • Hoi Gerard, begin er mee, om ServicePack 3 te gaan installeren!

  Dat is een syteemupdate die allang had moeten plaatsvinden!
  Wie weet is daarmee ook het probleem opgelost?


  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=5b33b5a8-5e76-401f-be08-1e1555d4f3d4&DisplayLang=nl
 • Abraham,
  Ik denk dat ik het verkeerde logje heb geplaatst. SP3 is allang geïnstalleerd! Ik vermoed dat het komt omdat ik de logjes verwisseld heb met die van afgelopen week. Deze waren nl. opgeslagen als Rob en Ron.txt dus waarschijnlijk de verkeerde gepakt.
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 12:01:57, on 17-10-2010
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe
  D:\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\PMBCore\SPUVolumeWatcher.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Totalcmd\TOTALCMD.EXE
  C:\WINDOWS\regedit.exe
  i:\Tools\HijackThis 2.0.4.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast5] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "D:\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: Mediacontrole PMB.lnk = C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\PMBCore\SPUVolumeWatcher.exe
  O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Cleaner - {CCF00E14-7C5E-4420-9BF3-AA4809CFAA13} - C:\Utilities\ClickClean\ClickClean.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra button: MyCom - {44852064-1E31-479C-AB22-A66E3FAC0D61} - http://www.mycom.nl (file missing) (HKCU)
  O16 - DPF: Garmin Communicator Plug-In - https://my.garmin.com/static/m/cab/2.8.3/GarminAxControl.CAB
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1257500612781
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1257516806437
  O16 - DPF: {B8E73359-3422-4384-8D27-4EA1B4C01232} (CISCO Portforwarder Control) - https://vpn.interseco.nl/+CSCOL+/cscopf.cab
  O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: HP Port Resolver - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\HPBPRO.EXE
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe


  End of file - 7630 bytes
 • Installeer SP3 toch maar opnieuw.
  Hiermee worden belangrijlke systeembestanden opnieuw geïnstalleerd!
 • Heb SP3 inmiddels gedownload. Ga er gelijk mee aan de gang. Moet ik hierna nog weer een logje plaatsen?
 • Probeer eerst of het probleem dan nog aanwezig is!
 • SP3 opnieuw geïnstalleerd. Dacht dat het euvel over was maar na een aantal keren een cd/dvd te hebben gebrand en gewist liep de zaak toch weer vast. Heb overigens Nero 7 ook opnieuw geïnstalleerd. Zie je nog een mogelijkheid?
 • Ga naar Services en schakel de dienst [b:5569300757]Comservice voor IMAPI cd/branders[/b:5569300757] uit!

  Open kladblok en kopieer plak onderstaande tekst in dat nieuwe document±


  [code:1:5569300757]Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
  "NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091
  "ClearRecentDocsOnExit"=hex:00,00,00,00
  "NoLowDiskSpaceChecks"=dword:00000001
  "NoWinKeys"=hex:01,00,00,00
  "NoRecentDocsHistory"=hex:01,00,00,00
  "NoRecentDocsNetHood"=hex:01,00,00,00
  "NoComputersNearMe"=hex:01,00,00,00
  "NoCDBurning"=dword:00000001

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowRun][/code:1:5569300757]

  Bij het opslaan van dit dokument kies bij Bestand voor Alle bestanden+
  Bij naam voor je dit in: [b:5569300757]NoCDBurning.reg[/b:5569300757]

  Dubbelklik nu op op het regbestand, ga akkoord met de Windowsmelding.

  Herstart hierna de Pc.

  Wat doet bovenstaande nu: hiermee wordt de Roxiobrander in Windows Media Player geheel gedeaktiveerd![b:5569300757][/b:5569300757]
 • Abraham,

  Ik was vergeten te melden dat ik deze service al had uitgeschakeld.
  De registerwijziging inmiddels doorgevoerd.
  Moest overigens de bovenste regel: Windows Registry Editor Version 5.00 ook mee-gekopieerd worden?
 • Jazeker!
 • Ik heb eens even met regedit gekeken maar het vreemde is dat de laatste regel NoWinkeys is terwijl er in het bestand nog 4 regels volgen. Enig idee?
 • Dit is de volledige tekst voor de regfile:

  [b:8f79b6d1a5]Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
  "NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091
  "ClearRecentDocsOnExit"=hex:00,00,00,00
  "NoLowDiskSpaceChecks"=dword:00000001
  "NoWinKeys"=hex:01,00,00,00
  "NoRecentDocsHistory"=hex:01,00,00,00
  "NoRecentDocsNetHood"=hex:01,00,00,00
  "NoComputersNearMe"=hex:01,00,00,00
  "NoCDBurning"=dword:00000001

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowRun][/b:8f79b6d1a5]
 • Hoi Gerard, heeft een en ander het gewenste resultaat gehad?

  Zoniet, is het dan mogelijk de beide optische drives in een andere PC te testen?
 • Abraham,

  Nog niet veel tijd gehad vandaag. Ben vanmiddag weer begonnen met testen, DVD branden, CD branden, wissen enz. Het probleem is dat het euvel niet altijd optreedt. Een beetje het idee van een auto naar de garage brengen en zeggen dat hij alleen op woensdagmorgen niet wil starten en de rest van de week wel! Dan is het altijd moeilijk zoeken naar een oorzaak. Wat betreft het proberen van de drives in een andere pc: met de dvd speler zijn geen problemen, alleen met de brander. Naar aanleiding van het probleem heb ik de brander reeds vervangen door een nieuwe en twee branders met het zelfde euvel lijkt mij een beetje veel van het goede.

  PS. Wat betreft de register aanpassing:was wel correct uitgevoerd, alleen de volgorde was anders; kwestie van 'hoe is de sorteervolgorde'.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.