Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

infecties niet te verwijderen in MBAM

Anoniem
Jos H
13 antwoorden
 • Er worden 2 geinfecteerde bestanden gevonden in MBAM.
  Ondanks verwijderen en opnieuw opstarten blijven de infecties terugkomen.
  Tevens duurt het erg lang voordat de laptop opnieuw opstart of afsluit.
  Wie weet een oplossing?
  Onderstaand een hijack log en een MBAM log.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 11:08:56, on 24-10-2010
  Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18975)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\System32\smss.exe
  C:\Windows\system32\csrss.exe
  C:\Windows\system32\wininit.exe
  C:\Windows\system32\csrss.exe
  C:\Windows\system32\services.exe
  C:\Windows\system32\lsass.exe
  C:\Windows\system32\lsm.exe
  C:\Windows\system32\winlogon.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\SLsvc.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\WLANExt.exe
  C:\Windows\System32\spoolsv.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\ehome\ehRecvr.exe
  C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  C:\Program Files\iolo\Common\Lib\ioloServiceManager.exe
  C:\Program Files\iolo\System Mechanic\IoloSGCtrl.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
  C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
  C:\Windows\ehome\ehsched.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Program Files\AutoSizer\AutoSizer.exe
  C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Program Files\Secunia\PSI\psi.exe
  C:\Program Files\iolo\System Mechanic\SystemGuardAlerter.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
  C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ig?hl=nl&t=0
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [iolo Startup] "C:\Program Files\iolo\Common\Lib\ioloLManager.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
  O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
  O4 - HKCU\..\Run: [AutoSizer] "C:\Program Files\AutoSizer\AutoSizer.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200
  O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
  O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll
  O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
  O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iolo FileInfoList Service (ioloFileInfoList) - Unknown owner - C:\Program Files\iolo\Common\Lib\ioloServiceManager.exe
  O23 - Service: iolo System Service (ioloSystemService) - Unknown owner - C:\Program Files\iolo\Common\Lib\ioloServiceManager.exe
  O23 - Service: iolo System Guard (IOLO_SRV) - Unknown owner - C:\Program Files\iolo\System Mechanic\IoloSGCtrl.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
  O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe


  End of file - 5691 bytes

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.46
  www.malwarebytes.org

  Databaseversie: 4927

  Windows 6.0.6002 Service Pack 2
  Internet Explorer 8.0.6001.18975

  24-10-2010 10:43:11
  mbam-log-2010-10-24 (10-43-11).txt

  Scantype: Snelle scan
  Objecten gescand: 133215
  Verstreken tijd: 7 minuut/minuten, 49 seconde(n)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 0
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata geïnfecteerd: 2
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 0

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registerdata geïnfecteerd:
  HKEY_CLASSES_ROOT\scrfile\shell\open\command\(default) (Broken.OpenCommand) -> Bad: (NOTEPAD.EXE %1) Good: ("%1" /S) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\open\command\(default) (Broken.OpenCommand) -> Bad: (NOTEPAD.EXE %1) Good: (regedit.exe "%1";) -> Quarantined and deleted successfully.

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)
 • Hoi Jos, je hebt MBAM niet geupdated!

  [b:8c92d140fb]Herstart MBAM.[/b:8c92d140fb]
  [list:8c92d140fb][*:8c92d140fb] Klik eerst op de tab 'Update'.
  [*:8c92d140fb] Klik vervolgens op de knop 'Controleer op updates'.
  [*:8c92d140fb] Indien een nieuwe versie van MBAM wordt aangeboden - ga hiermee akkoord.
  [*:8c92d140fb] Nadat MBAM vernieuwd is eerst weer de updatecyclus opstarten.
  [*:8c92d140fb] Daarna kies je voor 'Snelle Scan'[/list:u:8c92d140fb]
  [list:8c92d140fb][*:8c92d140fb] Indien de scan voltooid is, klik dan op de knop 'OK'.
  [*:8c92d140fb] Klik daarna op de knop 'Bekijk Resultaten' om de resultaten te zien.
  [*:8c92d140fb] Zorg ervoor, dat alles aangevinkt is.
  [*:8c92d140fb] Vervolgens klik je op: 'Verwijder geselecteerde'.
  [*:8c92d140fb] Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.[/list:u:8c92d140fb]

  [list:8c92d140fb][*:8c92d140fb] Het log wordt automatisch bewaard door 'MBAM en dat kan je terugvinden door op de tab 'Logs' te klikken in 'MBAM'.[/list:u:8c92d140fb]

  [list:8c92d140fb][*:8c92d140fb] Indien 'MBAM' moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op 'OK' klikken!
  [*:8c92d140fb] Daarna zal 'MBAM' vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt.[/list:u:8c92d140fb]
  Hierna post je de inhoud van het MBAM-log.
  Tevens een Uninstall-lijst posten:
  [list:8c92d140fb][*:8c92d140fb] start HijackThis,
  [*:8c92d140fb] klik op de knop Open the Misc Tools section,
  [*:8c92d140fb] klik op de knop Open Uninstall Manager,
  [*:8c92d140fb] Klik op de knop Save.[/list:u:8c92d140fb]
 • Dank voor je snelle reactie; ik ga nu eerst naar een verjaardag en vanavond aan de slag met jouw advies!!
 • Dan alsnog een leuke middag toegewenst.
 • Verjaardag was een beetje uitgelopen………….
  Hieronder de geupdate MBAM-log en de uninstall list.

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.46
  www.malwarebytes.org

  Databaseversie: 4939

  Windows 6.0.6002 Service Pack 2
  Internet Explorer 8.0.6001.18975

  25-10-2010 6:18:28
  mbam-log-2010-10-25 (06-18-28).txt

  Scantype: Snelle scan
  Objecten gescand: 133451
  Verstreken tijd: 7 minuut/minuten, 19 seconde(n)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 0
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata geïnfecteerd: 2
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 0

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registerdata geïnfecteerd:
  HKEY_CLASSES_ROOT\scrfile\shell\open\command\(default) (Broken.OpenCommand) -> Bad: (NOTEPAD.EXE %1) Good: ("%1" /S) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\open\command\(default) (Broken.OpenCommand) -> Bad: (NOTEPAD.EXE %1) Good: (regedit.exe "%1";) -> Quarantined and deleted successfully.

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Adobe Download Manager
  Adobe Flash Player 10 ActiveX
  Adobe Flash Player 10 Plugin
  Adobe Reader 9.4.0
  AuthenTec Fingerprint Sensor Minimum Install
  AutoSizer
  CCleaner
  CPUID CPU-Z 1.54
  HiJackThis
  Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)
  Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)
  Inst5657
  Integrated camera
  Intel(R) PROSet/Wireless Software
  iolo technologies' System Mechanic
  Java(TM) 6 Update 22
  KhalInstallWrapper
  K-Lite Codec Pack 4.1.0 (Standard)
  LimeWire 5.5.16
  Malwarebytes' Anti-Malware
  mCore
  mDriver
  mHelp
  Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - nld
  Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
  Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
  Microsoft .NET Framework 4 Client Profile
  Microsoft .NET Framework 4 Client Profile
  Microsoft .NET Framework 4 Client Profile NLD Language Pack
  Microsoft Silverlight
  Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022.218
  mMHouse
  mPfMgr
  NVIDIA Drivers
  OpenOffice.org 3.2
  Picasa 3
  Realtek High Definition Audio Driver
  Secunia PSI
  Security Update for CAPICOM (KB931906)
  Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2416473)
  Spelling Dictionaries Support For Adobe Reader 9
  Taalpakket voor Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 - NL
  Taalpakket voor Microsoft .NET Framework 4 Client Profile - NLD
  TomTom HOME 2.7.6.2056
  TomTom HOME Visual Studio Merge Modules
  Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)
  Windows-stuurprogrammapakket - Animation Technologies Inc. (TridVid) Media (03/01/2007 1.287.3.20)
 • Hallo Jos, leuke verjaardagsfeestjes lopen meestal wel uit!

  Dat MBAM de twee meldingen niet kan verwijderen, ligt daarin, dat dit verhinderd wordt door [b:f14d7e91f4]iolo technologies' System Mechanic[/b:f14d7e91f4]
 • Oke, maar moet ik hier verder nog iets mee of kan ik deze meldingen van MBAM verder negeren?
 • Indien dat [b:2ed125af19]iolo technologies' System Mechanic[/b:2ed125af19] gedeactiveerd kan worden, dan MBAM starten en hopen dat die twee meldingen dan wel verwijderd kunnen worden!

  Want dat is mijn inziens nu eenmaal het nadeel van tools, die het register bewaken, dat malware-registerinstellingen dan ook beveiligd worden tegen verwijderen!
 • Ik ga proberen of ik System Mechanic kan deactiveren en daarna met MBAM alsnog de infecties kan verwijderen.
  Ik zal het nog laten weten als het gelukt is.

  @ Abraham54: heel erg bedankt voor de snelle reacties en adviezen!!
 • Succes ermee.
 • Ik zie geen mogelijkheid om het programma System Mechanic te deactiveren.
  Ik heb de vraag doorgespeeld naar de helpdesk van System Mechanic.
  [u:d164599e53]Hieronder de tekst[/u:d164599e53]:

  Support-aanvraag DetailsSupport-aanvraag # Q20101025-13421H Afdeling Software : Iolo System Mechanic E-mail ***********
  Onderwerp registerfout Prioriteit Standaard Status In wachtrij
  October 25, 2010, 08:29 PM registerfout Klant

  Er treed een registerprobleem op in WinVista.
  Volgens Malwarebytes'Anti-Malware is dit het probleem:
  Registerdata geïnfecteerd:
  HKEY_CLASSES_ROOT\scrfile\shell\open\command\(default) (Broken.OpenCommand) -> Bad: (NOTEPAD.EXE %1) Good: ("%1" /S) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\open\command\(default) (Broken.OpenCommand) -> Bad: (NOTEPAD.EXE %1) Good: (regedit.exe "%1";) -> Quarantined and deleted successfully.

  Dit probleem kan niet door Malwarebytes opgelost worden.

  Een deskundige van het forum van Computer Totaal schrijft:

  Dat MBAM de twee meldingen niet kan verwijderen, ligt daarin, dat dit verhinderd wordt door iolo technologies' System Mechanic.
  Vraag: hoe kan ik System Mechanic deactiveren zodat het programma Malwarebytes Anti-Malware het registeritem kan verwijderen?

  Einde bericht.

  Ik wacht het antwoord af en zal deze z.s.m. posten.
 • Ik denk dat de eenvoudigste manier is, dat Iolo tool te deïnstalleren en vervolgens na een herstart van de Pc MBAM zijn werk laten doen.

  Daarna kan je overwegen om Iolo weer te installeren!
 • Ik wil toch even de reactie van de helpdesk van Iolo afwachten.
  Kan hem daarna altijd nog deinstalleren en misschien heeft Iolo wel een oplossing.
  Ik hou je/jullie op de hoogte!

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.