Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HJT logje vw crashende programma's. Kan iemand helpen???

Anoniem
f.j.stols
4 antwoorden
 • Hallo,

  Ik zal proberen dit zo concreet mogelijk te maken. Ik heb n Toshiba Satellite P300-13M, Vista, 32 bit. Sinds een dag of 3 crasht MSN vrijwel meteen nadat ik ben ingelogd. Als ik e-buddy gebruik komen berichten vaak een paar minuten later aan en met Trillian krijg ik soms berichten helemaal niet. Tevens crasht mijn Bodog Poker en LuckyAcePoker software vrijwel direct na opstarten. Ik heb alles al opnieuw geinstalleerd (inclusief meerdere versies van MSN Messenger), heb Kasperky gedraaid en heb Anti-Malware gedraaid maar zonder resultaat.

  HijackThis geeft het volgende:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 20:29:51, on 9-11-2010
  Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18975)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Program Files\Toshiba\ConfigFree\NDSTray.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Online Product Information\TOPI.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe
  C:\Program Files\Toshiba\HDMICtrlMan\HDMICtrlMan.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Power Saver\TPwrMain.exe
  C:\Program Files\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe
  C:\Program Files\Toshiba\FlashCards\TCrdMain.exe
  C:\Program Files\Freecom\Freecom Internet Phone\Freecom Internet Phone.exe
  C:\Program Files\Roxio\Easy Media Creator 8\Drag to Disc\DrgToDsc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxWatchTray.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE
  C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\Toshiba.Tempo.UI.TrayApplication.exe
  C:\Program Files\Thuishelp\Zesko\Thuishelp.exe
  C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe
  C:\Program Files\Microsoft Security Essentials\msseces.exe
  C:\Program Files\Toshiba\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\CEC_MAIN.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
  C:\Windows\ehome\ehtray.exe
  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
  C:\Program Files\Toshiba\ConfigFree\CFSwMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\CPSHelpRunner.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2010\klwtblfs.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Roxio\Easy Media Creator 8\Creator Classic\Creator8.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.google.co.uk
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://login.live.com/login.srf?wa=w….aspx&id=64855
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.google.co.uk
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R3 - Default URLSearchHook is missing
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2010\ievkbd.dll
  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
  O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll
  O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: link filter bho - {E33CF602-D945-461A-83F0-819F76A199F8} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2010\klwtbbho.dll
  O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ITSecMng] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Bluetooth Toshiba Stack\ItSecMng.exe /START
  O4 - HKLM\..\Run: [topi] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Camera Assistant Software] "C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe" /start
  O4 - HKLM\..\Run: [HDMICtrlMan] C:\Program Files\TOSHIBA\HDMICtrlMan\HDMICtrlMan.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TPwrMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [HSON] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TBS\HSON.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SmoothView] %ProgramFiles%\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [00TCrdMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba Registration] C:\Program Files\Toshiba\Registration\ToshibaRegistration.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Freecom] "C:\Program Files\Freecom\Freecom Internet Phone\Freecom Internet Phone.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RoxioDragToDisc] "C:\Program Files\Roxio\Easy Media Creator 8\Drag to Disc\DrgToDsc.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxWatchTray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba TEMPO] C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\Toshiba.Tempo.UI.TrayApplication.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Zesko_McciTrayApp] C:\Program Files\Thuishelp\Zesko\Thuishelp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2010\avp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW
  O4 - HKLM\..\Run: [MSSE] "C:\Program Files\Microsoft Security Essentials\msseces.exe" -hide -runkey
  O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] TOSCDSPD.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Pablo\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [UniblueRegistryBooster] "C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster\launcher.exe" delay 20000
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-21-3173371087-2009597984-3177318452-1002\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'postgres')
  O4 - S-1-5-21-3173371087-2009597984-3177318452-1002 User Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files\Toshiba\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (User 'postgres')
  O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files\Toshiba\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll
  O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe
  O9 - Extra button: &Virtueel toetsenbord - {4248FE82-7FCB-46AC-B270-339F08212110} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2010\klwtbbho.dll
  O9 - Extra button: Titan Poker - {49783ED4-258D-4f9f-BE11-137C18D3E543} - C:\Poker\Titan Poker\casino.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Titan Poker - {49783ED4-258D-4f9f-BE11-137C18D3E543} - C:\Poker\Titan Poker\casino.exe
  O9 - Extra button: eBay.co.uk - Buy It Sell It Love It - {76577871-04EC-495E-A12B-91F7C3600AFA} - http://rover.ebay.com/rover/1/710-44557-9400-3/4 (file missing)
  O9 - Extra button: EmpirePoker - {77E68763-4284-41d6-B7E7-B6E1F053A9E7} - C:\Programs\EmpirePokerMaster\EmpirePoker\RunEPoker.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: EmpirePoker - {77E68763-4284-41d6-B7E7-B6E1F053A9E7} - C:\Programs\EmpirePokerMaster\EmpirePoker\RunEPoker.exe
  O9 - Extra button: Amazon.co.uk - {8A918C1D-E123-4E36-B562-5C1519E434CE} - http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/…k-21&site=home (file missing)
  O9 - Extra button: CDPoker - {A68FC757-51CF-4f3c-B13A-BFB8CA69BB99} - C:\Poker\CDPoker\casino.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: CDPoker - {A68FC757-51CF-4f3c-B13A-BFB8CA69BB99} - C:\Poker\CDPoker\casino.exe
  O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Programs\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Programs\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
  O9 - Extra button: Unibet Poker - {C53BFCFC-7A54-4627-AEBA-2CD4871FCA97} - C:\Microgaming\Poker\UnibetpokerMPP\MPPoker.exe
  O9 - Extra button: Internetadressen c&ontrole - {CCF151D8-D089-449F-A5A4-D9909053F20F} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2010\klwtbbho.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: Bodog Poker - {F47C1DB5-ED21-4dc1-853E-D1495792D4C5} - C:\Program Files\Bodog Poker\BPGame.exe
  O9 - Extra button: Cool Hand Poker - {00000000-0000-0000-0000-000000000000} - C:\MicroGaming\Poker\coolhandMPP\MPPoker.exe (HKCU)
  O9 - Extra button: UB - {1FBA04EE-3024-11d2-8F1F-0000F87ABD16} - C:\Users\Pablo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\UB\UB.lnk (HKCU)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: UB - {1FBA04EE-3024-11d2-8F1F-0000F87ABD16} - C:\Users\Pablo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\UB\UB.lnk (HKCU)
  O9 - Extra button: CarbonPoker - {e4e8c758-34b4-44bb-8ef9-1f0786e81d2d} - C:\Users\Pablo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CarbonPoker\CarbonPoker.lnk (HKCU)
  O13 - Gopher Prefix:
  O15 - Trusted Zone: http://www.adobe.com
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
  O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~1\kasper~1\kasper~1\mzvkbd3.dll
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus (avp) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2010\avp.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
  O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c9a02555337583) (gupdate1c9a02555337583) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
  O23 - Service: McciCMService - Motive Communications, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Motive\McciCMService.exe
  O23 - Service: O2Micro Flash Memory Card Service (o2flash) - O2Micro International - C:\Program Files\O2Micro Flash Memory Card Driver\o2flash.exe
  O23 - Service: PostgreSQL Database Server 8.3 (pgsql-8.3) - PostgreSQL Global Development Group - C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin\pg_ctl.exe
  O23 - Service: LiveShare P2P Server (RoxLiveShare) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxLiveShare.exe
  O23 - Service: RoxMediaDB - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxMediaDB.exe
  O23 - Service: RoxUpnpRenderer (RoxUPnPRenderer) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCom\RoxUpnpRenderer.exe
  O23 - Service: RoxUpnpServer - Sonic Solutions - C:\Program Files\Roxio\Easy Media Creator 8\Digital Home\RoxUpnpServer.exe
  O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher (RoxWatch) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxWatch.exe
  O23 - Service: Notebook Performance Tuning Service (TempoMonitoringService) - Toshiba Europe GmbH - C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TempoSVC.exe
  O23 - Service: TOSHIBA Navi Support Service (TNaviSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\Toshiba\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe
  O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe
  O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\Toshiba\Power Saver\TosCoSrv.exe
  O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe
  O23 - Service: TOSHIBA SMART Log Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\SMARTLogService\TosIPCSrv.exe
  O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
  O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

  Kan iemand aub helpen? Het is enorm frustrerend dat programma's crashen zonder duidelijke foutmelding.

  Bedankt!!

  Paul
 • http://www.nationaalcomputerforum.nl/showthread.php?t=70182
 • [quote:ef84b98e96="Abraham54"]http://www.nationaalcomputerforum.nl/showthread.php?t=70182[/quote:ef84b98e96]

  Haha jij bent echt ook omnipresent he. Ik dacht op hoe meer sites ik t post, hoe groter de kans dat t wordt opgelost.
 • Nee- het is niet netjes, als je probeert via meerdere fora meerdere vrijwilligers hetzelfde probleem te laten oplossen!

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.