Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Antivir parapluutje wil niet meer open

Anoniem
None
40 antwoorden
 • Ik krijg mijn Antivir niet meer aan de praat, hoewel ik van de Antivir Guard vanmorgen nog wel een soort waarschuwing kreeg over een AUTORUN-programma. Daarna lijkt het te zijn misgegaan.

  Ook kreeg ik al een dag of wat steeds bij het afsluiten de melding dat er een update van Windows XP SP2 was die moest worden gedownload, zeer ongebruikelijk.

  Verder had ik een par dagen geleden problemen met het openen van een paar naar mij gemailde Word-documenten, dat steeds uitliep op Runtime Error! Er was iets mis met C:\Program Files\Microsoft Office\Office 10\WINWORD.exe…..het geval werd ge-terminate in an unusual way….

  Inmiddels een Herstelpunt van tien dagen geleden geïnstalleerd, omdat ik iets daarna een conversieprogramma voor nieuwere stijl Word-dokumenten had moeten downloaden, maar dat mocht allemaal helaas niet baten.

  Tenslotte blijkt mijn C:schijf nu ook nog te vol te zitten om te kunnen worden gedefragmenteerd….

  Zou dit allemaal met elkaar te maken kunnen hebben?
 • Problemen te over dus!

  Maar waarom werk jij nog altijd met de 2005 versie van XP, die niet meer ondersteund wordt door Microsoft?


  Doe het volgende:

  [b:09058710c9]download en installeer HijackThis Versie 2.04[/b:09058710c9] (klik)
  [list:09058710c9]• Installeer HijackThis op de aangegeven lokatie - alleen dan kan HijackThis back-ups maken!
  • N.B.: Gebruikers/sters van Windows Vista en Windows 7 gaan naar de installatielokatie van HijackThis, klikken hijackthis.exe met rechts aan, kiezen Eigenschappen, klikken op de tab Comptabiliteit en zetten dan een vinkje bij Als Administrator uitvoeren.
  • Sluit nu alle openstaande vensters en start vervolgens [b:09058710c9]HijackThis[/b:09058710c9] en kies voor [b:09058710c9]Do a system scan and save a logfile[/b:09058710c9]
  • Kopieer en plak de inhoud van de logfile in je aansluitende bericht.[/list:u:09058710c9]
 • [quote:1d970f9a2f="Abraham54"]Problemen te over dus!

  Maar waarom werk jij nog altijd met de 2005 versie van XP, die niet meer ondersteund wordt door Microsoft?


  Doe het volgende:

  [b:1d970f9a2f]download en installeer HijackThis Versie 2.04[/b:1d970f9a2f] (klik)
  [list:1d970f9a2f]• Installeer HijackThis op de aangegeven lokatie - alleen dan kan HijackThis back-ups maken!
  • N.B.: Gebruikers/sters van Windows Vista en Windows 7 gaan naar de installatielokatie van HijackThis, klikken hijackthis.exe met rechts aan, kiezen Eigenschappen, klikken op de tab Comptabiliteit en zetten dan een vinkje bij Als Administrator uitvoeren.
  • Sluit nu alle openstaande vensters en start vervolgens [b:1d970f9a2f]HijackThis[/b:1d970f9a2f] en kies voor [b:1d970f9a2f]Do a system scan and save a logfile[/b:1d970f9a2f]
  • Kopieer en plak de inhoud van de logfile in je aansluitende bericht.[/list:u:1d970f9a2f][/quote:1d970f9a2f]


  Dank voor de tip.
  Het systeem werkte tot nu toe perfect, dus was er geen reden iets anders te willen….
  Ik heb nu HijackThis gedownload en dit is de logfile:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 0:17:41, on 17-11-2010
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
  C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Soluto\SolutoService.exe
  C:\Program Files\Soluto\soluto.exe
  C:\Program Files\MAGIX\PC_Check_Tuning_2010_Download-versie\MxTray.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe
  C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\NETGEAR\WG111v3\WG111v3.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\Program Files\OE-QuoteFix\oequotefix.exe
  C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\Program Files\Soluto\soluto.exe /userinit
  O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll
  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.5805.1910\swg.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
  O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min
  O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - Global Startup: NETGEAR WG111v3 Smart Wizard.lnk = C:\Program Files\NETGEAR\WG111v3\WG111v3.exe
  O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200
  O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki… - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
  O9 - Extra button: HP Slim selecteren - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
  O9 - Extra button: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {1239CC52-59EF-4DFA-8C61-90FFA846DF7E} (Musicnotes Viewer) - http://www.musicnotes.com/download/mnviewer.cab
  O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
  O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-NL/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
  O16 - DPF: {7F8C8173-AD80-4807-AA75-5672F22B4582} (ICSScanner Class) - http://download.zonelabs.com/bin/promotions/spywaredetector/ICSScanner37570.cab
  O16 - DPF: {B9F79165-A264-4C4A-A211-133A5E8D647F} (F-Secure Health Check 1.1) - http://download.sp.f-secure.com/hc/hetnet/PCHC_customization_HetNet/fscax.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {D83C1BD1-DCBB-11D4-9425-0050BF33FA6E} (CycloScopeLite Control) - http://www.cyclomedia.nl/download/components/CycloScopeLite.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  O23 - Service: Avira AntiVir Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
  O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe
  O23 - Service: Creative Centrale Media Server (CTUPnPSv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Creative Centrale\CTUPnPSv.exe
  O23 - Service: Google Updateservice (gupdate1c9ce59b554ac6a) (gupdate1c9ce59b554ac6a) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe
  O23 - Service: Soluto PCGenome Core Service (SolutoService) - Soluto - C:\Program Files\Soluto\SolutoService.exe


  End of file - 9996 bytes
 • Problemen te over dus!

  Maar waarom werk jij nog altijd met de 2005 versie van XP, die niet meer ondersteund wordt door Microsoft?

  Ik schreef dat ik Windows XP SP2 had, maar dat had natuurlijk SP3 moeten zijn…..Sorry!
 • Hoi s.littel, dat je toch Windows XP-SP3 hebt, zag ik in je log; dat ziet er overigens goed uit!

  Maar doe alle stappen hieronder vermeld in de juiste volgorde:

 • Hoi s.littel, dat je toch Windows XP-SP3 hebt, zag ik in je log; dat ziet er overigens goed uit!

  Maar doe alle stappen hieronder vermeld in de juiste volgorde:  Beste Abraham54,
  Dank je wel voor de moeite!
  Ik heb gedaan wat je gezegd hebt….
  Wil je dat ik nu al die logs en listen hier vermeld ?

  Overigens daarna nog steeds dezelfde problemen ontmoet.
  Een Word-document dat ik ontving krijgt nog steeds een Runtime Error! van Microsoft Visual C++ Runtime Library, waardoor ik het niet helemaal kan lezen, Avira wil nog niet openen, en bij het afsluiten wordt er weer gevraagd om update 1 van 1 te mogen installeren…helaas!!
  Ik wacht even je antwoord af…..
  Sander
 • [quote:b4f52b6c46="Abraham54"]Hoi s.littel, dat je toch Windows XP-SP3 hebt, zag ik in je log; dat ziet er overigens goed uit!

  Maar doe alle stappen hieronder vermeld in de juiste volgorde:  Beste Abraham54,
  Dank je wel voor de moeite!
  Ik heb gedaan wat je gezegd hebt….
  Wil je dat ik nu al die logs en listen hier vermeld ?

  Overigens daarna nog steeds dezelfde problemen ontmoet.
  Een Word-document dat ik ontving krijgt nog steeds een Runtime Error! van Microsoft Visual C++ Runtime Library, waardoor ik het niet helemaal kan lezen, Avira wil nog niet openen, en bij het afsluiten wordt er weer gevraagd om update 1 van 1 te mogen installeren…helaas!!
  Ik wacht even je antwoord af…..
  Sander[/quote:b4f52b6c46]

  Hoera!
  Avira doet het inmiddels weer wel! Het parapluutje is opengegaan nadat ik nog maar eens een update had gedownload! Dus dat is nu opgelost!
  Nu die Runtime Errors en ''abnormal program termination'' in ontvangen Word-documenten nog….En natuurlijk die eeuwige update-vraag bij het afsluiten van Windows….
  Sander
 • hallo Dragon of Abraham54,
  Dit is het logfile van mijn systeem. Ik hoop dat je er iets mee kunt…
  Sander

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 16:57:23, on 18-11-2010
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
  C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
  C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Soluto\SolutoService.exe
  C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avshadow.exe
  C:\Program Files\Soluto\soluto.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\MAGIX\PC_Check_Tuning_2010_Download-versie\MxTray.exe
  C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe
  C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\NETGEAR\WG111v3\WG111v3.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\Program Files\Soluto\soluto.exe /userinit,
  O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll
  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.5805.1910\swg.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
  O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min
  O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - Global Startup: NETGEAR WG111v3 Smart Wizard.lnk = C:\Program Files\NETGEAR\WG111v3\WG111v3.exe
  O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200
  O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki… - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll
  O9 - Extra button: HP Slim selecteren - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
  O9 - Extra button: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {1239CC52-59EF-4DFA-8C61-90FFA846DF7E} (Musicnotes Viewer) - http://www.musicnotes.com/download/mnviewer.cab
  O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
  O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-NL/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
  O16 - DPF: {7F8C8173-AD80-4807-AA75-5672F22B4582} (ICSScanner Class) - http://download.zonelabs.com/bin/promotions/spywaredetector/ICSScanner37570.cab
  O16 - DPF: {B9F79165-A264-4C4A-A211-133A5E8D647F} (F-Secure Health Check 1.1) - http://download.sp.f-secure.com/hc/hetnet/PCHC_customization_HetNet/fscax.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {D83C1BD1-DCBB-11D4-9425-0050BF33FA6E} (CycloScopeLite Control) - http://www.cyclomedia.nl/download/components/CycloScopeLite.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  O23 - Service: Avira AntiVir Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
  O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe
  O23 - Service: Creative Centrale Media Server (CTUPnPSv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Creative Centrale\CTUPnPSv.exe
  O23 - Service: Google Updateservice (gupdate1c9ce59b554ac6a) (gupdate1c9ce59b554ac6a) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe
  O23 - Service: Soluto PCGenome Core Service (SolutoService) - Soluto - C:\Program Files\Soluto\SolutoService.exe


  End of file - 9944 bytes
 • Hallo Dragon/Abraham,
  Dit is mijn MBAM scanlog.
  Terwijl MBAM aan het scannen was, kreeg ik tweemaal een waarschuwing van Avira Guard Autorun dat ''access was blocked for my security to file Autorun.inf, zowel op de D:\schijf als op de L:\ schijf.

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.46
  www.malwarebytes.org

  Databaseversie: 5144

  Windows 5.1.2600 Service Pack 3
  Internet Explorer 8.0.6001.18702

  18-11-2010 17:14:15
  mbam-log-2010-11-18 (17-14-15).txt

  Scantype: Snelle scan
  Objecten gescand: 144340
  Verstreken tijd: 7 minuut/minuten, 46 seconde(n)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 0
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata geïnfecteerd: 0
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 0

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registerdata geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)
 • Hallo Dragon/ Abraham,

  Tenslotte hierbij nog de Hijack Uninstall-lijst:

  32 Bit HP CIO Components Installer
  Aangifte inkomstenbelasting 2007
  Aangifte inkomstenbelasting 2007 voor ondernemers
  Aangifte inkomstenbelasting 2008
  Aangifte inkomstenbelasting 2008 voor ondernemers
  Aangifte inkomstenbelasting 2009
  Aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 2009
  Acronis True Image Home
  ACS PC Atlas
  Adobe Flash Player 10 ActiveX
  Adobe Flash Player 10 Plugin
  Adobe Reader 8.2.5
  Adobe Shockwave Player 11
  ADSL Support Wizard
  ATI Control Panel
  ATI Display Driver
  Atomic Clock Sync
  AV301P
  Avira AntiVir Personal - Free Antivirus
  AVS Audio Converter version 6.2
  AVS Update Manager 1.0
  AVS4YOU Software Navigator 1.4
  Beveiligingsupdate for Windows Media Player 10 (KB911565)
  Beveiligingsupdate for Windows Media Player 10 (KB917734)
  Beveiligingsupdate for Windows XP (KB941569)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB928090)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB929969)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB931768)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB933566)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB937143)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB938127)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB939653)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB942615)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB944533)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB950759)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB953838)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB956390)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB958215)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB960714)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB961260)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB963027)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB969897)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2183461)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2360131)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB969897)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB971961)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB972260)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB974455)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB976325)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB978207)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB981332)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB982381)
  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB2378111)
  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB952069)
  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB954155)
  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB968816)
  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB973540)
  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB975558)
  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB978695)
  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player 11 (KB936782)
  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player 11 (KB954154)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2079403)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2115168)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2121546)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2160329)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2229593)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2259922)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2279986)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2286198)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2296011)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2347290)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2360937)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2387149)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB923561)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB938464)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB946648)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB950760)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB950762)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB950974)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951066)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951376)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951376-v2)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951698)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951748)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB952004)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB952954)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB953839)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB954211)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB954459)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB954600)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB955069)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956391)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956572)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956744)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956802)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956803)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956841)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956844)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB957095)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB957097)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958644)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958687)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958690)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958869)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB959426)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960225)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960715)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960803)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960859)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB961371)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB961373)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB961501)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB968537)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB969059)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB969898)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB969947)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB970238)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB970430)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971468)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971486)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971557)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971633)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971657)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB972270)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973346)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973354)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973507)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973525)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973869)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973904)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974112)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974318)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974392)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974571)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975025)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975467)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975560)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975561)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975562)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975713)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB977165)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB977816)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB977914)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978037)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978251)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978262)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978338)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978542)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978601)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978706)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB979309)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB979482)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB979559)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB979683)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB979687)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB980195)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB980218)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB980232)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB980436)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB981322)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB981852)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB981957)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB981997)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB982132)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB982214)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB982665)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB982802)
  CCleaner
  ChessBase Light 2007
  Creative Centrale
  Creative Centrale
  Creative Software Update
  Creative ZEN X-Fi Style Documentatie
  DivX
  EasyCleaner
  Enhanced Multimedia Keyboard Solution
  Essentiële update voor Windows Media Player 11 (KB959772)
  Fritz 5.32
  Garmin Communicator Plugin
  Garmin WebUpdater
  GdiplusUpgrade
  Google Earth
  Google Toolbar for Internet Explorer
  Google Toolbar for Internet Explorer
  Google Update Helper
  Google Updater
  HCC Computer Opschoontool
  HiJackThis
  Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)
  Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)
  Hotfix for Windows Media Format 11 SDK (KB929399)
  Hotfix voor Windows Internet Explorer 7 (KB947864)
  Hotfix voor Windows Media Player 11 (KB939683)
  Hotfix voor Windows XP (KB2158563)
  Hotfix voor Windows XP (KB952287)
  Hotfix voor Windows XP (KB961118)
  Hotfix voor Windows XP (KB970653-v3)
  Hotfix voor Windows XP (KB976098-v2)
  Hotfix voor Windows XP (KB979306)
  Hotfix voor Windows XP (KB981793)
  HP Deskjet F4200 All-In-One Driver Software 10.0 Rel .3
  HP Deskjet Printer Preload
  HP Document Viewer 5.3
  HP Imaging Device Functions 10.0
  HP Photosmart Essential 2.5
  HP Smart Web Printing
  HP Solution Center 10.0
  InterVideo WinDVD Player
  Java(TM) 6 Update 21
  Junk Mail filter update
  KB888111: High Definition Audio
  KB898458: Beveiligingsupdate voor Step by Step Interactive Training
  KB923723: Beveiligingsupdate voor Step by Step Interactive Training
  lbwn30
  MAGIX PC Check & Tuning 2010 Download-versie 5.0.24.689 (NL)
  MAGIX Screenshare
  Malwarebytes' Anti-Malware
  Microsoft .NET Framework 1.1
  Microsoft .NET Framework 1.1
  Microsoft .NET Framework 1.1 Dutch Language Pack
  Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB2416447)
  Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB979906)
  Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
  Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2
  Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
  Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
  Microsoft Choice Guard
  Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP
  Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs
  Microsoft National Language Support Downlevel APIs
  Microsoft Office Excel Viewer 2003
  Microsoft Office PowerPoint Viewer 2003
  Microsoft Search Enhancement Pack
  Microsoft Silverlight
  Microsoft Sync Framework Runtime Native v1.0 (x86)
  Microsoft Sync Framework Services Native v1.0 (x86)
  Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0
  Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
  Microsoft Visual C++ 2008 ATL Update kb973924 - x86 9.0.30729.4148
  Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17
  Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148
  Microsoft Word 2002
  Microsoft Works
  Microsoft Works 2005 Setup starten
  Microsoft Works Suite-invoegtoepassing Microsoft Word
  Moo0 Anti-Recovery 1.02
  Mozilla Firefox (3.6.12)
  MSVCRT
  MSXML 4.0 SP2 (KB925672)
  MSXML 4.0 SP2 (KB927978)
  MSXML 4.0 SP2 (KB936181)
  MSXML 4.0 SP2 (KB954430)
  MSXML 4.0 SP2 (KB973688)
  NETGEAR WG111v3 wireless USB 2.0 adapter
  OE-QuoteFix
  Picasa 3
  PS2
  Python 2.2 pywin32 extensions (build 203)
  Python 2.2.3
  RealPlayer
  RealUpgrade 1.0
  Roxio RecordNow 9 Music Lab
  Security Update for CAPICOM (KB931906)
  Security Update for CAPICOM (KB931906)
  Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2416473)
  Segoe UI
  Skype Toolbars
  Skype™ 4.2
  Smart Menu's (Windows Live Toolbar)
  Solar Fire v5
  Soluto
  Sonic Express Labeler
  Sonic MyDVD Plus
  Sonic RecordNow Audio
  Sonic RecordNow Copy
  Sonic RecordNow Data
  Sonic Update Manager
  SUPERAntiSpyware Free Edition
  Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)
  Update for Windows XP (KB953356)
  Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB971930)
  Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB976662)
  Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB976749)
  Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB980182)
  Update voor Windows XP (KB2141007)
  Update voor Windows XP (KB2345886)
  Update voor Windows XP (KB951072-v2)
  Update voor Windows XP (KB951978)
  Update voor Windows XP (KB955759)
  Update voor Windows XP (KB955839)
  Update voor Windows XP (KB961503)
  Update voor Windows XP (KB967715)
  Update voor Windows XP (KB968389)
  Update voor Windows XP (KB971737)
  Update voor Windows XP (KB973687)
  Update voor Windows XP (KB973815)
  VC 9.0 Runtime
  VC 9.0 Runtime
  Webpagina's tabsgewijs weergeven (Windows Live Toolbar)
  Windows Feature Pack for Storage (32-bit) - IMAPI update for Blu-Ray
  Windows Genuine Advantage v1.3.0254.0
  Windows Internet Explorer 8
  Windows Live - Hulpprogramma voor uploaden
  Windows Live aanmeldhulp
  Windows Live Call
  Windows Live Communications Platform
  Windows Live Essentials
  Windows Live Essentials
  Windows Live Mail
  Windows Live Messenger
  Windows Live Toolbar
  Windows Live Toolbar Feedzoeker (Windows Live Toolbar)
  Windows Media Format 11 runtime
  Windows Media Format 11 runtime
  Windows Media Player 11
  Windows Media Player 11
  Windows Media Player Firefox Plugin
  Windows XP Service Pack 3
 • @ Abraham 54. Ik wist niet dat je de TS al aan het helpen was sorry. Maar TS startte een nieuw Topic op en daar gaf ik respons op. TS andwoord nu in zijn eerder door jou behandelde Topic.

  http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=210657
 • Hoi, ik zie nu dat ondanks de database error die ik kreeg, mijn post toch door gekomen is.

  Maar CT was daarna compleet onbereikbaar voor mij wegens diezelfde fout, dus ik vond het even welletjes!


  @ s.littel het volgende:

  eerst deze notitie: ik hoef echt niet nogmaals te lezen wat ik gepost hebt!


  Doe dit: download ComboFix van één van deze locaties:

  [b:4e72e9b0bf]Bleepingcomputer[/b:4e72e9b0bf]

  [b:4e72e9b0bf]ForoSpyware[/b:4e72e9b0bf]


 • [
  Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken.
  Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als [b:38dc804845]C:\ComboFix.txt[/b:38dc804845]) in je volgende bericht.

  Hallo Abraham,
  Dit is het resultaat, mijn ziel en zaligheid!
  Wie weet komt het allemaal nog goed. Overigens weet je al dat het parapluutje van Avira inmiddels weer open is, hoop ik….
  Daar gaat-ie dan:

  ComboFix 10-11-18.05 - HP_Eigenaar 19-11-2010 21:35:34.1.1 - x86
  Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.1534.877 [GMT 1:00]
  Gestart vanuit: c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Mijn documenten\Downloads\ComboFix.exe
  AV: AntiVir Desktop *On-access scanning disabled* (Updated) {AD166499-45F9-482A-A743-FDD3350758C7}
  AV: AntiVir PersonalEdition Classic Virus Protection *On-access scanning enabled* (Updated) {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
  AV: AntiVir PersonalEdition Classic Virus Protection *On-access scanning enabled* (Updated) {804FD0EC-FFA4-00DA-0D24-347CA8A3377C}
  AV: AntiVir PersonalEdition Classic Virus Protection *On-access scanning enabled* (Updated) {804FD2B8-FFA4-00C8-0D24-347CA8A3377C}
  AV: AntiVir PersonalEdition Classic Virus Protection *On-access scanning enabled* (Updated) {804FD2B8-FFA4-00DA-0D24-347CA8A3377C}
  AV: AntiVir PersonalEdition Classic Virus Protection *On-access scanning enabled* (Updated) {804FD2B8-FFA4-00EB-0D24-347CA8A3377C}
  AV: AntiVir PersonalEdition Classic Virus Protection *On-access scanning enabled* (Updated) {804FD2B8-FFA4-00FC-0D24-347CA8A3377C}
  .

  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  c:\windows\system32\ps2.bat
  D:\Autorun.inf
  L:\Autorun.inf

  .
  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2010-10-19 to 2010-11-19 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  2010-11-19 20:13 . 2010-11-19 20:13 ——– d—–w- c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Application Data\Uniblue
  2010-11-19 20:13 . 2010-11-19 20:13 ——– dc-h–w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\{6DAA3B20-D487-4FA2-81D5-50404CCB868D}
  2010-11-19 20:13 . 2010-11-19 20:13 ——– d—–w- c:\program files\Uniblue
  2010-11-19 20:13 . 2010-11-19 20:13 ——– d—–w- c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Local Settings\Application Data\PackageAware
  2010-11-18 19:10 . 2010-11-18 19:10 ——– d–h–r- c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Onlangs geopend
  2010-11-17 13:44 . 2010-11-17 13:44 ——– d—–w- c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Application Data\Malwarebytes
  2010-11-17 13:44 . 2010-04-29 14:39 38224 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
  2010-11-17 13:44 . 2010-11-17 13:44 ——– d—–w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
  2010-11-17 13:44 . 2010-11-17 13:44 ——– d—–w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes
  2010-11-17 13:44 . 2010-04-29 14:39 20952 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
  2010-11-16 23:16 . 2010-11-16 23:16 388096 —-a-r- c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe
  2010-11-16 23:16 . 2010-11-16 23:16 ——– d—–w- c:\program files\Trend Micro
  2010-11-16 14:38 . 2007-01-04 11:02 663552 —-a-w- c:\windows\system32\mgxoschk.dll
  2010-11-16 13:52 . 2010-11-16 13:52 ——– d—–w- c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Application Data\Avira
  2010-11-16 13:44 . 2010-11-16 13:44 ——– d—–w- c:\windows\system32\wbem\Repository
  2010-11-04 13:52 . 2010-11-04 14:58 ——– d—–w- c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Application Data\Roxio
  2010-11-04 13:52 . 2010-11-04 13:52 ——– d—–w- c:\documents and settings\LocalService\Application Data\Roxio
  2010-11-04 13:10 . 2010-11-04 13:12 ——– d—–w- c:\program files\Roxio
  2010-11-04 13:10 . 2010-11-04 13:12 ——– d—–w- c:\program files\Common Files\Roxio Shared
  2010-11-04 13:10 . 2010-11-04 13:10 ——– d—–w- c:\program files\DivX
  2010-10-30 19:32 . 2010-10-30 19:32 ——– d—–w- c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Application Data\MAGIX
  2010-10-30 19:30 . 2010-10-30 19:33 ——– d—–w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\MAGIX
  2010-10-30 19:30 . 2010-10-30 19:32 ——– d—–w- c:\program files\MAGIX
  2010-10-30 19:30 . 2007-04-27 08:43 120200 —-a-w- c:\windows\system32\DLLDEV32i.dll
  2010-10-30 19:27 . 2010-10-30 19:27 ——– d—–w- c:\program files\Common Files\MAGIX Services
  2010-10-23 14:16 . 2010-10-23 14:16 ——– d—–w- C:\.rlhdcache

  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2010-10-12 10:41 . 2010-10-19 16:59 181704 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\PCGenFAM.sys
  2010-09-18 10:23 . 2004-08-04 04:00 974848 —-a-w- c:\windows\system32\mfc42u.dll
  2010-09-18 06:53 . 2004-08-04 04:00 974848 —-a-w- c:\windows\system32\mfc42.dll
  2010-09-18 06:53 . 2004-08-04 04:00 954368 —-a-w- c:\windows\system32\mfc40.dll
  2010-09-18 06:53 . 2004-08-04 04:00 953856 —-a-w- c:\windows\system32\mfc40u.dll
  2010-09-10 05:52 . 2004-08-04 04:00 916480 —-a-w- c:\windows\system32\wininet.dll
  2010-09-10 05:52 . 2004-08-04 04:00 43520 —-a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll
  2010-09-10 05:52 . 2004-08-04 04:00 1469440 ——w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl
  2010-09-02 09:34 . 2010-09-02 09:34 21035 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\AegisP.sys
  2010-09-01 11:52 . 2004-08-04 04:00 285824 —-a-w- c:\windows\system32\atmfd.dll
  2010-09-01 07:57 . 2004-08-04 04:00 1852928 —-a-w- c:\windows\system32\win32k.sys
  2010-08-27 08:03 . 2004-08-04 04:00 119808 —-a-w- c:\windows\system32\t2embed.dll
  2010-08-27 05:55 . 2004-08-04 04:00 99840 —-a-w- c:\windows\system32\srvsvc.dll
  2010-08-27 01:43 . 2008-05-05 05:25 5632 —-a-w- c:\windows\system32\xpsp4res.dll
  2010-08-26 13:39 . 2004-08-04 04:00 357248 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\srv.sys
  2010-08-23 16:13 . 2004-08-04 04:00 617472 —-a-w- c:\windows\system32\comctl32.dll
  .

  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond
  REGEDIT4

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "RegistryBooster"="c:\program files\Uniblue\RegistryBooster\launcher.exe" [2010-11-12 67448]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "avgnt"="c:\program files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" [2010-08-02 281768]
  "TrueImageMonitor.exe"="c:\program files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe" [2007-02-17 1191608]

  c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
  NETGEAR WG111v3 Smart Wizard.lnk - c:\program files\NETGEAR\WG111v3\WG111v3.exe [2008-7-1 2326528]

  [hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]
  "{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}"= "c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASSEH.DLL" [2008-05-13 77824]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\!SASWinLogon]
  2009-09-05 08:42 548352 —-a-w- c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\session manager]
  BootExecute REG_MULTI_SZ autocheck autochk *\0SsiEfr.e

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SolutoService]
  @="Service"

  [HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Microsoft Office.lnk]
  backup=c:\windows\pss\Microsoft Office.lnkCommon Startup

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Device Detector]
  DevDetect.exe -autorun [X]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Acronis Scheduler2 Service]
  2007-02-16 16:49 149024 -c–a-w- c:\program files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]
  2010-09-24 09:15 40368 —-a-w- c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AlcxMonitor]
  2004-09-07 13:47 57344 -c–a-w- c:\windows\ALCXMNTR.EXE

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ATIPTA]
  2005-04-14 19:05 344064 -c–a-w- c:\program files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Google Quick Search Box]
  2010-10-29 10:04 126976 —-a-w- c:\program files\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HP Software Update]
  2007-05-08 15:24 54840 -c–a-w- c:\program files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\hpqSRMon]
  2007-08-22 15:31 80896 —-a-w- c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\HpqSRmon.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\hpsysdrv]
  1998-05-07 09:04 52736 —-a-w- c:\windows\system\hpsysdrv.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ISUSPM Startup]
  2006-09-11 11:40 218032 —-a-w- c:\progra~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ISUSScheduler]
  2006-09-11 11:40 86960 —-a-w- c:\program files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KBD]
  2005-02-02 14:44 61440 -c–a-w- c:\hp\KBD\kbd.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MsnMsgr]
  2009-07-26 14:44 3883856 —-a-w- c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Skype]
  2010-05-13 15:57 26192168 —-a-r- c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\swg]
  2007-07-26 19:47 68856 —-a-w- c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\TkBellExe]
  2010-03-25 08:35 202256 -c–a-w- c:\program files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
  "EnableFirewall"= 0 (0x0)

  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
  "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
  "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"=
  "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=
  "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=
  "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpfccopy.exe"=
  "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqPhUnl.exe"=
  "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqDIA.exe"=
  "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpiscnapp.exe"=
  "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=
  "c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=
  "c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=
  "c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
  "c:\\Program Files\\Skype\\Plugin Manager\\skypePM.exe"=
  "c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=
  "c:\\Program Files\\Google\\Google Earth\\client\\googleearth.exe"=
  "c:\\Program Files\\Soluto\\Soluto.exe"=
  "c:\\Program Files\\Soluto\\SolutoService.exe"=
  "c:\\Program Files\\Soluto\\SolutoConsole.exe"=
  "c:\\Program Files\\Soluto\\SolutoUpdateService.exe"=

  R0 DiskSec;Magix Volume Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\disksec.sys [30-10-2010 20:31 14208]
  R0 PCGenFAM;PCGenFAM;c:\windows\system32\drivers\PCGenFAM.sys [19-10-2010 17:59 181704]
  R1 SASDIFSV;SASDIFSV;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASDIFSV.SYS [26-5-2009 9:05 12872]
  R1 SASKUTIL;SASKUTIL;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASKUTIL.SYS [26-5-2009 9:05 67656]
  R2 AntiVirSchedulerService;Avira AntiVir Scheduler;c:\program files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe [30-8-2009 11:14 135336]
  R2 EAPPkt;Realtek EAPPkt Protocol;c:\windows\system32\drivers\EAPPkt.sys [9-10-2007 12:13 38144]
  R2 SolutoService;Soluto PCGenome Core Service;c:\program files\Soluto\SolutoService.exe [12-10-2010 11:49 330784]
  R3 RTL8187B;NETGEAR WG111v3 54Mbps Wireless USB 2.0 Adapter Vista Driver;c:\windows\system32\drivers\wg111v3.sys [28-12-2007 14:02 287232]
  S3 CTUPnPSv;Creative Centrale Media Server;c:\program files\Creative\Creative Centrale\CTUPnPSv.exe [21-5-2008 12:42 64000]
  S3 gupdate1c9ce59b554ac6a;Google Updateservice (gupdate1c9ce59b554ac6a);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [6-5-2009 15:48 133104]
  S3 ovt530;AV301P;c:\windows\system32\drivers\ov530vid.sys [15-3-2005 11:04 161792]
  S3 SASENUM;SASENUM;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASENUM.SYS [26-5-2009 9:05 12872]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
  HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12
  hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc
  .
  Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

  2010-11-19 c:\windows\Tasks\Google Software Updater.job
  - c:\program files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2007-01-30 09:16]

  2010-11-19 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
  - c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-05-06 14:48]

  2010-11-19 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
  - c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-05-06 14:48]

  2010-11-19 c:\windows\Tasks\PCCT - MAGIX AG.job
  - c:\program files\MAGIX\PC_Check_Tuning_2010_Download-versie\MxTray.exe [2010-10-30 16:57]

  2010-11-19 c:\windows\Tasks\RealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-2967080809-2297956964-1858190731-1008.job
  - c:\program files\Real\RealUpgrade\realupgrade.exe [2010-02-24 21:09]

  2010-11-19 c:\windows\Tasks\RealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-2967080809-2297956964-1858190731-1008.job
  - c:\program files\Real\RealUpgrade\realupgrade.exe [2010-02-24 21:09]

  2010-11-19 c:\windows\Tasks\RegistryBooster.job
  - c:\program files\Uniblue\RegistryBooster\rbmonitor.exe [2010-11-12 18:21]

  2010-11-19 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{0865844B-E72C-4BD5-8308-B15D239B9DE1}.job
  - c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2006-10-17 02:31]
  .
  .
  ——- Bijkomende Scan ——-
  .
  uSearchMigratedDefaultURL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8
  uStart Page = hxxp://www.startpagina.nl/
  uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search/?q=%s
  IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200
  IE: Google Sidewiki… - c:\program files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html
  DPF: {7F8C8173-AD80-4807-AA75-5672F22B4582} - hxxp://download.zonelabs.com/bin/promotions/spywaredetector/ICSScanner37570.cab
  DPF: {D83C1BD1-DCBB-11D4-9425-0050BF33FA6E} - hxxp://www.cyclomedia.nl/download/components/CycloScopeLite.cab
  FF - ProfilePath - c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\maaqag1v.default\
  FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.startpagina.nl/
  FF - component: c:\documents and settings\All Users\Application Data\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\Firefox\Ext\components\nprpffbrowserrecordext.dll
  FF - component: c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{AB2CE124-6272-4b12-94A9-7303C7397BD1}\components\SkypeFfComponent.dll
  FF - plugin: c:\documents and settings\All Users\Application Data\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\MozillaPlugins\nprphtml5videoshim.dll
  FF - plugin: c:\program files\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll
  FF - plugin: c:\program files\Google\Google Updater\2.4.1536.6592\npCIDetect13.dll
  FF - plugin: c:\program files\Google\Picasa3\npPicasa2.dll
  FF - plugin: c:\program files\Google\Picasa3\npPicasa3.dll
  FF - plugin: c:\program files\Google\Update\1.2.183.39\npGoogleOneClick8.dll
  FF - plugin: c:\program files\Java\jre6\bin\new_plugin\npdeployJava1.dll
  FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\np-mswmp.dll
  FF - plugin: c:\program files\QuickTime\Plugins\npqtplugin8.dll
  FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\

  —- FIREFOX POLICIES —-
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn–mgbaam7a8h", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn–fiqz9s", true); // Traditional
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn–fiqs8s", true); // Simplified
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn–j6w193g", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn–mgberp4a5d4ar", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn–mgberp4a5d4a87g", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn–mgbqly7c0a67fbc", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn–mgbqly7cvafr", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn–kpry57d", true); // Traditional
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn–kprw13d", true); // Simplified
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled", false);
  .
  - - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

  AddRemove-lbwn30 - c:\labwin32\DeIsL1.isu  **************************************************************************

  catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2010-11-19 21:44
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

  scannen van verborgen processen …

  scannen van verborgen autostart items …

  scannen van verborgen bestanden …

  Scan succesvol afgerond
  verborgen bestanden: 0

  **************************************************************************
  .
  ——————— VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ———————

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]
  @Denied: (A 2) (Everyone)
  @="FlashBroker"
  "LocalizedString"="@c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10i_ActiveX.exe,-101"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]
  "Enabled"=dword:00000001

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]
  @="c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10i_ActiveX.exe"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]
  @="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]
  @Denied: (A 2) (Everyone)
  @="IFlashBroker4"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]
  @="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]
  @="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"
  "Version"="1.0"
  .
  ——————— DLLs Geladen Onder Lopende Processen ———————

  - - - - - - - > 'winlogon.exe'(996)
  c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL
  c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

  - - - - - - - > 'explorer.exe'(7184)
  c:\windows\system32\webcheck.dll
  c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll
  c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll
  c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll
  .
  ———————— Andere Aktieve Processen ————————
  .
  c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
  c:\program files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
  c:\program files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe
  c:\program files\Avira\AntiVir Desktop\avshadow.exe
  c:\program files\Uniblue\RegistryBooster\registrybooster.exe
  c:\windows\system32\wscntfy.exe
  c:\program files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  .
  **************************************************************************
  .
  Voltooingstijd: 2010-11-19 21:48:45 - machine werd herstart
  ComboFix-quarantined-files.txt 2010-11-19 20:48

  Pre-Run: 8.973.258.752 bytes beschikbaar
  Post-Run: 8.870.461.440 bytes beschikbaar

  - - End Of File - - 015827BAFF323320F4C27DB583281659
 • Hoi s.littel, ComboFix heeft al het een en ander verwijderd!
  Maar je had Avira niet gedeaktiveerd! Dat wel doen bij de volgende scan!

  Open een nieuw kladblok bestand, via Start>Alle programma’s>Bureau-accessoires>Kladblok.


  Kopieer en plak de volgende (vetgedrukte, blauwe tekst) in het lege kladblokvenstervenster


  [b:520702b895]
 • Hoi s.littel, ComboFix heeft al het een en ander verwijderd!
  Maar je had Avira niet gedeaktiveerd! Dat wel doen bij de volgende scan!

  Ja, dat had ik tcch wel gedaan en ook nu weer, maar als ik Avira uitschakel lijkt het erop dat er toch nog gescand wordt door dat programma en dat vindt Combofix niet leuk, en ik ook niet, maar ik zou niet weten hoe ik dat zou kunnen veranderen.
  Overigens heb ik inmiddels opnieuw het Compatibliteitspakket van Word gedownload, en kreeg dezelfde problemen als voorheen, dus: Runtime Errors!
  Dit is de nieuwe oogst:

  ComboFix 10-11-18.05 - HP_Eigenaar 19-11-2010 22:48:27.2.1 - x86
  Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.1534.977 [GMT 1:00]
  Gestart vanuit: c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Bureaublad\ComboFix.exe
  gebruikte Opdracht switches :: c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Bureaublad\CFScript.txt
  AV: AntiVir Desktop *On-access scanning disabled* (Updated) {AD166499-45F9-482A-A743-FDD3350758C7}
  AV: AntiVir PersonalEdition Classic Virus Protection *On-access scanning enabled* (Updated) {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
  AV: AntiVir PersonalEdition Classic Virus Protection *On-access scanning enabled* (Updated) {804FD0EC-FFA4-00DA-0D24-347CA8A3377C}
  AV: AntiVir PersonalEdition Classic Virus Protection *On-access scanning enabled* (Updated) {804FD2B8-FFA4-00C8-0D24-347CA8A3377C}
  AV: AntiVir PersonalEdition Classic Virus Protection *On-access scanning enabled* (Updated) {804FD2B8-FFA4-00DA-0D24-347CA8A3377C}
  AV: AntiVir PersonalEdition Classic Virus Protection *On-access scanning enabled* (Updated) {804FD2B8-FFA4-00EB-0D24-347CA8A3377C}
  AV: AntiVir PersonalEdition Classic Virus Protection *On-access scanning enabled* (Updated) {804FD2B8-FFA4-00FC-0D24-347CA8A3377C}
  .

  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  c:\.rlhdcache
  c:\.rlhdcache\cacheVersion1.dat
  c:\.rlhdcache\main_file_cache.dat
  c:\.rlhdcache\main_file_cache.idx0
  c:\.rlhdcache\main_file_cache.idx1
  c:\.rlhdcache\main_file_cache.idx2
  c:\.rlhdcache\main_file_cache.idx3
  c:\.rlhdcache\main_file_cache.idx4
  c:\.rlhdcache\uid.dat

  .
  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2010-10-19 to 2010-11-19 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  2010-11-19 21:16 . 2010-11-19 21:16 ——– d—–w- c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Application Data\InstallShield
  2010-11-19 20:13 . 2010-11-19 20:13 ——– d—–w- c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Application Data\Uniblue
  2010-11-19 20:13 . 2010-11-19 21:25 ——– dc-h–w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\~0
  2010-11-19 20:13 . 2010-11-19 20:13 ——– d—–w- c:\program files\Uniblue
  2010-11-19 20:13 . 2010-11-19 20:13 ——– d—–w- c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Local Settings\Application Data\PackageAware
  2010-11-18 19:10 . 2010-11-19 21:44 ——– d–h–r- c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Onlangs geopend
  2010-11-17 13:44 . 2010-11-17 13:44 ——– d—–w- c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Application Data\Malwarebytes
  2010-11-17 13:44 . 2010-04-29 14:39 38224 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
  2010-11-17 13:44 . 2010-11-17 13:44 ——– d—–w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
  2010-11-17 13:44 . 2010-11-17 13:44 ——– d—–w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes
  2010-11-17 13:44 . 2010-04-29 14:39 20952 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
  2010-11-16 23:16 . 2010-11-16 23:16 388096 —-a-r- c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe
  2010-11-16 23:16 . 2010-11-16 23:16 ——– d—–w- c:\program files\Trend Micro
  2010-11-16 14:38 . 2007-01-04 11:02 663552 —-a-w- c:\windows\system32\mgxoschk.dll
  2010-11-16 13:52 . 2010-11-16 13:52 ——– d—–w- c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Application Data\Avira
  2010-11-16 13:44 . 2010-11-16 13:44 ——– d—–w- c:\windows\system32\wbem\Repository
  2010-11-04 13:52 . 2010-11-04 14:58 ——– d—–w- c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Application Data\Roxio
  2010-11-04 13:52 . 2010-11-04 13:52 ——– d—–w- c:\documents and settings\LocalService\Application Data\Roxio
  2010-11-04 13:10 . 2010-11-04 13:12 ——– d—–w- c:\program files\Roxio
  2010-11-04 13:10 . 2010-11-04 13:12 ——– d—–w- c:\program files\Common Files\Roxio Shared
  2010-11-04 13:10 . 2010-11-04 13:10 ——– d—–w- c:\program files\DivX
  2010-10-30 19:32 . 2010-10-30 19:32 ——– d—–w- c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Application Data\MAGIX
  2010-10-30 19:30 . 2010-10-30 19:33 ——– d—–w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\MAGIX
  2010-10-30 19:30 . 2010-10-30 19:32 ——– d—–w- c:\program files\MAGIX
  2010-10-30 19:30 . 2007-04-27 08:43 120200 —-a-w- c:\windows\system32\DLLDEV32i.dll
  2010-10-30 19:27 . 2010-10-30 19:27 ——– d—–w- c:\program files\Common Files\MAGIX Services

  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2010-10-12 10:41 . 2010-10-19 16:59 181704 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\PCGenFAM.sys
  2010-09-18 10:23 . 2004-08-04 04:00 974848 —-a-w- c:\windows\system32\mfc42u.dll
  2010-09-18 06:53 . 2004-08-04 04:00 974848 —-a-w- c:\windows\system32\mfc42.dll
  2010-09-18 06:53 . 2004-08-04 04:00 954368 —-a-w- c:\windows\system32\mfc40.dll
  2010-09-18 06:53 . 2004-08-04 04:00 953856 —-a-w- c:\windows\system32\mfc40u.dll
  2010-09-10 05:52 . 2004-08-04 04:00 916480 —-a-w- c:\windows\system32\wininet.dll
  2010-09-10 05:52 . 2004-08-04 04:00 43520 —-a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll
  2010-09-10 05:52 . 2004-08-04 04:00 1469440 ——w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl
  2010-09-02 09:34 . 2010-09-02 09:34 21035 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\AegisP.sys
  2010-09-01 11:52 . 2004-08-04 04:00 285824 —-a-w- c:\windows\system32\atmfd.dll
  2010-09-01 07:57 . 2004-08-04 04:00 1852928 —-a-w- c:\windows\system32\win32k.sys
  2010-08-27 08:03 . 2004-08-04 04:00 119808 —-a-w- c:\windows\system32\t2embed.dll
  2010-08-27 05:55 . 2004-08-04 04:00 99840 —-a-w- c:\windows\system32\srvsvc.dll
  2010-08-27 01:43 . 2008-05-05 05:25 5632 —-a-w- c:\windows\system32\xpsp4res.dll
  2010-08-26 13:39 . 2004-08-04 04:00 357248 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\srv.sys
  2010-08-23 16:13 . 2004-08-04 04:00 617472 —-a-w- c:\windows\system32\comctl32.dll
  .

  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond
  REGEDIT4

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-07-26 68856]
  "ISUSPM"="c:\program files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" [2006-09-11 218032]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "avgnt"="c:\program files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" [2010-08-02 281768]
  "TrueImageMonitor.exe"="c:\program files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe" [2007-02-17 1191608]

  c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
  NETGEAR WG111v3 Smart Wizard.lnk - c:\program files\NETGEAR\WG111v3\WG111v3.exe [2008-7-1 2326528]

  [hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]
  "{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}"= "c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASSEH.DLL" [2008-05-13 77824]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\!SASWinLogon]
  2009-09-05 08:42 548352 —-a-w- c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\session manager]
  BootExecute REG_MULTI_SZ autocheck autochk *\0SsiEfr.e

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SolutoService]
  @="Service"

  [HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Microsoft Office.lnk]
  backup=c:\windows\pss\Microsoft Office.lnkCommon Startup

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Device Detector]
  DevDetect.exe -autorun [X]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Acronis Scheduler2 Service]
  2007-02-16 16:49 149024 -c–a-w- c:\program files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]
  2010-09-24 09:15 40368 —-a-w- c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AlcxMonitor]
  2004-09-07 13:47 57344 -c–a-w- c:\windows\ALCXMNTR.EXE

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ATIPTA]
  2005-04-14 19:05 344064 -c–a-w- c:\program files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Google Quick Search Box]
  2010-10-29 10:04 126976 —-a-w- c:\program files\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HP Software Update]
  2007-05-08 15:24 54840 -c–a-w- c:\program files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\hpqSRMon]
  2007-08-22 15:31 80896 —-a-w- c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\HpqSRmon.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\hpsysdrv]
  1998-05-07 09:04 52736 —-a-w- c:\windows\system\hpsysdrv.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ISUSPM Startup]
  2006-09-11 11:40 218032 —-a-w- c:\progra~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ISUSScheduler]
  2006-09-11 11:40 86960 —-a-w- c:\program files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KBD]
  2005-02-02 14:44 61440 -c–a-w- c:\hp\KBD\kbd.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MsnMsgr]
  2009-07-26 14:44 3883856 —-a-w- c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Skype]
  2010-05-13 15:57 26192168 —-a-r- c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\swg]
  2007-07-26 19:47 68856 —-a-w- c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\TkBellExe]
  2010-03-25 08:35 202256 -c–a-w- c:\program files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
  "EnableFirewall"= 0 (0x0)

  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
  "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
  "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"=
  "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=
  "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=
  "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpfccopy.exe"=
  "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqPhUnl.exe"=
  "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqDIA.exe"=
  "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpiscnapp.exe"=
  "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=
  "c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=
  "c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=
  "c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
  "c:\\Program Files\\Skype\\Plugin Manager\\skypePM.exe"=
  "c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=
  "c:\\Program Files\\Google\\Google Earth\\client\\googleearth.exe"=
  "c:\\Program Files\\Soluto\\Soluto.exe"=
  "c:\\Program Files\\Soluto\\SolutoService.exe"=
  "c:\\Program Files\\Soluto\\SolutoConsole.exe"=
  "c:\\Program Files\\Soluto\\SolutoUpdateService.exe"=

  R0 DiskSec;Magix Volume Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\disksec.sys [30-10-2010 20:31 14208]
  R0 PCGenFAM;PCGenFAM;c:\windows\system32\drivers\PCGenFAM.sys [19-10-2010 17:59 181704]
  R1 SASDIFSV;SASDIFSV;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASDIFSV.SYS [26-5-2009 9:05 12872]
  R1 SASKUTIL;SASKUTIL;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASKUTIL.SYS [26-5-2009 9:05 67656]
  R2 AntiVirSchedulerService;Avira AntiVir Scheduler;c:\program files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe [30-8-2009 11:14 135336]
  R2 EAPPkt;Realtek EAPPkt Protocol;c:\windows\system32\drivers\EAPPkt.sys [9-10-2007 12:13 38144]
  R2 SolutoService;Soluto PCGenome Core Service;c:\program files\Soluto\SolutoService.exe [12-10-2010 11:49 330784]
  R3 RTL8187B;NETGEAR WG111v3 54Mbps Wireless USB 2.0 Adapter Vista Driver;c:\windows\system32\drivers\wg111v3.sys [28-12-2007 14:02 287232]
  S3 CTUPnPSv;Creative Centrale Media Server;c:\program files\Creative\Creative Centrale\CTUPnPSv.exe [21-5-2008 12:42 64000]
  S3 gupdate1c9ce59b554ac6a;Google Updateservice (gupdate1c9ce59b554ac6a);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [6-5-2009 15:48 133104]
  S3 ovt530;AV301P;c:\windows\system32\drivers\ov530vid.sys [15-3-2005 11:04 161792]
  S3 SASENUM;SASENUM;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASENUM.SYS [26-5-2009 9:05 12872]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
  HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12
  hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc
  .
  Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

  2010-11-19 c:\windows\Tasks\Google Software Updater.job
  - c:\program files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2007-01-30 09:16]

  2010-11-19 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
  - c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-05-06 14:48]

  2010-11-19 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
  - c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-05-06 14:48]

  2010-11-19 c:\windows\Tasks\PCCT - MAGIX AG.job
  - c:\program files\MAGIX\PC_Check_Tuning_2010_Download-versie\MxTray.exe [2010-10-30 16:57]

  2010-11-19 c:\windows\Tasks\RealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-2967080809-2297956964-1858190731-1008.job
  - c:\program files\Real\RealUpgrade\realupgrade.exe [2010-02-24 21:09]

  2010-11-19 c:\windows\Tasks\RealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-2967080809-2297956964-1858190731-1008.job
  - c:\program files\Real\RealUpgrade\realupgrade.exe [2010-02-24 21:09]

  2010-11-19 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{0865844B-E72C-4BD5-8308-B15D239B9DE1}.job
  - c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2006-10-17 02:31]
  .
  .
  ——- Bijkomende Scan ——-
  .
  uSearchMigratedDefaultURL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8
  uStart Page = hxxp://www.startpagina.nl/
  uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search/?q=%s
  IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200
  IE: Google Sidewiki… - c:\program files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html
  DPF: {7F8C8173-AD80-4807-AA75-5672F22B4582} - hxxp://download.zonelabs.com/bin/promotions/spywaredetector/ICSScanner37570.cab
  DPF: {D83C1BD1-DCBB-11D4-9425-0050BF33FA6E} - hxxp://www.cyclomedia.nl/download/components/CycloScopeLite.cab
  FF - ProfilePath - c:\documents and settings\HP_Eigenaar\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\maaqag1v.default\
  FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.startpagina.nl/
  FF - component: c:\documents and settings\All Users\Application Data\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\Firefox\Ext\components\nprpffbrowserrecordext.dll
  FF - component: c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{AB2CE124-6272-4b12-94A9-7303C7397BD1}\components\SkypeFfComponent.dll
  FF - plugin: c:\documents and settings\All Users\Application Data\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\MozillaPlugins\nprphtml5videoshim.dll
  FF - plugin: c:\program files\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll
  FF - plugin: c:\program files\Google\Google Updater\2.4.1536.6592\npCIDetect13.dll
  FF - plugin: c:\program files\Google\Picasa3\npPicasa2.dll
  FF - plugin: c:\program files\Google\Picasa3\npPicasa3.dll
  FF - plugin: c:\program files\Google\Update\1.2.183.39\npGoogleOneClick8.dll
  FF - plugin: c:\program files\Java\jre6\bin\new_plugin\npdeployJava1.dll
  FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\np-mswmp.dll
  FF - plugin: c:\program files\QuickTime\Plugins\npqtplugin8.dll
  FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\

  —- FIREFOX POLICIES —-
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn–mgbaam7a8h", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn–fiqz9s", true); // Traditional
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn–fiqs8s", true); // Simplified
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn–j6w193g", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn–mgberp4a5d4ar", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn–mgberp4a5d4a87g", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn–mgbqly7c0a67fbc", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn–mgbqly7cvafr", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn–kpry57d", true); // Traditional
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn–kprw13d", true); // Simplified
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled", false);
  .
  - - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

  HKCU-Run-RegistryBooster - c:\program files\Uniblue\RegistryBooster\launcher.exe  **************************************************************************

  catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2010-11-19 22:54
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

  scannen van verborgen processen …

  scannen van verborgen autostart items …

  scannen van verborgen bestanden …

  Scan succesvol afgerond
  verborgen bestanden: 0

  **************************************************************************
  .
  ——————— VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ———————

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]
  @Denied: (A 2) (Everyone)
  @="FlashBroker"
  "LocalizedString"="@c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10i_ActiveX.exe,-101"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]
  "Enabled"=dword:00000001

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]
  @="c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10i_ActiveX.exe"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]
  @="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]
  @Denied: (A 2) (Everyone)
  @="IFlashBroker4"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]
  @="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]
  @="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"
  "Version"="1.0"
  .
  ——————— DLLs Geladen Onder Lopende Processen ———————

  - - - - - - - > 'winlogon.exe'(996)
  c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL
  c:\windows\system32\Ati2evxx.dll
  .
  Voltooingstijd: 2010-11-19 22:55:59
  ComboFix-quarantined-files.txt 2010-11-19 21:55
  ComboFix2.txt 2010-11-19 20:48

  Pre-Run: 8.733.532.160 bytes beschikbaar
  Post-Run: 8.762.335.232 bytes beschikbaar

  - - End Of File - - B8D5349EC6E7BD7EC772F46DA9BE0B4D
 • Vertel nu eens hoe jouw Windows op de behandeling tot nu toe heeft gereageerd.
 • Mooi zo.

  Doe voor de zekerheid nu het volgende: een test, om te kijken hoe goed je huidige veiligheidssituatie is.

  Download naar je bureaublad [b:a2bd533f18][/b:a2bd533f18].
  [list:a2bd533f18][*:a2bd533f18] Klik/dubbelklik op [b:a2bd533f18]SecurityCheck.exe[/b:a2bd533f18] en let op de instrukties in het zwarte vesnter.
  [*:a2bd533f18] Een Kladblok document genaamd [b:a2bd533f18]checkup.txt[/b:a2bd533f18] dient automatisch open te gaan; sluit dit document via opslaan op het bureaublad.
  [*:a2bd533f18] Indien een van je veiligheidstools rapporteert, dat DIG.EXE het internet op wil, sta dit dan toe.[/list:u:a2bd533f18]
  Post de inhoud van [b:a2bd533f18]checkup.txt [/b:a2bd533f18]in je volgende post.
 • Fijn dat je me zover geholpen hebt, maar het is nog niet naar mijn zin, helaas.
  Bij het afsluiten krijg ik nog steeds de melding dat er 1 Uodate moet worden geïnstalleerd. Ik merk dat de computer dan, terwijl hij eigenlijk nog aan het ''werken'' is, opeens afslaat. Toen het goed ging. gebeurde dat, naar mijn gevoel, niet, maar was er altijd eerst een paar seconden ''rust''.

  Vanmorgen bij het opstarten kreeg ik de melding dat er een Update klaar was voor installatie: akkoord.
  Toen ik daarna weer afsloot om te zien of het probleem over was, gaf hij aan 5 updates te willen installeren, akkoord.
  Toen ik daarna weer af wilde sluiten werd er echter toch weer een Update aangekondigd (kennelijk de laatste?), zodat ik weer even ver van huis was….

  Dan over Word: ik moest een ''compatibiliteitspakket'' downloaden om Word berichten geschreven in een nieuwere versie van Word, te kunnen laten lezen.
  Daarna kreeg ik de melding dat dat gevolgen had gehad voor ''mijn'' Word.
  Zo waren
  1. ''onderdelen die niet aanwezig zijn in deze versie van Word verwijderd
  2. layout en andere mogelijkheden gewijzigd
  3. Active-X. besturingselement, verwijderd en opgeslagen als XML.
  Dit alles is abacadabra voor mij….
  Als ik nu probeer documenten in Word te openen is er steeds een Runtime Errror! die de zaak frustreert…
  Inmiddels heb ik dat Conversieprogramma (FileformatConverter) in de Prullenbak gegooid, maar dat maakt niets meer uit.
  Zou het geweldig vinden als het lek boven kwam!
  Voor de rest loopt alles gesmeerd!
  Sander
 • Hoi Sander, met alle respect, maar de opsomming die je nu doet, die hebben met iets anders te maken!

  Om te beginnen - met welke versie van Microsoft Office werk jij en welk Servicepak is daar inmiddels in geïnstalleerd?

  Doe aldus het volgende

 • Hoi Sander, met alle respect, maar de opsomming die je nu doet, die hebben met iets anders te maken!


  Om te beginnen - met welke versie van Microsoft Office werk jij en welk Servicepak is daar inmiddels in geïnstalleerd?

  Gelukkig, Abraham, je bent er nog!
  Ik werk helemaal NIET met Office. Ik heb dat programma ook niet, volgens mij. Vandaar ook de noodzaak om een Excelviewer te gebruiken. Geen idee van Service Packs….
  Word was er al op geïnstalleerd toen ik de computer (nieuw) aanschafte.

  Dit is het huidige Hijack-logfile:

  32 Bit HP CIO Components Installer
  Aangifte inkomstenbelasting 2007
  Aangifte inkomstenbelasting 2007 voor ondernemers
  Aangifte inkomstenbelasting 2008
  Aangifte inkomstenbelasting 2008 voor ondernemers
  Aangifte inkomstenbelasting 2009
  Aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 2009
  Acronis True Image Home
  ACS PC Atlas
  Adobe Flash Player 10 ActiveX
  Adobe Flash Player 10 Plugin
  Adobe Reader 8.2.5
  Adobe Shockwave Player 11
  ADSL Support Wizard
  ATI Control Panel
  ATI Display Driver
  Atomic Clock Sync
  AV301P
  Avira AntiVir Personal - Free Antivirus
  AVS Audio Converter version 6.2
  AVS Update Manager 1.0
  AVS4YOU Software Navigator 1.4
  Beveiligingsupdate for Windows Media Player 10 (KB911565)
  Beveiligingsupdate for Windows Media Player 10 (KB917734)
  Beveiligingsupdate for Windows XP (KB941569)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB928090)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB929969)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB931768)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB933566)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB937143)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB938127)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB939653)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB942615)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB944533)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB950759)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB953838)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB956390)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB958215)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB960714)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB961260)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB963027)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB969897)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2183461)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2360131)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB969897)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB971961)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB972260)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB974455)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB976325)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB978207)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB981332)
  Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB982381)
  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB2378111)
  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB952069)
  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB954155)
  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB968816)
  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB973540)
  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB975558)
  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB978695)
  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player 11 (KB936782)
  Beveiligingsupdate voor Windows Media Player 11 (KB954154)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2079403)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2115168)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2121546)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2160329)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2229593)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2259922)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2279986)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2286198)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2296011)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2347290)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2360937)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2387149)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB923561)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB938464)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB946648)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB950760)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB950762)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB950974)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951066)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951376)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951376-v2)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951698)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951748)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB952004)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB952954)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB953839)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB954211)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB954459)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB954600)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB955069)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956391)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956572)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956744)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956802)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956803)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956841)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956844)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB957095)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB957097)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958644)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958687)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958690)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958869)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB959426)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960225)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960715)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960803)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960859)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB961371)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB961373)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB961501)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB968537)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB969059)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB969898)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB969947)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB970238)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB970430)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971468)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971486)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971557)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971633)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971657)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB972270)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973346)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973354)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973507)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973525)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973869)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973904)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974112)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974318)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974392)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974571)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975025)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975467)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975560)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975561)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975562)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975713)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB977165)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB977816)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB977914)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978037)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978251)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978262)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978338)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978542)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978601)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978706)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB979309)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB979482)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB979559)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB979683)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB979687)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB980195)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB980218)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB980232)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB980436)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB981322)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB981852)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB981957)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB981997)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB982132)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB982214)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB982665)
  Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB982802)
  CCleaner
  ChessBase Light 2007
  Compatibiliteitspakket voor het 2007 Microsoft Office system
  Creative Centrale
  Creative Centrale
  Creative Software Update
  Creative ZEN X-Fi Style Documentatie
  DivX
  EasyCleaner
  Enhanced Multimedia Keyboard Solution
  Essentiële update voor Windows Media Player 11 (KB959772)
  Fritz 5.32
  Garmin Communicator Plugin
  Garmin WebUpdater
  GdiplusUpgrade
  Google Earth
  Google Toolbar for Internet Explorer
  Google Toolbar for Internet Explorer
  Google Update Helper
  Google Updater
  HCC Computer Opschoontool
  HiJackThis
  Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)
  Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)
  Hotfix for Windows Media Format 11 SDK (KB929399)
  Hotfix voor Windows Internet Explorer 7 (KB947864)
  Hotfix voor Windows Media Player 11 (KB939683)
  Hotfix voor Windows XP (KB2158563)
  Hotfix voor Windows XP (KB952287)
  Hotfix voor Windows XP (KB961118)
  Hotfix voor Windows XP (KB970653-v3)
  Hotfix voor Windows XP (KB976098-v2)
  Hotfix voor Windows XP (KB979306)
  Hotfix voor Windows XP (KB981793)
  HP Deskjet F4200 All-In-One Driver Software 10.0 Rel .3
  HP Deskjet Printer Preload
  HP Document Viewer 5.3
  HP Imaging Device Functions 10.0
  HP Photosmart Essential 2.5
  HP Smart Web Printing
  HP Solution Center 10.0
  InterVideo WinDVD Player
  Java(TM) 6 Update 21
  Junk Mail filter update
  KB888111: High Definition Audio
  KB898458: Beveiligingsupdate voor Step by Step Interactive Training
  KB923723: Beveiligingsupdate voor Step by Step Interactive Training
  MAGIX PC Check & Tuning 2010 Download-versie 5.0.24.689 (NL)
  MAGIX Screenshare
  Malwarebytes' Anti-Malware
  Microsoft .NET Framework 1.1
  Microsoft .NET Framework 1.1
  Microsoft .NET Framework 1.1 Dutch Language Pack
  Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB2416447)
  Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB979906)
  Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
  Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2
  Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
  Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
  Microsoft Choice Guard
  Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP
  Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs
  Microsoft National Language Support Downlevel APIs
  Microsoft Office Excel Viewer 2003
  Microsoft Office PowerPoint Viewer 2003
  Microsoft Search Enhancement Pack
  Microsoft Silverlight
  Microsoft Sync Framework Runtime Native v1.0 (x86)
  Microsoft Sync Framework Services Native v1.0 (x86)
  Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0
  Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
  Microsoft Visual C++ 2008 ATL Update kb973924 - x86 9.0.30729.4148
  Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17
  Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148
  Microsoft Word 2002
  Microsoft Works
  Microsoft Works 2005 Setup starten
  Microsoft Works Suite-invoegtoepassing Microsoft Word
  Moo0 Anti-Recovery 1.02
  Mozilla Firefox (3.6.12)
  MSVCRT
  MSXML 4.0 SP2 (KB925672)
  MSXML 4.0 SP2 (KB927978)
  MSXML 4.0 SP2 (KB936181)
  MSXML 4.0 SP2 (KB954430)
  MSXML 4.0 SP2 (KB973688)
  NETGEAR WG111v3 wireless USB 2.0 adapter
  OE-QuoteFix
  Picasa 3
  PS2
  Python 2.2 pywin32 extensions (build 203)
  Python 2.2.3
  RealPlayer
  RealUpgrade 1.0
  Roxio RecordNow 9 Music Lab
  Security Update for CAPICOM (KB931906)
  Security Update for CAPICOM (KB931906)
  Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2416473)
  Segoe UI
  Skype Toolbars
  Skype™ 4.2
  Smart Menu's (Windows Live Toolbar)
  Solar Fire v5
  Soluto
  Sonic Express Labeler
  Sonic MyDVD Plus
  Sonic RecordNow Audio
  Sonic RecordNow Copy
  Sonic RecordNow Data
  Sonic Update Manager
  SUPERAntiSpyware Free Edition
  Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)
  Update for Windows XP (KB953356)
  Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB971930)
  Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB976662)
  Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB976749)
  Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB980182)
  Update voor Windows XP (KB2141007)
  Update voor Windows XP (KB2345886)
  Update voor Windows XP (KB951072-v2)
  Update voor Windows XP (KB951978)
  Update voor Windows XP (KB955759)
  Update voor Windows XP (KB955839)
  Update voor Windows XP (KB961503)
  Update voor Windows XP (KB967715)
  Update voor Windows XP (KB968389)
  Update voor Windows XP (KB971737)
  Update voor Windows XP (KB973687)
  Update voor Windows XP (KB973815)
  VC 9.0 Runtime
  VC 9.0 Runtime
  Webpagina's tabsgewijs weergeven (Windows Live Toolbar)
  Windows Feature Pack for Storage (32-bit) - IMAPI update for Blu-Ray
  Windows Genuine Advantage v1.3.0254.0
  Windows Internet Explorer 8
  Windows Live - Hulpprogramma voor uploaden
  Windows Live aanmeldhulp
  Windows Live Call
  Windows Live Communications Platform
  Windows Live Essentials
  Windows Live Essentials
  Windows Live Mail
  Windows Live Messenger
  Windows Live Toolbar
  Windows Live Toolbar Feedzoeker (Windows Live Toolbar)
  Windows Media Format 11 runtime
  Windows Media Format 11 runtime
  Windows Media Player 11
  Windows Media Player 11
  Windows Media Player Firefox Plugin
  Windows XP Service Pack 3

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.