Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

computer traag.. hijack log

Anoniem
Tirm
9 antwoorden
 • Beste mensen,

  Ben de computer van mijn vader aan het opschonen. Blijft echter zeer traag. Vandaar een hijack logje:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 11:57:04, on 19-11-2010
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe
  C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe
  C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe
  C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltuser.exe
  C:\Documents and Settings\office-user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\5E1O35Q0\HijackThis[1].exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Snelkoppeling naar eigenschappenvenster voor High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_9 -reboot 1
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1211208107843
  O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6AF8BEF6-FAC0-45D6-ABE4-59996F82C071}: NameServer = 192.168.22.22
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
  O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe


  End of file - 7503 bytes
 • Hoi Tommy - het log ziet er prima uit, niks op aan te merken.

  Maar doe het volgende om meer tempo in je vaders PC te krijgen:


  1) Systeemherstelpunten opruimen: ga naar Start/Bureau-accessoires/Systeemwerkset en klik daar op Schijfopruiming.

  C wordt geanalyseerd en daarna start het venster op; klik op de tab [b:f89835f816]Meer opties[/b:f89835f816] en vervolgens klik je op de onderste van drie [b:f89835f816]Opruimen-knoppen[/b:f89835f816] - waardoor de in de loop der tijd aangelegde systeemherstelpunten worden gewist, op het nieuwste herstelpunt na! Dus klik op Ja van het tusenvenster!
  Deze opruiming kan een tijdje duren!
  Hou daarom de HD-led in de gaten!


  2) Download ATF cleaner (gemaakt door Atribune)

  Belangrijk: Sluit al je browservensters (IE en/of Firefox en/of Opera) om ATF cleaner goed te kunnen laten werken.
  [list:f89835f816][*:f89835f816] Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
  [*:f89835f816] Op het tabblad Main, plaats je een vinkje bij Select All.
  [*:f89835f816] Klik op de knop Empty Selected.[/list:u:f89835f816]

 • Past CCleaner nog in bovenstaand verhaal? of kan je CCleaner beter niet meer gebruiken? En welk progje vervangt dan dat soort acties?
 • Hoi Goudpan, ik zelf ben geen fan van het alom geroemde CCleaner.
  Het laat teveel rotzooi zitten!

  ATF is een slanke, snelle en goede ruimer.
 • Gooi die ctfmon.exe er af, het is geen virus maar op veel pc's met XP een bekende vertrager (tenzij je natuurlijk met meerdere talen werkt, dan kan je niet zonder)
  Zie bijv. http://forum.computeridee.nl/showthread.php?t=66818
 • Indien er een moderne versie van Offoce is geïnstalleerd, dan mag ctfmon.exe uitgeschakeld worden inderdaad, maar is er er een oudere versie van Office geïnstalleerd - dan is het af te raden, daar verschillende onderdelen afhankelijkheden hebben met dat bestand!

  Dus niet zomaar roepen, van gooi dat eruit, zonder dat je meer weet over de betreffende Windows!
 • Gewoon eraf mieteren en kijken of ie sneller is :D
 • ben ook eens gaan kijken wat ctfmon.exe betekent en zag DIT op een Microsoft-pagina. Wellicht nuttig?
 • Wat MS daar beschrijft heeft niet alleen betrekking op Office XP, maar ook op Office 2000 en - 2003!
  Mogelijk hoort Office 97 ook indit rijtje!

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.