Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

webservice, beveiligd door sql server?

Ik heb met wcf data service in een .net 4 applicatie (silverlight 4) een webservice gemaakt waarmee ik wat data toon. 3 namen van 3 personen om precies te zijn. Als ik de data genereer door gewoon wat data in een list-object te stoppen dan is de webservice perfect door iedereen te zien en eventueel te consumeren. Zodra ik data uit een database van mijn sql server 2008 haal dan kan ik dat alleen op mijn eigen computer zien. de metadata is wel voor iedereen zichtbaar zoals dit <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?> - <service xml:base="http://server/Persons.svc/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app" xmlns="http://www.w3.org/2007/app"> - <workspace> <atom:title>Default</atom:title> - <collection href="Persons"> <atom:title>Persons</atom:title> </collection> </workspace> </service> maar de werkelijke data niet. Kortom, iedereen heeft toch een "beetje" toegang, maar niet compleet. Nu heb ik wat video's en instructies gevolgd, zoals een port toewijzen, IP adressen etc...maar het wil me maar niet lukken. Ik krijg volgens mij een blokkade door de sql server. Die is dichtgetimmerd. Maar daar wil ik omheen want wat heb ik aan een webservice als die niet door anderen geconsumeerd wordt? De foutmelding die ik krijg: De underlying provider faild on Open. InnerExecption message: login failed for user NT AUTORITY\NETWORK SERVICE Wie helpt me verder?

Anoniem
Wiep Corbier