Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

[gedeeltelijk opgelost] Trojaans paard Agent_r.XJ

Anoniem
maartenpeters
6 antwoorden
 • Hoi,

  Ik heb last van veel hardnekkige virussen.
  Het aantal verschilt met de minuut.
  Ongeveer gemiddeld 7.

  IE doet het niet helemaal goed.
  Daar zitten de virussen ook in, maar het zit ook in Explorer.exe.
  Helaas kan AVG iedere keer alleen de helft verwijderen.
  Ook google chrome weigert soms.

  DIt zijn 2 locaties van de virussen (melding avg internet security 2011:
  "";"C:\Windows\explorer.exe (300[b:3740c41c8e]):\memory_00010000[/b:3740c41c8e]";"Trojaans paard Agent_r.XJ";"Object is niet toegankelijk."
  en…..
  "";"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (2176)";"Trojaans paard Agent_r.XJ";""
  Ik heb via google gezocht maar niemand kon het verwijderen.
  Ook meerdere mensen hadden dat dikgedrukte.
  Wat is dat?

  Ook werd net plotseling deze website geopend: http://nl.gomeo.nl/index.php?keyword=Malwarebytes+Anti+Malware
  Ik had MBAM gedownload om naar de virussen te zoeken, maar deze vond niks en avst! is te sloom :cry:

  Wat moet ik doen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :x
  Ik ben ten einde raad!
  Hier een hijackthis log:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 19:07:46, on 3-2-2011
  Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16700)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\system32\taskhost.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Windows\System32\igfxtray.exe
  C:\Windows\System32\hkcmd.exe
  C:\Windows\System32\igfxpers.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe
  C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\agent\bin\avgidsmonitor.exe
  C:\Windows\system32\conhost.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG10\avgui.exe
  C:\Program Files\trend micro\HiJackThis\HiJackThis.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG10\avgscanx.exe
  C:\Windows\system32\conhost.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG10\avgcsrvx.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.nl
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.google.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O2 - BHO: SnagIt Toolbar Loader - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files\TechSmith\Snagit 10\SnagitBHO.dll
  O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgssie.dll
  O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG10\Toolbar\IEToolbar.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.5805.1910\swg.dll
  O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office14\URLREDIR.DLL
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: SimpleAdblock Class - {FFCB3198-32F3-4E8B-9539-4324694ED664} - C:\Program Files\Common Files\Simple Adblock\SimpleAdblock.dll
  O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
  O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files\AVG\AVG10\Toolbar\IEToolbar.dll
  O3 - Toolbar: Snagit - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\Snagit 10\SnagitIEAddin.dll
  O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [avast5] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui
  O4 - HKCU\..\Run: [UberIcon] "C:\Program Files\UberIcon\UberIcon Manager.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [WhatPulse] C:\Program Files\WhatPulse\WhatPulse.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
  O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office14\ONBttnIE.dll/105
  O8 - Extra context menu item: Add to AMV/AVI Video Converter… - C:\Program Files\Media Player Utilities 4.27\AMVConverter\grab.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office14\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki… - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_E11712C84EA7E12B.dll/cmsidewiki.html
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - (no file)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - (no file)
  O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL
  O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O15 - Trusted Zone: http://software.kuaiche.com
  O16 - DPF: {0067DBFC-A752-458C-AE6E-B9C7E63D4824} (Apparaatdetectie) - http://www.logitech.com/devicedetector/plugins/LogitechDeviceDetection32.cab
  O16 - DPF: {0D41B8C5-2599-4893-8183-00195EC8D5F9} (asusTek_sysctrl Class) - http://support.asus.com/common/asusTek_sys_ctrl.cab
  O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.5.7.cab
  O16 - DPF: {82774781-8F4E-11D1-AB1C-0000F8773BF0} (DLC Class) - https://transfers.ds.microsoft.com/FTM/TransferSource/grTransferCtrl.cab
  O16 - DPF: {D1E7CBDA-E60E-4970-A01C-37301EF7BF98} (Futuremark SystemInfo) - http://service.futuremark.com/virtualmark/tc/FMSI.cab
  O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
  O18 - Protocol: AutorunsDisabled - (no CLSID) - (no file)
  O18 - Protocol: avgsecuritytoolbar - {F2DDE6B2-9684-4A55-86D4-E255E237B77C} - C:\Program Files\AVG\AVG10\Toolbar\IEToolbar.dll
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgpp.dll
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Windows DreamScene - {E31004D1-A431-41B8-826F-E902F9D95C81} - C:\Windows\System32\DreamScene.dll
  O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe
  O23 - Service: AQPGBUT - Unknown owner - C:\Users\GEBRUI~1\AppData\Local\Temp\AQPGBUT.exe (file missing)
  O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - C:\Program Files\AVG\AVG10\Toolbar\ToolbarBroker.exe
  O23 - Service: AVG Firewall (avgfws) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgfws.exe
  O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe
  O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: TeamViewer 6 (TeamViewer6) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files\TeamViewer\Version6\TeamViewer_Service.exe
  O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe
  O23 - Service: ZUUI - Unknown owner - C:\Users\GEBRUI~1\AppData\Local\Temp\ZUUI.exe (file missing)


  End of file - 10174 bytes

  En, valt jullie iets op?
 • Hoi Maarten, is AVG de gratis of de betaalde versie en waarom heb jij daarnaast Avast 5 in jouw Windows?
  Het is mij een raadsel dat je niet klaagt over een langzamere computer!

  Kijk je ook hier: http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=211800

  Want één van de twee moet uit je Windows en indien dat AVG is, ga da meteen voor de nieuwste Avast!

  En AppRemover is een prima tool om antivirusprogramma's te verwijderen!


  Daarna dan eerst weer MBAM, lees de handleiding goed!

  [b:ee4048075b]Welk programma[/b:ee4048075b]: Malwarebytes MBAM
  [b:ee4048075b]Waarvoor/waarom[/b:ee4048075b]: specialistische scanner om Windows snel te onderzoeken op- en te ontdoen van spy- & malware.
  [b:ee4048075b]Moeilijkheidsgraad[/b:ee4048075b]: geen.

  [b:ee4048075b]Malwarebytes MBAM opstarten[/b:ee4048075b]:
  Windows 2000 en Windows XP: start MBAM middels dubbelklik op de snelkoppeling.
  Windows Vista en Windows 7: start MBAM middels rechtsklik op de snelkoppeling en dan kiezen voor Als Administrator uitvoeren.

  [b:ee4048075b]Belangrijk: MBAM altijd eerst updaten![/b:ee4048075b]
  [list:ee4048075b][*:ee4048075b]Klik in het hoofdmenu van daarvoor op de tab 'Update' en vervolgens op de knop "Controleer op updates".[/list:u:ee4048075b]
  [b:ee4048075b]Scannen[/b:ee4048075b]:
  [list:ee4048075b][*:ee4048075b] Bij het starten van 'MBAM' kies je voor 'Snelle Scan'.
  [*:ee4048075b]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. Indien de scan voltooid is, klik dan op de knop 'OK'.
  [*:ee4048075b]Klik daarna op de knop 'Bekijk Resultaten' om de resultaten te zien.[/list:u:ee4048075b]
  [b:ee4048075b]Infecties gevonden[/b:ee4048075b]:
  [list:ee4048075b][*:ee4048075b]Klik nu eerst op OK om de melding weg te klikken
  [*:ee4048075b]Klik vervolgens rechtsonder op de knop Bekijk resultaten.
  [*:ee4048075b]Zorg er nu voor dat alle gevonden infecties aangevinkt zijn, en klik linksonder op Verwijder geselecteerde.
  [*:ee4048075b]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
  [*:ee4048075b]Indien 'MBAM' moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op 'OK' klikken!
  [*:ee4048075b]Daarna zal 'MBAM' vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt.[/list:u:ee4048075b]
  [b:ee4048075b]MBAM-Log[/b:ee4048075b]:
  [list:ee4048075b][*:ee4048075b] Het log wordt automatisch bewaard door 'MBAM en dat kan je terugvinden door in het hoofdmenu van MBAM op de tab 'Logbestanden' te klikken'.[/list:u:ee4048075b]

  Post aansluiitend de inhoud van het MBAM-log en een nieuw Hijack This-log.
 • [quote:7fa7734cb6="Abraham54"]Hoi Maarten, is AVG de gratis of de betaalde versie en waarom heb jij daarnaast Avast 5 in jouw Windows?
  Het is mij een raadsel dat je niet klaagt over een langzamere computer!

  Kijk je ook hier: http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=211800

  Want één van de twee moet uit je Windows en indien dat AVG is, ga da meteen voor de nieuwste Avast!

  En AppRemover is een prima tool om antivirusprogramma's te verwijderen!


  Daarna dan eerst weer MBAM, lees de handleiding goed!

  [b:7fa7734cb6]Welk programma[/b:7fa7734cb6]: Malwarebytes MBAM
  [b:7fa7734cb6]Waarvoor/waarom[/b:7fa7734cb6]: specialistische scanner om Windows snel te onderzoeken op- en te ontdoen van spy- & malware.
  [b:7fa7734cb6]Moeilijkheidsgraad[/b:7fa7734cb6]: geen.

  [b:7fa7734cb6]Malwarebytes MBAM opstarten[/b:7fa7734cb6]:
  Windows 2000 en Windows XP: start MBAM middels dubbelklik op de snelkoppeling.
  Windows Vista en Windows 7: start MBAM middels rechtsklik op de snelkoppeling en dan kiezen voor Als Administrator uitvoeren.

  [b:7fa7734cb6]Belangrijk: MBAM altijd eerst updaten![/b:7fa7734cb6]
  [list:7fa7734cb6][*:7fa7734cb6]Klik in het hoofdmenu van daarvoor op de tab 'Update' en vervolgens op de knop "Controleer op updates".[/list:u:7fa7734cb6]
  [b:7fa7734cb6]Scannen[/b:7fa7734cb6]:
  [list:7fa7734cb6][*:7fa7734cb6] Bij het starten van 'MBAM' kies je voor 'Snelle Scan'.
  [*:7fa7734cb6]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. Indien de scan voltooid is, klik dan op de knop 'OK'.
  [*:7fa7734cb6]Klik daarna op de knop 'Bekijk Resultaten' om de resultaten te zien.[/list:u:7fa7734cb6]
  [b:7fa7734cb6]Infecties gevonden[/b:7fa7734cb6]:
  [list:7fa7734cb6][*:7fa7734cb6]Klik nu eerst op OK om de melding weg te klikken
  [*:7fa7734cb6]Klik vervolgens rechtsonder op de knop Bekijk resultaten.
  [*:7fa7734cb6]Zorg er nu voor dat alle gevonden infecties aangevinkt zijn, en klik linksonder op Verwijder geselecteerde.
  [*:7fa7734cb6]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
  [*:7fa7734cb6]Indien 'MBAM' moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op 'OK' klikken!
  [*:7fa7734cb6]Daarna zal 'MBAM' vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt.[/list:u:7fa7734cb6]
  [b:7fa7734cb6]MBAM-Log[/b:7fa7734cb6]:
  [list:7fa7734cb6][*:7fa7734cb6] Het log wordt automatisch bewaard door 'MBAM en dat kan je terugvinden door in het hoofdmenu van MBAM op de tab 'Logbestanden' te klikken'.[/list:u:7fa7734cb6]

  Post aansluiitend de inhoud van het MBAM-log en een nieuw Hijack This-log.[/quote:7fa7734cb6]

  MBAM had ik al voor deze post geprobeerd, maar vond niks.
  Avast had ik een half uur geleden geinstalleert.
  Is al verwijderd.
  Ik kom dus nog steeds geen steek verder! :cry:
 • Hoi Maarten, één ding, ik hoef het door mij geposte niet nogmaals te lezen!

  Doe dit nu:


  [b:2d17dcbc54]Welk programma[/b:2d17dcbc54]: ComboFix
  [b:2d17dcbc54]Waarvoor/waarom[/b:2d17dcbc54]: Zeer specialistische scanner om Windows diepgaand te onderzoeken en zo mogelijk op te schonen.
  [b:2d17dcbc54]Moeilijkheidsgraad[/b:2d17dcbc54]: Min of meer lastige voorbereidingsfase, dus lees alles eerst goed.
  [b:2d17dcbc54]Downloadlokatie[/b:2d17dcbc54]: Dit programma absoluut naar het bureaublad downloaden!
  [b:2d17dcbc54]Download ComboFix via één van deze locaties[/b:2d17dcbc54]:
  [list:2d17dcbc54][*:2d17dcbc54][b:2d17dcbc54]Bleepingcomputer[/b:2d17dcbc54]
  [*:2d17dcbc54][b:2d17dcbc54]ForoSpyware[/b:2d17dcbc54]
  [*:2d17dcbc54][b:2d17dcbc54]Geekstogo[/b:2d17dcbc54][/list:u:2d17dcbc54]
  [b:2d17dcbc54]Hier[/b:2d17dcbc54] zie je hoe je ComboFix moet gebruiken.

  Antivirusprogramma en actieve malwarescanners dienen al voor de ComboFix start gedeaktiveert zijn!
  [b:2d17dcbc54]Hier[/b:2d17dcbc54] en [b:2d17dcbc54]hier[/b:2d17dcbc54] vindt je gegevens hoe antivirusprogramma's en spywarescanners te deaktiveren.

  [b:2d17dcbc54]Voor alle duidelijkheid nogmaals[/b:2d17dcbc54]: ComboFix dient vanaf het bureaublad gestart te worden.

  [b:2d17dcbc54]Opmerkingen[/b:2d17dcbc54]:
  [list:2d17dcbc54][*:2d17dcbc54] Bij gebruik van Windows XP zal er mogelijk gevraagd worden, om de "Recovery Console" te installeren! Sta dit dan toe (hiervoor is een actieve internet verbinding vereist).
  [*:2d17dcbc54]Vista- en Windows 7 gebruikers starten Combofix op via rechtsklik met Administratorrechten.
  [*:2d17dcbc54]Alle openstaande programma's en webpagina's dienen afgesloten te zijn.[/list:u:2d17dcbc54]
  [b:2d17dcbc54]ComboFix is opgestart[/b:2d17dcbc54]:
  [list:2d17dcbc54][*:2d17dcbc54]Niet in het zwarte venster klikken, hierdoor kan ComboFix of zelfs Windows geheel "bevriezen"!
  [*:2d17dcbc54]Combofix sluit tijdens de scan de internet verbinding – probeer deze tussentijds niet te herstellen!
  [*:2d17dcbc54]Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw opgestart moet worden, dit is normaal.
  [*:2d17dcbc54]Wanneer ComboFix gereed is, zal het het een logbestand voor je maken.
  [*:2d17dcbc54]Post de inhoud van dit logbestand in je volgende bericht.
  [*:2d17dcbc54]Indien het log niet opstart, is dit terug tevinden in C:\ComboFix.txt[/list:u:2d17dcbc54]
  [b:2d17dcbc54]Belangrijke opmerking[/b:2d17dcbc54]:
  [list:2d17dcbc54][*:2d17dcbc54][b:2d17dcbc54]
 • [quote:57bd8ce971="Abraham54"]Hoi Maarten, één ding, ik hoef het door mij geposte niet nogmaals te lezen!

  Doe dit nu:


  [b:57bd8ce971]Welk programma[/b:57bd8ce971]: ComboFix
  [b:57bd8ce971]Waarvoor/waarom[/b:57bd8ce971]: Zeer specialistische scanner om Windows diepgaand te onderzoeken en zo mogelijk op te schonen.
  [b:57bd8ce971]Moeilijkheidsgraad[/b:57bd8ce971]: Min of meer lastige voorbereidingsfase, dus lees alles eerst goed.
  [b:57bd8ce971]Downloadlokatie[/b:57bd8ce971]: Dit programma absoluut naar het bureaublad downloaden!
  [b:57bd8ce971]Download ComboFix via één van deze locaties[/b:57bd8ce971]:
  [list:57bd8ce971][*:57bd8ce971][b:57bd8ce971]Bleepingcomputer[/b:57bd8ce971]
  [*:57bd8ce971][b:57bd8ce971]ForoSpyware[/b:57bd8ce971]
  [*:57bd8ce971][b:57bd8ce971]Geekstogo[/b:57bd8ce971][/list:u:57bd8ce971]
  [b:57bd8ce971]Hier[/b:57bd8ce971] zie je hoe je ComboFix moet gebruiken.

  Antivirusprogramma en actieve malwarescanners dienen al voor de ComboFix start gedeaktiveert zijn!
  [b:57bd8ce971]Hier[/b:57bd8ce971] en [b:57bd8ce971]hier[/b:57bd8ce971] vindt je gegevens hoe antivirusprogramma's en spywarescanners te deaktiveren.

  [b:57bd8ce971]Voor alle duidelijkheid nogmaals[/b:57bd8ce971]: ComboFix dient vanaf het bureaublad gestart te worden.

  [b:57bd8ce971]Opmerkingen[/b:57bd8ce971]:
  [list:57bd8ce971][*:57bd8ce971] Bij gebruik van Windows XP zal er mogelijk gevraagd worden, om de "Recovery Console" te installeren! Sta dit dan toe (hiervoor is een actieve internet verbinding vereist).
  [*:57bd8ce971]Vista- en Windows 7 gebruikers starten Combofix op via rechtsklik met Administratorrechten.
  [*:57bd8ce971]Alle openstaande programma's en webpagina's dienen afgesloten te zijn.[/list:u:57bd8ce971]
  [b:57bd8ce971]ComboFix is opgestart[/b:57bd8ce971]:
  [list:57bd8ce971][*:57bd8ce971]Niet in het zwarte venster klikken, hierdoor kan ComboFix of zelfs Windows geheel "bevriezen"!
  [*:57bd8ce971]Combofix sluit tijdens de scan de internet verbinding – probeer deze tussentijds niet te herstellen!
  [*:57bd8ce971]Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw opgestart moet worden, dit is normaal.
  [*:57bd8ce971]Wanneer ComboFix gereed is, zal het het een logbestand voor je maken.
  [*:57bd8ce971]Post de inhoud van dit logbestand in je volgende bericht.
  [*:57bd8ce971]Indien het log niet opstart, is dit terug tevinden in C:\ComboFix.txt[/list:u:57bd8ce971]
  [b:57bd8ce971]Belangrijke opmerking[/b:57bd8ce971]:
  [list:57bd8ce971][*:57bd8ce971][b:57bd8ce971]
 • Dan dien je in het downloadvenstertje even het vinkje weg te halen, dat het venster automatisch sluit als het downloaden gereed is!

  En je bent een vasthoudende copieerder/plaatser van berichten!
  Heel vervelend vind ik dat!

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.