Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Ondersteuning met HJT

Anoniem
None
10 antwoorden
 • Hallo,

  Een paar weken geleden liep mijn PC een virus op. Na vele scans (MCafee, SpyBot SD) lijkt de PC schoon. Ik ben echter niet zeker en zoek ondersteuning in de analyse van HJT log.
  Wie gaat de uitdaging aan?

  Alvast bedankt.

  Ilan
 • [quote:136cb928a8="ilco"]Hallo,

  Een paar weken geleden liep mijn PC een virus op. Na vele scans (MCafee, SpyBot SD) lijkt de PC schoon. Ik ben echter niet zeker en zoek ondersteuning in de analyse van HJT log.
  Wie gaat de uitdaging aan?

  Alvast bedankt.

  Ilan[/quote:136cb928a8]

  Dan moet je natuurlijk wel een log posten :)
 • Uiteraard!


  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 14:17:01, on 11-2-2011
  Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.19019)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Windows\System32\igfxtray.exe
  C:\Windows\System32\hkcmd.exe
  C:\Windows\System32\igfxpers.exe
  C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe
  C:\Windows\RtHDVCpl.exe
  C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe
  C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe
  C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe
  C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe
  C:\Program Files\Launch Manager\WButton.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
  C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Sierra Wireless Inc\WebUpdater\TRUUpdater.exe
  C:\Program Files\Sierra Wireless Inc\3G Watcher\WaHelper.exe
  C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe
  C:\Windows\PixArt\Pac207\Monitor.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Windows\ehome\ehtray.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Companion\PCCompanion.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE
  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
  C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Companion\TMonitor.exe
  C:\Users\Ilan Cohen\AppData\Local\Apps\2.0\W8MXZ9P8.DWD\5N4W21EH.AWP\frit..tion_8488884cfbcefd60_0002.0002_3f5bffebd87508a8\fritzbox-usb-fernanschluss.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
  C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\OUTLOOK.EXE
  C:\Users\Ilan Cohen\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Users\Ilan Cohen\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Users\Ilan Cohen\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Users\Ilan Cohen\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
  C:\Program Files\HJT\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.aldi.com/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\GROOVEEX.DLL
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20101221203449.dll
  O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\URLREDIR.DLL
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SMSERIAL] C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] "C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyApp] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [UVS10 Preload] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead VideoStudio SE DVD\uvPL.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [BCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices
  O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [TRUUpdater] "C:\Program Files\Sierra Wireless Inc\WebUpdater\TRUUpdater.exe" /bkground
  O4 - HKLM\..\Run: [WatcherHelper] "C:\Program Files\Sierra Wireless Inc\3G Watcher\WaHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey
  O4 - HKLM\..\Run: [Monitor] C:\Windows\PixArt\PAC207\Monitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [PMCRemote] C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\\Programs\Remote\Remoterm.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Ilan Cohen\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
  O4 - HKCU\..\Run: [Sony Ericsson PC Companion] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Companion\PCCompanion.exe" /Background
  O4 - HKCU\..\Run: [OfficeSyncProcess] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE"
  O4 - HKCU\..\Run: [AVMUSBFernanschluss] "C:\Users\Ilan Cohen\AppData\Local\Apps\2.0\W8MXZ9P8.DWD\5N4W21EH.AWP\frit..tion_8488884cfbcefd60_0002.0002_3f5bffebd87508a8\AVMAutoStart.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-21-568969376-1145370706-2768004197-500\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun (User 'Administrator')
  O4 - Startup: Microsoft SharePoint Workspace.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE
  O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\ONBttnIE.dll/105
  O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat… - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat… - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O15 - Trusted IP range: http://127.0.0.1
  O16 - DPF: {44C1E3A2-B594-401C-B27A-D1B4476E4797} (XTSAC Control) - https://217.194.206.152/XTSAC.cab
  O16 - DPF: {79D6214F-CFCE-480F-9901-27950E78F1E6} (WebCacheCleaner Class) - https://217.194.206.152/MLWebCacheCleaner.cab
  O16 - DPF: {B4CB50E4-0309-4906-86EA-10B6641C8392} (SlimClient Class) - https://enter.ing.net/SNX/CSHELL/extender.cab
  O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Check Point SSL Network Extender (cpextender) - Check Point Software Technologies - C:\Program Files\CheckPoint\SSL Network Extender\slimsvc.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe
  O23 - Service: McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe
  O23 - Service: McShield - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe
  O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - McAfee, Inc. - C:\Windows\system32\mfevtps.exe
  O23 - Service: OracleMTSRecoveryService - Unknown owner - C:\Oracle\bin\omtsreco.exe (file missing)
  O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
  O23 - Service: Sony Ericsson PCCompanion - Avanquest Software - C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Companion\PCCService.exe
  O23 - Service: TeamViewer 4 (TeamViewer4) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files\TeamViewer\Version4\TeamViewer_Service.exe
  O23 - Service: TeamViewer 5 (TeamViewer5) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files\TeamViewer\Version5\TeamViewer_Service.exe
  O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
  O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe
  O23 - Service: VMware View Client (wsnm) - VMware, Inc. - C:\Program Files\VMware\VMware View\Client\bin\wsnm.exe


  End of file - 13950 bytes
 • Hoi ilco, er zijn min of meer aanwijzingen voor in ieder geval gewezen infecties!

  [b:802cb9c0ee]Welk programma[/b:802cb9c0ee]: ComboFix
  [b:802cb9c0ee]Waarvoor/waarom[/b:802cb9c0ee]: Zeer specialistische scanner om Windows diepgaand te onderzoeken en zo mogelijk op te schonen.
  [b:802cb9c0ee]Moeilijkheidsgraad[/b:802cb9c0ee]: Min of meer lastige voorbereidingsfase, dus lees alles eerst goed.
  [b:802cb9c0ee]Downloadlokatie[/b:802cb9c0ee]: Dit programma absoluut naar het bureaublad downloaden!
  [b:802cb9c0ee]Download ComboFix via één van deze locaties[/b:802cb9c0ee]:
  [list:802cb9c0ee][*:802cb9c0ee][b:802cb9c0ee]Bleepingcomputer[/b:802cb9c0ee]
  [*:802cb9c0ee][b:802cb9c0ee]ForoSpyware[/b:802cb9c0ee]
  [*:802cb9c0ee][b:802cb9c0ee]Geekstogo[/b:802cb9c0ee][/list:u:802cb9c0ee]
  [b:802cb9c0ee]Hier[/b:802cb9c0ee] zie je hoe je ComboFix moet gebruiken.

  Antivirusprogramma en actieve malwarescanners dienen al voor de ComboFix start gedeaktiveert zijn!
  [b:802cb9c0ee]Hier[/b:802cb9c0ee] en [b:802cb9c0ee]hier[/b:802cb9c0ee] vindt je gegevens hoe antivirusprogramma's en spywarescanners te deaktiveren.

  [b:802cb9c0ee]Voor alle duidelijkheid nogmaals[/b:802cb9c0ee]: ComboFix dient vanaf het bureaublad gestart te worden.

  [b:802cb9c0ee]Opmerkingen[/b:802cb9c0ee]:
  [list:802cb9c0ee][*:802cb9c0ee] Bij gebruik van Windows XP zal er mogelijk gevraagd worden, om de "Recovery Console" te installeren! Sta dit dan toe (hiervoor is een actieve internet verbinding vereist).
  [*:802cb9c0ee]Vista- en Windows 7 gebruikers starten Combofix op via rechtsklik met Administratorrechten.
  [*:802cb9c0ee]Alle openstaande programma's en webpagina's dienen afgesloten te zijn.[/list:u:802cb9c0ee]
  [b:802cb9c0ee]ComboFix is opgestart[/b:802cb9c0ee]:
  [list:802cb9c0ee][*:802cb9c0ee]Niet in het zwarte venster klikken, hierdoor kan ComboFix of zelfs Windows geheel "bevriezen"!
  [*:802cb9c0ee]Combofix sluit tijdens de scan de internet verbinding – probeer deze tussentijds niet te herstellen!
  [*:802cb9c0ee]Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw opgestart moet worden, dit is normaal.
  [*:802cb9c0ee]Wanneer ComboFix gereed is, zal het het een logbestand voor je maken.
  [*:802cb9c0ee]Post de inhoud van dit logbestand in je volgende bericht.
  [*:802cb9c0ee]Indien het log niet opstart, is dit terug tevinden in C:\ComboFix.txt[/list:u:802cb9c0ee]
  [b:802cb9c0ee]Belangrijke opmerking[/b:802cb9c0ee]:
  [list:802cb9c0ee][*:802cb9c0ee][b:802cb9c0ee]
 • De log van CoboFix (en bedankt)

  ComboFix 11-02-10.01 - Ilan Cohen 11-02-2011 16:19:44.1.2 - x86
  Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.31.1043.18.2037.924 [GMT 1:00]
  Gestart vanuit: c:\users\Ilan Cohen\Desktop\ComboFix.exe
  AV: McAfee Antivirus en antispyware *Disabled/Updated* {86355677-4064-3EA7-ABB3-1B136EB04637}
  SP: McAfee Antivirus en antispyware *Disabled/Updated* {3D54B793-665E-3129-9103-206115370C8A}
  SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
  .

  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  C:\desktop.ini
  C:\start.bat
  c:\users\Ilan Cohen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\2856.tmp
  c:\users\Ilan Cohen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\2867.tmp
  c:\users\Ilan Cohen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\2868.tmp
  c:\users\Ilan Cohen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\DB1D.tmp
  c:\users\Ilan Cohen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\DB1E.tmp
  c:\users\Ilan Cohen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\DB1F.tmp
  c:\users\Ilan Cohen\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\Get_Started.url
  c:\users\Ilan Cohen\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Videos.url
  c:\users\Ilan Cohen\Desktop\Videos.url
  c:\users\Ilan Cohen\Favorites\Videos.url
  c:\users\ILANCO~1\FAVORI~1\Videos.url

  .
  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2011-01-11 to 2011-02-11 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  2011-02-11 14:40 . 2011-01-13 09:41 5890896 —-a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{DE246921-6C52-4D8E-9876-C88A3CB567F2}\mpengine.dll
  2011-02-11 13:15 . 2011-02-11 13:15 388096 —-a-r- c:\users\Ilan Cohen\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe
  2011-02-11 13:15 . 2011-02-11 13:15 ——– d—–w- c:\program files\HJT
  2011-02-11 11:05 . 2011-02-11 11:05 ——– d—–w- c:\windows\LastGood
  2011-02-11 11:04 . 2011-02-11 11:04 ——– d—–w- c:\program files\ABN AMRO e.dentifier2
  2011-02-08 21:44 . 2011-02-08 21:44 ——– d—–w- c:\program files\Hewlett-Packard
  2011-02-08 20:08 . 2011-01-08 08:47 34304 —-a-w- c:\windows\system32\atmlib.dll
  2011-01-18 18:43 . 2011-01-18 18:43 970504 —-a-w- c:\programdata\Microsoft\eHome\Packages\MCESpotlight\MCESpotlight\SpotlightResources.dll

  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2010-12-28 15:55 . 2011-01-12 09:42 413696 —-a-w- c:\windows\system32\odbc32.dll
  2010-12-14 14:49 . 2011-01-12 09:42 1169408 —-a-w- c:\windows\system32\sdclt.exe
  .

  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond
  REGEDIT4

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2009-04-11 1233920]
  "ehTray.exe"="c:\windows\ehome\ehTray.exe" [2008-01-19 125952]
  "SpybotSD TeaTimer"="c:\program files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2009-03-05 2260480]
  "PMCRemote"="c:\program files\Pinnacle\Shared Files\\Programs\Remote\Remoterm.exe" [2007-07-04 253000]
  "Google Update"="c:\users\Ilan Cohen\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" [2010-01-08 135664]
  "Sony Ericsson PC Companion"="c:\program files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Companion\PCCompanion.exe" [2010-11-16 422912]
  "OfficeSyncProcess"="c:\program files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE" [2010-03-16 718208]
  "AVMUSBFernanschluss"="c:\users\Ilan Cohen\AppData\Local\Apps\2.0\W8MXZ9P8.DWD\5N4W21EH.AWP\frit..tion_8488884cfbcefd60_0002.0002_3f5bffebd87508a8\AVMAutoStart.exe" [2010-11-23 147456]
  "WMPNSCFG"="c:\program files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2008-01-19 202240]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2007-06-06 142104]
  "HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2007-06-06 154392]
  "Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2007-06-06 138008]
  "IAAnotif"="c:\program files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe" [2006-11-15 151552]
  "RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" [2007-02-15 4390912]
  "SMSERIAL"="c:\program files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe" [2006-11-22 630784]
  "SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2007-02-15 857648]
  "LaunchAp"="c:\program files\Launch Manager\LaunchAp.exe" [2005-07-25 32768]
  "HotkeyApp"="c:\program files\Launch Manager\HotkeyApp.exe" [2006-12-14 192512]
  "LMgrOSD"="c:\program files\Launch Manager\OSD.exe" [2006-12-26 180224]
  "Wbutton"="c:\program files\Launch Manager\Wbutton.exe" [2006-11-09 86016]
  "UVS10 Preload"="c:\program files\Ulead Systems\Ulead VideoStudio SE DVD\uvPL.exe" [2006-08-10 36864]
  "HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2006-12-10 49152]
  "Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2010-09-21 932288]
  "SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2010-05-14 248552]
  "BCSSync"="c:\program files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2010-03-13 91520]
  "AppleSyncNotifier"="c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe" [2010-09-21 47904]
  "QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2010-09-08 421888]
  "iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2010-09-24 421160]
  "TRUUpdater"="c:\program files\Sierra Wireless Inc\WebUpdater\TRUUpdater.exe" [2008-12-02 554264]
  "WatcherHelper"="c:\program files\Sierra Wireless Inc\3G Watcher\WaHelper.exe" [2008-11-28 53248]
  "Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2010-09-24 40368]
  "mcui_exe"="c:\program files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" [2010-11-22 1193848]
  "Monitor"="c:\windows\PixArt\PAC207\Monitor.exe" [2006-11-03 319488]

  c:\users\Ilan Cohen\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
  Microsoft SharePoint Workspace.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2010-3-25 30969208]

  c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
  BTTray.lnk - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe [2008-2-12 723496]
  HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2007-1-2 210520]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
  "EnableLUA"= 0 (0x0)
  "HideShutdownScripts"= 0 (0x0)
  "EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
  "MaxRecentDocs"= 99 (0x63)

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\mcmscsvc]
  @=""

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]
  @=""

  [HKLM\~\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Google Updater.lnk]
  path=c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Google Updater.lnk
  backup=c:\windows\pss\Google Updater.lnk.CommonStartup
  backupExtension=.CommonStartup

  [HKLM\~\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^WinZip Quick Pick.lnk]
  path=c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\WinZip Quick Pick.lnk
  backup=c:\windows\pss\WinZip Quick Pick.lnk.CommonStartup
  backupExtension=.CommonStartup

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AdobeUpdater]
  2008-09-26 10:02 2356088 —-a-r- c:\program files\Common Files\Adobe\Updater5\AdobeUpdater.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\McAfeeAntiSpyware]
  "DisableMonitoring"=dword:00000001

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Svc\S-1-5-21-568969376-1145370706-2768004197-1000]
  "EnableNotifications"=dword:00000001
  "EnableNotificationsRef"=dword:00000001

  R1 mailKmd;mailKmd; [x]
  R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]
  R3 cfwids;McAfee Inc. cfwids;c:\windows\system32\drivers\cfwids.sys [2010-10-13 55840]
  R3 e.dentifier2;SmartCard Reader ABN AMRO e.dentifier2;c:\windows\system32\DRIVERS\aabed2.sys [2008-03-20 23040]
  R3 ggflt;SEMC USB Flash Driver Filter;c:\windows\system32\DRIVERS\ggflt.sys [2009-04-06 13224]
  R3 mferkdet;McAfee Inc. mferkdet;c:\windows\system32\drivers\mferkdet.sys [2010-10-13 84264]
  R3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:\program files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2010-03-25 30969208]
  R3 PAC207;SoC PC-Camera;c:\windows\system32\DRIVERS\PFC027.SYS [2006-12-05 507136]
  R3 Sony Ericsson PCCompanion;Sony Ericsson PCCompanion;c:\program files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Companion\PCCService.exe [2010-10-26 155344]
  R3 SQLAgent$SQLEXPRESS;SQL Server Agent (SQLEXPRESS);c:\program files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\SQLAGENT90.EXE [2008-11-24 346976]
  R3 SWNC8U90;Sierra Wireless MUX NDIS Driver (UMTS90);c:\windows\system32\DRIVERS\swnc8u90.sys [2008-08-20 168192]
  R3 SWUMX90;Sierra Wireless USB MUX Driver (UMTS90);c:\windows\system32\DRIVERS\swumx90.sys [2008-08-20 142976]
  R3 WPFFontCache_v0400;Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe [2010-03-18 753504]
  R3 WSUSBDMAN;VMware View Virtual Client USB Manager;c:\windows\system32\DRIVERS\WSUSBDMAN.sys [x]
  R4 msvsmon80;Visual Studio 2005 Remote Debugger;c:\program files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\Remote Debugger\x86\msvsmon.exe [2007-02-22 2808664]
  S1 mfenlfk;McAfee NDIS Light Filter;c:\windows\system32\DRIVERS\mfenlfk.sys [2010-10-13 64304]
  S1 mfewfpk;McAfee Inc. mfewfpk;c:\windows\system32\drivers\mfewfpk.sys [2010-10-13 164840]
  S2 cpextender;Check Point SSL Network Extender;c:\program files\CheckPoint\SSL Network Extender\slimsvc.exe [2010-12-01 357904]
  S2 McNaiAnn;McAfee VirusScan Announcer;c:\program files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe [2010-03-10 271480]
  S2 mfefire;McAfee Firewall Core Service;c:\program files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe [2010-10-13 188136]
  S2 mfevtp;McAfee Validation Trust Protection Service;c:\windows\system32\mfevtps.exe [2010-10-13 141792]
  S2 MsDtsServer;SQL Server Integration Services;c:\program files\Microsoft SQL Server\90\DTS\Binn\MsDtsSrvr.exe [2009-05-27 202584]
  S2 msftesql$SQLEXPRESS;SQL Server FullText Search (SQLEXPRESS);c:\program files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\msftesql.exe [2007-06-22 95592]
  S2 MSOLAP$SQLEXPRESS;SQL Server Analysis Services (SQLEXPRESS);c:\program files\Microsoft SQL Server\MSSQL.2\OLAP\bin\msmdsrv.exe [2009-05-27 14950232]
  S2 SBSDWSCService;SBSD Security Center Service;c:\program files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe [2009-01-26 1153368]
  S2 TeamViewer4;TeamViewer 4;c:\program files\TeamViewer\Version4\TeamViewer_Service.exe [2009-01-28 185640]
  S2 TeamViewer5;TeamViewer 5;c:\program files\TeamViewer\Version5\TeamViewer_Service.exe [2010-01-12 185640]
  S2 wsnm;VMware View Client;c:\program files\VMware\VMware View\Client\bin\wsnm.exe [2010-08-26 494128]
  S3 avmaudio;AVM Audio;c:\windows\system32\DRIVERS\avmaudio.sys [2010-11-09 101248]
  S3 avmaura;AVM USB Remote Connection;c:\windows\system32\DRIVERS\avmaura.sys [2010-10-05 101248]
  S3 mfefirek;McAfee Inc. mfefirek;c:\windows\system32\drivers\mfefirek.sys [2010-10-13 313288]
  S3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4640000]
  S3 RTL8187B;Realtek RTL8187B Wireless 802.11b/g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter;c:\windows\system32\DRIVERS\RTL8187B.sys [2010-03-31 350720]
  S3 teamviewervpn;TeamViewer VPN Adapter;c:\windows\system32\DRIVERS\teamviewervpn.sys [2008-01-07 25088]
  S3 VNA;Check Point Virtual Network Adapter;c:\windows\system32\DRIVERS\vna.sys [2009-11-02 129304]
  S3 WisLMSvc;WisLMSvc;c:\program files\Launch Manager\WisLMSvc.exe [2006-11-17 118784]


  — Andere Services/Drivers In Geheugen —

  *Deregistered* - mfeavfk01

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
  rsmsvcs REG_MULTI_SZ ntmssvc
  bthsvcs REG_MULTI_SZ BthServ
  HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12
  LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ FontCache
  hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc
  .
  Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

  2011-02-11 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-568969376-1145370706-2768004197-1000Core.job
  - c:\users\Ilan Cohen\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-01-08 13:24]

  2011-02-11 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-568969376-1145370706-2768004197-1000UA.job
  - c:\users\Ilan Cohen\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-01-08 13:24]

  2011-02-11 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{067AFF85-6FEE-46DB-8C94-AD3498F4921E}.job
  - c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2011-02-08 04:47]
  .
  .
  ——- Bijkomende Scan ——-
  .
  uStart Page = hxxp://www.google.nl/
  uInternet Settings,ProxyOverride = *.local
  IE: &Verzenden naar OneNote - c:\progra~1\MICROS~3\Office14\ONBttnIE.dll/105
  IE: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat… - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\Office14\EXCEL.EXE/3000
  IE: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat… - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  Trusted Zone: ing.nl
  DPF: {79D6214F-CFCE-480F-9901-27950E78F1E6} - hxxps://217.194.206.152/MLWebCacheCleaner.cab
  DPF: {B4CB50E4-0309-4906-86EA-10B6641C8392} - hxxps://enter.ing.net/SNX/CSHELL/extender.cab
  .
  - - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

  HKLM-Run-AirCardEnabler - (no file)
  HKLM-Run-CtrlVol - c:\program files\Launch Manager\CtrlVol.exe
  MSConfigStartUp-BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA} - c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
  MSConfigStartUp-IECheck - c:\windows\IECheck.exe
  MSConfigStartUp-swg - c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  AddRemove-{F38ADCA4-AF7C-4C73-9021-6F1EA15D15EA} - c:\program files\InstallShield Installation Information\{F38ADCA4-AF7C-4C73-9021-6F1EA15D15EA}\Setup.exeUNINSTALL  **************************************************************************

  catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2011-02-11 16:42
  Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS

  scannen van verborgen processen …

  scannen van verborgen autostart items …

  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  CtrlVol = c:\program files\Launch Manager\CtrlVol.exe?????`2\?????8?????\??fqw????????????0???$???????d?????kw\????????uqwEuqw????8???8???Cb?w????4???&??u??\?????0???t???? A???\?????? A?gJ??Cb?w|????????a@?H??????????? ?A?????????? A???@?8????x@?8????J????@?H??????

  scannen van verborgen bestanden …

  Scan succesvol afgerond
  verborgen bestanden: 0

  **************************************************************************

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\msftesql$SQLEXPRESS]
  "ImagePath"="\"c:\program files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\msftesql.exe\" -s:MSSQL.1 -f:SQLEXPRESS"
  .
  ——————— VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ———————

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]
  @Denied: (A) (Users)
  @Denied: (A) (Everyone)
  @Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
  "BlindDial"=dword:00000000
  "MSCurrentCountry"=dword:0000007b

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]
  @Denied: (A) (Users)
  @Denied: (A) (Everyone)
  @Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
  "BlindDial"=dword:00000000

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\AllUserSettings]
  @Denied: (A) (Users)
  @Denied: (A) (Everyone)
  @Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
  "BlindDial"=dword:00000000

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0004\AllUserSettings]
  @Denied: (A) (Users)
  @Denied: (A) (Everyone)
  @Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
  "BlindDial"=dword:00000000

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0005\AllUserSettings]
  @Denied: (A) (Users)
  @Denied: (A) (Everyone)
  @Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
  "BlindDial"=dword:00000000

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0007\AllUserSettings]
  @Denied: (A) (Users)
  @Denied: (A) (Everyone)
  @Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
  "BlindDial"=dword:00000000

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0008\AllUserSettings]
  @Denied: (A) (Users)
  @Denied: (A) (Everyone)
  @Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
  "BlindDial"=dword:00000000

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0009\AllUserSettings]
  @Denied: (A) (Users)
  @Denied: (A) (Everyone)
  @Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
  "BlindDial"=dword:00000000
  .
  Voltooingstijd: 2011-02-11 16:48:29
  ComboFix-quarantined-files.txt 2011-02-11 15:48

  Pre-Run: 41.779.347.456 bytes beschikbaar
  Post-Run: 44.297.121.792 bytes beschikbaar

  - - End Of File - - 5FA0E4AA0EC7F0C8B3533EC15BCF6A87
 • Hoe heeft jouw Windows op de scan gereageerd?

  Doe nu het volgende:

  [b:45ed3c2701]Welk programma[/b:45ed3c2701]: Malwarebytes MBAM
  [b:45ed3c2701]Waarvoor/waarom[/b:45ed3c2701]: specialistische scanner om Windows snel te onderzoeken op- en te ontdoen van spy- & malware.
  [b:45ed3c2701]Moeilijkheidsgraad[/b:45ed3c2701]: geen.

  [b:45ed3c2701]Download Malwarebytes MBAM via één van deze locaties[/b:45ed3c2701]:
  [list:45ed3c2701] [*:45ed3c2701][b:45ed3c2701]Download.com[/b:45ed3c2701]
  [*:45ed3c2701][b:45ed3c2701]Softpedia.com[/b:45ed3c2701][*:45ed3c2701][b:45ed3c2701]Majorgeeks.com[/b:45ed3c2701][/list:u:45ed3c2701]

  [b:45ed3c2701]Allereerst[/b:45ed3c2701]:[list:45ed3c2701][*:45ed3c2701] Al meteen na de installatie wil 'MBAM' zijn database opwaarderen – toestaan dus.
  [*:45ed3c2701] Ook bij herhaald gebruik: eerst 'MBAM' updaten via de tab 'Update'![/list:u:45ed3c2701]
  [b:45ed3c2701]Malwarebytes MBAM opstarten[/b:45ed3c2701]:
  Windows 2000 en Windows XP: start MBAM middels dubbelklik op de snelkoppeling.
  Windows Vista en Windows 7: start MBAM middels rechtsklik op de snelkoppeling en dan kiezen voor Als Administrator uitvoeren.

  [b:45ed3c2701]Scannen[/b:45ed3c2701]:
  [list:45ed3c2701][*:45ed3c2701] Bij het starten van 'MBAM' kies je voor 'Snelle Scan'.
  [*:45ed3c2701]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. Indien de scan voltooid is, klik dan op de knop 'OK'.
  [*:45ed3c2701]Klik daarna op de knop 'Bekijk Resultaten' om de resultaten te zien.[/list:u:45ed3c2701]
  [b:45ed3c2701]Infecties gevonden[/b:45ed3c2701]:
  [list:45ed3c2701][*:45ed3c2701]Klik nu eerst op OK om de melding weg te klikken
  [*:45ed3c2701]Klik vervolgens rechtsonder op de knop Bekijk resultaten.
  [*:45ed3c2701]Zorg er nu voor dat alle gevonden infecties aangevinkt zijn, en klik linksonder op Verwijder geselecteerde.
  [*:45ed3c2701]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
  [*:45ed3c2701]Indien 'MBAM' moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op 'OK' klikken!
  [*:45ed3c2701]Daarna zal 'MBAM' vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt.[/list:u:45ed3c2701]
  [b:45ed3c2701]MBAM-Log[/b:45ed3c2701]:
  [list:45ed3c2701][*:45ed3c2701] Het log wordt automatisch bewaard door 'MBAM en dat kan je terugvinden door in het hoofdmenu van MBAM op de tab 'Logbestanden' te klikken'.[/list:u:45ed3c2701]
  [b:45ed3c2701]Post aansluitend in je volgende bericht de inhoud van het MBAM-log en post ook een aktueel Hijack This-log.[/b:45ed3c2701]
 • Na het uitvoeren van CombiFix leek alles weer normaal. Ik kon Windows Sidebar weer gebruiken. Ik geloof dat het een grondige schoonmaak heeft gehouden.
  Hieronder de log van MBAM gevolgd door de laatste HJT log.


  Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100
  www.malwarebytes.org

  Databaseversie: 5752

  Windows 6.0.6002 Service Pack 2
  Internet Explorer 8.0.6001.19019

  13-2-2011 14:33:06
  mbam-log-2011-02-13 (14-33-06).txt

  Scantype: Snelle scan
  Objecten gescand: 186533
  Verstreken tijd: 9 minuut/minuten, 56 seconde(n)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 0
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata geïnfecteerd: 0
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 0

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registerdata geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  —————————————————————————
  HijackThis
  —————————————————————————

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 14:38:53, on 13-2-2011
  Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.19019)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\System32\igfxtray.exe
  C:\Windows\System32\hkcmd.exe
  C:\Windows\System32\igfxpers.exe
  C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe
  C:\Windows\RtHDVCpl.exe
  C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe
  C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe
  C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe
  C:\Program Files\Launch Manager\WButton.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
  C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Sierra Wireless Inc\WebUpdater\TRUUpdater.exe
  C:\Program Files\Sierra Wireless Inc\3G Watcher\WaHelper.exe
  C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe
  C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe
  C:\Windows\PixArt\Pac207\Monitor.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Windows\ehome\ehtray.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Companion\PCCompanion.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE
  C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Companion\TMonitor.exe
  C:\Users\Ilan Cohen\AppData\Local\Apps\2.0\J3YV3ARM.Z2T\GZ5GM0C5.1VV\frit..tion_8488884cfbcefd60_0002.0002_3f5bffebd87508a8\fritzbox-usb-fernanschluss.exe
  C:\Program Files\HJT\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe
  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\GROOVEEX.DLL
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20101221203449.dll
  O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\URLREDIR.DLL
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SMSERIAL] C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] "C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyApp] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [UVS10 Preload] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead VideoStudio SE DVD\uvPL.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [BCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices
  O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [TRUUpdater] "C:\Program Files\Sierra Wireless Inc\WebUpdater\TRUUpdater.exe" /bkground
  O4 - HKLM\..\Run: [WatcherHelper] "C:\Program Files\Sierra Wireless Inc\3G Watcher\WaHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey
  O4 - HKLM\..\Run: [Monitor] C:\Windows\PixArt\PAC207\Monitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent
  O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [PMCRemote] C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\\Programs\Remote\Remoterm.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Ilan Cohen\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
  O4 - HKCU\..\Run: [Sony Ericsson PC Companion] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Companion\PCCompanion.exe" /Background
  O4 - HKCU\..\Run: [OfficeSyncProcess] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE"
  O4 - HKCU\..\Run: [AVMUSBFernanschluss] "C:\Users\Ilan Cohen\AppData\Local\Apps\2.0\J3YV3ARM.Z2T\GZ5GM0C5.1VV\frit..tion_8488884cfbcefd60_0002.0002_3f5bffebd87508a8\AVMAutoStart.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-21-568969376-1145370706-2768004197-500\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun (User 'Administrator')
  O4 - HKUS\S-1-5-21-568969376-1145370706-2768004197-500\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'Administrator')
  O4 - Startup: Microsoft SharePoint Workspace.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE
  O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\ONBttnIE.dll/105
  O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat… - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat… - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O15 - Trusted IP range: http://127.0.0.1
  O16 - DPF: {44C1E3A2-B594-401C-B27A-D1B4476E4797} (XTSAC Control) - https://217.194.206.152/XTSAC.cab
  O16 - DPF: {79D6214F-CFCE-480F-9901-27950E78F1E6} (WebCacheCleaner Class) - https://217.194.206.152/MLWebCacheCleaner.cab
  O16 - DPF: {B4CB50E4-0309-4906-86EA-10B6641C8392} (SlimClient Class) - https://enter.ing.net/SNX/CSHELL/extender.cab
  O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Check Point SSL Network Extender (cpextender) - Check Point Software Technologies - C:\Program Files\CheckPoint\SSL Network Extender\slimsvc.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe
  O23 - Service: McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe
  O23 - Service: McShield - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe
  O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - McAfee, Inc. - C:\Windows\system32\mfevtps.exe
  O23 - Service: OracleMTSRecoveryService - Unknown owner - C:\Oracle\bin\omtsreco.exe (file missing)
  O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
  O23 - Service: Sony Ericsson PCCompanion - Avanquest Software - C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Companion\PCCService.exe
  O23 - Service: TeamViewer 4 (TeamViewer4) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files\TeamViewer\Version4\TeamViewer_Service.exe
  O23 - Service: TeamViewer 5 (TeamViewer5) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files\TeamViewer\Version5\TeamViewer_Service.exe
  O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
  O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe
  O23 - Service: VMware View Client (wsnm) - VMware, Inc. - C:\Program Files\VMware\VMware View\Client\bin\wsnm.exe


  End of file - 12980 bytes
 • Ziet er allemaal goed uit.
  Heb je nog vragen of problemen?
 • Nee. Dankjewel voor hulp.

  Ilan
 • Dan mag nog eerst wat opruimwerk doen:

  ComboFix mag nu verwijderd worden:
  [list:9304de5802][*:9304de5802] ga daarvoor naar Start - Uitvoeren
  [*:9304de5802] kopieer en plak hierin het volgende: [b:9304de5802]Combofix /Uninstall[/b:9304de5802]
  [*:9304de5802] klik daarna op [b:9304de5802]OK[/b:9304de5802].
  [*:9304de5802] indien het goed is, krijg je vervolgens een melding, dat Combofix verwijderd werd.[/list:u:9304de5802]

  Voorbeeld:

  [img:9304de5802]http://home.kpn.nl/stefsmeenk/CFUninstall.PNG[/img:9304de5802]

  Uitvoeren kan ook gestart worden door de toetsencombinatie [img:9304de5802]http://home.kpn.nl/stefsmeenk/W+R.jpg[/img:9304de5802]

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.