Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

hijackthislog nav vraag bij OS Windows geen Google.nl

Anoniem
Abraham54
31 antwoorden
 • Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 11:48:51, on 4-3-2011
  Platform: Unknown Windows (WinNT 6.01.3504)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16722)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
  C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe
  C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe
  C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe
  C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe
  C:\Program Files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe
  C:\Users\Hans van Uden\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
  C:\Program Files\YoWindow\yowindow.exe
  C:\Windows\system32\taskhost.exe
  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.aldi.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:25511
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
  O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Bing Bar BHO - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - C:\Program Files\MSN Toolbar\Platform\6.3.2322.0\npwinext.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O3 - Toolbar: @C:\Program Files\MSN Toolbar\Platform\6.3.2322.0\npwinext.dll,-100 - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - C:\Program Files\MSN Toolbar\Platform\6.3.2322.0\npwinext.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IAStorIcon] C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s
  O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AcronisTimounterMonitor] C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] "C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel PhotoDownloader.exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Corel File Shell Monitor] C:\Program Files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript
  O4 - HKLM\..\Run: [avast5] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Startup: Dropbox.lnk = Hans van Uden\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
  O4 - Startup: YoWindow.lnk = C:\Program Files\YoWindow\yowindow.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - http://rover.ebay.com/rover/1/1346-72745-17534-1/4 (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - http://rover.ebay.com/rover/1/1346-72745-17534-1/4 (file missing)
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Onderzoekscentrum - {9455301C-CF6B-11D3-A266-00C04F689C50} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Researcher\EROPROJ.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL
  O9 - Extra button: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - http://rover.ebay.com/rover/1/1346-72745-17534-1/4 (file missing) (HKCU)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - http://rover.ebay.com/rover/1/1346-72745-17534-1/4 (file missing) (HKCU)
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O13 - Gopher Prefix:
  O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: Intel(R) Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
  O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe
  O23 - Service: Acronis Try And Decide Service (TryAndDecideService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Fomatik\TrueImageTryStartService.exe


  End of file - 7233 bytes
 • Hoi Wim, je hebt een oude versie van Hijack This gebruikt.
  Die versie deïnstalleren en graag het volgende doen:


  [b:905245dc4e]Welk programma[/b:905245dc4e]: Trend Micro [b:905245dc4e]Hijack This Versie 2.0.4[/b:905245dc4e]
  [b:905245dc4e]Waarvoor/waarom[/b:905245dc4e]: maakt een duidelijk overzicht van Windows door middel van een scan.
  [b:905245dc4e]Moeilijkheidsgraad[/b:905245dc4e]: geen, enkel Vista- en Win 7 gebruikers dienen even extra aandacht te geven.

  [b:905245dc4e]Download[/b:905245dc4e] de [b:905245dc4e]HijackThis Installer[/b:905245dc4e]

  [b:905245dc4e]Installatie[/b:905245dc4e]:
  [list:905245dc4e][*:905245dc4e]Installeer HijackThis op de aangegeven lokatie - daarmee wordt voorkomen dat eventuele back-ups niet terugvindbaar zijn![/list:u:905245dc4e]
  Gebruikers van [b:905245dc4e]Windows Vista[/b:905245dc4e] en [b:905245dc4e]Windows 7[/b:905245dc4e] gaan daarna naar de installatielokatie van HijackThis.
  [list:905245dc4e][*:905245dc4e]Vervolgens met rechts hijackthis.exe aanklikken en dan Eigenschappen kiezen.
  [*:905245dc4e]Klik nu op de tab Comptabiliteit en zet dan een vinkje bij Als Administrator uitvoeren.
  [*:905245dc4e]Als laatste wordt dan nog op [b:905245dc4e]Toepassen[/b:905245dc4e] en [b:905245dc4e]OK[/b:905245dc4e] geklikt[/list:u:905245dc4e]
  [b:905245dc4e]Hijack This gebruiken[/b:905245dc4e]:
  [list:905245dc4e][*:905245dc4e]Sluit eerst alle openstaande programma's en de webbrowsers.
  [*:905245dc4e]Start nu 'Hijack This' en klik vervolgens op de knop 'Do a system scan and save a logfile'
  [*:905245dc4e]Sluit nu alle openstaande vensters en start vervolgens 'HijackThis' en kies voor 'Do a system scan and save a logfile'.
  [*:905245dc4e]Kopieer en plak inhoud van het Hijack This-logfile in je aansluitende bericht.
  [*:905245dc4e]Hierna mag je Hijack This weer sluiten[/list:u:905245dc4e]
 • Krijg wel een melding dat access is denied write access to hosts file. Invalid lines.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 14:33:41, on 4-3-2011
  Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16722)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Windows\system32\taskhost.exe
  C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
  C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe
  C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe
  C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe
  C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe
  C:\Program Files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe
  C:\Users\Hans van Uden\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
  C:\Program Files\YoWindow\yowindow.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.aldi.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:25511
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
  O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Bing Bar BHO - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - C:\Program Files\MSN Toolbar\Platform\6.3.2322.0\npwinext.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O3 - Toolbar: @C:\Program Files\MSN Toolbar\Platform\6.3.2322.0\npwinext.dll,-100 - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - C:\Program Files\MSN Toolbar\Platform\6.3.2322.0\npwinext.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IAStorIcon] C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s
  O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AcronisTimounterMonitor] C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] "C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel PhotoDownloader.exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Corel File Shell Monitor] C:\Program Files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript
  O4 - HKLM\..\Run: [avast5] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Startup: Dropbox.lnk = Hans van Uden\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
  O4 - Startup: YoWindow.lnk = C:\Program Files\YoWindow\yowindow.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - http://rover.ebay.com/rover/1/1346-72745-17534-1/4 (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - http://rover.ebay.com/rover/1/1346-72745-17534-1/4 (file missing)
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Onderzoekscentrum - {9455301C-CF6B-11D3-A266-00C04F689C50} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Researcher\EROPROJ.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL
  O9 - Extra button: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - http://rover.ebay.com/rover/1/1346-72745-17534-1/4 (file missing) (HKCU)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - http://rover.ebay.com/rover/1/1346-72745-17534-1/4 (file missing) (HKCU)
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: Intel(R) Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
  O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe
  O23 - Service: Acronis Try And Decide Service (TryAndDecideService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Fomatik\TrueImageTryStartService.exe


  End of file - 7163 bytes
 • Hoi Wim, je log vertoont geen sporen van Malware!
  Dus waarom heb je in de eerste plaats een controle aangevraagd?

  Je mag het volgende doen:

  sluit alle openstaande webvensters - behalve dit venster, dat je sluit voor het moment, dat je op de knop [b:b3501662f2]Fix checked[/b:b3501662f2] klikt!


  Start nu HijackThis middels rechtsklik met Administratorrechten en klik op de knop [b:b3501662f2]Do a Scan only,

  O9 - Extra button: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - http://rover.ebay.com/rover/1/1346-72745-17534-1/4 (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - http://rover.ebay.com/rover/1/1346-72745-17534-1/4 (file missing)
  O9 - Extra button: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - http://rover.ebay.com/rover/1/1346-72745-17534-1/4 (file missing) (HKCU)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - http://rover.ebay.com/rover/1/1346-72745-17534-1/4 (file missing) (HKCU)[/b:b3501662f2]

  [list:b3501662f2][*:b3501662f2] zet een vinkje voor die regel(s) welke met de bovenstaande regels corresponderen
  [*:b3501662f2] Sluit nu de webbrowser en vervolgens klik je daarna op de knop [b:b3501662f2]Fix checked[/b:b3501662f2]
  [*:b3501662f2] Klik hierna HijackThis op uit.[/list:u:b3501662f2]


  Daarna doe je dit:

  [b:b3501662f2]Welk programma[/b:b3501662f2]: Malwarebytes MBAM
  [b:b3501662f2]Waarvoor/waarom[/b:b3501662f2]: specialistische scanner om Windows snel te onderzoeken op- en te ontdoen van spy- & malware.
  [b:b3501662f2]Moeilijkheidsgraad[/b:b3501662f2]: geen.

  [b:b3501662f2]Download Malwarebytes MBAM via één van deze locaties[/b:b3501662f2]:
  [list:b3501662f2] [*:b3501662f2][b:b3501662f2]Download.com[/b:b3501662f2]
  [*:b3501662f2][b:b3501662f2]Softpedia.com[/b:b3501662f2][*:b3501662f2][b:b3501662f2]Majorgeeks.com[/b:b3501662f2][/list:u:b3501662f2]
  [b:b3501662f2]Allereerst[/b:b3501662f2]:[list:b3501662f2][*:b3501662f2] Al meteen na de installatie wil 'MBAM' zijn database opwaarderen – toestaan dus.
  [*:b3501662f2] Ook bij herhaald gebruik: eerst 'MBAM' updaten via de tab 'Update'![/list:u:b3501662f2]
  [b:b3501662f2]Malwarebytes MBAM opstarten[/b:b3501662f2]:
  Windows 2000 en Windows XP: start MBAM middels dubbelklik op de snelkoppeling.
  Windows Vista en Windows 7: start MBAM middels rechtsklik op de snelkoppeling en dan kiezen voor Als Administrator uitvoeren.

  [b:b3501662f2]Scannen[/b:b3501662f2]:
  [list:b3501662f2][*:b3501662f2] Bij het starten van 'MBAM' kies je voor 'Snelle Scan'.
  [*:b3501662f2]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. Indien de scan voltooid is, klik dan op de knop 'OK'.
  [*:b3501662f2]Klik daarna op de knop 'Bekijk Resultaten' om de resultaten te zien.[/list:u:b3501662f2]
  [b:b3501662f2]Infecties gevonden[/b:b3501662f2]:
  [list:b3501662f2][*:b3501662f2]Klik nu eerst op OK om de melding weg te klikken
  [*:b3501662f2]Klik vervolgens rechtsonder op de knop Bekijk resultaten.
  [*:b3501662f2]Zorg er nu voor dat alle gevonden infecties aangevinkt zijn, en klik linksonder op Verwijder geselecteerde.
  [*:b3501662f2]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
  [*:b3501662f2]Indien 'MBAM' moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op 'OK' klikken!
  [*:b3501662f2]Daarna zal 'MBAM' vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt.[/list:u:b3501662f2]
  [b:b3501662f2]MBAM-Log[/b:b3501662f2]:
  [list:b3501662f2][*:b3501662f2] Het log wordt automatisch bewaard door 'MBAM en dat kan je terugvinden door in het hoofdmenu van MBAM op de tab 'Logbestanden' te klikken'.[/list:u:b3501662f2]
  [b:b3501662f2]Post aansluitend in je volgende bericht de inhoud van het MBAM-log en dito die van een nieuw Hijack This-log.[/b:b3501662f2]
 • Hoi, bedankt voor je snelle reacties super. Het probleem staat onder OS Windows maar er werd mij verteld dat ik deze log bij Beveiliging moest plaatsen. Het probleem is dat mijn vader (waar ik nu al uren mee aan de telefoon heb gehangen) alle websites kan openen en bekijken behalve www.google.nl
  Malwarebyte al uitgevoerd, niets gevonden.
 • De missing files lines gefixed met Hijack this. NOG steeds geen www.google.nl
 • Met alle respect, doe je bovenstaande ook over de telefoon?
  Want dan wordt het erg lastig om je vader te helpen, temeer ik daardoor geen echte feedback krijg!

  Het kan wel als je vader mag inloggen op jouw account en vervolgens mijn aanwijzingen opvolgt en gevraagde logs post!
 • Allemaal via de telefoon. Mijn vader is 80 jaar en het plan om hem rechtstreeks via het forum opdrachten te geven gaat echt niet lukken. Ik heb erg veel geduld en dat gaat het wel. Hij woont op 200 km afstand van me en ik kan niet even achter zijn pc gaan zitten. Als het verder niet wil. dan houdt het helaas op. Bedankt voor de moeite.
 • Hoi Wim, ik begrijp je.

  Laat je vader naar deze site gaan:

  http://support.microsoft.com/kb/972034

  Dan moet hij in het hoofdstukje [b:1dd88b7266]Het probleem voor mij oplossen[/b:1dd88b7266] klikken op de blauwe link [b:1dd88b7266]Dit probleem oplossen [/b:1dd88b7266] en dan op uitvoeren!

  Daarbij wordt de hostfile teruggezet naar standaard!
 • Ok dank je wel, ik heb het hem gemaild. Ik moet er wel bij zeggen dat ik zelf al volgens deze webpagina een hostfile had aangemaakt en naar hem had toegestuurd. Had geen resultaat. Misschien is er wel iets misgegaan dus ben benieuwd hoe het nu afloopt. In zijn hostfile komt trouwens geen enkele keer het woord Google voor.
  Ik heb zelf redelijk wat ervaring met pc's en heb me suf gegoogled de afgelopen dagen en vind het erg bijzonder dat zo weinig mensen er als van hebben en dat er daarom ook weinig oplossingen te vinden zijn. Het probleem lijkt zo simpel. Maar helaas.
 • Weet je Wim, het liefst wil ik een zeer specialistische scanner inzetten.
  Maar dan moet jij daarbij wel bij je Vader aanwezig zijn, want anders gaat het verkeerd!
 • Ik ga nog even met de hosts file aan de slag. Dat kom je toch wel erg vaak tegen. Misschien is daar iets niet goed gegaan. Half maart komt mijn vader hier en neemt hij zijn pc mee. Mocht het probleem er dan nog zijn dan maak ik graag gebruik van je aanbod. Mvg
 • Hoi Wim, laat dan even weten wanneer jouw vader bij jou is gearriveerd.
  Dan zal ik de nieuwe opdracht posten!
 • vraag mij af of het niet handig is een "inkijkprogramma" zoals teamviewer of crossloop bij vader en zoon te installeren, dan kan jr. vanuit zijn pc een aantal dingen regelen bij sr.? Of zie ik dat te simpel. Ik ben met crossloop zowel "leerling" als "leraar" afhankelijk van de situatie.Dat scheelt wat wacht- en reistijd.
 • Zijn die programmas zo onbekend of onbemind. Lijkt me toch ideaal als je iemand op deze wijze kan helpen.
  Wat is de adder onder het gras.
 • Ik begin daar niet aan.

  Want dan wil iedereen het en een dag heeft maar 24 uur!
 • nee, ik bedoel voor Wim van Uden en zijn familie, om dan van pa wat gegevens boven water te halen om hier te posten. Niet bedoeld voor A54.
 • Hoi, ik heb de pc van mijn vader hier staan. Heb net met Acronis nog een restore gedaan en ben terug naar eind januari. Gek genoeg deed Google het toen wel. Nu ook na deze hersteloperatie niet.
 • Hoi Wim, dan moeten we opnieuw beginnen.

  Doe nu eerst het volgende:

  [b:8b866b04fb]Welk programma[/b:8b866b04fb]: Trend Micro [b:8b866b04fb]Hijack This Versie 2.0.4[/b:8b866b04fb]
  [b:8b866b04fb]Waarvoor/waarom[/b:8b866b04fb]: maakt een duidelijk overzicht van Windows door middel van een scan.
  [b:8b866b04fb]Moeilijkheidsgraad[/b:8b866b04fb]: geen, enkel Vista- en Win 7 gebruikers dienen even extra aandacht te geven.

  [b:8b866b04fb]Download[/b:8b866b04fb] de [b:8b866b04fb]HijackThis Installer[/b:8b866b04fb]

  [b:8b866b04fb]Installatie[/b:8b866b04fb]:
  [list:8b866b04fb][*:8b866b04fb]Installeer HijackThis op de aangegeven lokatie - daarmee wordt voorkomen dat eventuele back-ups niet terugvindbaar zijn![/list:u:8b866b04fb]
  Gebruikers van [b:8b866b04fb]Windows Vista[/b:8b866b04fb] en [b:8b866b04fb]Windows 7[/b:8b866b04fb] gaan daarna naar de installatielokatie van HijackThis.
  [list:8b866b04fb][*:8b866b04fb]Vervolgens met rechts hijackthis.exe aanklikken en dan Eigenschappen kiezen.
  [*:8b866b04fb]Klik nu op de tab Comptabiliteit en zet dan een vinkje bij Als Administrator uitvoeren.
  [*:8b866b04fb]Als laatste wordt dan nog op [b:8b866b04fb]Toepassen[/b:8b866b04fb] en [b:8b866b04fb]OK[/b:8b866b04fb] geklikt[/list:u:8b866b04fb]
  [b:8b866b04fb]Hijack This gebruiken[/b:8b866b04fb]:
  [list:8b866b04fb][*:8b866b04fb]Sluit eerst alle openstaande programma's en de webbrowsers.
  [*:8b866b04fb]Start nu 'Hijack This' en klik vervolgens op de knop 'Do a system scan and save a logfile'
  [*:8b866b04fb]Sluit nu alle openstaande vensters en start vervolgens 'HijackThis' en kies voor 'Do a system scan and save a logfile'.
  [*:8b866b04fb]Kopieer en plak inhoud van het Hijack This-logfile in je aansluitende bericht.
  [*:8b866b04fb]Hierna mag je Hijack This weer sluiten[/list:u:8b866b04fb]


  [b:8b866b04fb]Welk programma[/b:8b866b04fb]: Malwarebytes MBAM
  [b:8b866b04fb]Waarvoor/waarom[/b:8b866b04fb]: specialistische scanner om Windows snel te onderzoeken op- en te ontdoen van spy- & malware.
  [b:8b866b04fb]Moeilijkheidsgraad[/b:8b866b04fb]: geen.

  [b:8b866b04fb]Download Malwarebytes MBAM via één van deze locaties[/b:8b866b04fb]:
  [list:8b866b04fb] [*:8b866b04fb][b:8b866b04fb]Download.com[/b:8b866b04fb]
  [*:8b866b04fb][b:8b866b04fb]Softpedia.com[/b:8b866b04fb][*:8b866b04fb][b:8b866b04fb]Majorgeeks.com[/b:8b866b04fb][/list:u:8b866b04fb]
  [b:8b866b04fb]Allereerst[/b:8b866b04fb]:[list:8b866b04fb][*:8b866b04fb] Al meteen na de installatie wil 'MBAM' zijn database opwaarderen – toestaan dus.
  [*:8b866b04fb] Ook bij herhaald gebruik: eerst 'MBAM' updaten via de tab 'Update'![/list:u:8b866b04fb]
  [b:8b866b04fb]Malwarebytes MBAM opstarten[/b:8b866b04fb]:
  Windows 2000 en Windows XP: start MBAM middels dubbelklik op de snelkoppeling.
  Windows Vista en Windows 7: start MBAM middels rechtsklik op de snelkoppeling en dan kiezen voor Als Administrator uitvoeren.

  [b:8b866b04fb]Scannen[/b:8b866b04fb]:
  [list:8b866b04fb][*:8b866b04fb] Bij het starten van 'MBAM' kies je voor 'Snelle Scan'.
  [*:8b866b04fb]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. Indien de scan voltooid is, klik dan op de knop 'OK'.
  [*:8b866b04fb]Klik daarna op de knop 'Bekijk Resultaten' om de resultaten te zien.[/list:u:8b866b04fb]
  [b:8b866b04fb]Infecties gevonden[/b:8b866b04fb]:
  [list:8b866b04fb][*:8b866b04fb]Klik nu eerst op OK om de melding weg te klikken
  [*:8b866b04fb]Klik vervolgens rechtsonder op de knop Bekijk resultaten.
  [*:8b866b04fb]Zorg er nu voor dat alle gevonden infecties aangevinkt zijn, en klik linksonder op Verwijder geselecteerde.
  [*:8b866b04fb]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
  [*:8b866b04fb]Indien 'MBAM' moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op 'OK' klikken!
  [*:8b866b04fb]Daarna zal 'MBAM' vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt.[/list:u:8b866b04fb]
  [b:8b866b04fb]MBAM-Log[/b:8b866b04fb]:
  [list:8b866b04fb][*:8b866b04fb] Het log wordt automatisch bewaard door 'MBAM en dat kan je terugvinden door in het hoofdmenu van MBAM op de tab 'Logbestanden' te klikken'.[/list:u:8b866b04fb]
  [b:8b866b04fb]Post aansluitend in je volgende bericht de inhoud van het MBAM-log.[/b:8b866b04fb]
 • Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 11:00:34, on 18-3-2011
  Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16722)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Windows\system32\taskhost.exe
  C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
  C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe
  C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe
  C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe
  C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe
  C:\Program Files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe
  C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
  C:\Users\Hans van Uden\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
  C:\Program Files\YoWindow\yowindow.exe
  C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.aldi.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:25511
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
  O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IAStorIcon] C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s
  O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AcronisTimounterMonitor] C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] "C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel PhotoDownloader.exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Corel File Shell Monitor] C:\Program Files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript
  O4 - HKLM\..\Run: [avast5] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent
  O4 - HKCU\..\Run: [SUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Startup: Dropbox.lnk = Hans van Uden\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
  O4 - Startup: YoWindow.lnk = C:\Program Files\YoWindow\yowindow.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - http://rover.ebay.com/rover/1/1346-72745-17534-1/4 (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - http://rover.ebay.com/rover/1/1346-72745-17534-1/4 (file missing)
  O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Onderzoekscentrum - {9455301C-CF6B-11D3-A266-00C04F689C50} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Researcher\EROPROJ.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL
  O9 - Extra button: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - http://rover.ebay.com/rover/1/1346-72745-17534-1/4 (file missing) (HKCU)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: eBay.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - http://rover.ebay.com/rover/1/1346-72745-17534-1/4 (file missing) (HKCU)
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
  O23 - Service: Intel(R) Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
  O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe
  O23 - Service: Acronis Try And Decide Service (TryAndDecideService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Fomatik\TrueImageTryStartService.exe


  End of file - 7838 bytes

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.