Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Wie wil mijn Hijackthis bekijken?

Anoniem
Abraham54
3 antwoorden
 • Hoi ik denk dat ik narigheid aan boord heb. Combofix heb ik al geprobeerd maar die loopt vast :-( Bij voorbaat dank voor uw commentaar.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 18:03:27, on 9-3-2011
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\keyhook.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  C:\Documents and Settings\Familie\Local Settings\Application Data\oudcol.exe
  C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\acer\eRecovery\Monitor.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Acer\eManager\anbmServ.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://domredi.com/1/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = "C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe" //mailurl:mailto:corsie08@gmail.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [SiS Windows KeyHook] C:\WINDOWS\system32\keyhook.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
  O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
  O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Windows\System32\Check.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [qhqlgdyv] C:\Documents and Settings\Familie\Local Settings\Application Data\oudcol.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [qhqlgdyv] C:\Documents and Settings\Familie\Local Settings\Application Data\oudcol.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O23 - Service: Notebook Manager Service (anbmService) - OSA Technologies Inc. - C:\Acer\eManager\anbmServ.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: PEVSystemStart - Unknown owner - C:\ComboFix\PEV.cfxxe (file missing)


  End of file - 5533 bytes
 • Hoi Henri le Beau, ben jij bekend met onderstaand mailadres:

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = "C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe" //mailurl:[b:a667d28371]mailto:corsie08@gmail.com[/b:a667d28371]

  Wat ComboFixx betreft: dat programma is niks voor amateurs.
  Het is zo krachtig, dat ondeskundig gebruik kan leiden tot een niet meer te repareren Windows!


  [b:a667d28371]Welk programma[/b:a667d28371]: Malwarebytes MBAM
  [b:a667d28371]Waarvoor/waarom[/b:a667d28371]: specialistische scanner om Windows snel te onderzoeken op- en te ontdoen van spy- & malware.
  [b:a667d28371]Moeilijkheidsgraad[/b:a667d28371]: geen.

  [b:a667d28371]Download Malwarebytes MBAM via één van deze locaties[/b:a667d28371]:
  [list:a667d28371] [*:a667d28371][b:a667d28371]Download.com[/b:a667d28371]
  [*:a667d28371][b:a667d28371]Softpedia.com[/b:a667d28371][*:a667d28371][b:a667d28371]Majorgeeks.com[/b:a667d28371][/list:u:a667d28371]
  [b:a667d28371]Allereerst[/b:a667d28371]:[list:a667d28371][*:a667d28371] Al meteen na de installatie wil 'MBAM' zijn database opwaarderen – toestaan dus.
  [*:a667d28371] Ook bij herhaald gebruik: eerst 'MBAM' updaten via de tab 'Update'![/list:u:a667d28371]
  [b:a667d28371]Malwarebytes MBAM opstarten[/b:a667d28371]:
  Windows 2000 en Windows XP: start MBAM middels dubbelklik op de snelkoppeling.
  Windows Vista en Windows 7: start MBAM middels rechtsklik op de snelkoppeling en dan kiezen voor Als Administrator uitvoeren.

  [b:a667d28371]Scannen[/b:a667d28371]:
  [list:a667d28371][*:a667d28371] Bij het starten van 'MBAM' kies je voor 'Snelle Scan'.
  [*:a667d28371]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. Indien de scan voltooid is, klik dan op de knop 'OK'.
  [*:a667d28371]Klik daarna op de knop 'Bekijk Resultaten' om de resultaten te zien.[/list:u:a667d28371]
  [b:a667d28371]Infecties gevonden[/b:a667d28371]:
  [list:a667d28371][*:a667d28371]Klik nu eerst op OK om de melding weg te klikken
  [*:a667d28371]Klik vervolgens rechtsonder op de knop Bekijk resultaten.
  [*:a667d28371]Zorg er nu voor dat alle gevonden infecties aangevinkt zijn, en klik linksonder op Verwijder geselecteerde.
  [*:a667d28371]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
  [*:a667d28371]Indien 'MBAM' moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op 'OK' klikken!
  [*:a667d28371]Daarna zal 'MBAM' vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt.[/list:u:a667d28371]
  [b:a667d28371]MBAM-Log[/b:a667d28371]:
  [list:a667d28371][*:a667d28371] Het log wordt automatisch bewaard door 'MBAM en dat kan je terugvinden door in het hoofdmenu van MBAM op de tab 'Logbestanden' te klikken'.[/list:u:a667d28371]
  [b:a667d28371]Post aansluitend in je volgende bericht de inhoud van het MBAM-log.[/b:a667d28371]
 • Dank je wel voor de assistentie. E.e.a. lijkt nu weer normaal te zijn.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.