Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Wie wil mijn Hijackthis bekijken?

Anoniem
Abraham54
3 antwoorden
 • Hoi ik denk dat ik narigheid aan boord heb. Combofix heb ik al geprobeerd maar die loopt vast :-( Bij voorbaat dank voor uw commentaar.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 18:03:27, on 9-3-2011
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\keyhook.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  C:\Documents and Settings\Familie\Local Settings\Application Data\oudcol.exe
  C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\acer\eRecovery\Monitor.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Acer\eManager\anbmServ.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://domredi.com/1/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = "C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe" //mailurl:mailto:corsie08@gmail.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [SiS Windows KeyHook] C:\WINDOWS\system32\keyhook.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
  O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
  O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Windows\System32\Check.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [qhqlgdyv] C:\Documents and Settings\Familie\Local Settings\Application Data\oudcol.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [qhqlgdyv] C:\Documents and Settings\Familie\Local Settings\Application Data\oudcol.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O23 - Service: Notebook Manager Service (anbmService) - OSA Technologies Inc. - C:\Acer\eManager\anbmServ.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: PEVSystemStart - Unknown owner - C:\ComboFix\PEV.cfxxe (file missing)


  End of file - 5533 bytes
 • Hoi Henri le Beau, ben jij bekend met onderstaand mailadres:

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = "C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe" //mailurl:[b:a667d28371]mailto:corsie08@gmail.com[/b:a667d28371]

  Wat ComboFixx betreft: dat programma is niks voor amateurs.
  Het is zo krachtig, dat ondeskundig gebruik kan leiden tot een niet meer te repareren Windows!


  [b:a667d28371]Welk programma[/b:a667d28371]: Malwarebytes MBAM
  [b:a667d28371]Waarvoor/waarom[/b:a667d28371]: specialistische scanner om Windows snel te onderzoeken op- en te ontdoen van spy- & malware.
  [b:a667d28371]Moeilijkheidsgraad[/b:a667d28371]: geen.

  [b:a667d28371]Download Malwarebytes MBAM via één van deze locaties[/b:a667d28371]:
  [list:a667d28371] [*:a667d28371][b:a667d28371]Download.com[/b:a667d28371]
  [*:a667d28371][b:a667d28371]Softpedia.com[/b:a667d28371][*:a667d28371][b:a667d28371]Majorgeeks.com[/b:a667d28371][/list:u:a667d28371]
  [b:a667d28371]Allereerst[/b:a667d28371]:[list:a667d28371][*:a667d28371] Al meteen na de installatie wil 'MBAM' zijn database opwaarderen – toestaan dus.
  [*:a667d28371] Ook bij herhaald gebruik: eerst 'MBAM' updaten via de tab 'Update'![/list:u:a667d28371]
  [b:a667d28371]Malwarebytes MBAM opstarten[/b:a667d28371]:
  Windows 2000 en Windows XP: start MBAM middels dubbelklik op de snelkoppeling.
  Windows Vista en Windows 7: start MBAM middels rechtsklik op de snelkoppeling en dan kiezen voor Als Administrator uitvoeren.

  [b:a667d28371]Scannen[/b:a667d28371]:
  [list:a667d28371][*:a667d28371] Bij het starten van 'MBAM' kies je voor 'Snelle Scan'.
  [*:a667d28371]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. Indien de scan voltooid is, klik dan op de knop 'OK'.
  [*:a667d28371]Klik daarna op de knop 'Bekijk Resultaten' om de resultaten te zien.[/list:u:a667d28371]
  [b:a667d28371]Infecties gevonden[/b:a667d28371]:
  [list:a667d28371][*:a667d28371]Klik nu eerst op OK om de melding weg te klikken
  [*:a667d28371]Klik vervolgens rechtsonder op de knop Bekijk resultaten.
  [*:a667d28371]Zorg er nu voor dat alle gevonden infecties aangevinkt zijn, en klik linksonder op Verwijder geselecteerde.
  [*:a667d28371]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
  [*:a667d28371]Indien 'MBAM' moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op 'OK' klikken!
  [*:a667d28371]Daarna zal 'MBAM' vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt.[/list:u:a667d28371]
  [b:a667d28371]MBAM-Log[/b:a667d28371]:
  [list:a667d28371][*:a667d28371] Het log wordt automatisch bewaard door 'MBAM en dat kan je terugvinden door in het hoofdmenu van MBAM op de tab 'Logbestanden' te klikken'.[/list:u:a667d28371]
  [b:a667d28371]Post aansluitend in je volgende bericht de inhoud van het MBAM-log.[/b:a667d28371]
 • Dank je wel voor de assistentie. E.e.a. lijkt nu weer normaal te zijn.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.

Op deze website gebruiken we cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. Meer informatie.

Akkoord