Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Zou iemand naat deze HJlog willen kijken? Hakkelend geluid

Anoniem
None
18 antwoorden
 • Oudere computerWinXP home, 512Mbyte geheugen. 1.7Ghhz processor
  Computer is erg traag en het geluid hakkelt.
  Ik heb utd (up-to-date) MBAM gedraaid, utd Avast en die hebben er een tiental virus problemen uitgehaald. Register opgeschoond, temp files verwijderd, utd Spybot gedraaid.
  Maar het geluid blijft regelmatig, meestal hakkelen/haperen.
  Audio-Driver opnieuw geïnstalleerd.
  Hieris de log file:
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 8:06:10 AM, on 4/17/2011
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
  C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall\persfw.exe
  C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\SMINST\Scheduler.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe
  C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\PROGRA~1\hpq\Shared\HPQTOA~1.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
  F:\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hp.com/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hp.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UIUCU] C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\UIUCU.EXE -CLEAN_UP
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Scheduler] C:\WINDOWS\SMINST\Scheduler.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] C:\WINDOWS\Creator\Remind_XP.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\Sminst\Recguard.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
  O4 - HKLM\..\Run: [IMEKRMIG6.1] C:\WINDOWS\ime\imkr6_1\IMEKRMIG.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Default Settings\cpqset.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - Global Startup: DVD Check.lnk = C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html
  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{937F861B-B6A9-4A6C-8C3E-01A3980BC842}: NameServer = 41.220.162.1,196.28.224.1
  O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O23 - Service: AddFiltr - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\AddFiltr.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - c:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: PC Angel (PCA) - SoftThinks - C:\WINDOWS\SMINST\PCAngel.exe
  O23 - Service: Kerio Personal Firewall (PersFw) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall\persfw.exe
  O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe


  End of file - 8380 bytes

  Zou iemand zo vriendelijk willen zijn hier naar te kijken?
  MVG perloc
 • Dank voor antwoord!
  Ja ik zit nog steeds met die belabberde verbinding en dat zal wel zo blijven, tenzij ik veel meer geld op tafel leg.

  Het gaat niet om mijn computer, maar om een computer die ik ter reparatie kreeg. Hij is inmiddels terug naar de eigenaar.
  De computer is van een studiegenoot van mijn vrouw, dus een arme (in dubbele zin want student én Mozambikaan) student.
  Ik zal je epistel vertalen in het Portugees en hem overhandigen. Dan kan hij zelf beslissen wat hij wil doen.

  Ik heb verschillende downloads gedaan op mijn laptop en deze via een geheugen key op zijn computer overgbracht.
  Graag advies over een eventuele besmetting.
  Zal in ieder geval zo snel mogelijk MBAM en de Avast erop loslaten!

  MVG perloc
 • Zit jij nog steeds met die belabberde internetverbinding?

  In ieder geval: lees onderstaande goed door en laat weten wat jij wil!


  Backdoor waarschuwing.

  Omdat jouw computer met één of meerdere [b:1a3f50b185]backdoors[/b:1a3f50b185] ïnfecteerd is, is het belangrijk deze handleiding dan ook goed door te lezen!
  Backdoors verstoppen zich via een rootkit.
  Backdoors veroorzaken diverse beschadigingen in Windows en veroorloven de aanvaller dan ook complete controle over de geïnfecteerde PC te verkrijgen.

  Wees ervan bewust, dat de aanvaller nieuwe malware laat downloaden, zodat hij
  [list:1a3f50b185][*:1a3f50b185]toetsaanslagen registreren kan;
  [*:1a3f50b185]programma’s kan uitvoeren;
  [*:1a3f50b185]zo mogelijk kan zien wat er op jouw beeldscherm gebeurt.[/list:u:1a3f50b185]

  De beste oplossing is dan ook de systeempartitie te formatteren en Windows schoon te installeren.

  Dit thema is zeer controversieel, maar vele experts uit de security comunity zijn het er over eens, dat een met backdoors geïnfecteerd systeem ook na een bereiniging niet meer te vertrouwen is.

  Want het is niet het gevaarlijke wat wij zien, maar datgene wat wij niet zien!


  Een bijzonder gevaar bij dit soort besmettingen is het stelen van jouw identiteit, want deze besmetting steelt al je wachtwoorden, emaildata, bankdata, kaartgegevens enz.
  Spionage wordt bedreven o.a. door loggen van het toetsenbord!

  Het is belangrijk dat de PC afgesloten wordt van het internet, zodat de aanvaller niks meer kan doen!

  Laat weten wat jij wil gaan doen – of een nieuw-installatie of dat je toch voor een reiniging gaat?
  Dat laatste kan overigens een langdurige kwestie worden!

  Verder dien je het volgende te gaan doen:

  1) je dient via een absoluut schone PC al je wachtwoorden te veranderen.
  2) je moet met je bank contact opnemen, om te regelen, dat er geen onbekende betalingen vanaf je bankrekening gedaan worden
  3) en het is ook wijs, om je pincode te veranderen!
 • Inmiddels is de eigenaar langsgekomen met zijn zieke laptop.
  We gaan de C: partitie formatten en Windows er opnieuw opzetten.
  Nu wil ik iets doen waar ik geen ervaring mee heb.
  Er staat ook een partitie D: op met een Recovery
  Als C: is geformat kan ik dan de recoverij starten en zet hij dan Windows opnieuw op C: ? Als ik de laptop boot komt als eerste op het scherm "F11 voor emergency recovery". Daar zou ik gebuik van kunnen maken. Ik heb het nog nooit gedaan en ik heb voor mijn eigen computers (3) altijd een (schone) image bijdehand om een partitie te overschrijven. Ook vrijwel nog nooit gedaan, maar dat is een fluitje van een cent.
  Dus graag advies.

  perloc
 • Wat is het merk van die PC?
 • HP 500
 • Zover ik weet gebruikt HP de funktietoets F11 om de recovery te starten.

  Probeer maar het volgende: al tijdens de biosopstart ga je op die toets tokkelen.

  Start er dan een recovery scherm, dan is mogelijk de recoverypartitie nog intact.

  Kies je ervoor de PC in staat van nieuwaankoop te brengen, wordt de systeempartitie eerst geformatteerd!

  Dus wat je ook doet, weet er zeker van dat documenten enz. geback-upt zijn.
 • Ik heb die al een keer gestart, zonder dat ik werkelijk de partitie ging ging updaten. Dus die werkt zeer waarschijnlijk.
  Twee vragen:
  1. Mag ik aannemen dat de recovery partitie niet door een virus is besmet?
  2. Als ik een backup maak van de data (hij wilde helemaal geen data copiëren) zou die data dan "schoon" zijn?
  Ik zal een copie van die data op een flash-key zetten. Dan kan hij altijd zelf nog beslissen of hij die weer op zijn schone computer wil terugzetten. Er staat namelijk een proefschrift op waar hij aan bezig is.

  Hij heeft ook een desktop en dus zal ook die wel vol met virus problemen zijn. En waarschijnlijk heeft hij daar een copie van zijn data.

  Ik wacht even het antwoord af voor ik (morgen) ga "recoveren".

  Met dank voor prompte antwoorden.
  MVG perloc
 • De recovery is gedaan. Windows start normaal op. Internet explorer gaf tot 2 keer een foutmelding en sloot af. Derde keer startte hij normaal.
  De recovery heeft, alvorens te starten, een backup gemaakt van het oude systeem. Alle data die in de Documents folder stonden zijn er gebleven! Dus er is geen format gedaan! Om zeker te weten dat er geen virus items meer inzetten plaats ik her een HijackThis log.
  Zou je zo vrinedelijk willen zijn ernaar te kijken?
  Het geluid doet het weer normaal zonder hakkelen.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 5:14:14 PM, on 4/22/2011
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  c:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
  C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe
  C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe
  C:\WINDOWS\Sminst\Recguard.exe
  C:\WINDOWS\SMINST\Scheduler.exe
  C:\PROGRA~1\hpq\Shared\HPQTOA~1.EXE
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Documents and Settings\Jose Manuel\Desktop\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hp.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hp.com
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - c:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - c:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [IS CfgWiz] c:\Program Files\Norton Internet Security\cfgwiz.exe /GUID {F073BDC9-0D67-4ff0-879E-27241C843828} /MODE CfgWiz /CMDLINE "REBOOT"
  O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start
  O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Default Settings\cpqset.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\Sminst\Recguard.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] C:\WINDOWS\Creator\Remind_XP.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Scheduler] C:\WINDOWS\SMINST\Scheduler.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
  O4 - HKLM\..\Run: [IMEKRMIG6.1] C:\WINDOWS\ime\imkr6_1\IMEKRMIG.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
  O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: DVD Check.lnk = C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html
  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com
  O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O23 - Service: AddFiltr - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\AddFiltr.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Internet Security Password Validation (ccISPwdSvc) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Norton Internet Security\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Norton Internet Security\comHost.exe
  O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - c:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE
  O23 - Service: PC Angel (PCA) - SoftThinks - C:\WINDOWS\SMINST\PCAngel.exe
  O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe


  End of file - 8426 bytes

  Ik wacht af.
  Het lijkt me verstandig de backup te deleten, niet?
  Alvast bedankt!
  MVG perloc
 • Hoi Perloc, er zit een worm in Windows!

  sluit alle openstaande webvensters - behalve dit venster, dat je sluit voor het moment, dat je op de knop [b:4a6f012ec5]Fix checked[/b:4a6f012ec5] klikt!


  Start nu HijackThis en klik op de knop [b:4a6f012ec5]Do a Scan only,

  O4 - HKLM\..\Run: [Scheduler] C:\WINDOWS\SMINST\Scheduler.exe[/b:4a6f012ec5]
  [list:4a6f012ec5][*:4a6f012ec5] zet een vinkje voor die regel(s) welke met de bovenstaande regels corresponderen
  [*:4a6f012ec5] Sluit nu de webbrowser en vervolgens klik je daarna op de knop [b:4a6f012ec5]Fix checked[/b:4a6f012ec5]
  [*:4a6f012ec5] Klik hierna HijackThis op uit.[/list:u:4a6f012ec5]
  [b:4a6f012ec5] Start de computer na de fix opnieuw op[/b:4a6f012ec5]


  Verder zit er een oeroude Java in Windows - is dus een groot beveiligingslek!

  Download daarom eerst naar je bureaublad [b:4a6f012ec5]Java 6 Update 24 voor Windows 7/XP/Vista/2000/2003/2008 Offline[/b:4a6f012ec5]

  Echter nog niet de nieuwe versie installeren!


  Je gaat daarna eerst naar [b:4a6f012ec5]Configuratiescherm\Programma's en onderdelen[/b:4a6f012ec5] en je verwijdert daar [b:4a6f012ec5]jre1.5.0_06[/b:4a6f012ec5]

  Vervolgens start jij je PC opnieuw op.

  Dan mag je daarna de nieuwste Java versie installeren.


  En dan het volgende:

  [b:4a6f012ec5]Welk programma[/b:4a6f012ec5]: Malwarebytes MBAM
  [b:4a6f012ec5]Waarvoor/waarom[/b:4a6f012ec5]: specialistische scanner om Windows snel te onderzoeken op- en te ontdoen van spy- & malware.
  [b:4a6f012ec5]Moeilijkheidsgraad[/b:4a6f012ec5]: geen.

  [b:4a6f012ec5]Download Malwarebytes MBAM via één van deze locaties[/b:4a6f012ec5]:
  [list:4a6f012ec5] [*:4a6f012ec5][b:4a6f012ec5]Download.com[/b:4a6f012ec5]
  [*:4a6f012ec5][b:4a6f012ec5]Softpedia.com[/b:4a6f012ec5][*:4a6f012ec5][b:4a6f012ec5]Majorgeeks.com[/b:4a6f012ec5][/list:u:4a6f012ec5]
  [b:4a6f012ec5]Allereerst[/b:4a6f012ec5]:[list:4a6f012ec5][*:4a6f012ec5] Al meteen na de installatie wil 'MBAM' zijn database opwaarderen – toestaan dus.
  [*:4a6f012ec5] Ook bij herhaald gebruik: eerst 'MBAM' updaten via de tab 'Update'![/list:u:4a6f012ec5]
  [b:4a6f012ec5]Malwarebytes MBAM opstarten[/b:4a6f012ec5]:
  Windows 2000 en Windows XP: start MBAM middels dubbelklik op de snelkoppeling.
  Windows Vista en Windows 7: start MBAM middels rechtsklik op de snelkoppeling en dan kiezen voor Als Administrator uitvoeren.

  [b:4a6f012ec5]Scannen[/b:4a6f012ec5]:
  [list:4a6f012ec5][*:4a6f012ec5] Bij het starten van 'MBAM' kies je voor 'Snelle Scan'.
  [*:4a6f012ec5]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. Indien de scan voltooid is, klik dan op de knop 'OK'.
  [*:4a6f012ec5]Klik daarna op de knop 'Bekijk Resultaten' om de resultaten te zien.[/list:u:4a6f012ec5]
  [b:4a6f012ec5]Infecties gevonden[/b:4a6f012ec5]:
  [list:4a6f012ec5][*:4a6f012ec5]Klik nu eerst op OK om de melding weg te klikken
  [*:4a6f012ec5]Klik vervolgens rechtsonder op de knop Bekijk resultaten.
  [*:4a6f012ec5]Zorg er nu voor dat alle gevonden infecties aangevinkt zijn, en klik linksonder op Verwijder geselecteerde.
  [*:4a6f012ec5]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
  [*:4a6f012ec5]Indien 'MBAM' moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op 'OK' klikken!
  [*:4a6f012ec5]Daarna zal 'MBAM' vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt.[/list:u:4a6f012ec5]
  [b:4a6f012ec5]MBAM-Log[/b:4a6f012ec5]:
  [list:4a6f012ec5][*:4a6f012ec5] Het log wordt automatisch bewaard door 'MBAM en dat kan je terugvinden door in het hoofdmenu van MBAM op de tab 'Logbestanden' te klikken'.[/list:u:4a6f012ec5]
  [b:4a6f012ec5]Post aansluitend in je volgende bericht de inhoud van het MBAM-log en een nieuw Hijack This-log.[/b:4a6f012ec5]

  Welke versie van Norton draait er nu in deze Windows?

  Overigens, je hebt dus feitelijk een reparatie-recovery gedaan!
 • Het duurde even want ik moest, naast andere persoonlijke dingen, ook nogal wat downlaods doen, wat bij mij niet zo snel gaat.
  Norton: versie internet Security 2006.

  Ik heb de lijst wel afgewerkt maar daar ging zo een en ander mis.
  - Downloaden van java gaf geen probleem.
  - maar opzoeken van jre1.5.0_06 wel: Ik heb alles in het Engels en kon de een op een vertaling van "programma's en onderdelen" niet vinden in Control Panel. Niet bij "Add en Remove programs" , noch bij "Program Updates" van Java zelfs. Ik heb die jre1.5.0_06 opgezocht via "Search" van Windows en bleek een folder in Program Files te zijn. Heb die folder gedelete, maar er bleven wel twee niet te deleten files staan. Wat vervelender was: de Java download startte wel op maar brak in zeer korte tijd met installatie af. Dus daar moet ik nog naar kijken.
  - Dan download van MBAM. Geen probleem, installatie geen probleem maar de update van de database bleef hangen op verbinding maken met de site. Uninstall en opnieuw gedownload: zelfde resultaat. Ik heb mijn eigen MBAM setup gebruikt, ge"installeerd en de update 6009 Kbyte gedaan.
  - De run gaf op het laatste moment 2 problemen (in het register) aan. Die heb ik met de betreffende knop verwijderd. Reboot.
  Hier is die log van MBAM:

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.46
  www.malwarebytes.org

  Database version: 4052

  Windows 5.1.2600 Service Pack 2
  Internet Explorer 6.0.2900.2180

  4/23/2011 4:50:36 AM
  mbam-log-2011-04-23 (04-50-36).txt

  Scan type: Quick scan
  Objects scanned: 110041
  Time elapsed: 6 minute(s), 1 second(s)

  Memory Processes Infected: 0
  Memory Modules Infected: 0
  Registry Keys Infected: 0
  Registry Values Infected: 0
  Registry Data Items Infected: 2
  Folders Infected: 0
  Files Infected: 0

  Memory Processes Infected:
  (No malicious items detected)

  Memory Modules Infected:
  (No malicious items detected)

  Registry Keys Infected:
  (No malicious items detected)

  Registry Values Infected:
  (No malicious items detected)

  Registry Data Items Infected:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\AntiVirusDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\FirewallDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

  Folders Infected:
  (No malicious items detected)

  Files Infected:
  (No malicious items detected)
  **************
  En hier volgt de log file van HijackThis:
  **************
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 6:23:22 AM, on 4/23/2011
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  c:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe
  C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe
  C:\WINDOWS\Sminst\Recguard.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\PROGRA~1\hpq\Shared\HPQTOA~1.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Documents and Settings\Jose Manuel\Desktop\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hp.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.hp.com/
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - c:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - c:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start
  O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Default Settings\cpqset.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\Sminst\Recguard.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] C:\WINDOWS\Creator\Remind_XP.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
  O4 - HKLM\..\Run: [IMEKRMIG6.1] C:\WINDOWS\ime\imkr6_1\IMEKRMIG.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
  O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: DVD Check.lnk = C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html
  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com
  O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O23 - Service: AddFiltr - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\AddFiltr.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Internet Security Password Validation (ccISPwdSvc) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Norton Internet Security\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Norton Internet Security\comHost.exe
  O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - c:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE
  O23 - Service: PC Angel (PCA) - SoftThinks - C:\WINDOWS\SMINST\PCAngel.exe
  O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe


  End of file - 8564 bytes

  Ik heb gekozen in de recovery voor de fabieks installatie.
  Maar die heeft geen format gedaan.
  Ik heb even overwogen om alvorens de recovery te doen, eerst de C: drive te formatten. Graag advies hierover.

  Hopelijk is de laptop nu schoon. Ik vrees echter dat de eigenaar die weer snel met virus problemen zal besmetten…

  Dank voor de aandacht!!
  MVG perloc
 • We moeten nog het een en ander gaan voordat dat notebook weer echt virusvrij is!

  Heb je inmiddels na het redden van bestanden de map .old verwijderd?


  Dan het volgende: Norton is een te oude versie om Windows te beveiligen!

  Dus download eerst Avast 6 Free: http://www.softpedia.com/reviews/windows/avast-Free-Antivirus-Review-185764.shtml
  Nog niet installeren.

  Download het Norton removal tool: http://us.norton.com/support/kb/web_view.jsp?wv_type=public_web&docurl=20080710133834EN&ln=en_US

  Dit tool eerst gebruiken om Norton volledig uit Windows te verwijderen!

  Na een herstart mag je Avast 6 installeren!

  En ga met dat notebook naar de Windows update, om SP3 te laten installeren!
 • Ik had reeds de remove tool van Norton gedownload, en de Avast install had ik bijdehand. Remove Norton en install Avast zonder problemen verlopen.
  Verder heb ik (door mijn zoon in Nederland op CD gezet, want wel erg groot voor mij om te downloaden) SP3 bijdehand. Die zal ik installeren. Hopelijk is de zaak hiermee gezond?

  Ik zit nog wel met die Java. De site van Oracle.com vertoont een jungle van downloads, en ik weet niet welke ik moet hebben voor deze XP.

  MVG perloc
 • Ga voor de allernieuwste Java naar http://www.chip.de/downloads/Java-Runtime-Environment-32-Bit_13014576.html

  Java 6 update 25 wordt nog niet door Oracle verspreid.

  Laat je niet afschrikken door dat het een duitse site is; Java SE is altijd in het Engels!

  Mooi trouwens dat je SP3 al hebt!

  Ga dan wel straks naar Start\Alle programma's\Windows update.

  Pas als XP uptodate is, is er een grote mate van veiligheid bereikt!

  En post tevens een nieuw Hijack This log na de installatie van SP3!
 • Alles gedaan. Maar in het vorige item moest ik na het redden van de bestanden de map .OLD verwijderen. Die map is er niet maar wel de backup van de recovery en die heb ik in zijn geheel verwijderd.

  Hier de HijackThis log file:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 12:49:49 PM, on 4/23/2011
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\EASEUS\Todo Backup 2.0\bin\Agent.exe
  C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall\persfw.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe
  C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe
  C:\WINDOWS\Sminst\Recguard.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\Program Files\EASEUS\Todo Backup 2.0\bin\EuWatch.exe
  C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Documents and Settings\Jose Manuel\Desktop\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hp.com
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.hp.com/
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL
  O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - c:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll (file missing)
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start
  O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Default Settings\cpqset.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\Sminst\Recguard.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] C:\WINDOWS\Creator\Remind_XP.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
  O4 - HKLM\..\Run: [IMEKRMIG6.1] C:\WINDOWS\ime\imkr6_1\IMEKRMIG.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
  O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [EaseUs Watch] "C:\Program Files\EASEUS\Todo Backup 2.0\bin\EuWatch.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: DVD Check.lnk = C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html
  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com
  O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O23 - Service: AddFiltr - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\AddFiltr.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
  O23 - Service: EASEUS Agent - CHENGDU YIWO Tech Development Co., Ltd - C:\Program Files\EASEUS\Todo Backup 2.0\bin\Agent.exe
  O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - c:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: PC Angel (PCA) - SoftThinks - C:\WINDOWS\SMINST\PCAngel.exe
  O23 - Service: Kerio Personal Firewall (PersFw) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall\persfw.exe


  End of file - 7279 bytes


  Hopelijk nu alles goed. In dat geval: zeer bedankt!!
  MVG perloc
 • Hoi perloc, welke Avast versie heb jij geïnstalleerd.
  Want ik denk dat het Avast 5 is, dit terwijl de ververbeterde Avast 6 al weer een poos uit is!

  En dit mag nog gedaan worden:

  sluit alle openstaande webvensters - behalve dit venster, dat je sluit voor het moment, dat je op de knop [b:28dd56eb46]Fix checked[/b:28dd56eb46] klikt!


  Start nu HijackThis en klik op de knop [b:28dd56eb46]Do a Scan only,

  O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - c:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll (file missing)[/b:28dd56eb46]
  [list:28dd56eb46][*:28dd56eb46] zet een vinkje voor die regel(s) welke met de bovenstaande regels corresponderen
  [*:28dd56eb46] Sluit nu de webbrowser en vervolgens klik je daarna op de knop [b:28dd56eb46]Fix checked[/b:28dd56eb46]
  [*:28dd56eb46] Klik hierna HijackThis op uit.[/list:u:28dd56eb46]


  Hiertna het notebook naar Veilige modus opstarten.

  Natvigeer dan vervolgens naar C:\WINDOWS en verijder daar de map [b:28dd56eb46]SMINST[/b:28dd56eb46]

  Leeg hierna de priullenbak en mag je weer normaal opstarten!
 • Avast is versie is 6.0.1091

  Alles gedaan.
  Mag ik nu aannemen dat alles oke is?

  Hartelijk dank!
  MVG perloc
 • Laten we het inderdaad hopen!

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.