Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijackthis log n.a.v. spam

Anoniem
Giezo
6 antwoorden
 • Hallo,

  De laatste tijd wordt er vanaf een van mijn mailadressen nog al eens spam verstuurd. Ik vroeg mij af of dit kwam door een trojan oid. Spybod en adaware kwamen niet schadelijks tegen. Zou iemand naar mij Hijackthis log kunnen kijken? Alvast bedankt.


  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 9:27:25, on 3-6-2011
  Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
  MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\taskhost.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
  C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe
  C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe
  C:\Windows\System32\igfxtray.exe
  C:\Windows\System32\hkcmd.exe
  C:\Windows\System32\igfxpers.exe
  C:\Program Files\Lexmark 1400 Series\lxdjamon.exe
  C:\Program Files\Iomega\Home Storage Manager\Iomega Discovery.exe
  C:\Users\Gijs\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
  C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe
  C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe
  C:\Windows\system32\conhost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\AAM Updates Notifier.exe
  C:\Users\Gijs\Desktop\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=nl_nl&c=81&bd=Presario&pf=laptop
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=nl_nl&c=81&bd=Presario&pf=laptop
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
  O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2010\ievkbd.dll
  O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: link filter bho - {E33CF602-D945-461A-83F0-819F76A199F8} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2010\klwtbbho.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)
  O3 - Toolbar: KvK Toolbar - {F18D4965-532F-4907-A55F-7406218BF861} - C:\Program Files\Jaytown\KvK Toolbar\KvKShell.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2010\avp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QPService] "C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [autopoll] C:\PROGRA~1\AUTOPO~1\autopoll.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [lxdjmon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 1400 Series\lxdjmon.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [lxdjamon] "C:\Program Files\Lexmark 1400 Series\lxdjamon.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Iomega Home Storage Manager] C:\Program Files\Iomega\Home Storage Manager\Iomega Discovery.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Gijs\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
  O4 - Startup: Dropbox.lnk = Gijs\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
  O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: &Virtueel toetsenbord - {4248FE82-7FCB-46AC-B270-339F08212110} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2010\klwtbbho.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: PartyCasino - {B4B52284-A248-4c51-9F7C-F0A0C67FCC9D} - C:\Programs\PartyGaming\PartyCasino\RunApp.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyCasino - {B4B52284-A248-4c51-9F7C-F0A0C67FCC9D} - C:\Programs\PartyGaming\PartyCasino\RunApp.exe (file missing)
  O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Programs\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Programs\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Internetadressen c&ontrole - {CCF151D8-D089-449F-A5A4-D9909053F20F} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2010\klwtbbho.dll
  O9 - Extra button: KvK - {CEA35E49-7296-42ff-99EA-8392CACBB7AC} - C:\Program Files\Jaytown\KvK Toolbar\KvKShell.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: KvK Toolbar - {CEA35E49-7296-42ff-99EA-8392CACBB7AC} - C:\Program Files\Jaytown\KvK Toolbar\KvKShell.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
  O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.5.0.cab
  O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2010\avp.exe
  O23 - Service: Com4Qlb - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4Qlb.exe
  O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe
  O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
  O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft Limited - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
  O23 - Service: lxdj_device - - C:\Windows\system32\lxdjcoms.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe


  End of file - 7902 bytes
 • Hoi Giezo, je schrijft er niet bij hoe jij emailt!
  Is dit via Hotmail, doe dan onderstaande:

  open jouw Hotmail

  [list:d78319291f][*:d78319291f] Ga naar Opties \ Meer opties (helemaal rechtsboven).
  [*:d78319291f] Vervolgens klik je op Persoonlijke gegevens bekijken en bewerken, onder Account beheren.
  [*:d78319291f] Voer je wachtwoord in.[/list:u:d78319291f]
  [list:d78319291f][*:d78319291f] Nu zie je jouw gegevens staan.
  [*:d78319291f] Klik op Wijzigen naast Wachtwoord, onder Wachtwoordgegevens.
  [*:d78319291f] Geef een nieuw en goed wachtwoord op.
  [*:d78319291f] Klik aansluitend op Bevestigen.[/list:u:d78319291f]
  [list:d78319291f][*:d78319291f] Volg dezelfde instructies voor het wijzigen van je geheime vraag en antwoord.
  [*:d78319291f] Ook hier dien je absoluut de gegevens te wijzigen![/list:u:d78319291f]
  Noot: een goed wachtwoord is minstens twaalf tekens lang en is opgebouwd uit hoofd- en kleineletters, cijfers en tekens!

  Hier kan je jouw wachtwoord testen: https://www.microsoft.com/protect/fraud/passwords/checker.aspx?WT.mc_id=Site_Link


  Verder mag je onderstaande al vast doen:

  sluit alle openstaande webvensters - behalve dit venster, dat je sluit voor het moment, dat je op de knop [b:d78319291f]Fix checked[/b:d78319291f] klikt!


  Start nu HijackThis middels rechtsklik met Administratorrechten (lukt dat niet ga dan naar de installatielokatie van HijackThis en start "hijackthis.exe" vervolgens met administratorrechten.)en klik op de knop [b:d78319291f]Do a Scan only,

  O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - (no file)
  O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)
  O9 - Extra button: PartyCasino - {B4B52284-A248-4c51-9F7C-F0A0C67FCC9D} - C:\Programs\PartyGaming\PartyCasino\RunApp.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyCasino - {B4B52284-A248-4c51-9F7C-F0A0C67FCC9D} - C:\Programs\PartyGaming\PartyCasino\RunApp.exe (file missing)
  O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Programs\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Programs\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)[/b:d78319291f]

  [list:d78319291f][*:d78319291f] zet een vinkje voor die regel(s) welke met de bovenstaande regels corresponderen
  [*:d78319291f] Sluit nu de webbrowser en vervolgens klik je daarna op de knop [b:d78319291f]Fix checked[/b:d78319291f]
  [*:d78319291f] Klik hierna HijackThis op uit.[/list:u:d78319291f]
  [b:d78319291f] Start de computer na de fix opnieuw op[/b:d78319291f]


  Is bovenstaande gelukt, dan ga je verder met:

  [b:d78319291f]Welk programma[/b:d78319291f]: Malwarebytes MBAM
  [b:d78319291f]Waarvoor/waarom[/b:d78319291f]: specialistische scanner om Windows snel te onderzoeken op- en te ontdoen van spy- & malware.
  [b:d78319291f]Moeilijkheidsgraad[/b:d78319291f]: geen.

  [b:d78319291f]Download Malwarebytes MBAM via één van deze locaties[/b:d78319291f]:
  [list:d78319291f] [*:d78319291f][b:d78319291f]Download.com[/b:d78319291f]
  [*:d78319291f][b:d78319291f]Softpedia.com[/b:d78319291f][*:d78319291f][b:d78319291f]Majorgeeks.com[/b:d78319291f][/list:u:d78319291f]
  [b:d78319291f]Allereerst[/b:d78319291f]:[list:d78319291f][*:d78319291f] Al meteen na de installatie wil 'MBAM' zijn database opwaarderen – toestaan dus.
  [*:d78319291f] Ook bij herhaald gebruik: eerst 'MBAM' updaten via de tab 'Update'![/list:u:d78319291f]
  [b:d78319291f]Malwarebytes MBAM opstarten[/b:d78319291f]:
  Windows 2000 en Windows XP: start MBAM middels dubbelklik op de snelkoppeling.
  Windows Vista en Windows 7: start MBAM middels rechtsklik op de snelkoppeling en dan kiezen voor Als Administrator uitvoeren.

  [b:d78319291f]Scannen[/b:d78319291f]:
  [list:d78319291f][*:d78319291f] Bij het starten van 'MBAM' kies je voor 'Snelle Scan'.
  [*:d78319291f]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. Indien de scan voltooid is, klik dan op de knop 'OK'.
  [*:d78319291f]Klik daarna op de knop 'Bekijk Resultaten' om de resultaten te zien.[/list:u:d78319291f]
  [b:d78319291f]Infecties gevonden[/b:d78319291f]:
  [list:d78319291f][*:d78319291f]Klik nu eerst op OK om de melding weg te klikken
  [*:d78319291f]Klik vervolgens rechtsonder op de knop Bekijk resultaten.
  [*:d78319291f]Zorg er nu voor dat alle gevonden infecties aangevinkt zijn, en klik linksonder op Verwijder geselecteerde.
  [*:d78319291f]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
  [*:d78319291f]Indien 'MBAM' moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op 'OK' klikken!
  [*:d78319291f]Daarna zal 'MBAM' vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt.[/list:u:d78319291f]
  [b:d78319291f]MBAM-Log[/b:d78319291f]:
  [list:d78319291f][*:d78319291f] Het log wordt automatisch bewaard door 'MBAM en dat kan je terugvinden door in het hoofdmenu van MBAM op de tab 'Logbestanden' te klikken'.[/list:u:d78319291f]
  [b:d78319291f]Post aansluitend in je volgende bericht de inhoud van het MBAM-log.[/b:d78319291f]


  [b:d78319291f]Samenvattend: hierna post je de inhoud van de volgende logs:[/b:d78319291f]
  [list:d78319291f][*:d78319291f] een nieuw Hijackthis-log
  [*:d78319291f] MBAM scanlog[/list:u:d78319291f]
 • Hoi Abraham54,
  De spam was verstuurd vanaf mijn gmail account.
  Ik heb inmiddels alle stappen doorlopen en mbam vond geen geïnfecteerde zaken.
  Hier de logjes:

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.51.0.1200
  www.malwarebytes.org

  Databaseversie: 6763

  Windows 6.1.7601 Service Pack 1
  Internet Explorer 9.0.8112.16421

  3-6-2011 17:50:00
  mbam-log-2011-06-03 (17-50-00).txt

  Scantype: Snelle scan
  Objecten gescand: 188249
  Verstreken tijd: 9 minuut/minuten, 40 seconde(n)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 0
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata geïnfecteerd: 0
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 0

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registerdata geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 18:26:54, on 3-6-2011
  Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
  MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\taskhost.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
  C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe
  C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe
  C:\Windows\System32\igfxtray.exe
  C:\Windows\System32\hkcmd.exe
  C:\Windows\System32\igfxpers.exe
  C:\Program Files\Lexmark 1400 Series\lxdjamon.exe
  C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe
  C:\Program Files\Iomega\Home Storage Manager\Iomega Discovery.exe
  C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe
  C:\Windows\system32\conhost.exe
  C:\Users\Gijs\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
  C:\Users\Gijs\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Users\Gijs\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Windows\system32\rundll32.exe
  C:\Users\Gijs\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Users\Gijs\Desktop\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=nl_nl&c=81&bd=Presario&pf=laptop
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=nl_nl&c=81&bd=Presario&pf=laptop
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
  O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2010\ievkbd.dll
  O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: link filter bho - {E33CF602-D945-461A-83F0-819F76A199F8} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2010\klwtbbho.dll
  O3 - Toolbar: KvK Toolbar - {F18D4965-532F-4907-A55F-7406218BF861} - C:\Program Files\Jaytown\KvK Toolbar\KvKShell.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2010\avp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QPService] "C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [autopoll] C:\PROGRA~1\AUTOPO~1\autopoll.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [lxdjmon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 1400 Series\lxdjmon.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [lxdjamon] "C:\Program Files\Lexmark 1400 Series\lxdjamon.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Iomega Home Storage Manager] C:\Program Files\Iomega\Home Storage Manager\Iomega Discovery.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent
  O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Gijs\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
  O4 - Startup: Dropbox.lnk = Gijs\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
  O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: &Virtueel toetsenbord - {4248FE82-7FCB-46AC-B270-339F08212110} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2010\klwtbbho.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Internetadressen c&ontrole - {CCF151D8-D089-449F-A5A4-D9909053F20F} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2010\klwtbbho.dll
  O9 - Extra button: KvK - {CEA35E49-7296-42ff-99EA-8392CACBB7AC} - C:\Program Files\Jaytown\KvK Toolbar\KvKShell.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: KvK Toolbar - {CEA35E49-7296-42ff-99EA-8392CACBB7AC} - C:\Program Files\Jaytown\KvK Toolbar\KvKShell.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
  O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.5.0.cab
  O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2010\avp.exe
  O23 - Service: Com4Qlb - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4Qlb.exe
  O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe
  O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
  O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft Limited - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
  O23 - Service: lxdj_device - - C:\Windows\system32\lxdjcoms.exe
  O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe


  End of file - 7654 bytes
 • Hoi Giezo, dan toch ook in jouw G-Mailinstellingen en je wachtwoord en de geheime vraag beide van goede en nieuwe wachtwoorden voorzien!
 • Hoi Abraham54,

  Ok heb net gedaan. Bedankt voor je hulp!
 • Mooi zo.

  Heb je nog last van spamzendingen of behoort dat nu tot de verleden tijd!

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.