Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Security Essentials start niet meer

Anoniem
None
26 antwoorden
 • Na wat narigheid te hebben gedownload start Security Essentials niet meer op
  Ik krijg de mededeling: de Windows Security-Center kan niet worden gestart.

  Ik heb met MBAM een aantal Trojans verwijderd
  CCleaner gedraaid
  Een online scan met ESET gedaan

  De Security-Centre handmatig via de sevices starten werkt ook niet.

  Als ik naar de Hijackthis log kijk zie ik veel missing files

  Hoe kan ik mijn probleem oplossen.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 20:43:52, on 16-6-2011
  Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7601.17514)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Ink\TabTip32.exe
  C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files (x86)\Packard Bell\Hotkey Utility\HotkeyUtility.exe
  C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
  C:\Program Files (x86)\Xfire\Xfire.exe
  C:\Program Files (x86)\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
  C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe
  C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
  C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE
  C:\Program Files (x86)\Microsoft Streets & Trips 2011\StreetsOlkShim.exe
  C:\Users\Lucien\Downloads\HijackThis.exe

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
  O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.6406.1642\swg.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
  O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Hotkey Utility] C:\Program Files (x86)\Packard Bell\Hotkey Utility\HotkeyUtility.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Nikon Message Center 2] C:\Program Files (x86)\Nikon\Nikon Message Center 2\NkMC2.exe -s
  O4 - HKLM\..\Run: [Nikon Transfer Monitor] C:\Program Files (x86)\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SwitchBoard] C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS5ServiceManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe" -launchedbylogin
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe
 • O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Startup: Xfire.lnk = C:\Program Files (x86)\Xfire\Xfire.exe
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: Logitech Harmony Remote V5.lnk = C:\Program Files (x86)\Logitech\Harmony Remote\HarmonyClient.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki… - res://C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_6CE5017F567343CA.dll/cmsidewiki.html
  O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcAppFlt.exe
  O23 - Service: GameConsoleService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\Packard Bell Games\Packard Bell Game Console\GameConsoleService.exe
  O23 - Service: GRegService (Greg_Service) - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Packard Bell\Registration\GregHSRW.exe
  O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
  O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Nalpeiron Licensing Service (nlsX86cc) - Nalpeiron Ltd. - C:\Windows\SysWOW64\nlssrv32.exe
  O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcIp.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
  O23 - Service: TabletServicePen - Unknown owner - C:\Windows\system32\Pen_Tablet.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
  O23 - Service: Updater Service - Acer Group - C:\Program Files\Packard Bell\Packard Bell Updater\UpdaterService.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
  O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)
  O23 - Service: WTouch Service (WTouchService) - Wacom Technology, Corp. - C:\Program Files\WTouch\WTouchService.exe


  End of file - 11149 bytes
 • Je mag beginnen met het volgende:

  sluit alle openstaande webvensters - behalve dit venster, dat je sluit voor het moment, dat je op de knop [b:819b7a8eaa]Fix checked[/b:819b7a8eaa] klikt!


  Start nu HijackThis middels rechtsklik met Administratorrechten en klik op de knop [b:819b7a8eaa]Do a Scan only,

  O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcIp.exe[/b:819b7a8eaa]
  • zet een vinkje voor die regel(s) welke met de bovenstaande regels corresponderen
  • vervolgens klik je daarna op de knop [b:819b7a8eaa]Fix checked[/b:819b7a8eaa]
  • Klik hierna HijackThis op uit.


  Ga naar "Configuratiescher\[b:819b7a8eaa]Programma's en onderdelen[/b:819b7a8eaa]" en verwijder daar

  [b:819b7a8eaa]NVIDIA NetworkAccessManager[/b:819b7a8eaa]

  Dit is niets meer of minder dan gewoon een buggy firewall, die Windows kan missen als kiespijn!


  Daarna doe je de volgende twee scans:

  1) [b:819b7a8eaa]Welk programma[/b:819b7a8eaa]: MBRCheck.exe
  [b:819b7a8eaa]Waarvoor/waarom[/b:819b7a8eaa]: speciale scan op mbr-rootkits
  [b:819b7a8eaa]Moeilijkheidsgraad[/b:819b7a8eaa]: geen.
  [b:819b7a8eaa]Download MBRCheck.exe[/b:819b7a8eaa]

  [b:819b7a8eaa]MBRCheck.exe opstarten[/b:819b7a8eaa]:
  Windows 2000 en Windows XP: start "MBRCheck.exe" middels dubbelklik op "MBRCheck.exe".
  Windows Vista en Windows 7: start "MBRCheck.exe" middels rechtsklik op "MBRCheck.exe" en dan kiezen voor "Als Administrator uitvoeren".

  [list:819b7a8eaa][*:819b7a8eaa]een zwart scherm toont zich met enkele data erin.
  [*:819b7a8eaa]Op je bureaublad zal een logbestand met de naam "MBRcheckxxxx.txt" verschijnen.
  [*:819b7a8eaa]Kopieer nu de inhoud van dat log in je volgende post.[/list:u:819b7a8eaa]


  2) [[b:819b7a8eaa]Welk programma[/b:819b7a8eaa]: Kaspersky [b:819b7a8eaa]TDSSKiller[/b:819b7a8eaa]
  [b:819b7a8eaa]Waarvoor/waarom[/b:819b7a8eaa]: Rootkitscanner
  [b:819b7a8eaa]Moeilijkheidsgraad[/b:819b7a8eaa]: geen
  [b:819b7a8eaa]Downloadlokatie[/b:819b7a8eaa]: Dit programma absoluut naar het bureaublad downloaden of anders daar naar toe verplaatsen!
  [b:819b7a8eaa]Download[/b:819b7a8eaa] [b:819b7a8eaa]TDSSKiller[/b:819b7a8eaa] [b:819b7a8eaa]hier[/b:819b7a8eaa].

  [b:819b7a8eaa]Installatie[/b:819b7a8eaa]:
  [list:819b7a8eaa][*:819b7a8eaa] pak het bestand uit op je bureaublad.[/list:u:819b7a8eaa]

  [b:819b7a8eaa]TDSSKiller gebruiken[/b:819b7a8eaa]:
  [list:819b7a8eaa][*:819b7a8eaa]Windows 2000 en Windows XP: start "TDSSKiller" middels dubbelklik op TDSSKiller.exe.
  [*:819b7a8eaa]Windows Vista en Windows 7: start "TDSSKiller" middels rechtsklik op TDSSKiller.exe en dan kiezen voor [b:819b7a8eaa]Als Administrator uitvoeren[/b:819b7a8eaa].
  [*:819b7a8eaa]Idien TDSSKiller met een bericht komt over een beschikbare update, dan voer je deze eerst uit.[/list:u:819b7a8eaa]
  [img:819b7a8eaa]http://www.imgdumper.nl/uploads4/4dc1d6438f791/4dc1d6438d897-TDSSKiller_2011-05-05_00-26-21.jpg[/img:819b7a8eaa]

  [list:819b7a8eaa][*:819b7a8eaa]Klik vervolgens op de knop [b:819b7a8eaa]"Start Scan"[/b:819b7a8eaa] en volg de instructies.
  [*:819b7a8eaa] Nadat de scan klaar is klik je op de knop [b:819b7a8eaa]"Report"[/b:819b7a8eaa].
  [*:819b7a8eaa]Er opent een kladblokbestand. Post de inhoud van dit bestand.
  [list:819b7a8eaa][*:819b7a8eaa][b:819b7a8eaa]Herstart de pc indien TDSSKiller die optie aangeeft (Reboot now).[/b:819b7a8eaa]
  [*:819b7a8eaa]Wanneer het opnieuw opstarten noodzakelijk is, vind je de logfile in [b:819b7a8eaa]C:\TDSSKiller.[Version]_[Date]_[Time]_log.txt[/b:819b7a8eaa][/list:u:819b7a8eaa][/list:u:819b7a8eaa]

  [b:819b7a8eaa]Samenvattend: hierna post je in jouw volgende bericht de inhoud van de volgende logs:[/b:819b7a8eaa]
  [list:819b7a8eaa][*:819b7a8eaa] MBRCheck-log
  [*:819b7a8eaa] TDSSKiller-log
  [*:819b7a8eaa] een nieuw Hijack This-log
  [*:819b7a8eaa] laat ook weten wanneer je ergens een probleem mee hebt[/list:u:819b7a8eaa]
 • MBRChecklog

  MBRCheck, version 1.2.3
  © 2010, AD

  Command-line:
  Windows Version: Windows 7 Home Premium Edition
  Windows Information: Service Pack 1 (build 7601), 64-bit
  Base Board Manufacturer: Packard Bell
  BIOS Manufacturer: AMI
  System Manufacturer: Packard Bell
  System Product Name: imedia S3220
  Logical Drives Mask: 0x000003fc

  Kernel Drivers (total 192):
  0x02C1B000 \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe
  0x03204000 \SystemRoot\system32\hal.dll
  0x00BB4000 \SystemRoot\system32\kdcom.dll
  0x00C54000 \SystemRoot\system32\mcupdate_AuthenticAMD.dll
  0x00C61000 \SystemRoot\system32\PSHED.dll
  0x00C75000 \SystemRoot\system32\CLFS.SYS
  0x00CD3000 \SystemRoot\system32\CI.dll
  0x00E1E000 \SystemRoot\system32\drivers\Wdf01000.sys
  0x00EC2000 \SystemRoot\system32\drivers\WDFLDR.SYS
  0x00ED1000 \SystemRoot\system32\drivers\ACPI.sys
  0x00F28000 \SystemRoot\system32\drivers\WMILIB.SYS
  0x00F31000 \SystemRoot\system32\drivers\msisadrv.sys
  0x00F3B000 \SystemRoot\system32\drivers\pci.sys
  0x00F6E000 \SystemRoot\system32\drivers\vdrvroot.sys
  0x00F7B000 \SystemRoot\System32\drivers\partmgr.sys
  0x00F90000 \SystemRoot\system32\drivers\volmgr.sys
  0x00D93000 \SystemRoot\System32\drivers\volmgrx.sys
  0x00FA5000 \SystemRoot\system32\drivers\pciide.sys
  0x00FAC000 \SystemRoot\system32\drivers\PCIIDEX.SYS
  0x00FBC000 \SystemRoot\System32\drivers\mountmgr.sys
  0x00FD6000 \SystemRoot\system32\drivers\atapi.sys
  0x00C00000 \SystemRoot\system32\drivers\ataport.SYS
  0x0103D000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\nvstor64.sys
  0x0107A000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\storport.sys
  0x010DD000 \SystemRoot\system32\drivers\amdxata.sys
  0x010E8000 \SystemRoot\system32\drivers\fltmgr.sys
  0x01134000 \SystemRoot\system32\drivers\fileinfo.sys
  0x01215000 \SystemRoot\System32\Drivers\Ntfs.sys
  0x01148000 \SystemRoot\System32\Drivers\msrpc.sys
  0x013B8000 \SystemRoot\System32\Drivers\ksecdd.sys
  0x014A0000 \SystemRoot\System32\Drivers\cng.sys
  0x01512000 \SystemRoot\System32\drivers\pcw.sys
  0x01523000 \SystemRoot\System32\Drivers\Fs_Rec.sys
  0x01670000 \SystemRoot\system32\drivers\ndis.sys
  0x01763000 \SystemRoot\system32\drivers\NETIO.SYS
  0x017C3000 \SystemRoot\System32\Drivers\ksecpkg.sys
  0x018E7000 \SystemRoot\System32\drivers\tcpip.sys
  0x01AEB000 \SystemRoot\System32\drivers\fwpkclnt.sys
  0x01B35000 \SystemRoot\system32\drivers\volsnap.sys
  0x01B81000 \SystemRoot\System32\Drivers\spldr.sys
  0x01B89000 \SystemRoot\System32\drivers\rdyboost.sys
  0x01BC3000 \SystemRoot\System32\Drivers\mup.sys
  0x01BD5000 \SystemRoot\System32\drivers\hwpolicy.sys
  0x01800000 \SystemRoot\System32\DRIVERS\fvevol.sys
  0x0183A000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\disk.sys
  0x01850000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\CLASSPNP.SYS
  0x01600000 \SystemRoot\system32\drivers\cdrom.sys
  0x0162A000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\MpFilter.sys
  0x01BF1000 \SystemRoot\System32\Drivers\Null.SYS
  0x018D5000 \SystemRoot\System32\Drivers\Beep.SYS
  0x0165B000 \SystemRoot\System32\drivers\vga.sys
  0x0152D000 \SystemRoot\System32\drivers\VIDEOPRT.SYS
  0x017EE000 \SystemRoot\System32\drivers\watchdog.sys
  0x018DC000 \SystemRoot\System32\DRIVERS\RDPCDD.sys
  0x01552000 \SystemRoot\system32\drivers\rdpencdd.sys
  0x0155B000 \SystemRoot\system32\drivers\rdprefmp.sys
  0x01564000 \SystemRoot\System32\Drivers\Msfs.SYS
  0x0156F000 \SystemRoot\System32\Drivers\Npfs.SYS
  0x01580000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\tdx.sys
  0x015A2000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\TDI.SYS
  0x01400000 \SystemRoot\system32\drivers\afd.sys
  0x015AF000 \SystemRoot\System32\DRIVERS\netbt.sys
  0x015F4000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\wfplwf.sys
  0x013D3000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\pacer.sys
  0x01489000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\vwififlt.sys
  0x01200000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\netbios.sys
  0x011A6000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\wanarp.sys
  0x011C1000 \SystemRoot\system32\drivers\termdd.sys
  0x04482000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\rdbss.sys
  0x044D3000 \SystemRoot\system32\drivers\nsiproxy.sys
  0x044DF000 \SystemRoot\system32\drivers\mssmbios.sys
  0x044EA000 \SystemRoot\System32\drivers\discache.sys
  0x044F9000 \SystemRoot\System32\Drivers\dfsc.sys
  0x04517000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\blbdrive.sys
  0x04528000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\tunnel.sys
  0x0454E000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\amdppm.sys
  0x04581000 \SystemRoot\system32\drivers\mouclass.sys
  0x04590000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\nvsmu.sys
  0x0459B000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbohci.sys
  0x045A6000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\USBPORT.SYS
  0x04400000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbehci.sys
  0x04411000 \SystemRoot\system32\drivers\HDAudBus.sys
  0x04435000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys
  0x042FA000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\nvmf6264.sys
  0x0F284000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys
  0x0FEE0000 \SystemRoot\System32\Drivers\nvBridge.kmd
  0x0FEE2000 \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys
  0x0F200000 \SystemRoot\System32\drivers\dxgmms1.sys
  0x04200000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\netr28x.sys
  0x0F246000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\vwifibus.sys
  0x042B6000 \SystemRoot\system32\drivers\1394ohci.sys
  0x0F253000 \SystemRoot\system32\drivers\wmiacpi.sys
  0x0F25C000 \SystemRoot\system32\drivers\CompositeBus.sys
  0x0F26C000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\wacomvhid.sys
  0x0FFD6000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\HIDCLASS.SYS
  0x0FFEF000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\HIDPARSE.SYS
  0x0FFF8000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\serscan.sys
  0x0F26F000 \SystemRoot\system32\drivers\ksthunk.sys
  0x0434F000 \SystemRoot\system32\drivers\ks.sys
  0x04392000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\AgileVpn.sys
  0x043A8000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys
  0x0F275000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\ndistapi.sys
  0x043CC000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\ndiswan.sys
  0x04442000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\raspppoe.sys
  0x0445D000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\raspptp.sys
  0x011D5000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\rassstp.sys
  0x011EF000 \SystemRoot\system32\drivers\kbdclass.sys
  0x0F281000 \SystemRoot\system32\drivers\swenum.sys
  0x01000000 \SystemRoot\system32\drivers\umbus.sys
  0x04EF1000 \SystemRoot\system32\drivers\usbhub.sys
  0x04F4B000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\mouhid.sys
  0x04F58000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\wacommousefilter.sys
  0x04F60000 \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS
  0x0581D000 \SystemRoot\system32\drivers\RTKVHD64.sys
  0x04F75000 \SystemRoot\system32\drivers\portcls.sys
  0x059DB000 \SystemRoot\system32\drivers\drmk.sys
  0x00030000 \SystemRoot\System32\win32k.sys
  0x05800000 \SystemRoot\System32\drivers\Dxapi.sys
  0x0580C000 \SystemRoot\System32\Drivers\crashdmp.sys
  0x04FB2000 \SystemRoot\System32\Drivers\dump_diskdump.sys
  0x04FBC000 \SystemRoot\System32\Drivers\dump_nvstor64.sys
  0x04E00000 \SystemRoot\System32\Drivers\dump_dumpfve.sys
  0x04E13000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\monitor.sys
  0x04E21000 \SystemRoot\system32\drivers\usbccgp.sys
  0x0581A000 \SystemRoot\system32\drivers\USBD.SYS
  0x04E3E000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\hidusb.sys
  0x04E4C000 \SystemRoot\system32\drivers\kbdhid.sys
  0x04E5A000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS
  0x00510000 \SystemRoot\System32\TSDDD.dll
  0x00770000 \SystemRoot\System32\ATMFD.DLL
  0x008E0000 \SystemRoot\System32\cdd.dll
  0x04E75000 \SystemRoot\system32\drivers\luafv.sys
  0x04E98000 \SystemRoot\system32\drivers\WudfPf.sys
  0x04EB9000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\lltdio.sys
  0x01880000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\nwifi.sys
  0x04ECE000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\ndisuio.sys
  0x04563000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\rspndr.sys
  0x04EE1000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\vwifimp.sys
  0x048B4000 \SystemRoot\system32\drivers\HTTP.sys
  0x0497D000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\bowser.sys
  0x0499B000 \SystemRoot\System32\drivers\mpsdrv.sys
  0x049B3000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
  0x04800000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys
  0x0484E000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys
  0x06EDC000 \SystemRoot\system32\drivers\peauth.sys
  0x06F82000 \SystemRoot\System32\Drivers\secdrv.SYS
  0x06F8D000 \SystemRoot\System32\DRIVERS\srvnet.sys
  0x06FBE000 \SystemRoot\System32\drivers\tcpipreg.sys
  0x06E00000 \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv2.sys
  0x072BF000 \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv.sys
  0x07357000 \SystemRoot\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys
  0x07388000 \SystemRoot\system32\drivers\spsys.sys
  0x77940000 \Windows\System32\ntdll.dll
  0x483D0000 \Windows\System32\smss.exe
  0xFFC60000 \Windows\System32\apisetschema.dll
  0xFF620000 \Windows\System32\autochk.exe
  0xFFC40000 \Windows\System32\lpk.dll
  0xFFB10000 \Windows\System32\rpcrt4.dll
  0xFFAA0000 \Windows\System32\gdi32.dll
  0xFFA20000 \Windows\System32\shlwapi.dll
  0xFEC90000 \Windows\System32\shell32.dll
  0xFEA30000 \Windows\System32\iertutil.dll
  0xFEA10000 \Windows\System32\imagehlp.dll
  0x77840000 \Windows\System32\user32.dll
  0xFE800000 \Windows\System32\ole32.dll
  0xFE720000 \Windows\System32\advapi32.dll
  0xFE700000 \Windows\System32\sechost.dll
  0xFE630000 \Windows\System32\usp10.dll
  0x77720000 \Windows\System32\kernel32.dll
  0xFE590000 \Windows\System32\msvcrt.dll
  0xFE460000 \Windows\System32\wininet.dll
  0x77B10000 \Windows\System32\normaliz.dll
  0xFE380000 \Windows\System32\oleaut32.dll
  0xFE350000 \Windows\System32\imm32.dll
  0xFE170000 \Windows\System32\setupapi.dll
  0xFE0D0000 \Windows\System32\comdlg32.dll
  0x77B00000 \Windows\System32\psapi.dll
  0xFE0C0000 \Windows\System32\nsi.dll
  0xFDF40000 \Windows\System32\urlmon.dll
  0xFDEA0000 \Windows\System32\clbcatq.dll
  0xFDE40000 \Windows\System32\Wldap32.dll
  0xFDDF0000 \Windows\System32\ws2_32.dll
  0xFDCE0000 \Windows\System32\msctf.dll
  0xFDC60000 \Windows\System32\difxapi.dll
  0xFDC40000 \Windows\System32\devobj.dll
  0xFDC00000 \Windows\System32\cfgmgr32.dll
  0xFDBC0000 \Windows\System32\wintrust.dll
  0xFDB50000 \Windows\System32\KernelBase.dll
  0xFDAB0000 \Windows\System32\comctl32.dll
  0xFD940000 \Windows\System32\crypt32.dll
  0xFD930000 \Windows\System32\msasn1.dll
  0x77210000 \Windows\SysWOW64\normaliz.dll

  Processes (total 81):
  0 System Idle Process
  4 System
  296 C:\Windows\System32\smss.exe
  436 csrss.exe
  504 C:\Windows\System32\wininit.exe
  536 csrss.exe
  560 C:\Windows\System32\services.exe
  576 C:\Windows\System32\lsass.exe
  584 C:\Windows\System32\lsm.exe
  680 C:\Windows\System32\winlogon.exe
  748 C:\Windows\System32\svchost.exe
  812 C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
  852 C:\Windows\System32\svchost.exe
  944 C:\Windows\System32\svchost.exe
  992 C:\Windows\System32\svchost.exe
  144 C:\Windows\System32\svchost.exe
  348 C:\Windows\System32\audiodg.exe
  932 C:\Windows\System32\svchost.exe
  1068 C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
  1100 C:\Program Files\WTouch\WTouchService.exe
  1272 C:\Windows\System32\wisptis.exe
  1320 C:\Windows\System32\svchost.exe
  1524 C:\Windows\System32\taskeng.exe
  1532 C:\Windows\System32\spoolsv.exe
  1568 C:\Windows\System32\svchost.exe
  1640 C:\Windows\System32\rundll32.exe
  1660 C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe
  1728 C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  1796 C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe
  1836 C:\Windows\System32\svchost.exe
  1860 C:\Program Files (x86)\Packard Bell\Registration\GregHSRW.exe
  1944 C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe
  1964 C:\Windows\System32\svchost.exe
  1988 C:\Windows\SysWOW64\nlssrv32.exe
  1080 C:\Windows\System32\svchost.exe
  1044 C:\Windows\System32\svchost.exe
  1388 C:\Windows\System32\Pen_Tablet.exe
  1744 C:\Program Files\Packard Bell\Packard Bell Updater\UpdaterService.exe
  2376 C:\Windows\System32\svchost.exe
  2560 WUDFHost.exe
  2784 C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe
  2608 C:\Windows\System32\taskhost.exe
  1232 C:\Windows\System32\wisptis.exe
  1216 C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\TabTip.exe
  2856 C:\Windows\System32\dwm.exe
  1260 C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\ink\TabTip32.exe
  1688 C:\Windows\explorer.exe
  2532 C:\Program Files\WTouch\WTouchUser.exe
  3108 C:\Windows\System32\svchost.exe
  3220 C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
  3340 C:\Windows\System32\WTablet\Pen_TabletUser.exe
  3368 C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  3436 C:\Windows\System32\Pen_Tablet.exe
  3524 C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe
  3544 C:\Program Files (x86)\Packard Bell\Hotkey Utility\HotkeyUtility.exe
  3664 C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  3716 C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
  3764 C:\Program Files (x86)\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe
  3820 C:\Program Files (x86)\Xfire\Xfire.exe
  3364 C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  3596 C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  3704 C:\Windows\System32\SearchIndexer.exe
  3964 C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
  3336 C:\Program Files (x86)\Xfire\xfire64.exe
  3892 C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  308 WmiPrvSE.exe
  4180 C:\Windows\System32\svchost.exe
  4304 C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
  4460 C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqste08.exe
  4512 C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe
  4612 C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe
  4828 C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
  5048 C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
  2952 C:\Windows\System32\sppsvc.exe
  2332 C:\Windows\System32\SearchProtocolHost.exe
  4264 C:\Windows\System32\SearchFilterHost.exe
  4468 C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\InputPersonalization.exe
  2664 C:\Users\Lucien\Downloads\MBRCheck.exe
  3744 C:\Windows\System32\conhost.exe
  4032 C:\Windows\System32\dllhost.exe
  1548 WmiPrvSE.exe

  \\.\C: –> \\.\PhysicalDrive0 at offset 0x00000004`06500000 (NTFS)
  \\.\D: –> \\.\PhysicalDrive0 at offset 0x00000076`63300000 (NTFS)

  PhysicalDrive0 Model Number: ST31000528AS, Rev: CC44

  Size Device Name MBR Status
  ——————————————–
  931 GB \\.\PhysicalDrive0 RE: Windows 7 MBR code detected
  SHA1: 4379A3D43019B46FA357F7DD6A53B45A3CA8FB79


  Done!

  TDSSKiller log

  2011/06/16 21:49:35.0588 2956 TDSS rootkit removing tool 2.5.5.0 Jun 16 2011 15:25:15
  2011/06/16 21:49:35.0726 2956 ================================================================================
  2011/06/16 21:49:35.0726 2956 SystemInfo:
  2011/06/16 21:49:35.0726 2956
  2011/06/16 21:49:35.0726 2956 OS Version: 6.1.7601 ServicePack: 1.0
  2011/06/16 21:49:35.0726 2956 Product type: Workstation
  2011/06/16 21:49:35.0726 2956 ComputerName: PC_BELL_IMEDIA
  2011/06/16 21:49:35.0727 2956 UserName: Lucien
  2011/06/16 21:49:35.0727 2956 Windows directory: C:\Windows
  2011/06/16 21:49:35.0727 2956 System windows directory: C:\Windows
  2011/06/16 21:49:35.0727 2956 Running under WOW64
  2011/06/16 21:49:35.0727 2956 Processor architecture: Intel x64
  2011/06/16 21:49:35.0727 2956 Number of processors: 6
  2011/06/16 21:49:35.0727 2956 Page size: 0x1000
  2011/06/16 21:49:35.0727 2956 Boot type: Normal boot
  2011/06/16 21:49:35.0727 2956 ================================================================================
  2011/06/16 21:49:37.0564 2956 Initialize success
  2011/06/16 21:50:01.0823 0648 ================================================================================
  2011/06/16 21:50:01.0823 0648 Scan started
  2011/06/16 21:50:01.0823 0648 Mode: Manual;
  2011/06/16 21:50:01.0823 0648 ================================================================================
  2011/06/16 21:50:03.0118 0648 1394ohci (a87d604aea360176311474c87a63bb88) C:\Windows\system32\drivers\1394ohci.sys
  2011/06/16 21:50:03.0165 0648 ACPI (d81d9e70b8a6dd14d42d7b4efa65d5f2) C:\Windows\system32\drivers\ACPI.sys
  2011/06/16 21:50:03.0206 0648 AcpiPmi (99f8e788246d495ce3794d7e7821d2ca) C:\Windows\system32\drivers\acpipmi.sys
  2011/06/16 21:50:03.0254 0648 adp94xx (2f6b34b83843f0c5118b63ac634f5bf4) C:\Windows\system32\DRIVERS\adp94xx.sys
  2011/06/16 21:50:03.0278 0648 adpahci (597f78224ee9224ea1a13d6350ced962) C:\Windows\system32\DRIVERS\adpahci.sys
  2011/06/16 21:50:03.0297 0648 adpu320 (e109549c90f62fb570b9540c4b148e54) C:\Windows\system32\DRIVERS\adpu320.sys
  2011/06/16 21:50:03.0351 0648 AFD (d5b031c308a409a0a576bff4cf083d30) C:\Windows\system32\drivers\afd.sys
  2011/06/16 21:50:03.0402 0648 agp440 (608c14dba7299d8cb6ed035a68a15799) C:\Windows\system32\drivers\agp440.sys
  2011/06/16 21:50:03.0425 0648 aliide (5812713a477a3ad7363c7438ca2ee038) C:\Windows\system32\drivers\aliide.sys
  2011/06/16 21:50:03.0445 0648 amdide (1ff8b4431c353ce385c875f194924c0c) C:\Windows\system32\drivers\amdide.sys
  2011/06/16 21:50:03.0465 0648 AmdK8 (7024f087cff1833a806193ef9d22cda9) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdk8.sys
  2011/06/16 21:50:03.0488 0648 AmdPPM (1e56388b3fe0d031c44144eb8c4d6217) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdppm.sys
  2011/06/16 21:50:03.0527 0648 amdsata (6ec6d772eae38dc17c14aed9b178d24b) C:\Windows\system32\drivers\amdsata.sys
  2011/06/16 21:50:03.0554 0648 amdsbs (f67f933e79241ed32ff46a4f29b5120b) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdsbs.sys
  2011/06/16 21:50:03.0578 0648 amdxata (1142a21db581a84ea5597b03a26ebaa0) C:\Windows\system32\drivers\amdxata.sys
  2011/06/16 21:50:03.0611 0648 AppID (89a69c3f2f319b43379399547526d952) C:\Windows\system32\drivers\appid.sys
  2011/06/16 21:50:03.0634 0648 arc (c484f8ceb1717c540242531db7845c4e) C:\Windows\system32\DRIVERS\arc.sys
  2011/06/16 21:50:03.0646 0648 arcsas (019af6924aefe7839f61c830227fe79c) C:\Windows\system32\DRIVERS\arcsas.sys
  2011/06/16 21:50:03.0678 0648 AsyncMac (769765ce2cc62867468cea93969b2242) C:\Windows\system32\DRIVERS\asyncmac.sys
  2011/06/16 21:50:03.0695 0648 atapi (02062c0b390b7729edc9e69c680a6f3c) C:\Windows\system32\drivers\atapi.sys
  2011/06/16 21:50:03.0732 0648 b06bdrv (3e5b191307609f7514148c6832bb0842) C:\Windows\system32\DRIVERS\bxvbda.sys
  2011/06/16 21:50:03.0752 0648 b57nd60a (b5ace6968304a3900eeb1ebfd9622df2) C:\Windows\system32\DRIVERS\b57nd60a.sys
  2011/06/16 21:50:03.0782 0648 Beep (16a47ce2decc9b099349a5f840654746) C:\Windows\system32\drivers\Beep.sys
  2011/06/16 21:50:03.0813 0648 blbdrive (61583ee3c3a17003c4acd0475646b4d3) C:\Windows\system32\DRIVERS\blbdrive.sys
  2011/06/16 21:50:03.0854 0648 bowser (6c02a83164f5cc0a262f4199f0871cf5) C:\Windows\system32\DRIVERS\bowser.sys
  2011/06/16 21:50:03.0865 0648 BrFiltLo (f09eee9edc320b5e1501f749fde686c8) C:\Windows\system32\DRIVERS\BrFiltLo.sys
  2011/06/16 21:50:03.0878 0648 BrFiltUp (b114d3098e9bdb8bea8b053685831be6) C:\Windows\system32\DRIVERS\BrFiltUp.sys
  2011/06/16 21:50:03.0912 0648 Brserid (43bea8d483bf1870f018e2d02e06a5bd) C:\Windows\System32\Drivers\Brserid.sys
  2011/06/16 21:50:03.0925 0648 BrSerWdm (a6eca2151b08a09caceca35c07f05b42) C:\Windows\System32\Drivers\BrSerWdm.sys
  2011/06/16 21:50:03.0937 0648 BrUsbMdm (b79968002c277e869cf38bd22cd61524) C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbMdm.sys
  2011/06/16 21:50:03.0950 0648 BrUsbSer (a87528880231c54e75ea7a44943b38bf) C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbSer.sys
  2011/06/16 21:50:03.0965 0648 BTHMODEM (9da669f11d1f894ab4eb69bf546a42e8) C:\Windows\system32\DRIVERS\bthmodem.sys
  2011/06/16 21:50:03.0994 0648 cdfs (b8bd2bb284668c84865658c77574381a) C:\Windows\system32\DRIVERS\cdfs.sys
  2011/06/16 21:50:04.0014 0648 cdrom (f036ce71586e93d94dab220d7bdf4416) C:\Windows\system32\drivers\cdrom.sys
  2011/06/16 21:50:04.0031 0648 circlass (d7cd5c4e1b71fa62050515314cfb52cf) C:\Windows\system32\DRIVERS\circlass.sys
  2011/06/16 21:50:04.0064 0648 CLFS (fe1ec06f2253f691fe36217c592a0206) C:\Windows\system32\CLFS.sys
  2011/06/16 21:50:04.0111 0648 CmBatt (0840155d0bddf1190f84a663c284bd33) C:\Windows\system32\DRIVERS\CmBatt.sys
  2011/06/16 21:50:04.0133 0648 cmdide (e19d3f095812725d88f9001985b94edd) C:\Windows\system32\drivers\cmdide.sys
  2011/06/16 21:50:04.0171 0648 CNG (d5fea92400f12412b3922087c09da6a5) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
  2011/06/16 21:50:04.0195 0648 Compbatt (102de219c3f61415f964c88e9085ad14) C:\Windows\system32\DRIVERS\compbatt.sys
  2011/06/16 21:50:04.0218 0648 CompositeBus (03edb043586cceba243d689bdda370a8) C:\Windows\system32\drivers\CompositeBus.sys
  2011/06/16 21:50:04.0238 0648 crcdisk (1c827878a998c18847245fe1f34ee597) C:\Windows\system32\DRIVERS\crcdisk.sys
  2011/06/16 21:50:04.0298 0648 DfsC (9bb2ef44eaa163b29c4a4587887a0fe4) C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
  2011/06/16 21:50:04.0317 0648 discache (13096b05847ec78f0977f2c0f79e9ab3) C:\Windows\system32\drivers\discache.sys
  2011/06/16 21:50:04.0335 0648 Disk (9819eee8b5ea3784ec4af3b137a5244c) C:\Windows\system32\DRIVERS\disk.sys
  2011/06/16 21:50:04.0361 0648 drmkaud (9b19f34400d24df84c858a421c205754) C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys
  2011/06/16 21:50:04.0417 0648 DXGKrnl (f5bee30450e18e6b83a5012c100616fd) C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys
  2011/06/16 21:50:04.0502 0648 ebdrv (dc5d737f51be844d8c82c695eb17372f) C:\Windows\system32\DRIVERS\evbda.sys
  2011/06/16 21:50:04.0587 0648 elxstor (0e5da5369a0fcaea12456dd852545184) C:\Windows\system32\DRIVERS\elxstor.sys
  2011/06/16 21:50:04.0610 0648 ErrDev (34a3c54752046e79a126e15c51db409b) C:\Windows\system32\drivers\errdev.sys
  2011/06/16 21:50:04.0633 0648 exfat (a510c654ec00c1e9bdd91eeb3a59823b) C:\Windows\system32\drivers\exfat.sys
  2011/06/16 21:50:04.0658 0648 fastfat (0adc83218b66a6db380c330836f3e36d) C:\Windows\system32\drivers\fastfat.sys
  2011/06/16 21:50:04.0674 0648 fdc (d765d19cd8ef61f650c384f62fac00ab) C:\Windows\system32\DRIVERS\fdc.sys
  2011/06/16 21:50:04.0704 0648 FileInfo (655661be46b5f5f3fd454e2c3095b930) C:\Windows\system32\drivers\fileinfo.sys
  2011/06/16 21:50:04.0718 0648 Filetrace (5f671ab5bc87eea04ec38a6cd5962a47) C:\Windows\system32\drivers\filetrace.sys
  2011/06/16 21:50:04.0736 0648 flpydisk (c172a0f53008eaeb8ea33fe10e177af5) C:\Windows\system32\DRIVERS\flpydisk.sys
  2011/06/16 21:50:04.0762 0648 FltMgr (da6b67270fd9db3697b20fce94950741) C:\Windows\system32\drivers\fltmgr.sys
  2011/06/16 21:50:04.0791 0648 FsDepends (d43703496149971890703b4b1b723eac) C:\Windows\system32\drivers\FsDepends.sys
  2011/06/16 21:50:04.0806 0648 Fs_Rec (e95ef8547de20cf0603557c0cf7a9462) C:\Windows\system32\drivers\Fs_Rec.sys
  2011/06/16 21:50:04.0841 0648 fvevol (1f7b25b858fa27015169fe95e54108ed) C:\Windows\system32\DRIVERS\fvevol.sys
  2011/06/16 21:50:04.0867 0648 gagp30kx (8c778d335c9d272cfd3298ab02abe3b6) C:\Windows\system32\DRIVERS\gagp30kx.sys
  2011/06/16 21:50:04.0914 0648 GEARAspiWDM (e403aacf8c7bb11375122d2464560311) C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys
  2011/06/16 21:50:04.0959 0648 hcw85cir (f2523ef6460fc42405b12248338ab2f0) C:\Windows\system32\drivers\hcw85cir.sys
  2011/06/16 21:50:05.0019 0648 HdAudAddService (975761c778e33cd22498059b91e7373a) C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys
  2011/06/16 21:50:05.0063 0648 HDAudBus (97bfed39b6b79eb12cddbfeed51f56bb) C:\Windows\system32\drivers\HDAudBus.sys
  2011/06/16 21:50:05.0092 0648 HidBatt (78e86380454a7b10a5eb255dc44a355f) C:\Windows\system32\DRIVERS\HidBatt.sys
  2011/06/16 21:50:05.0110 0648 HidBth (7fd2a313f7afe5c4dab14798c48dd104) C:\Windows\system32\DRIVERS\hidbth.sys
  2011/06/16 21:50:05.0128 0648 HidIr (0a77d29f311b88cfae3b13f9c1a73825) C:\Windows\system32\DRIVERS\hidir.sys
  2011/06/16 21:50:05.0156 0648 HidUsb (9592090a7e2b61cd582b612b6df70536) C:\Windows\system32\DRIVERS\hidusb.sys
  2011/06/16 21:50:05.0216 0648 HpSAMD (39d2abcd392f3d8a6dce7b60ae7b8efc) C:\Windows\system32\drivers\HpSAMD.sys
  2011/06/16 21:50:05.0281 0648 HTTP (0ea7de1acb728dd5a369fd742d6eee28) C:\Windows\system32\drivers\HTTP.sys
  2011/06/16 21:50:05.0322 0648 hwpolicy (a5462bd6884960c9dc85ed49d34ff392) C:\Windows\system32\drivers\hwpolicy.sys
  2011/06/16 21:50:05.0359 0648 i8042prt (fa55c73d4affa7ee23ac4be53b4592d3) C:\Windows\system32\drivers\i8042prt.sys
  2011/06/16 21:50:05.0400 0648 iaStorV (3df4395a7cf8b7a72a5f4606366b8c2d) C:\Windows\system32\drivers\iaStorV.sys
  2011/06/16 21:50:05.0436 0648 iirsp (5c18831c61933628f5bb0ea2675b9d21) C:\Windows\system32\DRIVERS\iirsp.sys
  2011/06/16 21:50:05.0515 0648 IntcAzAudAddService (bc64b75e8e0a0b8982ab773483164e72) C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys
  2011/06/16 21:50:05.0563 0648 intelide (f00f20e70c6ec3aa366910083a0518aa) C:\Windows\system32\drivers\intelide.sys
  2011/06/16 21:50:05.0587 0648 intelppm (ada036632c664caa754079041cf1f8c1) C:\Windows\system32\DRIVERS\intelppm.sys
  2011/06/16 21:50:05.0629 0648 IpFilterDriver (c9f0e1bd74365a8771590e9008d22ab6) C:\Windows\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys
  2011/06/16 21:50:05.0668 0648 IPMIDRV (0fc1aea580957aa8817b8f305d18ca3a) C:\Windows\system32\drivers\IPMIDrv.sys
  2011/06/16 21:50:05.0691 0648 IPNAT (af9b39a7e7b6caa203b3862582e9f2d0) C:\Windows\system32\drivers\ipnat.sys
  2011/06/16 21:50:05.0713 0648 IRENUM (3abf5e7213eb28966d55d58b515d5ce9) C:\Windows\system32\drivers\irenum.sys
  2011/06/16 21:50:05.0738 0648 isapnp (2f7b28dc3e1183e5eb418df55c204f38) C:\Windows\system32\drivers\isapnp.sys
  2011/06/16 21:50:05.0772 0648 iScsiPrt (d931d7309deb2317035b07c9f9e6b0bd) C:\Windows\system32\drivers\msiscsi.sys
  2011/06/16 21:50:05.0801 0648 kbdclass (bc02336f1cba7dcc7d1213bb588a68a5) C:\Windows\system32\drivers\kbdclass.sys
  2011/06/16 21:50:05.0814 0648 kbdhid (0705eff5b42a9db58548eec3b26bb484) C:\Windows\system32\drivers\kbdhid.sys
  2011/06/16 21:50:05.0860 0648 KSecDD (ccd53b5bd33ce0c889e830d839c8b66e) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
  2011/06/16 21:50:05.0884 0648 KSecPkg (9ff918a261752c12639e8ad4208d2c2f) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
  2011/06/16 21:50:05.0902 0648 ksthunk (6869281e78cb31a43e969f06b57347c4) C:\Windows\system32\drivers\ksthunk.sys
  2011/06/16 21:50:05.0940 0648 lltdio (1538831cf8ad2979a04c423779465827) C:\Windows\system32\DRIVERS\lltdio.sys
  2011/06/16 21:50:05.0970 0648 LSI_FC (1a93e54eb0ece102495a51266dcdb6a6) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_fc.sys
  2011/06/16 21:50:05.0988 0648 LSI_SAS (1047184a9fdc8bdbff857175875ee810) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_sas.sys
  2011/06/16 21:50:06.0005 0648 LSI_SAS2 (30f5c0de1ee8b5bc9306c1f0e4a75f93) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_sas2.sys
  2011/06/16 21:50:06.0024 0648 LSI_SCSI (0504eacaff0d3c8aed161c4b0d369d4a) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_scsi.sys
  2011/06/16 21:50:06.0043 0648 luafv (43d0f98e1d56ccddb0d5254cff7b356e) C:\Windows\system32\drivers\luafv.sys
  2011/06/16 21:50:06.0067 0648 megasas (a55805f747c6edb6a9080d7c633bd0f4) C:\Windows\system32\DRIVERS\megasas.sys
  2011/06/16 21:50:06.0090 0648 MegaSR (baf74ce0072480c3b6b7c13b2a94d6b3) C:\Windows\system32\DRIVERS\MegaSR.sys
  2011/06/16 21:50:06.0106 0648 Modem (800ba92f7010378b09f9ed9270f07137) C:\Windows\system32\drivers\modem.sys
  2011/06/16 21:50:06.0129 0648 monitor (b03d591dc7da45ece20b3b467e6aadaa) C:\Windows\system32\DRIVERS\monitor.sys
  2011/06/16 21:50:06.0141 0648 mouclass (7d27ea49f3c1f687d357e77a470aea99) C:\Windows\system32\drivers\mouclass.sys
  2011/06/16 21:50:06.0152 0648 mouhid (d3bf052c40b0c4166d9fd86a4288c1e6) C:\Windows\system32\DRIVERS\mouhid.sys
  2011/06/16 21:50:06.0170 0648 mountmgr (32e7a3d591d671a6df2db515a5cbe0fa) C:\Windows\system32\drivers\mountmgr.sys
  2011/06/16 21:50:06.0223 0648 MpFilter (e6ba8e5a4a871899e23d64573ef58ee9) C:\Windows\system32\DRIVERS\MpFilter.sys
  2011/06/16 21:50:06.0244 0648 mpio (a44b420d30bd56e145d6a2bc8768ec58) C:\Windows\system32\drivers\mpio.sys
  2011/06/16 21:50:06.0269 0648 MpNWMon (98b09a4f2c462441030b83a80a3f6fb3) C:\Windows\system32\DRIVERS\MpNWMon.sys
  2011/06/16 21:50:06.0286 0648 mpsdrv (6c38c9e45ae0ea2fa5e551f2ed5e978f) C:\Windows\system32\drivers\mpsdrv.sys
  2011/06/16 21:50:06.0323 0648 MRxDAV (dc722758b8261e1abafd31a3c0a66380) C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys
  2011/06/16 21:50:06.0345 0648 mrxsmb (a5d9106a73dc88564c825d317cac68ac) C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
  2011/06/16 21:50:06.0380 0648 mrxsmb10 (2086d463bd371d8a37d153897430916d) C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys
  2011/06/16 21:50:06.0410 0648 mrxsmb20 (9423e9d355c8d303e76b8cfbd8a5c30c) C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys
  2011/06/16 21:50:06.0454 0648 msahci (c25f0bafa182cbca2dd3c851c2e75796) C:\Windows\system32\drivers\msahci.sys
  2011/06/16 21:50:06.0474 0648 msdsm (db801a638d011b9633829eb6f663c900) C:\Windows\system32\drivers\msdsm.sys
  2011/06/16 21:50:06.0512 0648 Msfs (aa3fb40e17ce1388fa1bedab50ea8f96) C:\Windows\system32\drivers\Msfs.sys
  2011/06/16 21:50:06.0541 0648 mshidkmdf (f9d215a46a8b9753f61767fa72a20326) C:\Windows\System32\drivers\mshidkmdf.sys
  2011/06/16 21:50:06.0569 0648 msisadrv (d916874bbd4f8b07bfb7fa9b3ccae29d) C:\Windows\system32\drivers\msisadrv.sys
  2011/06/16 21:50:06.0600 0648 MSKSSRV (49ccf2c4fea34ffad8b1b59d49439366) C:\Windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys
  2011/06/16 21:50:06.0646 0648 MSPCLOCK (bdd71ace35a232104ddd349ee70e1ab3) C:\Windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys
  2011/06/16 21:50:06.0659 0648 MSPQM (4ed981241db27c3383d72092b618a1d0) C:\Windows\system32\drivers\MSPQM.sys
  2011/06/16 21:50:06.0700 0648 MsRPC (759a9eeb0fa9ed79da1fb7d4ef78866d) C:\Windows\system32\drivers\MsRPC.sys
  2011/06/16 21:50:06.0725 0648 mssmbios (0eed230e37515a0eaee3c2e1bc97b288) C:\Windows\system32\drivers\mssmbios.sys
  2011/06/16 21:50:06.0741 0648 MSTEE (2e66f9ecb30b4221a318c92ac2250779) C:\Windows\system32\drivers\MSTEE.sys
  2011/06/16 21:50:06.0752 0648 MTConfig (7ea404308934e675bffde8edf0757bcd) C:\Windows\system32\DRIVERS\MTConfig.sys
  2011/06/16 21:50:06.0773 0648 Mup (f9a18612fd3526fe473c1bda678d61c8) C:\Windows\system32\Drivers\mup.sys
  2011/06/16 21:50:06.0822 0648 NativeWifiP (1ea3749c4114db3e3161156ffffa6b33) C:\Windows\system32\DRIVERS\nwifi.sys
  2011/06/16 21:50:06.0857 0648 NDIS (79b47fd40d9a817e932f9d26fac0a81c) C:\Windows\system32\drivers\ndis.sys
  2011/06/16 21:50:06.0889 0648 NdisCap (9f9a1f53aad7da4d6fef5bb73ab811ac) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiscap.sys
  2011/06/16 21:50:06.0913 0648 NdisTapi (30639c932d9fef22b31268fe25a1b6e5) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndistapi.sys
  2011/06/16 21:50:06.0953 0648 Ndisuio (136185f9fb2cc61e573e676aa5402356) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndisuio.sys
  2011/06/16 21:50:06.0996 0648 NdisWan (53f7305169863f0a2bddc49e116c2e11) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiswan.sys
  2011/06/16 21:50:07.0040 0648 NDProxy (015c0d8e0e0421b4cfd48cffe2825879) C:\Windows\system32\drivers\NDProxy.sys
  2011/06/16 21:50:07.0066 0648 NetBIOS (86743d9f5d2b1048062b14b1d84501c4) C:\Windows\system32\DRIVERS\netbios.sys
  2011/06/16 21:50:07.0083 0648 NetBT (09594d1089c523423b32a4229263f068) C:\Windows\system32\DRIVERS\netbt.sys
  2011/06/16 21:50:07.0151 0648 netr28x (d66596db0a0739a89c25b590ce36d628) C:\Windows\system32\DRIVERS\netr28x.sys
  2011/06/16 21:50:07.0196 0648 nfrd960 (77889813be4d166cdab78ddba990da92) C:\Windows\system32\DRIVERS\nfrd960.sys
  2011/06/16 21:50:07.0228 0648 NisDrv (3713e8452b88d3e0be095e06b6fbc776) C:\Windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys
  2011/06/16 21:50:07.0284 0648 Npfs (1e4c4ab5c9b8dd13179bbdc75a2a01f7) C:\Windows\system32\drivers\Npfs.sys
  2011/06/16 21:50:07.0306 0648 nsiproxy (e7f5ae18af4168178a642a9247c63001) C:\Windows\system32\drivers\nsiproxy.sys
  2011/06/16 21:50:07.0343 0648 Ntfs (05d78aa5cb5f3f5c31160bdb955d0b7c) C:\Windows\system32\drivers\Ntfs.sys
  2011/06/16 21:50:07.0387 0648 Null (9899284589f75fa8724ff3d16aed75c1) C:\Windows\system32\drivers\Null.sys
  2011/06/16 21:50:07.0409 0648 NVENETFD (a85b4f2ef3a7304a5399ef0526423040) C:\Windows\system32\DRIVERS\nvm62x64.sys
  2011/06/16 21:50:07.0656 0648 nvlddmkm (ac8cbe9a0663e88f6429ee5530d5e32b) C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys
  2011/06/16 21:50:07.0746 0648 NVNET (0ad267a4674805b61a5d7b911d2a978a) C:\Windows\system32\DRIVERS\nvmf6264.sys
  2011/06/16 21:50:07.0787 0648 nvraid (5d9fd91f3d38dc9da01e3cb5fa89cd48) C:\Windows\system32\drivers\nvraid.sys
  2011/06/16 21:50:07.0822 0648 nvsmu (afde3015bb8d76e26bec3b287c5443a0) C:\Windows\system32\DRIVERS\nvsmu.sys
  2011/06/16 21:50:07.0847 0648 nvstor (f7cd50fe7139f07e77da8ac8033d1832) C:\Windows\system32\drivers\nvstor.sys
  2011/06/16 21:50:07.0874 0648 nvstor64 (7c7eef51979658ce15bbc04f96a77d56) C:\Windows\system32\DRIVERS\nvstor64.sys
  2011/06/16 21:50:07.0913 0648 nv_agp (270d7cd42d6e3979f6dd0146650f0e05) C:\Windows\system32\drivers\nv_agp.sys
  2011/06/16 21:50:07.0967 0648 ohci1394 (3589478e4b22ce21b41fa1bfc0b8b8a0) C:\Windows\system32\drivers\ohci1394.sys
  2011/06/16 21:50:08.0014 0648 Parport (0086431c29c35be1dbc43f52cc273887) C:\Windows\system32\DRIVERS\parport.sys
  2011/06/16 21:50:08.0055 0648 partmgr (871eadac56b0a4c6512bbe32753ccf79) C:\Windows\system32\drivers\partmgr.sys
  2011/06/16 21:50:08.0075 0648 pci (94575c0571d1462a0f70bde6bd6ee6b3) C:\Windows\system32\drivers\pci.sys
  2011/06/16 21:50:08.0148 0648 pciide (b5b8b5ef2e5cb34df8dcf8831e3534fa) C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys
  2011/06/16 21:50:08.0181 0648 pcmcia (b2e81d4e87ce48589f98cb8c05b01f2f) C:\Windows\system32\DRIVERS\pcmcia.sys
  2011/06/16 21:50:08.0205 0648 pcw (d6b9c2e1a11a3a4b26a182ffef18f603) C:\Windows\system32\drivers\pcw.sys
  2011/06/16 21:50:08.0231 0648 PEAUTH (68769c3356b3be5d1c732c97b9a80d6e) C:\Windows\system32\drivers\peauth.sys
  2011/06/16 21:50:08.0294 0648 PptpMiniport (f92a2c41117a11a00be01ca01a7fcde9) C:\Windows\system32\DRIVERS\raspptp.sys
  2011/06/16 21:50:08.0313 0648 Processor (0d922e23c041efb1c3fac2a6f943c9bf) C:\Windows\system32\DRIVERS\processr.sys
  2011/06/16 21:50:08.0366 0648 Psched (0557cf5a2556bd58e26384169d72438d) C:\Windows\system32\DRIVERS\pacer.sys
  2011/06/16 21:50:08.0401 0648 ql2300 (a53a15a11ebfd21077463ee2c7afeef0) C:\Windows\system32\DRIVERS\ql2300.sys
  2011/06/16 21:50:08.0438 0648 ql40xx (4f6d12b51de1aaeff7dc58c4d75423c8) C:\Windows\system32\DRIVERS\ql40xx.sys
  2011/06/16 21:50:08.0459 0648 QWAVEdrv (76707bb36430888d9ce9d705398adb6c) C:\Windows\system32\drivers\qwavedrv.sys
  2011/06/16 21:50:08.0471 0648 RasAcd (5a0da8ad5762fa2d91678a8a01311704) C:\Windows\system32\DRIVERS\rasacd.sys
  2011/06/16 21:50:08.0487 0648 RasAgileVpn (7ecff9b22276b73f43a99a15a6094e90) C:\Windows\system32\DRIVERS\AgileVpn.sys
  2011/06/16 21:50:08.0535 0648 Rasl2tp (471815800ae33e6f1c32fb1b97c490ca) C:\Windows\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys
  2011/06/16 21:50:08.0554 0648 RasPppoe (855c9b1cd4756c5e9a2aa58a15f58c25) C:\Windows\system32\DRIVERS\raspppoe.sys
  2011/06/16 21:50:08.0569 0648 RasSstp (e8b1e447b008d07ff47d016c2b0eeecb) C:\Windows\system32\DRIVERS\rassstp.sys
  2011/06/16 21:50:08.0611 0648 rdbss (77f665941019a1594d887a74f301fa2f) C:\Windows\system32\DRIVERS\rdbss.sys
  2011/06/16 21:50:08.0633 0648 rdpbus (302da2a0539f2cf54d7c6cc30c1f2d8d) C:\Windows\system32\DRIVERS\rdpbus.sys
  2011/06/16 21:50:08.0656 0648 RDPCDD (cea6cc257fc9b7715f1c2b4849286d24) C:\Windows\system32\DRIVERS\RDPCDD.sys
  2011/06/16 21:50:08.0681 0648 RDPENCDD (bb5971a4f00659529a5c44831af22365) C:\Windows\system32\drivers\rdpencdd.sys
  2011/06/16 21:50:08.0701 0648 RDPREFMP (216f3fa57533d98e1f74ded70113177a) C:\Windows\system32\drivers\rdprefmp.sys
  2011/06/16 21:50:08.0736 0648 RDPWD (15b66c206b5cb095bab980553f38ed23) C:\Windows\system32\drivers\RDPWD.sys
  2011/06/16 21:50:08.0764 0648 rdyboost (34ed295fa0121c241bfef24764fc4520) C:\Windows\system32\drivers\rdyboost.sys
  2011/06/16 21:50:08.0805 0648 rspndr (ddc86e4f8e7456261e637e3552e804ff) C:\Windows\system32\DRIVERS\rspndr.sys
  2011/06/16 21:50:08.0843 0648 sbp2port (ac03af3329579fffb455aa2daabbe22b) C:\Windows\system32\drivers\sbp2port.sys
  2011/06/16 21:50:08.0882 0648 scfilter (253f38d0d7074c02ff8deb9836c97d2b) C:\Windows\system32\DRIVERS\scfilter.sys
  2011/06/16 21:50:08.0918 0648 secdrv (3ea8a16169c26afbeb544e0e48421186) C:\Windows\system32\drivers\secdrv.sys
  2011/06/16 21:50:08.0961 0648 Serenum (cb624c0035412af0debec78c41f5ca1b) C:\Windows\system32\DRIVERS\serenum.sys
  2011/06/16 21:50:08.0979 0648 Serial (c1d8e28b2c2adfaec4ba89e9fda69bd6) C:\Windows\system32\DRIVERS\serial.sys
  2011/06/16 21:50:09.0011 0648 sermouse (1c545a7d0691cc4a027396535691c3e3) C:\Windows\system32\DRIVERS\sermouse.sys
  2011/06/16 21:50:09.0062 0648 sffdisk (a554811bcd09279536440c964ae35bbf) C:\Windows\system32\drivers\sffdisk.sys
  2011/06/16 21:50:09.0082 0648 sffp_mmc (ff414f0baefeba59bc6c04b3db0b87bf) C:\Windows\system32\drivers\sffp_mmc.sys
  2011/06/16 21:50:09.0096 0648 sffp_sd (dd85b78243a19b59f0637dcf284da63c) C:\Windows\system32\drivers\sffp_sd.sys
  2011/06/16 21:50:09.0132 0648 sfloppy (a9d601643a1647211a1ee2ec4e433ff4) C:\Windows\system32\DRIVERS\sfloppy.sys
  2011/06/16 21:50:09.0157 0648 SiSRaid2 (843caf1e5fde1ffd5ff768f23a51e2e1) C:\Windows\system32\DRIVERS\SiSRaid2.sys
  2011/06/16 21:50:09.0175 0648 SiSRaid4 (6a6c106d42e9ffff8b9fcb4f754f6da4) C:\Windows\system32\DRIVERS\sisraid4.sys
  2011/06/16 21:50:09.0193 0648 Smb (548260a7b8654e024dc30bf8a7c5baa4) C:\Windows\system32\DRIVERS\smb.sys
  2011/06/16 21:50:09.0230 0648 spldr (b9e31e5cacdfe584f34f730a677803f9) C:\Windows\system32\drivers\spldr.sys
  2011/06/16 21:50:09.0274 0648 srv (441fba48bff01fdb9d5969ebc1838f0b) C:\Windows\system32\DRIVERS\srv.sys
  2011/06/16 21:50:09.0309 0648 srv2 (b4adebbf5e3677cce9651e0f01f7cc28) C:\Windows\system32\DRIVERS\srv2.sys
  2011/06/16 21:50:09.0336 0648 srvnet (27e461f0be5bff5fc737328f749538c3) C:\Windows\system32\DRIVERS\srvnet.sys
  2011/06/16 21:50:09.0365 0648 stexstor (f3817967ed533d08327dc73bc4d5542a) C:\Windows\system32\DRIVERS\stexstor.sys
  2011/06/16 21:50:09.0407 0648 StillCam (decacb6921ded1a38642642685d77dac) C:\Windows\system32\DRIVERS\serscan.sys
  2011/06/16 21:50:09.0443 0648 swenum (d01ec09b6711a5f8e7e6564a4d0fbc90) C:\Windows\system32\drivers\swenum.sys
  2011/06/16 21:50:09.0558 0648 Tcpip (92ce29d95ac9dd2d0ee9061d551ba250) C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys
  2011/06/16 21:50:09.0636 0648 TCPIP6 (92ce29d95ac9dd2d0ee9061d551ba250) C:\Windows\system32\DRIVERS\tcpip.sys
  2011/06/16 21:50:09.0684 0648 tcpipreg (df687e3d8836bfb04fcc0615bf15a519) C:\Windows\system32\drivers\tcpipreg.sys
  2011/06/16 21:50:09.0715 0648 TDPIPE (3371d21011695b16333a3934340c4e7c) C:\Windows\system32\drivers\tdpipe.sys
  2011/06/16 21:50:09.0726 0648 TDTCP (e4245bda3190a582d55ed09e137401a9) C:\Windows\system32\drivers\tdtcp.sys
  2011/06/16 21:50:09.0763 0648 tdx (ddad5a7ab24d8b65f8d724f5c20fd806) C:\Windows\system32\DRIVERS\tdx.sys
  2011/06/16 21:50:09.0781 0648 TermDD (561e7e1f06895d78de991e01dd0fb6e5) C:\Windows\system32\drivers\termdd.sys
  2011/06/16 21:50:09.0842 0648 tssecsrv (ce18b2cdfc837c99e5fae9ca6cba5d30) C:\Windows\system32\DRIVERS\tssecsrv.sys
  2011/06/16 21:50:09.0895 0648 TsUsbFlt (d11c783e3ef9a3c52c0ebe83cc5000e9) C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys
  2011/06/16 21:50:09.0938 0648 tunnel (3566a8daafa27af944f5d705eaa64894) C:\Windows\system32\DRIVERS\tunnel.sys
  2011/06/16 21:50:09.0961 0648 uagp35 (b4dd609bd7e282bfc683cec7eaaaad67) C:\Windows\system32\DRIVERS\uagp35.sys
  2011/06/16 21:50:10.0005 0648 udfs (ff4232a1a64012baa1fd97c7b67df593) C:\Windows\system32\DRIVERS\udfs.sys
  2011/06/16 21:50:10.0051 0648 uliagpkx (4bfe1bc28391222894cbf1e7d0e42320) C:\Windows\system32\drivers\uliagpkx.sys
  2011/06/16 21:50:10.0102 0648 umbus (dc54a574663a895c8763af0fa1ff7561) C:\Windows\system32\drivers\umbus.sys
  2011/06/16 21:50:10.0118 0648 UmPass (b2e8e8cb557b156da5493bbddcc1474d) C:\Windows\system32\DRIVERS\umpass.sys
  2011/06/16 21:50:10.0158 0648 USBAAPL64 (54d4b48d443e7228bf64cf7cdc3118ac) C:\Windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys
  2011/06/16 21:50:10.0182 0648 usbccgp (481dff26b4dca8f4cbac1f7dce1d6829) C:\Windows\system32\drivers\usbccgp.sys
  2011/06/16 21:50:10.0207 0648 usbcir (af0892a803fdda7492f595368e3b68e7) C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys
  2011/06/16 21:50:10.0235 0648 usbehci (2ea4aff7be7eb4632e3aa8595b0803b5) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbehci.sys
  2011/06/16 21:50:10.0259 0648 usbhub (dc96bd9ccb8403251bcf25047573558e) C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys
  2011/06/16 21:50:10.0282 0648 usbohci (58e546bbaf87664fc57e0f6081e4f609) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbohci.sys
  2011/06/16 21:50:10.0303 0648 usbprint (73188f58fb384e75c4063d29413cee3d) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbprint.sys
  2011/06/16 21:50:10.0322 0648 USBSTOR (d76510cfa0fc09023077f22c2f979d86) C:\Windows\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS
  2011/06/16 21:50:10.0333 0648 usbuhci (81fb2216d3a60d1284455d511797db3d) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbuhci.sys
  2011/06/16 21:50:10.0369 0648 vdrvroot (c5c876ccfc083ff3b128f933823e87bd) C:\Windows\system32\drivers\vdrvroot.sys
  2011/06/16 21:50:10.0389 0648 vga (da4da3f5e02943c2dc8c6ed875de68dd) C:\Windows\system32\DRIVERS\vgapnp.sys
  2011/06/16 21:50:10.0410 0648 VgaSave (53e92a310193cb3c03bea963de7d9cfc) C:\Windows\System32\drivers\vga.sys
  2011/06/16 21:50:10.0437 0648 vhdmp (2ce2df28c83aeaf30084e1b1eb253cbb) C:\Windows\system32\drivers\vhdmp.sys
  2011/06/16 21:50:10.0462 0648 viaide (e5689d93ffe4e5d66c0178761240dd54) C:\Windows\system32\drivers\viaide.sys
  2011/06/16 21:50:10.0482 0648 volmgr (d2aafd421940f640b407aefaaebd91b0) C:\Windows\system32\drivers\volmgr.sys
  2011/06/16 21:50:10.0518 0648 volmgrx (a255814907c89be58b79ef2f189b843b) C:\Windows\system32\drivers\volmgrx.sys
  2011/06/16 21:50:10.0545 0648 volsnap (0d08d2f3b3ff84e433346669b5e0f639) C:\Windows\system32\drivers\volsnap.sys
  2011/06/16 21:50:10.0583 0648 vsmraid (5e2016ea6ebaca03c04feac5f330d997) C:\Windows\system32\DRIVERS\vsmraid.sys
  2011/06/16 21:50:10.0636 0648 vwifibus (36d4720b72b5c5d9cb2b9c29e9df67a1) C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifibus.sys
  2011/06/16 21:50:10.0658 0648 vwififlt (6a3d66263414ff0d6fa754c646612f3f) C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys
  2011/06/16 21:50:10.0705 0648 vwifimp (6a638fc4bfddc4d9b186c28c91bd1a01) C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys
  2011/06/16 21:50:10.0766 0648 wacommousefilter (e04d43c7d1641e95d35cae6086c7e350) C:\Windows\system32\DRIVERS\wacommousefilter.sys
  2011/06/16 21:50:10.0777 0648 WacomPen (4e9440f4f152a7b944cb1663d3935a3e) C:\Windows\system32\DRIVERS\wacompen.sys
  2011/06/16 21:50:10.0821 0648 wacomvhid (26b430e7c5f598fe7353e3bc4b261321) C:\Windows\system32\DRIVERS\wacomvhid.sys
  2011/06/16 21:50:10.0857 0648 WANARP (356afd78a6ed4457169241ac3965230c) C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys
  2011/06/16 21:50:10.0867 0648 Wanarpv6 (356afd78a6ed4457169241ac3965230c) C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys
  2011/06/16 21:50:10.0904 0648 Wd (72889e16ff12ba0f235467d6091b17dc) C:\Windows\system32\DRIVERS\wd.sys
  2011/06/16 21:50:10.0942 0648 Wdf01000 (441bd2d7b4f98134c3a4f9fa570fd250) C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys
  2011/06/16 21:50:11.0011 0648 WfpLwf (611b23304bf067451a9fdee01fbdd725) C:\Windows\system32\DRIVERS\wfplwf.sys
  2011/06/16 21:50:11.0033 0648 WIMMount (05ecaec3e4529a7153b3136ceb49f0ec) C:\Windows\system32\drivers\wimmount.sys
  2011/06/16 21:50:11.0085 0648 WinUsb (fe88b288356e7b47b74b13372add906d) C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys
  2011/06/16 21:50:11.0112 0648 WmiAcpi (f6ff8944478594d0e414d3f048f0d778) C:\Windows\system32\drivers\wmiacpi.sys
  2011/06/16 21:50:11.0149 0648 ws2ifsl (6bcc1d7d2fd2453957c5479a32364e52) C:\Windows\system32\drivers\ws2ifsl.sys
  2011/06/16 21:50:11.0206 0648 WudfPf (d3381dc54c34d79b22cee0d65ba91b7c) C:\Windows\system32\drivers\WudfPf.sys
  2011/06/16 21:50:11.0226 0648 WUDFRd (cf8d590be3373029d57af80914190682) C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys
  2011/06/16 21:50:11.0267 0648 MBR (0x1B8) (a36c5e4f47e84449ff07ed3517b43a31) \Device\Harddisk0\DR0
  2011/06/16 21:50:11.0277 0648 ================================================================================
  2011/06/16 21:50:11.0277 0648 Scan finished
  2011/06/16 21:50:11.0277 0648 ================================================================================
  2011/06/16 21:50:11.0287 3784 Detected object count: 0
  2011/06/16 21:50:11.0287 3784 Actual detected object count: 0

  HijackThis Log

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 21:59:11, on 16-6-2011
  Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7601.17514)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Ink\TabTip32.exe
  C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files (x86)\Packard Bell\Hotkey Utility\HotkeyUtility.exe
  C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
  C:\Program Files (x86)\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe
  C:\Program Files (x86)\Xfire\Xfire.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
  C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe
  C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
  C:\Users\Lucien\Downloads\MBRCheck.exe
  C:\Users\Lucien\Desktop\TDSSKiller.exe
  C:\Windows\SysWOW64\NOTEPAD.EXE
  C:\Users\Lucien\Downloads\HijackThis.exe

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
  O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.6406.1642\swg.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
  O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Hotkey Utility] C:\Program Files (x86)\Packard Bell\Hotkey Utility\HotkeyUtility.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Nikon Message Center 2] C:\Program Files (x86)\Nikon\Nikon Message Center 2\NkMC2.exe -s
  O4 - HKLM\..\Run: [Nikon Transfer Monitor] C:\Program Files (x86)\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SwitchBoard] C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS5ServiceManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe" -launchedbylogin
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Startup: Xfire.lnk = C:\Program Files (x86)\Xfire\Xfire.exe
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: Logitech Harmony Remote V5.lnk = C:\Program Files (x86)\Logitech\Harmony Remote\HarmonyClient.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki… - res://C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_6CE5017F567343CA.dll/cmsidewiki.html
  O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: GameConsoleService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\Packard Bell Games\Packard Bell Game Console\GameConsoleService.exe
  O23 - Service: GRegService (Greg_Service) - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Packard Bell\Registration\GregHSRW.exe
  O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
  O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Nalpeiron Licensing Service (nlsX86cc) - Nalpeiron Ltd. - C:\Windows\SysWOW64\nlssrv32.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
  O23 - Service: TabletServicePen - Unknown owner - C:\Windows\system32\Pen_Tablet.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
  O23 - Service: Updater Service - Acer Group - C:\Program Files\Packard Bell\Packard Bell Updater\UpdaterService.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
  O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)
  O23 - Service: WTouch Service (WTouchService) - Wacom Technology, Corp. - C:\Program Files\WTouch\WTouchService.exe


  End of file - 10300 bytes
 • Mooi.
  Geen rootkit in de MBR en geen TDL4-rootkit.

  Je mag het volgende doen:

  [b:5c8d15b7ad]Welk programma[/b:5c8d15b7ad]: ComboFix
  [b:5c8d15b7ad]Waarvoor/waarom[/b:5c8d15b7ad]: Zeer specialistische scanner om Windows diepgaand te onderzoeken
  en zo mogelijk op te schonen.
  [b:5c8d15b7ad]Moeilijkheidsgraad[/b:5c8d15b7ad]: Min of meer lastige voorbereidingsfase, dus lees alles eerst goed.
  [b:5c8d15b7ad]Downloadlokatie[/b:5c8d15b7ad]: Dit programma absoluut naar het bureaublad downloaden!
  [b:5c8d15b7ad]Download ComboFix via één van deze locaties[/b:5c8d15b7ad]:
  [list:5c8d15b7ad][*:5c8d15b7ad][b:5c8d15b7ad]Bleepingcomputer[/b:5c8d15b7ad]
  [*:5c8d15b7ad][b:5c8d15b7ad]ForoSpyware[/b:5c8d15b7ad]
  [*:5c8d15b7ad][b:5c8d15b7ad]Geekstogo[/b:5c8d15b7ad][/list:u:5c8d15b7ad]
  [b:5c8d15b7ad]Hier[/b:5c8d15b7ad] zie je hoe je ComboFix moet gebruiken.

  Antivirusprogramma en actieve malwarescanners dienen al voor de ComboFix start gedeaktiveert zijn!
  [b:5c8d15b7ad]Hier[/b:5c8d15b7ad] en [b:5c8d15b7ad]hier[/b:5c8d15b7ad] vindt je gegevens hoe antivirusprogramma's en spywarescanners te deaktiveren.

  [b:5c8d15b7ad]Voor alle duidelijkheid nogmaals[/b:5c8d15b7ad]: ComboFix dient vanaf het bureaublad gestart te worden.

  [b:5c8d15b7ad]Opmerkingen[/b:5c8d15b7ad]:
  [list:5c8d15b7ad][*:5c8d15b7ad] Bij gebruik van Windows XP zal er mogelijk gevraagd worden, om de "Recovery Console" te installeren! Sta dit dan toe (hiervoor is een actieve internet verbinding vereist).
  [*:5c8d15b7ad]Vista- en Windows 7 gebruikers starten Combofix op via rechtsklik met Administratorrechten.
  [*:5c8d15b7ad]Alle openstaande programma's en webpagina's dienen afgesloten te zijn.[/list:u:5c8d15b7ad]
  [b:5c8d15b7ad]ComboFix is opgestart[/b:5c8d15b7ad]:
  [list:5c8d15b7ad][*:5c8d15b7ad]Niet in het zwarte venster klikken, hierdoor kan ComboFix of zelfs Windows geheel "bevriezen"!
  [*:5c8d15b7ad]Combofix sluit tijdens de scan de internet verbinding – probeer deze tussentijds niet te herstellen!
  [*:5c8d15b7ad]Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw opgestart moet worden, dit is normaal.
  [*:5c8d15b7ad]Wanneer ComboFix gereed is, zal het het een logbestand voor je maken.
  [*:5c8d15b7ad]Post de inhoud van dit logbestand in je volgende bericht.
  [*:5c8d15b7ad]Indien het log niet opstart, is dit terug tevinden in C:\ComboFix.txt[/list:u:5c8d15b7ad]
  [b:5c8d15b7ad]Belangrijke opmerking[/b:5c8d15b7ad]:
  [list:5c8d15b7ad][*:5c8d15b7ad][b:5c8d15b7ad]
 • Ok, hier is de volgende log, veel lees plezier :D

  ComboFix 11-06-16.01 - Lucien 16-06-2011 23:09:30.1.6 - x64
  Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.4095.2861 [GMT 2:00]
  Gestart vanuit: c:\users\Lucien\Desktop\ComboFix.exe
  AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {108DAC43-C256-20B7-BB05-914135DA5160}
  SP: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {ABEC4DA7-E46C-2F39-81B5-AA334E5D1BDD}
  SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
  .
  .
  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  C:\Install.exe
  c:\users\Lucien\AppData\Roaming\whitepixel
  c:\windows\SysWow64\Viveza2FC32.dll
  .
  .
  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2011-05-16 to 2011-06-16 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  2011-06-16 21:13 . 2011-06-16 21:13 ——– d—–w- c:\users\Default\AppData\Local\temp
  2011-06-16 16:21 . 2011-04-25 05:33 1923968 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys
  2011-06-16 16:21 . 2011-04-25 02:34 499200 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\afd.sys
  2011-06-16 16:21 . 2011-04-29 05:55 1110528 —-a-w- c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\VGX\VGX.dll
  2011-06-16 16:21 . 2011-04-29 04:57 759296 —-a-w- c:\program files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\VGX\VGX.dll
  2011-06-16 16:21 . 2011-04-27 02:40 158208 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb.sys
  2011-06-16 16:21 . 2011-04-27 02:39 289280 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb10.sys
  2011-06-16 16:21 . 2011-04-27 02:39 128000 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb20.sys
  2011-06-15 22:32 . 2011-06-15 22:32 ——– d—–w- c:\program files (x86)\ESET
  2011-06-15 22:11 . 2011-06-16 16:59 ——– d—–w- c:\program files\CCleaner
  2011-06-15 19:50 . 2011-06-15 19:52 ——– d—–w- c:\program files\Babylon
  2011-06-15 19:25 . 2011-06-15 19:25 106496 –sha-r- c:\windows\SysWow64\serialuih.dll
  2011-06-15 18:09 . 2011-05-09 22:00 8718160 —-a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{346350DA-3365-4498-9E39-3F0F14A38334}\mpengine.dll
  2011-06-13 13:26 . 2011-06-16 16:59 ——– dc-h–w- c:\programdata\{5D3662FF-B114-4392-9128-140D59A29E19}
  2011-06-13 13:26 . 2011-06-16 16:59 ——– dc-h–w- c:\programdata\{9C69499E-D8CC-4C66-B856-7076DB8C275E}
  2011-06-13 13:26 . 2011-06-16 16:59 ——– dc-h–w- c:\programdata\{E314972B-E8D6-465D-AE74-6CC08535701F}
  2011-06-13 13:25 . 2011-06-16 16:59 ——– dc-h–w- c:\programdata\{EC2F7042-ADE8-4F04-9A7E-2316AD6311E2}
  2011-06-13 13:25 . 2011-06-16 16:59 ——– dc-h–w- c:\programdata\{63B3AF69-722B-4FA9-965F-94DEB1E78796}
  2011-06-13 13:25 . 2011-06-16 16:59 ——– dc-h–w- c:\programdata\{83F263BF-0076-4C4C-93DC-A3EA0CEB7184}
  2011-06-13 13:25 . 2011-06-16 16:59 ——– dc-h–w- c:\programdata\{1E8BE8F5-704E-408F-A339-D33679C773FF}
  2011-06-13 13:25 . 2011-06-16 16:59 ——– dc-h–w- c:\programdata\{3079F98A-3D1E-417D-A09C-36814730DC09}
  2011-06-13 13:25 . 2011-06-16 16:59 ——– dc-h–w- c:\programdata\{4D790C15-A3FF-476F-9F6C-FA6FF12EFFC3}
  2011-06-13 13:25 . 2011-06-16 16:59 ——– dc-h–w- c:\programdata\{682FE305-7958-4875-9B95-34673E7151AD}
  2011-06-13 13:25 . 2011-06-16 16:59 ——– dc-h–w- c:\programdata\{B2DCFF49-8E43-4A91-B043-7CCB41EA24CE}
  2011-06-13 13:25 . 2011-06-16 16:59 ——– dc-h–w- c:\programdata\{529BBEB3-0369-420C-BD9C-37553D289203}
  2011-06-13 13:25 . 2011-06-16 16:59 ——– dc-h–w- c:\programdata\{E25B3CC7-9347-4C9D-9339-1E15F9DA7A07}
  2011-06-13 13:24 . 2011-06-16 16:59 ——– dc-h–w- c:\programdata\{E6AF2639-F710-4F5B-8830-95A396FB523F}
  2011-06-13 13:24 . 2011-06-16 16:59 ——– dc-h–w- c:\programdata\{16996CC6-7043-45AD-9C8D-A784409115E4}
  2011-06-13 13:24 . 2011-06-16 16:59 ——– dc-h–w- c:\programdata\{AB404F93-CDCE-40D9-8D4E-8606C84D368C}
  2011-06-13 13:24 . 2011-06-16 16:59 ——– d—–w- c:\program files\Common Files\Topaz Labs
  2011-06-13 13:24 . 2011-06-16 16:59 ——– dc-h–w- c:\programdata\{9DE75BC9-6CF5-4972-8A4E-86BAAD477DC6}
  2011-06-13 13:24 . 2011-06-16 16:59 ——– dc-h–w- c:\programdata\{8265C354-3D13-4FE5-95C7-65F277FF3041}
  2011-06-13 13:24 . 2011-06-16 16:59 ——– d—–w- c:\program files (x86)\Common Files\Topaz Labs
  2011-06-13 13:24 . 2011-06-13 13:26 ——– d—–w- c:\program files (x86)\Topaz Labs
  2011-06-13 13:23 . 2011-06-13 13:23 ——– d—–w- c:\users\Lucien\AppData\Local\PackageAware
  2011-06-05 22:35 . 2011-06-05 22:37 ——– d—–w- c:\program files (x86)\Microsoft Streets & Trips 2011
  2011-06-05 22:21 . 2011-06-05 22:21 ——– d—–w- c:\program files (x86)\Street & Trips
  2011-06-03 23:00 . 2011-06-03 23:00 ——– d—–w- c:\users\Lucien\AppData\Local\Diagnostics
  2011-05-24 15:19 . 2011-04-09 06:58 142336 —-a-w- c:\windows\system32\poqexec.exe
  2011-05-24 15:19 . 2011-04-09 05:56 123904 —-a-w- c:\windows\SysWow64\poqexec.exe
  2011-05-21 07:00 . 2011-01-25 18:45 601424 ——w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{12399998-374C-45C9-A8EE-595EE366A2F8}\gapaengine.dll
  .
  .
  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2011-06-13 10:11 . 2011-05-17 18:06 404640 —-a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl
  2011-05-29 07:11 . 2011-01-25 22:04 39984 —-a-w- c:\windows\SysWow64\drivers\mbamswissarmy.sys
  2011-05-29 07:11 . 2011-01-25 22:04 25912 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
  2011-05-09 22:00 . 2010-12-08 19:08 8718160 —-a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll
  2011-05-05 17:24 . 2011-03-23 18:22 472808 —-a-w- c:\windows\SysWow64\deployJava1.dll
  2011-05-02 18:21 . 2009-07-14 02:36 175616 —-a-w- c:\windows\system32\msclmd.dll
  2011-05-02 18:21 . 2009-07-14 02:36 152576 —-a-w- c:\windows\SysWow64\msclmd.dll
  2011-04-09 07:02 . 2011-05-12 18:14 5562240 —-a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe
  2011-04-09 06:02 . 2011-05-12 18:14 3967872 —-a-w- c:\windows\SysWow64\ntkrnlpa.exe
  2011-04-09 06:02 . 2011-05-12 18:14 3912576 —-a-w- c:\windows\SysWow64\ntoskrnl.exe
  2011-04-08 11:28 . 2011-04-08 11:28 41872 —-a-w- c:\windows\SysWow64\xfcodec.dll
  2011-04-08 11:28 . 2011-04-08 11:28 27536 —-a-w- c:\windows\system32\xfcodec64.dll
  2011-04-06 14:26 . 2011-04-06 14:26 96544 —-a-w- c:\windows\system32\dnssd.dll
  2011-04-06 14:26 . 2011-04-06 14:26 69408 —-a-w- c:\windows\system32\jdns_sd.dll
  2011-04-06 14:26 . 2011-04-06 14:26 237856 —-a-w- c:\windows\system32\dnssdX.dll
  2011-04-06 14:26 . 2011-04-06 14:26 119584 —-a-w- c:\windows\system32\dns-sd.exe
  2011-04-06 14:20 . 2011-04-06 14:20 91424 —-a-w- c:\windows\SysWow64\dnssd.dll
  2011-04-06 14:20 . 2011-04-06 14:20 75040 —-a-w- c:\windows\SysWow64\jdns_sd.dll
  2011-04-06 14:20 . 2011-04-06 14:20 197920 —-a-w- c:\windows\SysWow64\dnssdX.dll
  2011-04-06 14:20 . 2011-04-06 14:20 107808 —-a-w- c:\windows\SysWow64\dns-sd.exe
  .
  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond
  REGEDIT4
  .
  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "swg"="c:\program files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2010-05-12 39408]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2011-01-31 35760]
  "Hotkey Utility"="c:\program files (x86)\Packard Bell\Hotkey Utility\HotkeyUtility.exe" [2010-05-06 609312]
  "hpqSRMon"="c:\program files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe" [2008-07-22 150528]
  "HP Software Update"="c:\program files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2007-05-08 54840]
  "Nikon Message Center 2"="c:\program files (x86)\Nikon\Nikon Message Center 2\NkMC2.exe" [2010-05-25 619008]
  "Nikon Transfer Monitor"="c:\program files (x86)\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe" [2009-09-15 479232]
  "SwitchBoard"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe" [2010-02-19 517096]
  "AdobeCS5ServiceManager"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe" [2010-07-22 402432]
  "QuickTime Task"="c:\program files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" [2010-11-29 421888]
  "AppleSyncNotifier"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe" [2011-04-20 58656]
  "Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2010-09-21 932288]
  "iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2011-04-26 421160]
  "SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-01-07 253672]
  .
  c:\users\Lucien\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
  Xfire.lnk - c:\program files (x86)\Xfire\Xfire.exe [2011-4-8 3510160]
  .
  c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
  HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2009-9-20 270336]
  Logitech Harmony Remote V5.lnk - c:\program files (x86)\Logitech\Harmony Remote\HarmonyClient.exe [N/A]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
  "ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)
  "ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)
  "EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
  "aux1"=wdmaud.drv
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]
  @="Service"
  .
  R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]
  R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]
  R2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-10-29 135664]
  R3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-10-29 135664]
  R3 MpNWMon;Microsoft Malware Protection Network Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\MpNWMon.sys [x]
  R3 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:\windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [x]
  R3 NisSrv;Microsoft Network Inspection;c:\program files\Microsoft Security Client\Antimalware\NisSrv.exe [2010-11-11 282616]
  R3 SwitchBoard;SwitchBoard;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [2010-02-19 517096]
  R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [x]
  R3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys [x]
  R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [x]
  S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [x]
  S2 Greg_Service;GRegService;c:\program files (x86)\Packard Bell\Registration\GregHSRW.exe [2009-08-28 1150496]
  S2 nlsX86cc;Nalpeiron Licensing Service;c:\windows\SysWOW64\nlssrv32.exe [2010-08-10 63488]
  S2 TabletServicePen;TabletServicePen;c:\windows\system32\Pen_Tablet.exe [x]
  S2 Updater Service;Updater Service;c:\program files\Packard Bell\Packard Bell Updater\UpdaterService.exe [2010-01-28 243232]
  S2 WTouchService;WTouch Service;c:\program files\WTouch\WTouchService.exe [2009-11-23 127784]
  S3 netr28x;Ralink 802.11n Extensible Wireless Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\netr28x.sys [x]
  S3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;c:\windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [x]
  .
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
  hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc
  .
  Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
  .
  2011-06-16 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
  - c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-10-29 18:04]
  .
  2011-06-16 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
  - c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-10-29 18:04]
  .
  .
  ——— x86-64 ———–
  .
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "RtHDVCpl"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" [2009-07-20 7981088]
  "AdobeAAMUpdater-1.0"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe" [2010-03-06 500208]
  "MSC"="c:\program files\Microsoft Security Client\msseces.exe" [2010-11-30 1436224]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
  "LoadAppInit_DLLs"=0x0
  .
  ——- Bijkomende Scan ——-
  .
  uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm
  mLocal Page = c:\windows\SYSTEM32\blank.htm
  IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  IE: Google Sidewiki… - c:\program files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_6CE5017F567343CA.dll/cmsidewiki.html
  TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1
  FF - ProfilePath - c:\users\Lucien\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\orm7tvzm.default\
  FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://search.babylon.com/web/{searchTerms}?babsrc=browsersearch&AF=18836
  FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google
  FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.nl/
  FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.babylon.com/?babsrc=adbartrp&AF=18836&q=
  .
  - - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -
  .
  Toolbar-Locked - (no file)
  Wow6432Node-HKCU-Run-AdobeBridge - (no file)
  Toolbar-Locked - (no file)
  .
  .
  .
  ——————— VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ———————
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}]
  @Denied: (A 2) (Everyone)
  @="FlashBroker"
  "LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10c.exe,-101"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}\Elevation]
  "Enabled"=dword:00000001
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}\LocalServer32]
  @="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10c.exe"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}\TypeLib]
  @="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]
  @Denied: (A 2) (Everyone)
  @="Shockwave Flash Object"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]
  @="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\Flash10c.ocx"
  "ThreadingModel"="Apartment"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]
  @="0"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]
  @="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.10"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]
  @="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\Flash10c.ocx, 1"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]
  @="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]
  @="1.0"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]
  @="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]
  @Denied: (A 2) (Everyone)
  @="Macromedia Flash Factory Object"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]
  @="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\Flash10c.ocx"
  "ThreadingModel"="Apartment"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]
  @="FlashFactory.FlashFactory.1"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]
  @="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\Flash10c.ocx, 1"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]
  @="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]
  @="1.0"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]
  @="FlashFactory.FlashFactory"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{1D4C8A81-B7AC-460A-8C23-98713C41D6B3}]
  @Denied: (A 2) (Everyone)
  @="IFlashBroker3"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{1D4C8A81-B7AC-460A-8C23-98713C41D6B3}\ProxyStubClsid32]
  @="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{1D4C8A81-B7AC-460A-8C23-98713C41D6B3}\TypeLib]
  @="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"
  "Version"="1.0"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]
  @Denied: (Full) (Everyone)
  .
  ———————— Andere Aktieve Processen ————————
  .
  c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  c:\windows\SysWOW64\rundll32.exe
  c:\program files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe
  c:\program files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Ink\TabTip32.exe
  .
  **************************************************************************
  .
  Voltooingstijd: 2011-06-16 23:18:04 - machine werd herstart
  ComboFix-quarantined-files.txt 2011-06-16 21:18
  .
  Pre-Run: 365.528.186.880 bytes beschikbaar
  Post-Run: 365.422.153.728 bytes beschikbaar
  .
  - - End Of File - - BE501846CC98EF886EC277B1AADBD474
 • Wil jij het volgende doen:

  [b:06bfe34538]Download CKScanner by askey 127 en sla het op je bueaublad op[/b:06bfe34538].
  Vista en Win 7 gebruikers gebruiken dit tool via rechtsklik en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
  • Klik/dubbelklik op [b:06bfe34538]CKScanner by askey 127[/b:06bfe34538] om het tool te starten en klik op Search for Files.
  • Na een korte tijd, wanneer de zandloper verdwijnt, klik dan op Save List To File
  • Een berichtvenster zal bevestigen dat het dokument is opgelagen.
  • Klik/dubbelklik op de CKFiles.txt snelkoppeling op je bureaublad en kopiëer en plak de inhoud in je volgende post.
 • CKScanner - Additional Security Risks - These are not necessarily bad
  c:\program files (x86)\packard bell games\bejeweled 2 deluxe\wtmui_de\sounds\firecrackle.ogg
  c:\program files (x86)\packard bell games\bejeweled 2 deluxe\wtmui_default\sounds\firecrackle.ogg
  c:\program files (x86)\packard bell games\bejeweled 2 deluxe\wtmui_es\sounds\firecrackle.ogg
  c:\program files (x86)\packard bell games\bejeweled 2 deluxe\wtmui_fr\sounds\firecrackle.ogg
  c:\program files (x86)\packard bell games\bejeweled 2 deluxe\wtmui_it\sounds\firecrackle.ogg
  c:\program files (x86)\packard bell games\bejeweled 2 deluxe\wtmui_zh-cn\sounds\firecrackle.ogg
  scanner sequence 3.FN.11
  —– EOF —–
 • sorry, vergeten als admin te starten.
  Hierbij de nieuwe log

  CKScanner - Additional Security Risks - These are not necessarily bad
  c:\program files (x86)\packard bell games\bejeweled 2 deluxe\wtmui_de\sounds\firecrackle.ogg
  c:\program files (x86)\packard bell games\bejeweled 2 deluxe\wtmui_default\sounds\firecrackle.ogg
  c:\program files (x86)\packard bell games\bejeweled 2 deluxe\wtmui_es\sounds\firecrackle.ogg
  c:\program files (x86)\packard bell games\bejeweled 2 deluxe\wtmui_fr\sounds\firecrackle.ogg
  c:\program files (x86)\packard bell games\bejeweled 2 deluxe\wtmui_it\sounds\firecrackle.ogg
  c:\program files (x86)\packard bell games\bejeweled 2 deluxe\wtmui_zh-cn\sounds\firecrackle.ogg
  c:\windows\prefetch\keygen.exe-413e0457.pf
  scanner sequence 3.FA.11
  —– EOF —–
 • Hoi, hoe draait jouw Windows nu?

  Doe ook het volgende:

  [b:9f0f12af46]Welk programma[/b:9f0f12af46]: Malwarebytes MBAM
  [b:9f0f12af46]Waarvoor/waarom[/b:9f0f12af46]: specialistische scanner om Windows snel te onderzoeken op- en te ontdoen van spy- & malware.
  [b:9f0f12af46]Moeilijkheidsgraad[/b:9f0f12af46]: geen.

  [b:9f0f12af46]Download Malwarebytes MBAM via één van deze locaties[/b:9f0f12af46]:
  [list:9f0f12af46][*:9f0f12af46][b:9f0f12af46]Download.com[/b:9f0f12af46]
  [*:9f0f12af46][b:9f0f12af46]Softpedia.com[/b:9f0f12af46][*:9f0f12af46][b:9f0f12af46]Majorgeeks.com[/b:9f0f12af46][/list:u:9f0f12af46]
  [b:9f0f12af46]Allereerst[/b:9f0f12af46]:[list:9f0f12af46][*:9f0f12af46] Al meteen na de installatie wil 'MBAM' zijn database opwaarderen – toestaan dus.
  [*:9f0f12af46] Ook bij herhaald gebruik: eerst 'MBAM' updaten via de tab 'Update'![/list:u:9f0f12af46]
  [b:9f0f12af46]Malwarebytes MBAM opstarten[/b:9f0f12af46]:
  Windows 2000 en Windows XP: start MBAM middels dubbelklik op de snelkoppeling.
  Windows Vista en Windows 7: start MBAM middels rechtsklik op de snelkoppeling en dan kiezen voor Als Administrator uitvoeren.

  [b:9f0f12af46]Scannen[/b:9f0f12af46]:
  [list:9f0f12af46][*:9f0f12af46] Bij het starten van 'MBAM' kies je voor 'Snelle Scan'.
  [*:9f0f12af46]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. Indien de scan voltooid is, klik dan op de knop 'OK'.
  [*:9f0f12af46]Klik daarna op de knop 'Bekijk Resultaten' om de resultaten te zien.[/list:u:9f0f12af46]
  [b:9f0f12af46]Infecties gevonden[/b:9f0f12af46]:
  [list:9f0f12af46][*:9f0f12af46]Klik nu eerst op OK om de melding weg te klikken
  [*:9f0f12af46]Klik vervolgens rechtsonder op de knop Bekijk resultaten.
  [*:9f0f12af46]Zorg er nu voor dat alle gevonden infecties aangevinkt zijn, en klik linksonder op Verwijder geselecteerde.
  [*:9f0f12af46]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
  [*:9f0f12af46]Indien 'MBAM' moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op 'OK' klikken!
  [*:9f0f12af46]Daarna zal 'MBAM' vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt.[/list:u:9f0f12af46]
  [b:9f0f12af46]MBAM-Log[/b:9f0f12af46]:
  [list:9f0f12af46][*:9f0f12af46] Het log wordt automatisch bewaard door 'MBAM en dat kan je terugvinden door in het hoofdmenu van MBAM op de tab 'Logbestanden' te klikken'.[/list:u:9f0f12af46]
  [b:9f0f12af46]Post aansluitend in je volgende bericht de inhoud van het MBAM-log.[/b:9f0f12af46]
 • Hallo Abraham,

  Window draait ok. Ik heb in de tussentijds nog geprobeerd MS security Essentials te starten. Dit was helaas zonder succes.

  Hierbij de MBAM-log

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.51.0.1200
  www.malwarebytes.org

  Databaseversie: 6886

  Windows 6.1.7601 Service Pack 1
  Internet Explorer 8.0.7601.17514

  18-6-2011 12:53:57
  mbam-log-2011-06-18 (12-53-57).txt

  Scantype: Snelle scan
  Objecten gescand: 170500
  Verstreken tijd: 2 minuut/minuten, 0 seconde(n)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 0
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata geïnfecteerd: 0
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 0

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registerdata geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)
 • Hoi, verwijder MSE dan.

  Zie ook mijn lijst:

  Avast 6\2011 Free is de enigste, die een aantal onderdelen aan boord heeft, die je verder alleen aantreft bij betaalde antivirusprogramma's.

  Avast speelt dus duidelijk op de nieuwe bedreigingen van het internet in!
  Bovendien merk je nauwelijks, dat Avast draait!
  Ook heeft Avast een "zandbox" aan boord, waarin je veilig programma's kan testen!

  [b:20db65cbaa]Downloadlink Avast 6 Free[/b:20db65cbaa]

  Andere gratis alternatieven:

  [b:20db65cbaa]Panda Cloud Antivirus[/b:20db65cbaa] - downloadlink
  [b:20db65cbaa]AVG Free 2011[/b:20db65cbaa] - downloadlink
  [b:20db65cbaa]Avira Antivir[/b:20db65cbaa] - downloadlink
  [b:20db65cbaa]Microsoft Security Essentials[/b:20db65cbaa] - downloadlink


  Welke je ook kiest, laat je keuze na updaten een volledige systeemscan doen en post daarna een nieuw Hijack This-log


  De rangschikking van de programma's is gedaan naar ratio van de beveiliging en herkenning van malware.
 • hoi, ik heb Avast 6 gekozen. Verder geen problemen gehad.

  Hierbij de Hijack This log

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 16:42:53, on 18-6-2011
  Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7601.17514)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Ink\TabTip32.exe
  C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files (x86)\Packard Bell\Hotkey Utility\HotkeyUtility.exe
  C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
  C:\Program Files (x86)\Xfire\Xfire.exe
  C:\Program Files (x86)\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe
  C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
  C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe
  C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe
  C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
  C:\Users\Lucien\Downloads\HijackThis.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll
  O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.6406.1642\swg.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll (file missing)
  O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
  O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Hotkey Utility] C:\Program Files (x86)\Packard Bell\Hotkey Utility\HotkeyUtility.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Nikon Message Center 2] C:\Program Files (x86)\Nikon\Nikon Message Center 2\NkMC2.exe -s
  O4 - HKLM\..\Run: [Nikon Transfer Monitor] C:\Program Files (x86)\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SwitchBoard] C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS5ServiceManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe" -launchedbylogin
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
  O4 - Startup: Xfire.lnk = C:\Program Files (x86)\Xfire\Xfire.exe
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: Logitech Harmony Remote V5.lnk = C:\Program Files (x86)\Logitech\Harmony Remote\HarmonyClient.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki… - res://C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_6CE5017F567343CA.dll/cmsidewiki.html
  O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: GameConsoleService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\Packard Bell Games\Packard Bell Game Console\GameConsoleService.exe
  O23 - Service: GRegService (Greg_Service) - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Packard Bell\Registration\GregHSRW.exe
  O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
  O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Nalpeiron Licensing Service (nlsX86cc) - Nalpeiron Ltd. - C:\Windows\SysWOW64\nlssrv32.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
  O23 - Service: TabletServicePen - Unknown owner - C:\Windows\system32\Pen_Tablet.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
  O23 - Service: Updater Service - Acer Group - C:\Program Files\Packard Bell\Packard Bell Updater\UpdaterService.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
  O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)
  O23 - Service: WTouch Service (WTouchService) - Wacom Technology, Corp. - C:\Program Files\WTouch\WTouchService.exe


  End of file - 10396 bytes
 • Je log ziet er goed uit; heeft Avast nog wat gevonden en drrait Windows nu naar tevredenheid?
 • Avast heeft niets gevonden. Tot nu toe nog geen vreemd gedrag gemerkt.
  Bedankt voor je hulp.
 • Mooi, dan graag het volgende doen: een test, om te kijken hoe je huidige veiligheidssituatie is.

  Download naar je bureaublad [b:995d00eb16].
  [list:995d00eb16][*:995d00eb16] Klik/dubbelklik op [b:995d00eb16]SecurityCheck.exe[/b:995d00eb16] en let op de instrukties in het zwarte venster.
  [*:995d00eb16] Een Kladblok document genaamd [b:995d00eb16]checkup.txt[/b:995d00eb16] dient automatisch open te gaan; sluit dit document via opslaan op het bureaublad.
  [*:995d00eb16] Indien een van je veiligheidstools rapporteert, dat DIG.EXE het internet op wil, sta dit dan toe.[/list:u:995d00eb16]
  Post de inhoud van [b:995d00eb16]checkup.txt [/b:995d00eb16]in je volgende post.
 • Hierbij de inhoud van de checkup.txt


  Results of screen317's Security Check version 0.99.14
  Windows 7 (UAC is enabled)
  Internet Explorer 8
  [b:14db8f2d4d]``````````````````````````````
  [u:14db8f2d4d]Antivirus/Firewall Check:[/u:14db8f2d4d][/b:14db8f2d4d]
  avast! Free Antivirus
  ESET Online Scanner v3
  [size=1:14db8f2d4d]WMI entry may not exist for antivirus; attempting automatic update.[/size:14db8f2d4d]
  [b:14db8f2d4d]```````````````````````````````
  [u:14db8f2d4d]Anti-malware/Other Utilities Check:[/u:14db8f2d4d][/b:14db8f2d4d]
  Malwarebytes' Anti-Malware
  Adobe Flash Player 10.3.181.22
  [b:14db8f2d4d]````````````````````````````````
  Process Check:
  [u:14db8f2d4d]objlist.exe by Laurent[/u:14db8f2d4d][/b:14db8f2d4d]
  AVAST Software Avast AvastSvc.exe
  AVAST Software Avast AvastUI.exe
  [b:14db8f2d4d]``````````End of Log````````````[/b:14db8f2d4d]
 • Hoi Statler, dan kunnen we gaan opruimen.

  ComboFix mag nu verwijderd worden:
  [list:e77c3ace8d][*:e77c3ace8d] ga daarvoor naar Start - Uitvoeren
  [*:e77c3ace8d] kopieer en plak hierin het volgende: [b:e77c3ace8d]Combofix /Uninstall[/b:e77c3ace8d]
  [*:e77c3ace8d] klik daarna op [b:e77c3ace8d]OK[/b:e77c3ace8d].
  [*:e77c3ace8d] indien het goed is, krijg je vervolgens een melding, dat Combofix verwijderd werd.[/list:u:e77c3ace8d]

  Voorbeeld:

  [img:e77c3ace8d]http://www.emphyrio.be/images/SMUninstall_combofix.png[/img:e77c3ace8d]

  Uitvoeren kan ook gestart worden door de toetsen "Windowstoets + R" gelijktijdig in te drukken.

  [i:e77c3ace8d]Dit zal Combofix verwijderen inclusief gerelateerde mappen en bestanden,
  herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies,
  gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen
  en reset je Systeemherstel opnieuw.[/i:e77c3ace8d]  Download [b:e77c3ace8d] (by OldTimer)
  [list:e77c3ace8d][*:e77c3ace8d]Plaats het bestand op je bureaublad.
  [*:e77c3ace8d]Zorg dat er een internetverbinding is.
  [*:e77c3ace8d]Vista / W7 Gebruikers :
  [list:e77c3ace8d][*:e77c3ace8d]Klik vervolgens met je rechtermuisknop op OTC.exe en kies voor Run as Administrator (Nederlands: Uitvoeren als Administrator) om het programma te starten.[/list:u:e77c3ace8d]
  [*:e77c3ace8d]XP Gebruikers:
  [list:e77c3ace8d][*:e77c3ace8d]Dubbelklik op OTC[/list:u:e77c3ace8d]
  [*:e77c3ace8d]Klik nu op de knop "CleanUp!"
  [*:e77c3ace8d]Als je firewall, of een ander beveiligingsprogramma, een waarschuwing geeft dat OTC.exe internettoegang wil,
  mag je dit toestaan, het programma heeft die connectie nodig.
  [*:e77c3ace8d]OTC zal als laatste vragen of je de computer herstarten wilt, dit mag je toestaan, hiermee verwijdert het zichzelf ook.[/list:u:e77c3ace8d]

  [i:e77c3ace8d][b:e77c3ace8d]Nota[/b:e77c3ace8d]: Het gebruik van OTC.exe zal alle gebruikte tools(inclusief bijbehorende logs en backupmappen) van je computer doen verwijderen.[/i:e77c3ace8d]
 • Euh Avast slaat flink alarm. klopt dit?
  Ik heb zolang alles maar geannuleerd
 • Je bedoelt als je ComboFix wil verwijderen?

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.