Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

mbr defect virus ????

Anoniem
None
59 antwoorden
 • Heel simpel: als browservensters open blijven staan kunnen bepaalde fixes via HijackThis niet gerealiseerd worden, omdat de openstaande browser in gebruik is!
 • Gisteravond wou mijn computer niet meer starten.
  Kreeg foutmelding en bleek dat de mbr defect was.
  Dit gerepareerd.

  Nu met opstarten de meest waanzinnige processen die starten.
  Processen die ik niet vertrouwde heb ik uitgezet.
  Computer loopt ook niet echt lekker meer.

  Mbam gedraaid die heeft al een berg rotzooi weggehaald.
  Ik heb op aanraden van een vriend hijackthis gedraaid.
  Hijackthis kwam eerst met 2 foutmeldingen en daarna liep hij door

  ik heb het log van hijackthis hieronder neer gezet.
  Kan iemand dit log voor mij analyzeren

  TIA Sprokkie

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 11:35:44, on 3-8-2011
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\FRITZ!DSL\IGDCTRL.EXE
  C:\WINDOWS\system32\bgsvcgen.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe
  C:\Program Files\Lantronix\Redirector\redirsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\hpb2ksrv.exe
  C:\WINDOWS\System32\hpbhksrv.exe
  C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
  C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
  C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\NDAS\System\ndassvc.exe
  D:\National Instruments\Shared\Security\nidmsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\nisvcloc.exe
  C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe
  C:\WINDOWS\system32\slserv.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\WinAgents\TftpService.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe
  C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx .exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched .exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui .exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM .exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe
  C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray .exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI .exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper .exe
  C:\Program Files\McAfee\Common Framework\McTray.exe
  C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam .exe
  C:\Program Files\NDAS\System\ndasmgmt.exe
  C:\Documents and Settings\Ferry\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate .exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
  C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe
  C:\wincmd\wincmd32.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\MSIMN.EXE
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Documents and Settings\Ferry\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate .exe
  C:\axis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sp/msgr9/*http://www.yahoo.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr9/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:51111
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O1 - Hosts: 172.16.100.101 82.217.168.132
  O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\scriptcl.dll
  O2 - BHO: NetXfer - {83B80A9C-D91A-4F22-8DCF-EA7204039F79} - d:\Xi\NetXfer\NXIEHelper.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: WakoopaBHOClass Class - {FB4D29C1-82DE-4b80-8BB0-A7CDDDCD2773} - C:\Documents and Settings\Ferry\Local Settings\Application Data\Wakoopa Shared\WakoopaBHO.dll
  O3 - Toolbar: NetXfer - {C16CBAAC-A75C-4DB5-A0DD-CDF5CAFCDD3A} - d:\Xi\NetXfer\NXToolBar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
  O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM .exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - .DEFAULT User Startup: upef.exe (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Append the content of the link to existing PDF file - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIEAppend.HTML
  O8 - Extra context menu item: Append the content of the selected links to existing PDF file - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIEAppendSelLinks.HTML
  O8 - Extra context menu item: Append to existing PDF file - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIEAppend.HTML
  O8 - Extra context menu item: Create PDF file - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIECapture.HTML
  O8 - Extra context menu item: Create PDF file from the content of the link - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIECapture.HTML
  O8 - Extra context menu item: Create PDF files from the selected links - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIECaptureSelLinks.HTML
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Ontvang alle bestanden door NetXfer - D:\Xi\NetXfer\NXAddList.html
  O8 - Extra context menu item: Ontvangst door NetXfer - D:\Xi\NetXfer\NXAddLink.html
  O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra button: Flash Decompiler SWF Capture tool - {86B4FC19-8FA4-4FD3-B243-9AEDB42FA2D5} - C:\PROGRA~1\ELTIMA~1\FLASHD~1\iebt.dll (HKCU)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Flash Decompiler SWF Capture tool menu - {86B4FC19-8FA4-4FD3-B243-9AEDB42FA2D5} - C:\PROGRA~1\ELTIMA~1\FLASHD~1\iebt.dll (HKCU)
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
  O15 - Trusted Zone: http://www.de1103.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.godaddy.com
  O15 - Trusted Zone: http://*.moodle.org
  O15 - Trusted Zone: http://player.omroep.nl
  O15 - Trusted IP range: http://172.16.100.18
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab30149.cab
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
  O16 - DPF: {210D0CBC-8B17-48D1-B294-1A338DD2EB3A} (VatCtrl Class) - http://62.251.20.244:90/VatDec.cab
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {2E28242B-A689-11D4-80F2-0040266CBB8D} (KX-HCM10 Control) - http://212.248.100.101:91/kxhcm10.ocx
  O16 - DPF: {33415AC7-AFFA-4D55-B41C-C64C0D07DFCA} (Hewlett-Packard Printer Diagnostics) - http://h50203.www5.hp.com/HPISWeb/Customer/cabs/HPISWebManager.CAB
  O16 - DPF: {3a4f9191-65a8-11d5-85c1-0001023952c1} (TE) - http://www.skylinesoft.com/interactive/terraexplorer/install/TE.cab
  O16 - DPF: {3A7FE611-1994-4EF1-A09F-99456752289D} - http://install.wildtangent.com/ActiveLauncher/ActiveLauncher.cab
  O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.4.1.cab
  O16 - DPF: {4C39376E-FA9D-4349-BACC-D305C1750EF3} (EPUImageControl Class) - http://tools.ebayimg.com/pm/activex/eBay_Enhanced_Picture_Control_v1-0-3-48.cab
  O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
  O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/MessengerGamesContent/GameContent/nl/uno1/GAME_UNO1.cab
  O16 - DPF: {63DF43C2-469A-41F3-B119-17B1ACE8BB34} (Sony SNC-RZ30 Image Viewer) - http://81.204.25.231/home/SonySncRz30View.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1264673400140
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1264673381171
  O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://procam1.be.proserve.nl/activex/AMC.cab
  O16 - DPF: {814EA0DA-E0D9-4AA4-833C-A1A6D38E79E9} (DASWebDownload Class) - http://das.microsoft.com/activate/cab/x86/i486/NTANSI/retail/DASAct.cab
  O16 - DPF: {87BE3784-6977-4E84-AA08-55A96B9CEAC5} (Bl_camera Control) - http://77.161.40.48/bl_camera.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
  O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://172.16.100.18/activex/AxisCamControl.cab
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab
  O16 - DPF: {BC0AE9E6-E549-4554-A222-EA083A894683} (QuickUpload) - http://a01-b01.mypicturetown.com/P2PwebCmdController/x/Upld_47.CAB
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game18.zylomgames.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/4h/player.virtools.com/downloads/player/Install3.0/Installer.exe
  O16 - DPF: {C6A03519-BA6F-438E-AF3A-878F11521CA5} (JpgView Control) - http://patrick168.blogdns.com:8888/jpgview.cab
  O16 - DPF: {DAF94F73-2AA6-44D8-A562-A28831820D34} (Pixum EasyUploadX Control) - http://www.pixum.nl/apps/EasyUploadX.cab
  O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} (AxisMediaControlEmb Class) - http://165.91.110.101:2010/activex/AMC.cab
  O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} (PopCapLoader Object) - http://www.popcap.com/games/popcaploader_v10_nl.cab
  O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab57176.cab
  O16 - DPF: {E6644870-F140-11D4-B761-00D0B73F3C8E} (CamImage Class) - http://172.16.100.18/activex/AxisCamMotionControl.ocx
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/2,0,0,4539/mcfscan.cab
  O16 - DPF: {F2A84794-EE6D-447B-8C21-3BA1DC77C5B4} (SDKInstall Class) - http://activex.microsoft.com/activex/controls/sdkupdate/sdkinst.cab
  O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab
  O16 - DPF: {FFBB3F3B-0A5A-4106-BE53-DFE1E2340CB1} (DownloadManager Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.1.6.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A6611BB4-7160-44C5-BA10-39F0CE43DFFA}: NameServer = 194.109.6.66,194.109.9.99
  O20 - Winlogon Notify: winzoo32 - winzoo32.dll (file missing)
  O21 - SSODL: RenderDib - {c8c9d3ae-b292-4acf-9861-65f512a930cd} - C:\Program Files\Common Files\Render\RenderDib.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
  O23 - Service: Adobe Active File Monitor V7 (AdobeActiveFileMonitor7.0) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: AVM IGD CTRL Service - AVM Berlin - C:\Program Files\FRITZ!DSL\IGDCTRL.EXE
  O23 - Service: B's Recorder GOLD Library General Service (bgsvcgen) - B.H.A Corporation - C:\WINDOWS\system32\bgsvcgen.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: AVM FRITZ!web Routing Service (de_serv) - AVM Berlin - C:\Program Files\Common Files\AVM\de_serv.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: HP Status - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\System32\hpb2ksrv.exe
  O23 - Service: HP Status Print - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\System32\hpbhksrv.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Lookout Citadel Server (LkCitadelServer) - National Instruments, Inc. - C:\WINDOWS\system32\lkcitdl.exe
  O23 - Service: National Instruments PSP Server Locator (lkClassAds) - National Instruments Corporation - C:\WINDOWS\system32\lkads.exe
  O23 - Service: National Instruments Time Synchronization (lkTimeSync) - National Instruments Corporation - C:\WINDOWS\system32\lktsrv.exe
  O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
  O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
  O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
  O23 - Service: NDAS Service (ndassvc) - XIMETA, Inc. - C:\Program Files\NDAS\System\ndassvc.exe
  O23 - Service: National Instruments Domain Service (NIDomainService) - National Instruments Corporation - D:\National Instruments\Shared\Security\nidmsrv.exe
  O23 - Service: NI Service Locator (niSvcLoc) - National Instruments Corp. - C:\WINDOWS\system32\nisvcloc.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: Invise Panel Manager Service (PanelMgr Service) - Unknown owner - C:\Invise\PANELMGR.EXE (file missing)
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe
  O23 - Service: SwitchBoard - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
  O23 - Service: WinAgents TFTP Service 4 (WinAgentsTftpService4) - WinAgents Software Group - C:\Program Files\Common Files\WinAgents\TftpService.exe


  End of file - 19838 bytes
 • Hoi Sprokkie, laat weten hoe jij de MBR gerepareerd hebt.
  Hoe lang zit jij nog vast aan McAfee?
  Want ik kan niet niet anders stellen dat McAfee "sucks"!

  Het wordt denk ik een hele kluif jouw Windows weer recht te trekken.


  [b:537294d91a]Ik wil graag dat jij je tijdens de fix aan onderstaande regels houdt:[/b:537294d91a]
 • Ik ben nu bij stap 3
  Als ik Mbam wil starten start mbam niet.
  Staat nu al 8x in taakbeheer en wordt niet groter dan 7508KB-7532Kb
  dan start er een nieuw proces dat mbam heet.

  ook viel mij op dat ik blank window2 en hello 4 kreeg tijdens opstarten.

  wat me nu op valt in taakbeheer.

  het proces mbam start alsvolgt

  mbam .exe daarna als het 7.532Kb heeft bereikt wordt het mbam.exe
  en start er een nieuw process mbam .exe

  hoe doe ik nu stap 3 ?

  ik heb zelf ooit eens mij hosts file aangepast, om van irritante reclame in ie aftekomen.  Update 14:14

  mbam werkt weer.
  gestart vanuit de map en niet met snelkoppeling, ga nu snel verder met stap 3

  update 14:20
  hosts file verwijderd, mbam vroeg niet om opnieuw op te starten
  nu handmatig aan het opstarten.
  Krijg nu weer de melding programma beëindigen hello 4 dit programma reargeert niet.
  ik klik maar op nu beëindigen


  grt
  Sprokkie
 • Ik heb de MBr gerepareerd eerst geprobeert met de winxp herstelconsole
  twee commando's invoeren iets met fix mbr.
  dat werkte niet

  Uiteindelijk met een win98 opstartfloppy fdisk /mbr gedaan.
  dat werkte wel

  nu heb ik 8x ISUSPM.exe in de taakmagager staan.
  Ook heb ik een custom msconfig/startup.
  Daar staat ook een heleboel gedisabled.

  2x Shat.exe in de taakmanager
  1x SHSTAT .exe
  1x SHSAT.EXE

  nog een lange weg te gaan denk ik ……..

  logfile's

  Nieuw hijackthis:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 14:43:55, on 3-8-2011
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\FRITZ!DSL\IGDCTRL.EXE
  C:\WINDOWS\system32\bgsvcgen.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\hpb2ksrv.exe
  C:\WINDOWS\System32\hpbhksrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\lkcitdl.exe
  C:\WINDOWS\system32\lkads.exe
  C:\WINDOWS\system32\lktsrv.exe
  C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
  C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
  C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\NDAS\System\ndassvc.exe
  D:\National Instruments\Shared\Security\nidmsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\nisvcloc.exe
  C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe
  C:\WINDOWS\system32\slserv.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\WinAgents\TftpService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe
  C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe
  C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray .exe
  C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
  C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx .exe
  C:\WINDOWS\System32\LVComsX.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe
  C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM .exe
  C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe
  C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe
  C:\Documents and Settings\Ferry\Bureaublad\TDSSKiller.exe
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
  C:\axis\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sp/msgr9/*http://www.yahoo.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr9/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:51111
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\scriptcl.dll
  O2 - BHO: NetXfer - {83B80A9C-D91A-4F22-8DCF-EA7204039F79} - d:\Xi\NetXfer\NXIEHelper.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: WakoopaBHOClass Class - {FB4D29C1-82DE-4b80-8BB0-A7CDDDCD2773} - C:\Documents and Settings\Ferry\Local Settings\Application Data\Wakoopa Shared\WakoopaBHO.dll
  O3 - Toolbar: NetXfer - {C16CBAAC-A75C-4DB5-A0DD-CDF5CAFCDD3A} - d:\Xi\NetXfer\NXToolBar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM .exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Append the content of the link to existing PDF file - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIEAppend.HTML
  O8 - Extra context menu item: Append the content of the selected links to existing PDF file - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIEAppendSelLinks.HTML
  O8 - Extra context menu item: Append to existing PDF file - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIEAppend.HTML
  O8 - Extra context menu item: Create PDF file - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIECapture.HTML
  O8 - Extra context menu item: Create PDF file from the content of the link - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIECapture.HTML
  O8 - Extra context menu item: Create PDF files from the selected links - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIECaptureSelLinks.HTML
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Ontvang alle bestanden door NetXfer - D:\Xi\NetXfer\NXAddList.html
  O8 - Extra context menu item: Ontvangst door NetXfer - D:\Xi\NetXfer\NXAddLink.html
  O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra button: Flash Decompiler SWF Capture tool - {86B4FC19-8FA4-4FD3-B243-9AEDB42FA2D5} - C:\PROGRA~1\ELTIMA~1\FLASHD~1\iebt.dll (HKCU)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Flash Decompiler SWF Capture tool menu - {86B4FC19-8FA4-4FD3-B243-9AEDB42FA2D5} - C:\PROGRA~1\ELTIMA~1\FLASHD~1\iebt.dll (HKCU)
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
  O15 - Trusted Zone: http://www.de1103.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.godaddy.com
  O15 - Trusted Zone: http://*.moodle.org
  O15 - Trusted Zone: http://player.omroep.nl
  O15 - Trusted IP range: http://172.16.100.18
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab30149.cab
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
  O16 - DPF: {210D0CBC-8B17-48D1-B294-1A338DD2EB3A} (VatCtrl Class) - http://62.251.20.244:90/VatDec.cab
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {2E28242B-A689-11D4-80F2-0040266CBB8D} (KX-HCM10 Control) - http://212.248.100.101:91/kxhcm10.ocx
  O16 - DPF: {33415AC7-AFFA-4D55-B41C-C64C0D07DFCA} (Hewlett-Packard Printer Diagnostics) - http://h50203.www5.hp.com/HPISWeb/Customer/cabs/HPISWebManager.CAB
  O16 - DPF: {3a4f9191-65a8-11d5-85c1-0001023952c1} (TE) - http://www.skylinesoft.com/interactive/terraexplorer/install/TE.cab
  O16 - DPF: {3A7FE611-1994-4EF1-A09F-99456752289D} - http://install.wildtangent.com/ActiveLauncher/ActiveLauncher.cab
  O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.4.1.cab
  O16 - DPF: {4C39376E-FA9D-4349-BACC-D305C1750EF3} (EPUImageControl Class) - http://tools.ebayimg.com/pm/activex/eBay_Enhanced_Picture_Control_v1-0-3-48.cab
  O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
  O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/MessengerGamesContent/GameContent/nl/uno1/GAME_UNO1.cab
  O16 - DPF: {63DF43C2-469A-41F3-B119-17B1ACE8BB34} (Sony SNC-RZ30 Image Viewer) - http://81.204.25.231/home/SonySncRz30View.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1264673400140
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1264673381171
  O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://procam1.be.proserve.nl/activex/AMC.cab
  O16 - DPF: {814EA0DA-E0D9-4AA4-833C-A1A6D38E79E9} (DASWebDownload Class) - http://das.microsoft.com/activate/cab/x86/i486/NTANSI/retail/DASAct.cab
  O16 - DPF: {87BE3784-6977-4E84-AA08-55A96B9CEAC5} (Bl_camera Control) - http://77.161.40.48/bl_camera.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
  O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://172.16.100.18/activex/AxisCamControl.cab
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab
  O16 - DPF: {BC0AE9E6-E549-4554-A222-EA083A894683} (QuickUpload) - http://a01-b01.mypicturetown.com/P2PwebCmdController/x/Upld_47.CAB
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game18.zylomgames.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/4h/player.virtools.com/downloads/player/Install3.0/Installer.exe
  O16 - DPF: {C6A03519-BA6F-438E-AF3A-878F11521CA5} (JpgView Control) - http://patrick168.blogdns.com:8888/jpgview.cab
  O16 - DPF: {DAF94F73-2AA6-44D8-A562-A28831820D34} (Pixum EasyUploadX Control) - http://www.pixum.nl/apps/EasyUploadX.cab
  O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} (AxisMediaControlEmb Class) - http://165.91.110.101:2010/activex/AMC.cab
  O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} (PopCapLoader Object) - http://www.popcap.com/games/popcaploader_v10_nl.cab
  O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab57176.cab
  O16 - DPF: {E6644870-F140-11D4-B761-00D0B73F3C8E} (CamImage Class) - http://172.16.100.18/activex/AxisCamMotionControl.ocx
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/2,0,0,4539/mcfscan.cab
  O16 - DPF: {F2A84794-EE6D-447B-8C21-3BA1DC77C5B4} (SDKInstall Class) - http://activex.microsoft.com/activex/controls/sdkupdate/sdkinst.cab
  O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab
  O16 - DPF: {FFBB3F3B-0A5A-4106-BE53-DFE1E2340CB1} (DownloadManager Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.1.6.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A6611BB4-7160-44C5-BA10-39F0CE43DFFA}: NameServer = 194.109.6.66,194.109.9.99
  O20 - Winlogon Notify: winzoo32 - winzoo32.dll (file missing)
  O21 - SSODL: RenderDib - {c8c9d3ae-b292-4acf-9861-65f512a930cd} - C:\Program Files\Common Files\Render\RenderDib.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
  O23 - Service: Adobe Active File Monitor V7 (AdobeActiveFileMonitor7.0) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: AVM IGD CTRL Service - AVM Berlin - C:\Program Files\FRITZ!DSL\IGDCTRL.EXE
  O23 - Service: B's Recorder GOLD Library General Service (bgsvcgen) - B.H.A Corporation - C:\WINDOWS\system32\bgsvcgen.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: AVM FRITZ!web Routing Service (de_serv) - AVM Berlin - C:\Program Files\Common Files\AVM\de_serv.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: HP Status - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\System32\hpb2ksrv.exe
  O23 - Service: HP Status Print - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\System32\hpbhksrv.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Lookout Citadel Server (LkCitadelServer) - National Instruments, Inc. - C:\WINDOWS\system32\lkcitdl.exe
  O23 - Service: National Instruments PSP Server Locator (lkClassAds) - National Instruments Corporation - C:\WINDOWS\system32\lkads.exe
  O23 - Service: National Instruments Time Synchronization (lkTimeSync) - National Instruments Corporation - C:\WINDOWS\system32\lktsrv.exe
  O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
  O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
  O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
  O23 - Service: NDAS Service (ndassvc) - XIMETA, Inc. - C:\Program Files\NDAS\System\ndassvc.exe
  O23 - Service: National Instruments Domain Service (NIDomainService) - National Instruments Corporation - D:\National Instruments\Shared\Security\nidmsrv.exe
  O23 - Service: NI Service Locator (niSvcLoc) - National Instruments Corp. - C:\WINDOWS\system32\nisvcloc.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: Invise Panel Manager Service (PanelMgr Service) - Unknown owner - C:\Invise\PANELMGR.EXE (file missing)
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe
  O23 - Service: SwitchBoard - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
  O23 - Service: WinAgents TFTP Service 4 (WinAgentsTftpService4) - WinAgents Software Group - C:\Program Files\Common Files\WinAgents\TftpService.exe


  End of file - 19638 bytes

  ********************************************************
  ***** MBAM logfile ****
  ********************************************************

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.51.1.1800
  www.malwarebytes.org

  Databaseversie: 7360

  Windows 5.1.2600 Service Pack 3
  Internet Explorer 8.0.6001.18702

  3-8-2011 13:31:53
  mbam-log-2011-08-03 (13-31-53).txt

  Scantype: Snelle scan
  Objecten gescand: 213562
  Verstreken tijd: 31 minuut/minuten, 26 seconde(n)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 0
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata geïnfecteerd: 3
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 5

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)


  ********************************************************
  ***** TDSSKiller logfile ****
  ********************************************************  2011/08/03 14:33:19.0453 3596 TDSS rootkit removing tool 2.5.13.0 Jul 29 2011 17:24:11
  2011/08/03 14:33:19.0718 3596 ================================================================================
  2011/08/03 14:33:19.0718 3596 SystemInfo:
  2011/08/03 14:33:19.0718 3596
  2011/08/03 14:33:19.0718 3596 OS Version: 5.1.2600 ServicePack: 3.0
  2011/08/03 14:33:19.0718 3596 Product type: Workstation
  2011/08/03 14:33:19.0718 3596 ComputerName: KAYLEIGH
  2011/08/03 14:33:19.0718 3596 UserName: Ferry
  2011/08/03 14:33:19.0718 3596 Windows directory: C:\WINDOWS
  2011/08/03 14:33:19.0718 3596 System windows directory: C:\WINDOWS
  2011/08/03 14:33:19.0718 3596 Processor architecture: Intel x86
  2011/08/03 14:33:19.0718 3596 Number of processors: 1
  2011/08/03 14:33:19.0718 3596 Page size: 0x1000
  2011/08/03 14:33:19.0718 3596 Boot type: Normal boot
  2011/08/03 14:33:19.0718 3596 ================================================================================
  2011/08/03 14:33:23.0390 3596 Initialize success
  2011/08/03 14:33:35.0531 4000 ================================================================================
  2011/08/03 14:33:35.0531 4000 Scan started
  2011/08/03 14:33:35.0531 4000 Mode: Manual;
  2011/08/03 14:33:35.0531 4000 ================================================================================
  2011/08/03 14:33:36.0984 4000 61883 (914a9709fc3bf419ad2f85547f2a4832) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\61883.sys
  2011/08/03 14:33:37.0484 4000 a347bus (61c7faa37417ca5bafa0490a49cc84d6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\a347bus.sys
  2011/08/03 14:33:38.0046 4000 a347scsi (113e4b318bbaa7483ca4e582a4d63f49) C:\WINDOWS\system32\Drivers\a347scsi.sys
  2011/08/03 14:33:38.0906 4000 abp480n5 (6abb91494fe6c59089b9336452ab2ea3) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ABP480N5.SYS
  2011/08/03 14:33:39.0515 4000 ACPI (02273a448ba21a7d447daeb47810d40c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ACPI.sys
  2011/08/03 14:33:39.0968 4000 ACPIEC (63f517b1a87dabf3f5acb8a7952fc1d1) C:\WINDOWS\system32\drivers\ACPIEC.sys
  2011/08/03 14:33:40.0593 4000 adpu160m (9a11864873da202c996558b2106b0bbc) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\adpu160m.sys
  2011/08/03 14:33:41.0187 4000 aec (8bed39e3c35d6a489438b8141717a557) C:\WINDOWS\system32\drivers\aec.sys
  2011/08/03 14:33:41.0656 4000 AFD (355556d9e580915118cd7ef736653a89) C:\WINDOWS\System32\drivers\afd.sys
  2011/08/03 14:33:42.0125 4000 agp440 (08fd04aa961bdc77fb983f328334e3d7) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\agp440.sys
  2011/08/03 14:33:42.0640 4000 agpCPQ (03a7e0922acfe1b07d5db2eeb0773063) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\agpCPQ.sys
  2011/08/03 14:33:43.0015 4000 Aha154x (c23ea9b5f46c7f7910db3eab648ff013) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\aha154x.sys
  2011/08/03 14:33:43.0500 4000 aic78u2 (19dd0fb48b0c18892f70e2e7d61a1529) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\aic78u2.sys
  2011/08/03 14:33:44.0687 4000 aic78xx (b7fe594a7468aa0132deb03fb8e34326) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\aic78xx.sys
  2011/08/03 14:33:45.0718 4000 AliIde (1140ab9938809700b46bb88e46d72a96) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\aliide.sys
  2011/08/03 14:33:46.0250 4000 alim1541 (cb08aed0de2dd889a8a820cd8082d83c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\alim1541.sys
  2011/08/03 14:33:50.0578 4000 amdagp (95b4fb835e28aa1336ceeb07fd5b9398) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\amdagp.sys
  2011/08/03 14:33:51.0343 4000 amsint (79f5add8d24bd6893f2903a3e2f3fad6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\amsint.sys
  2011/08/03 14:33:51.0921 4000 Arp1394 (b5b8a80875c1dededa8b02765642c32f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\arp1394.sys
  2011/08/03 14:33:52.0562 4000 asc (62d318e9a0c8fc9b780008e724283707) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\asc.sys
  2011/08/03 14:33:53.0125 4000 asc3350p (69eb0cc7714b32896ccbfd5edcbea447) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\asc3350p.sys
  2011/08/03 14:33:53.0859 4000 asc3550 (5d8de112aa0254b907861e9e9c31d597) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\asc3550.sys
  2011/08/03 14:33:54.0390 4000 Aspi32 (54ab078660e536da72b21a27f56b035b) C:\WINDOWS\system32\drivers\aspi32.sys
  2011/08/03 14:33:54.0906 4000 AsyncMac (b153affac761e7f5fcfa822b9c4e97bc) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\asyncmac.sys
  2011/08/03 14:33:55.0515 4000 atapi (9f3a2f5aa6875c72bf062c712cfa2674) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys
  2011/08/03 14:33:56.0421 4000 ati2mtag (b9aa7785f472a658436676cdaafc94da) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2mtag.sys
  2011/08/03 14:33:57.0328 4000 Atkcfg (a1f80a3f96db9a3338b4299af8d271e4) C:\WINDOWS\system32\Drivers\atkcfg.sys
  2011/08/03 14:33:57.0890 4000 Atmarpc (9916c1225104ba14794209cfa8012159) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atmarpc.sys
  2011/08/03 14:33:58.0500 4000 audstub (d9f724aa26c010a217c97606b160ed68) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\audstub.sys
  2011/08/03 14:33:58.0921 4000 Avc (f8e6956a614f15a0860474c5e2a7de6b) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avc.sys
  2011/08/03 14:33:59.0578 4000 Beep (da1f27d85e0d1525f6621372e7b685e9) C:\WINDOWS\system32\drivers\Beep.sys
  2011/08/03 14:34:00.0062 4000 BlueletAudio (8b504a44be24b94ee6ceb95db3dca62d) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\blueletaudio.sys
  2011/08/03 14:34:00.0625 4000 Bridge (f934d1b230f84e1d19dd00ac5a7a83ed) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bridge.sys
  2011/08/03 14:34:00.0734 4000 BridgeMP (f934d1b230f84e1d19dd00ac5a7a83ed) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bridge.sys
  2011/08/03 14:34:01.0234 4000 BT (9da8abc4885aff4793d4aa420e40bb12) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\btnetdrv.sys
  2011/08/03 14:34:02.0046 4000 BT848 (4bd14d93fc4afdc08cd2fa510dea0576) C:\WINDOWS\system32\drivers\BT848.sys
  2011/08/03 14:34:02.0921 4000 BtAudio (ca141a70ad8604c6d97ab9b3084ab954) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\btaudio.sys
  2011/08/03 14:34:03.0531 4000 Btcsrusb (98e9ccb681eac4fbe00133e46d0da790) C:\WINDOWS\system32\Drivers\btcusb.sys
  2011/08/03 14:34:04.0078 4000 BTDriver (d307cb113bad063d4d56058f69b02d7a) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\btport.sys
  2011/08/03 14:34:04.0718 4000 BthEnum (b279426e3c0c344893ed78a613a73bde) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\BthEnum.sys
  2011/08/03 14:34:05.0515 4000 BTHidEnum (1a06a0b81b413886a8ca347f7c15dfc9) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\vbtenum.sys
  2011/08/03 14:34:06.0437 4000 BTHidMgr (c80ef371e87733bb44cf4a074b40a507) C:\WINDOWS\system32\Drivers\BTHidMgr.sys
  2011/08/03 14:34:07.0281 4000 BTHMODEM (fca6f069597b62d42495191ace3fc6c1) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bthmodem.sys
  2011/08/03 14:34:08.0000 4000 BthPan (80602b8746d3738f5886ce3d67ef06b6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bthpan.sys
  2011/08/03 14:34:08.0500 4000 BTHPORT (29ff6a865782d0f5b8e7fa1ffab4182b) C:\WINDOWS\system32\Drivers\BTHport.sys
  2011/08/03 14:34:09.0328 4000 BTHUSB (61364cd71ef63b0f038b7e9df00f1efa) C:\WINDOWS\system32\Drivers\BTHUSB.sys
  2011/08/03 14:34:10.0109 4000 BTKRNL (0627ed35e6c287a924c3b685815db8d8) C:\WINDOWS\system32\drivers\btkrnl.sys
  2011/08/03 14:34:10.0906 4000 BTSERIAL (e490c0b632e9e2cc551ca82a42a68d60) C:\WINDOWS\system32\drivers\btserial.sys
  2011/08/03 14:34:11.0937 4000 BTSLBCSP (5abc4b88ea25d81b34bd00b7abe9553d) C:\WINDOWS\system32\drivers\btslbcsp.sys
  2011/08/03 14:34:12.0687 4000 BTTUNER (f731d8a647a636f65ccebb6fb222bb3d) C:\WINDOWS\system32\drivers\BTTUNER.sys
  2011/08/03 14:34:13.0484 4000 BTWDNDIS (5f69dd42413a09e0b501bbf4237454a6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\btwdndis.sys
  2011/08/03 14:34:14.0359 4000 BTWUSB (540e6832d01e0b35a0e341fc0c3f5a4c) C:\WINDOWS\system32\Drivers\btwusb.sys
  2011/08/03 14:34:15.0265 4000 BTXBAR (e87c94f20284936745b8de48698a29ae) C:\WINDOWS\system32\drivers\BTXBAR.sys
  2011/08/03 14:34:15.0765 4000 CamDrL (cba8bce5bf67a3c619d5ce540bed9cf7) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Camdrl.sys
  2011/08/03 14:34:16.0562 4000 cbidf (90a673fc8e12a79afbed2576f6a7aaf9) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cbidf2k.sys
  2011/08/03 14:34:17.0046 4000 cbidf2k (90a673fc8e12a79afbed2576f6a7aaf9) C:\WINDOWS\system32\drivers\cbidf2k.sys
  2011/08/03 14:34:17.0593 4000 CCDECODE (0be5aef125be881c4f854c554f2b025c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CCDECODE.sys
  2011/08/03 14:34:18.0578 4000 cd20xrnt (f3ec03299634490e97bbce94cd2954c7) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cd20xrnt.sys
  2011/08/03 14:34:19.0218 4000 Cdaudio (c1b486a7658353d33a10cc15211a873b) C:\WINDOWS\system32\drivers\Cdaudio.sys
  2011/08/03 14:34:19.0578 4000 Cdfs (c885b02847f5d2fd45a24e219ed93b32) C:\WINDOWS\system32\drivers\Cdfs.sys
  2011/08/03 14:34:19.0953 4000 cdrbsdrv (e0042bd5bef17a6a3ef1df576bde24d1) C:\WINDOWS\system32\drivers\cdrbsdrv.sys
  2011/08/03 14:34:20.0593 4000 Cdrom (1f4260cc5b42272d71f79e570a27a4fe) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cdrom.sys
  2011/08/03 14:34:25.0078 4000 CH341SER (e9009c82c5a9e554797da649d44967b2) C:\WINDOWS\system32\Drivers\CH341SER.SYS
  2011/08/03 14:34:26.0390 4000 CmdIde (026ba1f2d9c9f742ec3823d0214cd67c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cmdide.sys
  2011/08/03 14:34:27.0062 4000 Cpqarray (3ee529119eed34cd212a215e8c40d4b6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cpqarray.sys
  2011/08/03 14:34:27.0484 4000 CprDrvr (a6c40b5061745b814efe00e980eca6d7) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CprDrvr.sys
  2011/08/03 14:34:28.0140 4000 cvintdrv (dbd89bc0dbe00dcd245be8f61dbee291) C:\WINDOWS\system32\drivers\cvintdrv.sys
  2011/08/03 14:34:28.0671 4000 dac2w2k (e550e7418984b65a78299d248f0a7f36) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\dac2w2k.sys
  2011/08/03 14:34:29.0125 4000 dac960nt (683789caa3864eb46125ae86ff677d34) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\dac960nt.sys
  2011/08/03 14:34:29.0687 4000 DCamUSBSQTECH (100ff3d9e16afb3163bd6f9aaaab7c55) C:\WINDOWS\system32\Drivers\SQcaptur.sys
  2011/08/03 14:34:30.0625 4000 DFUBTUSB (d21dab2d7f1a1dc0f1fb957b8b0a4207) C:\WINDOWS\system32\Drivers\frmupgr.sys
  2011/08/03 14:34:31.0328 4000 Disk (044452051f3e02e7963599fc8f4f3e25) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\disk.sys
  2011/08/03 14:34:31.0906 4000 dmboot (dec123e0c75971d0cc7a6c6a75e28429) C:\WINDOWS\system32\drivers\dmboot.sys
  2011/08/03 14:34:32.0812 4000 dmio (7268e66259722f6228c730685b201092) C:\WINDOWS\system32\drivers\dmio.sys
  2011/08/03 14:34:33.0328 4000 dmload (e9317282a63ca4d188c0df5e09c6ac5f) C:\WINDOWS\system32\drivers\dmload.sys
  2011/08/03 14:34:33.0781 4000 DMusic (8a208dfcf89792a484e76c40e5f50b45) C:\WINDOWS\system32\drivers\DMusic.sys
  2011/08/03 14:34:34.0500 4000 dpti2o (40f3b93b4e5b0126f2f5c0a7a5e22660) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\dpti2o.sys
  2011/08/03 14:34:35.0109 4000 dptrackerd (b625d3cc8b586ecc83215e9e5e031ad8) C:\WINDOWS\system32\drivers\dptrackerd.sys
  2011/08/03 14:34:35.0750 4000 drmkaud (8f5fcff8e8848afac920905fbd9d33c8) C:\WINDOWS\system32\drivers\drmkaud.sys
  2011/08/03 14:34:36.0312 4000 DroidCam (5b33a86197fd1180bdd52347f91dc6e7) C:\WINDOWS\system32\drivers\droidcam.sys
  2011/08/03 14:34:36.0703 4000 DS1410D (01dd1db0156d0ca545eb779fbfaec6fa) C:\WINDOWS\system32\drivers\DS1410D.sys
  2011/08/03 14:34:37.0531 4000 ElbyCDFL (59c9e1336a4508f059827d638e924c62) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ElbyCDFL.sys
  2011/08/03 14:34:37.0984 4000 ElbyCDIO (f9fb8a241685c6e4e737ed0501bef7be) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ElbyCDIO.sys
  2011/08/03 14:34:38.0359 4000 ENUM1394 (80d1b490b60e74e002dc116ec5d41748) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\enum1394.sys
  2011/08/03 14:34:38.0828 4000 Fastfat (38d332a6d56af32635675f132548343e) C:\WINDOWS\system32\drivers\Fastfat.sys
  2011/08/03 14:34:39.0390 4000 Fdc (92cdd60b6730b9f50f6a1a0c1f8cdc81) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fdc.sys
  2011/08/03 14:34:39.0812 4000 Fips (8bfffb5ac954e19dfdb96d56512aa518) C:\WINDOWS\system32\drivers\Fips.sys
  2011/08/03 14:34:40.0421 4000 Flpydisk (9d27e7b80bfcdf1cdd9b555862d5e7f0) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\flpydisk.sys
  2011/08/03 14:34:40.0843 4000 FltMgr (b2cf4b0786f8212cb92ed2b50c6db6b0) C:\WINDOWS\system32\drivers\fltmgr.sys
  2011/08/03 14:34:41.0203 4000 Fs_Rec (3e1e2bd4f39b0e2b7dc4f4d2bcc2779a) C:\WINDOWS\system32\drivers\Fs_Rec.sys
  2011/08/03 14:34:41.0781 4000 Ftdisk (fa8ca22e70245c81ff29c36af56292fc) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ftdisk.sys
  2011/08/03 14:34:42.0453 4000 GEARAspiWDM (8182ff89c65e4d38b2de4bb0fb18564e) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys
  2011/08/03 14:34:43.0000 4000 Gig5gu (8e82de2eeabde010ba323b1571562a49) C:\WINDOWS\system32\Drivers\gig5gu.sys
  2011/08/03 14:34:43.0718 4000 Gigsrf (e74a419a4cd22509de063b8327467d02) C:\WINDOWS\system32\Drivers\gigsrf.sys
  2011/08/03 14:34:44.0609 4000 Gigtnc (f6c7812dafb3b00f1f222832bf1fb380) C:\WINDOWS\system32\Drivers\gigtnc.sys
  2011/08/03 14:34:45.0453 4000 Gpc (0a02c63c8b144bd8c86b103dee7c86a2) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\msgpc.sys
  2011/08/03 14:34:46.0031 4000 hardlock (6bfd528f2f25473d3e52ca8c3c25e4df) C:\WINDOWS\system32\drivers\hardlock.sys
  2011/08/03 14:34:50.0468 4000 Haspnt (2dd25f060dc9f79b5cdf33d90ed93669) C:\WINDOWS\system32\drivers\Haspnt.sys
  2011/08/03 14:34:50.0984 4000 HidBth (d8cc702bb02ad520c3379e7ecb009ae1) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidbth.sys
  2011/08/03 14:34:51.0562 4000 hidusb (ccf82c5ec8a7326c3066de870c06daf1) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys
  2011/08/03 14:34:52.0125 4000 hpn (b028377dea0546a5fcfba928a8aefae0) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hpn.sys
  2011/08/03 14:34:52.0734 4000 HPZid412 (d03d10f7ded688fecf50f8fbf1ea9b8a) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZid412.sys
  2011/08/03 14:34:53.0281 4000 HPZipr12 (89f41658929393487b6b7d13c8528ce3) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZipr12.sys
  2011/08/03 14:34:54.0031 4000 HPZius12 (ca990306ed4ef732af9695bff24fc96f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZius12.sys
  2011/08/03 14:34:54.0609 4000 HTTP (f80a415ef82cd06ffaf0d971528ead38) C:\WINDOWS\system32\Drivers\HTTP.sys
  2011/08/03 14:34:55.0250 4000 hwdatacard (07853191b1bdee5b39be4cfcfe3b9ad4) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ewusbmdm.sys
  2011/08/03 14:34:56.0218 4000 i2omgmt (9368670bd426ebea5e8b18a62416ec28) C:\WINDOWS\system32\drivers\i2omgmt.sys
  2011/08/03 14:34:57.0031 4000 i2omp (f10863bf1ccc290babd1a09188ae49e0) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\i2omp.sys
  2011/08/03 14:34:57.0750 4000 i8042prt (c43372d0682f8e32e4ec21117e089ec0) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\i8042prt.sys
  2011/08/03 14:34:59.0140 4000 Imapi (083a052659f5310dd8b6a6cb05edcf8e) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\imapi.sys
  2011/08/03 14:34:59.0687 4000 ini910u (4a40e045faee58631fd8d91afc620719) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ini910u.sys
  2011/08/03 14:35:00.0609 4000 IntelIde (72c63ad984d427d34bd5b9db838d88eb) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelide.sys
  2011/08/03 14:35:01.0718 4000 intelppm (2d2254fac267e6b1c7865e8ebef60c6d) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelppm.sys
  2011/08/03 14:35:02.0312 4000 Ip6Fw (3bb22519a194418d5fec05d800a19ad0) C:\WINDOWS\system32\drivers\ip6fw.sys
  2011/08/03 14:35:02.0750 4000 IpFilterDriver (731f22ba402ee4b62748adaf6363c182) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys
  2011/08/03 14:35:03.0343 4000 IpInIp (b87ab476dcf76e72010632b5550955f5) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipinip.sys
  2011/08/03 14:35:03.0750 4000 IpNat (cc748ea12c6effde940ee98098bf96bb) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipnat.sys
  2011/08/03 14:35:04.0140 4000 IPSec (23c74d75e36e7158768dd63d92789a91) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipsec.sys
  2011/08/03 14:35:04.0515 4000 IRENUM (c93c9ff7b04d772627a3646d89f7bf89) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\irenum.sys
  2011/08/03 14:35:04.0875 4000 IRIS5 (885f20426ba59e6ab0a5ce0cc81e220b) C:\WINDOWS\system32\IRIS5.SYS
  2011/08/03 14:35:06.0234 4000 isapnp (0b78e1a31340e1fb1e389d5633f7c3a0) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys
  2011/08/03 14:35:07.0046 4000 Kbdclass (380397621e94b32c744e7b2cc1330390) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdclass.sys
  2011/08/03 14:35:07.0828 4000 kbdhid (b833b70fe639f01fb36cedabe57ef031) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdhid.sys
  2011/08/03 14:35:08.0593 4000 kmixer (692bcf44383d056aed41b045a323d378) C:\WINDOWS\system32\drivers\kmixer.sys
  2011/08/03 14:35:09.0125 4000 KSecDD (b467646c54cc746128904e1654c750c1) C:\WINDOWS\system32\drivers\KSecDD.sys
  2011/08/03 14:35:10.0046 4000 lfsfilt (6d32777644476ff37dfe8ac0abda6e26) C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\lfsfilt.sys
  2011/08/03 14:35:10.0703 4000 lpx (1b69ecb4637137c244327dc7d6fedce2) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\lpx.sys
  2011/08/03 14:35:11.0187 4000 Ltxred (5a8e14fc728b4b65151855076ce5a3c9) C:\WINDOWS\System32\drivers\ltxred.sys
  2011/08/03 14:35:11.0656 4000 LVUSBSta (90259f3a20fbaec1a08d74ef5415b9d8) C:\WINDOWS\system32\drivers\lvusbsta.sys
  2011/08/03 14:35:12.0218 4000 MBAMSwissArmy (b18225739ed9caa83ba2df966e9f43e8) C:\WINDOWS\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
  2011/08/03 14:35:13.0031 4000 mfeapfk (4f557e7140124f7dd347e6e6ba11a696) C:\WINDOWS\system32\drivers\mfeapfk.sys
  2011/08/03 14:35:13.0640 4000 mfeavfk (5a88fc236667c8c245f19c62a5e18e70) C:\WINDOWS\system32\drivers\mfeavfk.sys
  2011/08/03 14:35:14.0406 4000 mfebopk (e0bf92925c2a68662d32439bef5e9c1f) C:\WINDOWS\system32\drivers\mfebopk.sys
  2011/08/03 14:35:15.0125 4000 mfehidk (9ac9ea61e33af81b60a65cdb71474ea6) C:\WINDOWS\system32\drivers\mfehidk.sys
  2011/08/03 14:35:15.0375 4000 mferkdk (fda7f14ad5dda9fca8ee2bae222cd5fb) C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\mferkdk.sys
  2011/08/03 14:35:15.0906 4000 mfetdik (0371251b81b9898a79a80970be7fadab) C:\WINDOWS\system32\drivers\mfetdik.sys
  2011/08/03 14:35:16.0687 4000 mnmdd (4ae068242760a1fb6e1a44bf4e16afa6) C:\WINDOWS\system32\drivers\mnmdd.sys
  2011/08/03 14:35:17.0281 4000 Modem (8114eeac353f549331ab73e9af4219ed) C:\WINDOWS\system32\drivers\Modem.sys
  2011/08/03 14:35:17.0875 4000 Mouclass (1a4e2214dd63e4a876463d3427ee8261) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouclass.sys
  2011/08/03 14:35:18.0640 4000 mouhid (18017899254e01371e1a39754d6bf98c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys
  2011/08/03 14:35:19.0375 4000 MountMgr (a80b9a0bad1b73637dbcbba7df72d3fd) C:\WINDOWS\system32\drivers\MountMgr.sys
  2011/08/03 14:35:20.0015 4000 mraid35x (3f4bb95e5a44f3be34824e8e7caf0737) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mraid35x.sys
  2011/08/03 14:35:20.0671 4000 MRxDAV (11d42bb6206f33fbb3ba0288d3ef81bd) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mrxdav.sys
  2011/08/03 14:35:21.0218 4000 MRxSmb (0dc719e9b15e902346e87e9dcd5751fa) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
  2011/08/03 14:35:22.0078 4000 MSDV (1477849772712bac69c144dcf2c9ce81) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\msdv.sys
  2011/08/03 14:35:22.0421 4000 Msfs (c941ea2454ba8350021d774daf0f1027) C:\WINDOWS\system32\drivers\Msfs.sys
  2011/08/03 14:35:22.0953 4000 MSKSSRV (d1575e71568f4d9e14ca56b7b0453bf1) C:\WINDOWS\system32\drivers\MSKSSRV.sys
  2011/08/03 14:35:23.0656 4000 MSPCLOCK (325bb26842fc7ccc1fcce2c457317f3e) C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPCLOCK.sys
  2011/08/03 14:35:24.0328 4000 MSPQM (bad59648ba099da4a17680b39730cb3d) C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPQM.sys
  2011/08/03 14:35:25.0031 4000 mssmbios (af5f4f3f14a8ea2c26de30f7a1e17136) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mssmbios.sys
  2011/08/03 14:35:25.0531 4000 MSTEE (e53736a9e30c45fa9e7b5eac55056d1d) C:\WINDOWS\system32\drivers\MSTEE.sys
  2011/08/03 14:35:26.0015 4000 Mtlmnt5 (d7ecb8feb68e6d93a2d3c6e298f77e3d) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Mtlmnt5.sys
  2011/08/03 14:35:27.0031 4000 Mtlstrm (4b422cbca2c528dc0a7e48a14bf0e487) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Mtlstrm.sys
  2011/08/03 14:35:29.0125 4000 Mup (de6a75f5c270e756c5508d94b6cf68f5) C:\WINDOWS\system32\drivers\Mup.sys
  2011/08/03 14:35:29.0703 4000 NABTSFEC (5b50f1b2a2ed47d560577b221da734db) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NABTSFEC.sys
  2011/08/03 14:35:30.0078 4000 Nbf (c087dd7fa47c4a43683df764fbfa30a7) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nbf.sys
  2011/08/03 14:35:30.0984 4000 ndasbus (003a87e7660f51db68fd511c09857dc0) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ndasbus.sys
  2011/08/03 14:35:31.0609 4000 ndasscsi (d2f2a2261e40e6280a571971fa7ed024) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ndasscsi.sys
  2011/08/03 14:35:32.0218 4000 NDIS (1df7f42665c94b825322fae71721130d) C:\WINDOWS\system32\drivers\NDIS.sys
  2011/08/03 14:35:32.0593 4000 NdisIP (7ff1f1fd8609c149aa432f95a8163d97) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NdisIP.sys
  2011/08/03 14:35:33.0093 4000 NdisTapi (1ab3d00c991ab086e69db84b6c0ed78f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ndistapi.sys
  2011/08/03 14:35:33.0625 4000 Ndisuio (f927a4434c5028758a842943ef1a3849) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ndisuio.sys
  2011/08/03 14:35:34.0062 4000 NdisWan (edc1531a49c80614b2cfda43ca8659ab) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ndiswan.sys
  2011/08/03 14:35:34.0484 4000 NDProxy (9282bd12dfb069d3889eb3fcc1000a9b) C:\WINDOWS\system32\drivers\NDProxy.sys
  2011/08/03 14:35:35.0078 4000 NetBIOS (5d81cf9a2f1a3a756b66cf684911cdf0) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\netbios.sys
  2011/08/03 14:35:35.0546 4000 NetBT (74b2b2f5bea5e9a3dc021d685551bd3d) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\netbt.sys
  2011/08/03 14:35:36.0125 4000 NHostNT1 (527b01c1e9925e730132e77c742013ec) C:\WINDOWS\System32\Drivers\NHOSTNT1.SYS
  2011/08/03 14:35:36.0671 4000 NHOSTNT3 (b937f16f82a503ec4db65cf171f694fb) C:\WINDOWS\System32\Drivers\NHOSTNT3.SYS
  2011/08/03 14:35:37.0218 4000 NIC1394 (e9e47cfb2d461fa0fc75b7a74c6383ea) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nic1394.sys
  2011/08/03 14:35:37.0859 4000 nm (1e421a6bcf2203cc61b821ada9de878b) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NMnt.sys
  2011/08/03 14:35:38.0406 4000 nmwcd (48fb907b069524f2dc7ba62a0762850c) C:\WINDOWS\system32\drivers\ccdcmb.sys
  2011/08/03 14:35:39.0078 4000 nmwcdc (2914ceb789964141ac6e22c6bc980c42) C:\WINDOWS\system32\drivers\ccdcmbo.sys
  2011/08/03 14:35:39.0609 4000 NPF (b15e0180c43d8b5219196d76878cc2dd) C:\WINDOWS\system32\drivers\npf.sys
  2011/08/03 14:35:40.0328 4000 Npfs (3182d64ae053d6fb034f44b6def8034a) C:\WINDOWS\system32\drivers\Npfs.sys
  2011/08/03 14:35:41.0015 4000 Ntfs (78a08dd6a8d65e697c18e1db01c5cdca) C:\WINDOWS\system32\drivers\Ntfs.sys
  2011/08/03 14:35:41.0890 4000 NtMtlFax (c647b107685d6f8a7a6d4f41365fc2ef) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NtMtlFax.sys
  2011/08/03 14:35:42.0718 4000 Null (73c1e1f395918bc2c6dd67af7591a3ad) C:\WINDOWS\system32\drivers\Null.sys
  2011/08/03 14:35:44.0234 4000 NwlnkFlt (b305f3fad35083837ef46a0bbce2fc57) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnkflt.sys
  2011/08/03 14:35:44.0765 4000 NwlnkFwd (c99b3415198d1aab7227f2c88fd664b9) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnkfwd.sys
  2011/08/03 14:35:45.0375 4000 NwlnkIpx (8b8b1be2dba4025da6786c645f77f123) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnkipx.sys
  2011/08/03 14:35:45.0765 4000 NwlnkNb (56d34a67c05e94e16377c60609741ff8) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnknb.sys
  2011/08/03 14:35:46.0250 4000 NwlnkSpx (c0bb7d1615e1acbdc99757f6ceaf8cf0) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnkspx.sys
  2011/08/03 14:35:46.0843 4000 ohci1394 (ca33832df41afb202ee7aeb05145922f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ohci1394.sys
  2011/08/03 14:35:47.0234 4000 Parclass (d46373f7d9aaeb4a5dd734c1eca67a66) C:\WINDOWS\System32\Drivers\Parclass.sys
  2011/08/03 14:35:47.0718 4000 Parport (e3934ccc20a4d24f1924e13d36d2a5bd) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\parport.sys
  2011/08/03 14:35:48.0312 4000 PartMgr (beb3ba25197665d82ec7065b724171c6) C:\WINDOWS\system32\drivers\PartMgr.sys
  2011/08/03 14:35:48.0687 4000 ParVdm (1eade28746a64c21e0a808bb12a63326) C:\WINDOWS\system32\drivers\ParVdm.sys
  2011/08/03 14:35:49.0890 4000 pccsmcfd (fd2041e9ba03db7764b2248f02475079) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pccsmcfd.sys
  2011/08/03 14:35:50.0671 4000 PCI (3b166f9f753c21aedaa9a6bd76b49655) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys
  2011/08/03 14:35:51.0203 4000 PCIIde (b31edeba4da28283f6b8dc4756fb9585) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys
  2011/08/03 14:35:51.0843 4000 Pcmcia (2137ffd65f8e609a3a5acd487c56cce0) C:\WINDOWS\system32\drivers\Pcmcia.sys
  2011/08/03 14:35:52.0234 4000 Pcouffin (1f7f4eaf77d51aa3891d5ee2fdc6976b) C:\WINDOWS\system32\Drivers\Pcouffin.sys
  2011/08/03 14:35:54.0468 4000 perc2 (6c14b9c19ba84f73d3a86dba11133101) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\perc2.sys
  2011/08/03 14:35:55.0031 4000 perc2hib (f50f7c27f131afe7beba13e14a3b9416) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\perc2hib.sys
  2011/08/03 14:35:55.0812 4000 pfc (da86016f0672ada925f589ede715f185) C:\WINDOWS\system32\drivers\pfc.sys
  2011/08/03 14:35:56.0500 4000 PptpMiniport (efeec01b1d3cf84f16ddd24d9d9d8f99) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\raspptp.sys
  2011/08/03 14:35:56.0875 4000 Processor (82a17eca34d801590a67c0a2244965ed) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\processr.sys
  2011/08/03 14:35:57.0234 4000 PSched (09298ec810b07e5d582cb3a3f9255424) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\psched.sys
  2011/08/03 14:35:57.0703 4000 Ptilink (80d317bd1c3dbc5d4fe7b1678c60cadd) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ptilink.sys
  2011/08/03 14:35:58.0171 4000 PxHelp20 (d86b4a68565e444d76457f14172c875a) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\PxHelp20.sys
  2011/08/03 14:35:58.0609 4000 ql1080 (0a63fb54039eb5662433caba3b26dba7) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ql1080.sys
  2011/08/03 14:35:59.0046 4000 Ql10wnt (6503449e1d43a0ff0201ad5cb1b8c706) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ql10wnt.sys
  2011/08/03 14:35:59.0484 4000 ql12160 (156ed0ef20c15114ca097a34a30d8a01) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ql12160.sys
  2011/08/03 14:35:59.0937 4000 ql1240 (70f016bebde6d29e864c1230a07cc5e6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ql1240.sys
  2011/08/03 14:36:00.0312 4000 ql1280 (907f0aeea6bc451011611e732bd31fcf) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ql1280.sys
  2011/08/03 14:36:00.0687 4000 RasAcd (fe0d99d6f31e4fad8159f690d68ded9c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rasacd.sys
  2011/08/03 14:36:01.0125 4000 Rasl2tp (11b4a627bc9614b885c4969bfa5ff8a6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys
  2011/08/03 14:36:01.0515 4000 RasPppoe (5bc962f2654137c9909c3d4603587dee) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\raspppoe.sys
  2011/08/03 14:36:01.0921 4000 Raspti (fdbb1d60066fcfbb7452fd8f9829b242) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\raspti.sys
  2011/08/03 14:36:02.0296 4000 Rdbss (7ad224ad1a1437fe28d89cf22b17780a) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rdbss.sys
  2011/08/03 14:36:02.0843 4000 RDPCDD (4912d5b403614ce99c28420f75353332) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RDPCDD.sys
  2011/08/03 14:36:03.0500 4000 rdpdr (15cabd0f7c00c47c70124907916af3f1) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rdpdr.sys
  2011/08/03 14:36:03.0937 4000 RDPWD (6728e45b66f93c08f11de2e316fc70dd) C:\WINDOWS\system32\drivers\RDPWD.sys
  2011/08/03 14:36:04.0343 4000 redbook (4173bc66e485fd77a03c4819f60bd0da) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\redbook.sys
  2011/08/03 14:36:04.0890 4000 RFCOMM (851c30df2807fcfa21e4c681a7d6440e) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rfcomm.sys
  2011/08/03 14:36:05.0296 4000 RimUsb (f17713d108aca124a139fde877eef68a) C:\WINDOWS\system32\Drivers\RimUsb.sys
  2011/08/03 14:36:05.0765 4000 RimVSerPort (2c4fb2e9f039287767c384e46ee91030) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RimSerial.sys
  2011/08/03 14:36:06.0390 4000 ROOTMODEM (d8b0b4ade32574b2d9c5cc34dc0dbbe7) C:\WINDOWS\system32\Drivers\RootMdm.sys
  2011/08/03 14:36:06.0859 4000 rtl8139 (d0ac0b0355a3ffb85eb77b083cd0627c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\R8139n51.SYS
  2011/08/03 14:36:07.0484 4000 Secdrv (90a3935d05b494a5a39d37e71f09a677) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\secdrv.sys
  2011/08/03 14:36:07.0906 4000 Ser2pl (b490ad520257dda26c1d587a71e527b5) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ser2pl.sys
  2011/08/03 14:36:08.0359 4000 Serenum (0f29512ccd6bead730039fb4bd2c85ce) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\serenum.sys
  2011/08/03 14:36:08.0796 4000 Serial (92c21762653bb2ce51147eb8a9aa654f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\serial.sys
  2011/08/03 14:36:09.0296 4000 Sfloppy (8e6b8c671615d126fdc553d1e2de5562) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sfloppy.sys
  2011/08/03 14:36:09.0703 4000 siellif (a684ce1204c1375479b2eeb0ff85b774) C:\WINDOWS\system32\Drivers\siellif.sys
  2011/08/03 14:36:10.0187 4000 Sieupapp (79b39981c23d58fe9c003d7cfa797ecc) C:\WINDOWS\system32\Drivers\Sieupapp.sys
  2011/08/03 14:36:11.0046 4000 Sieupdfu (1583a0a8d3d10322b396cb791448f76c) C:\WINDOWS\system32\Drivers\Sieupdfu.sys
  2011/08/03 14:36:12.0562 4000 sisagp (1630fbdbcb0cf3a60c02b6f140bab98b) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SISAGPX.sys
  2011/08/03 14:36:13.0218 4000 SLIP (866d538ebe33709a5c9f5c62b73b7d14) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SLIP.sys
  2011/08/03 14:36:14.0359 4000 Slntamr (360818a7d42cf54fe2a5eda3b57b7304) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\slntamr.sys
  2011/08/03 14:36:15.0000 4000 SlNtHal (facf8683e67f9f048c537ab82c31c193) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Slnthal.sys
  2011/08/03 14:36:15.0453 4000 SlWdmSup (a7bca2b23ad739d487a3c7e4dfb39696) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SlWdmSup.sys
  2011/08/03 14:36:16.0078 4000 SONYPVU1 (a1eceeaa5c5e74b2499eb51d38185b84) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SONYPVU1.SYS
  2011/08/03 14:36:16.0515 4000 Sparrow (83c0f71f86d3bdaf915685f3d568b20e) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sparrow.sys
  2011/08/03 14:36:17.0375 4000 splitter (ab8b92451ecb048a4d1de7c3ffcb4a9f) C:\WINDOWS\system32\drivers\splitter.sys
  2011/08/03 14:36:18.0062 4000 sr (64d2a7640e0767ecd3bcb38d3200e7ce) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sr.sys
  2011/08/03 14:36:18.0546 4000 SR9USB (1f9c2056c10f45d5628fbc146d191328) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sr9usb.sys
  2011/08/03 14:36:19.0343 4000 Srv (47ddfc2f003f7f9f0592c6874962a2e7) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\srv.sys
  2011/08/03 14:36:19.0921 4000 STAC97NA (fea4a08b4358798c92f13e14b3ece4c4) C:\WINDOWS\system32\drivers\stac97na.sys
  2011/08/03 14:36:20.0531 4000 STAC97NH (a936f5a5ce056b0bb6bdea18104780aa) C:\WINDOWS\system32\drivers\stac97nh.sys
  2011/08/03 14:36:21.0234 4000 streamip (77813007ba6265c4b6098187e6ed79d2) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\StreamIP.sys
  2011/08/03 14:36:21.0906 4000 swenum (3941d127aef12e93addf6fe6ee027e0f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\swenum.sys
  2011/08/03 14:36:22.0359 4000 swmidi (8ce882bcc6cf8a62f2b2323d95cb3d01) C:\WINDOWS\system32\drivers\swmidi.sys
  2011/08/03 14:36:22.0750 4000 symc810 (1ff3217614018630d0a6758630fc698c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\symc810.sys
  2011/08/03 14:36:23.0421 4000 symc8xx (070e001d95cf725186ef8b20335f933c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\symc8xx.sys
  2011/08/03 14:36:23.0859 4000 sym_hi (80ac1c4abbe2df3b738bf15517a51f2c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sym_hi.sys
  2011/08/03 14:36:24.0328 4000 sym_u3 (bf4fab949a382a8e105f46ebb4937058) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sym_u3.sys
  2011/08/03 14:36:25.0171 4000 sysaudio (8b83f3ed0f1688b4958f77cd6d2bf290) C:\WINDOWS\system32\drivers\sysaudio.sys
  2011/08/03 14:36:25.0781 4000 Tcpip (9aefa14bd6b182d61e3119fa5f436d3d) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\tcpip.sys
  2011/08/03 14:36:26.0359 4000 TDPIPE (6471a66807f5e104e4885f5b67349397) C:\WINDOWS\system32\drivers\TDPIPE.sys
  2011/08/03 14:36:26.0921 4000 TDTCP (c56b6d0402371cf3700eb322ef3aaf61) C:\WINDOWS\system32\drivers\TDTCP.sys
  2011/08/03 14:36:27.0875 4000 TermDD (88155247177638048422893737429d9e) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\termdd.sys
  2011/08/03 14:36:28.0515 4000 TosIde (5bc2144ab4f6090f12e49e9648b5a702) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\toside.sys
  2011/08/03 14:36:29.0140 4000 TVicPort (97dd70feca64fb4f63de7bb7e66a80b1) C:\WINDOWS\system32\drivers\TVicPort.sys
  2011/08/03 14:36:31.0453 4000 Udfs (5787b80c2e3c5e2f56c2a233d91fa2c9) C:\WINDOWS\system32\drivers\Udfs.sys
  2011/08/03 14:36:31.0796 4000 ultra (1b698a51cd528d8da4ffaed66dfc51b9) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ultra.sys
  2011/08/03 14:36:32.0296 4000 Update (402ddc88356b1bac0ee3dd1580c76a31) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\update.sys
  2011/08/03 14:36:32.0718 4000 upperdev (e526a166e6acafd0a9b3841d3941669e) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbser_lowerflt.sys
  2011/08/03 14:36:33.0281 4000 USBAAPL (d4fb6ecc60a428564ba8768b0e23c0fc) C:\WINDOWS\system32\Drivers\usbaapl.sys
  2011/08/03 14:36:33.0984 4000 usbaudio (e919708db44ed8543a7c017953148330) C:\WINDOWS\system32\drivers\usbaudio.sys
  2011/08/03 14:36:34.0562 4000 usbccgp (173f317ce0db8e21322e71b7e60a27e8) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys
  2011/08/03 14:36:34.0812 4000 usbehci (65dcf09d0e37d4c6b11b5b0b76d470a7) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbehci.sys
  2011/08/03 14:36:35.0109 4000 usbhub (1ab3cdde553b6e064d2e754efe20285c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbhub.sys
  2011/08/03 14:36:35.0375 4000 Usblink (5512152fb6ece76648787b617e60bce9) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ulink.sys
  2011/08/03 14:36:35.0718 4000 usbohci (0daecce65366ea32b162f85f07c6753b) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbohci.sys
  2011/08/03 14:36:35.0921 4000 usbprint (a717c8721046828520c9edf31288fc00) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbprint.sys
  2011/08/03 14:36:36.0171 4000 usbscan (a0b8cf9deb1184fbdd20784a58fa75d4) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys
  2011/08/03 14:36:36.0390 4000 usbser (1c888b000c2f9492f4b15b5b6b84873e) C:\WINDOWS\system32\drivers\usbser.sys
  2011/08/03 14:36:36.0593 4000 UsbserFilt (6f3e3c6811b930d2414552a2e4a40f36) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbser_lowerfltj.sys
  2011/08/03 14:36:36.0921 4000 USBSTOR (a32426d9b14a089eaa1d922e0c5801a9) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS
  2011/08/03 14:36:37.0109 4000 usbuhci (26496f9dee2d787fc3e61ad54821ffe6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbuhci.sys
  2011/08/03 14:36:37.0296 4000 usb_rndisx (b6cc50279d6cd28e090a5d33244adc9a) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usb8023x.sys
  2011/08/03 14:36:37.0593 4000 V90drv (4a55bdd4a1ffe650c3c2f8687c2ea4c2) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\v90drv.sys
  2011/08/03 14:36:38.0015 4000 VBoxDrv (3e4b3de332634151d10bca5c0f3dd226) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\VBoxDrv.sys
  2011/08/03 14:36:38.0375 4000 VBoxNetAdp (02cf071ee8cad9667ec0736c57360b70) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\VBoxNetAdp.sys
  2011/08/03 14:36:38.0937 4000 VBoxUSB (3016f030106fb4b482d0cd12d2b59648) C:\WINDOWS\system32\Drivers\VBoxUSB.sys
  2011/08/03 14:36:39.0343 4000 VBoxUSBMon (be71306e451c5f9de9a64b32038314ee) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\VBoxUSBMon.sys
  2011/08/03 14:36:39.0656 4000 VComm (9ebee4a060c5364a31aeaa04eac2af1e) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\VComm.sys
  2011/08/03 14:36:39.0984 4000 VcommMgr (630bbdbf5490f8f57abe650da63661a0) C:\WINDOWS\system32\Drivers\VcommMgr.sys
  2011/08/03 14:36:40.0359 4000 VgaSave (0d3a8fafceacd8b7625cd549757a7df1) C:\WINDOWS\System32\drivers\vga.sys
  2011/08/03 14:36:40.0562 4000 VHidMinidrv (286322009f2b3ac055981c28dfb72ebf) C:\WINDOWS\system32\drivers\VHIDMini.sys
  2011/08/03 14:36:40.0937 4000 viaagp (754292ce5848b3738281b4f3607eaef4) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\viaagp.sys
  2011/08/03 14:36:41.0218 4000 ViaIde (3b3efcda263b8ac14fdf9cbdd0791b2e) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\viaide.sys
  2011/08/03 14:36:41.0468 4000 VolSnap (8ab662b3c4691e6ddf61c96bb5b7d103) C:\WINDOWS\system32\drivers\VolSnap.sys
  2011/08/03 14:36:41.0859 4000 VPCAppSv (7bf783faf307bc04130b36b4f76e5f3d) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\VPCAppSv.sys
  2011/08/03 14:36:42.0203 4000 vsbus (7b9085a650186a66832c9610096dba56) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\vsb.sys
  2011/08/03 14:36:42.0546 4000 vserial (3c2b0d54a0ae00f0b7a88cc4a3c46634) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\vserial.sys
  2011/08/03 14:36:43.0109 4000 Wanarp (e20b95baedb550f32dd489265c1da1f6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wanarp.sys
  2011/08/03 14:36:43.0343 4000 wceusbsh (dc7f91b2ed24a738c807ea07f298928c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wceusbsh.sys
  2011/08/03 14:36:43.0718 4000 Wdf01000 (d918617b46457b9ac28027722e30f647) C:\WINDOWS\system32\Drivers\wdf01000.sys
  2011/08/03 14:36:44.0296 4000 wdmaud (6768acf64b18196494413695f0c3a00f) C:\WINDOWS\system32\drivers\wdmaud.sys
  2011/08/03 14:36:44.0671 4000 WinDriver6 (22db0dcb37e73195d9fe43b2480b884f) C:\WINDOWS\system32\drivers\windrvr6.sys
  2011/08/03 14:36:45.0515 4000 WpdUsb (cf4def1bf66f06964dc0d91844239104) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wpdusb.sys
  2011/08/03 14:36:45.0781 4000 WSTCODEC (c98b39829c2bbd34e454150633c62c78) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WSTCODEC.SYS
  2011/08/03 14:36:46.0078 4000 WudfPf (6ff66513d372d479ef1810223c8d20ce) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WudfPf.sys
  2011/08/03 14:36:46.0515 4000 WudfRd (ac13cb789d93412106b0fb6c7eb2bcb6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wudfrd.sys
  2011/08/03 14:36:46.0781 4000 wylz (c51123a9f5fde288b0d6dcd0865f673b) C:\WINDOWS\system32\drivers\wylz.sys
  2011/08/03 14:36:52.0296 4000 ZD1211U(ZyDAS) (748ebbf816261873307695d02989e78a) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\zd1211u.sys
  2011/08/03 14:36:52.0593 4000 ZDBRGSYS (f506a40dc8890f61cc6660efbecc0810) C:\WINDOWS\system32\ZDBRGSYS.SYS
  2011/08/03 14:36:53.0343 4000 ZDPNDIS5 (29c917279d79848b3dd94909fc00e2a8) C:\WINDOWS\system32\ZDPNDIS5.SYS
  2011/08/03 14:36:53.0921 4000 MBR (0x1B8) (8f558eb6672622401da993e1e865c861) \Device\Harddisk0\DR0
  2011/08/03 14:36:54.0171 4000 MBR (0x1B8) (8f558eb6672622401da993e1e865c861) \Device\Harddisk1\DR1
  2011/08/03 14:36:54.0218 4000 Boot (0x1200) (b43e4a73f8ef8ea4f854a2b15af269b3) \Device\Harddisk0\DR0\Partition0
  2011/08/03 14:36:54.0250 4000 Boot (0x1200) (34f6216cf37d8a5012a1d03ff716c7df) \Device\Harddisk1\DR1\Partition0
  2011/08/03 14:36:54.0296 4000 Boot (0x1200) (6a0396aeeea8a354e8e25b30d9122080) \Device\Harddisk1\DR1\Partition1
  2011/08/03 14:36:54.0328 4000 ================================================================================
  2011/08/03 14:36:54.0328 4000 Scan finished
  2011/08/03 14:36:54.0328 4000 ================================================================================
  2011/08/03 14:36:54.0375 2436 Detected object count: 0
  2011/08/03 14:36:54.0375 2436 Actual detected object count: 0
 • Hoi sprokkie, we gaan verder:

 • Zo, de combofix uitgevoerd.
  hieronder het logfile.

  ik had alles 4us scanners uitgezet zoals de linkjes omschreven.
  kreeg toch een melding dat norton actief was.

  De norton removal tool erover heen gehaalt en toen ging het goed.

  combofix log:

  ComboFix 11-08-03.02 - Ferry 03-08-2011 16:14:44.1.1 - x86
  Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.1023.569 [GMT 2:00]
  Gestart vanuit: c:\documents and settings\Ferry\Bureaublad\ComboFix.exe
  AV: McAfee VirusScan Enterprise *Disabled/Updated* {918A2B0B-2C60-4016-A4AB-E868DEABF7F0}
  .
  .
  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  C:\5959xdat.exe
  c:\ati technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Autorun.exe
  C:\Autorun.inf
  C:\Autorun.ini
  c:\documents and settings\Default User\WINDOWS
  c:\documents and settings\Ferry\Application Data\Adobe\plugs
  c:\documents and settings\Ferry\Application Data\Adobe\shed
  c:\documents and settings\Ferry\Application Data\Autorun.vbs
  c:\documents and settings\Ferry\Application Data\chrtmp
  c:\documents and settings\Ferry\Application Data\delme.bat
  c:\documents and settings\Ferry\Application Data\Ferrylog.dat
  c:\documents and settings\Ferry\Application Data\Sysutils_Update
  c:\documents and settings\Ferry\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  c:\documents and settings\Ferry\Local Settings\Application Data\PanelClix Software\PanelClix Software.exe
  c:\documents and settings\Ferry\lu0001.bin
  c:\documents and settings\Ferry\Mijn documenten\DPE.DUS
  c:\documents and settings\Ferry\Mijn documenten\Readiris.DUS
  c:\documents and settings\Ferry\Onlangs geopend\SIP000BFD90922A.cnf
  c:\documents and settings\Ferry\Onlangs geopend\Thumbs.db
  c:\documents and settings\Ferry\UserData\W3BJQCPD
  c:\documents and settings\Ferry\WINDOWS
  c:\documents and settings\Gast\WINDOWS
  c:\documents and settings\LocalService\Application Data\Install.dat
  C:\kill.exe
  c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe
  c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe
  c:\program files\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe
  c:\program files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
  c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe
  c:\program files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  c:\program files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM .exe
  c:\program files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe
  c:\program files\install_piet.exe
  c:\program files\install_piet.exe\piet_107.exe
  c:\program files\install_piet.exe\sint_200.exe
  c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe
  c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  c:\program files\Logitech\Video\ISStart.exe
  c:\program files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam .exe
  c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam .exe
  c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe
  c:\program files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe
  c:\program files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE
  c:\program files\messenger\msmsgsin.exe
  c:\program files\Microsoft ActiveSync\Wcescomm .exe
  C:\Thumbs.db
  c:\windows\5359-8621-2429-7641-5702
  c:\windows\5359-8621-2429-7641-5702\ActiveUser.SLS
  c:\windows\5359-8621-2429-7641-5702\CheckOut.SLS
  c:\windows\5359-8621-2429-7641-5702\Licence.SLS
  c:\windows\Downloaded Program Files\popcaploader.dll
  c:\windows\Downloaded Program Files\popcaploader.inf
  c:\windows\IsUn0413.exe
  c:\windows\iun6002.exe
  c:\windows\system\VI30AUT.DLL
  c:\windows\system32\_002687_.tmp.dll
  c:\windows\system32\ccrpTmr6.dll
  c:\windows\system32\config\systemprofile\WINDOWS
  c:\windows\system32\Ijl11.dll
  c:\windows\system32\regobj.dll
  c:\windows\system32\win.ini
  c:\windows\system32\winsusrm.dll
  c:\windows\system32\winsusrx.dll
  c:\windows\unin0407.exe
  c:\windows\unin0413.exe
  .
  [code:1:69801cf11c] <pre>
  c:\ati technologies\ATI Control Panel\atiptaxx .exe —^> c:\ati technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  </pre> [/code:1:69801cf11c]
  .
  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  ——-\Legacy_SSHNAS
  ——-\Service_SwitchBoard
  .
  .
  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2011-07-03 to 2011-08-03 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  2011-08-02 18:54 . 2011-08-02 19:05 ——– d—–w- c:\documents and settings\NetworkService\Favorieten
  2011-08-02 18:45 . 2011-08-03 08:34 ——– d—–w- c:\documents and settings\Ferry\Application Data\Ifla
  2011-08-02 18:45 . 2011-08-02 18:45 ——– d—–w- c:\documents and settings\Ferry\Application Data\Qiavaw
  2011-08-01 08:46 . 2011-04-25 16:05 743424 ——w- c:\windows\system32\dllcache\iedvtool.dll
  2011-08-01 08:44 . 2011-04-21 13:37 105472 ——w- c:\windows\system32\dllcache\mup.sys
  2011-08-01 08:40 . 2010-11-02 15:17 40960 ——w- c:\windows\system32\dllcache\ndproxy.sys
  2011-08-01 08:40 . 2010-10-11 14:59 45568 ——w- c:\windows\system32\dllcache\wab.exe
  2011-08-01 08:39 . 2010-09-18 06:53 954368 ——w- c:\windows\system32\dllcache\mfc40.dll
  2011-08-01 08:39 . 2010-09-18 06:53 953856 ——w- c:\windows\system32\dllcache\mfc40u.dll
  2011-08-01 08:39 . 2011-02-08 13:33 978944 ——w- c:\windows\system32\dllcache\mfc42.dll
  2011-08-01 08:38 . 2010-08-23 16:13 617472 ——w- c:\windows\system32\dllcache\comctl32.dll
  2011-08-01 08:37 . 2010-06-18 13:36 3558912 ——w- c:\windows\system32\dllcache\moviemk.exe
  2011-08-01 08:35 . 2010-06-14 14:31 744448 ——w- c:\windows\system32\dllcache\helpsvc.exe
  2011-08-01 08:34 . 2010-02-12 10:03 293376 ——w- c:\windows\system32\browserchoice.exe
  2011-07-29 23:46 . 2011-07-13 03:39 6881616 —-a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{1F29533C-446C-42FD-997D-320428C36726}\mpengine.dll
  2011-07-22 07:27 . 2011-07-22 07:27 64000 —-a-w- c:\windows\system32\ieframe.oca
  2011-07-22 07:27 . 2011-07-22 07:27 29184 —-a-w- c:\windows\system32\MSINET.oca
  2011-07-18 14:52 . 2011-07-18 14:58 ——– d—–w- c:\program files\GPSBabel
  2011-07-15 10:42 . 2011-07-15 10:42 ——– d—–w- c:\documents and settings\Ferry\Application Data\Rovio
  2011-07-13 15:07 . 2011-07-13 15:07 ——– d—–w- c:\documents and settings\Ferry\Local Settings\Application Data\TopoGrafix
  2011-07-13 15:07 . 2011-07-16 17:45 ——– d—–w- c:\program files\EasyGPS
  .
  .
  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2011-07-31 20:34 . 2004-02-18 16:01 21504 —ha-w- c:\documents and settings\Ferry\Application Data\Microsoft\Emulator for Windows CE\VPCKeyboard.dll
  2011-07-22 07:27 . 2004-02-13 06:46 90624 —-a-w- c:\windows\system32\MSHFLXGD.oca
  2011-07-22 07:27 . 2004-02-13 06:46 35840 —-a-w- c:\windows\system32\MSADODC.oca
  2011-07-22 07:27 . 2004-02-13 06:46 69632 —-a-w- c:\windows\system32\MSDATLST.oca
  2011-07-22 07:27 . 2004-02-12 18:50 35328 —-a-w- c:\windows\system32\COMCT332.oca
  2011-07-22 07:27 . 2004-02-13 06:46 65536 —-a-w- c:\windows\system32\MSDATGRD.oca
  2011-07-22 07:27 . 2004-02-13 06:46 17408 —-a-w- c:\windows\system32\SYSINFO.oca
  2011-07-22 07:27 . 2004-02-13 06:46 63488 —-a-w- c:\windows\system32\MCI32.oca
  2011-07-22 07:27 . 2004-02-13 06:46 18944 —-a-w- c:\windows\system32\picclp32.oca
  2011-07-22 07:27 . 2004-02-13 06:46 43008 —-a-w- c:\windows\system32\MSMAPI32.oca
  2011-07-22 07:27 . 2004-02-13 06:46 166400 —-a-w- c:\windows\system32\MSCHRT20.oca
  2011-07-22 07:27 . 2004-02-13 00:54 64000 —-a-w- c:\windows\system32\richtx32.oca
  2011-07-22 07:27 . 2004-02-12 18:50 135168 —-a-w- c:\windows\system32\MSCOMCT2.oca
  2011-07-22 07:27 . 2004-02-12 18:50 265728 —-a-w- c:\windows\system32\MSCOMCTL.oca
  2011-07-22 07:27 . 2004-02-13 06:46 35840 —-a-w- c:\windows\system32\COMDLG32.oca
  2011-07-22 07:27 . 2004-02-13 06:46 76288 —-a-w- c:\windows\system32\MSFLXGRD.oca
  2011-07-22 07:27 . 2004-02-13 00:54 43008 —-a-w- c:\windows\system32\TABCTL32.oca
  2011-07-22 07:24 . 2004-02-12 15:53 22016 —-a-w- c:\windows\system32\mswinsck.oca
  2011-07-13 03:39 . 2007-12-19 11:48 6881616 —-a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\Backup\mpengine.dll
  2011-07-09 20:10 . 2006-11-24 23:24 286720 ——w- c:\windows\Setup1.exe
  2011-07-06 17:52 . 2010-12-23 23:03 41272 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
  2011-07-06 17:52 . 2010-12-23 23:02 22712 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
  2011-06-06 11:35 . 2003-01-29 13:46 1859072 —-a-w- c:\windows\system32\win32k.sys
  2011-05-24 17:14 . 2009-10-03 00:14 222080 ——w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe
  2011-05-22 19:42 . 2011-05-22 19:42 404640 —-a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
  2007-07-24 17:03 . 2007-07-24 17:03 118784 —-a-w- c:\program files\internet explorer\plugins\LV85ActiveXControl.dll
  2011-06-26 19:52 . 2011-03-22 18:49 142296 —-a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll
  .
  [code:1:69801cf11c]<pre>
  c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl .exe
  </pre>[/code:1:69801cf11c]
  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond
  REGEDIT4
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "ISUSPM Startup"="c:\program files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM .exe -startup" [X]
  "LogitechVideoTray"="c:\program files\Logitech\Video\LogiTray.exe" [N/A]
  "ShStatEXE"="c:\program files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" [N/A]
  "Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [N/A]
  "ATIPTA"="c:\ati technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [2002-12-19 294912]
  "ISUSScheduler"="c:\program files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [N/A]
  .
  [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "CTFMON.EXE"="c:\windows\System32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]
  "RenderDib"= {c8c9d3ae-b292-4acf-9861-65f512a930cd} - c:\program files\Common Files\Render\RenderDib.dll [2010-09-20 98304]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]
  @="Driver"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinDefend]
  @="Service"
  .
  [HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Acrobat Assistant.lnk]
  .
  [HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk]
  backup=c:\windows\pss\Adobe Acrobat Speed Launcher.lnkCommon Startup
  .
  [HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^BTTray.lnk]
  backup=c:\windows\pss\BTTray.lnkCommon Startup
  path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\BTTray.lnk
  .
  [HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^hp psc 2000 Series.lnk]
  path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\hp psc 2000 Series.lnk
  backup=c:\windows\pss\hp psc 2000 Series.lnkCommon Startup
  .
  [HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^hpoddt01.exe.lnk]
  path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\hpoddt01.exe.lnk
  backup=c:\windows\pss\hpoddt01.exe.lnkCommon Startup
  .
  [HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Logitech Desktop Messenger.lnk]
  path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Logitech Desktop Messenger.lnk
  backup=c:\windows\pss\Logitech Desktop Messenger.lnkCommon Startup
  .
  [HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^NDAS Device Management.lnk]
  path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\NDAS Device Management.lnk
  backup=c:\windows\pss\NDAS Device Management.lnkCommon Startup
  .
  [HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Nikon Monitor.lnk]
  path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Nikon Monitor.lnk
  backup=c:\windows\pss\Nikon Monitor.lnkCommon Startup
  .
  [HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^officejet 6100.lnk]
  backup=c:\windows\pss\officejet 6100.lnkCommon Startup
  .
  [HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^ZDWLan Utility.lnk]
  backup=c:\windows\pss\ZDWLan Utility.lnkCommon Startup
  .
  [HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^Ferry^Menu Start^Programma's^Opstarten^Marktplaats Zoekassistent.lnk]
  path=c:\documents and settings\Ferry\Menu Start\Programma's\Opstarten\Marktplaats Zoekassistent.lnk
  backup=c:\windows\pss\Marktplaats Zoekassistent.lnkStartup
  .
  [HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^Ferry^Menu Start^Programma's^Opstarten^OpenOffice.org 1.1.4.lnk]
  .
  [HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^Ferry^Menu Start^Programma's^Opstarten^Registration-InstantCopy.lnk]
  HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Classes
  HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CloneDVDElbyDelay
  HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Eyeball Chat
  HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KernelFaultCheck
  HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\logsys32
  HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\PPMemCheck
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]
  c:\program files\QuickTime\QTTask .exe -atboottime [X]
  HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RecSche
  HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RunDLL
  HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\runwindiagx
  HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ScanRegistry
  HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SSC_UserPrompt
  HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WinDVRCtrl
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\4Y3Y0C3A9F7XWW5EACFH]
  c:\recycle.bin\B6232F3A731.exe [N/A]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe ARM]
  c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [N/A]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AdobeAAMUpdater-1.0]
  2010-03-06 02:44 500208 ——w- c:\program files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\updaterstartuputility.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AdobeCS5ServiceManager]
  c:\program files\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe [N/A]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AppleSyncNotifier]
  c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe [N/A]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BlackBerryAutoUpdate]
  2010-10-27 14:07 648536 —-a-w- c:\program files\Common Files\Research In Motion\Auto Update\RIMAutoUpdate.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BluetoothAuthenticationAgent]
  2008-04-14 17:03 110592 —-a-w- c:\windows\system32\bthprops.cpl
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CloneCDElbyCDFL]
  2002-11-02 06:33 45056 —-a-w- c:\clonecd\ElbyCheck.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\dlrblckr.exe]
  2006-04-26 08:04 57460 —-a-w- c:\program files\Gigaset DECT\gigaset-m34-usb\dlrblckr.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\FBNxmDRPqdqEo.exe]
  c:\docume~1\Ferry\LOCALS~1\Temp\FBNxmDRPqdqEo.exe [N/A]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Google Update]
  c:\documents and settings\Ferry\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [N/A]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\H/PC Connection Agent]
  c:\program files\Microsoft ActiveSync\Wcescomm .exe [N/A]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]
  c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe [N/A]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\JP595IR86O]
  c:\docume~1\Ferry\LOCALS~1\Temp\Es1.exe [N/A]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\keymap.exe]
  2006-04-26 08:07 167936 —-a-w- c:\program files\Gigaset DECT\gigaset-m34-software\keymap.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LogitechSoftwareUpdate]
  2004-10-08 10:06 196608 —-a-w- c:\program files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LogitechVideoRepair]
  c:\program files\Logitech\Video\ISStart.exe [N/A]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LVCOMSX]
  2004-10-08 09:52 221184 —-a-w- c:\windows\system32\LVCOMSX.EXE
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Malwarebytes' Anti-Malware (reboot)]
  c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe [N/A]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\McAfeeUpdaterUI]
  c:\program files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe [N/A]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\messengerservice.exe]
  2006-04-26 08:13 356352 —-a-w- c:\program files\Gigaset DECT\gigaset-m34-software\messengerservice.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\msnmsgr]
  c:\program files\MSN Messenger\msnmsgr.exe [N/A]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]
  2007-03-01 13:57 153136 —-a-w- c:\program files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\PanelClix Software]
  c:\documents and settings\Ferry\Local Settings\Application Data\PanelClix Software\PanelClix Software.exe [N/A]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\PCSuiteTrayApplication]
  d:\nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe [N/A]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\PinnacleDriverCheck]
  2003-05-28 14:37 394240 —-a-w- c:\windows\system32\PSDrvCheck.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RealTray]
  c:\program files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe [N/A]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Redirector]
  2006-09-25 08:38 115712 —-a-w- c:\program files\Lantronix\Redirector\red32.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Share-to-Web Namespace Daemon]
  2002-04-17 08:42 69632 —-a-w- c:\program files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Skype]
  2006-07-06 16:53 20034600 —-a-w- c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\skypeclient.exe]
  2006-04-26 08:15 622592 —-a-w- c:\program files\Gigaset DECT\gigaset-m34-software\skypeclient.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]
  c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe [N/A]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SwitchBoard]
  c:\program files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [N/A]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WinampAgent]
  2007-10-10 05:28 36352 —-a-w- c:\program files\Winamp\winampa.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Windows Defender]
  2011-08-02 18:44 39940 —-a-w- c:\program files\Windows Defender\MSASCui.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]
  "UPS"=3 (0x3)
  "SNMPTRAP"=3 (0x3)
  "SNMP"=2 (0x2)
  "S2000 Manager Service"=3 (0x3)
  "PestPatrol Remote"=2 (0x2)
  "Neon Responder"=2 (0x2)
  "IPCOMM Service"=3 (0x3)
  "Database Manager Service"=3 (0x3)
  "Ati HotKey Poller"=2 (0x2)
  "ISEXEng"=2 (0x2)
  "Gateway Manager Service"=3 (0x3)
  "NetOp Host for NT Service"=2 (0x2)
  "gupdatem"=3 (0x3)
  "gupdate1c985d469fb84d5"=2 (0x2)
  "ComRedirSvc"=2 (0x2)
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
  "AntiVirusOverride"=dword:00000001
  "FirewallOverride"=dword:00000001
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]
  "DisableMonitoring"=dword:00000001
  .
  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
  "EnableFirewall"= 0 (0x0)
  .
  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
  "c:\\mirc\\mirc_bloem\\Bloem!\\mirc.exe"=
  "c:\\Program Files\\Microsoft ActiveSync\\wcescomm.exe"=
  "c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=
  "c:\\poc\\pocxxl\\bin\\pocxxl.exe"=
  "c:\\wincmd\\wincmd32.exe"=
  "c:\\Program Files\\logivert\\cataloge.exe"=
  "c:\\Program Files\\VoipBuster.com\\VoipBuster\\voipbuster.exe"=
  "c:\\uTorrent\\utorrent.exe"=
  "c:\\Program Files\\Danware Data\\NetOp Remote Control\\HOST\\Nhstw32.exe"=
  "c:\\Program Files\\Danware Data\\NetOp Remote Control\\GUEST\\Ngstw32.exe"=
  "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
  "c:\\Program Files\\FRITZ!DSL\\IGDCTRL.EXE"=
  "c:\program files\Microsoft ActiveSync\rapimgr.exe"= c:\program files\Microsoft ActiveSync\rapimgr.exe:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync RAPI Manager
  "c:\program files\Microsoft ActiveSync\WCESMgr.exe"= c:\program files\Microsoft ActiveSync\WCESMgr.exe:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync Application
  "c:\\Program Files\\WinAgents\\TFTP Server 4\\TftpServerManager.exe"=
  "c:\\Program Files\\Common Files\\WinAgents\\TftpService.exe"=
  "c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=
  "c:\\Program Files\\McAfee\\Common Framework\\FrameworkService.exe"=
  "c:\\WINDOWS\\PCHealth\\HelpCtr\\Binaries\\helpctr.exe"=
  "d:\\Office Password Recovery PRO\\OfficePasswordRecoveryPRO.exe"=
  "c:\\Program Files\\TeamViewer\\Version5\\TeamViewer.exe"=
  "c:\\Program Files\\TeamViewer\\Version6\\TeamViewer.exe"=
  "c:\\Program Files\\TeamViewer\\Version6\\TeamViewer_Service.exe"=
  "c:\\DroidCam\\DroidCamApp.exe"=
  "c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
  "c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=
  "c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=
  .
  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]
  "1723:TCP"= 1723:TCP:@xpsp2res.dll,-22015
  "1701:UDP"= 1701:UDP:@xpsp2res.dll,-22016
  "500:UDP"= 500:UDP:@xpsp2res.dll,-22017
  "3389:TCP"= 3389:TCP:@xpsp2res.dll,-22009
  "123:UDP"= 123:UDP:NTPSERVER
  "26675:TCP"= 26675:TCP:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync Service
  "69:UDP"= 69:UDP:TFTP Transmissions Port
  "12000:TCP"= 12000:TCP:WinAgents TFTP Server Administration Port
  "21:TCP"= 21:TCP:21
  "22:TCP"= 22:TCP:22
  "23:TCP"= 23:TCP:23
  "1104:TCP"= 1104:TCP:Akamai NetSession Interface
  "5000:UDP"= 5000:UDP:Akamai NetSession Interface
  .
  R0 a347bus;a347bus;c:\windows\system32\drivers\a347bus.sys [16-4-2005 0:09 158720]
  R0 a347scsi;a347scsi;c:\windows\system32\drivers\a347scsi.sys [16-4-2005 0:09 5248]
  R1 NHostNT1;NetOp Driver 1 ver. 9.00 (2006161);c:\windows\system32\drivers\NHOSTNT1.SYS [14-10-2006 13:04 91408]
  R1 VBoxDrv;VirtualBox Service;c:\windows\system32\drivers\VBoxDrv.sys [7-1-2008 19:13 143184]
  R1 VBoxUSBMon;VirtualBox USB Monitor Driver;c:\windows\system32\drivers\VBoxUSBMon.sys [7-1-2008 19:13 41936]
  R2 AdobeActiveFileMonitor7.0;Adobe Active File Monitor V7;c:\program files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe [16-9-2008 12:03 169312]
  R2 Akamai;Akamai NetSession Interface;c:\windows\System32\svchost.exe -k Akamai [29-1-2003 15:46 14336]
  R2 Iprip;RIP-listener;c:\windows\System32\svchost.exe -k netsvcs [29-1-2003 15:46 14336]
  R2 VPCAppSv;Virtual PC Application Services;c:\windows\system32\drivers\VPCAppSv.sys [21-5-2002 3:31 10374]
  R2 WinAgentsTftpService4;WinAgents TFTP Service 4;c:\program files\Common Files\WinAgents\TftpService.exe [20-6-2008 19:30 94208]
  R3 BT848;TV Capture Card WDM Video Capture;c:\windows\system32\drivers\BT848.sys [10-5-2003 22:25 212186]
  R3 BTTUNER;TV Capture Card WDM TvTuner;c:\windows\system32\drivers\bttuner.sys [10-5-2003 22:25 10062]
  R3 BTXBAR;TV Capture Card WDM Crossbar;c:\windows\system32\drivers\btxbar.sys [10-5-2003 22:25 7788]
  R3 DroidCam;DroidCam Virtual Audio;c:\windows\system32\drivers\droidcam.sys [26-1-2011 0:45 21248]
  R3 NHOSTNT3;NetOp Driver 3 ver. 9.00 (2006161) (NHOSTNT3);c:\windows\system32\drivers\NHOSTNT3.SYS [14-10-2006 13:04 3216]
  R3 STAC97NA;SigmaTel 3D Environmental Audio;c:\windows\system32\drivers\stac97na.sys [20-9-2002 19:42 296179]
  R3 STAC97NH;STAC97NH;c:\windows\system32\drivers\stac97nh.sys [20-9-2002 19:43 231855]
  S1 wylz;Microsoft wylz support;c:\windows\system32\drivers\wylz.sys [29-1-2003 15:45 54656]
  S2 Parclass;Parclass;c:\windows\system32\drivers\PARCLASS.SYS [28-12-2003 10:14 20912]
  S2 SVKP;SVKP;\??\c:\windows\System32\SVKP.sys –> c:\windows\System32\SVKP.sys [?]
  S2 WinDefend;Windows Defender;c:\program files\Windows Defender\MsMpEng.exe [3-11-2006 20:19 13592]
  S3 Atkcfg;Cordless Device Configuration;c:\windows\system32\drivers\atkcfg.sys [17-7-2006 8:44 46592]
  S3 CH341SER;CH341SER;c:\windows\system32\drivers\CH341SER.SYS [3-12-2007 11:00 35824]
  S3 CprDrvr;Driver for Lantronix CPR Device;c:\windows\system32\drivers\CprDrvr.sys [15-7-2009 18:10 137080]
  S3 Gig5gu;Cordless Internet Access;c:\windows\system32\drivers\gig5gu.sys [17-7-2006 8:45 55680]
  S3 Gigsrf;Cordless Device Line Access;c:\windows\system32\drivers\gigsrf.sys [17-7-2006 8:46 94592]
  S3 Gigtnc;Cordless PC Control;c:\windows\system32\drivers\gigtnc.sys [17-7-2006 8:47 45440]
  S3 IRIS5;IRIS5 Protocol Driver;c:\windows\system32\iris5.sys [12-6-2005 12:53 16191]
  S3 MBAMSwissArmy;MBAMSwissArmy;c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys [24-12-2010 1:03 41272]
  S3 NPF;NetGroup Packet Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\npf.sys [25-1-2007 19:31 42000]
  S3 PanelMgr Service;Invise Panel Manager Service;c:\invise\PANELMGR.EXE –> c:\invise\PANELMGR.EXE [?]
  S3 siellif;siellif;c:\windows\system32\drivers\siellif.sys [17-7-2006 8:45 113408]
  S3 Sieupapp;Cordless Device Update;c:\windows\system32\drivers\sieupapp.sys [17-7-2006 8:44 32128]
  S3 Sieupdfu;Cordless Device in update mode;c:\windows\system32\drivers\sieupdfu.sys [17-7-2006 8:44 32000]
  S3 SR9USB;SR9600 USB To Fast Ethernet Adapter;c:\windows\system32\drivers\sr9usb.sys [4-1-2011 11:32 14720]
  S3 Usblink;Usblink Driver;c:\windows\system32\drivers\ulink.sys [3-12-2007 10:49 40788]
  S3 V90drv;v90drv;c:\windows\system32\drivers\v90drv.sys [1-1-1980 1:00 1432836]
  S3 VBoxNetAdp;VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter;c:\windows\system32\drivers\VBoxNetAdp.sys [16-11-2009 0:00 100496]
  S3 VBoxNetFlt;VBoxNetFlt Service;c:\windows\system32\DRIVERS\VBoxNetFlt.sys –> c:\windows\system32\DRIVERS\VBoxNetFlt.sys [?]
  S3 VBoxUSB;VirtualBox USB;c:\windows\system32\drivers\VBoxUSB.sys [15-11-2009 23:58 31824]
  S3 ZDBRGSYS;ZDBRGSYS NDIS Protocol Driver;c:\windows\system32\ZDBRGSYS.sys [14-11-2007 21:14 19200]
  S4 ComRedirSvc;Com Port Redirector;c:\program files\Lantronix\Redirector\redirsvc.exe [15-7-2009 18:30 62976]
  S4 Database Manager Service;Invise Database Manager Service;c:\invise\DBMNGR.EXE –> c:\invise\DBMNGR.EXE [?]
  S4 Gateway Manager Service;Invise Gateway Manager Service;c:\invise\GWMNGR.EXE –> c:\invise\GWMNGR.EXE [?]
  S4 gupdate1c985d469fb84d5;Google Update Service (gupdate1c985d469fb84d5);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [9-12-2009 18:45 135664]
  S4 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [9-12-2009 18:45 135664]
  S4 IPCOMM Service;Invise IPCOMM Service;c:\invise\IPCOMM.EXE –> c:\invise\IPCOMM.EXE [?]
  S4 Neon Responder;Neon Responder;c:\program files\Neon Software\Neon Responder\Neon Responder Service.exe [5-10-2004 20:47 71680]
  S4 NetOp Host for NT Service;NetOp Helper ver. 9.00 (2006161);c:\program files\Danware Data\NetOp Remote Control\HOST\NHOSTSVC.EXE [14-10-2006 13:04 1212688]
  S4 S2000 Manager Service;Invise S2000 Manager Service;c:\invise\S2KMNGR.EXE –> c:\invise\S2KMNGR.EXE [?]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
  Akamai REG_MULTI_SZ Akamai
  .
  Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
  .
  2011-08-02 c:\windows\Tasks\AdobeAAMUpdater-1.0-KAYLEIGH-Ferry.job
  - c:\program files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\updaterstartuputility.exe [2010-11-10 02:44]
  .
  2011-07-28 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job
  - c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2009-10-22 10:50]
  .
  2008-01-20 c:\windows\Tasks\FRU Task 2003-04-10 00:56ewlett-Packard2003-04-10 00:56p psc 2200 series272A572217594EBCF1CEE215E352B92AD073FDE4192894605.job
  - c:\program files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpqfrucl.exe [2003-04-09 15:56]
  .
  2011-08-03 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
  - c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-12-09 16:45]
  .
  2011-08-03 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
  - c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-12-09 16:45]
  .
  2011-08-03 c:\windows\Tasks\Internet Explorer.job
  - c:\progra~1\INTERN~1\iexplore.exe [2003-01-29 13:09]
  .
  2011-08-02 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{02573661-3D2A-40BA-A08B-6223E90B83E9}.job
  - c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2006-10-17 03:31]
  .
  2011-08-02 c:\windows\Tasks\{945AD0CC-3CC7-4FBA-B9D0-4797D3BF586A}_KAYLEIGH_Ferry.job
  - c:\windows\system32\mobsync.exe [2003-01-29 17:03]
  .
  2011-07-29 c:\windows\Tasks\{A7C3E735-1FA3-4F60-B895-4456D87947EB}_KAYLEIGH_Ferry.job
  - c:\windows\system32\mobsync.exe [2003-01-29 17:03]
  .
  2011-08-02 c:\windows\Tasks\{FA01C480-8AF9-47BB-929A-01BA2AA71C38}_KAYLEIGH_Ferry.job
  - c:\windows\system32\mobsync.exe [2003-01-29 17:03]
  .
  .
  ——- Bijkomende Scan ——-
  .
  uStart Page = hxxp://www.google.nl/
  uSearchMigratedDefaultURL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8
  mSearch Bar = hxxp://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr9/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
  uInternet Connection Wizard,ShellNext = iexplore
  uInternet Settings,ProxyOverride = <local>;*.local
  IE: Append Link Target to Existing PDF - c:\program files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  IE: Append the content of the link to existing PDF file - c:\program files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIEAppend.HTML
  IE: Append the content of the selected links to existing PDF file - c:\program files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIEAppendSelLinks.HTML
  IE: Append to existing PDF file - c:\program files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIEAppend.HTML
  IE: Create PDF file - c:\program files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIECapture.HTML
  IE: Create PDF file from the content of the link - c:\program files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIECapture.HTML
  IE: Create PDF files from the selected links - c:\program files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIECaptureSelLinks.HTML
  IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  IE: Ontvang alle bestanden door NetXfer - d:\xi\NetXfer\NXAddList.html
  IE: Ontvangst door NetXfer - d:\xi\NetXfer\NXAddLink.html
  IE: Verzenden naar &Bluetooth - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  Trusted Zone: de1103.nl\www
  Trusted Zone: godaddy.com\www
  Trusted Zone: moodle.org
  Trusted Zone: omroep.nl\player
  TCP: Interfaces\{A6611BB4-7160-44C5-BA10-39F0CE43DFFA}: NameServer = 194.109.6.66,194.109.9.99
  DPF: DirectAnimation Java Classes - file://c:\windows\Java\classes\dajava.cab
  DPF: Microsoft XML Parser for Java - file://c:\windows\Java\classes\xmldso.cab
  DPF: {2E28242B-A689-11D4-80F2-0040266CBB8D} - hxxp://212.248.100.101:91/kxhcm10.ocx
  DPF: {3a4f9191-65a8-11d5-85c1-0001023952c1} - hxxp://www.skylinesoft.com/interactive/terraexplorer/install/TE.cab
  DPF: {BC0AE9E6-E549-4554-A222-EA083A894683} - hxxp://a01-b01.mypicturetown.com/P2PwebCmdController/x/Upld_47.CAB
  DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} - hxxp://game18.zylomgames.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  DPF: {C6A03519-BA6F-438E-AF3A-878F11521CA5} - hxxp://patrick168.blogdns.com:8888/jpgview.cab
  DPF: {DAF94F73-2AA6-44D8-A562-A28831820D34} - hxxp://www.pixum.nl/apps/EasyUploadX.cab
  DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} - hxxp://165.91.110.101:2010/activex/AMC.cab
  DPF: {E6644870-F140-11D4-B761-00D0B73F3C8E} - hxxp://172.16.100.18/activex/AxisCamMotionControl.ocx
  FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Ferry\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\h61h3f4e.default\
  FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - GoogIe
  FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.nl/
  FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://www.offos.com/search/?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&rls=I3Ci6mSt&q=
  FF - prefs.js: network.proxy.type - 0
  FF - user.js: network.cookie.cookieBehavior - 0
  FF - user.js: privacy.clearOnShutdown.cookies - false
  FF - user.js: security.warn_viewing_mixed - false
  FF - user.js: security.warn_viewing_mixed.show_once - false
  FF - user.js: security.warn_submit_insecure - false
  FF - user.js: security.warn_submit_insecure.show_once - false
  .
  .
  ——- Bestandsassociaties ——-
  .
  .scr=AutoCADScriptFile
  .
  - - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -
  .
  Notify-winzoo32 - winzoo32.dll
  AddRemove-Alltrans 2.321 - c:\windows\unin0407.exe
  AddRemove-BlueVoda_Website_Builder_1.0 - c:\windows\iun6002.exe
  AddRemove-CADdy++ Elektrotechniek - c:\windows\IsUn0413.exe
  AddRemove-Microsoft Interactive Training - c:\windows\IsUn0413.exe
  AddRemove-P-touch Editor ver 3.2 - c:\windows\IsUn0413.exe
  AddRemove-{EF53DD60-C4E2-11DB-3D6C-167690F54AE1} - d:\notation\Uninst_Notation Composer 2.6.1
  .
  .
  .
  **************************************************************************
  .
  catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2011-08-03 16:51
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS
  .
  scannen van verborgen processen …
  .
  scannen van verborgen autostart items …
  .
  scannen van verborgen bestanden …
  .
  Scan succesvol afgerond
  verborgen bestanden: 0
  .
  **************************************************************************
  .
  ——————— VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ———————
  .
  [HKEY_USERS\S-1-5-21-670032213-539618579-1381881231-1005\Software\Microsoft\SystemCertificates\AddressBook*]
  @Allowed: (Read) (RestrictedCode)
  @Allowed: (Read) (RestrictedCode)
  @SACL=
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\Ø•¤|ÿÿÿÿ•¤|ù•9~*]
  "3140110900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\System32\\FM20ENU.DLL"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\System*]
  "OOCC06.00.00.01WSSV"="21F9DCE486D7DF2F2F3D153CE6496D98AA5498B46C8BDA36A574F77DDF38F7BF71281A5A9CC455BE484FB3A803A54DF289EDDDB4F94F95927E4D2F5B81F46858BE6EEA80D4AABCDB11C5C4D320C60AC06C542863BE9D2131FBFA18040E088DAF43BAA3015341942A3DA6DB232C85B3F221BFEA061015BCEEA58D2A3964F6F8AE5D11D73A1E905EC3A58950327591DD6F99FE5F92A7ABAE9E23249E6EC619BE361189E23DA17722B2441B3CD0B2ED1F8F69F201B4A2A73F05C2F7724DDB9C7A1A834EE3CE2CA66A783A9BFE7EF970939F4A11FEBC9E127BECC74CFEBC9E127BECC74CFEBC9E127BECC74CFEBC9E127BECC74CFEBC9E127BECC74CFEBC9E127BECC74C8EDD5E5BE2F6E6678EDD5E5BE2F6E667A6A0AC4980AC79339DB7CE019D40AA5C4DA2724A801802E2879264AEF5BDA6A6CE9AE9A7E69FA1978AA6D4EB068D44009FB7852093C464B02F2D9DBF1D21D39066D33B50DB136B02DACDD1ED18F12A0AF8448A241B9459D98570B7153DC0491B286B547177E4A0128C549CC10C27AD889045A7803B3FD7980298237E8AA31AB36C7A109E1E8989097A5016DF182DF0B2E06CE731996EFD376092B49CBC41795B4FCA2940B7E593BEC0090615F7F63BD3271F3B89E1C40A969E81A4E7100841A532DCC390B053521DBF7B1582676A77CAE576F5AE4155E0AB7F3B90ABC3D6ED3EB66463A17C217AA21E58D39BA7E2B48BE2BF4D1BEBA888FD0DCB76851B06216146C872558B10E6E14304332A00B0259D297D5E9C183AAFA90FF03CE75E5B1EE08EA5BCE3DAD794FE5F960ACA3895A09B86E427D300F9A5E0171CA91B5816CEA0FCC975D9E3A0A5B6DFDC92EE9FC8A2B48CDE8D38E1CB5CE4F6F5ECB8D965C01C483AB116A78A6057FBD76ADA0876482D110AD5910288EC90C5D79330B46FA3DEE6AB6A4C2C252E402DBB9526453C56DAB0372E7F267B93CE5F4F15C3C2CD4D8A948DFC85F9781EEA3071FABEB22D312A46EB237197E5AF9F6321C60BDE8CB55553FBAA1C9CFDDF60849462E5ACD1E61976622BB02779469833C2676F68ACFA8666CC9AC0A5A2CABEF1767B3095A3233DA5071CD32660FCE0F7DD96304224DBFD5506D3F5294AD938809AD806D2913B3B7F7BB1C9EB3622B51B52D8E156DA40AA6CE3449540C9A893FC3BF123CE80A5CF711789D45389A366CCB196680D2E2F133D56BEC986EAFA2BF8431F1BF6C5FCCA2D602A8A3A60975800C29A80D9EE56D01B7F76921E6DB56DC8D31FCFBBAC7F8EA918F8D404B233026B009739AD6385901D3886C4AB8162DA8742967B94731092212DC170166A55728B98A2730043B292A00C6C07564D308B8F1688AA794F37619046346FDC69FB471EEE31E64EBC76AEC4B909D54B6CF0A9050CE2BDE8E59F1BBB3D64B845034BB52719A01F18EF0DCB70B4A0003D6A19734B1571EAE3D2"
  .
  ——————— DLLs Geladen Onder Lopende Processen ———————
  .
  - - - - - - - > 'winlogon.exe'(924)
  c:\windows\system32\Ati2evxx.dll
  .
  - - - - - - - > 'explorer.exe'(2380)
  c:\windows\system32\webcheck.dll
  c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll
  c:\program files\Common Files\Render\RenderDib.dll
  c:\windows\system32\btncopy.dll
  c:\program files\WinSCP\DragExt.dll
  c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll
  c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll
  .
  ———————— Andere Aktieve Processen ————————
  .
  c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  c:\program files\FRITZ!DSL\IGDCTRL.EXE
  c:\windows\system32\bgsvcgen.exe
  c:\program files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  c:\windows\System32\hpb2ksrv.exe
  c:\windows\System32\hpbhksrv.exe
  c:\windows\system32\lkcitdl.exe
  c:\windows\system32\lkads.exe
  c:\windows\system32\lktsrv.exe
  c:\program files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
  c:\program files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
  c:\program files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
  c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  c:\program files\McAfee\Common Framework\naPrdMgr.exe
  c:\program files\NDAS\System\ndassvc.exe
  d:\national instruments\Shared\Security\nidmsrv.exe
  c:\windows\system32\nisvcloc.exe
  c:\windows\System32\tcpsvcs.exe
  c:\windows\system32\wscntfy.exe
  c:\program files\McAfee\VirusScan Enterprise\MCUPDATE.EXE
  .
  **************************************************************************
  .
  Voltooingstijd: 2011-08-03 17:10:47 - machine werd herstart
  ComboFix-quarantined-files.txt 2011-08-03 15:10
  .
  Pre-Run: 11.447.033.856 bytes beschikbaar
  Post-Run: 11.425.546.240 bytes beschikbaar
  .
  WindowsXP-KB310994-SP2-Home-BootDisk-NLD.exe
  [boot loader]
  timeout=2
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
  [operating systems]
  c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
  UnsupportedDebug="do not select this" /debug
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /fastdetect /NoExecute=OptIn
  .
  - - End Of File - - 105D4E6A1E372E3FE4C785C757E41EE1
 • Hoe gaat het inmiddels?
 • Ik wacht op nieuwe instructies van jou :)

  zoals je zelf al schreef:

  De fix, eenmaal gestart, moet afgewerkt worden. Zelfs indien jij denkt dat alles in orde is, zijn er mogelijk nog steeds infecties.

  De pc lijkt een stukje sneller.
  Firefox zeker.

  Nog even over de 4us scanner
  ik heb mcafee corporate edition.
  Maar dat is volgens jou niet goed, welke moet ik dan hebben ?


  hieronder een verse hijachthis log

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 21:40:17, on 3-8-2011
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\FRITZ!DSL\IGDCTRL.EXE
  C:\WINDOWS\system32\bgsvcgen.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\WINDOWS\System32\hpb2ksrv.exe
  C:\WINDOWS\System32\hpbhksrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\lkcitdl.exe
  C:\WINDOWS\system32\lkads.exe
  C:\WINDOWS\system32\lktsrv.exe
  C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
  C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
  C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\NDAS\System\ndassvc.exe
  D:\National Instruments\Shared\Security\nidmsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\nisvcloc.exe
  C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\WinAgents\TftpService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\MSIMN.EXE
  C:\wincmd\wincmd32.exe
  C:\axis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr9/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\scriptcl.dll
  O2 - BHO: NetXfer - {83B80A9C-D91A-4F22-8DCF-EA7204039F79} - d:\Xi\NetXfer\NXIEHelper.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: WakoopaBHOClass Class - {FB4D29C1-82DE-4b80-8BB0-A7CDDDCD2773} - C:\Documents and Settings\Ferry\Local Settings\Application Data\Wakoopa Shared\WakoopaBHO.dll
  O3 - Toolbar: NetXfer - {C16CBAAC-A75C-4DB5-A0DD-CDF5CAFCDD3A} - d:\Xi\NetXfer\NXToolBar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM .exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Append the content of the link to existing PDF file - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIEAppend.HTML
  O8 - Extra context menu item: Append the content of the selected links to existing PDF file - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIEAppendSelLinks.HTML
  O8 - Extra context menu item: Append to existing PDF file - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIEAppend.HTML
  O8 - Extra context menu item: Create PDF file - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIECapture.HTML
  O8 - Extra context menu item: Create PDF file from the content of the link - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIECapture.HTML
  O8 - Extra context menu item: Create PDF files from the selected links - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIECaptureSelLinks.HTML
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Ontvang alle bestanden door NetXfer - D:\Xi\NetXfer\NXAddList.html
  O8 - Extra context menu item: Ontvangst door NetXfer - D:\Xi\NetXfer\NXAddLink.html
  O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra button: Flash Decompiler SWF Capture tool - {86B4FC19-8FA4-4FD3-B243-9AEDB42FA2D5} - C:\PROGRA~1\ELTIMA~1\FLASHD~1\iebt.dll (HKCU)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Flash Decompiler SWF Capture tool menu - {86B4FC19-8FA4-4FD3-B243-9AEDB42FA2D5} - C:\PROGRA~1\ELTIMA~1\FLASHD~1\iebt.dll (HKCU)
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
  O15 - Trusted Zone: http://www.de1103.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.godaddy.com
  O15 - Trusted Zone: http://*.moodle.org
  O15 - Trusted Zone: http://player.omroep.nl
  O15 - Trusted IP range: http://172.16.100.18
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab30149.cab
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
  O16 - DPF: {210D0CBC-8B17-48D1-B294-1A338DD2EB3A} (VatCtrl Class) - http://62.251.20.244:90/VatDec.cab
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {2E28242B-A689-11D4-80F2-0040266CBB8D} (KX-HCM10 Control) - http://212.248.100.101:91/kxhcm10.ocx
  O16 - DPF: {33415AC7-AFFA-4D55-B41C-C64C0D07DFCA} (Hewlett-Packard Printer Diagnostics) - http://h50203.www5.hp.com/HPISWeb/Customer/cabs/HPISWebManager.CAB
  O16 - DPF: {3a4f9191-65a8-11d5-85c1-0001023952c1} (TE) - http://www.skylinesoft.com/interactive/terraexplorer/install/TE.cab
  O16 - DPF: {3A7FE611-1994-4EF1-A09F-99456752289D} - http://install.wildtangent.com/ActiveLauncher/ActiveLauncher.cab
  O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.4.1.cab
  O16 - DPF: {4C39376E-FA9D-4349-BACC-D305C1750EF3} (EPUImageControl Class) - http://tools.ebayimg.com/pm/activex/eBay_Enhanced_Picture_Control_v1-0-3-48.cab
  O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
  O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/MessengerGamesContent/GameContent/nl/uno1/GAME_UNO1.cab
  O16 - DPF: {63DF43C2-469A-41F3-B119-17B1ACE8BB34} (Sony SNC-RZ30 Image Viewer) - http://81.204.25.231/home/SonySncRz30View.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1264673400140
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1264673381171
  O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://procam1.be.proserve.nl/activex/AMC.cab
  O16 - DPF: {814EA0DA-E0D9-4AA4-833C-A1A6D38E79E9} (DASWebDownload Class) - http://das.microsoft.com/activate/cab/x86/i486/NTANSI/retail/DASAct.cab
  O16 - DPF: {87BE3784-6977-4E84-AA08-55A96B9CEAC5} (Bl_camera Control) - http://77.161.40.48/bl_camera.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
  O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://172.16.100.18/activex/AxisCamControl.cab
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab
  O16 - DPF: {BC0AE9E6-E549-4554-A222-EA083A894683} (QuickUpload) - http://a01-b01.mypicturetown.com/P2PwebCmdController/x/Upld_47.CAB
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game18.zylomgames.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/4h/player.virtools.com/downloads/player/Install3.0/Installer.exe
  O16 - DPF: {C6A03519-BA6F-438E-AF3A-878F11521CA5} (JpgView Control) - http://patrick168.blogdns.com:8888/jpgview.cab
  O16 - DPF: {DAF94F73-2AA6-44D8-A562-A28831820D34} (Pixum EasyUploadX Control) - http://www.pixum.nl/apps/EasyUploadX.cab
  O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} (AxisMediaControlEmb Class) - http://165.91.110.101:2010/activex/AMC.cab
  O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} (PopCapLoader Object) - http://www.popcap.com/games/popcaploader_v10_nl.cab
  O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab57176.cab
  O16 - DPF: {E6644870-F140-11D4-B761-00D0B73F3C8E} (CamImage Class) - http://172.16.100.18/activex/AxisCamMotionControl.ocx
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/2,0,0,4539/mcfscan.cab
  O16 - DPF: {F2A84794-EE6D-447B-8C21-3BA1DC77C5B4} (SDKInstall Class) - http://activex.microsoft.com/activex/controls/sdkupdate/sdkinst.cab
  O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab
  O16 - DPF: {FFBB3F3B-0A5A-4106-BE53-DFE1E2340CB1} (DownloadManager Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.1.6.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A6611BB4-7160-44C5-BA10-39F0CE43DFFA}: NameServer = 194.109.6.66,194.109.9.99
  O21 - SSODL: RenderDib - {c8c9d3ae-b292-4acf-9861-65f512a930cd} - C:\Program Files\Common Files\Render\RenderDib.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
  O23 - Service: Adobe Active File Monitor V7 (AdobeActiveFileMonitor7.0) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: AVM IGD CTRL Service - AVM Berlin - C:\Program Files\FRITZ!DSL\IGDCTRL.EXE
  O23 - Service: B's Recorder GOLD Library General Service (bgsvcgen) - B.H.A Corporation - C:\WINDOWS\system32\bgsvcgen.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: AVM FRITZ!web Routing Service (de_serv) - AVM Berlin - C:\Program Files\Common Files\AVM\de_serv.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c985d469fb84d5) (gupdate1c985d469fb84d5) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: HP Status - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\System32\hpb2ksrv.exe
  O23 - Service: HP Status Print - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\System32\hpbhksrv.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Lookout Citadel Server (LkCitadelServer) - National Instruments, Inc. - C:\WINDOWS\system32\lkcitdl.exe
  O23 - Service: National Instruments PSP Server Locator (lkClassAds) - National Instruments Corporation - C:\WINDOWS\system32\lkads.exe
  O23 - Service: National Instruments Time Synchronization (lkTimeSync) - National Instruments Corporation - C:\WINDOWS\system32\lktsrv.exe
  O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
  O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
  O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
  O23 - Service: NDAS Service (ndassvc) - XIMETA, Inc. - C:\Program Files\NDAS\System\ndassvc.exe
  O23 - Service: National Instruments Domain Service (NIDomainService) - National Instruments Corporation - D:\National Instruments\Shared\Security\nidmsrv.exe
  O23 - Service: NI Service Locator (niSvcLoc) - National Instruments Corp. - C:\WINDOWS\system32\nisvcloc.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: Invise Panel Manager Service (PanelMgr Service) - Unknown owner - C:\Invise\PANELMGR.EXE (file missing)
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe
  O23 - Service: WinAgents TFTP Service 4 (WinAgentsTftpService4) - WinAgents Software Group - C:\Program Files\Common Files\WinAgents\TftpService.exe


  End of file - 18004 bytes


  grt,
  Sprokkie
 • Wees niet bang dat ik jou in de steek laat!
  Doe het volgende eerst:

  sluit alle openstaande webvensters - behalve dit venster, dat je sluit voor het moment, dat je op de knop [b:86c270c230]Fix checked[/b:86c270c230] klikt!

  Start nu HijackThis en klik op de knop [b:86c270c230]Do a Scan only,

  O16 - DPF: {3A7FE611-1994-4EF1-A09F-99456752289D} - http://install.wildtangent.com/ActiveLauncher/ActiveLauncher.cab[/b:86c270c230]

  [list:86c270c230][*:86c270c230] zet een vinkje voor die regel(s) welke met de bovenstaande regels corresponderen
  [*:86c270c230] Sluit nu de webbrowser en vervolgens klik je daarna op de knop [b:86c270c230]Fix checked[/b:86c270c230]
  [*:86c270c230] Klik hierna HijackThis op uit.[/list:u:86c270c230]


  Daarna gaje verder met onderstaande:

  [b:86c270c230]Doe de ESET online scan (Klik).[/b:86c270c230]
  [list:86c270c230]
  [*:86c270c230]Klik op de knop [b:86c270c230]ESET Online Scanner[/b:86c270c230]
  [*:86c270c230]Zet een vinkje bij [b:86c270c230]YES, I accept the Terms of Use[/b:86c270c230]
  [*:86c270c230]Klik op [b:86c270c230]Start[/b:86c270c230]
  [*:86c270c230]Sta het ActiveX control toe om te installeren.
  [*:86c270c230]Klik op [b:86c270c230]"Advanced settings"[/b:86c270c230]
  [*:86c270c230]Zet een vinkje bij de volgende opties:
  [list:86c270c230][*:86c270c230][b:86c270c230]Remove found threats[/b:86c270c230]
  [*:86c270c230][b:86c270c230]Scan archives[/b:86c270c230]
  [*:86c270c230][b:86c270c230]Scan for potentially unwanted applications[/b:86c270c230]
  [*:86c270c230][b:86c270c230]Scan for potentially unsafe applications[/b:86c270c230]
  [*:86c270c230][b:86c270c230]Enable Anti-Stealth technology [/b:86c270c230][/list:u:86c270c230]
  [*:86c270c230]Klik op [b:86c270c230]Start[/b:86c270c230]
  [*:86c270c230]De computer wordt nu gescand. Dit kan best lang duren, heb dus geduld.
  [*:86c270c230]Je mag het venster sluiten wanneer de scan klaar is.
  [*:86c270c230]Gebruik [b:86c270c230]Kladblok[/b:86c270c230] om het logje te openen. Dit logje vind je in de lokatie C:\Program Files\EsetOnlineScanner\[b:86c270c230]log.txt[/b:86c270c230]
  [*:86c270c230]Kopieer en plak de inhoud van dit logje in je volgende bericht.[/list:u:86c270c230]
  N.B.: deaktiveer tijdelijk je eigen antivirus tijdens de scan, dan is de onlinescan sneller!
 • Ik gebruik firefox.
  Eset online scanner moest eerst een programma installeren, maar nu loopt hij.

  Waarom moet ik steeds alle browserwindow's sluiten voordat ik op fix druk bij hijackthis ?

  grt,
  Sprokkie
 • ah op die manier.

  de eset scan in nu een halfuurtje bezig heeft al 2 threats gevonden.

  Welke 4us scanner raad jij aan ?
  Ik heb slecht ervaringen met norton en avg op deze computer.
  Het ding werd er traag van
  Met mcafee ging het het beste op deze computer.

  grt,
  Sprokkie
 • eindelijk klaar…..

  Er stond wel scan stopped by user.
  Ik heb gewoon gewacht, de machine stond in screensaver en ik heb op de spatiebalk gedrukt om de computer weer uit de screensaver te halen.
  Ik hoop niet dat het negatieve consequenties heeft.

  logfile eset

  C:\axis\winscp429setup.exe Win32/OpenCandy application deleted - quarantined
  C:\axis\prtable flash boot\Portable FlashBoot 1.4.0.157.exe probably a variant of Win32/Agent.FMXSNWH trojan deleted - quarantined
  C:\Documents and Settings\Ferry\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\47\733c74af-7952e51a a variant of Win32/Kryptik.RBH trojan cleaned by deleting - quarantined
  C:\Program Files\Cain\Abel.dll Win32/CainAbel application cleaned by deleting - quarantined
  C:\Program Files\Cain\Abel.exe a variant of Win32/CainAbel.AA application cleaned by deleting - quarantined
  C:\Program Files\Common Files\Render\RenderDib.dll a variant of Win32/Sefnit.AD trojan cleaned by deleting (after the next restart) - quarantined


  ***********************************************************
  **** vers hijackthis log ****
  ***********************************************************


  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 12:24:02, on 4-8-2011
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\FRITZ!DSL\IGDCTRL.EXE
  C:\WINDOWS\system32\bgsvcgen.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\WINDOWS\System32\hpb2ksrv.exe
  C:\WINDOWS\System32\hpbhksrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\lkcitdl.exe
  C:\WINDOWS\system32\lkads.exe
  C:\WINDOWS\system32\lktsrv.exe
  C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
  C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
  C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\NDAS\System\ndassvc.exe
  D:\National Instruments\Shared\Security\nidmsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\nisvcloc.exe
  C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\WinAgents\TftpService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
  C:\axis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr9/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\scriptcl.dll
  O2 - BHO: NetXfer - {83B80A9C-D91A-4F22-8DCF-EA7204039F79} - d:\Xi\NetXfer\NXIEHelper.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: WakoopaBHOClass Class - {FB4D29C1-82DE-4b80-8BB0-A7CDDDCD2773} - C:\Documents and Settings\Ferry\Local Settings\Application Data\Wakoopa Shared\WakoopaBHO.dll
  O3 - Toolbar: NetXfer - {C16CBAAC-A75C-4DB5-A0DD-CDF5CAFCDD3A} - d:\Xi\NetXfer\NXToolBar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM .exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Append the content of the link to existing PDF file - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIEAppend.HTML
  O8 - Extra context menu item: Append the content of the selected links to existing PDF file - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIEAppendSelLinks.HTML
  O8 - Extra context menu item: Append to existing PDF file - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIEAppend.HTML
  O8 - Extra context menu item: Create PDF file - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIECapture.HTML
  O8 - Extra context menu item: Create PDF file from the content of the link - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIECapture.HTML
  O8 - Extra context menu item: Create PDF files from the selected links - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIECaptureSelLinks.HTML
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Ontvang alle bestanden door NetXfer - D:\Xi\NetXfer\NXAddList.html
  O8 - Extra context menu item: Ontvangst door NetXfer - D:\Xi\NetXfer\NXAddLink.html
  O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra button: Flash Decompiler SWF Capture tool - {86B4FC19-8FA4-4FD3-B243-9AEDB42FA2D5} - C:\PROGRA~1\ELTIMA~1\FLASHD~1\iebt.dll (HKCU)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Flash Decompiler SWF Capture tool menu - {86B4FC19-8FA4-4FD3-B243-9AEDB42FA2D5} - C:\PROGRA~1\ELTIMA~1\FLASHD~1\iebt.dll (HKCU)
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
  O15 - Trusted Zone: http://www.de1103.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.godaddy.com
  O15 - Trusted Zone: http://*.moodle.org
  O15 - Trusted Zone: http://player.omroep.nl
  O15 - Trusted IP range: http://172.16.100.18
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab30149.cab
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
  O16 - DPF: {210D0CBC-8B17-48D1-B294-1A338DD2EB3A} (VatCtrl Class) - http://62.251.20.244:90/VatDec.cab
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {2E28242B-A689-11D4-80F2-0040266CBB8D} (KX-HCM10 Control) - http://212.248.100.101:91/kxhcm10.ocx
  O16 - DPF: {33415AC7-AFFA-4D55-B41C-C64C0D07DFCA} (Hewlett-Packard Printer Diagnostics) - http://h50203.www5.hp.com/HPISWeb/Customer/cabs/HPISWebManager.CAB
  O16 - DPF: {3a4f9191-65a8-11d5-85c1-0001023952c1} (TE) - http://www.skylinesoft.com/interactive/terraexplorer/install/TE.cab
  O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.4.1.cab
  O16 - DPF: {4C39376E-FA9D-4349-BACC-D305C1750EF3} (EPUImageControl Class) - http://tools.ebayimg.com/pm/activex/eBay_Enhanced_Picture_Control_v1-0-3-48.cab
  O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
  O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/MessengerGamesContent/GameContent/nl/uno1/GAME_UNO1.cab
  O16 - DPF: {63DF43C2-469A-41F3-B119-17B1ACE8BB34} (Sony SNC-RZ30 Image Viewer) - http://81.204.25.231/home/SonySncRz30View.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1264673400140
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1264673381171
  O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://procam1.be.proserve.nl/activex/AMC.cab
  O16 - DPF: {814EA0DA-E0D9-4AA4-833C-A1A6D38E79E9} (DASWebDownload Class) - http://das.microsoft.com/activate/cab/x86/i486/NTANSI/retail/DASAct.cab
  O16 - DPF: {87BE3784-6977-4E84-AA08-55A96B9CEAC5} (Bl_camera Control) - http://77.161.40.48/bl_camera.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
  O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://172.16.100.18/activex/AxisCamControl.cab
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab
  O16 - DPF: {BC0AE9E6-E549-4554-A222-EA083A894683} (QuickUpload) - http://a01-b01.mypicturetown.com/P2PwebCmdController/x/Upld_47.CAB
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game18.zylomgames.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/4h/player.virtools.com/downloads/player/Install3.0/Installer.exe
  O16 - DPF: {C6A03519-BA6F-438E-AF3A-878F11521CA5} (JpgView Control) - http://patrick168.blogdns.com:8888/jpgview.cab
  O16 - DPF: {DAF94F73-2AA6-44D8-A562-A28831820D34} (Pixum EasyUploadX Control) - http://www.pixum.nl/apps/EasyUploadX.cab
  O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} (AxisMediaControlEmb Class) - http://165.91.110.101:2010/activex/AMC.cab
  O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} (PopCapLoader Object) - http://www.popcap.com/games/popcaploader_v10_nl.cab
  O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab57176.cab
  O16 - DPF: {E6644870-F140-11D4-B761-00D0B73F3C8E} (CamImage Class) - http://172.16.100.18/activex/AxisCamMotionControl.ocx
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/2,0,0,4539/mcfscan.cab
  O16 - DPF: {F2A84794-EE6D-447B-8C21-3BA1DC77C5B4} (SDKInstall Class) - http://activex.microsoft.com/activex/controls/sdkupdate/sdkinst.cab
  O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab
  O16 - DPF: {FFBB3F3B-0A5A-4106-BE53-DFE1E2340CB1} (DownloadManager Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.1.6.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A6611BB4-7160-44C5-BA10-39F0CE43DFFA}: NameServer = 194.109.6.66,194.109.9.99
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
  O23 - Service: Adobe Active File Monitor V7 (AdobeActiveFileMonitor7.0) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: AVM IGD CTRL Service - AVM Berlin - C:\Program Files\FRITZ!DSL\IGDCTRL.EXE
  O23 - Service: B's Recorder GOLD Library General Service (bgsvcgen) - B.H.A Corporation - C:\WINDOWS\system32\bgsvcgen.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: AVM FRITZ!web Routing Service (de_serv) - AVM Berlin - C:\Program Files\Common Files\AVM\de_serv.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c985d469fb84d5) (gupdate1c985d469fb84d5) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: HP Status - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\System32\hpb2ksrv.exe
  O23 - Service: HP Status Print - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\System32\hpbhksrv.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Lookout Citadel Server (LkCitadelServer) - National Instruments, Inc. - C:\WINDOWS\system32\lkcitdl.exe
  O23 - Service: National Instruments PSP Server Locator (lkClassAds) - National Instruments Corporation - C:\WINDOWS\system32\lkads.exe
  O23 - Service: National Instruments Time Synchronization (lkTimeSync) - National Instruments Corporation - C:\WINDOWS\system32\lktsrv.exe
  O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
  O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
  O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
  O23 - Service: NDAS Service (ndassvc) - XIMETA, Inc. - C:\Program Files\NDAS\System\ndassvc.exe
  O23 - Service: National Instruments Domain Service (NIDomainService) - National Instruments Corporation - D:\National Instruments\Shared\Security\nidmsrv.exe
  O23 - Service: NI Service Locator (niSvcLoc) - National Instruments Corp. - C:\WINDOWS\system32\nisvcloc.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: Invise Panel Manager Service (PanelMgr Service) - Unknown owner - C:\Invise\PANELMGR.EXE (file missing)
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe
  O23 - Service: WinAgents TFTP Service 4 (WinAgentsTftpService4) - WinAgents Software Group - C:\Program Files\Common Files\WinAgents\TftpService.exe


  End of file - 17733 bytes


  grtn,

  Sprokkie
 • Hoi Sprokkie, als je Norton van voor 2008 in jouw windows had, verbaast het mij niet dat je WIndows langzamer er door werd.
  En ook AVG rust nog steeds behoorlijk zwaar op Windows.

  Norton zelf heeft in 2008 het roer volledig omgegooid en is sindsdien een van de lichtst in Windows draaien antivirusprogramma's!

  McAfee sucks, het tool heeft een aller miserabelste virusherkenning, net zoals Norman!

  Dan doet het gratis Microsoft Security Essentials het beter!

  De top koop antivirusprogramma's zijn Bitdefender, Norton, G-DATA, F-Secure.


  Doe nu dit:

  [b:c9079c82db]Welk programma[/b:c9079c82db]: "aswMBR.exe'
  [b:c9079c82db]Waarvoor/waarom[/b:c9079c82db]: MBR-Rootkitscanner
  [b:c9079c82db]Moeilijkheidsgraad[/b:c9079c82db]: geen
  [b:c9079c82db]Downloadlokatie[/b:c9079c82db]: Dit programma absoluut naar het bureaublad downloaden of anders daar naar toe verplaatsen!
  [b:c9079c82db]Download[/b:c9079c82db] [b:c9079c82db]aswMBR.exe[/b:c9079c82db] [b:c9079c82db]hier[/b:c9079c82db].


  [b:c9079c82db]aswMBR.exe gebruiken[/b:c9079c82db]:
  [list:c9079c82db][*:c9079c82db]Windows 2000 en Windows XP: start "aswMBR.exe" middels dubbelklik op "aswMBR.exe".
  [*:c9079c82db]Windows Vista en Windows 7: start "aswMBR.exe" middels rechtsklik op "aswMBR.exe" en kies jij voor [b:c9079c82db]Als Administrator uitvoeren[/b:c9079c82db].[/list:u:c9079c82db]

  [img:c9079c82db]http://www.imgdumper.nl/uploads4/4db3f87694fe9/4db3f87693886-aswmbrscan.gif[/img:c9079c82db]
  [list:c9079c82db][*:c9079c82db] Klik nu in het zwarte scherm op de knop [b:c9079c82db]Scan[/b:c9079c82db]
  [*:c9079c82db] Als de melding "Scan finished successfully" komt, klik dan vervolgens op de knop [b:c9079c82db]Save log[/b:c9079c82db][/list:u:c9079c82db]
  [img:c9079c82db]http://www.imgdumper.nl/uploads4/4db3f8e71343a/4db3f8e71288d-aswmbrsavelog.gif[/img:c9079c82db]
  [list:c9079c82db][*:c9079c82db] Het makkelijkst is het, als opslaglokatie voor het log gewoon het bureaublad te kiezen.
  [*:c9079c82db] Tevens vindt je nu op het bureaublad ook het bestand [b:c9079c82db]MBR.dat[/b:c9079c82db]!
  [*:c9079c82db] [b:c9079c82db]MBR.dat[/b:c9079c82db] is een backupbestand, bewaar dat dus voorlopig.
  [*:c9079c82db] Ook op het bureaublad staat een kladbloktekst-document genaamd [b:c9079c82db]aswMBR.txt[/b:c9079c82db]
  [*:c9079c82db] Post de inhoud van [b:c9079c82db]aswMBR.txt[/b:c9079c82db] in jouw volgende bericht.[/list:u:c9079c82db]
 • Duidelijk verhaal over norton.

  Welke van de gratis 4us scanners kan ik het beste gebruiken ?  log van aswmbr  aswMBR version 0.9.8.978 Copyright© 2011 AVAST Software
  Run date: 2011-08-04 18:28:02
  —————————–
  18:28:02.186 OS Version: Windows 5.1.2600 Service Pack 3
  18:28:02.186 Number of processors: 1 586 0x207
  18:28:02.186 ComputerName: KAYLEIGH UserName: Ferry
  18:28:03.780 Initialize success
  18:30:30.016 AVAST engine defs: 11080400
  18:31:06.704 Disk 0 (boot) \Device\Harddisk0\DR0 -> \Device\Ide\IdeDeviceP0T0L0-4
  18:31:06.704 Disk 0 Vendor: WDC_WD800AB-22CBA1 04.07B04 Size: 76319MB BusType: 3
  18:31:06.720 Disk 1 \Device\Harddisk1\DR1 -> \Device\Ide\IdeDeviceP0T1L0-c
  18:31:06.720 Disk 1 Vendor: Maxtor_6B200P0 BAH41BY0 Size: 194481MB BusType: 3
  18:31:06.720 Device \Driver\atapi -> DriverStartIo f74bb864
  18:31:06.720 Device \Driver\atapi -> MajorFunction 872e1680
  18:31:08.735 Disk 0 MBR read successfully
  18:31:08.751 Disk 0 MBR scan
  18:31:08.829 Disk 0 Windows XP default MBR code
  18:31:08.845 Disk 0 scanning sectors +156280320
  18:31:08.938 Disk 0 scanning C:\WINDOWS\system32\drivers
  18:32:37.549 Service scanning
  18:32:41.315 Modules scanning
  18:32:55.190 Disk 0 trace - called modules:
  18:32:55.221 ntoskrnl.exe CLASSPNP.SYS disk.sys ACPI.sys hal.dll >>UNKNOWN [0x872e1680]<<
  18:32:55.221 1 nt!IofCallDriver -> \Device\Harddisk0\DR0[0x87735030]
  18:32:55.221 3 CLASSPNP.SYS[f764bfd7] -> nt!IofCallDriver -> \Device\000000d3[0x877363b8]
  18:32:55.237 5 ACPI.sys[f751a620] -> nt!IofCallDriver -> \Device\Ide\IdeDeviceP0T0L0-4[0x87726940]
  18:32:55.237 \Driver\atapi[0x87772c00] -> IRP_MJ_CREATE -> 0x872e1680
  18:32:56.205 AVAST engine scan C:\WINDOWS
  18:33:45.784 AVAST engine scan C:\WINDOWS\system32
  18:45:39.871 AVAST engine scan C:\WINDOWS\system32\drivers
  18:46:51.466 AVAST engine scan C:\Documents and Settings\Ferry
  19:50:14.538 File: C:\Documents and Settings\Ferry\Local Settings\temp\NOD3D85.tmp **INFECTED** Win32:Sefnit-A [Trj]
  20:14:21.160 AVAST engine scan C:\Documents and Settings\All Users
  21:17:11.550 Scan finished successfully
  21:49:14.090 Disk 0 MBR has been saved successfully to "C:\Documents and Settings\Ferry\Bureaublad\MBR.dat"
  21:49:14.105 The log file has been saved successfully to "C:\Documents and Settings\Ferry\Bureaublad\aswMBR.txt"
  ***********************************************************
  **** vers hijackthis log ****
  ***********************************************************

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 21:53:19, on 4-8-2011
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\FRITZ!DSL\IGDCTRL.EXE
  C:\WINDOWS\system32\bgsvcgen.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\WINDOWS\System32\hpb2ksrv.exe
  C:\WINDOWS\System32\hpbhksrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\lkcitdl.exe
  C:\WINDOWS\system32\lkads.exe
  C:\WINDOWS\system32\lktsrv.exe
  C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
  C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
  C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\NDAS\System\ndassvc.exe
  D:\National Instruments\Shared\Security\nidmsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\nisvcloc.exe
  C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\WinAgents\TftpService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\MSIMN.EXE
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
  C:\axis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr9/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\scriptcl.dll
  O2 - BHO: NetXfer - {83B80A9C-D91A-4F22-8DCF-EA7204039F79} - d:\Xi\NetXfer\NXIEHelper.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: WakoopaBHOClass Class - {FB4D29C1-82DE-4b80-8BB0-A7CDDDCD2773} - C:\Documents and Settings\Ferry\Local Settings\Application Data\Wakoopa Shared\WakoopaBHO.dll
  O3 - Toolbar: NetXfer - {C16CBAAC-A75C-4DB5-A0DD-CDF5CAFCDD3A} - d:\Xi\NetXfer\NXToolBar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM .exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Append the content of the link to existing PDF file - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIEAppend.HTML
  O8 - Extra context menu item: Append the content of the selected links to existing PDF file - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIEAppendSelLinks.HTML
  O8 - Extra context menu item: Append to existing PDF file - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIEAppend.HTML
  O8 - Extra context menu item: Create PDF file - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIECapture.HTML
  O8 - Extra context menu item: Create PDF file from the content of the link - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIECapture.HTML
  O8 - Extra context menu item: Create PDF files from the selected links - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIECaptureSelLinks.HTML
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Ontvang alle bestanden door NetXfer - D:\Xi\NetXfer\NXAddList.html
  O8 - Extra context menu item: Ontvangst door NetXfer - D:\Xi\NetXfer\NXAddLink.html
  O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra button: Flash Decompiler SWF Capture tool - {86B4FC19-8FA4-4FD3-B243-9AEDB42FA2D5} - C:\PROGRA~1\ELTIMA~1\FLASHD~1\iebt.dll (HKCU)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Flash Decompiler SWF Capture tool menu - {86B4FC19-8FA4-4FD3-B243-9AEDB42FA2D5} - C:\PROGRA~1\ELTIMA~1\FLASHD~1\iebt.dll (HKCU)
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
  O15 - Trusted Zone: http://www.de1103.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.godaddy.com
  O15 - Trusted Zone: http://*.moodle.org
  O15 - Trusted Zone: http://player.omroep.nl
  O15 - Trusted IP range: http://172.16.100.18
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab30149.cab
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
  O16 - DPF: {210D0CBC-8B17-48D1-B294-1A338DD2EB3A} (VatCtrl Class) - http://62.251.20.244:90/VatDec.cab
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {2E28242B-A689-11D4-80F2-0040266CBB8D} (KX-HCM10 Control) - http://212.248.100.101:91/kxhcm10.ocx
  O16 - DPF: {33415AC7-AFFA-4D55-B41C-C64C0D07DFCA} (Hewlett-Packard Printer Diagnostics) - http://h50203.www5.hp.com/HPISWeb/Customer/cabs/HPISWebManager.CAB
  O16 - DPF: {3a4f9191-65a8-11d5-85c1-0001023952c1} (TE) - http://www.skylinesoft.com/interactive/terraexplorer/install/TE.cab
  O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.4.1.cab
  O16 - DPF: {4C39376E-FA9D-4349-BACC-D305C1750EF3} (EPUImageControl Class) - http://tools.ebayimg.com/pm/activex/eBay_Enhanced_Picture_Control_v1-0-3-48.cab
  O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
  O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/MessengerGamesContent/GameContent/nl/uno1/GAME_UNO1.cab
  O16 - DPF: {63DF43C2-469A-41F3-B119-17B1ACE8BB34} (Sony SNC-RZ30 Image Viewer) - http://81.204.25.231/home/SonySncRz30View.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1264673400140
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1264673381171
  O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://procam1.be.proserve.nl/activex/AMC.cab
  O16 - DPF: {814EA0DA-E0D9-4AA4-833C-A1A6D38E79E9} (DASWebDownload Class) - http://das.microsoft.com/activate/cab/x86/i486/NTANSI/retail/DASAct.cab
  O16 - DPF: {87BE3784-6977-4E84-AA08-55A96B9CEAC5} (Bl_camera Control) - http://77.161.40.48/bl_camera.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
  O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://172.16.100.18/activex/AxisCamControl.cab
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab
  O16 - DPF: {BC0AE9E6-E549-4554-A222-EA083A894683} (QuickUpload) - http://a01-b01.mypicturetown.com/P2PwebCmdController/x/Upld_47.CAB
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game18.zylomgames.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/4h/player.virtools.com/downloads/player/Install3.0/Installer.exe
  O16 - DPF: {C6A03519-BA6F-438E-AF3A-878F11521CA5} (JpgView Control) - http://patrick168.blogdns.com:8888/jpgview.cab
  O16 - DPF: {DAF94F73-2AA6-44D8-A562-A28831820D34} (Pixum EasyUploadX Control) - http://www.pixum.nl/apps/EasyUploadX.cab
  O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} (AxisMediaControlEmb Class) - http://165.91.110.101:2010/activex/AMC.cab
  O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} (PopCapLoader Object) - http://www.popcap.com/games/popcaploader_v10_nl.cab
  O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab57176.cab
  O16 - DPF: {E6644870-F140-11D4-B761-00D0B73F3C8E} (CamImage Class) - http://172.16.100.18/activex/AxisCamMotionControl.ocx
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/2,0,0,4539/mcfscan.cab
  O16 - DPF: {F2A84794-EE6D-447B-8C21-3BA1DC77C5B4} (SDKInstall Class) - http://activex.microsoft.com/activex/controls/sdkupdate/sdkinst.cab
  O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab
  O16 - DPF: {FFBB3F3B-0A5A-4106-BE53-DFE1E2340CB1} (DownloadManager Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.1.6.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A6611BB4-7160-44C5-BA10-39F0CE43DFFA}: NameServer = 194.109.6.66,194.109.9.99
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
  O23 - Service: Adobe Active File Monitor V7 (AdobeActiveFileMonitor7.0) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: AVM IGD CTRL Service - AVM Berlin - C:\Program Files\FRITZ!DSL\IGDCTRL.EXE
  O23 - Service: B's Recorder GOLD Library General Service (bgsvcgen) - B.H.A Corporation - C:\WINDOWS\system32\bgsvcgen.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: AVM FRITZ!web Routing Service (de_serv) - AVM Berlin - C:\Program Files\Common Files\AVM\de_serv.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c985d469fb84d5) (gupdate1c985d469fb84d5) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: HP Status - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\System32\hpb2ksrv.exe
  O23 - Service: HP Status Print - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\System32\hpbhksrv.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Lookout Citadel Server (LkCitadelServer) - National Instruments, Inc. - C:\WINDOWS\system32\lkcitdl.exe
  O23 - Service: National Instruments PSP Server Locator (lkClassAds) - National Instruments Corporation - C:\WINDOWS\system32\lkads.exe
  O23 - Service: National Instruments Time Synchronization (lkTimeSync) - National Instruments Corporation - C:\WINDOWS\system32\lktsrv.exe
  O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
  O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
  O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
  O23 - Service: NDAS Service (ndassvc) - XIMETA, Inc. - C:\Program Files\NDAS\System\ndassvc.exe
  O23 - Service: National Instruments Domain Service (NIDomainService) - National Instruments Corporation - D:\National Instruments\Shared\Security\nidmsrv.exe
  O23 - Service: NI Service Locator (niSvcLoc) - National Instruments Corp. - C:\WINDOWS\system32\nisvcloc.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: Invise Panel Manager Service (PanelMgr Service) - Unknown owner - C:\Invise\PANELMGR.EXE (file missing)
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe
  O23 - Service: WinAgents TFTP Service 4 (WinAgentsTftpService4) - WinAgents Software Group - C:\Program Files\Common Files\WinAgents\TftpService.exe


  End of file - 17922 bytes
 • Hoi Sprokkie, ik heb alleen vermeld dat MSE gratis is.
  Alle andere antivirusprodukten die ik genoemd hebt zijn aan te schaffen.
  Hieronder mijn lijstje van gratis antivirusprodukten:

  Lijst bekende en goede gratis antivirusprogramma's

  Tip: Avast 6\2011 Free is de enigste, die een aantal onderdelen aan boord heeft, die je verder alleen aantreft bij betaalde antivirusprogramma's en staat daarom internationaal als beste gratis alternatief te boek.

  Avast speelt dus duidelijk op de nieuwe bedreigingen van het internet in!
  Bovendien merk je nauwelijks, dat Avast draait!
  Ook heeft Avast een "zandbox" aan boord, waarin je veilig programma's kan testen!

  [b:5dd2f26fe3]Downloadlink Avast 6 Free[/b:5dd2f26fe3]

  Andere gratis alternatieven:

  [b:5dd2f26fe3]Panda Cloud Antivirus[/b:5dd2f26fe3] - downloadlink
  [b:5dd2f26fe3]AVG Free 2011[/b:5dd2f26fe3] - downloadlink
  [b:5dd2f26fe3]Avira Antivir[/b:5dd2f26fe3] - downloadlink
  [b:5dd2f26fe3]Microsoft Security Essentials[/b:5dd2f26fe3] - downloadlink

  De rangschikking van de programma's is gedaan naar ratio van de beveiliging en herkenning van malware.


  Je log bgint er ondertussen goed uit te zien.

  Sluit alle openstaande webvensters - behalve dit venster, dat je sluit voor het moment, dat je op de knop [b:5dd2f26fe3]Fix checked[/b:5dd2f26fe3] klikt!


  Start nu HijackThis en klik op de knop [b:5dd2f26fe3]Do a Scan only,

  O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

  [/b:5dd2f26fe3]
  [list:5dd2f26fe3][*:5dd2f26fe3] zet een vinkje voor die regel(s) welke met de bovenstaande regels corresponderen
  [*:5dd2f26fe3] Sluit nu de webbrowser en vervolgens klik je daarna op de knop [b:5dd2f26fe3]Fix checked[/b:5dd2f26fe3]
  [*:5dd2f26fe3] Klik hierna HijackThis op uit.[/list:u:5dd2f26fe3]


  Start MBAM weer voor een snelle scan.
  Wel eerst updaten!


  En daarna:
  [b:5dd2f26fe3]Welk programma[/b:5dd2f26fe3]: TFC.
  [b:5dd2f26fe3]Waarvoor/waarom[/b:5dd2f26fe3]:grondige reiniging van Windows.
  [b:5dd2f26fe3]Moeilijkheidsgraad[/b:5dd2f26fe3]: geen.

  [b:5dd2f26fe3]Download

  [b:5dd2f26fe3]TFC opstarten[/b:5dd2f26fe3]:
  Windows 2000 en Windows XP: start TFC.exe middels dubbelklik op de snelkoppeling.
  Windows Vista en Windows 7: start TFC.exe middels rechtsklik op de snelkoppeling en dan kiezen voor "Als Administrator uitvoeren".
  [list:5dd2f26fe3][*:5dd2f26fe3] Niet schrikken - het tool sluit alle lopende programma's - ergo: verzeker je dus ervan, dat je werk al is opgeslagen!
  [*:5dd2f26fe3] Vervolgens klik je op de knop [b:5dd2f26fe3]Start[/b:5dd2f26fe3] om de scan te starten. Deze scan kan kort of langer duren, wees geduldig en laat TFC zijn taak doen en wacht to TFC klaaar is.
  [*:5dd2f26fe3] Indien TFC klaar is, dan komt de melding dat de computer opnieuw opgestart wordt.
  [*:5dd2f26fe3] Gebeurt het afsluiten niet automatisch, start dan zelf de computer opnieuw op.
  [*:5dd2f26fe3] Noot: TFC vertoont geen log![/list:u:5dd2f26fe3]

  Laat ook weten hoe jouw Windows inmiddels draait.
 • mbam log

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.51.1.1800
  www.malwarebytes.org

  Databaseversie: 7383

  Windows 5.1.2600 Service Pack 3
  Internet Explorer 8.0.6001.18702

  5-8-2011 10:18:50
  mbam-log-2011-08-05 (10-18-50).txt

  Scantype: Snelle scan
  Objecten gescand: 211228
  Verstreken tijd: 36 minuut/minuten, 19 seconde(n)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 0
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata geïnfecteerd: 3
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 1

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Ik heb zelf die irritante meldingen van windowsbeveiliging uitgezet.
  Mbam vind dat een 4us….

  daarna TFC
  419Mb weggehaald  ***************************************************
  **** vers hijackthis log ****
  ***************************************************

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 10:39:45, on 5-8-2011
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\FRITZ!DSL\IGDCTRL.EXE
  C:\WINDOWS\system32\bgsvcgen.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\WINDOWS\System32\hpb2ksrv.exe
  C:\WINDOWS\System32\hpbhksrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\lkcitdl.exe
  C:\WINDOWS\system32\lkads.exe
  C:\WINDOWS\system32\lktsrv.exe
  C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
  C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
  C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\NDAS\System\ndassvc.exe
  D:\National Instruments\Shared\Security\nidmsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\nisvcloc.exe
  C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe
  C:\WINDOWS\system32\slserv.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\WinAgents\TftpService.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\MSIMN.EXE
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\axis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr9/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\scriptcl.dll
  O2 - BHO: NetXfer - {83B80A9C-D91A-4F22-8DCF-EA7204039F79} - d:\Xi\NetXfer\NXIEHelper.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: WakoopaBHOClass Class - {FB4D29C1-82DE-4b80-8BB0-A7CDDDCD2773} - C:\Documents and Settings\Ferry\Local Settings\Application Data\Wakoopa Shared\WakoopaBHO.dll
  O3 - Toolbar: NetXfer - {C16CBAAC-A75C-4DB5-A0DD-CDF5CAFCDD3A} - d:\Xi\NetXfer\NXToolBar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM .exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Append the content of the link to existing PDF file - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIEAppend.HTML
  O8 - Extra context menu item: Append the content of the selected links to existing PDF file - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIEAppendSelLinks.HTML
  O8 - Extra context menu item: Append to existing PDF file - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIEAppend.HTML
  O8 - Extra context menu item: Create PDF file - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIECapture.HTML
  O8 - Extra context menu item: Create PDF file from the content of the link - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIECapture.HTML
  O8 - Extra context menu item: Create PDF files from the selected links - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIECaptureSelLinks.HTML
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Ontvang alle bestanden door NetXfer - D:\Xi\NetXfer\NXAddList.html
  O8 - Extra context menu item: Ontvangst door NetXfer - D:\Xi\NetXfer\NXAddLink.html
  O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra button: Flash Decompiler SWF Capture tool - {86B4FC19-8FA4-4FD3-B243-9AEDB42FA2D5} - C:\PROGRA~1\ELTIMA~1\FLASHD~1\iebt.dll (HKCU)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Flash Decompiler SWF Capture tool menu - {86B4FC19-8FA4-4FD3-B243-9AEDB42FA2D5} - C:\PROGRA~1\ELTIMA~1\FLASHD~1\iebt.dll (HKCU)
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
  O15 - Trusted Zone: http://www.de1103.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.godaddy.com
  O15 - Trusted Zone: http://*.moodle.org
  O15 - Trusted Zone: http://player.omroep.nl
  O15 - Trusted IP range: http://172.16.100.18
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab30149.cab
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
  O16 - DPF: {210D0CBC-8B17-48D1-B294-1A338DD2EB3A} (VatCtrl Class) - http://62.251.20.244:90/VatDec.cab
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {2E28242B-A689-11D4-80F2-0040266CBB8D} (KX-HCM10 Control) - http://212.248.100.101:91/kxhcm10.ocx
  O16 - DPF: {33415AC7-AFFA-4D55-B41C-C64C0D07DFCA} (Hewlett-Packard Printer Diagnostics) - http://h50203.www5.hp.com/HPISWeb/Customer/cabs/HPISWebManager.CAB
  O16 - DPF: {3a4f9191-65a8-11d5-85c1-0001023952c1} (TE) - http://www.skylinesoft.com/interactive/terraexplorer/install/TE.cab
  O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.4.1.cab
  O16 - DPF: {4C39376E-FA9D-4349-BACC-D305C1750EF3} (EPUImageControl Class) - http://tools.ebayimg.com/pm/activex/eBay_Enhanced_Picture_Control_v1-0-3-48.cab
  O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
  O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/MessengerGamesContent/GameContent/nl/uno1/GAME_UNO1.cab
  O16 - DPF: {63DF43C2-469A-41F3-B119-17B1ACE8BB34} (Sony SNC-RZ30 Image Viewer) - http://81.204.25.231/home/SonySncRz30View.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1264673400140
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1264673381171
  O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://procam1.be.proserve.nl/activex/AMC.cab
  O16 - DPF: {814EA0DA-E0D9-4AA4-833C-A1A6D38E79E9} (DASWebDownload Class) - http://das.microsoft.com/activate/cab/x86/i486/NTANSI/retail/DASAct.cab
  O16 - DPF: {87BE3784-6977-4E84-AA08-55A96B9CEAC5} (Bl_camera Control) - http://77.161.40.48/bl_camera.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
  O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://172.16.100.18/activex/AxisCamControl.cab
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab
  O16 - DPF: {BC0AE9E6-E549-4554-A222-EA083A894683} (QuickUpload) - http://a01-b01.mypicturetown.com/P2PwebCmdController/x/Upld_47.CAB
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game18.zylomgames.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/4h/player.virtools.com/downloads/player/Install3.0/Installer.exe
  O16 - DPF: {C6A03519-BA6F-438E-AF3A-878F11521CA5} (JpgView Control) - http://patrick168.blogdns.com:8888/jpgview.cab
  O16 - DPF: {DAF94F73-2AA6-44D8-A562-A28831820D34} (Pixum EasyUploadX Control) - http://www.pixum.nl/apps/EasyUploadX.cab
  O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} (AxisMediaControlEmb Class) - http://165.91.110.101:2010/activex/AMC.cab
  O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} (PopCapLoader Object) - http://www.popcap.com/games/popcaploader_v10_nl.cab
  O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab57176.cab
  O16 - DPF: {E6644870-F140-11D4-B761-00D0B73F3C8E} (CamImage Class) - http://172.16.100.18/activex/AxisCamMotionControl.ocx
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/2,0,0,4539/mcfscan.cab
  O16 - DPF: {F2A84794-EE6D-447B-8C21-3BA1DC77C5B4} (SDKInstall Class) - http://activex.microsoft.com/activex/controls/sdkupdate/sdkinst.cab
  O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab
  O16 - DPF: {FFBB3F3B-0A5A-4106-BE53-DFE1E2340CB1} (DownloadManager Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.1.6.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A6611BB4-7160-44C5-BA10-39F0CE43DFFA}: NameServer = 194.109.6.66,194.109.9.99
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
  O23 - Service: Adobe Active File Monitor V7 (AdobeActiveFileMonitor7.0) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: AVM IGD CTRL Service - AVM Berlin - C:\Program Files\FRITZ!DSL\IGDCTRL.EXE
  O23 - Service: B's Recorder GOLD Library General Service (bgsvcgen) - B.H.A Corporation - C:\WINDOWS\system32\bgsvcgen.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: AVM FRITZ!web Routing Service (de_serv) - AVM Berlin - C:\Program Files\Common Files\AVM\de_serv.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c985d469fb84d5) (gupdate1c985d469fb84d5) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: HP Status - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\System32\hpb2ksrv.exe
  O23 - Service: HP Status Print - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\System32\hpbhksrv.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Lookout Citadel Server (LkCitadelServer) - National Instruments, Inc. - C:\WINDOWS\system32\lkcitdl.exe
  O23 - Service: National Instruments PSP Server Locator (lkClassAds) - National Instruments Corporation - C:\WINDOWS\system32\lkads.exe
  O23 - Service: National Instruments Time Synchronization (lkTimeSync) - National Instruments Corporation - C:\WINDOWS\system32\lktsrv.exe
  O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
  O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
  O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
  O23 - Service: NDAS Service (ndassvc) - XIMETA, Inc. - C:\Program Files\NDAS\System\ndassvc.exe
  O23 - Service: National Instruments Domain Service (NIDomainService) - National Instruments Corporation - D:\National Instruments\Shared\Security\nidmsrv.exe
  O23 - Service: NI Service Locator (niSvcLoc) - National Instruments Corp. - C:\WINDOWS\system32\nisvcloc.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: Invise Panel Manager Service (PanelMgr Service) - Unknown owner - C:\Invise\PANELMGR.EXE (file missing)
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe
  O23 - Service: WinAgents TFTP Service 4 (WinAgentsTftpService4) - WinAgents Software Group - C:\Program Files\Common Files\WinAgents\TftpService.exe


  End of file - 17792 bytes


  PC lijkt wel beter te draaien, opstarten gaat sneller.
  Outlookexpres schakelt ook sneller tussen de mappen
  Dat groene vakje van taskmanager is vaker meer donkergroen dan lichtgroen, was voor deze hele actie andersom.
 • Hoi Sprokkie - wat bedoel je met "Dat groene vakje van taskmanager is vaker meer donkergroen dan lichtgroen, was voor deze hele actie andersom."?

  Bedoel je daarmee het Taskmanager icoontje in de systray?


  Wat betreft jouw Windows zelf: deze heeft een enorme omvang!
  Dus een optimalisatie is wel nodig.

  Nu eerst dit: Start "aswMBR.exe" opnieuw op en klik op de knop Fix.

  Daarna je PC opnieuw opstarten!

  En start ComboFix voor een nieuwe scan - indien het tool wil updaten, dan wel opnieuw gedownload te worden - sta dit dan toe.
 • ja ik bedoel het systray icoon met het groene vakje

  ik heb de aswmbr opnieuw gestart, nieuwe 4us defininties haalde hij op
  knop je fix is grijs.

  ik laat hem op nieuw scannen en dan druk ik wel op knopje fix
 • ok scan klaar.
  alleen het fix knopje is grijs alleen fixmbr kan ik kiezen.

  Moet ik nu verder met combofix, of eerst reboot en dan combofix ?
  Voor het eerst heb ik een ander resultaat dan dat jij beschrijft.

  hieronder het log

  aswMBR version 0.9.8.978 Copyright© 2011 AVAST Software
  Run date: 2011-08-05 12:18:51
  —————————–
  12:18:51.544 OS Version: Windows 5.1.2600 Service Pack 3
  12:18:51.544 Number of processors: 1 586 0x207
  12:18:51.544 ComputerName: KAYLEIGH UserName: Ferry
  12:19:02.310 Initialize success
  12:21:21.891 AVAST engine defs: 11080500
  12:22:52.221 Disk 0 (boot) \Device\Harddisk0\DR0 -> \Device\Ide\IdeDeviceP0T0L0-4
  12:22:52.268 Disk 0 Vendor: WDC_WD800AB-22CBA1 04.07B04 Size: 76319MB BusType: 3
  12:22:52.268 Disk 1 \Device\Harddisk1\DR1 -> \Device\Ide\IdeDeviceP0T1L0-c
  12:22:52.268 Disk 1 Vendor: Maxtor_6B200P0 BAH41BY0 Size: 194481MB BusType: 3
  12:22:52.299 Device \Driver\atapi -> DriverStartIo f749e864
  12:22:52.299 Device \Driver\atapi -> MajorFunction 877cf170
  12:22:54.315 Disk 0 MBR read successfully
  12:22:54.315 Disk 0 MBR scan
  12:22:54.408 Disk 0 Windows XP default MBR code
  12:22:54.424 Disk 0 scanning sectors +156280320
  12:22:54.518 Disk 0 scanning C:\WINDOWS\system32\drivers
  12:24:10.425 Service scanning
  12:24:13.128 Modules scanning
  12:24:25.347 Disk 0 trace - called modules:
  12:24:25.378 ntoskrnl.exe CLASSPNP.SYS disk.sys ACPI.sys hal.dll >>UNKNOWN [0x877cf170]<<
  12:24:25.378 1 nt!IofCallDriver -> \Device\Harddisk0\DR0[0x87754030]
  12:24:25.378 3 CLASSPNP.SYS[f763efd7] -> nt!IofCallDriver -> \Device\000000d1[0x87747210]
  12:24:25.378 5 ACPI.sys[f74fd620] -> nt!IofCallDriver -> \Device\Ide\IdeDeviceP0T0L0-4[0x87756d98]
  12:24:25.378 \Driver\atapi[0x877479e8] -> IRP_MJ_CREATE -> 0x877cf170
  12:24:27.128 AVAST engine scan C:\WINDOWS
  12:25:17.098 AVAST engine scan C:\WINDOWS\system32
  12:39:12.702 AVAST engine scan C:\WINDOWS\system32\drivers
  12:40:33.219 AVAST engine scan C:\Documents and Settings\Ferry
  14:12:05.930 AVAST engine scan C:\Documents and Settings\All Users
  15:25:39.507 Scan finished successfully
  15:28:20.697 Disk 0 MBR has been saved successfully to "C:\Documents and Settings\Ferry\Bureaublad\MBR.dat"
  15:28:20.713 The log file has been saved successfully to "C:\Documents and Settings\Ferry\Bureaublad\aswMBR-1.txt"

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.