Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Stagnerende laptop

Anoniem
None
31 antwoorden
 • Ik zit met het volgende probleem (pje). Als ik op mijn laptop werk 'bevriest' plotseling het apparaat. Het lampje van de harde schijf brandt dan onafgebroken waarna zonder zelf actie te ondernemen het apparaat weer 'losschiet'. Ik kan die periode iets verkorten door naar taakbeheer te gaan en op annuleren te klikken. Ik krijg dus niet de kans om te kijken of er wellicht een vreemde service o.i.d. draait. Er is geen enkele logica te ontdekken om welke reden het euvel zich voordoet. Ik heb zelf de volgende actie (s) ondernomen: Avast, Malwarebytes en Microsoft Safety Scan gedraaid. Deze vonden niets. Eset Online scan vond het volgende

  C:\Users\Gerard\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup\9047de6b6eb71e3b02a01d1f0986068084b7c87f\a86eb556c850f61d9a557c435f5d60a0be152084 Win32/SpeedUpMyPC application deleted - quarantined
  D:\Tools\Plasq\Comic Life\CL13671_CRK.exe a variant of Win32/HackTool.Patcher.D application cleaned by deleting - quarantined

  Deze zijn dus verwijdert. Zou een HJT expert eens even naar mijn logje willen kijken of hier misschien iets bijzonders in is te zien?

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 20:04:19, on 7-8-2011
  Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
  MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
  C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  D:\HTC\HTC Sync 3.0\htcUPCTLoader.exe
  D:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe
  C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE
  C:\Windows\system32\taskhost.exe
  D:\Tools\Total Commander\TC.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  D:\Tools\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.upclive.nl/?toolbar=home
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
  O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
  O3 - Toolbar: Internet Toolbar - {3BE093E7-4650-438B-AC6F-C944C30F81AD} - D:\Tools\Jaytown\Internet Toolbar\ChelloMediaShell.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui
  O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2Service] "C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HTC Sync Loader] "D:\HTC\HTC Sync 3.0\htcUPCTLoader.exe" -startup
  O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "D:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe" -s
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
  O15 - Trusted IP range: http://192.168.1.254
  O15 - ESC Trusted IP range: http://192.168.1.254
  O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O23 - Service: Acronis Scheduler2Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  O23 - Service: Acronis Nonstop Backup service (afcdpsrv) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\CDP\afcdpsrv.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - Unknown owner - C:\Program Files\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
  O23 - Service: B's Recorder GOLD Library General Service (bgsvcgen) - B.H.A Corporation - C:\Windows\System32\bgsvcgen.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe
  O23 - Service: NitroPDFReaderDriverCreatorReadSpool2 (NitroReaderDriverReadSpool2) - Nitro PDF Software - D:\Tools\Nitro PDF\Reader\NitroPDFReaderDriverService2.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
  O23 - Service: Internet Pass-Through Service (PassThru Service) - Unknown owner - C:\Program Files\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
  O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - D:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe


  End of file - 6736 bytes
 • Je log ziet er goed uit.
  Maar: dat hoeft nog niks te zeggen.

 • Allereerst mijn dank voor de snelle reactie. aswMBR.exe leverde geen probleem op. TDSSKiller gaf de melding dat er niets gevonden was maar als ik op report klikte kwam de melding:Het document C:\TDSSKiller 2.5.14.0_2011_21.21.27_log.txt wordt gebruikt door een andere toepassing en kan niet worden geopend.
  Dus hier alleen de awsMBR log.

  aswMBR version 0.9.8.978 Copyright© 2011 AVAST Software
  Run date: 2011-08-07 21:04:15
  —————————–
  21:04:15.480 OS Version: Windows 6.1.7601 Service Pack 1
  21:04:15.480 Number of processors: 2 586 0x1706
  21:04:15.480 ComputerName: GERARD-PC UserName: Gerard
  21:04:17.445 Initialize success
  21:04:17.757 AVAST engine defs: 11080700
  21:04:35.900 Disk 0 (boot) \Device\Harddisk0\DR0 -> \Device\Ide\IdeDeviceP1T0L0-2
  21:04:35.900 Disk 0 Vendor: WDC_WD3200BEVT-22ZCT0 11.01A11 Size: 305245MB BusType: 11
  21:04:37.944 Disk 0 MBR read successfully
  21:04:37.944 Disk 0 MBR scan
  21:04:37.959 Disk 0 Windows 7 default MBR code
  21:04:37.975 Disk 0 scanning sectors +625139712
  21:04:38.069 Disk 0 scanning C:\Windows\system32\drivers
  21:04:47.288 Service scanning
  21:04:48.755 Modules scanning
  21:04:57.959 Disk 0 trace - called modules:
  21:04:57.974 ntkrnlpa.exe CLASSPNP.SYS disk.sys ACPI.sys halmacpi.dll ataport.SYS PCIIDEX.SYS msahci.sys
  21:04:57.974 1 nt!IofCallDriver -> \Device\Harddisk0\DR0[0x863dc030]
  21:04:57.990 3 CLASSPNP.SYS[8b9b859e] -> nt!IofCallDriver -> [0x86302b90]
  21:04:58.489 5 ACPI.sys[8b09f3d4] -> nt!IofCallDriver -> \Device\Ide\IdeDeviceP1T0L0-2[0x862aa030]
  21:04:59.191 AVAST engine scan C:\Windows
  21:05:01.047 AVAST engine scan C:\Windows\system32
  21:06:20.951 AVAST engine scan C:\Windows\system32\drivers
  21:06:31.028 AVAST engine scan C:\Users\Gerard
  21:12:21.298 AVAST engine scan C:\ProgramData
  21:13:13.168 Scan finished successfully
  21:16:26.234 Disk 0 MBR has been saved successfully to "C:\Users\Gerard\Desktop\MBR.dat"
  21:16:26.250 The log file has been saved successfully to "C:\Users\Gerard\Desktop\aswMBR.txt"
 • Toch nog gelukt!
  2011/08/07 21:18:41.0763 4236 TDSS rootkit removing tool 2.5.14.0 Aug 5 2011 16:09:29
  2011/08/07 21:18:42.0059 4236 ================================================================================
  2011/08/07 21:18:42.0059 4236 SystemInfo:
  2011/08/07 21:18:42.0059 4236
  2011/08/07 21:18:42.0059 4236 OS Version: 6.1.7601 ServicePack: 1.0
  2011/08/07 21:18:42.0059 4236 Product type: Workstation
  2011/08/07 21:18:42.0059 4236 ComputerName: GERARD-PC
  2011/08/07 21:18:42.0059 4236 UserName: Gerard
  2011/08/07 21:18:42.0059 4236 Windows directory: C:\Windows
  2011/08/07 21:18:42.0059 4236 System windows directory: C:\Windows
  2011/08/07 21:18:42.0059 4236 Processor architecture: Intel x86
  2011/08/07 21:18:42.0059 4236 Number of processors: 2
  2011/08/07 21:18:42.0059 4236 Page size: 0x1000
  2011/08/07 21:18:42.0059 4236 Boot type: Normal boot
  2011/08/07 21:18:42.0059 4236 ================================================================================
  2011/08/07 21:18:43.0136 4236 Initialize success
  2011/08/07 21:18:57.0831 4004 ================================================================================
  2011/08/07 21:18:57.0831 4004 Scan started
  2011/08/07 21:18:57.0831 4004 Mode: Manual;
  2011/08/07 21:18:57.0831 4004 ================================================================================
  2011/08/07 21:18:58.0845 4004 1394ohci (1b133875b8aa8ac48969bd3458afe9f5) C:\Windows\system32\drivers\1394ohci.sys
  2011/08/07 21:18:58.0923 4004 ACPI (cea80c80bed809aa0da6febc04733349) C:\Windows\system32\drivers\ACPI.sys
  2011/08/07 21:18:58.0954 4004 AcpiPmi (1efbc664abff416d1d07db115dcb264f) C:\Windows\system32\drivers\acpipmi.sys
  2011/08/07 21:18:59.0017 4004 adp94xx (21e785ebd7dc90a06391141aac7892fb) C:\Windows\system32\DRIVERS\adp94xx.sys
  2011/08/07 21:18:59.0064 4004 adpahci (0c676bc278d5b59ff5abd57bbe9123f2) C:\Windows\system32\DRIVERS\adpahci.sys
  2011/08/07 21:18:59.0095 4004 adpu320 (7c7b5ee4b7b822ec85321fe23a27db33) C:\Windows\system32\DRIVERS\adpu320.sys
  2011/08/07 21:18:59.0142 4004 afcdp (4bda0a1a340d2787e0dd3f61276a36a2) C:\Windows\system32\DRIVERS\afcdp.sys
  2011/08/07 21:18:59.0188 4004 AFD (9ebbba55060f786f0fcaa3893bfa2806) C:\Windows\system32\drivers\afd.sys
  2011/08/07 21:18:59.0251 4004 agp440 (507812c3054c21cef746b6ee3d04dd6e) C:\Windows\system32\drivers\agp440.sys
  2011/08/07 21:18:59.0282 4004 aic78xx (8b30250d573a8f6b4bd23195160d8707) C:\Windows\system32\DRIVERS\djsvs.sys
  2011/08/07 21:18:59.0329 4004 aliide (0d40bcf52ea90fc7df2aeab6503dea44) C:\Windows\system32\drivers\aliide.sys
  2011/08/07 21:18:59.0360 4004 amdagp (3c6600a0696e90a463771c7422e23ab5) C:\Windows\system32\drivers\amdagp.sys
  2011/08/07 21:18:59.0376 4004 amdide (cd5914170297126b6266860198d1d4f0) C:\Windows\system32\drivers\amdide.sys
  2011/08/07 21:18:59.0407 4004 AmdK8 (00dda200d71bac534bf56a9db5dfd666) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdk8.sys
  2011/08/07 21:18:59.0438 4004 AmdPPM (3cbf30f5370fda40dd3e87df38ea53b6) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdppm.sys
  2011/08/07 21:18:59.0469 4004 amdsata (d320bf87125326f996d4904fe24300fc) C:\Windows\system32\drivers\amdsata.sys
  2011/08/07 21:18:59.0500 4004 amdsbs (ea43af0c423ff267355f74e7a53bdaba) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdsbs.sys
  2011/08/07 21:18:59.0547 4004 amdxata (46387fb17b086d16dea267d5be23a2f2) C:\Windows\system32\drivers\amdxata.sys
  2011/08/07 21:18:59.0578 4004 AppID (aea177f783e20150ace5383ee368da19) C:\Windows\system32\drivers\appid.sys
  2011/08/07 21:18:59.0625 4004 arc (2932004f49677bd84dbc72edb754ffb3) C:\Windows\system32\DRIVERS\arc.sys
  2011/08/07 21:18:59.0656 4004 arcsas (5d6f36c46fd283ae1b57bd2e9feb0bc7) C:\Windows\system32\DRIVERS\arcsas.sys
  2011/08/07 21:18:59.0703 4004 aswFsBlk (861cb512e4e850e87dd2316f88d69330) C:\Windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys
  2011/08/07 21:18:59.0750 4004 aswMonFlt (ff83c93aeee8b0cf4b464ca667a67acd) C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys
  2011/08/07 21:18:59.0781 4004 aswRdr (8db043bf96bb6d334e5b4888e709e1c7) C:\Windows\system32\drivers\aswRdr.sys
  2011/08/07 21:18:59.0812 4004 aswSnx (17230708a2028cd995656df455f2e303) C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys
  2011/08/07 21:18:59.0844 4004 aswSP (dbedd9d43b00630966ef05d2d8d04cee) C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys
  2011/08/07 21:18:59.0875 4004 aswTdi (984cfce2168286c2511695c2f9621475) C:\Windows\system32\drivers\aswTdi.sys
  2011/08/07 21:18:59.0906 4004 AsyncMac (add2ade1c2b285ab8378d2daaf991481) C:\Windows\system32\DRIVERS\asyncmac.sys
  2011/08/07 21:18:59.0937 4004 atapi (338c86357871c167a96ab976519bf59e) C:\Windows\system32\drivers\atapi.sys
  2011/08/07 21:18:59.0984 4004 AtcL001 (3d8880a2cf21dcc057c8d9a194c41f10) C:\Windows\system32\DRIVERS\l160x86.sys
  2011/08/07 21:19:00.0031 4004 ATSwpWDF (befe54e9bc648a3c79c917a63b6ee7da) C:\Windows\system32\Drivers\ATSwpWDF.sys
  2011/08/07 21:19:00.0124 4004 b06bdrv (1a231abec60fd316ec54c66715543cec) C:\Windows\system32\DRIVERS\bxvbdx.sys
  2011/08/07 21:19:00.0156 4004 b57nd60x (bd8869eb9cde6bbe4508d869929869ee) C:\Windows\system32\DRIVERS\b57nd60x.sys
  2011/08/07 21:19:00.0187 4004 Beep (505506526a9d467307b3c393dedaf858) C:\Windows\system32\drivers\Beep.sys
  2011/08/07 21:19:00.0234 4004 blbdrive (2287078ed48fcfc477b05b20cf38f36f) C:\Windows\system32\DRIVERS\blbdrive.sys
  2011/08/07 21:19:00.0312 4004 bowser (8f2da3028d5fcbd1a060a3de64cd6506) C:\Windows\system32\DRIVERS\bowser.sys
  2011/08/07 21:19:00.0343 4004 BrFiltLo (9f9acc7f7ccde8a15c282d3f88b43309) C:\Windows\system32\DRIVERS\BrFiltLo.sys
  2011/08/07 21:19:00.0358 4004 BrFiltUp (56801ad62213a41f6497f96dee83755a) C:\Windows\system32\DRIVERS\BrFiltUp.sys
  2011/08/07 21:19:00.0405 4004 Brserid (845b8ce732e67f3b4133164868c666ea) C:\Windows\System32\Drivers\Brserid.sys
  2011/08/07 21:19:00.0421 4004 BrSerWdm (203f0b1e73adadbbb7b7b1fabd901f6b) C:\Windows\System32\Drivers\BrSerWdm.sys
  2011/08/07 21:19:00.0452 4004 BrUsbMdm (bd456606156ba17e60a04e18016ae54b) C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbMdm.sys
  2011/08/07 21:19:00.0483 4004 BrUsbSer (af72ed54503f717a43268b3cc5faec2e) C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbSer.sys
  2011/08/07 21:19:00.0530 4004 BthEnum (2865a5c8e98c70c605f417908cebb3a4) C:\Windows\system32\drivers\BthEnum.sys
  2011/08/07 21:19:00.0546 4004 BTHMODEM (ed3df7c56ce0084eb2034432fc56565a) C:\Windows\system32\DRIVERS\bthmodem.sys
  2011/08/07 21:19:00.0592 4004 BthPan (ad1872e5829e8a2c3b5b4b641c3eab0e) C:\Windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys
  2011/08/07 21:19:00.0639 4004 BTHPORT (c2fbf6d271d9a94d839c416bf186ead9) C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys
  2011/08/07 21:19:00.0686 4004 BTHUSB (c81e9413a25a439f436b1d4b6a0cf9e9) C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys
  2011/08/07 21:19:00.0702 4004 cdfs (77ea11b065e0a8ab902d78145ca51e10) C:\Windows\system32\DRIVERS\cdfs.sys
  2011/08/07 21:19:00.0748 4004 cdrom (be167ed0fdb9c1fa1133953c18d5a6c9) C:\Windows\system32\drivers\cdrom.sys
  2011/08/07 21:19:00.0780 4004 circlass (3fe3fe94a34df6fb06e6418d0f6a0060) C:\Windows\system32\DRIVERS\circlass.sys
  2011/08/07 21:19:00.0826 4004 CLFS (635181e0e9bbf16871bf5380d71db02d) C:\Windows\system32\CLFS.sys
  2011/08/07 21:19:00.0889 4004 CmBatt (dea805815e587dad1dd2c502220b5616) C:\Windows\system32\DRIVERS\CmBatt.sys
  2011/08/07 21:19:00.0904 4004 cmdide (c537b1db64d495b9b4717b4d6d9edbf2) C:\Windows\system32\drivers\cmdide.sys
  2011/08/07 21:19:00.0951 4004 CNG (1b675691ed940766149c93e8f4488d68) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
  2011/08/07 21:19:00.0982 4004 Compbatt (a6023d3823c37043986713f118a89bee) C:\Windows\system32\DRIVERS\compbatt.sys
  2011/08/07 21:19:00.0998 4004 CompositeBus (cbe8c58a8579cfe5fccf809e6f114e89) C:\Windows\system32\drivers\CompositeBus.sys
  2011/08/07 21:19:01.0123 4004 crcdisk (2c4ebcfc84a9b44f209dff6c6e6c61d1) C:\Windows\system32\DRIVERS\crcdisk.sys
  2011/08/07 21:19:01.0185 4004 DfsC (f024449c97ec1e464aaffda18593db88) C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
  2011/08/07 21:19:01.0216 4004 discache (1a050b0274bfb3890703d490f330c0da) C:\Windows\system32\drivers\discache.sys
  2011/08/07 21:19:01.0263 4004 Disk (565003f326f99802e68ca78f2a68e9ff) C:\Windows\system32\DRIVERS\disk.sys
  2011/08/07 21:19:01.0326 4004 drmkaud (b918e7c5f9bf77202f89e1a9539f2eb4) C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys
  2011/08/07 21:19:01.0372 4004 DXGKrnl (23f5d28378a160352ba8f817bd8c71cb) C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys
  2011/08/07 21:19:01.0513 4004 ebdrv (024e1b5cac09731e4d868e64dbfb4ab0) C:\Windows\system32\DRIVERS\evbdx.sys
  2011/08/07 21:19:01.0669 4004 elxstor (0ed67910c8c326796faa00b2bf6d9d3c) C:\Windows\system32\DRIVERS\elxstor.sys
  2011/08/07 21:19:01.0700 4004 ErrDev (8fc3208352dd3912c94367a206ab3f11) C:\Windows\system32\drivers\errdev.sys
  2011/08/07 21:19:01.0762 4004 exfat (2dc9108d74081149cc8b651d3a26207f) C:\Windows\system32\drivers\exfat.sys
  2011/08/07 21:19:01.0794 4004 fastfat (7e0ab74553476622fb6ae36f73d97d35) C:\Windows\system32\drivers\fastfat.sys
  2011/08/07 21:19:01.0840 4004 fdc (e817a017f82df2a1f8cfdbda29388b29) C:\Windows\system32\DRIVERS\fdc.sys
  2011/08/07 21:19:01.0872 4004 FileInfo (6cf00369c97f3cf563be99be983d13d8) C:\Windows\system32\drivers\fileinfo.sys
  2011/08/07 21:19:01.0887 4004 Filetrace (42c51dc94c91da21cb9196eb64c45db9) C:\Windows\system32\drivers\filetrace.sys
  2011/08/07 21:19:01.0918 4004 flpydisk (87907aa70cb3c56600f1c2fb8841579b) C:\Windows\system32\DRIVERS\flpydisk.sys
  2011/08/07 21:19:01.0950 4004 FltMgr (7520ec808e0c35e0ee6f841294316653) C:\Windows\system32\drivers\fltmgr.sys
  2011/08/07 21:19:01.0981 4004 FsDepends (1a16b57943853e598cff37fe2b8cbf1d) C:\Windows\system32\drivers\FsDepends.sys
  2011/08/07 21:19:01.0996 4004 Fs_Rec (a574b4360e438977038aae4bf60d79a2) C:\Windows\system32\drivers\Fs_Rec.sys
  2011/08/07 21:19:02.0043 4004 fvevol (8a73e79089b282100b9393b644cb853b) C:\Windows\system32\DRIVERS\fvevol.sys
  2011/08/07 21:19:02.0074 4004 gagp30kx (65ee0c7a58b65e74ae05637418153938) C:\Windows\system32\DRIVERS\gagp30kx.sys
  2011/08/07 21:19:02.0121 4004 GEARAspiWDM (8182ff89c65e4d38b2de4bb0fb18564e) C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys
  2011/08/07 21:19:02.0152 4004 hcw85cir (c44e3c2bab6837db337ddee7544736db) C:\Windows\system32\drivers\hcw85cir.sys
  2011/08/07 21:19:02.0199 4004 HdAudAddService (a5ef29d5315111c80a5c1abad14c8972) C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys
  2011/08/07 21:19:02.0230 4004 HDAudBus (9036377b8a6c15dc2eec53e489d159b5) C:\Windows\system32\drivers\HDAudBus.sys
  2011/08/07 21:19:02.0262 4004 HidBatt (1d58a7f3e11a9731d0eaaaa8405acc36) C:\Windows\system32\DRIVERS\HidBatt.sys
  2011/08/07 21:19:02.0293 4004 HidBth (89448f40e6df260c206a193a4683ba78) C:\Windows\system32\DRIVERS\hidbth.sys
  2011/08/07 21:19:02.0308 4004 HidIr (cf50b4cf4a4f229b9f3c08351f99ca5e) C:\Windows\system32\DRIVERS\hidir.sys
  2011/08/07 21:19:02.0355 4004 HidUsb (10c19f8290891af023eaec0832e1eb4d) C:\Windows\system32\DRIVERS\hidusb.sys
  2011/08/07 21:19:02.0402 4004 HpSAMD (295fdc419039090eb8b49ffdbb374549) C:\Windows\system32\drivers\HpSAMD.sys
  2011/08/07 21:19:02.0449 4004 HTCAND32 (950cc1e6ae3a6cd23e0945cde089b02c) C:\Windows\system32\Drivers\ANDROIDUSB.sys
  2011/08/07 21:19:02.0496 4004 htcnprot (339adefad60353f960e3ca67ce468c24) C:\Windows\system32\DRIVERS\htcnprot.sys
  2011/08/07 21:19:02.0542 4004 HTTP (871917b07a141bff43d76d8844d48106) C:\Windows\system32\drivers\HTTP.sys
  2011/08/07 21:19:02.0589 4004 hwpolicy (0c4e035c7f105f1299258c90886c64c5) C:\Windows\system32\drivers\hwpolicy.sys
  2011/08/07 21:19:02.0620 4004 i8042prt (f151f0bdc47f4a28b1b20a0818ea36d6) C:\Windows\system32\drivers\i8042prt.sys
  2011/08/07 21:19:02.0667 4004 iaStorV (5cd5f9a5444e6cdcb0ac89bd62d8b76e) C:\Windows\system32\drivers\iaStorV.sys
  2011/08/07 21:19:02.0714 4004 iirsp (4173ff5708f3236cf25195fecd742915) C:\Windows\system32\DRIVERS\iirsp.sys
  2011/08/07 21:19:02.0808 4004 IntcAzAudAddService (251e85a3bac210fff6bad3d1f33113e8) C:\Windows\system32\drivers\RTKVHDA.sys
  2011/08/07 21:19:02.0917 4004 intelide (a0f12f2c9ba6c72f3987ce780e77c130) C:\Windows\system32\drivers\intelide.sys
  2011/08/07 21:19:02.0948 4004 intelppm (3b514d27bfc4accb4037bc6685f766e0) C:\Windows\system32\DRIVERS\intelppm.sys
  2011/08/07 21:19:02.0979 4004 IpFilterDriver (709d1761d3b19a932ff0238ea6d50200) C:\Windows\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys
  2011/08/07 21:19:03.0010 4004 IPMIDRV (4bd7134618c1d2a27466a099062547bf) C:\Windows\system32\drivers\IPMIDrv.sys
  2011/08/07 21:19:03.0042 4004 IPNAT (a5fa468d67abcdaa36264e463a7bb0cd) C:\Windows\system32\drivers\ipnat.sys
  2011/08/07 21:19:03.0073 4004 IRENUM (42996cff20a3084a56017b7902307e9f) C:\Windows\system32\drivers\irenum.sys
  2011/08/07 21:19:03.0104 4004 isapnp (1f32bb6b38f62f7df1a7ab7292638a35) C:\Windows\system32\drivers\isapnp.sys
  2011/08/07 21:19:03.0135 4004 iScsiPrt (cb7a9abb12b8415bce5d74994c7ba3ae) C:\Windows\system32\drivers\msiscsi.sys
  2011/08/07 21:19:03.0166 4004 kbdclass (adef52ca1aeae82b50df86b56413107e) C:\Windows\system32\drivers\kbdclass.sys
  2011/08/07 21:19:03.0198 4004 kbdhid (9e3ced91863e6ee98c24794d05e27a71) C:\Windows\system32\drivers\kbdhid.sys
  2011/08/07 21:19:03.0229 4004 KSecDD (412cea1aa78cc02a447f5c9e62b32ff1) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
  2011/08/07 21:19:03.0260 4004 KSecPkg (26c046977e85b95036453d7b88ba1820) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
  2011/08/07 21:19:03.0322 4004 LHidFilt (7f9c7b28cf1c859e1c42619eea946dc8) C:\Windows\system32\DRIVERS\LHidFilt.Sys
  2011/08/07 21:19:03.0354 4004 lltdio (f7611ec07349979da9b0ae1f18ccc7a6) C:\Windows\system32\DRIVERS\lltdio.sys
  2011/08/07 21:19:03.0385 4004 LMouFilt (ab33792a87285344f43b5ce23421bab0) C:\Windows\system32\DRIVERS\LMouFilt.Sys
  2011/08/07 21:19:03.0416 4004 LSI_FC (eb119a53ccf2acc000ac71b065b78fef) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_fc.sys
  2011/08/07 21:19:03.0432 4004 LSI_SAS (8ade1c877256a22e49b75d1cc9161f9c) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_sas.sys
  2011/08/07 21:19:03.0463 4004 LSI_SAS2 (dc9dc3d3daa0e276fd2ec262e38b11e9) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_sas2.sys
  2011/08/07 21:19:03.0478 4004 LSI_SCSI (0a036c7d7cab643a7f07135ac47e0524) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_scsi.sys
  2011/08/07 21:19:03.0510 4004 luafv (6703e366cc18d3b6e534f5cf7df39cee) C:\Windows\system32\drivers\luafv.sys
  2011/08/07 21:19:03.0541 4004 MBAMProtector (eca00eed9ab95489007b0ef84c7149de) C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys
  2011/08/07 21:19:03.0572 4004 megasas (0fff5b045293002ab38eb1fd1fc2fb74) C:\Windows\system32\DRIVERS\megasas.sys
  2011/08/07 21:19:03.0603 4004 MegaSR (dcbab2920c75f390caf1d29f675d03d6) C:\Windows\system32\DRIVERS\MegaSR.sys
  2011/08/07 21:19:03.0634 4004 Modem (f001861e5700ee84e2d4e52c712f4964) C:\Windows\system32\drivers\modem.sys
  2011/08/07 21:19:03.0650 4004 monitor (79d10964de86b292320e9dfe02282a23) C:\Windows\system32\DRIVERS\monitor.sys
  2011/08/07 21:19:03.0697 4004 mouclass (fb18cc1d4c2e716b6b903b0ac0cc0609) C:\Windows\system32\drivers\mouclass.sys
  2011/08/07 21:19:03.0728 4004 mouhid (2c388d2cd01c9042596cf3c8f3c7b24d) C:\Windows\system32\DRIVERS\mouhid.sys
  2011/08/07 21:19:03.0775 4004 mountmgr (fc8771f45ecccfd89684e38842539b9b) C:\Windows\system32\drivers\mountmgr.sys
  2011/08/07 21:19:03.0806 4004 mpio (2d699fb6e89ce0d8da14ecc03b3edfe0) C:\Windows\system32\drivers\mpio.sys
  2011/08/07 21:19:03.0837 4004 mpsdrv (ad2723a7b53dd1aacae6ad8c0bfbf4d0) C:\Windows\system32\drivers\mpsdrv.sys
  2011/08/07 21:19:03.0868 4004 MRxDAV (ceb46ab7c01c9f825f8cc6babc18166a) C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys
  2011/08/07 21:19:03.0915 4004 mrxsmb (5d16c921e3671636c0eba3bbaac5fd25) C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
  2011/08/07 21:19:03.0946 4004 mrxsmb10 (a70c828a93cce4c11617f6249f4d87fc) C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys
  2011/08/07 21:19:03.0978 4004 mrxsmb20 (b81f204d146000be76651a50670a5e9e) C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys
  2011/08/07 21:19:04.0040 4004 msahci (012c5f4e9349e711e11e0f19a8589f0a) C:\Windows\system32\drivers\msahci.sys
  2011/08/07 21:19:04.0102 4004 msdsm (55055f8ad8be27a64c831322a780a228) C:\Windows\system32\drivers\msdsm.sys
  2011/08/07 21:19:04.0165 4004 Msfs (daefb28e3af5a76abcc2c3078c07327f) C:\Windows\system32\drivers\Msfs.sys
  2011/08/07 21:19:04.0196 4004 mshidkmdf (3e1e5767043c5af9367f0056295e9f84) C:\Windows\System32\drivers\mshidkmdf.sys
  2011/08/07 21:19:04.0212 4004 msisadrv (0a4e5757ae09fa9622e3158cc1aef114) C:\Windows\system32\drivers\msisadrv.sys
  2011/08/07 21:19:04.0258 4004 MSKSSRV (8c0860d6366aaffb6c5bb9df9448e631) C:\Windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys
  2011/08/07 21:19:04.0274 4004 MSPCLOCK (3ea8b949f963562cedbb549eac0c11ce) C:\Windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys
  2011/08/07 21:19:04.0290 4004 MSPQM (f456e973590d663b1073e9c463b40932) C:\Windows\system32\drivers\MSPQM.sys
  2011/08/07 21:19:04.0336 4004 MsRPC (0e008fc4819d238c51d7c93e7b41e560) C:\Windows\system32\drivers\MsRPC.sys
  2011/08/07 21:19:04.0368 4004 mssmbios (fc6b9ff600cc585ea38b12589bd4e246) C:\Windows\system32\drivers\mssmbios.sys
  2011/08/07 21:19:04.0383 4004 MSTEE (b42c6b921f61a6e55159b8be6cd54a36) C:\Windows\system32\drivers\MSTEE.sys
  2011/08/07 21:19:04.0399 4004 MTConfig (33599130f44e1f34631cea241de8ac84) C:\Windows\system32\DRIVERS\MTConfig.sys
  2011/08/07 21:19:04.0430 4004 MTsensor (97affa9d95ffe20eee6229bc6be166cf) C:\Windows\system32\DRIVERS\ATKACPI.sys
  2011/08/07 21:19:04.0461 4004 Mup (159fad02f64e6381758c990f753bcc80) C:\Windows\system32\Drivers\mup.sys
  2011/08/07 21:19:04.0492 4004 NativeWifiP (26384429fcd85d83746f63e798ab1480) C:\Windows\system32\DRIVERS\nwifi.sys
  2011/08/07 21:19:04.0555 4004 NDIS (e7c54812a2aaf43316eb6930c1ffa108) C:\Windows\system32\drivers\ndis.sys
  2011/08/07 21:19:04.0617 4004 NdisCap (0e1787aa6c9191d3d319e8bafe86f80c) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiscap.sys
  2011/08/07 21:19:04.0648 4004 NdisTapi (e4a8aec125a2e43a9e32afeea7c9c888) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndistapi.sys
  2011/08/07 21:19:04.0695 4004 Ndisuio (d8a65dafb3eb41cbb622745676fcd072) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndisuio.sys
  2011/08/07 21:19:04.0726 4004 NdisWan (38fbe267e7e6983311179230facb1017) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiswan.sys
  2011/08/07 21:19:04.0773 4004 NDProxy (a4bdc541e69674fbff1a8ff00be913f2) C:\Windows\system32\drivers\NDProxy.sys
  2011/08/07 21:19:04.0804 4004 NetBIOS (80b275b1ce3b0e79909db7b39af74d51) C:\Windows\system32\DRIVERS\netbios.sys
  2011/08/07 21:19:04.0836 4004 NetBT (280122ddcf04b378edd1ad54d71c1e54) C:\Windows\system32\DRIVERS\netbt.sys
  2011/08/07 21:19:04.0898 4004 netr28u (27ee4b406e2f26f6117a9a420bd4cb65) C:\Windows\system32\DRIVERS\netr28u.sys
  2011/08/07 21:19:05.0023 4004 NETw4v32 (25acccfc33dd448b9d3037c5e439e830) C:\Windows\system32\DRIVERS\NETw4v32.sys
  2011/08/07 21:19:05.0257 4004 netw5v32 (58218ec6b61b1169cf54aab0d00f5fe2) C:\Windows\system32\DRIVERS\netw5v32.sys
  2011/08/07 21:19:05.0444 4004 nfrd960 (1d85c4b390b0ee09c7a46b91efb2c097) C:\Windows\system32\DRIVERS\nfrd960.sys
  2011/08/07 21:19:05.0475 4004 Npfs (1db262a9f8c087e8153d89bef3d2235f) C:\Windows\system32\drivers\Npfs.sys
  2011/08/07 21:19:05.0506 4004 nsiproxy (e9a0a4d07e53d8fea2bb8387a3293c58) C:\Windows\system32\drivers\nsiproxy.sys
  2011/08/07 21:19:05.0569 4004 Ntfs (81189c3d7763838e55c397759d49007a) C:\Windows\system32\drivers\Ntfs.sys
  2011/08/07 21:19:05.0647 4004 Null (f9756a98d69098dca8945d62858a812c) C:\Windows\system32\drivers\Null.sys
  2011/08/07 21:19:05.0912 4004 nvlddmkm (5ce5b23855262acabaecce156f48dd88) C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys
  2011/08/07 21:19:06.0208 4004 nvraid (b3e25ee28883877076e0e1ff877d02e0) C:\Windows\system32\drivers\nvraid.sys
  2011/08/07 21:19:06.0255 4004 nvstor (4380e59a170d88c4f1022eff6719a8a4) C:\Windows\system32\drivers\nvstor.sys
  2011/08/07 21:19:06.0302 4004 nv_agp (5a0983915f02bae73267cc2a041f717d) C:\Windows\system32\drivers\nv_agp.sys
  2011/08/07 21:19:06.0333 4004 ohci1394 (08a70a1f2cdde9bb49b885cb817a66eb) C:\Windows\system32\drivers\ohci1394.sys
  2011/08/07 21:19:06.0380 4004 Parport (2ea877ed5dd9713c5ac74e8ea7348d14) C:\Windows\system32\DRIVERS\parport.sys
  2011/08/07 21:19:06.0427 4004 partmgr (bf8f6af06da75b336f07e23aef97d93b) C:\Windows\system32\drivers\partmgr.sys
  2011/08/07 21:19:06.0458 4004 Parvdm (eb0a59f29c19b86479d36b35983daadc) C:\Windows\system32\DRIVERS\parvdm.sys
  2011/08/07 21:19:06.0489 4004 pci (673e55c3498eb970088e812ea820aa8f) C:\Windows\system32\drivers\pci.sys
  2011/08/07 21:19:06.0520 4004 pciide (afe86f419014db4e5593f69ffe26ce0a) C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys
  2011/08/07 21:19:06.0552 4004 pcmcia (f396431b31693e71e8a80687ef523506) C:\Windows\system32\DRIVERS\pcmcia.sys
  2011/08/07 21:19:06.0583 4004 pcw (250f6b43d2b613172035c6747aeeb19f) C:\Windows\system32\drivers\pcw.sys
  2011/08/07 21:19:06.0614 4004 PEAUTH (9e0104ba49f4e6973749a02bf41344ed) C:\Windows\system32\drivers\peauth.sys
  2011/08/07 21:19:06.0708 4004 PptpMiniport (631e3e205ad6d86f2aed6a4a8e69f2db) C:\Windows\system32\DRIVERS\raspptp.sys
  2011/08/07 21:19:06.0739 4004 Processor (85b1e3a0c7585bc4aae6899ec6fcf011) C:\Windows\system32\DRIVERS\processr.sys
  2011/08/07 21:19:06.0786 4004 Psched (6270ccae2a86de6d146529fe55b3246a) C:\Windows\system32\DRIVERS\pacer.sys
  2011/08/07 21:19:06.0848 4004 ql2300 (ab95ecf1f6659a60ddc166d8315b0751) C:\Windows\system32\DRIVERS\ql2300.sys
  2011/08/07 21:19:06.0910 4004 ql40xx (b4dd51dd25182244b86737dc51af2270) C:\Windows\system32\DRIVERS\ql40xx.sys
  2011/08/07 21:19:06.0942 4004 QWAVEdrv (584078ca1b95ca72df2a27c336f9719d) C:\Windows\system32\drivers\qwavedrv.sys
  2011/08/07 21:19:06.0973 4004 RasAcd (30a81b53c766d0133bb86d234e5556ab) C:\Windows\system32\DRIVERS\rasacd.sys
  2011/08/07 21:19:07.0004 4004 RasAgileVpn (57ec4aef73660166074d8f7f31c0d4fd) C:\Windows\system32\DRIVERS\AgileVpn.sys
  2011/08/07 21:19:07.0035 4004 Rasl2tp (d9f91eafec2815365cbe6d167e4e332a) C:\Windows\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys
  2011/08/07 21:19:07.0066 4004 RasPppoe (0fe8b15916307a6ac12bfb6a63e45507) C:\Windows\system32\DRIVERS\raspppoe.sys
  2011/08/07 21:19:07.0098 4004 RasSstp (44101f495a83ea6401d886e7fd70096b) C:\Windows\system32\DRIVERS\rassstp.sys
  2011/08/07 21:19:07.0144 4004 rdbss (d528bc58a489409ba40334ebf96a311b) C:\Windows\system32\DRIVERS\rdbss.sys
  2011/08/07 21:19:07.0176 4004 rdpbus (0d8f05481cb76e70e1da06ee9f0da9df) C:\Windows\system32\DRIVERS\rdpbus.sys
  2011/08/07 21:19:07.0222 4004 RDPCDD (23dae03f29d253ae74c44f99e515f9a1) C:\Windows\system32\DRIVERS\RDPCDD.sys
  2011/08/07 21:19:07.0254 4004 RDPENCDD (5a53ca1598dd4156d44196d200c94b8a) C:\Windows\system32\drivers\rdpencdd.sys
  2011/08/07 21:19:07.0300 4004 RDPREFMP (44b0a53cd4f27d50ed461dae0c0b4e1f) C:\Windows\system32\drivers\rdprefmp.sys
  2011/08/07 21:19:07.0332 4004 RDPWD (288b06960d78428ff89e811632684e20) C:\Windows\system32\drivers\RDPWD.sys
  2011/08/07 21:19:07.0378 4004 rdyboost (518395321dc96fe2c9f0e96ac743b656) C:\Windows\system32\drivers\rdyboost.sys
  2011/08/07 21:19:07.0441 4004 RFCOMM (cb928d9e6daf51879dd6ba8d02f01321) C:\Windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys
  2011/08/07 21:19:07.0472 4004 rimmptsk (355aac141b214bef1dbc1483afd9bd50) C:\Windows\system32\DRIVERS\rimmptsk.sys
  2011/08/07 21:19:07.0503 4004 rimsptsk (a4216c71dd4f60b26418ccfd99cd0815) C:\Windows\system32\DRIVERS\rimsptsk.sys
  2011/08/07 21:19:07.0519 4004 rismxdp (d231b577024aa324af13a42f3a807d10) C:\Windows\system32\DRIVERS\rixdptsk.sys
  2011/08/07 21:19:07.0581 4004 rspndr (032b0d36ad92b582d869879f5af5b928) C:\Windows\system32\DRIVERS\rspndr.sys
  2011/08/07 21:19:07.0628 4004 sbp2port (05d860da1040f111503ac416ccef2bca) C:\Windows\system32\drivers\sbp2port.sys
  2011/08/07 21:19:07.0675 4004 scfilter (0693b5ec673e34dc147e195779a4dcf6) C:\Windows\system32\DRIVERS\scfilter.sys
  2011/08/07 21:19:07.0722 4004 sdbus (0328be1c7f1cba23848179f8762e391c) C:\Windows\system32\drivers\sdbus.sys
  2011/08/07 21:19:07.0753 4004 secdrv (90a3935d05b494a5a39d37e71f09a677) C:\Windows\system32\drivers\secdrv.sys
  2011/08/07 21:19:07.0800 4004 Serenum (9ad8b8b515e3df6acd4212ef465de2d1) C:\Windows\system32\DRIVERS\serenum.sys
  2011/08/07 21:19:07.0831 4004 Serial (5fb7fcea0490d821f26f39cc5ea3d1e2) C:\Windows\system32\DRIVERS\serial.sys
  2011/08/07 21:19:07.0862 4004 sermouse (79bffb520327ff916a582dfea17aa813) C:\Windows\system32\DRIVERS\sermouse.sys
  2011/08/07 21:19:07.0924 4004 sffdisk (9f976e1eb233df46fce808d9dea3eb9c) C:\Windows\system32\DRIVERS\sffdisk.sys
  2011/08/07 21:19:07.0956 4004 sffp_mmc (932a68ee27833cfd57c1639d375f2731) C:\Windows\system32\drivers\sffp_mmc.sys
  2011/08/07 21:19:07.0971 4004 sffp_sd (6d4ccaedc018f1cf52866bbbaa235982) C:\Windows\system32\DRIVERS\sffp_sd.sys
  2011/08/07 21:19:08.0002 4004 sfloppy (db96666cc8312ebc45032f30b007a547) C:\Windows\system32\DRIVERS\sfloppy.sys
  2011/08/07 21:19:08.0080 4004 sisagp (2565cac0dc9fe0371bdce60832582b2e) C:\Windows\system32\drivers\sisagp.sys
  2011/08/07 21:19:08.0112 4004 SiSRaid2 (a9f0486851becb6dda1d89d381e71055) C:\Windows\system32\DRIVERS\SiSRaid2.sys
  2011/08/07 21:19:08.0127 4004 SiSRaid4 (3727097b55738e2f554972c3be5bc1aa) C:\Windows\system32\DRIVERS\sisraid4.sys
  2011/08/07 21:19:08.0143 4004 Smb (3e21c083b8a01cb70ba1f09303010fce) C:\Windows\system32\DRIVERS\smb.sys
  2011/08/07 21:19:08.0236 4004 smserial (19301c27f3425dc39f6c599f527e507d) C:\Windows\system32\DRIVERS\smserial.sys
  2011/08/07 21:19:08.0314 4004 snapman (ffd9b64db2cd7b74b766c3a8452a5816) C:\Windows\system32\DRIVERS\snapman.sys
  2011/08/07 21:19:08.0346 4004 spldr (95cf1ae7527fb70f7816563cbc09d942) C:\Windows\system32\drivers\spldr.sys
  2011/08/07 21:19:08.0424 4004 srv (e4c2764065d66ea1d2d3ebc28fe99c46) C:\Windows\system32\DRIVERS\srv.sys
  2011/08/07 21:19:08.0455 4004 srv2 (03f0545bd8d4c77fa0ae1ceedfcc71ab) C:\Windows\system32\DRIVERS\srv2.sys
  2011/08/07 21:19:08.0486 4004 srvnet (be6bd660caa6f291ae06a718a4fa8abc) C:\Windows\system32\DRIVERS\srvnet.sys
  2011/08/07 21:19:08.0517 4004 stexstor (db32d325c192b801df274bfd12a7e72b) C:\Windows\system32\DRIVERS\stexstor.sys
  2011/08/07 21:19:08.0548 4004 StillCam (edb05bd63148796f23ea78506404a538) C:\Windows\system32\DRIVERS\serscan.sys
  2011/08/07 21:19:08.0595 4004 swenum (e58c78a848add9610a4db6d214af5224) C:\Windows\system32\drivers\swenum.sys
  2011/08/07 21:19:08.0673 4004 Tcpip (24326784df8f3d5f5bbb9f878ce33c14) C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys
  2011/08/07 21:19:08.0751 4004 TCPIP6 (24326784df8f3d5f5bbb9f878ce33c14) C:\Windows\system32\DRIVERS\tcpip.sys
  2011/08/07 21:19:08.0798 4004 tcpipreg (cca24162e055c3714ce5a88b100c64ed) C:\Windows\system32\drivers\tcpipreg.sys
  2011/08/07 21:19:08.0829 4004 TDPIPE (1cb91b2bd8f6dd367dfc2ef26fd751b2) C:\Windows\system32\drivers\tdpipe.sys
  2011/08/07 21:19:08.0892 4004 tdrpman255 (dc1ba6e904491a46124cb90c401e8a31) C:\Windows\system32\DRIVERS\tdrpm255.sys
  2011/08/07 21:19:08.0938 4004 TDTCP (2c10395baa4847f83042813c515cc289) C:\Windows\system32\drivers\tdtcp.sys
  2011/08/07 21:19:08.0970 4004 tdx (b459575348c20e8121d6039da063c704) C:\Windows\system32\DRIVERS\tdx.sys
  2011/08/07 21:19:09.0016 4004 TermDD (04dbf4b01ea4bf25a9a3e84affac9b20) C:\Windows\system32\drivers\termdd.sys
  2011/08/07 21:19:09.0079 4004 timounter (c820bfc70feb25ec877c49e81cd477c1) C:\Windows\system32\DRIVERS\timntr.sys
  2011/08/07 21:19:09.0141 4004 tssecsrv (254bb140eee3c59d6114c1a86b636877) C:\Windows\system32\DRIVERS\tssecsrv.sys
  2011/08/07 21:19:09.0188 4004 TsUsbFlt (fd1d6c73e6333be727cbcc6054247654) C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys
  2011/08/07 21:19:09.0219 4004 tunnel (b2fa25d9b17a68bb93d58b0556e8c90d) C:\Windows\system32\DRIVERS\tunnel.sys
  2011/08/07 21:19:09.0266 4004 TVICHW32 (e266683fc95abdec17cd378564e1b54b) C:\Windows\system32\DRIVERS\TVICHW32.SYS
  2011/08/07 21:19:09.0313 4004 uagp35 (750fbcb269f4d7dd2e420c56b795db6d) C:\Windows\system32\DRIVERS\uagp35.sys
  2011/08/07 21:19:09.0375 4004 udfs (ee43346c7e4b5e63e54f927babbb32ff) C:\Windows\system32\DRIVERS\udfs.sys
  2011/08/07 21:19:09.0422 4004 uliagpkx (44e8048ace47befbfdc2e9be4cbc8880) C:\Windows\system32\drivers\uliagpkx.sys
  2011/08/07 21:19:09.0469 4004 umbus (d295bed4b898f0fd999fcfa9b32b071b) C:\Windows\system32\drivers\umbus.sys
  2011/08/07 21:19:09.0500 4004 UmPass (7550ad0c6998ba1cb4843e920ee0feac) C:\Windows\system32\DRIVERS\umpass.sys
  2011/08/07 21:19:09.0562 4004 UnlockerDriver5 (bb879dcfd22926efbeb3298129898cbb) D:\Tools\Unlocker\UnlockerDriver5.sys
  2011/08/07 21:19:09.0625 4004 USBAAPL (83cafcb53201bbac04d822f32438e244) C:\Windows\system32\Drivers\usbaapl.sys
  2011/08/07 21:19:09.0672 4004 usbaudio (1d9f2bd026e8e2d45033a4df3f16b78c) C:\Windows\system32\drivers\usbaudio.sys
  2011/08/07 21:19:09.0703 4004 usbccgp (bd9c55d7023c5de374507acc7a14e2ac) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbccgp.sys
  2011/08/07 21:19:09.0750 4004 usbcir (04ec7cec62ec3b6d9354eee93327fc82) C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys
  2011/08/07 21:19:09.0781 4004 usbehci (f92de757e4b7ce9c07c5e65423f3ae3b) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbehci.sys
  2011/08/07 21:19:09.0812 4004 usbhub (8dc94aec6a7e644a06135ae7506dc2e9) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbhub.sys
  2011/08/07 21:19:09.0843 4004 usbohci (e185d44fac515a18d9deddc23c2cdf44) C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys
  2011/08/07 21:19:09.0890 4004 usbprint (797d862fe0875e75c7cc4c1ad7b30252) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbprint.sys
  2011/08/07 21:19:09.0921 4004 USBSTOR (f991ab9cc6b908db552166768176896a) C:\Windows\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS
  2011/08/07 21:19:09.0952 4004 usbuhci (68df884cf41cdada664beb01daf67e3d) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbuhci.sys
  2011/08/07 21:19:09.0999 4004 usbvideo (45f4e7bf43db40a6c6b4d92c76cbc3f2) C:\Windows\system32\Drivers\usbvideo.sys
  2011/08/07 21:19:10.0046 4004 vdrvroot (a059c4c3edb09e07d21a8e5c0aabd3cb) C:\Windows\system32\drivers\vdrvroot.sys
  2011/08/07 21:19:10.0077 4004 vga (17c408214ea61696cec9c66e388b14f3) C:\Windows\system32\DRIVERS\vgapnp.sys
  2011/08/07 21:19:10.0108 4004 VgaSave (8e38096ad5c8570a6f1570a61e251561) C:\Windows\System32\drivers\vga.sys
  2011/08/07 21:19:10.0140 4004 vhdmp (5461686cca2fda57b024547733ab42e3) C:\Windows\system32\drivers\vhdmp.sys
  2011/08/07 21:19:10.0171 4004 viaagp (c829317a37b4bea8f39735d4b076e923) C:\Windows\system32\drivers\viaagp.sys
  2011/08/07 21:19:10.0186 4004 ViaC7 (e02f079a6aa107f06b16549c6e5c7b74) C:\Windows\system32\DRIVERS\viac7.sys
  2011/08/07 21:19:10.0218 4004 viaide (e43574f6a56a0ee11809b48c09e4fd3c) C:\Windows\system32\drivers\viaide.sys
  2011/08/07 21:19:10.0249 4004 volmgr (4c63e00f2f4b5f86ab48a58cd990f212) C:\Windows\system32\drivers\volmgr.sys
  2011/08/07 21:19:10.0280 4004 volmgrx (b5bb72067ddddbbfb04b2f89ff8c3c87) C:\Windows\system32\drivers\volmgrx.sys
  2011/08/07 21:19:10.0311 4004 volsnap (f497f67932c6fa693d7de2780631cfe7) C:\Windows\system32\drivers\volsnap.sys
  2011/08/07 21:19:10.0342 4004 vsmraid (9dfa0cc2f8855a04816729651175b631) C:\Windows\system32\DRIVERS\vsmraid.sys
  2011/08/07 21:19:10.0374 4004 vwifibus (90567b1e658001e79d7c8bbd3dde5aa6) C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifibus.sys
  2011/08/07 21:19:10.0405 4004 vwififlt (7090d3436eeb4e7da3373090a23448f7) C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys
  2011/08/07 21:19:10.0452 4004 WacomPen (de3721e89c653aa281428c8a69745d90) C:\Windows\system32\DRIVERS\wacompen.sys
  2011/08/07 21:19:10.0483 4004 WANARP (3c3c78515f5ab448b022bdf5b8ffdd2e) C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys
  2011/08/07 21:19:10.0498 4004 Wanarpv6 (3c3c78515f5ab448b022bdf5b8ffdd2e) C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys
  2011/08/07 21:19:10.0545 4004 Wd (1112a9badacb47b7c0bb0392e3158dff) C:\Windows\system32\DRIVERS\wd.sys
  2011/08/07 21:19:10.0592 4004 Wdf01000 (9950e3d0f08141c7e89e64456ae7dc73) C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys
  2011/08/07 21:19:10.0654 4004 WfpLwf (8b9a943f3b53861f2bfaf6c186168f79) C:\Windows\system32\DRIVERS\wfplwf.sys
  2011/08/07 21:19:10.0686 4004 WIMMount (5cf95b35e59e2a38023836fff31be64c) C:\Windows\system32\drivers\wimmount.sys
  2011/08/07 21:19:10.0779 4004 WinUsb (a67e5f9a400f3bd1be3d80613b45f708) C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys
  2011/08/07 21:19:10.0842 4004 WmiAcpi (0217679b8fca58714c3bf2726d2ca84e) C:\Windows\system32\drivers\wmiacpi.sys
  2011/08/07 21:19:10.0904 4004 ws2ifsl (6db3276587b853bf886b69528fdb048c) C:\Windows\system32\drivers\ws2ifsl.sys
  2011/08/07 21:19:10.0951 4004 WudfPf (e714a1c0354636837e20ccbf00888ee7) C:\Windows\system32\drivers\WudfPf.sys
  2011/08/07 21:19:10.0982 4004 WUDFRd (1023ee888c9b47178c5293ed5336ab69) C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys
  2011/08/07 21:19:11.0044 4004 MBR (0x1B8) (a36c5e4f47e84449ff07ed3517b43a31) \Device\Harddisk0\DR0
  2011/08/07 21:19:11.0060 4004 Boot (0x1200) (ba493e6aac3d7b948637952027de37b5) \Device\Harddisk0\DR0\Partition0
  2011/08/07 21:19:11.0091 4004 Boot (0x1200) (5e501b52c48a3bc710e3e5db3dbe87e6) \Device\Harddisk0\DR0\Partition1
  2011/08/07 21:19:11.0122 4004 Boot (0x1200) (58914c1019d6a2a723794c704a712d67) \Device\Harddisk0\DR0\Partition2
  2011/08/07 21:19:11.0122 4004 ================================================================================
  2011/08/07 21:19:11.0122 4004 Scan finished
  2011/08/07 21:19:11.0122 4004 ================================================================================
  2011/08/07 21:19:11.0138 4672 Detected object count: 0
  2011/08/07 21:19:11.0138 4672 Actual detected object count: 0
  2011/08/07 21:21:20.0333 5716 Deinitialize success
 • Jij mag het volgende doen:

  [b:cd8220bd18]Welk programma[/b:cd8220bd18]: ComboFix
  [b:cd8220bd18]Waarvoor/waarom[/b:cd8220bd18]: Zeer specialistische scanner om Windows diepgaand te onderzoeken
  en zo mogelijk op te schonen.
  [b:cd8220bd18]Moeilijkheidsgraad[/b:cd8220bd18]: Min of meer lastige voorbereidingsfase, dus lees alles eerst goed.
  [b:cd8220bd18]Downloadlokatie[/b:cd8220bd18]: Dit programma absoluut naar het bureaublad downloaden!
  [b:cd8220bd18]Download ComboFix via één van deze locaties[/b:cd8220bd18]:
  [list:cd8220bd18][*:cd8220bd18][b:cd8220bd18]Bleepingcomputer[/b:cd8220bd18]
  [*:cd8220bd18][b:cd8220bd18]ForoSpyware[/b:cd8220bd18]
  [*:cd8220bd18][b:cd8220bd18]Geekstogo[/b:cd8220bd18][/list:u:cd8220bd18]
  [b:cd8220bd18]Hier[/b:cd8220bd18] zie je hoe je ComboFix moet gebruiken.

  Antivirusprogramma en actieve malwarescanners dienen al voor de ComboFix start gedeaktiveert zijn!
  [b:cd8220bd18]Hier[/b:cd8220bd18] en [b:cd8220bd18]hier[/b:cd8220bd18] vindt je gegevens hoe antivirusprogramma's en spywarescanners te deaktiveren.

  [b:cd8220bd18]Voor alle duidelijkheid nogmaals[/b:cd8220bd18]: ComboFix dient vanaf het bureaublad gestart te worden.

  [b:cd8220bd18]Opmerkingen[/b:cd8220bd18]:
  [list:cd8220bd18][*:cd8220bd18] Bij gebruik van Windows XP zal er mogelijk gevraagd worden, om de "Recovery Console" te installeren! Sta dit dan toe (hiervoor is een actieve internet verbinding vereist).
  [*:cd8220bd18]Vista- en Windows 7 gebruikers starten Combofix op via rechtsklik met Administratorrechten.
  [*:cd8220bd18]Alle openstaande programma's en webpagina's dienen afgesloten te zijn.[/list:u:cd8220bd18]
  [b:cd8220bd18]ComboFix is opgestart[/b:cd8220bd18]:
  [list:cd8220bd18][*:cd8220bd18]Niet in het zwarte venster klikken, hierdoor kan ComboFix of zelfs Windows geheel "bevriezen"!
  [*:cd8220bd18]Combofix sluit tijdens de scan de internet verbinding – probeer deze tussentijds niet te herstellen!
  [*:cd8220bd18]Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw opgestart moet worden, dit is normaal.
  [*:cd8220bd18]Wanneer ComboFix gereed is, zal het het een logbestand voor je maken.
  [*:cd8220bd18]Post de inhoud van dit logbestand in je volgende bericht.
  [*:cd8220bd18]Indien het log niet opstart, is dit terug tevinden in C:\ComboFix.txt[/list:u:cd8220bd18]
  [b:cd8220bd18]Belangrijke opmerking[/b:cd8220bd18]:
  [list:cd8220bd18][*:cd8220bd18][b:cd8220bd18]
 • Hier is het Combofix-logje. Ter informatie: de verwijzing (en) naar 'G' betreffen mijn USB stick.


  ComboFix 11-08-07.03 - Gerard 08-08-2011 10:55:02.1.2 - x86
  Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.3071.2168 [GMT 2:00]
  Gestart vanuit: c:\users\Gerard\Desktop\ComboFix.exe
  AV: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {2B2D1395-420B-D5C9-657E-930FE358FC3C}
  SP: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {904CF271-6431-DA47-5FCE-A87D98DFB681}
  SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
  * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
  .
  .
  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  c:\windows\security\Database\tmp.edb
  .
  .
  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2011-07-08 to 2011-08-08 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  2011-08-08 09:01 . 2011-08-08 09:01 ——– d—–w- c:\users\Gerard\AppData\Local\temp
  2011-08-05 08:34 . 2011-07-13 03:39 6881616 —-a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{90395621-C665-44F4-ABD6-17E21A087A21}\mpengine.dll
  2011-08-03 18:40 . 2011-08-04 07:36 ——– d—–w- c:\users\Gerard\AppData\Local\Conduit
  2011-07-31 18:05 . 2011-08-04 07:42 ——– d—–w- c:\users\Gerard\AppData\Roaming\Spotify
  2011-07-31 18:05 . 2011-08-03 08:47 ——– d—–w- c:\users\Gerard\AppData\Local\Spotify
  2011-07-29 13:03 . 2011-08-08 08:44 ——– d—–w- c:\users\Gerard\AppData\Local\Htc
  2011-07-29 07:57 . 2011-07-29 07:57 ——– d—–w- c:\users\Gerard\AppData\Roaming\NCH Software
  2011-07-26 15:01 . 2011-07-29 13:03 ——– d—–w- c:\users\Gerard\AppData\Roaming\HTC
  2011-07-26 14:59 . 2011-07-29 13:01 ——– d—–w- c:\users\Gerard\AppData\Local\Downloaded Installations
  2011-07-26 14:58 . 2011-07-29 12:52 ——– d—–w- c:\program files\Spirent Communications
  2011-07-26 14:58 . 2011-07-29 12:52 ——– d—–w- c:\program files\HTC
  2011-07-26 14:58 . 2011-07-29 13:00 ——– d—–w- c:\program files\Common Files\Adobe AIR
  2011-07-26 14:58 . 2011-07-26 14:58 ——– d—–w- c:\users\Gerard\AppData\Local\Adobe
  2011-07-23 18:53 . 2011-07-23 18:53 ——– d—–w- c:\program files\iPod
  2011-07-23 18:53 . 2011-07-23 18:54 ——– d—–w- c:\program files\iTunes
  2011-07-23 18:51 . 2011-07-23 18:51 ——– d—–w- c:\program files\Bonjour
  2011-07-23 18:45 . 2011-07-23 18:45 ——– d—–w- c:\program files\Apple Software Update
  2011-07-14 19:27 . 2011-07-14 19:27 ——– d—–w- c:\windows\system32\wbem\Logs
  2011-07-14 18:24 . 2011-07-14 18:24 ——– d—–w- c:\programdata\Atheros
  2011-07-14 14:53 . 2011-07-14 14:53 ——– d—–w- c:\users\Gerard\AppData\Roaming\UPC Broadband Operations BV
  2011-07-14 13:02 . 2011-04-28 03:15 60416 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\BTHUSB.SYS
  2011-07-14 13:02 . 2011-04-28 03:15 393728 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\bthport.sys
  2011-07-13 14:43 . 2011-05-04 04:34 1549312 —-a-w- c:\windows\system32\tquery.dll
  2011-07-13 14:43 . 2011-05-04 04:32 1401344 —-a-w- c:\windows\system32\mssrch.dll
  2011-07-13 14:43 . 2011-05-04 04:32 666624 —-a-w- c:\windows\system32\mssvp.dll
  2011-07-13 14:43 . 2011-05-04 04:32 337408 —-a-w- c:\windows\system32\mssph.dll
  2011-07-13 14:43 . 2011-05-04 04:32 197120 —-a-w- c:\windows\system32\mssphtb.dll
  2011-07-13 14:43 . 2011-05-04 04:32 59392 —-a-w- c:\windows\system32\msscntrs.dll
  2011-07-13 14:43 . 2011-05-04 04:28 86528 —-a-w- c:\windows\system32\SearchFilterHost.exe
  2011-07-13 14:43 . 2011-05-04 04:28 427520 —-a-w- c:\windows\system32\SearchIndexer.exe
  2011-07-13 14:43 . 2011-05-04 04:28 164352 —-a-w- c:\windows\system32\SearchProtocolHost.exe
  2011-07-12 09:20 . 2011-07-12 09:20 83816 —-a-w- c:\windows\system32\dns-sd.exe
  2011-07-12 09:20 . 2011-07-12 09:20 73064 —-a-w- c:\windows\system32\dnssd.dll
  2011-07-12 09:20 . 2011-07-12 09:20 50536 —-a-w- c:\windows\system32\jdns_sd.dll
  2011-07-12 09:20 . 2011-07-12 09:20 178536 —-a-w- c:\windows\system32\dnssdX.dll
  .
  .
  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2011-07-06 17:52 . 2009-10-28 21:00 41272 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
  2011-07-06 17:52 . 2009-10-28 20:59 22712 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
  2011-07-04 11:43 . 2011-05-13 21:29 40112 —-a-w- c:\windows\avastSS.scr
  2011-07-04 11:43 . 2011-05-13 21:29 199304 —-a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe
  2011-07-04 11:36 . 2011-05-13 21:30 441176 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys
  2011-07-04 11:36 . 2011-05-13 21:30 309848 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys
  2011-07-04 11:35 . 2011-05-13 21:30 43608 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys
  2011-07-04 11:32 . 2011-05-13 21:30 25432 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr.sys
  2011-07-04 11:32 . 2011-05-13 21:30 54104 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys
  2011-07-04 11:32 . 2011-05-13 21:30 19544 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys
  2011-06-22 19:00 . 2011-05-14 10:11 404640 —-a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
  2011-06-21 18:05 . 2011-06-23 11:05 17712 —-a-w- c:\windows\system32\nitrolocalui2.dll
  2011-06-21 18:05 . 2011-06-23 11:05 26416 —-a-w- c:\windows\system32\nitrolocalmon2.dll
  2011-05-24 17:14 . 2009-10-28 19:22 222080 ——w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe
  2011-05-14 07:56 . 2009-07-14 02:05 152576 —-a-w- c:\windows\system32\msclmd.dll
  2011-05-13 21:29 . 2011-05-13 21:29 86528 —-a-w- c:\windows\system32\iesysprep.dll
  2011-05-13 21:29 . 2011-05-13 21:29 76800 —-a-w- c:\windows\system32\SetIEInstalledDate.exe
  2011-05-13 21:29 . 2011-05-13 21:29 74752 —-a-w- c:\windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe
  2011-05-13 21:29 . 2011-05-13 21:29 74752 —-a-w- c:\windows\system32\iesetup.dll
  2011-05-13 21:29 . 2011-05-13 21:29 63488 —-a-w- c:\windows\system32\tdc.ocx
  2011-05-13 21:29 . 2011-05-13 21:29 48640 —-a-w- c:\windows\system32\mshtmler.dll
  2011-05-13 21:29 . 2011-05-13 21:29 420864 —-a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll
  2011-05-13 21:29 . 2011-05-13 21:29 367104 —-a-w- c:\windows\system32\html.iec
  2011-05-13 21:29 . 2011-05-13 21:29 35840 —-a-w- c:\windows\system32\imgutil.dll
  2011-05-13 21:29 . 2011-05-13 21:29 23552 —-a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll
  2011-05-13 21:29 . 2011-05-13 21:29 161792 —-a-w- c:\windows\system32\msls31.dll
  2011-05-13 21:29 . 2011-05-13 21:29 152064 —-a-w- c:\windows\system32\wextract.exe
  2011-05-13 21:29 . 2011-05-13 21:29 150528 —-a-w- c:\windows\system32\iexpress.exe
  2011-05-13 21:29 . 2011-05-13 21:29 142848 —-a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe
  2011-05-13 21:29 . 2011-05-13 21:29 1427456 —-a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl
  2011-05-13 21:29 . 2011-05-13 21:29 11776 —-a-w- c:\windows\system32\mshta.exe
  2011-05-13 21:29 . 2011-05-13 21:29 1126912 —-a-w- c:\windows\system32\wininet.dll
  2011-05-13 21:29 . 2011-05-13 21:29 110592 —-a-w- c:\windows\system32\IEAdvpack.dll
  2011-05-13 21:29 . 2011-05-13 21:29 101888 —-a-w- c:\windows\system32\admparse.dll
  2011-05-13 21:00 . 2010-06-24 09:33 18328 —-a-w- c:\programdata\Microsoft\IdentityCRL\production\ppcrlconfig600.dll
  2011-06-22 19:46 . 2011-05-17 15:52 142296 —-a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll
  .
  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond
  REGEDIT4
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00avast]
  @="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}]
  2011-07-04 11:43 122512 —-a-w- c:\program files\AVAST Software\Avast\ashShell.dll
  .
  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "TomTomHOME.exe"="d:\program files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe" [2011-04-22 247728]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "avast"="c:\program files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" [2011-07-04 3493720]
  "Kernel and Hardware Abstraction Layer"="KHALMNPR.EXE" [2009-06-17 55824]
  "TrueImageMonitor.exe"="c:\program files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe" [2009-11-13 5075776]
  "Acronis Scheduler2Service"="c:\program files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe" [2009-11-13 357304]
  "AppleSyncNotifier"="c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe" [2011-04-20 58656]
  "iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2011-07-19 421736]
  "HTC Sync Loader"="d:\htc\HTC Sync 3.0\htcUPCTLoader.exe" [2011-04-26 593920]
  .
  c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
  Logitech SetPoint.lnk - c:\program files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe [2009-10-29 813584]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
  "ConsentPromptBehaviorAdmin"= 0 (0x0)
  "ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)
  "EnableLUA"= 0 (0x0)
  "EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)
  "PromptOnSecureDesktop"= 0 (0x0)
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\LBTWlgn]
  2009-07-20 10:28 72208 —-a-w- c:\program files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTWLgn.dll
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]
  Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp
  .
  [HKLM\~\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^HP Digital Imaging Monitor.lnk]
  path=c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\HP Digital Imaging Monitor.lnk
  backup=c:\windows\pss\HP Digital Imaging Monitor.lnk.CommonStartup
  backupExtension=.CommonStartup
  .
  [HKLM\~\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^PHOTOfunSTUDIO 5.1 HD Edition.lnk]
  path=c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\PHOTOfunSTUDIO 5.1 HD Edition.lnk
  backup=c:\windows\pss\PHOTOfunSTUDIO 5.1 HD Edition.lnk.CommonStartup
  backupExtension=.CommonStartup
  .
  [HKLM\~\startupfolder\C:^Users^Gerard^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Logitech . Productregistratie.lnk]
  path=c:\users\Gerard\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Logitech . Productregistratie.lnk
  backup=c:\windows\pss\Logitech . Productregistratie.lnk.Startup
  backupExtension=.Startup
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ATKMEDIA]
  2006-11-02 07:27 61440 —-a-w- c:\program files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NvCplDaemon]
  2009-07-02 00:56 13789728 —-a-w- c:\windows\System32\nvcpl.dll
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]
  2010-11-29 15:38 421888 —-a-w- c:\program files\QuickTime\QTTask.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RtHDVCpl]
  2007-08-27 12:10 4702208 —-a-w- c:\windows\RtHDVCpl.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Skytel]
  2007-08-03 12:22 1826816 —-a-w- c:\windows\SkyTel.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]
  2011-01-07 11:12 253672 —-a-w- c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\TomTomHOME.exe]
  2011-04-22 12:21 104880 —-a-w- d:\program files\TomTom HOME 2\TomTomHOME.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\UnlockerAssistant]
  2010-07-04 19:51 17408 —-a-w- d:\tools\Unlocker\UnlockerAssistant.exe
  .
  R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]
  R3 cpuz131;cpuz131;c:\users\Gerard\AppData\Local\Temp\cpuz131\cpuz_x32.sys [x]
  R3 HTCAND32;HTC Device Driver;c:\windows\system32\Drivers\ANDROIDUSB.sys [2009-10-26 25088]
  R3 htcnprot;HTC NDIS Protocol Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\htcnprot.sys [2010-06-23 23040]
  R3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [2011-07-06 22712]
  R3 netr28u;Stuurprogramma voor RT2870 USB draadloze LAN-kaart voor Vista;c:\windows\system32\DRIVERS\netr28u.sys [2009-07-13 657408]
  R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 52224]
  R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-05-13 1343400]
  R4 MBAMService;MBAMService;d:\tools\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2011-07-06 366640]
  S0 tdrpman255;Acronis Try&Decide and Restore Points filter (build 255);c:\windows\system32\DRIVERS\tdrpm255.sys [2009-12-08 911552]
  S1 aswSnx;aswSnx; [x]
  S1 aswSP;aswSP; [x]
  S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-13 48128]
  S2 afcdpsrv;Acronis Nonstop Backup service;c:\program files\Common Files\Acronis\CDP\afcdpsrv.exe [2009-12-08 2475952]
  S2 aswFsBlk;aswFsBlk; [x]
  S2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2011-07-04 54104]
  S2 NitroReaderDriverReadSpool2;NitroPDFReaderDriverCreatorReadSpool2;d:\tools\Nitro PDF\Reader\NitroPDFReaderDriverService2.exe [2011-06-21 196912]
  S2 PassThru Service;Internet Pass-Through Service;c:\program files\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe [2011-03-31 80896]
  S2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService;d:\program files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe [2011-04-22 92592]
  S3 afcdp;afcdp;c:\windows\system32\DRIVERS\afcdp.sys [2009-12-08 159296]
  S3 AtcL001;NDIS-minipoortstuurprogramma voor L1 Gigabit Ethernet-controller van Atheros;c:\windows\system32\DRIVERS\l160x86.sys [2009-07-13 47104]
  S3 ATSwpWDF;AuthenTec TruePrint USB WBF WDF Driver;c:\windows\system32\Drivers\ATSwpWDF.sys [2009-12-03 625224]
  S3 netw5v32;Stuurprogramma voor Intel(R) Wireless WiFi Link 5000 Series-adapter 32-bits Windows Vista;c:\windows\system32\DRIVERS\netw5v32.sys [2009-07-13 4231168]
  .
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
  HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12
  HPService REG_MULTI_SZ HPSLPSVC
  hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc
  .
  Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
  .
  .
  ——- Bijkomende Scan ——-
  .
  uStart Page = hxxp://www.upclive.nl/?toolbar=home
  uInternet Settings,ProxyOverride = *.local
  IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200
  IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.254 195.241.77.55 195.241.77.58
  FF - ProfilePath - c:\users\Gerard\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\gcx7qehd.default\
  FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google
  FF - prefs.js: browser.startup.homepage - www.google.nl
  FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&p=
  FF - prefs.js: network.proxy.type - 0
  FF - user.js: network.http.max-connections-per-server - 8
  FF - user.js: network.http.max-persistent-connections-per-server - 4
  FF - user.js: nglayout.initialpaint.delay - 600
  FF - user.js: content.notify.interval - 600000
  FF - user.js: content.max.tokenizing.time - 1800000
  FF - user.js: content.switch.threshold - 600000
  .
  - - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -
  .
  AddRemove-Advanced LAN Scanner v1.0 BETA 1 - g:\utilities\LAN Scanner\uninstal.exe
  AddRemove-HijackThis - g:\utilities\HijackThis.exe
  AddRemove-Spotify - d:\tools\Spotify\uninstall.exe
  .
  .
  .
  ——————— VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ———————
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]
  @Denied: (A) (Users)
  @Denied: (A) (Everyone)
  @Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
  "BlindDial"=dword:00000000
  "MSCurrentCountry"=dword:000000b5
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]
  @Denied: (A) (Users)
  @Denied: (A) (Everyone)
  @Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
  "BlindDial"=dword:00000000
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]
  @Denied: (Full) (Everyone)
  .
  Voltooingstijd: 2011-08-08 11:03:33
  ComboFix-quarantined-files.txt 2011-08-08 09:03
  .
  Pre-Run: 27.539.972.096 bytes beschikbaar
  Post-Run: 27.460.780.032 bytes beschikbaar
  .
  - - End Of File - - C9425466A0FBE02E02B48D9900313800
 • Is het "bevriezingsprobleem" er nog?
 • Is moeilijk te zeggen, het gebeurt n.l. op de meest rare tijdstippen. De laatste keer was toen ik gisteravond de scan draaide.

  Ik snap weinig van de Combo log, maar is er iets onrechtmatigs te zien wat is verwijdert?
 • Dat is het ém nu juist, alles ziet er goed uit in principe.

  Maar we gaan wat doen:

  [b:f170aa09d8]Welk programma[/b:f170aa09d8]: RSIT
  [b:f170aa09d8]Waarvoor/waarom[/b:f170aa09d8]: geeft een zeer uitgebreid overzicht van Windows
  [b:f170aa09d8]Moeilijkheidsgraad[/b:f170aa09d8]: geen
  [b:f170aa09d8]Downloadlokatie[/b:f170aa09d8]: Dit programma absoluut naar het bureaublad downloaden!
  [b:f170aa09d8]Download RSIT[/b:f170aa09d8] [b:f170aa09d8]hier[/b:f170aa09d8]
  [b:f170aa09d8]Het gebruik van RSIT,[/b:f170aa09d8]
  [list:f170aa09d8][*:f170aa09d8]Windows 2000 en Windows XP: start RSIT middels dubbelklik op de snelkoppeling.
  [*:f170aa09d8]Windows Vista en Windows 7: start RSIT middels rechtsklik op de snelkoppeling en kies dan voor "Uitvoeren als administrator".[/list:u:f170aa09d8]
  [b:f170aa09d8]Nadat de scan beëindigd is, zullen twee logs openen.[/b:f170aa09d8]
  [list:f170aa09d8][*:f170aa09d8] Post vervolgens de inhoud van 'log.txt' ('log.txt' zal gemaximaliseerd zijn)
  [*:f170aa09d8] Post ook 'info.txt' ('info.txt', dit log zal eerst geminimaliseerd zijn in de Taakbalk)
  [*:f170aa09d8] Indien je [b:f170aa09d8]info.txt[/b:f170aa09d8] niet vindt, kijk dan in C:\ er naar.[/list:u:f170aa09d8]
  [b:f170aa09d8]Voor gebruikers van Windows Vista 64-bit- of Windows 7 64-bit geldt nog het volgende:[/b:f170aa09d8]
  [list:f170aa09d8][*:f170aa09d8]RSIT dient dan namelijk in 'compatibiliteitsmodus' uitgevoerd te worden.
  [*:f170aa09d8] Middels rechtsklik op 'RSIT.exe' kies je voor 'Eigenschappen',
  [*:f170aa09d8] klik nu op de tab 'Compatibiliteit'.
  [*:f170aa09d8] Vink 'Dit programma uitvoeren in compatibiliteitsmodus' aan en kies vervolgens voor 'Windows XP Service Pack 3'[/list:u:f170aa09d8]
  RSIT produceert een behoorlijk groot log, dus kan het gebeuren, dat je het log moet splitsen en in twee of meerdere keren moet posten.

  [b:f170aa09d8]Post enkel de inhoud van
 • Heb ondertussen alweer een aantal vastlopers gehad dus hier de gevraagde logjes.

  info.txt logfile of random's system information tool 1.09 2011-08-08 17:31:22

  ======Uninstall list======

  Update for Microsoft Office 2007 (KB2508958)–>msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {0C5823AA-7B6F-44E1-8D5B-8FD1FF0E6438}
  32 Bit HP CIO Components Installer–>MsiExec.exe /I{92127AF5-FDD8-4ADF-BC40-C356C9EE0B7D}
  Acronis True Image Home–>MsiExec.exe /X{C2F1F96A-057E-5819-B52E-FEA1D1D2933B}
  Adobe AIR–>c:\Program Files\Common Files\Adobe AIR\Versions\1.0\Resources\Adobe AIR Updater.exe -arp:uninstall
  Adobe AIR–>MsiExec.exe /I{AFF7E080-1974-45BF-9310-10DE1A1F5ED0}
  Adobe Digital Editions–>"C:\Program Files\Adobe\Adobe Digital Editions\uninstall.exe"
  Adobe Flash Player 10 ActiveX–>C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10q_ActiveX.exe -maintain activex
  Adobe Flash Player 10 Plugin–>C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10t_Plugin.exe -maintain plugin
  Apple Application Support–>MsiExec.exe /I{B3575D00-27EF-49C2-B9E0-14B3D954E992}
  Apple Mobile Device Support–>MsiExec.exe /I{C23CD6DA-1958-43A5-ADD0-59396572E02E}
  Apple Software Update–>MsiExec.exe /I{789A5B64-9DD9-4BA5-915A-F0FC0A1B7BFE}
  Ashampoo Burning Studio 9.21–>"D:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo Burning Studio 9\unins000.exe"
  ATK Hotkey–>C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{3912D529-02BC-4CA8-B5ED-0D0C20EB6003}\SETUP.exe -runfromtemp -l0x0013 -removeonly
  ATK Media–>RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{139B0FFA-187E-4BA1-BCA6-6B56B2B6AB8C}\SETUP.EXE" -l0x9
  ATKOSD2–>C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{5C1DB4ED-E9B4-402D-BB14-D75D97D6C1A6}\SETUP.exe -runfromtemp -l0x0009 -removeonly
  AuthenTec TrueSuite–>MsiExec.exe /X{E6C44758-FF49-47D1-8182-65E3818ACE23}
  avast! Free Antivirus–>C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswRunDll.exe "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\Setup\setiface.dll" RunSetup
  Bonjour–>MsiExec.exe /X{D03482C5-9AD8-496D-B388-692AE04C93AF}
  C@shflow V3.3–>MsiExec.exe /X{49A884EB-E020-4D63-842F-6D76D6946590}
  Cashflow 4–>MsiExec.exe /X{516F203B-619A-4DDB-A631-C6960FFA6855}
  CCleaner–>"D:\Utilities\CCleaner\uninst.exe"
  CDDRV_Installer–>MsiExec.exe /I{0C826C5B-B131-423A-A229-C71B3CACCD6A}
  D3DX10–>MsiExec.exe /X{E09C4DB7-630C-4F06-A631-8EA7239923AF}
  Davi-Adres 7 DeLuxe–>C:\Windows\DAVILEX\UNINSTAL.EXE C:\PROGRA~1\DAVIAD~1\INSTADR.LOG
  DriverAgent by eSupport.com–>RunDll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection driveragent_exe.inf,TVICHW32Remove
  erLT–>MsiExec.exe /I{A498D9EB-927B-459B-85D6-DD6EF8C2C564}
  FrostWire 4.18.3–>D:\Program Files\FrostWire\Uninstall.exe
  GOM Player–>"D:\Program Files\GRETECH\GomPlayer\Uninstall.exe"
  HP Imaging Device Functions 13.0–>C:\Program Files\HP\Digital Imaging\DeviceManagement\hpzscr01.exe -datfile hpqbud01.dat
  HP Photosmart All-In-One Driver Software 13.0 Rel. A–>C:\Program Files\HP\Digital Imaging\{17016DA1-F040-4032-BD36-34DD317BC9D5}\setup\hpzscr01.exe -datfile hposcr18.dat -onestop -showdisconnect -forcereboot
  HP Solution Center 13.0–>C:\Program Files\HP\Digital Imaging\eSupport\hpzscr01.exe -datfile hpqbud05.dat -forcereboot
  HTC BMP USB Driver–>MsiExec.exe /I{31A559C1-9E4D-423B-9DD3-34A6C5398752}
  HTC Driver Installer–>MsiExec.exe /X{6D6664A9-3342-4948-9B7E-034EFE366F0F}
  HTC Sync–>MsiExec.exe /I{DD8D87E5-C372-462F-B168-94612B1D9451}
  Intel(R) PROSet/Wireless Software–>C:\Windows\Installer\iProInst.exe
  Internet Toolbar 1.0.1 Build 845–>D:\Tools\Jaytown\Internet Toolbar\uninst.exe
  iTunes–>MsiExec.exe /I{C73CA646-73B3-4AEF-A136-C37505745174}
  Java(TM) 6 Update 25–>MsiExec.exe /X{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216022FF}
  Junk Mail filter update–>MsiExec.exe /I{1F6AB0E7-8CDD-4B93-8A23-AA9EB2FEFCE4}
  KhalInstallWrapper–>MsiExec.exe /I{3101CB58-3482-4D21-AF1A-7057FC935355}
  Logitech SetPoint–>"C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{F29B21BD-CAA6-445F-8EF7-A7E2B9D8B14E}\setup.exe" -runfromtemp -l0x0013 -removeonly
  Malwarebytes' Anti-Malware versie 1.51.1.1800–>"D:\Tools\Malwarebytes' Anti-Malware\unins000.exe"
  mCore–>MsiExec.exe /I{F5D7FAB5-A1FD-4DD3-983E-4155B09D7102}
  mDriver–>MsiExec.exe /I{A0F925BF-5C55-44C2-A4E7-5A4C59791C29}
  mHelp–>MsiExec.exe /I{8C6BB412-D3A8-4AAE-A01B-35B681789D68}
  Microsoft .NET Framework 4 Client Profile–>C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Client\Setup.exe /repair /x86 /parameterfolder Client
  Microsoft .NET Framework 4 Client Profile–>MsiExec.exe /X{3C3901C5-3455-3E0A-A214-0B093A5070A6}
  Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)–>msiexec /package {90120000-0016-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {DC387AA5-94A6-4920-B004-D59846526D81}
  Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)–>msiexec /package {90120000-0018-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {DC387AA5-94A6-4920-B004-D59846526D81}
  Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)–>msiexec /package {90120000-001B-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {DC387AA5-94A6-4920-B004-D59846526D81}
  Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)–>msiexec /package {90120000-006E-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {89C8E56A-90D8-4598-B0E6-EB28F6270E07}
  Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)–>msiexec /package {90120000-00A1-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {DC387AA5-94A6-4920-B004-D59846526D81}
  Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)–>msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {0B36C6D6-F5D8-4EAF-BF94-4376A230AD5B}
  Microsoft Office Excel MUI (Dutch) 2007–>MsiExec.exe /X{90120000-0016-0413-0000-0000000FF1CE}
  Microsoft Office File Validation Add-In–>MsiExec.exe /I{90140000-2005-0000-0000-0000000FF1CE}
  Microsoft Office Home and Student 2007–>"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\Office Setup Controller\setup.exe" /uninstall HOMESTUDENTR /dll OSETUP.DLL
  Microsoft Office Home and Student 2007–>MsiExec.exe /X{91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE}
  Microsoft Office OneNote MUI (Dutch) 2007–>MsiExec.exe /X{90120000-00A1-0413-0000-0000000FF1CE}
  Microsoft Office PowerPoint MUI (Dutch) 2007–>MsiExec.exe /X{90120000-0018-0413-0000-0000000FF1CE}
  Microsoft Office Proof (Dutch) 2007–>MsiExec.exe /X{90120000-001F-0413-0000-0000000FF1CE}
  Microsoft Office Proof (English) 2007–>MsiExec.exe /X{90120000-001F-0409-0000-0000000FF1CE}
  Microsoft Office Proof (French) 2007–>MsiExec.exe /X{90120000-001F-040C-0000-0000000FF1CE}
  Microsoft Office Proof (German) 2007–>MsiExec.exe /X{90120000-001F-0407-0000-0000000FF1CE}
  Microsoft Office Proofing (Dutch) 2007–>MsiExec.exe /X{90120000-002C-0413-0000-0000000FF1CE}
  Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2)–>msiexec /package {90120000-001F-0407-0000-0000000FF1CE} /uninstall {A0516415-ED61-419A-981D-93596DA74165}
  Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2)–>msiexec /package {90120000-001F-0409-0000-0000000FF1CE} /uninstall {ABDDE972-355B-4AF1-89A8-DA50B7B5C045}
  Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2)–>msiexec /package {90120000-001F-040C-0000-0000000FF1CE} /uninstall {F580DDD5-8D37-4998-968E-EBB76BB86787}
  Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2)–>msiexec /package {90120000-001F-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {D66D5A44-E480-4BA4-B4F2-C554F6B30EBB}
  Microsoft Office Shared MUI (Dutch) 2007–>MsiExec.exe /X{90120000-006E-0413-0000-0000000FF1CE}
  Microsoft Office Word MUI (Dutch) 2007–>MsiExec.exe /X{90120000-001B-0413-0000-0000000FF1CE}
  Microsoft Silverlight–>MsiExec.exe /X{89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00}
  Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP1 English–>MsiExec.exe /I{E59113EB-0285-4BFD-A37A-B79EAC6B8F4B}
  Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053–>MsiExec.exe /X{770657D0-A123-3C07-8E44-1C83EC895118}
  Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable–>MsiExec.exe /X{710f4c1c-cc18-4c49-8cbf-51240c89a1a2}
  Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable–>MsiExec.exe /X{7299052b-02a4-4627-81f2-1818da5d550d}
  Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - KB2467174 - x86 9.0.30729.5570–>MsiExec.exe /X{86CE85E6-DBAC-3FFD-B977-E4B79F83C909}
  Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148–>MsiExec.exe /X{1F1C2DFC-2D24-3E06-BCB8-725134ADF989}
  Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161–>MsiExec.exe /X{9BE518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F}
  mMHouse–>MsiExec.exe /I{F0BFC7EF-9CF8-44EE-91B0-158884CD87C5}
  Mozilla Firefox 5.0 (x86 nl)–>C:\Program Files\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
  Mozilla Thunderbird (5.0)–>C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\uninstall\helper.exe
  mPfMgr–>MsiExec.exe /I{8B928BA1-EDEC-4227-A2DA-DD83026C36F5}
  MSVCRT–>MsiExec.exe /I{8DD46C6A-0056-4FEC-B70A-28BB16A1F11F}
  MSXML 4.0 SP2 (KB954430)–>MsiExec.exe /I{86493ADD-824D-4B8E-BD72-8C5DCDC52A71}
  MSXML 4.0 SP2 (KB973688)–>MsiExec.exe /I{F662A8E6-F4DC-41A2-901E-8C11F044BDEC}
  MSXML 4.0 SP3 Parser (KB973685)–>MsiExec.exe /I{859DFA95-E4A6-48CD-B88E-A3E483E89B44}
  MSXML 4.0 SP3 Parser–>MsiExec.exe /I{196467F1-C11F-4F76-858B-5812ADC83B94}
  Nitro PDF Reader 2–>MsiExec.exe /X{07B4E11E-A65D-412D-9242-874708127C45}
  NVIDIA Drivers–>C:\Windows\system32\nvuninst.exe UninstallGUI
  OGA Notifier 2.0.0048.0–>MsiExec.exe /I{B2544A03-10D0-4E5E-BA69-0362FFC20D18}
  PHOTOfunSTUDIO 5.1 HD Edition–>"C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{959282E3-55A9-49D8-B885-D27CF8A2FD82}\setup.exe" -runfromtemp -l0x0409 -z"Uninstall" -removeonly
  Picasa 3–>"C:\Program Files\Google\Picasa3\Uninstall.exe"
  QuickTime–>MsiExec.exe /I{57752979-A1C9-4C02-856B-FBB27AC4E02C}
  Realtek High Definition Audio Driver–>RtlUpd.exe -r -m
  Revo Uninstaller 1.92–>D:\Tools\VS Revo Group\Revo Uninstaller\uninst.exe
  RICOH R5C83x/84x Flash Media Controller Driver Ver.3.51.01–>RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{59F6A514-9813-47A3-948C-8A155460CC2A}\setup.exe" -l0x9 anything
  Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2288621)–>msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {5C497F0B-2061-4CC9-A61C-6B45B867354D}
  Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2288931)–>msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {CD769337-C8AC-46DB-A7DC-643E50089263}
  Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2345043)–>msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {536FB502-775F-4494-BACE-C02CC90B7A5B}
  Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2509488)–>msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {AD0DE453-0804-4495-9C91-33D0F9AA5463}
  Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB969559)–>msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {69F52148-9BF6-4CDC-BF76-103DEAF3DD08}
  Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB976321)–>msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {7F207DCA-3399-40CB-A968-6E5991B1421A}
  Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2446708)–>C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe /uninstallpatch {3E0806DB-3085-378A-840A-F0D3AE3609D1} /parameterfolder Client
  Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2478663)–>C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe /uninstallpatch {728D9A6A-2206-31E8-9F65-C3EABEFCF53E} /parameterfolder Client
  Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2518870)–>C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe /uninstallpatch {2CE2EB39-45C8-32D4-8A99-5529C38F1B99} /parameterfolder Client
  Security Update for Microsoft Office 2007 System (KB2541012)–>msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {CD907315-705A-4475-A1A0-2A1245803E4D}
  Security Update for Microsoft Office Excel 2007 (KB2541007)–>msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {A0173254-F442-4D04-9154-43FA157B83D0}
  Security Update for Microsoft Office InfoPath 2007 (KB979441)–>msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {8CCB781A-CF6B-4FCB-B6D8-59C64DF5C6DB}
  Security Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB2535818)–>msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {8588DD11-6BD7-4400-B55C-DD5AB74B43E1}
  Security Update for Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 (KB2464623)–>msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {D75E6D0C-BADF-4F41-98B2-0C0F02C15062}
  Security Update for Microsoft Office system 2007 (972581)–>msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {3D019598-7B59-447A-80AE-815B703B84FF}
  Security Update for Microsoft Office system 2007 (KB974234)–>msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {FCD742B9-7A55-44BC-A776-F795F21FEDDC}
  Security Update for Microsoft Office Visio Viewer 2007 (KB973709)–>msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {71127777-8B2C-4F97-AF7A-6CF8CAC8224D}
  Security Update for Microsoft Office Word 2007 (KB2344993)–>msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {7A5B74FA-7A92-4FC9-821A-2DD5D4E73E48}
  TomTom HOME 2.8.2.2264–>D:\Program Files\TomTom HOME 2\Uninstall TomTom HOME.exe
  TomTom HOME Visual Studio Merge Modules–>MsiExec.exe /I{8F3C31C5-9C3A-4AA8-8EFA-71290A7AD533}
  Unlocker 1.9.0–>D:\Tools\Unlocker\uninst.exe
  Update for 2007 Microsoft Office System (KB967642)–>msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {C444285D-5E4F-48A4-91DD-47AAAA68E92D}
  Update for Microsoft Office 2007 System (KB2539530)–>msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {0B4CEEAE-AA88-490C-BCB2-AAC3421981A4}
  Update for Microsoft Office OneNote 2007 (KB980729)–>msiexec /package {91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {329050A9-EF80-40F9-B633-74508F54C1FF}
  Update voor Microsoft Office Excel 2007 Help (KB963678)–>msiexec /package {90120000-0016-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {5CF7002F-6F49-4482-9564-5614FBE560FA}
  Update voor Microsoft Office Powerpoint 2007 Help (KB963669)–>msiexec /package {90120000-0018-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {15D84E79-1ED7-42C5-B2FD-745C3FBDDDC5}
  Update voor Microsoft Office Word 2007 Help (KB963665)–>msiexec /package {90120000-001B-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {A66AE6A1-8D8C-4102-BC18-38CBDE40F809}
  Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2011–>D:\Belastingdienst_Programma's_Div_Jaren\Verzoek of wijziging voorlopige aanslag\2011\va2011u.exe
  Windows Live Communications Platform–>MsiExec.exe /I{D45240D3-B6B3-4FF9-B243-54ECE3E10066}
  Windows Live Essentials–>C:\Program Files\Windows Live\Installer\wlarp.exe
  Windows Live Essentials–>MsiExec.exe /I{2A07C35B-8384-4DA4-9A95-442B6C89A073}
  Windows Live ID Sign-in Assistant–>MsiExec.exe /I{61AD15B2-50DB-4686-A739-14FE180D4429}
  Windows Live Installer–>MsiExec.exe /I{0B0F231F-CE6A-483D-AA23-77B364F75917}
  Windows Live Mail–>MsiExec.exe /I{9D56775A-93F3-44A3-8092-840E3826DE30}
  Windows Live Mail–>MsiExec.exe /I{D588365A-AE39-4F27-BDAE-B4E72C8E900C}
  Windows Live MIME IFilter–>MsiExec.exe /I{AF844339-2F8A-4593-81B3-9F4C54038C4E}
  Windows Live Photo Common–>MsiExec.exe /X{9BD262D0-B788-4546-A0A5-F4F56EC3834B}
  Windows Live Photo Common–>MsiExec.exe /X{A9BDCA6B-3653-467B-AC83-94367DA3BFE3}
  Windows Live PIMT Platform–>MsiExec.exe /I{4CBABDFD-49F8-47FD-BE7D-ECDE7270525A}
  Windows Live SOXE Definitions–>MsiExec.exe /I{200FEC62-3C34-4D60-9CE8-EC372E01C08F}
  Windows Live SOXE–>MsiExec.exe /I{682B3E4F-696A-42DE-A41C-4C07EA1678B4}
  Windows Live UX Platform Language Pack–>MsiExec.exe /I{0BE5C4DB-8EA2-483D-BD71-D7EB09040CDE}
  Windows Live UX Platform–>MsiExec.exe /I{CE95A79E-E4FC-4FFF-8A75-29F04B942FF2}
  Windows Live Writer Resources–>MsiExec.exe /X{14B441B7-774D-4170-98EA-A13667AE6218}
  Windows Live Writer–>MsiExec.exe /X{AAAFC670-569B-4A2F-82B4-42945E0DE3EF}
  Windows Media Player Firefox Plugin–>MsiExec.exe /I{69FDFBB6-351D-4B8C-89D8-867DC9D0A2A4}
  Wireless Console 2–>C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{83F73CB1-7705-49D1-9852-84D839CA2A45}\setup.exe -runfromtemp -l0x0009 -removeonly

  =====HijackThis Backups=====

  O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Unknown owner - D:\utilities\a-squared Free\a2service.exe (file missing) [2010-10-21]
  O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Unknown owner - D:\utilities\a-squared Free\a2service.exe (file missing) [2010-10-21]
  O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Unknown owner - D:\utilities\a-squared Free\a2service.exe (file missing) [2010-10-21]
  O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Unknown owner - D:\utilities\a-squared Free\a2service.exe (file missing) [2010-10-21]
  O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Unknown owner - D:\utilities\a-squared Free\a2service.exe (file missing) [2010-10-21]
  O9 - Extra button: Cleaner - {CCF00E14-7C5E-4420-9BF3-AA4809CFAA13} - D:\Utilities\ClickClean\ClickClean.exe (file missing) [2011-05-15]

  ======System event log======

  Computer Name: Gerard-PC
  Event Code: 7036
  Message: De Windows Management Instrumentation-service heeft nu de status gestopt.
  Record Number: 10788
  Source Name: Service Control Manager
  Time Written: 20091120123252.098699-000
  Event Type: Informatie
  User:

  Computer Name: Gerard-PC
  Event Code: 7036
  Message: De Security Center-service heeft nu de status gestopt.
  Record Number: 10787
  Source Name: Service Control Manager
  Time Written: 20091120123252.020699-000
  Event Type: Informatie
  User:

  Computer Name: Gerard-PC
  Event Code: 7036
  Message: De Peer Name Resolution Protocol-service heeft nu de status gestopt.
  Record Number: 10786
  Source Name: Service Control Manager
  Time Written: 20091120123251.833499-000
  Event Type: Informatie
  User:

  Computer Name: Gerard-PC
  Event Code: 7036
  Message: De Windows Modules Installer-service heeft nu de status gestopt.
  Record Number: 10785
  Source Name: Service Control Manager
  Time Written: 20091120123251.817899-000
  Event Type: Informatie
  User:

  Computer Name: Gerard-PC
  Event Code: 7036
  Message: De Peer Networking Grouping-service heeft nu de status gestopt.
  Record Number: 10784
  Source Name: Service Control Manager
  Time Written: 20091120123251.817899-000
  Event Type: Informatie
  User:

  =====Application event log=====

  Computer Name: 37L4247D28-05
  Event Code: 1001
  Message: Foutbucket , type 0
  Naam van gebeurtenis: PnPDriverNotFound
  Antwoord: Niet beschikbaar
  Id van CAB-bestand: 0

  Handtekening van probleem:
  P1: x86
  P2: ACPI\ATK0100
  P3:
  P4:
  P5:
  P6:
  P7:
  P8:
  P9:
  P10:

  Bijgevoegde bestanden:
  C:\Windows\Temp\DMI8390.tmp.log.xml

  Deze bestanden zijn mogelijk hier beschikbaar:
  C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\NonCritical_x86_e3aed78fa5326e284d9379e9e532681a71d64aea_cab_07fd840d

  Analysesymbool:
  Opnieuw zoeken naar oplossing: 0nRapport-id: 2267fa39-c3f4-11de-bb6b-8d2c27b90db0
  Rapportstatus: 6
  Record Number: 5
  Source Name: Windows Error Reporting
  Time Written: 20091028190019.000000-000
  Event Type: Informatie
  User:

  Computer Name: 37L4247D28-05
  Event Code: 5617
  Message: Subsystemen van Windows Management Instrumentation-service zijn geïnitialiseerd
  Record Number: 4
  Source Name: Microsoft-Windows-WMI
  Time Written: 20091028185945.000000-000
  Event Type: Informatie
  User:

  Computer Name: 37L4247D28-05
  Event Code: 5615
  Message: De Windows Management Instrumentation-service is gestart
  Record Number: 3
  Source Name: Microsoft-Windows-WMI
  Time Written: 20091028185942.000000-000
  Event Type: Informatie
  User:

  Computer Name: 37L4247D28-05
  Event Code: 1531
  Message: De User Profile-service is gestart.


  Record Number: 2
  Source Name: Microsoft-Windows-User Profiles Service
  Time Written: 20091028185938.923700-000
  Event Type: Informatie
  User: NT AUTHORITY\SYSTEM

  Computer Name: 37L4247D28-05
  Event Code: 4625
  Message: Het EventSystem-subsysteem onderdrukt gedurende 86400 seconden dubbele vermeldingen in het gebeurtenislogboek. De time-out voor onderdrukking kan worden ingesteld met de REG_DWORD-waarde SuppressDuplicateDuration in de volgende registersleutel: HKLM\Software\Microsoft\EventSystem\EventLog.
  Record Number: 1
  Source Name: Microsoft-Windows-EventSystem
  Time Written: 20091028185938.000000-000
  Event Type: Informatie
  User:

  =====Security event log=====

  Computer Name: 37L4247D28-05
  Event Code: 4672
  Message: Speciale bevoegdheden toegewezen aan nieuwe aanmelding.

  Onderwerp:
  Beveiligings-id: S-1-5-18
  Accountnaam: SYSTEM
  Accountdomein: NT AUTHORITY
  Aanmeldings-id: 0x3e7

  Bevoegdheden: SeAssignPrimaryTokenPrivilege
  SeTcbPrivilege
  SeSecurityPrivilege
  SeTakeOwnershipPrivilege
  SeLoadDriverPrivilege
  SeBackupPrivilege
  SeRestorePrivilege
  SeDebugPrivilege
  SeAuditPrivilege
  SeSystemEnvironmentPrivilege
  SeImpersonatePrivilege
  Record Number: 5
  Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing
  Time Written: 20091028185922.138071-000
  Event Type: Controle geslaagd
  User:

  Computer Name: 37L4247D28-05
  Event Code: 4624
  Message: Er is een account aangemeld.

  Onderwerp:
  Beveiligings-id: S-1-5-18
  Accountnaam: 37L4247D28-05$
  Accountdomein: WORKGROUP
  Aanmeldings-id: 0x3e7

  Aanmeldingstype: 5

  Nieuwe aanmelding:
  Beveiligings-id: S-1-5-18
  Accountnaam: SYSTEM
  Accountdomein: NT AUTHORITY
  Aanmeldings-id: 0x3e7
  Aanmeldings-GUID: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

  Procesgegevens:
  Proces-id: 0x1c4
  Naam proces: C:\Windows\System32\services.exe

  Netwerkgegevens:
  Naam van werkstation:
  Netwerkadres van bron: -
  Poort van bron: -

  Gedetailleerde verificatiegegevens:
  Aanmeldingsproces: Advapi
  Verificatiepakket: Negotiate
  Doorgezette services: -
  Pakketnaam (alleen NTLM): -
  Sleutellengte: 0

  Deze gebeurtenis wordt gegenereerd wanneer een aanmeldingssessie wordt gemaakt. De gebeurtenis wordt gegenereerd op de computer waartoe toegang wordt verkregen.

  De velden Onderwerp bevatten de account op het lokale systeem waardoor de aanmelding is aangevraagd. Dit is meestal een service zoals de Server-service, of een lokaal proces zoals Winlogon.exe of Services.exe.

  In het veld Aanmeldingstype ziet u het type aanmelding. De meest algemene typen zijn 2 (interactief) en 3 (netwerk).

  Het veld Nieuwe aanmelding bevat de account waarvoor de nieuwe aanmelding is gemaakt. Dit is de account waarmee is aangemeld.

  In de netwerkvelden ziet u de bron van een externe aanmeldingsaanvraag. Naam van werkstation is niet altijd beschikbaar en kan in sommige gevallen leeg zijn.

  De velden met verificatiegegevens bevatten gedetailleerde informatie over deze aanmeldingsaanvraag.
  - Aanmeldings-GUID is een unieke id die kan worden gebruikt om deze gebeurtenis af te stemmen met een KDC-gebeurtenis.
  - In Doorgezette services ziet u welke tussentijdse services voor deze aanmeldingsaanvraag zijn gebruikt.
  - Pakketnaam geeft aan welk subprotocol van de NTLM-protocollen is gebruikt.
  - Sleutellengte geeft de lengte van de gegenereerde sessiesleutel aan. Dit veld is 0 als er geen sessiesleutel is aangevraagd.
  Record Number: 4
  Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing
  Time Written: 20091028185922.138071-000
  Event Type: Controle geslaagd
  User:

  Computer Name: 37L4247D28-05
  Event Code: 4902
  Message: De tabel voor controlebeleid per gebruiker is gemaakt.

  Aantal elementen: 0
  Beleids-id: 0x24d37
  Record Number: 3
  Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing
  Time Written: 20091028185915.773260-000
  Event Type: Controle geslaagd
  User:

  Computer Name: 37L4247D28-05
  Event Code: 4624
  Message: Er is een account aangemeld.

  Onderwerp:
  Beveiligings-id: S-1-0-0
  Accountnaam: -
  Accountdomein: -
  Aanmeldings-id: 0x0

  Aanmeldingstype: 0

  Nieuwe aanmelding:
  Beveiligings-id: S-1-5-18
  Accountnaam: SYSTEM
  Accountdomein: NT AUTHORITY
  Aanmeldings-id: 0x3e7
  Aanmeldings-GUID: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

  Procesgegevens:
  Proces-id: 0x4
  Naam proces:

  Netwerkgegevens:
  Naam van werkstation: -
  Netwerkadres van bron: -
  Poort van bron: -

  Gedetailleerde verificatiegegevens:
  Aanmeldingsproces: -
  Verificatiepakket: -
  Doorgezette services: -
  Pakketnaam (alleen NTLM): -
  Sleutellengte: 0

  Deze gebeurtenis wordt gegenereerd wanneer een aanmeldingssessie wordt gemaakt. De gebeurtenis wordt gegenereerd op de computer waartoe toegang wordt verkregen.

  De velden Onderwerp bevatten de account op het lokale systeem waardoor de aanmelding is aangevraagd. Dit is meestal een service zoals de Server-service, of een lokaal proces zoals Winlogon.exe of Services.exe.

  In het veld Aanmeldingstype ziet u het type aanmelding. De meest algemene typen zijn 2 (interactief) en 3 (netwerk).

  Het veld Nieuwe aanmelding bevat de account waarvoor de nieuwe aanmelding is gemaakt. Dit is de account waarmee is aangemeld.

  In de netwerkvelden ziet u de bron van een externe aanmeldingsaanvraag. Naam van werkstation is niet altijd beschikbaar en kan in sommige gevallen leeg zijn.

  De velden met verificatiegegevens bevatten gedetailleerde informatie over deze aanmeldingsaanvraag.
  - Aanmeldings-GUID is een unieke id die kan worden gebruikt om deze gebeurtenis af te stemmen met een KDC-gebeurtenis.
  - In Doorgezette services ziet u welke tussentijdse services voor deze aanmeldingsaanvraag zijn gebruikt.
  - Pakketnaam geeft aan welk subprotocol van de NTLM-protocollen is gebruikt.
  - Sleutellengte geeft de lengte van de gegenereerde sessiesleutel aan. Dit veld is 0 als er geen sessiesleutel is aangevraagd.
  Record Number: 2
  Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing
  Time Written: 20091028185914.384857-000
  Event Type: Controle geslaagd
  User:

  Computer Name: 37L4247D28-05
  Event Code: 4608
  Message: Windows wordt opgestart.

  Deze gebeurtenis wordt in het logboek geregistreerd wanneer LSASS.EXE wordt gestart en het subsysteem voor controle wordt geïnitialiseerd.
  Record Number: 1
  Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing
  Time Written: 20091028185914.369257-000
  Event Type: Controle geslaagd
  User:

  ======Environment variables======

  "ComSpec"=%SystemRoot%\system32\cmd.exe
  "FP_NO_HOST_CHECK"=NO
  "OS"=Windows_NT
  "Path"=%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\system32\wbem;C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0;C:\Program Files\Common Files\Acronis\SnapAPI;C:\Program Files\Windows Live\Shared;C:\Program Files\QuickTime\QTSystem
  "PATHEXT"=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
  "PROCESSOR_ARCHITECTURE"=x86
  "TEMP"=%SystemRoot%\TEMP
  "TMP"=%SystemRoot%\TEMP
  "USERNAME"=SYSTEM
  "windir"=%SystemRoot%
  "PSModulePath"=%SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\
  "NUMBER_OF_PROCESSORS"=2
  "PROCESSOR_LEVEL"=6
  "PROCESSOR_IDENTIFIER"=x86 Family 6 Model 23 Stepping 6, GenuineIntel
  "PROCESSOR_REVISION"=1706
  "asl.log"=Destination=file
  "CLASSPATH"=.;C:\Program Files\Java\jre6\lib\ext\QTJava.zip
  "QTJAVA"=C:\Program Files\Java\jre6\lib\ext\QTJava.zip

  —————–EOF—————–

  Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)
  Run by Gerard at 2011-08-08 17:31:13
  Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1
  System drive C: has 26 GB (43%) free of 62 GB
  Total RAM: 3071 MB (69% free)

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 17:31:19, on 8-8-2011
  Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
  MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
  C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  D:\HTC\HTC Sync 3.0\htcUPCTLoader.exe
  D:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe
  C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE
  C:\Windows\system32\taskhost.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
  C:\Users\Gerard\Desktop\RSIT.exe
  D:\Tools\Trend Micro\HiJackThis\Gerard.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.upclive.nl/?toolbar=home
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
  O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
  O3 - Toolbar: Internet Toolbar - {3BE093E7-4650-438B-AC6F-C944C30F81AD} - D:\Tools\Jaytown\Internet Toolbar\ChelloMediaShell.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui
  O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2Service] "C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HTC Sync Loader] "D:\HTC\HTC Sync 3.0\htcUPCTLoader.exe" -startup
  O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "D:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe" -s
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
  O15 - Trusted IP range: http://192.168.1.254
  O15 - ESC Trusted IP range: http://192.168.1.254
  O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O23 - Service: Acronis Scheduler2Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  O23 - Service: Acronis Nonstop Backup service (afcdpsrv) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\CDP\afcdpsrv.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - Unknown owner - C:\Program Files\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
  O23 - Service: B's Recorder GOLD Library General Service (bgsvcgen) - B.H.A Corporation - C:\Windows\System32\bgsvcgen.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe
  O23 - Service: NitroPDFReaderDriverCreatorReadSpool2 (NitroReaderDriverReadSpool2) - Nitro PDF Software - D:\Tools\Nitro PDF\Reader\NitroPDFReaderDriverService2.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
  O23 - Service: Internet Pass-Through Service (PassThru Service) - Unknown owner - C:\Program Files\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
  O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - D:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe


  End of file - 6155 bytes

  =========Mozilla firefox=========

  ProfilePath - C:\Users\Gerard\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\gcx7qehd.default

  prefs.js - "browser.search.useDBForOrder" - true
  prefs.js - "browser.startup.homepage" - "www.google.nl"
  prefs.js - "extensions.enabledItems" - "clickclean@hotcleaner.com:3.6.5.0, {b9db16a4-6edc-47ec-a1f4-b86292ed211d}:4.8.3, {6e84150a-d526-41f1-a480-a67d3fed910d}:1.4.5.1, {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}:1.2.1, {37fa1426-b82d-11db-8314-0800200c9a66}:2.7.5, {CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA}:6.0.21, smarterwiki@wikiatic.com:4.1.8, {CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBA}:6.0.23, ffxtlbr@Facemoods.com:1.2.0, {4BBDD651-70CF-4821-84F8-2B918CF89CA3}:6.3.3.2, {a0d7ccb3-214d-498b-b4aa-0e8fda9a7bf7}:20100908, {CAFEEFAC-0016-0000-0024-ABCDEFFEDCBA}:6.0.24, wrc@avast.com:20110101, {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}:3.6.15, {29852C08-1E91-4889-A6BF-C77F91D6A8F3}:1.8.71"
  prefs.js - "keyword.URL" - "http://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&p="

  "clickclean@hotcleaner.com"=D:\Utilities\ClickClean\clickclean
  "wrc@avast.com"=C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF


  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]
  "Description"=Adobe® Flash® Player 10.1 Plugin
  "Path"=C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32.dll

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=]
  "Description"=iTunes Detector Plug-in
  "Path"=

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=1.0]
  "Description"=
  "Path"=C:\Program Files\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@google.com/npPicasa3,version=3.0.0]
  "Description"=Picasa3 plugin
  "Path"=C:\Program Files\Google\Picasa3\npPicasa3.dll

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin]
  "Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In
  "Path"=C:\Program Files\Java\jre6\bin\new_plugin\npjp2.dll

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]
  "Description"=
  "Path"=disabled

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]
  "Description"=Ag Player Plugin
  "Path"=C:\Program Files\Microsoft Silverlight\4.0.60531.0\npctrl.dll

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\NitroPDF]
  "Description"=NitroPDF Web Browser Plugin
  "Path"=D:\Tools\Nitro PDF\Reader\npnitromozilla.dll

  C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\
  {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

  C:\Program Files\Mozilla Firefox\components\
  binary.manifest
  browsercomps.dll
  nsIQTScriptablePlugin.xpt

  C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\
  WMP Firefox Plugin License.rtf
  WMP Firefox Plugin RelNotes.txt

  C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\
  bing.xml
  bolcom-nl.xml
  google.xml
  marktplaats-nl.xml
  vandale-nl.xml
  wikipedia-nl.xml

  C:\Users\Gerard\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\gcx7qehd.default\extensions\
  ietab@ip.cn
  {a0d7ccb3-214d-498b-b4aa-0e8fda9a7bf7}
  {b9db16a4-6edc-47ec-a1f4-b86292ed211d}

  C:\Users\Gerard\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\gcx7qehd.default\searchplugins\
  conduit.xml

  ======Registry dump======

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06}]
  avast! WebRep - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2011-07-04 820864]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]
  Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2010-09-21 439168]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]
  Java™ Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2011-04-14 41760]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
  {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - avast! WebRep - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2011-07-04 820864]
  {3BE093E7-4650-438B-AC6F-C944C30F81AD} - Internet Toolbar - D:\Tools\Jaytown\Internet Toolbar\ChelloMediaShell.dll [2008-12-02 110592]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "avast"=C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe [2011-07-04 3493720]
  "Kernel and Hardware Abstraction Layer"=C:\Windows\KHALMNPR.EXE [2009-06-17 55824]
  "TrueImageMonitor.exe"=C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe [2009-11-13 5075776]
  "Acronis Scheduler2Service"=C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe [2009-11-13 357304]
  "AppleSyncNotifier"=C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe [2011-04-20 58656]
  "iTunesHelper"=C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [2011-07-19 421736]
  "HTC Sync Loader"=D:\HTC\HTC Sync 3.0\htcUPCTLoader.exe [2011-04-26 593920]

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "TomTomHOME.exe"=D:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe [2011-04-22 247728]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ATKMEDIA]
  C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE [2006-11-02 61440]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NvCplDaemon]
  C:\Windows\system32\NvCpl.dll [2009-07-02 13789728]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]
  C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe [2010-11-29 421888]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RtHDVCpl]
  C:\Windows\RtHDVCpl.exe [2007-08-27 4702208]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Skytel]
  C:\Windows\Skytel.exe [2007-08-03 1826816]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]
  C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2011-01-07 253672]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\TomTomHOME.exe]
  D:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOME.exe [2011-04-22 104880]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\UnlockerAssistant]
  D:\Tools\Unlocker\UnlockerAssistant.exe [2010-07-04 17408]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^HP Digital Imaging Monitor.lnk]
  C:\PROGRA~1\HP\DIGITA~1\bin\hpqtra08.exe [2009-09-20 270336]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^PHOTOfunSTUDIO 5.1 HD Edition.lnk]
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\PANASO~1\PHOTOF~1\AUTOST~1.EXE [2010-03-15 172544]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Users^Gerard^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Logitech . Productregistratie.lnk]
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\Logishrd\eReg\SetPoint\eReg.exe [2008-11-07 517384]

  C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
  Logitech SetPoint.lnk - C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\LBTWlgn]
  c:\program files\common files\logishrd\bluetooth\LBTWlgn.dll [2009-07-20 72208]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]
  WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - C:\Windows\system32\webcheck.dll [2011-05-13 203776]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]
  "SecurityProviders"=credssp.dll

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
  "ConsentPromptBehaviorAdmin"=0
  "ConsentPromptBehaviorUser"=3
  "EnableLUA"=0
  "EnableUIADesktopToggle"=0
  "PromptOnSecureDesktop"=0
  "dontdisplaylastusername"=0
  "legalnoticecaption"=
  "legalnoticetext"=
  "shutdownwithoutlogon"=1
  "undockwithoutlogon"=1

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
  "NoDriveTypeAutoRun"=145
  "NoDrives"=0

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
  "NoDrives"=0

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]
  "vidc.mrle"=msrle32.dll
  "vidc.msvc"=msvidc32.dll
  "msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm
  "msacm.msg711"=msg711.acm
  "msacm.msgsm610"=msgsm32.acm
  "msacm.msadpcm"=msadp32.acm
  "midimapper"=midimap.dll
  "wavemapper"=msacm32.drv
  "VIDC.UYVY"=msyuv.dll
  "VIDC.YUY2"=msyuv.dll
  "VIDC.YVYU"=msyuv.dll
  "VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll
  "vidc.i420"=iyuv_32.dll
  "VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll
  "msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm
  "vidc.cvid"=iccvid.dll
  "MSVideo8"=VfWWDM32.dll
  "wave"=wdmaud.drv
  "midi"=wdmaud.drv
  "mixer"=wdmaud.drv
  "aux"=wdmaud.drv
  "msacm.divxa32"=msaud32_divx.acm
  "wave1"=wdmaud.drv
  "midi1"=wdmaud.drv
  "mixer1"=wdmaud.drv
  "aux1"=wdmaud.drv

  ======File associations======

  .js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

  ======List of files/folders created in the last 1 month======

  2011-08-08 17:31:13 —-D—- C:\rsit
  2011-08-08 11:03:39 —-SHD—- C:\$RECYCLE.BIN
  2011-08-08 11:03:34 —-A—- C:\ComboFix.txt
  2011-08-08 10:53:51 —-A—- C:\Windows\zip.exe
  2011-08-08 10:53:51 —-A—- C:\Windows\SWSC.exe
  2011-08-08 10:53:51 —-A—- C:\Windows\SWREG.exe
  2011-08-08 10:53:51 —-A—- C:\Windows\sed.exe
  2011-08-08 10:53:51 —-A—- C:\Windows\PEV.exe
  2011-08-08 10:53:51 —-A—- C:\Windows\NIRCMD.exe
  2011-08-08 10:53:51 —-A—- C:\Windows\MBR.exe
  2011-08-08 10:53:51 —-A—- C:\Windows\grep.exe
  2011-08-08 10:53:45 —-D—- C:\Windows\ERDNT
  2011-08-08 10:53:44 —-D—- C:\ComboFix
  2011-08-08 10:53:42 —-D—- C:\Qoobox
  2011-08-07 21:34:18 —-A—- C:\TDSSKiller.2.5.14.0_07.08.2011_21.34.18_log.txt
  2011-08-07 21:21:37 —-A—- C:\TDSSKiller.2.5.14.0_07.08.2011_21.21.37_log.txt
  2011-07-31 20:05:56 —-D—- C:\Users\Gerard\AppData\Roaming\Spotify
  2011-07-29 15:03:56 —-D—- C:\Users\Gerard\AppData\Roaming\HTC.388BC06ACDAB6261375BCE37FBA2E023C0D7EE34.1
  2011-07-29 09:57:35 —-D—- C:\Users\Gerard\AppData\Roaming\NCH Software
  2011-07-26 17:01:36 —-D—- C:\Users\Gerard\AppData\Roaming\HTC
  2011-07-26 16:58:48 —-D—- C:\Program Files\Spirent Communications
  2011-07-26 16:58:22 —-D—- C:\Program Files\HTC
  2011-07-26 16:58:18 —-D—- C:\ProgramData\Adobe
  2011-07-26 16:58:18 —-D—- C:\Program Files\Common Files\Adobe AIR
  2011-07-23 20:53:49 —-D—- C:\Program Files\iPod
  2011-07-23 20:53:48 —-D—- C:\Program Files\iTunes
  2011-07-23 20:51:59 —-D—- C:\Program Files\Bonjour
  2011-07-23 20:45:17 —-D—- C:\Program Files\Apple Software Update
  2011-07-15 10:01:16 —-D—- C:\Windows\Prefetch
  2011-07-14 20:24:01 —-D—- C:\ProgramData\Atheros
  2011-07-14 16:53:09 —-D—- C:\Users\Gerard\AppData\Roaming\UPC Broadband Operations BV
  2011-07-14 15:03:05 —-A—- C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys
  2011-07-14 15:03:05 —-A—- C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys
  2011-07-14 15:03:05 —-A—- C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys
  2011-07-14 15:03:05 —-A—- C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys
  2011-07-14 15:03:05 —-A—- C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys
  2011-07-14 15:03:05 —-A—- C:\Windows\system32\drivers\usbd.sys
  2011-07-14 15:03:05 —-A—- C:\Windows\system32\drivers\usbccgp.sys
  2011-07-14 15:03:01 —-A—- C:\Windows\system32\fsutil.exe
  2011-07-14 15:03:01 —-A—- C:\Windows\system32\esent.dll
  2011-07-14 15:03:01 —-A—- C:\Windows\system32\drivers\USBSTOR.SYS
  2011-07-14 15:03:01 —-A—- C:\Windows\system32\drivers\storport.sys
  2011-07-14 15:03:01 —-A—- C:\Windows\system32\drivers\nvstor.sys
  2011-07-14 15:03:01 —-A—- C:\Windows\system32\drivers\nvraid.sys
  2011-07-14 15:03:01 —-A—- C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys
  2011-07-14 15:03:01 —-A—- C:\Windows\system32\drivers\iaStorV.sys
  2011-07-14 15:03:01 —-A—- C:\Windows\system32\drivers\amdxata.sys
  2011-07-14 15:03:01 —-A—- C:\Windows\system32\drivers\amdsata.sys
  2011-07-14 15:02:58 —-A—- C:\Windows\system32\drivers\BTHUSB.SYS
  2011-07-14 15:02:58 —-A—- C:\Windows\system32\drivers\bthport.sys
  2011-07-13 16:43:01 —-A—- C:\Windows\system32\tquery.dll
  2011-07-13 16:43:01 —-A—- C:\Windows\system32\mssrch.dll
  2011-07-13 16:43:00 —-A—- C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
  2011-07-13 16:43:00 —-A—- C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
  2011-07-13 16:43:00 —-A—- C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
  2011-07-13 16:43:00 —-A—- C:\Windows\system32\mssvp.dll
  2011-07-13 16:43:00 —-A—- C:\Windows\system32\mssphtb.dll
  2011-07-13 16:43:00 —-A—- C:\Windows\system32\mssph.dll
  2011-07-13 16:43:00 —-A—- C:\Windows\system32\msscntrs.dll
  2011-07-13 16:42:56 —-A—- C:\Windows\system32\umpnpmgr.dll
  2011-07-13 16:42:55 —-AH—- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
  2011-07-13 16:42:55 —-AH—- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
  2011-07-13 16:42:55 —-AH—- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
  2011-07-13 16:42:55 —-AH—- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
  2011-07-13 16:42:55 —-AH—- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
  2011-07-13 16:42:55 —-A—- C:\Windows\system32\KernelBase.dll
  2011-07-13 16:42:54 —-AH—- C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
  2011-07-13 16:42:54 —-AH—- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
  2011-07-13 16:42:54 —-AH—- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
  2011-07-13 16:42:54 —-AH—- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
  2011-07-13 16:42:54 —-AH—- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
  2011-07-13 16:42:54 —-AH—- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
  2011-07-13 16:42:54 —-AH—- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
  2011-07-13 16:42:54 —-AH—- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
  2011-07-13 16:42:54 —-AH—- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
  2011-07-13 16:42:54 —-AH—- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
  2011-07-13 16:42:54 —-AH—- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
  2011-07-13 16:42:54 —-AH—- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
  2011-07-13 16:42:54 —-AH—- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
  2011-07-13 16:42:54 —-AH—- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
  2011-07-13 16:42:54 —-AH—- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
  2011-07-13 16:42:54 —-AH—- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
  2011-07-13 16:42:54 —-AH—- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
  2011-07-13 16:42:54 —-AH—- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
  2011-07-13 16:42:54 —-AH—- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
  2011-07-13 16:42:54 —-AH—- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
  2011-07-13 16:42:54 —-AH—- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
  2011-07-13 16:42:54 —-AH—- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
  2011-07-13 16:42:54 —-AH—- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
  2011-07-13 16:42:52 —-A—- C:\Windows\system32\kernel32.dll
  2011-07-13 16:42:51 —-A—- C:\Windows\system32\winsrv.dll
  2011-07-13 16:42:51 —-A—- C:\Windows\system32\conhost.exe
  2011-07-13 16:42:49 —-A—- C:\Windows\system32\win32k.sys
  2011-07-12 11:20:54 —-A—- C:\Windows\system32\jdns_sd.dll
  2011-07-12 11:20:54 —-A—- C:\Windows\system32\dnssdX.dll
  2011-07-12 11:20:54 —-A—- C:\Windows\system32\dns-sd.exe
  2011-07-12 11:20:54 —-A—- C:\Windows\system32\dnssd.dll

  ======List of files/folders modified in the last 1 month======

  2011-08-08 17:31:16 —-D—- C:\Windows\Temp
  2011-08-08 17:18:02 —-D—- C:\Windows\system32\config
  2011-08-08 17:09:24 —-D—- C:\Windows\System32
  2011-08-08 17:09:24 —-D—- C:\Windows\inf
  2011-08-08 17:09:24 —-A—- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
  2011-08-08 17:04:32 —-D—- C:\Windows
  2011-08-08 11:02:43 —-D—- C:\Windows\system32\Tasks
  2011-08-08 11:02:38 —-D—- C:\Windows\Tasks
  2011-08-08 11:01:20 —-A—- C:\Windows\system.ini
  2011-08-08 11:01:14 —-D—- C:\Windows\system32\drivers\etc
  2011-08-08 10:58:12 —-D—- C:\Windows\system32\drivers
  2011-08-08 10:58:11 —-D—- C:\Windows\AppPatch
  2011-08-08 10:58:10 —-D—- C:\Program Files\Common Files
  2011-08-08 10:54:06 —-SHD—- C:\System Volume Information
  2011-08-07 21:30:44 —-RD—- C:\Program Files
  2011-08-07 18:11:51 —-D—- C:\Windows\Downloaded Program Files
  2011-08-06 13:18:44 —-D—- C:\Windows\system32\NDF
  2011-08-04 13:18:01 —-D—- C:\Windows\debug
  2011-08-04 09:43:51 —-D—- C:\Windows\system32\wfp
  2011-08-04 09:43:49 —-D—- C:\Windows\system32\wbem
  2011-08-04 09:43:01 —-D—- C:\Windows\system32\DriverStore
  2011-08-04 09:43:01 —-D—- C:\Windows\system32\catroot2
  2011-08-04 09:43:01 —-D—- C:\Users\Gerard\AppData\Roaming\GHISLER
  2011-08-04 09:43:00 —-D—- C:\Windows\system32\CodeIntegrity
  2011-08-04 09:42:58 —-D—- C:\Windows\AppCompat
  2011-08-04 09:42:55 —-D—- C:\Windows\registration
  2011-08-03 20:41:33 —-D—- C:\Users\Gerard\AppData\Roaming\Ashampoo
  2011-07-30 13:52:43 —-SD—- C:\Users\Gerard\AppData\Roaming\Microsoft
  2011-07-29 15:55:13 —-D—- C:\Windows\system32\catroot
  2011-07-29 15:55:07 —-SHD—- C:\Windows\Installer
  2011-07-29 15:55:07 —-D—- C:\Config.Msi
  2011-07-29 15:55:03 —-D—- C:\Windows\winsxs
  2011-07-29 15:00:38 —-D—- C:\Users\Gerard\AppData\Roaming\Adobe
  2011-07-29 10:21:40 —-D—- C:\Users\Gerard\AppData\Roaming\Vso
  2011-07-26 16:58:18 —-D—- C:\ProgramData
  2011-07-26 16:58:18 —-D—- C:\Program Files\Adobe
  2011-07-26 16:58:00 —-D—- C:\Program Files\MSXML 4.0
  2011-07-24 21:52:42 —-D—- C:\Program Files\Microsoft Office
  2011-07-24 17:34:37 —-D—- C:\Windows\rescache
  2011-07-23 20:53:49 —-D—- C:\Program Files\Common Files\Apple
  2011-07-23 20:53:01 —-D—- C:\Windows\SoftwareDistribution
  2011-07-20 20:30:17 —-D—- C:\Program Files\Mozilla Thunderbird
  2011-07-20 16:11:15 —-D—- C:\ProgramData\Microsoft Help
  2011-07-18 13:26:01 —-D—- C:\Users\Gerard\AppData\Roaming\FrostWire
  2011-07-15 11:10:58 —-D—- C:\Boot
  2011-07-15 10:12:44 —-D—- C:\Windows\system32\nl-NL
  2011-07-14 21:45:04 —-D—- C:\Users\Gerard\AppData\Roaming\Macromedia
  2011-07-14 21:40:55 —-D—- C:\Windows\Microsoft.NET
  2011-07-14 21:40:54 —-RSD—- C:\Windows\assembly
  2011-07-14 09:34:16 —-RSD—- C:\Windows\Fonts
  2011-07-14 09:16:49 —-A—- C:\Windows\system32\MRT.exe

  ======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

  R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-20 173440]
  R0 snapman;Acronis Snapshots Manager; C:\Windows\system32\DRIVERS\snapman.sys [2009-12-08 157248]
  R0 tdrpman255;Acronis Try&Decide and Restore Points filter (build 255); C:\Windows\system32\DRIVERS\tdrpm255.sys [2009-12-08 911552]
  R0 timounter;Acronis Backup Archive Explorer; C:\Windows\system32\DRIVERS\timntr.sys [2009-12-08 570016]
  R1 aswRdr;aswRdr; C:\Windows\system32\drivers\aswRdr.sys [2011-07-04 25432]
  R1 aswSnx;aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [2011-07-04 441176]
  R1 aswSP;aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [2011-07-04 309848]
  R1 aswTdi;avast! Network Shield Support; C:\Windows\system32\drivers\aswTdi.sys [2011-07-04 43608]
  R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 48128]
  R2 aswFsBlk;aswFsBlk; C:\Windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2011-07-04 19544]
  R2 aswMonFlt;aswMonFlt; \??\C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2011-07-04 54104]
  R2 rimmptsk;rimmptsk; C:\Windows\system32\DRIVERS\rimmptsk.sys [2007-02-24 39936]
  R2 rimsptsk;rimsptsk; C:\Windows\system32\DRIVERS\rimsptsk.sys [2007-01-23 42496]
  R2 rismxdp;Ricoh xD-Picture Card Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\rixdptsk.sys [2007-03-21 37376]
  R3 afcdp;afcdp; C:\Windows\system32\DRIVERS\afcdp.sys [2009-12-08 159296]
  R3 AtcL001;NDIS-minipoortstuurprogramma voor L1 Gigabit Ethernet-controller van Atheros; C:\Windows\system32\DRIVERS\l160x86.sys [2009-07-14 47104]
  R3 ATSwpWDF;AuthenTec TruePrint USB WBF WDF Driver; C:\Windows\System32\Drivers\ATSwpWDF.sys [2009-12-03 625224]
  R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2009-05-18 26600]
  R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHDA.sys [2007-08-28 1951000]
  R3 LHidFilt;Logitech SetPoint KMDF HID Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\LHidFilt.Sys [2009-06-17 35472]
  R3 LMouFilt;Logitech SetPoint KMDF Mouse Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\LMouFilt.Sys [2009-06-17 37392]
  R3 MTsensor;ATK0100 ACPI UTILITY; C:\Windows\system32\DRIVERS\ATKACPI.sys [2007-07-31 7680]
  R3 netw5v32;Stuurprogramma voor Intel(R) Wireless WiFi Link 5000 Series-adapter 32-bits Windows Vista; C:\Windows\system32\DRIVERS\netw5v32.sys [2009-07-14 4231168]
  R3 sdbus;sdbus; C:\Windows\system32\drivers\sdbus.sys [2010-11-20 84992]
  R3 StillCam;Stuurprogramma voor seriële digitale fotocamera; C:\Windows\system32\DRIVERS\serscan.sys [2009-07-14 9216]
  S2 Parvdm;Parvdm; C:\Windows\system32\DRIVERS\parvdm.sys [2009-07-14 8704]
  S3 aic78xx;aic78xx; C:\Windows\system32\DRIVERS\djsvs.sys [2009-07-14 70720]
  S3 amdagp;AMD AGP Bus Filter Driver; C:\Windows\system32\drivers\amdagp.sys [2009-07-14 53312]
  S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0; C:\Windows\system32\DRIVERS\b57nd60x.sys [2009-07-14 229888]
  S3 BthEnum;Bluetooth-stuurprogramma voor aanvraagblok; C:\Windows\system32\drivers\BthEnum.sys [2009-07-14 34816]
  S3 BthPan;Bluetooth-apparaat (Personal Area Network); C:\Windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2009-07-14 93696]
  S3 BTHPORT;Stuurprogramma voor Bluetooth-poort; C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys [2011-04-28 393728]
  S3 BTHUSB;USB-stuurprogramma voor Bluetooth-radio; C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2011-04-28 60416]
  S3 catchme;catchme; \??\C:\Users\Gerard\AppData\Local\Temp\catchme.sys []
  S3 cpuz131;cpuz131; \??\C:\Users\Gerard\AppData\Local\Temp\cpuz131\cpuz_x32.sys []
  S3 HTCAND32;HTC Device Driver; C:\Windows\System32\Drivers\ANDROIDUSB.sys [2009-10-26 25088]
  S3 htcnprot;HTC NDIS Protocol Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\htcnprot.sys [2010-06-23 23040]
  S3 MBAMProtector;MBAMProtector; \??\C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [2011-07-06 22712]
  S3 netr28u;Stuurprogramma voor RT2870 USB draadloze LAN-kaart voor Vista; C:\Windows\system32\DRIVERS\netr28u.sys [2009-07-14 657408]
  S3 NETw4v32;Stuurprogramma voor Intel(R) Wireless WiFi Link Adapter onder Windows Vista 32 Bit; C:\Windows\system32\DRIVERS\NETw4v32.sys [2007-06-21 2222080]
  S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12368]
  S3 RFCOMM;Bluetooth-apparaat (RFCOMM Protocol TDI); C:\Windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2009-07-14 129536]
  S3 sisagp;SIS AGP Bus Filter; C:\Windows\system32\drivers\sisagp.sys [2009-07-14 52304]
  S3 smserial;smserial; C:\Windows\system32\DRIVERS\smserial.sys [2009-07-14 1068032]
  S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 52224]
  S3 TVICHW32;TVICHW32; \??\C:\Windows\system32\DRIVERS\TVICHW32.SYS [2009-12-04 23600]
  S3 USBAAPL;Apple Mobile USB Driver; C:\Windows\System32\Drivers\usbaapl.sys [2011-05-10 42496]
  S3 viaagp;VIA AGP Bus Filter; C:\Windows\system32\drivers\viaagp.sys [2009-07-14 53328]
  S3 ViaC7;VIA C7 Processor Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\viac7.sys [2009-07-14 52736]
  S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-20 35968]

  ======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

  R2 AcrSch2Svc;Acronis Scheduler2Service; C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe [2009-11-13 660432]
  R2 afcdpsrv;Acronis Nonstop Backup service; C:\Program Files\Common Files\Acronis\CDP\afcdpsrv.exe [2009-12-08 2475952]
  R2 Apple Mobile Device;Mobiel Apple apparaat; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2011-02-18 37664]
  R2 ASLDRService;ASLDR Service; C:\Program Files\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe [2007-02-05 94208]
  R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2011-07-04 42184]
  R2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2011-07-12 387944]
  R2 EvtEng;Intel(R) PROSet/Wireless Event Log; C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe [2007-06-01 647168]
  R2 hpqddsvc;HP CUE DeviceDiscovery-service; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
  R2 HPSLPSVC;HP Network Devices Support; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
  R2 Net Driver HPZ12;Net Driver HPZ12; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
  R2 NitroReaderDriverReadSpool2;NitroPDFReaderDriverCreatorReadSpool2; D:\Tools\Nitro PDF\Reader\NitroPDFReaderDriverService2.exe [2011-06-21 196912]
  R2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\Windows\system32\nvvsvc.exe [2009-07-02 211488]
  R2 PassThru Service;Internet Pass-Through Service; C:\Program Files\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe [2011-03-31 80896]
  R2 Pml Driver HPZ12;Pml Driver HPZ12; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
  R2 RegSrvc;Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service; C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe [2007-06-01 327680]
  R2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService; D:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe [2011-04-22 92592]
  R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2010-09-21 1710464]
  R3 hpqcxs08;hpqcxs08; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
  R3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2011-07-19 821096]
  S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]
  S3 bgsvcgen;B's Recorder GOLD Library General Service; C:\Windows\System32\bgsvcgen.exe [2007-06-15 145504]
  S3 gusvc;Google Updater Service; C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2011-02-08 136120]
  S3 LBTServ;Logitech Bluetooth Service; C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe [2009-07-20 121360]
  S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2008-11-04 441712]
  S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]
  S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-05-13 1343400]
  S4 MBAMService;MBAMService; D:\Tools\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2011-07-06 366640]

  —————–EOF—————–
 • Hoi Gerard, dat notebook van jouw, is deze met Windows 7 gekomen of heb jijzelf Windows 7 erin gezet?

  Wat is overigens het merk en de typeaanduiding van jouw notebook?
 • Abraham,
  Mijn Asus laptop is ruim 2 1/2 jaar oud en is gekocht met Windows Vista. Ik heb echter gelijk in oktober 2009 toen W7 uitkwam deze gekocht en een nieuwe installatie uitgevoerd. Dus de C partitie geformatteerd.

  De volledige naam van het apparaat is: ASUS X56SN-AP124C.
 • Welke Biosversie heeft jouw notebook?

  Versie 305 is laatste versie.

  http://support.asus.com/Download.aspx?SLanguage=en&m=X56SN&p=3&s=145
 • Ik heb ook versie 305.
 • Windows 8 heeft een klein probleempje in jouw notebook, omdat er niet helemaal goed met het bios gecommuniceerd kan worden door Windows.[code:1:256a37a13d]Event Code: 1001
  Message: Foutbucket , type 0
  Naam van gebeurtenis: PnPDriverNotFound
  Antwoord: Niet beschikbaar
  Id van CAB-bestand: 0

  Handtekening van probleem:
  P1: x86
  P2: ACPI\ATK0100
  P3:
  P4:
  P5:
  P6:
  P7:
  P8:
  P9:
  P10:

  Bijgevoegde bestanden:
  C:\Windows\Temp\DMI8390.tmp.log.xml

  Deze bestanden zijn mogelijk hier beschikbaar:
  C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\NonCritical_x86_e3aed78fa5326e284d9379e9e532681a71d64aea_cab_07fd840d
  [/code:1:256a37a13d]
  En doe het volgende:

  Download [b:256a37a13d]

  naar je [b:256a37a13d]Bureaublad[/b:256a37a13d].
  Platform:
  Windows 2000 Professional (Service Pack 4 or higher)
  Windows XP (Service Pack 2 or higher)
  Windows Vista (32-Bit)
  Windows 7

  Start op in veilige Modus.

  Weet je niet hoe in Veilige modus op te starten kijk dan hier: http://www.nationaalcomputerforum.nl/showthread.php?t=27396


  Dubbelklik op het installatie bestand om het programma te installeren.

  Zorg ervoor dat de volgende items zijn aangevinkt[list:256a37a13d][*:256a37a13d]Hidden startup objects[*:256a37a13d]System memory[*:256a37a13d]Disk boot sectors[list:256a37a13d][*:256a37a13d]Deze Computer

  [*:256a37a13d]De schijf waar Windows is geïnstalleerd[*:256a37a13d]Alle verwisselbare schijven[/list:u:256a37a13d]
  Klik: [b:256a37a13d]Start scan[/b:256a37a13d][/list:u:256a37a13d]

  Wanneer de scanner blijft hangen bij C:\Program Files\Malwarebytes Anti-Malware\[b:256a37a13d]mbamext.dll[/b:256a37a13d]
  Stop dan vervolgens de scanner!
  Verwijder nu via Software [b:256a37a13d]Malwarebytes Anti-Malware[/b:256a37a13d] en start de PC [b:256a37a13d]NIET[/b:256a37a13d] opnieuw op
  Start de scanner weer en kies “[b:256a37a13d]Resume scan[/b:256a37a13d]”

  Bij een Infectie word door middel van een Pop-Up aangegeven wat te doen
  “[b:256a37a13d]Disinfect[/b:256a37a13d] (recommended)” en/of “[b:256a37a13d]Delete[/b:256a37a13d] (recommended)”

  Klik aan het eind van de scan op “Report”
  Klik op het plus([b:256a37a13d]+[/b:256a37a13d]) teken voor Autoscan
  Rechtermuisklik >>kies “select all” dan
  Rechtermuisklik >>kies “Copy”
  Ga via Start\Programma’s\Bureau accesoires naar Kladblok(Editor)
  Rechtermuisklik >>kies “Plakken”
  Geef het tekstbestandje een naam b.v [b:256a37a13d]kav.txt [/b:256a37a13d]en sla het op je Bureaublad op
  Sluit AVP en er komt de volgende vraag,klik [b:256a37a13d]Yes[/b:256a37a13d]
  Post de inhoud van het logje in je volgende bericht.


  [b:256a37a13d]Deaktiveer de aanwezige antivirussoftware - de scan kan lang duren dus heb geduld.[/b:256a37a13d]
 • Abraham,

  Het heeft even geduurd maar ik had vandaag andere zaken dus geen computer…

  Ik heb even een vraagje: heb je die code alleen opgeschreven om duidelijk te maken waar de fout zit? Ik vond ze nl. terug in mijn logje. Die bestanden staan overigens niet in de genoemde mappen.

  Verder vraag ik mij het volgende af. De laptop heeft 1 jaar en 8 maanden probleemloos gedraaid op W7, alleen de laatste weken gaat het mis. Had zich dit euvel dan niet eerder moeten manifesteren of is dit een min of meer toevallig ontdekte onvolkomenheid?

  Begrijp ik goed dat ik alleen de Kaspersky Tool moet gebruiken?
 • [quote:8cbb643fda="gerardb"]Abraham,

  Het heeft even geduurd maar ik had vandaag andere zaken dus geen computer…

  Ik heb even een vraagje: heb je die code alleen opgeschreven om duidelijk te maken waar de fout zit? Ik vond ze nl. terug in mijn logje. Die bestanden staan overigens niet in de genoemde mappen.

  Verder vraag ik mij het volgende af. De laptop heeft 1 jaar en 8 maanden probleemloos gedraaid op W7, alleen de laatste weken gaat het mis. Had zich dit euvel dan niet eerder moeten manifesteren of is dit een min of meer toevallig ontdekte onvolkomenheid?

  Begrijp ik goed dat ik alleen de Kaspersky Tool moet gebruiken?[/quote:8cbb643fda]


  Heb deze inmiddels gedraaid, ruim 2 uur duurde het. Ik kan helaas geen logje meesturen want de mogelijkheid om op 'Report' was bij mij nergens te bekennen. Ik kreeg wel de melding "No treats found" dus ik neem aan dat er geen bijzonders was.
 • Die code geeft enkel aan dat Windows 7 een klein probleempje heeft in de samenwerking met het bios.
  Dat doet normaal gesproken verder niks af aan de goede werking van Windows 7 en heeft niks met je huidige problemen te maken.

  En doe nu de scan met dat specialistiche Kapserky tool.
 • Ok, bedankt.

  In de quote schreef ik reeds dat ik Kaspersky gedraaid heb maar dat de optie 'Report' niet te vinden was. Kon dus geen log opslaan. Doe ik iets verkeerd?
 • Een vraag: doen de "bevriezingsverschijnselen" zich nog steeds voor?

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.