Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Help, mijn laptop is erg traag

Anoniem
None
14 antwoorden
 • Hallo,
  Sinds enige tijd is mijn laptop heel traag geworden.
  Hij draait onder Windows 7, en ik voer regelmatig windows update uit.
  Mijn antivirus programma is Bitdefender internet security 2011.

  Symptomen zijn:
  -lang opstarten
  -cpu gebruik tussen 80 en 100%
  -internet browser (firefox) start traag en reageert traag
  -Adobe Reader X reageert vaak niet
  -….. :(

  Kan iemand mij helpen?
 • Hallo Jan, dat moeten we dan maar eens onderzoeken.

  [b:51b60ddbaa]Ik wil graag dat jij je tijdens de fix aan onderstaande regels houdt:[/b:51b60ddbaa]
 • Dag Abraham,
  Hier komen de logbestanden:

  *********************************************************

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 22:52:49, on 13-8-2011
  Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
  MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\taskhost.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\IDT\WDM\sttray.exe
  C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 6\PdfPro6Hook.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe
  C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2011\bdagent.exe
  C:\Program Files\Maxtor\MaxBlast\MaxBlastMonitor.exe
  C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe
  C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe
  C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2011\pchooklaunch32.exe
  C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
  C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 6\bin\PDFDirect.exe
  C:\Windows\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HiJackThis.exe
  C:\Windows\system32\DllHost.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\Windows\system32\userinit.exe
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: PlusIEEventHelper Class - {551A852F-39A6-44A7-9C13-AFBEC9185A9D} - C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 6\Bin\PlusIEContextMenu.dll
  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\GROOVEEX.DLL
  O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\URLREDIR.DLL
  O2 - BHO: ZeonIEEventHelper Class - {DA986D7D-CCAF-47B2-84FE-BFA1549BEBF9} - C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 6\Bin\ZeonIEFavClient.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O3 - Toolbar: Nuance PDF - {E3286BF1-E654-42FF-B4A6-5E111731DF6B} - C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 6\Bin\ZeonIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: BitDefender Toolbar - {381FFDE8-2394-4F90-B10D-FC6124A40F8C} - C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2011\IEToolbar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SysTrayApp] C:\Program Files\IDT\WDM\sttray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Nuance PDF Professional 6-reminder] "C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 6\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\ProgramData\Nuance\PDF Professional 6\Ereg\Ereg.ini"
  O4 - HKLM\..\Run: [PDFHook] C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 6\pdfpro6hook.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PDF6 Registry Controller] C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 6\RegistryController.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] %ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [BitDefender Antiphishing Helper] "C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2011\ieshow.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [BDAgent] "C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2011\bdagent.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MaxBlastMonitor.exe] C:\Program Files\Maxtor\MaxBlast\MaxBlastMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AcronisTimounterMonitor] C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [VirtualCloneDrive] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Nikon Message Center 2] C:\Program Files\Nikon\Nikon Message Center 2\NkMC2.exe -s
  O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [IndexSearch] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot
  O4 - HKCU\..\Run: [ccleaner] "C:\Program Files\CCleaner\ccleaner.exe" /AUTO
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
  O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\ONBttnIE.dll/105
  O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Inhoud van geselecteerde koppelingen toevoegen aan bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 6\Bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIEAppendSelLinks.HTML
  O8 - Extra context menu item: Koppelingsinhoud toevoegen aan bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 6\Bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIEAppend.HTML
  O8 - Extra context menu item: Openen in PDF Professional 6 - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 6\Bin\PlusIEContextMenu.dll/PlusIEContextMenu.htm
  O8 - Extra context menu item: Openen met Nuance PDF Converter 6.0 - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 6\cnvres_dut.dll /100
  O8 - Extra context menu item: PDF-bestand maken - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 6\Bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIECapture.HTML
  O8 - Extra context menu item: PDF-bestand maken van koppelingsinhoud - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 6\Bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIECapture.HTML
  O8 - Extra context menu item: PDF-bestanden maken van geselecteerde koppelingen - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 6\Bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIECaptureSelLinks.HTML
  O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 6\Bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIEAppend.HTML
  O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
  O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} (OnlineScanner Control) - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
  O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
  O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
  O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  O23 - Service: Adobe Active File Monitor V9 (AdobeActiveFileMonitor9.0) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Adobe\Elements 9 Organizer\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
  O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_x86_neutral_9691412ff1876250\aestsrv.exe
  O23 - Service: AMD External Events Utility - AMD - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Comodo Online Storage Service (COSService.exe) - Unknown owner - C:\Program Files\COMODO\COMODO BackUp\COSService.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: HP Service (hpsrv) - Hewlett-Packard Company - C:\Windows\system32\Hpservice.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe
  O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
  O23 - Service: PDFProFiltSrv - Nuance Communications, Inc. - C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 6\PDFProFiltSrv.exe
  O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
  O23 - Service: SonicStage Back-End Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SsBeSvc.exe
  O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe
  O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe
  O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_x86_neutral_9691412ff1876250\STacSV.exe
  O23 - Service: Comodo BackUp Service (SynchronizationService.exe) - Unknown owner - C:\Program Files\COMODO\COMODO BackUp\SynchronizationService.exe
  O23 - Service: TeamViewer 6 (TeamViewer6) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files\TeamViewer\Version6\TeamViewer_Service.exe
  O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe
  O23 - Service: BitDefender Update Server v2 (Update Server) - BitDefender - C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Arrakis Server\bin\arrakis3.exe
  O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (Updatesrv) - BitDefender S.R.L. - C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2011\updatesrv.exe
  O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - BitDefender S.R.L. - C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2011\vsserv.exe
  O23 - Service: XAMPP Service (XAMPP) - Unknown owner - c:\xampp\service.exe (file missing)


  End of file - 14027 bytes


  ****************************************************

  Microsoft Safety Scanner heeft niets ontdekt


  ****************************************************

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.51.1.1800
  www.malwarebytes.org

  Databaseversie: 7457

  Windows 6.1.7601 Service Pack 1
  Internet Explorer 9.0.8112.16421

  13-8-2011 23:12:01
  mbam-log-2011-08-13 (23-12-01).txt

  Scantype: Snelle scan
  Objecten gescand: 178887
  Verstreken tijd: 7 minuut/minuten, 54

  seconde(n)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 0
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata geïnfecteerd: 0
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 0

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten

  gedetecteerd)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten

  gedetecteerd)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten

  gedetecteerd)

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten

  gedetecteerd)

  Registerdata geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten

  gedetecteerd)

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten

  gedetecteerd)

  Bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten

  gedetecteerd)


  ************************************************

  Acronis True Image Home
  Adobe AIR
  Adobe AIR
  Adobe Community Help
  Adobe Community Help
  Adobe Flash Player 10 ActiveX
  Adobe Flash Player 10 Plugin
  Adobe Photoshop Elements 9
  Adobe Photoshop Lightroom 3.4.1
  Adobe Reader X (10.1.0) - Nederlands
  Adobe Shockwave Player 11.5
  Adult PDF Password Recovery v2.3.0
  Advertising Center
  Akamai NetSession Interface
  Allway Sync version 11.3.11
  Apple Application Support
  Apple Mobile Device Support
  Apple Software Update
  ArcSoft PhotoStudio 5.5
  Audacity 1.3.12 (Unicode)
  Belgium e-ID middleware 3.5.4 (build 6535)
  BitDefender Internet Security 2011
  BitDefender Internet Security 2011
  Bonjour
  CCleaner
  CloneCD
  COMODO BackUp
  Core FTP LE 2.1
  Corel Painter Photo Essentials 4
  Corel Painter Photo Essentials 4
  Corel PaintShop Photo Pro X3
  Corel PaintShop Photo Pro X3
  Cropper
  D3DX10
  Definition update for Microsoft Office 2010 (KB982726)
  devolo dLAN Configuration Wizard
  devolo Informer
  Distortion Control Data
  DIYPhotoBits.com Camera Control 5.2
  DVD-CLONER V7.20 Build 993
  DVD-to-MPEG 4.50 Build 809
  Elements 9 Organizer
  Elements STI Installer
  ENE CIR Receiver Driver
  ESET Online Scanner v3
  Feedback Tool
  Feedback Tool
  Free Mp3 Wma Converter V 1.7.3
  Freemake Video Converter version 2.1.3
  GanttProject
  HiJackThis
  HP 3D DriveGuard
  ICA
  IntraOffice 5.3 Web Browser Plug-In
  Iomega Discovery Tool Home
  IPM_PSP_Pro
  iTunes
  IZArc 4.1.2
  Java(TM) 6 Update 26
  Java(TM) SE Runtime Environment 6 Update 1
  JMicron Flash Media Controller Driver
  LAME v3.98.3 for Audacity
  LiveUpdate 3.2 (Symantec Corporation)
  Malwarebytes' Anti-Malware versie 1.51.1.1800
  Maxtor MaxBlast
  Microsoft .NET Framework 4 Client Profile
  Microsoft .NET Framework 4 Client Profile
  Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
  Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
  Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
  Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
  Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
  Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
  Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
  Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
  Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
  Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
  Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
  Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
  Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
  Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
  Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
  Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
  Microsoft Office Access MUI (Dutch) 2010
  Microsoft Office Excel MUI (Dutch) 2010
  Microsoft Office Groove MUI (Dutch) 2010
  Microsoft Office InfoPath MUI (Dutch) 2010
  Microsoft Office Live Add-in 1.5
  Microsoft Office OneNote MUI (Dutch) 2010
  Microsoft Office Outlook Connector
  Microsoft Office Outlook MUI (Dutch) 2010
  Microsoft Office PowerPoint MUI (Dutch) 2010
  Microsoft Office Professional Plus 2010
  Microsoft Office Professional Plus 2010
  Microsoft Office Proof (Dutch) 2010
  Microsoft Office Proof (English) 2010
  Microsoft Office Proof (French) 2010
  Microsoft Office Proof (German) 2010
  Microsoft Office Proofing (Dutch) 2010
  Microsoft Office Publisher MUI (Dutch) 2010
  Microsoft Office Shared MUI (Dutch) 2010
  Microsoft Office Word MUI (Dutch) 2010
  Microsoft Outlook Social Connector Provider for Windows Live Messenger 32-bit
  Microsoft Search Enhancement Pack
  Microsoft Silverlight
  Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]
  Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053
  Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
  Microsoft Visual C++ 2008 ATL Update kb973924 - x86 9.0.30729.4148
  Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - KB2467174 - x86 9.0.30729.5570
  Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17
  Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161
  Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (x86)
  Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (x86)
  Microsoft Web Platform Installer 2.0
  Microsoft_VC80_ATL_x86
  Microsoft_VC80_CRT_x86
  Microsoft_VC80_MFC_x86
  Microsoft_VC80_MFCLOC_x86
  Microsoft_VC90_ATL_x86
  Microsoft_VC90_CRT_x86
  Microsoft_VC90_MFC_x86
  Mozilla Firefox 5.0 (x86 nl)
  MP3 Skype Recorder
  Mp3tag v2.48
  MSVCRT
  MSXML 4.0 SP2 (KB954430)
  MSXML 4.0 SP2 (KB973688)
  MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK
  Nero 9 Lite
  Nero ControlCenter
  Nero Installer
  Nero Online Upgrade
  Nero StartSmart
  neroxml
  Nikon File Uploader 2
  Nikon Message Center
  Nikon Message Center 2
  Nikon RAW Codec
  Nikon Transfer
  Nuance PDF Professional 6
  OGA Notifier 2.0.0048.0
  OpenMG Limited Patch 4.7-07-14-05-01
  OpenMG Secure Module 4.7.00
  PaintShop Photo Pro X3 Registration Incentive
  pdfforge Toolbar v1.1.2
  Personal Ancestral File 5
  Personal Ancestral File Companion 5.5
  Picasa 3
  Picture Control Utility
  PIXresizer 1.0.9
  PSPPContent
  PSPPRO_DCRAW
  QuickTime
  Quintessential Media Player
  Realtek USB 2.0 Card Reader
  Samsung ML-1510_700 Series
  ScanSoft PaperPort 11
  Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2446708)
  Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2478663)
  Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2518870)
  Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2539636)
  Setup
  SiteUp
  Skype™ 5.3
  SonicStage 4.3
  Spector Photo Software
  Spybot - Search & Destroy
  Synaptics Pointing Device Driver
  TeamViewer 6
  TMPGEnc DVD Author 1.6
  TMPGEnc Plus 2.5
  TomTom HOME 2.7.6.2056
  TomTom HOME Visual Studio Merge Modules
  TouchFreeze
  Unlocker 1.8.9
  Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2468871)
  Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2533523)
  Update for Microsoft Office 2010 (KB2494150)
  ViewNX 2
  VirtualCloneDrive
  Visual C++ 8.0 ATL (x86) WinSXS MSM
  Visual C++ 8.0 CRT (x86) WinSXS MSM
  Vuze
  Vuze_Remote Toolbar
  Windows Driver Package - Fedict SmartCard (12/08/2009 4.0.0.2)
  Windows Live Communications Platform
  Windows Live Essentials
  Windows Live Essentials
  Windows Live Family Safety
  Windows Live Family Safety
  Windows Live ID Sign-in Assistant
  Windows Live Installer
  Windows Live Messenger
  Windows Live Messenger
  Windows Live Movie Maker
  Windows Live Movie Maker
  Windows Live Photo Common
  Windows Live Photo Common
  Windows Live Photo Gallery
  Windows Live Photo Gallery
  Windows Live PIMT Platform
  Windows Live SOXE
  Windows Live SOXE Definitions
  Windows Live Sync
  Windows Live UX Platform
  Windows Live UX Platform Language Pack
  Windows Live Writer
  Windows Live Writer
  Windows Live Writer
  Windows Live Writer Resources
  Windows Media Encoder 9 Series
  Windows Media Encoder 9 Series
  Windows Media Player Firefox Plugin
  XMind
  Youtube Downloader HD v. 2.2

  ****************************************************

  Alvast bedankt voor je hulp!
 • Hoi Jan, je log ziet er ook goed.

  Maar we gaan door:

 • Dag Abraham,

  Hier komen de twee logjes:

  *******************************************

  aswMBR version 0.9.8.978 Copyright© 2011 AVAST Software
  Run date: 2011-08-14 10:11:43
  —————————–
  10:11:43.997 OS Version: Windows 6.1.7601 Service Pack 1
  10:11:43.997 Number of processors: 2 586 0x301
  10:11:43.997 ComputerName: JAN-PC UserName: Jan
  10:11:46.540 Initialize success
  10:12:14.029 Disk 0 (boot) \Device\Harddisk0\DR0 -> \Device\Ide\IdeDeviceP2T0L0-4
  10:12:14.045 Disk 0 Vendor: WDC_WD5000BEVT-60ZAT1 02.01A02 Size: 476940MB BusType: 11
  10:12:16.088 Disk 0 MBR read successfully
  10:12:16.088 Disk 0 MBR scan
  10:12:16.104 Disk 0 unknown MBR code
  10:12:16.104 Disk 0 scanning sectors +976768065
  10:12:16.166 Disk 0 scanning C:\Windows\system32\drivers
  10:12:34.700 Service scanning
  10:12:36.978 Modules scanning
  10:12:53.312 Disk 0 trace - called modules:
  10:12:53.328 ntkrnlpa.exe CLASSPNP.SYS disk.sys hpdskflt.sys halmacpi.dll ataport.SYS PCIIDEX.SYS msahci.sys
  10:12:53.328 1 nt!IofCallDriver -> \Device\Harddisk0\DR0[0x86c07458]
  10:12:53.328 3 CLASSPNP.SYS[8b99a59e] -> nt!IofCallDriver -> [0x86c0b020]
  10:12:53.328 5 hpdskflt.sys[8bdeff92] -> nt!IofCallDriver -> \Device\Ide\IdeDeviceP2T0L0-4[0x86ab5030]
  10:12:53.328 Scan finished successfully
  10:13:32.190 Disk 0 MBR has been saved successfully to "C:\Users\Jan\Desktop\MBR.dat"
  10:13:32.206 The log file has been saved successfully to "C:\Users\Jan\Desktop\aswMBR.txt"


  **********************************************************


  2011/08/14 10:15:08.0660 4316 TDSS rootkit removing tool 2.5.15.0 Aug 11 2011 16:32:13
  2011/08/14 10:15:09.0456 4316 ================================================================================
  2011/08/14 10:15:09.0456 4316 SystemInfo:
  2011/08/14 10:15:09.0456 4316
  2011/08/14 10:15:09.0456 4316 OS Version: 6.1.7601 ServicePack: 1.0
  2011/08/14 10:15:09.0456 4316 Product type: Workstation
  2011/08/14 10:15:09.0456 4316 ComputerName: JAN-PC
  2011/08/14 10:15:09.0456 4316 UserName: Jan
  2011/08/14 10:15:09.0456 4316 Windows directory: C:\Windows
  2011/08/14 10:15:09.0456 4316 System windows directory: C:\Windows
  2011/08/14 10:15:09.0456 4316 Processor architecture: Intel x86
  2011/08/14 10:15:09.0456 4316 Number of processors: 2
  2011/08/14 10:15:09.0456 4316 Page size: 0x1000
  2011/08/14 10:15:09.0456 4316 Boot type: Normal boot
  2011/08/14 10:15:09.0456 4316 ================================================================================
  2011/08/14 10:15:10.0751 4316 Initialize success
  2011/08/14 10:15:18.0566 3608 ================================================================================
  2011/08/14 10:15:18.0566 3608 Scan started
  2011/08/14 10:15:18.0566 3608 Mode: Manual;
  2011/08/14 10:15:18.0566 3608 ================================================================================
  2011/08/14 10:15:19.0705 3608 1394ohci (1b133875b8aa8ac48969bd3458afe9f5) C:\Windows\system32\drivers\1394ohci.sys
  2011/08/14 10:15:19.0830 3608 Accelerometer (cc1f1d3d70dc13c2c281488d347d4415) C:\Windows\system32\DRIVERS\Accelerometer.sys
  2011/08/14 10:15:19.0923 3608 ACPI (cea80c80bed809aa0da6febc04733349) C:\Windows\system32\drivers\ACPI.sys
  2011/08/14 10:15:20.0001 3608 AcpiPmi (1efbc664abff416d1d07db115dcb264f) C:\Windows\system32\drivers\acpipmi.sys
  2011/08/14 10:15:20.0142 3608 ACSSCR (0ab32085b453d12991462a035bb92e92) C:\Windows\system32\DRIVERS\a38usb.sys
  2011/08/14 10:15:20.0376 3608 adp94xx (21e785ebd7dc90a06391141aac7892fb) C:\Windows\system32\DRIVERS\adp94xx.sys
  2011/08/14 10:15:20.0454 3608 adpahci (0c676bc278d5b59ff5abd57bbe9123f2) C:\Windows\system32\DRIVERS\adpahci.sys
  2011/08/14 10:15:20.0501 3608 adpu320 (7c7b5ee4b7b822ec85321fe23a27db33) C:\Windows\system32\DRIVERS\adpu320.sys
  2011/08/14 10:15:20.0610 3608 AFD (9ebbba55060f786f0fcaa3893bfa2806) C:\Windows\system32\drivers\afd.sys
  2011/08/14 10:15:20.0688 3608 agp440 (507812c3054c21cef746b6ee3d04dd6e) C:\Windows\system32\drivers\agp440.sys
  2011/08/14 10:15:20.0766 3608 aic78xx (8b30250d573a8f6b4bd23195160d8707) C:\Windows\system32\DRIVERS\djsvs.sys
  2011/08/14 10:15:20.0937 3608 aliide (0d40bcf52ea90fc7df2aeab6503dea44) C:\Windows\system32\drivers\aliide.sys
  2011/08/14 10:15:21.0062 3608 amdagp (3c6600a0696e90a463771c7422e23ab5) C:\Windows\system32\drivers\amdagp.sys
  2011/08/14 10:15:21.0125 3608 amdide (cd5914170297126b6266860198d1d4f0) C:\Windows\system32\drivers\amdide.sys
  2011/08/14 10:15:21.0187 3608 AmdK8 (00dda200d71bac534bf56a9db5dfd666) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdk8.sys
  2011/08/14 10:15:21.0218 3608 AmdPPM (3cbf30f5370fda40dd3e87df38ea53b6) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdppm.sys
  2011/08/14 10:15:21.0296 3608 amdsata (d320bf87125326f996d4904fe24300fc) C:\Windows\system32\drivers\amdsata.sys
  2011/08/14 10:15:21.0327 3608 amdsbs (ea43af0c423ff267355f74e7a53bdaba) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdsbs.sys
  2011/08/14 10:15:21.0359 3608 amdxata (46387fb17b086d16dea267d5be23a2f2) C:\Windows\system32\drivers\amdxata.sys
  2011/08/14 10:15:21.0421 3608 AppID (aea177f783e20150ace5383ee368da19) C:\Windows\system32\drivers\appid.sys
  2011/08/14 10:15:21.0608 3608 arc (2932004f49677bd84dbc72edb754ffb3) C:\Windows\system32\DRIVERS\arc.sys
  2011/08/14 10:15:21.0655 3608 arcsas (5d6f36c46fd283ae1b57bd2e9feb0bc7) C:\Windows\system32\DRIVERS\arcsas.sys
  2011/08/14 10:15:21.0702 3608 AsyncMac (add2ade1c2b285ab8378d2daaf991481) C:\Windows\system32\DRIVERS\asyncmac.sys
  2011/08/14 10:15:21.0764 3608 atapi (338c86357871c167a96ab976519bf59e) C:\Windows\system32\drivers\atapi.sys
  2011/08/14 10:15:21.0842 3608 athr (8a6f60baa4660bcfa1919e29e89acf89) C:\Windows\system32\DRIVERS\athr.sys
  2011/08/14 10:15:22.0029 3608 atikmdag (04f09923a393e4e0e8453a8f78361e73) C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys
  2011/08/14 10:15:22.0482 3608 avc3 (d5fb1ab93fd6c42b0ea1929995e9de51) C:\Windows\system32\DRIVERS\avc3.sys
  2011/08/14 10:15:22.0794 3608 avckf (04fe75e4ecbe2c964735f7f4503f40d2) C:\Windows\system32\DRIVERS\avckf.sys
  2011/08/14 10:15:22.0919 3608 b06bdrv (1a231abec60fd316ec54c66715543cec) C:\Windows\system32\DRIVERS\bxvbdx.sys
  2011/08/14 10:15:23.0012 3608 b57nd60x (bd8869eb9cde6bbe4508d869929869ee) C:\Windows\system32\DRIVERS\b57nd60x.sys
  2011/08/14 10:15:23.0184 3608 BDFM (8d4efc5c378bffe34c298c92f37d3b14) C:\Windows\system32\DRIVERS\bdfm.sys
  2011/08/14 10:15:23.0387 3608 Bdfndisf (817fc12bc93a70b0449ebefaa4d6f4d2) c:\program files\common files\bitdefender\bitdefender firewall\bdfndisf6.sys
  2011/08/14 10:15:23.0558 3608 bdfsfltr (4c44d82e372a87b3cb439a7f14cfef03) C:\Windows\system32\DRIVERS\bdfsfltr.sys
  2011/08/14 10:15:23.0745 3608 bdfwfpf (f16b1b98871a44192c0364a23b57ff35) C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Firewall\bdfwfpf.sys
  2011/08/14 10:15:23.0933 3608 bdisk (1810f6e56b7f5df8f9834380f035bdb4) C:\Windows\system32\drivers\bdisk.sys
  2011/08/14 10:15:24.0120 3608 bdselfpr (b6c3cb5978d91eabf405709fb0f0dbe9) C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2011\bdselfpr.sys
  2011/08/14 10:15:24.0261 3608 Beep (505506526a9d467307b3c393dedaf858) C:\Windows\system32\drivers\Beep.sys
  2011/08/14 10:15:24.0355 3608 blbdrive (2287078ed48fcfc477b05b20cf38f36f) C:\Windows\system32\DRIVERS\blbdrive.sys
  2011/08/14 10:15:24.0433 3608 bowser (8f2da3028d5fcbd1a060a3de64cd6506) C:\Windows\system32\DRIVERS\bowser.sys
  2011/08/14 10:15:24.0464 3608 BrFiltLo (9f9acc7f7ccde8a15c282d3f88b43309) C:\Windows\system32\DRIVERS\BrFiltLo.sys
  2011/08/14 10:15:24.0511 3608 BrFiltUp (56801ad62213a41f6497f96dee83755a) C:\Windows\system32\DRIVERS\BrFiltUp.sys
  2011/08/14 10:15:24.0589 3608 Brserid (845b8ce732e67f3b4133164868c666ea) C:\Windows\System32\Drivers\Brserid.sys
  2011/08/14 10:15:24.0651 3608 BrSerWdm (203f0b1e73adadbbb7b7b1fabd901f6b) C:\Windows\System32\Drivers\BrSerWdm.sys
  2011/08/14 10:15:24.0682 3608 BrUsbMdm (bd456606156ba17e60a04e18016ae54b) C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbMdm.sys
  2011/08/14 10:15:24.0714 3608 BrUsbSer (af72ed54503f717a43268b3cc5faec2e) C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbSer.sys
  2011/08/14 10:15:24.0745 3608 BTHMODEM (ed3df7c56ce0084eb2034432fc56565a) C:\Windows\system32\DRIVERS\bthmodem.sys
  2011/08/14 10:15:24.0838 3608 CBUfs (d05098f05c6fa5a28139c3dd68722417) C:\Windows\system32\drivers\CBUFS.sys
  2011/08/14 10:15:24.0901 3608 cbvd (c07e95e6a73b3c8af024e6b8e4216d9d) C:\Windows\system32\DRIVERS\cbvd.sys
  2011/08/14 10:15:24.0963 3608 cdfs (77ea11b065e0a8ab902d78145ca51e10) C:\Windows\system32\DRIVERS\cdfs.sys
  2011/08/14 10:15:25.0057 3608 cdrom (be167ed0fdb9c1fa1133953c18d5a6c9) C:\Windows\system32\drivers\cdrom.sys
  2011/08/14 10:15:25.0166 3608 CDRPDACC (30b37c18e1725eb9f25039e9a1fb9b7e) C:\Program Files\Quintessential Media Player\cdrpdacc.sys
  2011/08/14 10:15:25.0322 3608 circlass (3fe3fe94a34df6fb06e6418d0f6a0060) C:\Windows\system32\DRIVERS\circlass.sys
  2011/08/14 10:15:25.0384 3608 CLFS (635181e0e9bbf16871bf5380d71db02d) C:\Windows\system32\CLFS.sys
  2011/08/14 10:15:25.0478 3608 CmBatt (dea805815e587dad1dd2c502220b5616) C:\Windows\system32\DRIVERS\CmBatt.sys
  2011/08/14 10:15:25.0525 3608 cmdide (c537b1db64d495b9b4717b4d6d9edbf2) C:\Windows\system32\drivers\cmdide.sys
  2011/08/14 10:15:25.0587 3608 CNG (1b675691ed940766149c93e8f4488d68) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
  2011/08/14 10:15:25.0665 3608 Compbatt (a6023d3823c37043986713f118a89bee) C:\Windows\system32\DRIVERS\compbatt.sys
  2011/08/14 10:15:25.0712 3608 CompositeBus (cbe8c58a8579cfe5fccf809e6f114e89) C:\Windows\system32\drivers\CompositeBus.sys
  2011/08/14 10:15:25.0790 3608 crcdisk (2c4ebcfc84a9b44f209dff6c6e6c61d1) C:\Windows\system32\DRIVERS\crcdisk.sys
  2011/08/14 10:15:25.0837 3608 dc3d (33e7ab50f87f97abd9057205e27cb182) C:\Windows\system32\DRIVERS\dc3d.sys
  2011/08/14 10:15:25.0930 3608 DfsC (f024449c97ec1e464aaffda18593db88) C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
  2011/08/14 10:15:25.0993 3608 discache (1a050b0274bfb3890703d490f330c0da) C:\Windows\system32\drivers\discache.sys
  2011/08/14 10:15:26.0040 3608 Disk (565003f326f99802e68ca78f2a68e9ff) C:\Windows\system32\DRIVERS\disk.sys
  2011/08/14 10:15:26.0118 3608 drmkaud (b918e7c5f9bf77202f89e1a9539f2eb4) C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys
  2011/08/14 10:15:26.0211 3608 DXGKrnl (23f5d28378a160352ba8f817bd8c71cb) C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys
  2011/08/14 10:15:26.0383 3608 ebdrv (024e1b5cac09731e4d868e64dbfb4ab0) C:\Windows\system32\DRIVERS\evbdx.sys
  2011/08/14 10:15:26.0632 3608 ElbyCDFL (ce37e3d51912e59c80c6d84337c0b4cd) C:\Windows\system32\Drivers\ElbyCDFL.sys
  2011/08/14 10:15:26.0726 3608 ElbyCDIO (44996a2addd2db7454f2ca40b67d8941) C:\Windows\system32\Drivers\ElbyCDIO.sys
  2011/08/14 10:15:26.0804 3608 elxstor (0ed67910c8c326796faa00b2bf6d9d3c) C:\Windows\system32\DRIVERS\elxstor.sys
  2011/08/14 10:15:26.0882 3608 enecir (f13c945115b8a8c7c4427d5925f88f23) C:\Windows\system32\DRIVERS\enecir.sys
  2011/08/14 10:15:26.0960 3608 ErrDev (8fc3208352dd3912c94367a206ab3f11) C:\Windows\system32\drivers\errdev.sys
  2011/08/14 10:15:27.0022 3608 exfat (2dc9108d74081149cc8b651d3a26207f) C:\Windows\system32\drivers\exfat.sys
  2011/08/14 10:15:27.0038 3608 fastfat (7e0ab74553476622fb6ae36f73d97d35) C:\Windows\system32\drivers\fastfat.sys
  2011/08/14 10:15:27.0085 3608 fdc (e817a017f82df2a1f8cfdbda29388b29) C:\Windows\system32\DRIVERS\fdc.sys
  2011/08/14 10:15:27.0163 3608 FileInfo (6cf00369c97f3cf563be99be983d13d8) C:\Windows\system32\drivers\fileinfo.sys
  2011/08/14 10:15:27.0178 3608 Filetrace (42c51dc94c91da21cb9196eb64c45db9) C:\Windows\system32\drivers\filetrace.sys
  2011/08/14 10:15:27.0210 3608 flpydisk (87907aa70cb3c56600f1c2fb8841579b) C:\Windows\system32\DRIVERS\flpydisk.sys
  2011/08/14 10:15:27.0241 3608 FltMgr (7520ec808e0c35e0ee6f841294316653) C:\Windows\system32\drivers\fltmgr.sys
  2011/08/14 10:15:27.0303 3608 FsDepends (1a16b57943853e598cff37fe2b8cbf1d) C:\Windows\system32\drivers\FsDepends.sys
  2011/08/14 10:15:27.0366 3608 fssfltr (d909075fa72c090f27aa926c32cb4612) C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys
  2011/08/14 10:15:27.0412 3608 Fs_Rec (a574b4360e438977038aae4bf60d79a2) C:\Windows\system32\drivers\Fs_Rec.sys
  2011/08/14 10:15:27.0475 3608 fvevol (8a73e79089b282100b9393b644cb853b) C:\Windows\system32\DRIVERS\fvevol.sys
  2011/08/14 10:15:27.0537 3608 gagp30kx (65ee0c7a58b65e74ae05637418153938) C:\Windows\system32\DRIVERS\gagp30kx.sys
  2011/08/14 10:15:27.0615 3608 GEARAspiWDM (8182ff89c65e4d38b2de4bb0fb18564e) C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys
  2011/08/14 10:15:27.0740 3608 hcw85cir (c44e3c2bab6837db337ddee7544736db) C:\Windows\system32\drivers\hcw85cir.sys
  2011/08/14 10:15:27.0912 3608 HdAudAddService (a5ef29d5315111c80a5c1abad14c8972) C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys
  2011/08/14 10:15:27.0974 3608 HDAudBus (9036377b8a6c15dc2eec53e489d159b5) C:\Windows\system32\drivers\HDAudBus.sys
  2011/08/14 10:15:28.0005 3608 HidBatt (1d58a7f3e11a9731d0eaaaa8405acc36) C:\Windows\system32\DRIVERS\HidBatt.sys
  2011/08/14 10:15:28.0036 3608 HidBth (89448f40e6df260c206a193a4683ba78) C:\Windows\system32\DRIVERS\hidbth.sys
  2011/08/14 10:15:28.0083 3608 HidIr (cf50b4cf4a4f229b9f3c08351f99ca5e) C:\Windows\system32\DRIVERS\hidir.sys
  2011/08/14 10:15:28.0146 3608 HidUsb (10c19f8290891af023eaec0832e1eb4d) C:\Windows\system32\drivers\hidusb.sys
  2011/08/14 10:15:28.0208 3608 hpdskflt (4ef10b866c62abbeaf7511cdd05a19be) C:\Windows\system32\DRIVERS\hpdskflt.sys
  2011/08/14 10:15:28.0286 3608 HpSAMD (295fdc419039090eb8b49ffdbb374549) C:\Windows\system32\drivers\HpSAMD.sys
  2011/08/14 10:15:28.0348 3608 HTTP (871917b07a141bff43d76d8844d48106) C:\Windows\system32\drivers\HTTP.sys
  2011/08/14 10:15:28.0411 3608 hwpolicy (0c4e035c7f105f1299258c90886c64c5) C:\Windows\system32\drivers\hwpolicy.sys
  2011/08/14 10:15:28.0473 3608 i8042prt (f151f0bdc47f4a28b1b20a0818ea36d6) C:\Windows\system32\drivers\i8042prt.sys
  2011/08/14 10:15:28.0551 3608 iaStorV (5cd5f9a5444e6cdcb0ac89bd62d8b76e) C:\Windows\system32\drivers\iaStorV.sys
  2011/08/14 10:15:28.0598 3608 iirsp (4173ff5708f3236cf25195fecd742915) C:\Windows\system32\DRIVERS\iirsp.sys
  2011/08/14 10:15:28.0676 3608 intelide (a0f12f2c9ba6c72f3987ce780e77c130) C:\Windows\system32\drivers\intelide.sys
  2011/08/14 10:15:28.0738 3608 intelppm (3b514d27bfc4accb4037bc6685f766e0) C:\Windows\system32\DRIVERS\intelppm.sys
  2011/08/14 10:15:28.0770 3608 IpFilterDriver (709d1761d3b19a932ff0238ea6d50200) C:\Windows\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys
  2011/08/14 10:15:28.0832 3608 IPMIDRV (4bd7134618c1d2a27466a099062547bf) C:\Windows\system32\drivers\IPMIDrv.sys
  2011/08/14 10:15:28.0863 3608 IPNAT (a5fa468d67abcdaa36264e463a7bb0cd) C:\Windows\system32\drivers\ipnat.sys
  2011/08/14 10:15:28.0926 3608 IRENUM (42996cff20a3084a56017b7902307e9f) C:\Windows\system32\drivers\irenum.sys
  2011/08/14 10:15:28.0972 3608 isapnp (1f32bb6b38f62f7df1a7ab7292638a35) C:\Windows\system32\drivers\isapnp.sys
  2011/08/14 10:15:29.0035 3608 iScsiPrt (cb7a9abb12b8415bce5d74994c7ba3ae) C:\Windows\system32\drivers\msiscsi.sys
  2011/08/14 10:15:29.0097 3608 JMCR (65da9fa42c0972fe5b9b7d6047f06f4c) C:\Windows\system32\DRIVERS\jmcr.sys
  2011/08/14 10:15:29.0191 3608 kbdclass (adef52ca1aeae82b50df86b56413107e) C:\Windows\system32\drivers\kbdclass.sys
  2011/08/14 10:15:29.0253 3608 kbdhid (9e3ced91863e6ee98c24794d05e27a71) C:\Windows\system32\drivers\kbdhid.sys
  2011/08/14 10:15:29.0316 3608 KSecDD (412cea1aa78cc02a447f5c9e62b32ff1) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
  2011/08/14 10:15:29.0378 3608 KSecPkg (26c046977e85b95036453d7b88ba1820) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
  2011/08/14 10:15:29.0472 3608 lltdio (f7611ec07349979da9b0ae1f18ccc7a6) C:\Windows\system32\DRIVERS\lltdio.sys
  2011/08/14 10:15:29.0534 3608 LSI_FC (eb119a53ccf2acc000ac71b065b78fef) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_fc.sys
  2011/08/14 10:15:29.0596 3608 LSI_SAS (8ade1c877256a22e49b75d1cc9161f9c) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_sas.sys
  2011/08/14 10:15:29.0643 3608 LSI_SAS2 (dc9dc3d3daa0e276fd2ec262e38b11e9) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_sas2.sys
  2011/08/14 10:15:29.0674 3608 LSI_SCSI (0a036c7d7cab643a7f07135ac47e0524) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_scsi.sys
  2011/08/14 10:15:29.0721 3608 luafv (6703e366cc18d3b6e534f5cf7df39cee) C:\Windows\system32\drivers\luafv.sys
  2011/08/14 10:15:29.0768 3608 megasas (0fff5b045293002ab38eb1fd1fc2fb74) C:\Windows\system32\DRIVERS\megasas.sys
  2011/08/14 10:15:29.0799 3608 MegaSR (dcbab2920c75f390caf1d29f675d03d6) C:\Windows\system32\DRIVERS\MegaSR.sys
  2011/08/14 10:15:29.0877 3608 Modem (f001861e5700ee84e2d4e52c712f4964) C:\Windows\system32\drivers\modem.sys
  2011/08/14 10:15:29.0924 3608 monitor (79d10964de86b292320e9dfe02282a23) C:\Windows\system32\DRIVERS\monitor.sys
  2011/08/14 10:15:30.0002 3608 mouclass (fb18cc1d4c2e716b6b903b0ac0cc0609) C:\Windows\system32\drivers\mouclass.sys
  2011/08/14 10:15:30.0049 3608 mouhid (2c388d2cd01c9042596cf3c8f3c7b24d) C:\Windows\system32\DRIVERS\mouhid.sys
  2011/08/14 10:15:30.0111 3608 mountmgr (fc8771f45ecccfd89684e38842539b9b) C:\Windows\system32\drivers\mountmgr.sys
  2011/08/14 10:15:30.0174 3608 mpio (2d699fb6e89ce0d8da14ecc03b3edfe0) C:\Windows\system32\drivers\mpio.sys
  2011/08/14 10:15:30.0220 3608 mpsdrv (ad2723a7b53dd1aacae6ad8c0bfbf4d0) C:\Windows\system32\drivers\mpsdrv.sys
  2011/08/14 10:15:30.0267 3608 MRxDAV (ceb46ab7c01c9f825f8cc6babc18166a) C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys
  2011/08/14 10:15:30.0345 3608 mrxsmb (5d16c921e3671636c0eba3bbaac5fd25) C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
  2011/08/14 10:15:30.0423 3608 mrxsmb10 (6d17a4791aca19328c685d256349fefc) C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys
  2011/08/14 10:15:30.0470 3608 mrxsmb20 (b81f204d146000be76651a50670a5e9e) C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys
  2011/08/14 10:15:30.0517 3608 msahci (012c5f4e9349e711e11e0f19a8589f0a) C:\Windows\system32\drivers\msahci.sys
  2011/08/14 10:15:30.0610 3608 msdsm (55055f8ad8be27a64c831322a780a228) C:\Windows\system32\drivers\msdsm.sys
  2011/08/14 10:15:30.0704 3608 Msfs (daefb28e3af5a76abcc2c3078c07327f) C:\Windows\system32\drivers\Msfs.sys
  2011/08/14 10:15:30.0735 3608 mshidkmdf (3e1e5767043c5af9367f0056295e9f84) C:\Windows\System32\drivers\mshidkmdf.sys
  2011/08/14 10:15:30.0751 3608 msisadrv (0a4e5757ae09fa9622e3158cc1aef114) C:\Windows\system32\drivers\msisadrv.sys
  2011/08/14 10:15:30.0813 3608 MSKSSRV (8c0860d6366aaffb6c5bb9df9448e631) C:\Windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys
  2011/08/14 10:15:30.0844 3608 MSPCLOCK (3ea8b949f963562cedbb549eac0c11ce) C:\Windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys
  2011/08/14 10:15:30.0891 3608 MSPQM (f456e973590d663b1073e9c463b40932) C:\Windows\system32\drivers\MSPQM.sys
  2011/08/14 10:15:30.0907 3608 MsRPC (0e008fc4819d238c51d7c93e7b41e560) C:\Windows\system32\drivers\MsRPC.sys
  2011/08/14 10:15:30.0969 3608 mssmbios (fc6b9ff600cc585ea38b12589bd4e246) C:\Windows\system32\drivers\mssmbios.sys
  2011/08/14 10:15:31.0047 3608 MSTEE (b42c6b921f61a6e55159b8be6cd54a36) C:\Windows\system32\drivers\MSTEE.sys
  2011/08/14 10:15:31.0094 3608 MTConfig (33599130f44e1f34631cea241de8ac84) C:\Windows\system32\DRIVERS\MTConfig.sys
  2011/08/14 10:15:31.0125 3608 Mup (159fad02f64e6381758c990f753bcc80) C:\Windows\system32\Drivers\mup.sys
  2011/08/14 10:15:31.0172 3608 NativeWifiP (26384429fcd85d83746f63e798ab1480) C:\Windows\system32\DRIVERS\nwifi.sys
  2011/08/14 10:15:31.0234 3608 NDIS (e7c54812a2aaf43316eb6930c1ffa108) C:\Windows\system32\drivers\ndis.sys
  2011/08/14 10:15:31.0312 3608 NdisCap (0e1787aa6c9191d3d319e8bafe86f80c) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiscap.sys
  2011/08/14 10:15:31.0375 3608 NdisTapi (e4a8aec125a2e43a9e32afeea7c9c888) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndistapi.sys
  2011/08/14 10:15:31.0453 3608 Ndisuio (d8a65dafb3eb41cbb622745676fcd072) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndisuio.sys
  2011/08/14 10:15:31.0515 3608 NdisWan (38fbe267e7e6983311179230facb1017) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiswan.sys
  2011/08/14 10:15:31.0562 3608 NDProxy (a4bdc541e69674fbff1a8ff00be913f2) C:\Windows\system32\drivers\NDProxy.sys
  2011/08/14 10:15:31.0640 3608 NetBIOS (80b275b1ce3b0e79909db7b39af74d51) C:\Windows\system32\DRIVERS\netbios.sys
  2011/08/14 10:15:31.0718 3608 NetBT (280122ddcf04b378edd1ad54d71c1e54) C:\Windows\system32\DRIVERS\netbt.sys
  2011/08/14 10:15:31.0796 3608 NETMDUSB (986acdece933131288f1957dc359865f) C:\Windows\system32\Drivers\NETMDUSB.sys
  2011/08/14 10:15:31.0858 3608 nfrd960 (1d85c4b390b0ee09c7a46b91efb2c097) C:\Windows\system32\DRIVERS\nfrd960.sys
  2011/08/14 10:15:31.0890 3608 Npfs (1db262a9f8c087e8153d89bef3d2235f) C:\Windows\system32\drivers\Npfs.sys
  2011/08/14 10:15:31.0936 3608 NPF_devolo (75ac610a7481cb1f343dc971249bcb19) C:\Windows\system32\drivers\npf_devolo.sys
  2011/08/14 10:15:31.0968 3608 nsiproxy (e9a0a4d07e53d8fea2bb8387a3293c58) C:\Windows\system32\drivers\nsiproxy.sys
  2011/08/14 10:15:32.0046 3608 Ntfs (81189c3d7763838e55c397759d49007a) C:\Windows\system32\drivers\Ntfs.sys
  2011/08/14 10:15:32.0108 3608 NuidFltr (cf7e041663119e09d2e118521ada9300) C:\Windows\system32\DRIVERS\NuidFltr.sys
  2011/08/14 10:15:32.0155 3608 Null (f9756a98d69098dca8945d62858a812c) C:\Windows\system32\drivers\Null.sys
  2011/08/14 10:15:32.0217 3608 nvraid (b3e25ee28883877076e0e1ff877d02e0) C:\Windows\system32\drivers\nvraid.sys
  2011/08/14 10:15:32.0295 3608 nvstor (4380e59a170d88c4f1022eff6719a8a4) C:\Windows\system32\drivers\nvstor.sys
  2011/08/14 10:15:32.0342 3608 nv_agp (5a0983915f02bae73267cc2a041f717d) C:\Windows\system32\drivers\nv_agp.sys
  2011/08/14 10:15:32.0404 3608 ohci1394 (08a70a1f2cdde9bb49b885cb817a66eb) C:\Windows\system32\drivers\ohci1394.sys
  2011/08/14 10:15:32.0498 3608 Parport (2ea877ed5dd9713c5ac74e8ea7348d14) C:\Windows\system32\DRIVERS\parport.sys
  2011/08/14 10:15:32.0592 3608 partmgr (bf8f6af06da75b336f07e23aef97d93b) C:\Windows\system32\drivers\partmgr.sys
  2011/08/14 10:15:32.0654 3608 Parvdm (eb0a59f29c19b86479d36b35983daadc) C:\Windows\system32\DRIVERS\parvdm.sys
  2011/08/14 10:15:32.0716 3608 pci (673e55c3498eb970088e812ea820aa8f) C:\Windows\system32\drivers\pci.sys
  2011/08/14 10:15:32.0748 3608 pciide (afe86f419014db4e5593f69ffe26ce0a) C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys
  2011/08/14 10:15:32.0779 3608 pcmcia (f396431b31693e71e8a80687ef523506) C:\Windows\system32\DRIVERS\pcmcia.sys
  2011/08/14 10:15:32.0841 3608 pcouffin (5b6c11de7e839c05248ced8825470fef) C:\Windows\system32\Drivers\pcouffin.sys
  2011/08/14 10:15:32.0982 3608 pcw (250f6b43d2b613172035c6747aeeb19f) C:\Windows\system32\drivers\pcw.sys
  2011/08/14 10:15:33.0153 3608 PEAUTH (9e0104ba49f4e6973749a02bf41344ed) C:\Windows\system32\drivers\peauth.sys
  2011/08/14 10:15:33.0418 3608 PptpMiniport (631e3e205ad6d86f2aed6a4a8e69f2db) C:\Windows\system32\DRIVERS\raspptp.sys
  2011/08/14 10:15:33.0481 3608 Processor (85b1e3a0c7585bc4aae6899ec6fcf011) C:\Windows\system32\DRIVERS\processr.sys
  2011/08/14 10:15:33.0543 3608 Psched (6270ccae2a86de6d146529fe55b3246a) C:\Windows\system32\DRIVERS\pacer.sys
  2011/08/14 10:15:33.0637 3608 PxHelp20 (e42e3433dbb4cffe8fdd91eab29aea8e) C:\Windows\system32\Drivers\PxHelp20.sys
  2011/08/14 10:15:33.0730 3608 ql2300 (ab95ecf1f6659a60ddc166d8315b0751) C:\Windows\system32\DRIVERS\ql2300.sys
  2011/08/14 10:15:33.0808 3608 ql40xx (b4dd51dd25182244b86737dc51af2270) C:\Windows\system32\DRIVERS\ql40xx.sys
  2011/08/14 10:15:33.0871 3608 QWAVEdrv (584078ca1b95ca72df2a27c336f9719d) C:\Windows\system32\drivers\qwavedrv.sys
  2011/08/14 10:15:33.0886 3608 RasAcd (30a81b53c766d0133bb86d234e5556ab) C:\Windows\system32\DRIVERS\rasacd.sys
  2011/08/14 10:15:33.0933 3608 RasAgileVpn (57ec4aef73660166074d8f7f31c0d4fd) C:\Windows\system32\DRIVERS\AgileVpn.sys
  2011/08/14 10:15:33.0980 3608 Rasl2tp (d9f91eafec2815365cbe6d167e4e332a) C:\Windows\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys
  2011/08/14 10:15:34.0027 3608 RasPppoe (0fe8b15916307a6ac12bfb6a63e45507) C:\Windows\system32\DRIVERS\raspppoe.sys
  2011/08/14 10:15:34.0058 3608 RasSstp (44101f495a83ea6401d886e7fd70096b) C:\Windows\system32\DRIVERS\rassstp.sys
  2011/08/14 10:15:34.0120 3608 rdbss (d528bc58a489409ba40334ebf96a311b) C:\Windows\system32\DRIVERS\rdbss.sys
  2011/08/14 10:15:34.0152 3608 rdpbus (0d8f05481cb76e70e1da06ee9f0da9df) C:\Windows\system32\DRIVERS\rdpbus.sys
  2011/08/14 10:15:34.0183 3608 RDPCDD (23dae03f29d253ae74c44f99e515f9a1) C:\Windows\system32\DRIVERS\RDPCDD.sys
  2011/08/14 10:15:34.0230 3608 RDPENCDD (5a53ca1598dd4156d44196d200c94b8a) C:\Windows\system32\drivers\rdpencdd.sys
  2011/08/14 10:15:34.0261 3608 RDPREFMP (44b0a53cd4f27d50ed461dae0c0b4e1f) C:\Windows\system32\drivers\rdprefmp.sys
  2011/08/14 10:15:34.0323 3608 RDPWD (288b06960d78428ff89e811632684e20) C:\Windows\system32\drivers\RDPWD.sys
  2011/08/14 10:15:34.0386 3608 rdyboost (518395321dc96fe2c9f0e96ac743b656) C:\Windows\system32\drivers\rdyboost.sys
  2011/08/14 10:15:34.0479 3608 reparse (d7f332831df9455b9871769916783f88) C:\Windows\system32\DRIVERS\cbreparse.sys
  2011/08/14 10:15:34.0588 3608 RimUsb (0f6756ef8bda6dfa7be50465c83132bb) C:\Windows\system32\Drivers\RimUsb.sys
  2011/08/14 10:15:34.0682 3608 rspndr (032b0d36ad92b582d869879f5af5b928) C:\Windows\system32\DRIVERS\rspndr.sys
  2011/08/14 10:15:34.0744 3608 RTL8167 (3983cea05bb855351d75f5482b6c42ce) C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt86win7.sys
  2011/08/14 10:15:34.0822 3608 sbp2port (05d860da1040f111503ac416ccef2bca) C:\Windows\system32\drivers\sbp2port.sys
  2011/08/14 10:15:34.0916 3608 scfilter (0693b5ec673e34dc147e195779a4dcf6) C:\Windows\system32\DRIVERS\scfilter.sys
  2011/08/14 10:15:35.0025 3608 secdrv (90a3935d05b494a5a39d37e71f09a677) C:\Windows\system32\drivers\secdrv.sys
  2011/08/14 10:15:35.0072 3608 Serenum (9ad8b8b515e3df6acd4212ef465de2d1) C:\Windows\system32\DRIVERS\serenum.sys
  2011/08/14 10:15:35.0119 3608 Serial (5fb7fcea0490d821f26f39cc5ea3d1e2) C:\Windows\system32\DRIVERS\serial.sys
  2011/08/14 10:15:35.0166 3608 sermouse (79bffb520327ff916a582dfea17aa813) C:\Windows\system32\DRIVERS\sermouse.sys
  2011/08/14 10:15:35.0259 3608 sffdisk (9f976e1eb233df46fce808d9dea3eb9c) C:\Windows\system32\drivers\sffdisk.sys
  2011/08/14 10:15:35.0290 3608 sffp_mmc (932a68ee27833cfd57c1639d375f2731) C:\Windows\system32\drivers\sffp_mmc.sys
  2011/08/14 10:15:35.0322 3608 sffp_sd (6d4ccaedc018f1cf52866bbbaa235982) C:\Windows\system32\drivers\sffp_sd.sys
  2011/08/14 10:15:35.0368 3608 sfloppy (db96666cc8312ebc45032f30b007a547) C:\Windows\system32\DRIVERS\sfloppy.sys
  2011/08/14 10:15:35.0415 3608 sisagp (2565cac0dc9fe0371bdce60832582b2e) C:\Windows\system32\drivers\sisagp.sys
  2011/08/14 10:15:35.0462 3608 SiSRaid2 (a9f0486851becb6dda1d89d381e71055) C:\Windows\system32\DRIVERS\SiSRaid2.sys
  2011/08/14 10:15:35.0493 3608 SiSRaid4 (3727097b55738e2f554972c3be5bc1aa) C:\Windows\system32\DRIVERS\sisraid4.sys
  2011/08/14 10:15:35.0524 3608 Smb (3e21c083b8a01cb70ba1f09303010fce) C:\Windows\system32\DRIVERS\smb.sys
  2011/08/14 10:15:35.0680 3608 snapman380 (5ce1cf27620b144e212d407cdb14d339) C:\Windows\system32\DRIVERS\snman380.sys
  2011/08/14 10:15:35.0758 3608 spldr (95cf1ae7527fb70f7816563cbc09d942) C:\Windows\system32\drivers\spldr.sys
  2011/08/14 10:15:35.0852 3608 srv (e4c2764065d66ea1d2d3ebc28fe99c46) C:\Windows\system32\DRIVERS\srv.sys
  2011/08/14 10:15:35.0899 3608 srv2 (03f0545bd8d4c77fa0ae1ceedfcc71ab) C:\Windows\system32\DRIVERS\srv2.sys
  2011/08/14 10:15:35.0930 3608 srvnet (be6bd660caa6f291ae06a718a4fa8abc) C:\Windows\system32\DRIVERS\srvnet.sys
  2011/08/14 10:15:35.0992 3608 SSPORT (ef3458337d7341a05169cefc73709264) C:\Windows\system32\Drivers\SSPORT.sys
  2011/08/14 10:15:36.0055 3608 stexstor (db32d325c192b801df274bfd12a7e72b) C:\Windows\system32\DRIVERS\stexstor.sys
  2011/08/14 10:15:36.0102 3608 STHDA (dadb74bf26766757dbba9c5912969ebf) C:\Windows\system32\DRIVERS\stwrt.sys
  2011/08/14 10:15:36.0164 3608 swenum (e58c78a848add9610a4db6d214af5224) C:\Windows\system32\drivers\swenum.sys
  2011/08/14 10:15:36.0258 3608 symsnap (d3218867afdf74d7ab76a3911b4544a2) C:\Windows\system32\DRIVERS\symsnap.sys
  2011/08/14 10:15:36.0336 3608 SynTP (067cb9d745407a8c1b26e89a6a2ce152) C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys
  2011/08/14 10:15:36.0476 3608 Tcpip (04e4a7d53a7ace02e8c55b17a498f631) C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys
  2011/08/14 10:15:36.0648 3608 TCPIP6 (04e4a7d53a7ace02e8c55b17a498f631) C:\Windows\system32\DRIVERS\tcpip.sys
  2011/08/14 10:15:36.0741 3608 tcpipreg (cca24162e055c3714ce5a88b100c64ed) C:\Windows\system32\drivers\tcpipreg.sys
  2011/08/14 10:15:36.0804 3608 TDPIPE (1cb91b2bd8f6dd367dfc2ef26fd751b2) C:\Windows\system32\drivers\tdpipe.sys
  2011/08/14 10:15:36.0897 3608 tdrpman174 (d953f161177dab3c8440844a9ab6e5a2) C:\Windows\system32\DRIVERS\tdrpm174.sys
  2011/08/14 10:15:36.0991 3608 TDTCP (2c10395baa4847f83042813c515cc289) C:\Windows\system32\drivers\tdtcp.sys
  2011/08/14 10:15:37.0053 3608 tdx (b459575348c20e8121d6039da063c704) C:\Windows\system32\DRIVERS\tdx.sys
  2011/08/14 10:15:37.0116 3608 TermDD (04dbf4b01ea4bf25a9a3e84affac9b20) C:\Windows\system32\drivers\termdd.sys
  2011/08/14 10:15:37.0178 3608 tifsfilter (6dcb8ddb481cd3c40fa68593723b4d89) C:\Windows\system32\DRIVERS\tifsfilt.sys
  2011/08/14 10:15:37.0225 3608 timounter (394fc70b88b7958fa85798bbc76d140a) C:\Windows\system32\DRIVERS\timntr.sys
  2011/08/14 10:15:37.0459 3608 Trufos (29c497fc09c655b7bafcfafb6e76b8eb) C:\Windows\system32\DRIVERS\Trufos.sys
  2011/08/14 10:15:37.0537 3608 tssecsrv (254bb140eee3c59d6114c1a86b636877) C:\Windows\system32\DRIVERS\tssecsrv.sys
  2011/08/14 10:15:37.0646 3608 TsUsbFlt (fd1d6c73e6333be727cbcc6054247654) C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys
  2011/08/14 10:15:37.0724 3608 tunnel (b2fa25d9b17a68bb93d58b0556e8c90d) C:\Windows\system32\DRIVERS\tunnel.sys
  2011/08/14 10:15:37.0786 3608 uagp35 (750fbcb269f4d7dd2e420c56b795db6d) C:\Windows\system32\DRIVERS\uagp35.sys
  2011/08/14 10:15:37.0849 3608 udfs (ee43346c7e4b5e63e54f927babbb32ff) C:\Windows\system32\DRIVERS\udfs.sys
  2011/08/14 10:15:37.0942 3608 uliagpkx (44e8048ace47befbfdc2e9be4cbc8880) C:\Windows\system32\drivers\uliagpkx.sys
  2011/08/14 10:15:37.0989 3608 umbus (d295bed4b898f0fd999fcfa9b32b071b) C:\Windows\system32\drivers\umbus.sys
  2011/08/14 10:15:38.0052 3608 UmPass (7550ad0c6998ba1cb4843e920ee0feac) C:\Windows\system32\DRIVERS\umpass.sys
  2011/08/14 10:15:38.0286 3608 UnlockerDriver5 (d0cb75386d9e89c864d808d64ec9160f) C:\Program Files\Unlocker\UnlockerDriver5.sys
  2011/08/14 10:15:38.0521 3608 USBAAPL (d4fb6ecc60a428564ba8768b0e23c0fc) C:\Windows\system32\Drivers\usbaapl.sys
  2011/08/14 10:15:38.0614 3608 usbccgp (bd9c55d7023c5de374507acc7a14e2ac) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbccgp.sys
  2011/08/14 10:15:38.0661 3608 usbcir (04ec7cec62ec3b6d9354eee93327fc82) C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys
  2011/08/14 10:15:38.0677 3608 usbehci (f92de757e4b7ce9c07c5e65423f3ae3b) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbehci.sys
  2011/08/14 10:15:38.0739 3608 usbhub (8dc94aec6a7e644a06135ae7506dc2e9) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbhub.sys
  2011/08/14 10:15:38.0786 3608 usbohci (e185d44fac515a18d9deddc23c2cdf44) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbohci.sys
  2011/08/14 10:15:38.0833 3608 usbprint (797d862fe0875e75c7cc4c1ad7b30252) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbprint.sys
  2011/08/14 10:15:39.0067 3608 usbscan (576096ccbc07e7c4ea4f5e6686d6888f) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys
  2011/08/14 10:15:39.0129 3608 USBSTOR (f991ab9cc6b908db552166768176896a) C:\Windows\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS
  2011/08/14 10:15:39.0176 3608 usbuhci (78780c3ebce17405b1ccd07a3a8a7d72) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbuhci.sys
  2011/08/14 10:15:39.0254 3608 usbvideo (45f4e7bf43db40a6c6b4d92c76cbc3f2) C:\Windows\System32\Drivers\usbvideo.sys
  2011/08/14 10:15:39.0316 3608 v2imount (1747e022b76bc248795b0aedecccf96f) C:\Windows\system32\DRIVERS\v2imount.sys
  2011/08/14 10:15:39.0410 3608 VBoxNetAdp (3d4b1f1f81ef8813348c01081f8b2a17) C:\Windows\system32\DRIVERS\VBoxNetAdp.sys
  2011/08/14 10:15:39.0519 3608 VBoxUSB (de4297ddcaf4b37a7f2e0a6002796e50) C:\Windows\system32\Drivers\VBoxUSB.sys
  2011/08/14 10:15:39.0597 3608 VClone (94d73b62e458fb56c9ce60aa96d914f9) C:\Windows\system32\DRIVERS\VClone.sys
  2011/08/14 10:15:39.0722 3608 vdbus (1e6af66da5f4949abcba77a0f19cf7af) C:\Windows\system32\DRIVERS\vdbus.sys
  2011/08/14 10:15:39.0831 3608 vdrvroot (a059c4c3edb09e07d21a8e5c0aabd3cb) C:\Windows\system32\drivers\vdrvroot.sys
  2011/08/14 10:15:39.0878 3608 vga (17c408214ea61696cec9c66e388b14f3) C:\Windows\system32\DRIVERS\vgapnp.sys
  2011/08/14 10:15:39.0909 3608 VgaSave (8e38096ad5c8570a6f1570a61e251561) C:\Windows\System32\drivers\vga.sys
  2011/08/14 10:15:39.0956 3608 vhdmp (5461686cca2fda57b024547733ab42e3) C:\Windows\system32\drivers\vhdmp.sys
  2011/08/14 10:15:39.0987 3608 viaagp (c829317a37b4bea8f39735d4b076e923) C:\Windows\system32\drivers\viaagp.sys
  2011/08/14 10:15:40.0018 3608 ViaC7 (e02f079a6aa107f06b16549c6e5c7b74) C:\Windows\system32\DRIVERS\viac7.sys
  2011/08/14 10:15:40.0049 3608 viaide (e43574f6a56a0ee11809b48c09e4fd3c) C:\Windows\system32\drivers\viaide.sys
  2011/08/14 10:15:40.0096 3608 volmgr (4c63e00f2f4b5f86ab48a58cd990f212) C:\Windows\system32\drivers\volmgr.sys
  2011/08/14 10:15:40.0127 3608 volmgrx (b5bb72067ddddbbfb04b2f89ff8c3c87) C:\Windows\system32\drivers\volmgrx.sys
  2011/08/14 10:15:40.0159 3608 volsnap (f497f67932c6fa693d7de2780631cfe7) C:\Windows\system32\drivers\volsnap.sys
  2011/08/14 10:15:40.0205 3608 VProEventMonitor (e78781b2c86c92a0a738df566460f716) C:\Windows\system32\DRIVERS\vproeventmonitor.sys
  2011/08/14 10:15:40.0268 3608 vsmraid (9dfa0cc2f8855a04816729651175b631) C:\Windows\system32\DRIVERS\vsmraid.sys
  2011/08/14 10:15:40.0361 3608 vwifibus (90567b1e658001e79d7c8bbd3dde5aa6) C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifibus.sys
  2011/08/14 10:15:40.0408 3608 vwififlt (7090d3436eeb4e7da3373090a23448f7) C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys
  2011/08/14 10:15:40.0455 3608 vwifimp (a3f04cbea6c2a10e6cb01f8b47611882) C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys
  2011/08/14 10:15:40.0517 3608 WacomPen (de3721e89c653aa281428c8a69745d90) C:\Windows\system32\DRIVERS\wacompen.sys
  2011/08/14 10:15:40.0595 3608 WANARP (3c3c78515f5ab448b022bdf5b8ffdd2e) C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys
  2011/08/14 10:15:40.0627 3608 Wanarpv6 (3c3c78515f5ab448b022bdf5b8ffdd2e) C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys
  2011/08/14 10:15:40.0689 3608 Wd (1112a9badacb47b7c0bb0392e3158dff) C:\Windows\system32\DRIVERS\wd.sys
  2011/08/14 10:15:40.0736 3608 Wdf01000 (9950e3d0f08141c7e89e64456ae7dc73) C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys
  2011/08/14 10:15:40.0829 3608 WfpLwf (8b9a943f3b53861f2bfaf6c186168f79) C:\Windows\system32\DRIVERS\wfplwf.sys
  2011/08/14 10:15:40.0876 3608 WimFltr (f9ad3a5e3fd7e0bdb18b8202b0fdd4e4) C:\Windows\system32\DRIVERS\wimfltr.sys
  2011/08/14 10:15:40.0923 3608 WIMMount (5cf95b35e59e2a38023836fff31be64c) C:\Windows\system32\drivers\wimmount.sys
  2011/08/14 10:15:41.0048 3608 WinUsb (a67e5f9a400f3bd1be3d80613b45f708) C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys
  2011/08/14 10:15:41.0126 3608 WmiAcpi (0217679b8fca58714c3bf2726d2ca84e) C:\Windows\system32\drivers\wmiacpi.sys
  2011/08/14 10:15:41.0188 3608 ws2ifsl (6db3276587b853bf886b69528fdb048c) C:\Windows\system32\drivers\ws2ifsl.sys
  2011/08/14 10:15:41.0266 3608 WudfPf (e714a1c0354636837e20ccbf00888ee7) C:\Windows\system32\drivers\WudfPf.sys
  2011/08/14 10:15:41.0344 3608 WUDFRd (1023ee888c9b47178c5293ed5336ab69) C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys
  2011/08/14 10:15:41.0453 3608 MBR (0x1B8) (d1ad4c53eadd115593e05fa56d6b9dea) \Device\Harddisk0\DR0
  2011/08/14 10:15:41.0531 3608 MBR (0x1B8) (8f558eb6672622401da993e1e865c861) \Device\Harddisk1\DR1
  2011/08/14 10:15:41.0578 3608 Boot (0x1200) (57d6ad305588c31995e2321a6de74cc4) \Device\Harddisk0\DR0\Partition0
  2011/08/14 10:15:41.0594 3608 Boot (0x1200) (74fd31337dbb347ed36a0a5e3a98b193) \Device\Harddisk0\DR0\Partition1
  2011/08/14 10:15:41.0609 3608 Boot (0x1200) (825d8114d8c860e52384312aa5959c38) \Device\Harddisk1\DR1\Partition0
  2011/08/14 10:15:41.0625 3608 ================================================================================
  2011/08/14 10:15:41.0625 3608 Scan finished
  2011/08/14 10:15:41.0625 3608 ================================================================================
  2011/08/14 10:15:41.0641 5344 Detected object count: 0
  2011/08/14 10:15:41.0641 5344 Actual detected object count: 0


  ******************************************

  Ik ben ondertussen ook op de webpagina van P aan het zoeken.
  Daar schrijft men dat als de laptop traag en lawaaierig wordt, dit ook aan stof kan liggen.
  Deze zou met perslucht verwijderd kunnen worden.
  Ik ga dit dinsdag een proberen; Wie weet.

  Ik hoor graag van je
 • Hoi Jan - hoe oud is jouw notebook dan al?
  Stof vertraagd Windows normaal gesproken niet, eerder zal dat kenbaar worden door het plotseling afsluiten en weer opstarten van Windows - vanwege een thermisch conflict.

  Maar een perslucht behandeling kan geen geen kwaad - vergeet dan niet de de ventilatieopeningen aan de onderzijde van je notebook - daar wordt de lucht aangezogen.

  En jij mag ondertussen ook het volgende doen:

  [b:ea6a143c3c]Welk programma[/b:ea6a143c3c]: ComboFix
  [b:ea6a143c3c]Waarvoor/waarom[/b:ea6a143c3c]: Zeer specialistische scanner om Windows diepgaand te onderzoeken
  en zo mogelijk op te schonen.
  [b:ea6a143c3c]Moeilijkheidsgraad[/b:ea6a143c3c]: Min of meer lastige voorbereidingsfase, dus lees alles eerst goed.
  [b:ea6a143c3c]Downloadlokatie[/b:ea6a143c3c]: Dit programma absoluut naar het bureaublad downloaden!
  [b:ea6a143c3c]Download ComboFix via één van deze locaties[/b:ea6a143c3c]:
  [list:ea6a143c3c][*:ea6a143c3c][b:ea6a143c3c]Bleepingcomputer[/b:ea6a143c3c]
  [*:ea6a143c3c][b:ea6a143c3c]ForoSpyware[/b:ea6a143c3c]
  [*:ea6a143c3c][b:ea6a143c3c]Geekstogo[/b:ea6a143c3c][/list:u:ea6a143c3c]
  [b:ea6a143c3c]Hier[/b:ea6a143c3c] zie je hoe je ComboFix moet gebruiken.

  Antivirusprogramma en actieve malwarescanners dienen al voor de ComboFix start gedeaktiveert zijn!
  [b:ea6a143c3c]Hier[/b:ea6a143c3c] en [b:ea6a143c3c]hier[/b:ea6a143c3c] vindt je gegevens hoe antivirusprogramma's en spywarescanners te deaktiveren.

  [b:ea6a143c3c]Voor alle duidelijkheid nogmaals[/b:ea6a143c3c]: ComboFix dient vanaf het bureaublad gestart te worden.

  [b:ea6a143c3c]Opmerkingen[/b:ea6a143c3c]:
  [list:ea6a143c3c][*:ea6a143c3c] Bij gebruik van Windows XP zal er mogelijk gevraagd worden, om de "Recovery Console" te installeren! Sta dit dan toe (hiervoor is een actieve internet verbinding vereist).
  [*:ea6a143c3c]Vista- en Windows 7 gebruikers starten Combofix op via rechtsklik met Administratorrechten.
  [*:ea6a143c3c]Alle openstaande programma's en webpagina's dienen afgesloten te zijn.[/list:u:ea6a143c3c]
  [b:ea6a143c3c]ComboFix is opgestart[/b:ea6a143c3c]:
  [list:ea6a143c3c][*:ea6a143c3c]Niet in het zwarte venster klikken, hierdoor kan ComboFix of zelfs Windows geheel "bevriezen"!
  [*:ea6a143c3c]Combofix sluit tijdens de scan de internet verbinding – probeer deze tussentijds niet te herstellen!
  [*:ea6a143c3c]Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw opgestart moet worden, dit is normaal.
  [*:ea6a143c3c]Wanneer ComboFix gereed is, zal het het een logbestand voor je maken.
  [*:ea6a143c3c]Post de inhoud van dit logbestand in je volgende bericht.
  [*:ea6a143c3c]Indien het log niet opstart, is dit terug tevinden in C:\ComboFix.txt[/list:u:ea6a143c3c]
  [b:ea6a143c3c]Belangrijke opmerking[/b:ea6a143c3c]:
  [list:ea6a143c3c][*:ea6a143c3c][b:ea6a143c3c]
 • Nou Abraham, dat was een "zware bevalling".
  Mijn laptop is zo'n 2 jaar oud.

  hier komt het logje:

  ***********************
  ComboFix 11-08-14.02 - Jan 14-08-2011 11:28:12.4.2 - x86
  Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.31.1033.18.3070.1719 [GMT 2:00]
  Gestart vanuit: c:\users\Jan\Desktop\ComboFix.exe
  AV: BitDefender Antivirus *Disabled/Updated* {50909708-FF80-02AF-F814-B28405891E92}
  FW: BitDefender Firewall *Enabled* {68AB162D-B5EF-03F7-D34B-1BB1FB5A59E9}
  SP: BitDefender Antispyware *Disabled/Updated* {EBF176EC-D9BA-0D21-C2A4-89F67E0E542F}
  SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
  .
  .
  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  c:\users\Jan\AppData\Roaming\inst.exe
  c:\windows\system32\spool\prtprocs\w32x86\BiCProNT.dll
  c:\windows\system32\spool\prtprocs\w32x86\BiMProNT.dll
  .
  .
  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2011-07-14 to 2011-08-14 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  2011-08-14 11:18 . 2011-08-14 11:27 ——– d—–w- c:\users\Jan\AppData\Local\temp
  2011-08-14 11:18 . 2011-08-14 11:18 ——– d—–w- c:\users\Public\AppData\Local\temp
  2011-08-14 11:18 . 2011-08-14 11:18 ——– d—–w- c:\users\Default\AppData\Local\temp
  2011-08-13 20:47 . 2011-08-13 20:47 388096 —-a-r- c:\users\Jan\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe
  2011-08-13 13:31 . 2011-07-22 03:00 141104 —-a-w- c:\program files\Internet Explorer\sqmapi.dll
  2011-08-13 13:31 . 2011-07-22 02:46 194048 —-a-w- c:\program files\Internet Explorer\IEShims.dll
  2011-08-13 13:31 . 2011-07-22 02:54 1797632 —-a-w- c:\windows\system32\jscript9.dll
  2011-08-13 12:24 . 2011-06-21 05:34 1290624 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys
  2011-08-09 16:12 . 2011-07-19 11:18 158000 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\VBoxDrv.sys
  2011-08-09 16:10 . 2011-07-19 11:18 93488 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\VBoxUSBMon.sys
  2011-08-09 16:10 . 2011-08-09 16:10 ——– d—–w- c:\program files\Oracle
  2011-08-09 11:58 . 2011-08-09 11:58 ——– d—–w- c:\program files\ESET
  2011-08-09 11:43 . 2011-07-06 17:52 41272 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
  2011-08-09 11:43 . 2011-08-09 11:44 ——– d—–w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
  2011-08-09 11:43 . 2011-07-06 17:52 22712 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
  2011-08-06 16:47 . 2011-08-06 16:47 ——– d—–w- c:\users\Jan\dwhelper
  2011-08-04 07:24 . 2011-08-04 07:24 ——– d—–w- c:\users\Jan\AppData\Roaming\Comodo
  2011-08-03 14:35 . 2011-08-03 14:35 ——– d—–w- c:\users\Jan\Backups
  2011-07-23 10:51 . 2011-07-23 10:51 ——– d—–w- c:\program files\COMODO
  2011-07-20 16:18 . 2011-07-20 16:18 ——– d—–w- c:\program files\Quintessential Player
  2011-07-20 16:18 . 2011-07-20 16:46 ——– d—–w- c:\program files\Quintessential Media Player
  2011-07-19 11:18 . 2011-07-19 11:18 104752 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\VBoxNetAdp.sys
  2011-07-19 11:18 . 2011-07-19 11:18 82736 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\VBoxUSB.sys
  .
  .
  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2011-08-13 12:53 . 2011-06-13 17:55 404640 —-a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
  2011-07-22 02:48 . 2011-08-13 13:31 1126912 —-a-w- c:\windows\system32\wininet.dll
  2011-07-22 02:44 . 2011-08-13 13:31 2382848 —-a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb
  2011-06-24 04:27 . 2011-08-13 12:23 169984 —-a-w- c:\windows\system32\winsrv.dll
  2011-06-23 04:33 . 2011-08-13 12:24 3912576 —-a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe
  2011-06-23 04:33 . 2011-08-13 12:24 3967872 —-a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe
  2011-06-15 08:55 . 2011-08-13 12:23 86016 —-a-w- c:\windows\system32\odbccu32.dll
  2011-06-15 08:55 . 2011-08-13 12:23 81920 —-a-w- c:\windows\system32\odbccr32.dll
  2011-06-15 08:55 . 2011-08-13 12:23 319488 —-a-w- c:\windows\system32\odbcjt32.dll
  2011-06-15 08:55 . 2011-08-13 12:23 122880 —-a-w- c:\windows\system32\odbccp32.dll
  2011-06-15 08:55 . 2011-08-13 12:23 163840 —-a-w- c:\windows\system32\odbctrac.dll
  2011-06-11 10:05 . 2011-06-11 10:05 2069272 —-a-w- c:\windows\system32\AutoPartNt.exe
  2011-06-11 02:29 . 2011-07-13 16:10 2334208 —-a-w- c:\windows\system32\win32k.sys
  2011-06-02 08:07 . 2011-06-02 08:07 75160 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\bdisk.sys
  2011-06-02 08:06 . 2011-06-02 08:06 125624 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\cbufs.sys
  2011-06-02 08:06 . 2011-06-02 08:06 430528 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\CBVD.sys
  2011-06-02 08:06 . 2011-06-02 08:06 570584 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\vdbus.sys
  2011-06-02 08:06 . 2011-06-02 08:06 429480 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\cbreparse.sys
  2011-05-29 11:27 . 2011-05-29 11:27 971552 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\tdrpm174.sys
  2011-05-29 11:27 . 2011-05-29 10:54 540000 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\timntr.sys
  2011-05-29 11:27 . 2011-05-29 11:27 134272 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\snman380.sys
  2011-05-29 11:20 . 2011-05-29 10:54 44704 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\tifsfilt.sys
  2011-05-29 08:01 . 2011-05-29 07:28 1869061 —-a-w- c:\programdata\bdinstall.bin
  2011-05-24 17:14 . 2009-12-13 18:52 222080 ——w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe
  2011-05-24 10:44 . 2011-06-29 16:04 293376 —-a-w- c:\windows\system32\umpnpmgr.dll
  2010-07-08 07:37 . 2010-07-08 07:37 101544 —-a-w- c:\program files\Common Files\LinkInstaller.exe
  2010-06-27 01:49 . 2010-07-10 07:37 330400 —-a-w- c:\program files\Common Files\MediaOrganizer.dll
  2010-06-27 01:45 . 2010-07-10 07:37 31392 —-a-w- c:\program files\Common Files\FlickrProvider.dll
  2010-06-27 01:45 . 2010-07-10 07:37 401056 —-a-w- c:\program files\Common Files\facebook.dll
  2010-06-27 01:45 . 2010-07-10 07:37 128672 —-a-w- c:\program files\Common Files\PluginCommon.dll
  2010-06-27 01:44 . 2010-07-10 07:37 463520 —-a-w- c:\program files\Common Files\AppFramework.dll
  2011-06-25 08:03 . 2011-06-13 16:28 142296 —-a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll
  .
  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond
  REGEDIT4
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\COSDriveOverlayIcon]
  @="{5FDACB62-6B7B-4116-9403-C5E0D3852A57}"
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{5FDACB62-6B7B-4116-9403-C5E0D3852A57}]
  2011-06-02 08:04 626480 —-a-w- c:\program files\COMODO\COMODO BackUp\ShellExtension_3.0.171317.133.dll
  .
  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "ccleaner"="c:\program files\CCleaner\ccleaner.exe" [2011-07-25 2585408]
  "Skype"="c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe" [2011-06-15 15141768]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "SysTrayApp"="c:\program files\IDT\WDM\sttray.exe" [2010-03-23 495708]
  "Nuance PDF Professional 6-reminder"="c:\program files\Nuance\PDF Professional 6\Ereg\Ereg.exe" [2008-11-03 54560]
  "PDFHook"="c:\program files\Nuance\PDF Professional 6\pdfpro6hook.exe" [2009-08-25 1275168]
  "PDF6 Registry Controller"="c:\program files\Nuance\PDF Professional 6\RegistryController.exe" [2009-08-25 110880]
  "BCSSync"="c:\program files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2010-03-13 91520]
  "SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2010-05-27 1721640]
  "beid"="c:\program files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" [2010-08-12 2060288]
  "BitDefender Antiphishing Helper"="c:\program files\BitDefender\BitDefender 2011\ieshow.exe" [2011-01-11 71216]
  "BDAgent"="c:\program files\BitDefender\BitDefender 2011\bdagent.exe" [2011-05-29 1449368]
  "MaxBlastMonitor.exe"="c:\program files\Maxtor\MaxBlast\MaxBlastMonitor.exe" [2007-09-03 1191752]
  "AcronisTimounterMonitor"="c:\program files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe" [2008-11-21 960528]
  "TrueImageMonitor.exe"="c:\program files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe" [2008-11-21 4352832]
  "Acronis Scheduler2 Service"="c:\program files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe" [2008-11-21 165144]
  "AdobeAAMUpdater-1.0"="c:\program files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe" [2010-07-28 497648]
  "Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2011-06-06 937920]
  "iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2011-06-07 421160]
  "VirtualCloneDrive"="c:\program files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe" [2009-06-17 85160]
  "QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2010-11-29 421888]
  "SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-04-08 254696]
  "Nikon Message Center 2"="c:\program files\Nikon\Nikon Message Center 2\NkMC2.exe" [2010-05-25 619008]
  "UnlockerAssistant"="c:\program files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe" [2010-03-09 15872]
  "IndexSearch"="c:\program files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe" [2006-05-05 40960]
  "PaperPort PTD"="c:\program files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe" [2006-05-05 36864]
  "SSBkgdUpdate"="c:\program files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" [2003-09-29 155648]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
  "ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)
  "EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)
  "ConsentPromptBehaviorAdmin"= 0 (0x0)
  "EnableLUA"= 0 (0x0)
  "PromptOnSecureDesktop"= 0 (0x0)
  "DisableCAD"= 1 (0x1)
  "UseOEMBackground"= 0 (0x0)
  "DisplayLastLogonInfo"= 0 (0x0)
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]
  Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp
  .
  [HKLM\~\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Nikon Monitor.lnk]
  path=c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Nikon Monitor.lnk
  backup=c:\windows\pss\Nikon Monitor.lnk.CommonStartup
  backupExtension=.CommonStartup
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ISUSPM]
  -scheduler [X]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CloneCDTray]
  2009-01-29 22:20 57344 —-a-w- c:\program files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Corel Photo Downloader]
  2010-06-27 00:02 526992 —-a-w- c:\program files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Nikon Message Center 2]
  2010-05-25 18:16 619008 —-a-w- c:\program files\Nikon\Nikon Message Center 2\NkMC2.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SiteUp]
  2009-07-03 09:48 671000 —-a-w- c:\program files\SiteUp\SiteUp.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Skype]
  2011-06-15 13:02 15141768 —-a-r- c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\TomTomHOME.exe]
  2010-08-24 09:38 247144 —-a-w- c:\program files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe
  .
  R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]
  R2 SBSDWSCService;SBSD Security Center Service;c:\program files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe [2009-01-26 1153368]
  R2 XAMPP;XAMPP Service;c:\xampp\service.exe [x]
  R3 avc3;avc3;c:\windows\system32\DRIVERS\avc3.sys [2010-11-29 535824]
  R3 avckf;avckf;c:\windows\system32\DRIVERS\avckf.sys [2010-11-29 1066232]
  R3 dc3d;MS Hardware Device Detection Driver (HID);c:\windows\system32\DRIVERS\dc3d.sys [2009-11-04 17408]
  R3 JMCR;JMCR;c:\windows\system32\DRIVERS\jmcr.sys [2009-07-20 116136]
  R3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:\program files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2010-12-27 31124344]
  R3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4640000]
  R3 reparse;reparse;c:\windows\system32\DRIVERS\cbreparse.sys [2011-06-02 429480]
  R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 52224]
  R3 Update Server;BitDefender Update Server v2;c:\program files\Common Files\BitDefender\BitDefender Arrakis Server\bin\arrakis3.exe [2010-11-30 307544]
  R3 VBoxNetAdp;VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter;c:\windows\system32\DRIVERS\VBoxNetAdp.sys [2011-07-19 104752]
  R3 VBoxNetFlt;VirtualBox Bridged Networking Service;c:\windows\system32\DRIVERS\VBoxNetFlt.sys [x]
  R3 VBoxUSB;VirtualBox USB;c:\windows\system32\Drivers\VBoxUSB.sys [2011-07-19 82736]
  R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies Service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2010-05-19 1343400]
  S0 bdisk;COMODO Disk Raw Access Filter;c:\windows\system32\drivers\bdisk.sys [2011-06-02 75160]
  S0 CBUfs;CBUfs;c:\windows\system32\drivers\CBUFS.sys [2011-06-02 125624]
  S0 cbvd;Comodo Encrypted Virtual Disk;c:\windows\system32\DRIVERS\cbvd.sys [2011-06-02 430528]
  S1 Bdfndisf;BitDefender Firewall NDIS 6 Filter Driver;c:\program files\common files\bitdefender\bitdefender firewall\bdfndisf6.sys [2010-08-20 72784]
  S1 bdfwfpf;bdfwfpf;c:\program files\Common Files\BitDefender\BitDefender Firewall\bdfwfpf.sys [2010-08-20 88144]
  S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-13 48128]
  S2 AdobeActiveFileMonitor9.0;Adobe Active File Monitor V9;c:\program files\Adobe\Elements 9 Organizer\PhotoshopElementsFileAgent.exe [2010-09-30 169408]
  S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2011-06-06 64952]
  S2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service;c:\windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_x86_neutral_9691412ff1876250\aestsrv.exe [2009-03-02 81920]
  S2 Akamai;Akamai NetSession Interface;c:\windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
  S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2009-08-18 176128]
  S2 COSService.exe;Comodo Online Storage Service;c:\program files\COMODO\COMODO BackUp\COSService.exe [2011-06-02 579888]
  S2 hpsrv;HP Service;c:\windows\system32\Hpservice.exe [2011-05-13 26168]
  S2 NPF_devolo;NetGroup Packet Filter Driver (devolo);c:\windows\system32\drivers\npf_devolo.sys [2009-07-13 35840]
  S2 PDFProFiltSrv;PDFProFiltSrv;c:\program files\Nuance\PDF Professional 6\PDFProFiltSrv.exe [2009-08-25 134944]
  S2 SSPORT;SSPORT;c:\windows\system32\Drivers\SSPORT.sys [2009-03-02 5120]
  S2 Symantec SymSnap VSS Provider;Symantec SymSnap VSS Provider;c:\windows\system32\dllhost.exe [2009-07-14 7168]
  S2 SynchronizationService.exe;Comodo BackUp Service;c:\program files\COMODO\COMODO BackUp\SynchronizationService.exe [2011-06-02 1359664]
  S2 TeamViewer6;TeamViewer 6;c:\program files\TeamViewer\Version6\TeamViewer_Service.exe [2011-06-01 2337144]
  S2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService;c:\program files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe [2010-08-24 92008]
  S2 Updatesrv;BitDefender Desktop Update Service;c:\program files\BitDefender\BitDefender 2011\updatesrv.exe [2011-02-11 43936]
  S3 ACSSCR;ACR38 Smart Card Reader;c:\windows\system32\DRIVERS\a38usb.sys [2009-12-15 37632]
  S3 BDFM;BDFM;c:\windows\system32\DRIVERS\bdfm.sys [2010-05-13 152528]
  S3 enecir;ENE CIR Receiver;c:\windows\system32\DRIVERS\enecir.sys [2009-06-29 59904]
  S3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt86win7.sys [2009-03-01 139776]
  S3 vdbus;Virtual Disk Bus Enumerator;c:\windows\system32\DRIVERS\vdbus.sys [2011-06-02 570584]
  S3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;c:\windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-13 14336]
  .
  .
  — Andere Services/Drivers In Geheugen —
  .
  *Deregistered* - BDVEDISK
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
  Akamai REG_MULTI_SZ Akamai
  .
  .
  ——- Bijkomende Scan ——-
  .
  uStart Page = hxxp://www.google.be/
  uInternet Settings,ProxyOverride = *.local
  IE: &Verzenden naar OneNote - c:\progra~1\MICROS~3\Office14\ONBttnIE.dll/105
  IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200
  IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\Office14\EXCEL.EXE/3000
  IE: Inhoud van geselecteerde koppelingen toevoegen aan bestaand PDF-bestand - c:\program files\Nuance\PDF Professional 6\Bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIEAppendSelLinks.HTML
  IE: Koppelingsinhoud toevoegen aan bestaand PDF-bestand - c:\program files\Nuance\PDF Professional 6\Bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIEAppend.HTML
  IE: Openen in PDF Professional 6 - c:\program files\Nuance\PDF Professional 6\Bin\PlusIEContextMenu.dll/PlusIEContextMenu.htm
  IE: Openen met Nuance PDF Converter 6.0 - c:\program files\Nuance\PDF Professional 6\cnvres_dut.dll /100
  IE: PDF-bestand maken - c:\program files\Nuance\PDF Professional 6\Bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIECapture.HTML
  IE: PDF-bestand maken van koppelingsinhoud - c:\program files\Nuance\PDF Professional 6\Bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIECapture.HTML
  IE: PDF-bestanden maken van geselecteerde koppelingen - c:\program files\Nuance\PDF Professional 6\Bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIECaptureSelLinks.HTML
  IE: Toevoegen aan bestaand PDF-bestand - c:\program files\Nuance\PDF Professional 6\Bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIEAppend.HTML
  TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1
  FF - ProfilePath - c:\users\Jan\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3aoxtd86.default\
  FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxps://encrypted.google.com
  FF - prefs.js: network.proxy.type - 0
  .
  - - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -
  .
  WebBrowser-{BA14329E-9550-4989-B3F2-9732E92D17CC} - (no file)
  SafeBoot-SolutoService
  MSConfigStartUp-Adobe Reader Speed Launcher - c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe
  MSConfigStartUp-Corel File Shell Monitor - c:\program files\Corel\Corel PaintShop Photo Pro\X3\PSPClassic\CorelIOMonitor.exe
  MSConfigStartUp-GrooveMonitor - c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  MSConfigStartUp-KeePass 2 PreLoad - c:\program files\KeePass Password Safe 2\KeePass.exe
  MSConfigStartUp-SearchSettings - c:\program files\pdfforge Toolbar\SearchSettings.exe
  MSConfigStartUp-Standby - c:\program files\Common Files\Corel\Standby\Standby.exe
  AddRemove-_{707EB912-C597-49D8-9460-46CC9AB03EBE} - c:\program files\Corel\Corel Painter Photo Essentials 4\MSILauncher {707EB912-C597-49D8-9460-46CC9AB03EBE}
  .
  .
  .
  ——————— VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ———————
  .
  [HKEY_USERS\S-1-5-21-3422550676-2524859254-278450169-1001_Classes\VirtualStore\MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AudioCompressionManager\DriverCache]
  @DACL=(02 0000)
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\PCW\Security]
  @Denied: (Full) (Everyone)
  .
  ——————— DLLs Geladen Onder Lopende Processen ———————
  .
  - - - - - - - > 'Explorer.exe'(4568)
  c:\windows\system32\POWRPROF.dll
  c:\windows\system32\slc.dll
  c:\program files\Unlocker\UnlockerHook.dll
  c:\program files\COMODO\COMODO BackUp\ShellExtension_3.0.171317.133.dll
  c:\windows\system32\IconCodecService.dll
  c:\windows\system32\SndVolSSO.DLL
  c:\windows\system32\timedate.cpl
  c:\windows\system32\ATL.DLL
  c:\windows\System32\shacct.dll
  c:\windows\system32\MsftEdit.dll
  c:\windows\system32\LINKINFO.dll
  c:\windows\system32\msiltcfg.dll
  c:\windows\system32\stobject.dll
  c:\windows\system32\es.dll
  c:\windows\system32\AUDIOSES.DLL
  c:\windows\system32\Syncreg.dll
  c:\windows\ehome\ehSSO.dll
  c:\windows\System32\nlaapi.dll
  c:\windows\System32\AltTab.dll
  c:\windows\system32\wwapi.dll
  c:\windows\System32\OLEACC.dll
  c:\windows\System32\netprofm.dll
  c:\windows\System32\wscinterop.dll
  c:\windows\System32\wercplsupport.dll
  .
  ———————— Andere Aktieve Processen ————————
  .
  c:\windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_x86_neutral_9691412ff1876250\STacSV.exe
  c:\windows\system32\atieclxx.exe
  c:\program files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
  c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  c:\program files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  c:\windows\system32\taskhost.exe
  c:\program files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe
  c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
  c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe
  c:\program files\BitDefender\BitDefender 2011\pchooklaunch32.exe
  c:\windows\system32\conhost.exe
  c:\windows\System32\msdtc.exe
  c:\program files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
  c:\program files\Nuance\PDF Professional 6\bin\PDFDirect.exe
  c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
  c:\program files\iPod\bin\iPodService.exe
  .
  **************************************************************************
  .
  Voltooingstijd: 2011-08-14 13:41:41 - machine werd herstart
  ComboFix-quarantined-files.txt 2011-08-14 11:41
  ComboFix2.txt 2010-02-25 20:04
  .
  Pre-Run: 362.502.656.000 bytes free
  Post-Run: 360.997.965.824 bytes free
  .
  - - End Of File - - A8E8834C31C5A6216F276E308DAA842C


  ***********************

  Alvast bedankt
 • Heb je al verbetering kunnen constateren?
 • Ja inderdaad.
  Hij is sneller, internet (firefox) reageert sneller en blijft niet meer eventjes hangen.
  In iedergeval bedankt voor je hulp!
  Heb je een idee wat de oorzaak was?
 • Ik vermoed dat Windows eerder continu op zoek was bepaalde bestanden!

  [b:ab726d395c]
 • Combofix is verwijderd en ik heb de security Check uitgevoerd.
  Hieronder het logje:

  ********
  Results of screen317's Security Check version 0.99.18
  Windows 7 Service Pack 1
 • Hoi Jan, het enigste punt van kritiek dat ik heb, is het gegeven dat jij de UAC op uitgeschakeld heb staan.

  Het is juist de UAC die Vista en Windows 7 zoveel veiliger maken dan Windows XP!

  Beste setting - ook in windows 7 is de hoogste instelling, waarbij de UAC!

  Instellen via Configuratiescherm/Gebruikersaccaunts.
 • Hoi Abraham,

  ik heb deze meteen op de hoogste instelling gezet.
  Bedankt voor de tijd en je advies :)
 • Goed zo en graag gedaan.

  Een laatste tip:

  ga een paar keer per jaar naar [b:50b510020f]Secunia PSI[/b:50b510020f] (klik) om te controleren of ook alles binnen Windows uptodate is.
  Want alleen dan is Windows op zijn veiligst!

  Klik op de Secunia site eerst op de knop [b:50b510020f]Start Scanner[/b:50b510020f] en zet vervolgens op de nieuwe pagina eerst een vinkje bij [b:50b510020f]Enable thorough system inspection[/b:50b510020f] aleer op [b:50b510020f]Start[/b:50b510020f] te klikken!

  Gebruik je geen Java, dan zal de site niet werken.
  Dan kan je de [b:50b510020f]Secunia Personal Software Inspector (PSI)[/b:50b510020f] downloaden en installeren.
  N.B.: na installatie start dit tool automatisch met Windows, maar dat is echt niet nodig en kan uitgescakeld worden!
  http://secunia.com/vulnerability_scanning/personal/

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.