Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hulp nodig bij verwijderen startsear.ch

Anoniem
Abraham54
30 antwoorden
 • Hallo,

  Gister wilde ik live Nederland-Zweden kijken op m'n pc. Heb toen vShare plugin gedownload, helaas met Startsear.ch tot gevolg. Startsear.ch is een nogal irritante hijacker van de browsers die ik gebruik. Meteen MBAM gebruikt, kon helaas niks vinden.
  Heb weinig tot geen ervaring met het verwijderen van dit soort virussen.


  Nu heb ik HJT geinstalleerd en ook meteen een system scan laten doen maar er kwam gelijk een fout dat mijn PC weigert toegang te geven tot de "Hosts file", en dat ik dan zelf het bestand zou moeten wijzigen. (C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

  Logfile staat in het bericht hieronder.

  Alvast hartelijk bedankt!
 • Hier de logfile, is toch nog gelukt:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 15:50:37, on 12-10-2011
  Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
  MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Pro\DTAgent.exe
  C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Pro\DTShellHlp.exe
  C:\Advanced Wheel Mouse\wh_exec.exe
  E:\Muziek\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe
  C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://igoogle.com/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL
  O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "E:\Programma's\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\ADVANC~1\wh_exec.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "E:\Muziek\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
  O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Pro Agent] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Pro\DTAgent.exe" -autorun
  O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Kylian\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
  O4 - Startup: OpenOffice.org 3.2 .lnk = C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe
  O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
  O16 - DPF: {40F576AD-8680-4F9E-9490-99D069CD665F} - http://srtest-cdn.systemrequirementslab.com.s3.amazonaws.com/bin/sysreqlabdetect.cab
  O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
  O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
  O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
  O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\x86\ekrn.exe
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Process Monitor (LVPrcS64) - Unknown owner - c:\program files\common files\logishrd\lvmvfm\LVPrcSrv.exe (file missing)
  O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
  O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)


  End of file - 8544 bytes
 • Je gebruikt Eset/NOD32.

  Is dat een legitieme versie, of heb je een Fix gebruikt!

  En om voetbal live te bekijken op je PC heb je gewoon SopCast en PCStreams 2.0 nodig!
 • Is een fix.

  Klopt normaal gebruik ik dat ook. Kijk altijd via livetv.ru (hadden ze gister geen sopcast link) dus had maar voor vShare gekozen.
  NOD werkt overigens wel perfect.
 • Heb overigens het gevoel dat de infectie erger wordt, kan dit kloppen? (heel af en toe minimaliseert IE zonder reden en dat soort grappen)
 • nod32 met een fix gebruiken, lijkt mij vragen om moeilijkheden.
  Neem dan gewoon avast free
 • Is Security Essentials ook een goed alternatief? Een andere pc van mij (weliswaar een wat oudere) wordt er erg traag van…
  Zal NOD32 nu meteen uninstallen.
 • Ik heb een heel tpic gewijd hoe je gratis Windows goed kan beveiligen.
  Avast staat op de eerste plaats en MSE bungelt ergens onderaan.

  Maar we gaan nu eerst jouw Windows reinigen voordat we de antivirus gaan veranderen:

  [b:58ac34394e]Ik wil graag dat jij je tijdens de fix aan onderstaande regels houdt:[/b:58ac34394e]
 • Helaas werkt LopSD niet, na het invullen van "2" bij de laatste stap, wordt het venster 1 seconde rood en verdwijnt daarna weer… Zal ik nu doorgaan met de volgende stappen?
 • Zowel Safety Scanner als MBAM hebben niks kunnen vinden.
  Hier het MBAM log:

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.51.2.1300
  www.malwarebytes.org

  Databaseversie: 7924

  Windows 6.1.7601 Service Pack 1
  Internet Explorer 9.0.8112.16421

  12-10-2011 16:45:25
  mbam-log-2011-10-12 (16-45-25).txt

  Scantype: Snelle scan
  Objecten gescand: 183562
  Verstreken tijd: 1 minuut/minuten, 25 seconde(n)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 0
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata geïnfecteerd: 0
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 0

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registerdata geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)
 • Heb je LopSD met administratorrechten opgestart en had je Eset gedeaktiveerd?
 • Jep, beide gedaan (had overigens ESET al geuninstalled en MSE geinstalleerd), maar de virusscanner was uitgeschakeld. Toen ik LopSD voor de eerste keer opstartte, viel hij dus weg en kreeg ik daarna een melding dat LopSD misschien niet goed geinstalleerd was.
 • Goede kans dat er nog delen van Eset aktief zijn!

  Als je dingen blijft doen buiten mij om, dan heeft het weinig zin met je door te gaan!

  Dus laat weten wat je nu wil doen.
 • Hallo Abraham54,

  Natuurlijk wil ik ervoor zorgen dat mijn pc weer malware - en spyware vrij is. Ik heb enkel en alleen ESET geuninstalled omdat er negatieve berichten over kwamen op dit forum. Graag zou ik met u weer verder willen gaan in het proces om mijn pc weer volledig te "cleanen". Ik weet alleen niet hoe ik deze delen van ESET dan zou moeten verwijderen (als die nog aanwezig zijn)

  Alvast bedankt!
 • Doe nu eerst het volgende:

  [b:59c3199961]Welk programma[/b:59c3199961]: sUbs [b:59c3199961]dds.scr[/b:59c3199961]
  [b:59c3199961]Waarvoor/waarom[/b:59c3199961]: DDS is een diagnosetool en maakt gebruik van scripts.
  [b:59c3199961]Moeilijkheidsgraad[/b:59c3199961]: Min of meer lastige voorbereidingsfase, dus lees alles eerst goed.
  [b:59c3199961]Downloadlokatie[/b:59c3199961]: Dit programma absoluut naar het bureaublad downloaden of anders eerst daar naar toe verplaatsen!
  [b:59c3199961]Download[/b:59c3199961] sUBs dds.scr [b:59c3199961]hier[/b:59c3199961]

  [img:59c3199961]http://img.photobucket.com/albums/v666/sUBs/dds_scr.gif[/img:59c3199961]

  [b:59c3199961]sUBs dds.scr gebruiken[/b:59c3199961]:
  [list:59c3199961][*:59c3199961][b:59c3199961]
 • Het is gelukt!

  Hierbij het DDS log:

  .
  DDS (Ver_2011-08-26.01) - NTFSAMD64
  Internet Explorer: 9.0.8112.16421
  Run by Kylian at 19:23:18 on 2011-10-12
  Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.4087.2786 [GMT 2:00]
  .
  AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {108DAC43-C256-20B7-BB05-914135DA5160}
  SP: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {ABEC4DA7-E46C-2F39-81B5-AA334E5D1BDD}
  SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
  .
  ============== Running Processes ===============
  .
  C:\Windows\system32\wininit.exe
  C:\Windows\system32\lsm.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS
  C:\Program Files\Microsoft Security Client\Antimalware\MsMpEng.exe
  C:\Windows\system32\atiesrxx.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
  C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService
  C:\Windows\system32\atieclxx.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
  C:\Windows\System32\spoolsv.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
  C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Windows\system32\taskhost.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
  C:\Windows\system32\WUDFHost.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Pro\DTAgent.exe
  C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Pro\DTShellHlp.exe
  C:\Advanced Wheel Mouse\wh_exec.exe
  E:\Muziek\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted
  C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil64_11_0_1_ActiveX.exe
  C:\Windows\system32\DllHost.exe
  C:\Windows\system32\DllHost.exe
  C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe
  C:\Windows\system32\conhost.exe
  C:\Windows\SysWOW64\cscript.exe
  C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
  .
  ============== Pseudo HJT Report ===============
  .
  uStart Page = hxxp://www.google.com/ig
  mStart Page = hxxp://startsear.ch/?aff=1
  uInternet Settings,ProxyOverride = *.local
  BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30c5-4d22-b7f9-0bbc1d38a37e} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL
  BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  BHO: Office Document Cache Handler: {b4f3a835-0e21-4959-ba22-42b3008e02ff} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL
  BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  TB: {7AC3E13B-3BCA-4158-B330-F66DBB03C1B5} - No File
  uRun: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
  uRun: [DAEMON Tools Pro Agent] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Pro\DTAgent.exe" -autorun
  mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "E:\Programma's\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  mRun: [WheelMouse] C:\ADVANC~1\wh_exec.exe
  mRun: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  mRun: [iTunesHelper] "E:\Muziek\iTunes\iTunesHelper.exe"
  mRun: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  StartupFolder: C:\Users\Kylian\AppData\Roaming\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\OPENOF~1.LNK - C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe
  mPolicies-explorer: NoActiveDesktop = 1 (0x1)
  mPolicies-explorer: NoActiveDesktopChanges = 1 (0x1)
  mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorAdmin = 5 (0x5)
  mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorUser = 3 (0x3)
  mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0)
  mPolicies-system: PromptOnSecureDesktop = 0 (0x0)
  IE: &Verzenden naar OneNote - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105
  IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000
  IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
  IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
  DPF: {40F576AD-8680-4F9E-9490-99D069CD665F} - hxxp://srtest-cdn.systemrequirementslab.com.s3.amazonaws.com/bin/sysreqlabdetect.cab
  DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_27-windows-i586.cab
  DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0027-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_27-windows-i586.cab
  DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_27-windows-i586.cab
  TCP: DhcpNameServer = 192.168.178.1
  TCP: Interfaces\{00660BC0-A435-4EA8-B01E-3FC72837B039} : DhcpNameServer = 192.168.178.1
  TCP: Interfaces\{56D203A8-3349-44EF-B051-4D4E231018EF} : DhcpNameServer = 192.168.178.1
  TCP: Interfaces\{56D203A8-3349-44EF-B051-4D4E231018EF}\4427161646C6F6F637 : DhcpNameServer = 192.168.178.1
  TCP: Interfaces\{67ECEE6F-9E9D-4679-8676-237F4D737D47} : DhcpNameServer = 192.168.178.1
  TCP: Interfaces\{73303659-67E1-4A67-B587-7377D280D4AF} : DhcpNameServer = 192.168.178.1
  TCP: Interfaces\{9E24876C-02F3-4731-99E8-60B0D08CF4A5} : DhcpNameServer = 192.168.178.1
  TCP: Interfaces\{A51D694F-B234-4AB2-AF12-56405FA85698} : DhcpNameServer = 192.168.178.1
  TCP: Interfaces\{B5395A06-18B9-4A5D-ABBA-0DC1192B1FD3} : DhcpNameServer = 192.168.178.1
  TCP: Interfaces\{C2275E96-ADD4-434D-909B-3168A95A5403} : DhcpNameServer = 192.168.178.1
  TCP: Interfaces\{C2275E96-ADD4-434D-909B-3168A95A5403}\64259445A51224F6870264F6E60275C414E40273137303 : DhcpNameServer = 192.168.178.1
  TCP: Interfaces\{E3F9F169-EF99-4388-81E9-4BF3D419A1A6} : DhcpNameServer = 192.168.178.1
  TCP: Interfaces\{E3F9F169-EF99-4388-81E9-4BF3D419A1A6}\4427161646C6F6F637 : DhcpNameServer = 192.168.178.1
  Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
  Handler: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
  SEH: Groove GFS Stub Execution Hook: {b5a7f190-dda6-4420-b3ba-52453494e6cd} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL
  {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}
  {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}
  {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}
  {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}
  {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}
  TB-X64: {7AC3E13B-3BCA-4158-B330-F66DBB03C1B5} - No File
  mRun-x64: [Adobe Reader Speed Launcher] "E:\Programma's\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  mRun-x64: [WheelMouse] C:\ADVANC~1\wh_exec.exe
  mRun-x64: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  mRun-x64: [iTunesHelper] "E:\Muziek\iTunes\iTunesHelper.exe"
  mRun-x64: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  SEH-X64: {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}: Groove GFS Stub Execution Hook
  .
  ============= SERVICES / DRIVERS ===============
  .
  R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys –> C:\Windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [?]
  R1 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\MpFilter.sys –> C:\Windows\system32\DRIVERS\MpFilter.sys [?]
  R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys –> C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [?]
  R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;C:\Windows\system32\atiesrxx.exe –> C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [?]
  R3 amdkmdag;amdkmdag;C:\Windows\system32\DRIVERS\atipmdag.sys –> C:\Windows\system32\DRIVERS\atipmdag.sys [?]
  R3 amdkmdap;amdkmdap;C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys –> C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [?]
  R3 MpNWMon;Microsoft Malware Protection Network Driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\MpNWMon.sys –> C:\Windows\system32\DRIVERS\MpNWMon.sys [?]
  R3 netr7364;Sitecom RT73-stuurprogramma voor draadloze netwerken voor Vista;C:\Windows\system32\DRIVERS\netr7364.sys –> C:\Windows\system32\DRIVERS\netr7364.sys [?]
  R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys –> C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [?]
  R3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys –> C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [?]
  R3 whfltr2k;WheelMouse USB Lower Filter Driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\whfltr2k.sys –> C:\Windows\system32\DRIVERS\whfltr2k.sys [?]
  S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]
  S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 138576]
  S2 gupdate;Google Update Service (gupdate);C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-6-23 136176]
  S2 LVPrcS64;Process Monitor;c:\program files\common files\logishrd\lvmvfm\LVPrcSrv.exe –> c:\program files\common files\logishrd\lvmvfm\LVPrcSrv.exe [?]
  S3 AtiHDAudioService;ATI Function Driver for HD Audio Service;C:\Windows\system32\drivers\AtihdW76.sys –> C:\Windows\system32\drivers\AtihdW76.sys [?]
  S3 CamDrL64;Logitech QuickCam Pro 3000(PID_08B0);C:\Windows\system32\DRIVERS\CamDrL64.sys –> C:\Windows\system32\DRIVERS\CamDrL64.sys [?]
  S3 dc21x4vm;dc21x4vm;C:\Windows\system32\DRIVERS\dc21x4vm.sys –> C:\Windows\system32\DRIVERS\dc21x4vm.sys [?]
  S3 ENTECH64;ENTECH64;\??\C:\Windows\system32\DRIVERS\ENTECH64.sys –> C:\Windows\system32\DRIVERS\ENTECH64.sys [?]
  S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-6-23 136176]
  S3 hitmanpro35;Hitman Pro 3.5 Support Driver;\??\C:\Windows\system32\drivers\hitmanpro35.sys –> C:\Windows\system32\drivers\hitmanpro35.sys [?]
  S3 LVUSBS64;Logitech USB Monitor Filter;C:\Windows\system32\drivers\LVUSBS64.sys –> C:\Windows\system32\drivers\LVUSBS64.sys [?]
  S3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2011-6-12 51740536]
  S3 netr28ux;Compact Wireless-G USB Network Adapter;C:\Windows\system32\DRIVERS\netr28ux.sys –> C:\Windows\system32\DRIVERS\netr28ux.sys [?]
  S3 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;C:\Windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys –> C:\Windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [?]
  S3 NisSrv;Microsoft Network Inspection;C:\Program Files\Microsoft Security Client\Antimalware\NisSrv.exe [2011-4-27 288272]
  S3 ose64;Office 64 Source Engine;C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-1-9 174440]
  S3 osppsvc;Office Software Protection Platform;C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-1-9 4925184]
  S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys –> C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [?]
  S3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;C:\Windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys –> C:\Windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys [?]
  S3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe –> C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [?]
  .
  =============== File Associations ===============
  .
  .txt=
  .
  =============== Created Last 30 ================
  .
  2011-10-12 15:45:21 69000 —-a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{1F4134BB-8AA9-4647-BBE0-9D2AB481C998}\offreg.dll
  2011-10-12 15:45:19 9049936 —-a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{1F4134BB-8AA9-4647-BBE0-9D2AB481C998}\mpengine.dll
  2011-10-12 15:04:54 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{462A190D-4E63-473A-A4D8-D14084D08505}
  2011-10-12 15:04:42 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{1DA3531F-8ACA-4813-AB31-1B9977EEC16E}
  2011-10-12 14:31:05 9049936 —-a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll
  2011-10-12 14:30:39 917840 ——w- C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{7C25EB5D-FDC5-40A4-8C74-6925B096A2B6}\gapaengine.dll
  2011-10-12 14:29:54 ——– d—–w- C:\Lop SD
  2011-10-12 14:28:23 ——– d—–w- C:\Program Files (x86)\Microsoft Security Client
  2011-10-12 14:28:11 ——– d—–w- C:\Program Files\Microsoft Security Client
  2011-10-12 14:25:30 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{2BCE14F0-A90A-4C42-9DE2-A9D15126AE27}
  2011-10-12 14:25:18 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{FE1C2565-7469-485F-984F-28B980709604}
  2011-10-12 13:55:25 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{1AA53AB9-595B-4BBB-9A04-9219BEF0EED5}
  2011-10-12 13:55:14 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{85736153-56E2-4040-94FA-8468D5F85EAA}
  2011-10-12 13:55:11 414368 —-a-w- C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl
  2011-10-12 13:41:31 388096 —-a-r- C:\Users\Kylian\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe
  2011-10-12 13:41:31 ——– d—–w- C:\Program Files (x86)\Trend Micro
  2011-10-12 11:33:44 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{934F71F8-8721-48E9-9F2F-6CDF8CE64684}
  2011-10-12 11:33:34 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{AD7FB132-3164-429A-9667-21ED79A9F43A}
  2011-10-12 08:45:24 ——– d—–w- C:\Windows\SysWow64\wbem\en-US
  2011-10-12 08:45:23 ——– d—–w- C:\Windows\System32\wbem\en-US
  2011-10-12 08:31:38 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{E15BDA55-E27C-46AB-BF4A-55A098266E5C}
  2011-10-12 08:31:28 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{17EEA76B-7070-42AE-8A2A-44B268801E19}
  2011-10-12 06:33:23 9049936 —-a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{14EE54EE-4A3F-4115-8FB9-407FFC2CF8F4}\mpengine.dll
  2011-10-12 06:32:43 3138048 —-a-w- C:\Windows\System32\win32k.sys
  2011-10-12 06:32:41 613888 —-a-w- C:\Windows\System32\psisdecd.dll
  2011-10-12 06:32:40 75776 —-a-w- C:\Windows\SysWow64\psisrndr.ax
  2011-10-12 06:32:40 465408 —-a-w- C:\Windows\SysWow64\psisdecd.dll
  2011-10-12 06:32:40 108032 —-a-w- C:\Windows\System32\psisrndr.ax
  2011-10-12 06:32:39 861696 —-a-w- C:\Windows\System32\oleaut32.dll
  2011-10-12 06:32:39 571904 —-a-w- C:\Windows\SysWow64\oleaut32.dll
  2011-10-12 06:32:39 331776 —-a-w- C:\Windows\System32\oleacc.dll
  2011-10-12 06:32:39 233472 —-a-w- C:\Windows\SysWow64\oleacc.dll
  2011-10-11 18:33:10 ——– d—–w- C:\Program Files (x86)\vShare.tv plugin
  2011-10-11 13:03:40 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{90130A68-898A-490D-ABCD-61B6ABB68A88}
  2011-10-11 13:03:30 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{B2B96835-8720-4148-BE36-0F35E864A91A}
  2011-10-11 06:56:27 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{E153A9D3-4AE2-43B1-AD3E-96918EF78070}
  2011-10-11 06:56:16 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{AEB72C7A-DC5D-4CE0-9450-9656CF68BEC4}
  2011-10-10 12:42:15 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{162C4457-7D4B-4674-B21A-13CB71578485}
  2011-10-10 12:42:04 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{F392EE6B-8B02-42AF-955B-77E5D0F6C904}
  2011-10-09 08:20:14 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{7B0DC68A-353B-4AD0-910B-DAF1D3E70769}
  2011-10-09 08:20:04 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{61B97AA1-40A2-4F77-AA77-E664F13F8BDA}
  2011-10-09 07:48:30 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{C7B5A525-47FC-495B-B78A-0902EE3BFA7E}
  2011-10-09 07:48:20 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{CF567B43-F077-4201-A235-5C706CE33426}
  2011-10-08 20:01:58 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{E70175CE-8EC4-4140-B0A5-ED440BC1C48F}
  2011-10-08 20:01:48 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{218F9159-D11C-451E-90F0-F6597216B1D7}
  2011-10-08 19:17:26 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{C95FA776-3F5F-4A76-93D5-D64879B07E1E}
  2011-10-08 19:17:16 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{5578178C-1E49-4A8A-A6B9-F3A97C2DAB82}
  2011-10-08 17:40:36 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{DEAFCA60-2FE9-4A1C-A271-049DEC09B4F1}
  2011-10-08 17:40:24 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{14E29B9D-4F22-4795-98FF-25F00EF46223}
  2011-10-08 16:26:50 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{B16F9218-6E57-4724-8292-501C4B4FC45D}
  2011-10-08 16:26:40 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{06671280-525F-412E-AB71-494BFF19BE9E}
  2011-10-08 14:43:38 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{E6B24AB0-129C-4188-B083-A91E48C2B729}
  2011-10-08 14:43:28 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{C6B40CE0-DFDC-4ACD-A0BD-15CF305E9074}
  2011-10-08 08:17:33 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{D33056EB-1C63-49EA-BFFF-45B79110651E}
  2011-10-08 08:17:22 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{C477CD54-781F-4130-96EA-340DA20F00A1}
  2011-10-07 22:11:21 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{3AAFC060-883C-4985-A97A-3D6C5673CA97}
  2011-10-07 22:11:11 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{B5EFB818-F5DB-4FDF-8E01-02D9BC7CF676}
  2011-10-07 18:39:25 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{095A3490-4678-4BB3-A6C0-56007F150181}
  2011-10-07 18:39:14 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{15CCCBE1-1F60-428B-8EC0-8E5D301A0B17}
  2011-10-07 17:45:18 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{550402E4-6CC0-42FE-8A00-B5037FDEE1B9}
  2011-10-07 17:45:08 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{9108A6EA-128B-498F-94D2-892083AE88F4}
  2011-10-07 16:00:54 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{989FBFF0-A9F3-409A-9EE6-DC5517C3A1C7}
  2011-10-07 16:00:43 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{68597AFF-5564-41F0-A113-0BFD739BBAA3}
  2011-10-07 12:44:49 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{FD8250D8-1864-4CD1-8BC2-508A4E70F5E9}
  2011-10-07 12:44:38 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{9DC51EA3-053B-4565-9426-15CEE39784B8}
  2011-10-06 17:32:10 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{8291459E-5256-463A-8E88-496378D75025}
  2011-10-06 17:32:00 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{BBC1D1EE-6DA4-46A9-BB72-4F3839E721FD}
  2011-10-06 15:12:44 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{D7A127A2-47AF-47D3-BA21-589829728CE9}
  2011-10-06 15:12:22 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{00527503-F71C-46FF-B820-C19F9CEC661D}
  2011-10-05 19:39:06 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{0A37A416-C323-4339-9080-AB161B88944A}
  2011-10-05 19:38:54 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{F23F0570-B77B-483D-B049-A3EC43F436D0}
  2011-10-05 17:22:36 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{2C7B46AA-8414-40C2-A166-C5A1F33B7C8B}
  2011-10-05 17:22:13 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{E31FF7B9-FF86-4018-9894-10DA2E1A2867}
  2011-10-05 15:37:51 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{4E6B9D4A-48AE-4B32-A67B-D5846E6F300B}
  2011-10-05 15:37:32 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{741499BB-0409-4118-A60B-24E69A9D7E5F}
  2011-10-05 06:07:25 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{F8DE20AD-94C4-4CBD-9224-780102C688D8}
  2011-10-05 06:07:13 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{603010DF-8B3F-4CB6-A913-C850A3EEED46}
  2011-10-04 19:35:20 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{C1A62101-5D3B-4107-ADB8-2786E377CC13}
  2011-10-04 19:35:09 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{4F53DE31-2AC1-4440-8C1C-BAFC43FC6B01}
  2011-10-04 15:14:23 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{7590FFBA-F574-4D61-83D7-53E48F692B23}
  2011-10-04 15:14:10 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{D6CB4D0B-8C00-4998-80DD-36742FCD6A1B}
  2011-10-03 19:00:50 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{701F1B9D-E315-4E47-A444-96016F0F3407}
  2011-10-03 19:00:37 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{E0ACC82C-4739-4AEC-BD42-00F4EF4AFF06}
  2011-10-03 15:32:17 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{7E583F6D-61BD-4D03-9C54-6D4231733DFB}
  2011-10-03 15:32:05 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{9CEE4A4D-BBDC-470F-8BAE-F5DB798B2707}
  2011-10-03 14:36:31 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{B24F2C7C-BCEB-435B-AC4C-156CAD80B646}
  2011-10-03 14:36:19 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{B6291043-F7D0-4D1A-B613-7ACF502779B4}
  2011-10-02 15:05:46 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{D8DD571E-6E10-486D-9C9E-E8777CE91A21}
  2011-10-02 15:05:23 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{12CB123F-9CD0-4A82-BD5F-240E07A4E7D7}
  2011-10-02 08:28:57 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{B15AE65C-F455-4B8F-99EE-4A0D2B1C8074}
  2011-10-02 08:28:45 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{69BD06C0-B2A2-4B10-A83D-D4F89954E474}
  2011-10-01 15:52:26 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{7704CC02-F5E7-49F7-9A2F-93C0B7E6FA06}
  2011-10-01 15:52:15 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{EADD3425-C165-44B0-A0C8-D04D184768EF}
  2011-10-01 08:25:14 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{45FCD092-8555-470A-BCD2-C97ED434757E}
  2011-10-01 08:25:03 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{1E5F13A5-8421-4C36-9BCD-0CA7F8C879E5}
  2011-10-01 06:46:27 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{764FE024-ADD6-4ACD-B21E-4D70A3D5D4A4}
  2011-10-01 06:46:17 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{32D2D97A-32BB-4EED-9ECB-06674892AAD8}
  2011-09-30 16:08:25 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{E89EDB36-7B6E-41AF-B423-393FED3CBEAF}
  2011-09-30 16:08:13 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{4CFFE0FC-97FB-4C06-8F0E-4D935D63855F}
  2011-09-30 05:08:40 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{3ED5032B-4B1E-4D14-903F-513FDA5ADE8F}
  2011-09-30 05:08:28 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{690D3C5A-8650-4626-92D7-42C9C861AEB7}
  2011-09-29 15:54:39 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{36794A37-5E1F-4CC5-AC7F-56806B833DCB}
  2011-09-29 15:54:26 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{31A6EFCB-7182-4299-9B7B-DDB9A3D8B0A3}
  2011-09-28 21:10:36 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{D1B5F532-3A42-43C0-A2A2-7734875129D4}
  2011-09-28 21:10:25 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{DFF61D1F-6A37-4825-A946-A37030B51BB7}
  2011-09-28 17:27:05 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{A691F974-35BC-4DE2-AF4E-826E36093C77}
  2011-09-28 17:26:54 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{BED607B2-C26F-4BDA-A2C4-0193C5E80FD8}
  2011-09-28 15:40:04 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{ED3E3CA9-3DC4-4A6D-BCE0-834C9DF0D1D3}
  2011-09-28 15:39:52 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{FF18E285-3C4F-48CB-9270-13DFD8B1AF11}
  2011-09-27 19:01:42 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{19E8CA5F-0555-4BBD-9ABF-8542302AB3DF}
  2011-09-27 19:01:31 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{01FCF4A7-AD97-41CB-BC45-3F855D1D0331}
  2011-09-27 18:15:48 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{BDE4ED24-8FA5-453C-A3AA-085D99950E1D}
  2011-09-27 18:15:37 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{2EBFF584-E7BA-4D94-9DE6-344002F1FD22}
  2011-09-27 16:36:23 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{2D4F0CDE-1E2A-4A7D-A636-E7490CDEA18E}
  2011-09-27 16:36:12 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{05FBEF63-8256-442B-A34F-0B4E16FE1A2D}
  2011-09-26 15:16:26 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{91B515DA-7424-4FD0-8B4A-331BA7DEC68D}
  2011-09-26 15:16:04 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{1069D3A1-B2AF-4984-BB4D-0DB1CF3FAEAD}
  2011-09-25 16:05:16 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{CD7FC130-BA85-475B-BB93-42FFA5537FAE}
  2011-09-25 16:04:54 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{C01F8623-1DFA-41B2-BFA1-F291C5A18182}
  2011-09-25 11:57:01 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{B7263C4C-2BF3-40FC-9DC4-A745C8D831AA}
  2011-09-25 11:56:50 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{C7280D9B-124A-4E92-BC32-8C1DCC0F2B81}
  2011-09-25 10:05:12 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{C34C8507-F0DA-4D43-897C-606BAE361D22}
  2011-09-25 10:05:01 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{59333B24-4B09-4FA0-B7FA-BB940CE5929F}
  2011-09-25 09:05:34 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{25B921E3-0D10-4D72-824D-FE4CADA86552}
  2011-09-25 09:05:22 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{0BD020C2-D533-4539-92FD-8B9902523F45}
  2011-09-25 08:46:23 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{D4650747-1948-4C12-9F07-62AE88D2DF8F}
  2011-09-25 08:46:11 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{3B5B27E5-08A2-43C9-998F-B1EB190498A3}
  2011-09-25 06:51:55 ——– d—–w- C:\Program Files\iTunes
  2011-09-25 06:51:55 ——– d—–w- C:\Program Files\iPod
  2011-09-25 06:50:06 ——– d—–w- C:\Program Files\Bonjour
  2011-09-25 06:50:06 ——– d—–w- C:\Program Files (x86)\Bonjour
  2011-09-25 06:47:19 159744 —-a-w- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin7.dll
  2011-09-25 06:47:19 159744 —-a-w- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin6.dll
  2011-09-25 06:47:19 159744 —-a-w- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin5.dll
  2011-09-25 06:47:19 159744 —-a-w- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin4.dll
  2011-09-25 06:47:19 159744 —-a-w- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin3.dll
  2011-09-25 06:47:19 159744 —-a-w- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin2.dll
  2011-09-25 06:47:19 159744 —-a-w- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin.dll
  2011-09-25 06:41:25 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{13BD2F40-D26F-493A-8D92-94BCD780CFE5}
  2011-09-25 06:41:14 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{0FB9977C-6469-469E-A963-1F3CA867E7B7}
  2011-09-24 16:04:48 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{0244617E-1008-4336-9917-CE0EAF94118C}
  2011-09-24 16:04:38 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{3E3AD3A7-C815-4461-ABA3-1592ACCCF373}
  2011-09-24 12:03:56 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{D5666AEA-4E61-4A0D-B7A7-96473E942F7C}
  2011-09-24 12:03:41 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{182AD086-83C3-4093-A115-3D3A89DE606D}
  2011-09-24 11:21:39 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{A97A4BC8-3ECC-4CCD-9DB9-27A5F09ED747}
  2011-09-24 11:21:28 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{DD5392D3-BEEE-4528-AF59-649BAE372DA1}
  2011-09-24 08:41:10 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{FB77D4FC-80BD-4A29-A0F7-EC4E94B3A952}
  2011-09-24 08:40:59 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{BBCD7FBC-CC4C-44F1-AEB7-859110043971}
  2011-09-23 18:13:54 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{75DDD89B-CC90-4B48-87AE-67040BA28F5C}
  2011-09-23 18:13:41 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{6E42FA83-776A-4DBF-808D-628B99C0CB99}
  2011-09-22 15:11:57 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{6F8A56C6-91B3-4C99-8795-72B5A36A2BD6}
  2011-09-22 15:10:50 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{6D265801-FD93-47C2-84A4-2C8BD12CBC89}
  2011-09-21 15:15:41 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{AF027FFB-2FA4-44A4-9B33-0F6DF68C7C2B}
  2011-09-21 15:15:31 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{E7BE072C-56F8-420D-A749-E84636187581}
  2011-09-20 16:10:24 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{AF6A173F-0DCD-434C-B329-DC8DA791FEE3}
  2011-09-20 16:10:12 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{C0A8D5F3-9D3E-48A0-B39C-9944406EC84B}
  2011-09-19 18:48:57 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{E4F82D3F-2EB5-4033-99B4-06DCC80965CF}
  2011-09-19 18:48:46 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{EBE9C420-6054-4A94-A45C-53078F39CDA1}
  2011-09-19 16:41:07 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{6766A90A-A675-4488-A32E-B93158B79491}
  2011-09-19 16:40:56 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{82FCE0FB-895F-49F7-877A-6C7D36F77674}
  2011-09-19 14:48:29 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{976A75D7-F0D9-4332-A436-5609AEE676E8}
  2011-09-19 14:48:18 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{94EC69D8-C674-4FDE-8FEE-7DBB4A0C2B17}
  2011-09-18 18:51:11 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{E841C675-3D63-471D-A574-AEC1C74CF05F}
  2011-09-18 18:51:00 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{B43612FF-52D1-491D-B683-D9B2FC85A8AF}
  2011-09-18 16:28:53 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{D788FF8E-9E13-4393-ACE2-955B263B96D7}
  2011-09-18 16:28:30 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{798C001D-1170-4781-8D30-F86D3B9D88A1}
  2011-09-18 14:47:10 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{BAC16FC6-EB61-453C-BB17-42D599233D05}
  2011-09-18 14:46:48 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{92847015-18D3-46C7-87E0-FB9FBDEDAE1F}
  2011-09-17 14:03:50 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{6BA7C722-3B40-4C24-8CBF-6FEB5EA067C7}
  2011-09-17 14:03:26 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{EFA3D048-B13A-493B-B38D-583028155C20}
  2011-09-17 07:35:59 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{DF6A915D-B93F-4784-A079-03F579F9C139}
  2011-09-17 07:35:47 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{0216176E-938E-4E6A-A81F-BAB8EEE8D276}
  2011-09-17 07:16:31 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Roaming\Ezsuo
  2011-09-17 07:16:31 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Roaming\Aqcer
  2011-09-16 18:22:31 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{AA2267E1-6FA5-4770-A81D-1E4D6854A9DB}
  2011-09-16 18:22:20 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{4FFB8722-B70D-4B3B-9412-DA6EE0B0495A}
  2011-09-15 21:57:24 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{47425A24-E68E-4366-91A8-64A21CC5C6BC}
  2011-09-15 21:57:13 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{94A43AB8-C40E-40D0-B628-43FCA70CA36D}
  2011-09-15 20:08:11 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{92D32BA2-0DA1-4F5D-A37E-67A7AAE37EC1}
  2011-09-15 20:08:00 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{71536E84-03D6-4723-B9DC-2AF52521FF04}
  2011-09-14 18:35:50 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{CE882D70-A826-403D-B230-A113E22FBC63}
  2011-09-14 18:35:39 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{AFA47A81-4B90-476E-98AF-2B9E8236F549}
  2011-09-14 17:46:03 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{7A7F3A73-1DAD-4F4B-91CA-C9DB55FE40DD}
  2011-09-14 17:45:53 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{DFF95CC1-549A-4A8E-BFFD-1CEEA10883FB}
  2011-09-14 14:54:57 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{45C26F4D-AF71-442B-B4CF-29C4F2F09845}
  2011-09-14 14:54:04 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{3062B531-4B2E-485A-B774-CAF720A7536F}
  2011-09-13 16:05:08 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{0AECA2AE-B96C-4B1C-876C-B6C6B0D3D0EA}
  2011-09-13 16:04:56 ——– d—–w- C:\Users\Kylian\AppData\Local\{C0170D66-9682-4EB0-9A10-8ECAC61FA71A}
  .
  ==================== Find3M ====================
  .
  2011-08-31 15:00:50 25416 —-a-w- C:\Windows\System32\drivers\mbam.sys
  2011-08-02 15:28:12 272448 —-a-w- C:\Windows\System32\drivers\dtsoftbus01.sys
  2011-07-19 03:05:24 472808 —-a-w- C:\Windows\SysWow64\deployJava1.dll
  2011-07-16 05:41:50 362496 —-a-w- C:\Windows\System32\wow64win.dll
  2011-07-16 05:41:49 243200 —-a-w- C:\Windows\System32\wow64.dll
  2011-07-16 05:41:49 13312 —-a-w- C:\Windows\System32\wow64cpu.dll
  2011-07-16 05:39:10 16384 —-a-w- C:\Windows\System32\ntvdm64.dll
  2011-07-16 05:37:12 421888 —-a-w- C:\Windows\System32\KernelBase.dll
  2011-07-16 04:29:19 14336 —-a-w- C:\Windows\SysWow64\ntvdm64.dll
  2011-07-16 04:26:00 44032 —-a-w- C:\Windows\apppatch\acwow64.dll
  2011-07-16 04:25:37 25600 —-a-w- C:\Windows\SysWow64\setup16.exe
  2011-07-16 04:24:23 5120 —-a-w- C:\Windows\SysWow64\wow32.dll
  2011-07-16 04:24:22 272384 —-a-w- C:\Windows\SysWow64\KernelBase.dll
  2011-07-16 02:21:44 7680 —-a-w- C:\Windows\SysWow64\instnm.exe
  2011-07-16 02:21:41 2048 —-a-w- C:\Windows\SysWow64\user.exe
  2011-07-16 02:17:19 6144 —ha-w- C:\Windows\SysWow64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
  2011-07-16 02:17:19 4608 —ha-w- C:\Windows\SysWow64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
  2011-07-16 02:17:19 3584 —ha-w- C:\Windows\SysWow64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
  2011-07-16 02:17:19 3072 —ha-w- C:\Windows\SysWow64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
  .
  ============= FINISH: 19:23:37,87 ===============
 • Hierbij het Attach logje:

  UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.
  IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT
  .
  DDS (Ver_2011-08-26.01)
  .
  Microsoft Windows 7 Home Premium
  Boot Device: \Device\HarddiskVolume1
  Install Date: 16-12-2009 16:57:36
  System Uptime: 12-10-2011 16:52:00 (3 hours ago)
  .
  Motherboard: MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD | | P55-GD65 (MS-7583)
  Processor: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz | CPU 1 | 2801/133mhz
  .
  ==== Disk Partitions =========================
  .
  C: is FIXED (NTFS) - 100 GiB total, 30,221 GiB free.
  D: is FIXED (NTFS) - 20 GiB total, 13,689 GiB free.
  E: is FIXED (NTFS) - 812 GiB total, 597,501 GiB free.
  F: is CDROM (UDF)
  G: is CDROM (CDFS)
  H: is Removable
  I: is CDROM (CDFS)
  K: is Removable
  .
  ==== Disabled Device Manager Items =============
  .
  Class GUID: {ff646f80-8def-11d2-9449-00105a075f6b}
  Description: pcouffin device for Amd 64 bits systems
  Device ID: ROOT\PCOUFFIN\0000
  Manufacturer: VSO Software
  Name: pcouffin device for Amd 64 bits systems
  PNP Device ID: ROOT\PCOUFFIN\0000
  Service: pcouffin
  .
  ==== System Restore Points ===================
  .
  RP562: 8-10-2011 9:53:34 - Windows Update
  RP563: 12-10-2011 8:33:00 - Windows Update
  RP564: 12-10-2011 15:41:02 - Installed HiJackThis
  .
  ==== Installed Programs ======================
  .
  7-Zip 4.65
  Adobe Flash Player 10 Plugin
  Adobe Media Player
  Adobe Reader 9.3 - Nederlands
  Apple Application Support
  Apple Software Update
  µTorrent
  Catalyst Control Center InstallProxy
  D3DX10
  DAEMON Tools Pro
  FIFA 12 © EA version 1
  Google Earth
  Google Update Helper
  Grand Theft Auto IV
  HiJackThis
  James Bond 007: Nightfire
  Java Auto Updater
  Java(TM) 6 Update 27
  K-Lite Codec Pack 5.6.1 (Full)
  Logitech Video Enumerator
  Logitech® Camera-stuurprogramma
  MAGIX Ringtone Maker 2 silver (US)
  Malwarebytes' Anti-Malware versie 1.51.2.1300
  Microsoft Silverlight
  Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]
  Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
  Microsoft Visual C++ 2008 ATL Update kb973924 - x86 9.0.30729.4148
  Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - KB2467174 - x86 9.0.30729.5570
  Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022
  Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17
  Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161
  Microsoft WSE 3.0 Runtime
  Microsoft XML Parser
  Mozilla Thunderbird (3.1.15)
  MSVCRT
  MSXML 4.0 SP2 (KB954430)
  MSXML 4.0 SP2 (KB973688)
  MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK
  NVIDIA PhysX
  OpenAL
  QuickTime
  Rapture3D 2.3.22 Game
  Security Update for CAPICOM (KB931906)
  Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2160841)
  Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2446708)
  Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2478663)
  Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2518870)
  Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2539636)
  Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2572078)
  Security Update for Taalpakket voor Microsoft .NET Framework 4 Client Profile - NLD (KB2478663)
  Security Update for Taalpakket voor Microsoft .NET Framework 4 Client Profile - NLD (KB2518870)
  SopCast 3.2.8
  System Requirements Lab CYRI
  Ubisoft Game Launcher
  Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2468871)
  Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2473228)
  Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2533523)
  Visual C++ 8.0 Runtime Setup Package (x64)
  VLC media player 1.0.5
  Windows Live Communications Platform
  Windows Live Essentials
  Windows Live Installer
  Windows Live Messenger
  Windows Live Movie Maker
  Windows Live Photo Common
  Windows Live Photo Gallery
  Windows Live PIMT Platform
  Windows Live SOXE
  Windows Live SOXE Definitions
  Windows Live Sync
  Windows Live UX Platform
  Windows Live UX Platform Language Pack
  Windows Media Player Firefox Plugin
  Xvid 1.1.3 final uninstall
  .
  ==== End Of File ===========================
 • Eset schijnt deze keer goed gedeïnstalleerd te zijn!

  [b:33c06eab67]Welk programma[/b:33c06eab67]: Defogger
  [b:33c06eab67]Waarvoor/waarom[/b:33c06eab67]: Tool om CD-emulator-software te de-aktiveren dan wel weer te re-aktiveren
  [b:33c06eab67]Moeilijkheidsgraad[/b:33c06eab67]: geen.

  Download [b:33c06eab67]Defogger[/b:33c06eab67] naar of herplaats het tool naar jouw bureaublad.
  [list:33c06eab67][*:33c06eab67]Dubbelklik op Defogger.exe om de tool te starten.
  [*:33c06eab67]In het scherm dat verschijnt klik je op de knop "Disable".
  [*:33c06eab67]In het volgende scherm klik je op Ja (Yes) om verder te gaan.
  [*:33c06eab67]Wacht vervolgens tot je de melding 'Finished' krijgt en klik in dat scherm op "Ok".
  [*:33c06eab67]Indien DeFogger vraagt om de computer te herstarten doe je dit.[/list:u:33c06eab67]
  [quote:33c06eab67][b:33c06eab67]N.B.[/b:33c06eab67] Krijg je een foutmelding wanneer je Defogger gebruikt, dan zoek je op het bureaublad naar het bestand [b:33c06eab67]defogger_disable [/b:33c06eab67]en post je de inhoud van dit bestand.[/quote:33c06eab67]

  De CD-emulator-software kan je weer inschakelen met behulp van Defogger door wederom het tool te starten en op de knop "Re-enable" te klikken.
  Echter, dit doe je pas wanneer we volledig klaar zijn met de computerfix.


  [b:33c06eab67]Welk programma[/b:33c06eab67]: ComboFix
  [b:33c06eab67]Waarvoor/waarom[/b:33c06eab67]: Zeer specialistische scanner om Windows diepgaand te onderzoeken
  en zo mogelijk op te schonen.
  [b:33c06eab67]Moeilijkheidsgraad[/b:33c06eab67]: Min of meer lastige voorbereidingsfase, dus lees alles eerst goed.
  [b:33c06eab67]Downloadlokatie[/b:33c06eab67]: Dit programma absoluut naar het bureaublad downloaden!
  [b:33c06eab67]Download ComboFix via één van deze locaties[/b:33c06eab67]:
  [list:33c06eab67][*:33c06eab67][b:33c06eab67]Bleepingcomputer[/b:33c06eab67]
  [*:33c06eab67][b:33c06eab67]ForoSpyware[/b:33c06eab67]
  [*:33c06eab67][b:33c06eab67]Geekstogo[/b:33c06eab67][/list:u:33c06eab67]
  [b:33c06eab67]Hier[/b:33c06eab67] zie je hoe je ComboFix moet gebruiken.

  Antivirusprogramma en actieve malwarescanners dienen al voor de ComboFix start gedeaktiveert zijn!
  [b:33c06eab67]Hier[/b:33c06eab67] en [b:33c06eab67]hier[/b:33c06eab67] vindt je gegevens hoe antivirusprogramma's en spywarescanners te deaktiveren.

  [b:33c06eab67]Voor alle duidelijkheid nogmaals[/b:33c06eab67]: ComboFix dient vanaf het bureaublad gestart te worden.

  [b:33c06eab67]Opmerkingen[/b:33c06eab67]:
  [list:33c06eab67][*:33c06eab67] Bij gebruik van Windows XP zal er mogelijk gevraagd worden, om de "Recovery Console" te installeren! Sta dit dan toe (hiervoor is een actieve internet verbinding vereist).
  [*:33c06eab67]Vista- en Windows 7 gebruikers starten Combofix op via rechtsklik met Administratorrechten.
  [*:33c06eab67]Alle openstaande programma's en webpagina's dienen afgesloten te zijn.[/list:u:33c06eab67]
  [b:33c06eab67]ComboFix is opgestart[/b:33c06eab67]:
  [list:33c06eab67][*:33c06eab67]Niet in het zwarte venster klikken, hierdoor kan ComboFix of zelfs Windows geheel "bevriezen"!
  [*:33c06eab67]Combofix sluit tijdens de scan de internet verbinding – probeer deze tussentijds niet te herstellen!
  [*:33c06eab67]Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw opgestart moet worden, dit is normaal.
  [*:33c06eab67]Wanneer ComboFix gereed is, zal het het een logbestand voor je maken.
  [*:33c06eab67]Post de inhoud van dit logbestand in je volgende bericht.
  [*:33c06eab67]Indien het log niet opstart, is dit terug tevinden in C:\ComboFix.txt[/list:u:33c06eab67]
  [b:33c06eab67]Belangrijke opmerking[/b:33c06eab67]:
  [list:33c06eab67][*:33c06eab67][b:33c06eab67]
 • ComboFix Logje

  ComboFix 11-10-12.01 - Kylian 12-10-2011 20:29:41.1.8 - x64
  Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.4087.2891 [GMT 2:00]
  Gestart vanuit: c:\users\Kylian\Desktop\ComboFix.exe
  SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
  .
  .
  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  C:\prefs.js
  c:\users\Kylian\AppData\Roaming\inst.exe
  c:\users\Kylian\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\OpenOffice.org 3.2 .lnk
  c:\windows\IsUn0413.exe
  c:\windows\ST6UNST.000
  .
  .
  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2011-09-12 to 2011-10-12 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  2011-10-12 14:29 . 2011-10-12 18:09 ——– d—–w- C:\Lop SD
  2011-10-12 14:28 . 2011-10-12 18:09 ——– d—–w- c:\program files\Microsoft Security Client
  2011-10-12 08:45 . 2011-10-12 08:45 ——– d—–w- c:\windows\SysWow64\wbem\en-US
  2011-10-12 08:45 . 2011-10-12 08:45 ——– d—–w- c:\windows\system32\wbem\en-US
  2011-10-12 06:33 . 2011-09-13 00:26 9049936 —-a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{14EE54EE-4A3F-4115-8FB9-407FFC2CF8F4}\mpengine.dll
  2011-10-12 06:32 . 2011-09-06 03:03 3138048 —-a-w- c:\windows\system32\win32k.sys
  2011-10-12 06:32 . 2011-08-17 05:26 613888 —-a-w- c:\windows\system32\psisdecd.dll
  2011-10-12 06:32 . 2011-08-17 05:25 108032 —-a-w- c:\windows\system32\psisrndr.ax
  2011-10-12 06:32 . 2011-08-17 04:24 465408 —-a-w- c:\windows\SysWow64\psisdecd.dll
  2011-10-12 06:32 . 2011-08-17 04:19 75776 —-a-w- c:\windows\SysWow64\psisrndr.ax
  2011-10-12 06:32 . 2011-08-27 05:37 861696 —-a-w- c:\windows\system32\oleaut32.dll
  2011-10-12 06:32 . 2011-08-27 05:37 331776 —-a-w- c:\windows\system32\oleacc.dll
  2011-10-12 06:32 . 2011-08-27 04:26 571904 —-a-w- c:\windows\SysWow64\oleaut32.dll
  2011-10-12 06:32 . 2011-08-27 04:26 233472 —-a-w- c:\windows\SysWow64\oleacc.dll
  2011-10-11 18:33 . 2011-10-12 13:10 ——– d—–w- c:\program files (x86)\vShare.tv plugin
  2011-10-01 07:04 . 2011-10-01 07:04 ——– d—–w- c:\program files (x86)\Common Files\Java
  2011-09-25 06:51 . 2011-09-25 06:52 ——– d—–w- c:\program files\iTunes
  2011-09-25 06:51 . 2011-09-25 06:51 ——– d—–w- c:\program files\iPod
  2011-09-25 06:50 . 2011-09-25 06:50 ——– d—–w- c:\program files\Bonjour
  2011-09-25 06:50 . 2011-09-25 06:50 ——– d—–w- c:\program files (x86)\Bonjour
  2011-09-25 06:47 . 2011-09-25 06:47 159744 —-a-w- c:\program files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin7.dll
  2011-09-25 06:47 . 2011-09-25 06:47 159744 —-a-w- c:\program files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin6.dll
  2011-09-25 06:47 . 2011-09-25 06:47 159744 —-a-w- c:\program files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin5.dll
  2011-09-25 06:47 . 2011-09-25 06:47 159744 —-a-w- c:\program files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin4.dll
  2011-09-25 06:47 . 2011-09-25 06:47 159744 —-a-w- c:\program files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin3.dll
  2011-09-25 06:47 . 2011-09-25 06:47 159744 —-a-w- c:\program files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin2.dll
  2011-09-25 06:47 . 2011-09-25 06:47 159744 —-a-w- c:\program files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin.dll
  2011-09-25 06:47 . 2011-09-25 06:47 ——– d—–w- c:\program files (x86)\QuickTime
  2011-09-25 06:43 . 2011-09-25 06:43 ——– d—–w- c:\program files (x86)\Apple Software Update
  2011-09-17 07:16 . 2011-09-17 13:52 ——– d—–w- c:\users\Kylian\AppData\Roaming\Ezsuo
  2011-09-17 07:16 . 2011-09-17 07:17 ——– d—–w- c:\users\Kylian\AppData\Roaming\Aqcer
  .
  .
  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2011-08-31 15:00 . 2010-05-01 07:53 25416 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
  2011-08-02 15:28 . 2011-08-02 15:28 272448 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\dtsoftbus01.sys
  2011-07-19 03:05 . 2010-05-01 21:44 472808 —-a-w- c:\windows\SysWow64\deployJava1.dll
  2011-07-16 05:41 . 2011-08-20 12:34 362496 —-a-w- c:\windows\system32\wow64win.dll
  2011-07-16 05:41 . 2011-08-20 12:34 243200 —-a-w- c:\windows\system32\wow64.dll
  2011-07-16 05:41 . 2011-08-20 12:34 13312 —-a-w- c:\windows\system32\wow64cpu.dll
  2011-07-16 05:39 . 2011-08-20 12:34 16384 —-a-w- c:\windows\system32\ntvdm64.dll
  2011-07-16 05:37 . 2011-08-20 12:34 421888 —-a-w- c:\windows\system32\KernelBase.dll
  2011-07-16 05:21 . 2011-08-20 12:34 6144 —ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
  2011-07-16 05:21 . 2011-08-20 12:34 4608 —ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
  2011-07-16 05:21 . 2011-08-20 12:34 4096 —ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
  2011-07-16 05:21 . 2011-08-20 12:34 4096 —ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
  2011-07-16 05:21 . 2011-08-20 12:34 3584 —ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
  2011-07-16 05:21 . 2011-08-20 12:34 3072 —ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
  2011-07-16 05:21 . 2011-08-20 12:34 3072 —ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
  2011-07-16 05:21 . 2011-08-20 12:34 3072 —ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
  2011-07-16 05:21 . 2011-08-20 12:34 4608 —ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
  2011-07-16 05:21 . 2011-08-20 12:34 4096 —ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
  2011-07-16 05:21 . 2011-08-20 12:34 3584 —ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
  2011-07-16 05:21 . 2011-08-20 12:34 3584 —ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
  2011-07-16 05:21 . 2011-08-20 12:34 3584 —ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
  2011-07-16 05:21 . 2011-08-20 12:34 3584 —ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
  2011-07-16 05:21 . 2011-08-20 12:34 3072 —ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
  2011-07-16 05:21 . 2011-08-20 12:34 4096 —ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
  2011-07-16 05:21 . 2011-08-20 12:34 3584 —ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
  2011-07-16 05:21 . 2011-08-20 12:34 3072 —ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
  2011-07-16 05:21 . 2011-08-20 12:34 3072 —ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
  2011-07-16 05:21 . 2011-08-20 12:34 5120 —ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
  2011-07-16 05:21 . 2011-08-20 12:34 3072 —ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
  2011-07-16 05:21 . 2011-08-20 12:34 3072 —ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
  2011-07-16 05:21 . 2011-08-20 12:34 3584 —ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
  2011-07-16 05:21 . 2011-08-20 12:34 3072 —ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
  2011-07-16 05:21 . 2011-08-20 12:34 3072 —ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
  2011-07-16 05:21 . 2011-08-20 12:34 3072 —ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
  2011-07-16 05:21 . 2011-08-20 12:34 3072 —ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
  2011-07-16 05:21 . 2011-08-20 12:34 3072 —ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
  2011-07-16 04:29 . 2011-08-20 12:34 14336 —-a-w- c:\windows\SysWow64\ntvdm64.dll
  2011-07-16 04:26 . 2011-08-20 12:34 44032 —-a-w- c:\windows\apppatch\acwow64.dll
  2011-07-16 04:25 . 2011-08-20 12:34 25600 —-a-w- c:\windows\SysWow64\setup16.exe
  2011-07-16 04:24 . 2011-08-20 12:34 5120 —-a-w- c:\windows\SysWow64\wow32.dll
  2011-07-16 04:24 . 2011-08-20 12:34 272384 —-a-w- c:\windows\SysWow64\KernelBase.dll
  2011-07-16 04:15 . 2011-08-20 12:34 4096 —ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
  2011-07-16 04:15 . 2011-08-20 12:34 4096 —ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
  2011-07-16 04:15 . 2011-08-20 12:34 3072 —ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
  2011-07-16 04:15 . 2011-08-20 12:34 5120 —ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
  2011-07-16 04:15 . 2011-08-20 12:34 4608 —ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
  2011-07-16 04:15 . 2011-08-20 12:34 4096 —ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
  2011-07-16 04:15 . 2011-08-20 12:34 4096 —ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
  2011-07-16 04:15 . 2011-08-20 12:34 3584 —ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
  2011-07-16 04:15 . 2011-08-20 12:34 3584 —ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
  2011-07-16 04:15 . 2011-08-20 12:34 3584 —ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
  2011-07-16 04:15 . 2011-08-20 12:34 3072 —ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
  2011-07-16 04:15 . 2011-08-20 12:34 3072 —ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
  2011-07-16 04:15 . 2011-08-20 12:34 3072 —ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
  2011-07-16 04:15 . 2011-08-20 12:34 4096 —ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
  2011-07-16 04:15 . 2011-08-20 12:34 3584 —ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
  2011-07-16 04:15 . 2011-08-20 12:34 3584 —ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
  2011-07-16 04:15 . 2011-08-20 12:34 3584 —ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
  2011-07-16 04:15 . 2011-08-20 12:34 3072 —ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
  2011-07-16 04:15 . 2011-08-20 12:34 3072 —ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
  2011-07-16 04:15 . 2011-08-20 12:34 3072 —ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
  2011-07-16 04:15 . 2011-08-20 12:34 3072 —ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
  2011-07-16 04:15 . 2011-08-20 12:34 3072 —ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
  2011-07-16 04:15 . 2011-08-20 12:34 3072 —ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
  2011-07-16 04:15 . 2011-08-20 12:34 3072 —ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
  2011-07-16 02:21 . 2011-08-20 12:34 7680 —-a-w- c:\windows\SysWow64\instnm.exe
  2011-07-16 02:21 . 2011-08-20 12:34 2048 —-a-w- c:\windows\SysWow64\user.exe
  2011-07-16 02:17 . 2011-08-20 12:34 6144 —ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
  2011-07-16 02:17 . 2011-08-20 12:34 4608 —ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
  2011-07-16 02:17 . 2011-08-20 12:34 3584 —ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
  2011-07-16 02:17 . 2011-08-20 12:34 3072 —ha-w- c:\windows\SysWow64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
  .
  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond
  REGEDIT4
  .
  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2010-11-20 1475584]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "Adobe Reader Speed Launcher"="e:\programma's\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2009-12-21 35760]
  "WheelMouse"="c:\advanc~1\wh_exec.exe" [2007-11-10 98304]
  "QuickTime Task"="c:\program files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" [2011-07-05 421888]
  "iTunesHelper"="e:\muziek\iTunes\iTunesHelper.exe" [2011-08-18 421736]
  "SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-06-09 254696]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
  "ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)
  "ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)
  "EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)
  "PromptOnSecureDesktop"= 0 (0x0)
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]
  Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp
  .
  R2 eamonm;eamonm;c:\windows\system32\DRIVERS\eamonm.sys [x]
  R2 gupdate;Google Update Service (gupdate);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-06-23 136176]
  R2 LVPrcS64;Process Monitor;c:\program files\common files\logishrd\lvmvfm\LVPrcSrv.exe [x]
  R3 AtiHDAudioService;ATI Function Driver for HD Audio Service;c:\windows\system32\drivers\AtihdW76.sys [x]
  R3 CamDrL64;Logitech QuickCam Pro 3000(PID_08B0);c:\windows\system32\DRIVERS\CamDrL64.sys [x]
  R3 dc21x4vm;dc21x4vm;c:\windows\system32\DRIVERS\dc21x4vm.sys [x]
  R3 ENTECH64;ENTECH64;c:\windows\system32\DRIVERS\ENTECH64.sys [x]
  R3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-06-23 136176]
  R3 hitmanpro35;Hitman Pro 3.5 Support Driver;c:\windows\system32\drivers\hitmanpro35.sys [x]
  R3 LVcKap64;Logitech AEC Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\LVcKap64.sys [x]
  R3 LVUSBS64;Logitech USB Monitor Filter;c:\windows\system32\drivers\LVUSBS64.sys [x]
  R3 MBfilt;MBfilt;c:\windows\system32\drivers\MBfilt64.sys [x]
  R3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:\program files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2011-06-12 51740536]
  R3 MSICDSetup;MSICDSetup;F:\CDriver64.sys [x]
  R3 netr28ux;Compact Wireless-G USB Network Adapter;c:\windows\system32\DRIVERS\netr28ux.sys [x]
  R3 ose64;Office 64 Source Engine;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 174440]
  R3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]
  R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [x]
  R3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys [x]
  R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [x]
  R4 sptd;sptd;c:\windows\System32\Drivers\sptd.sys [x]
  S1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [x]
  S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [x]
  S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [x]
  S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]
  S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]
  S3 amdkmdag;amdkmdag;c:\windows\system32\DRIVERS\atipmdag.sys [x]
  S3 amdkmdap;amdkmdap;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [x]
  S3 netr7364;Sitecom RT73-stuurprogramma voor draadloze netwerken voor Vista;c:\windows\system32\DRIVERS\netr7364.sys [x]
  S3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [x]
  S3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;c:\windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [x]
  S3 whfltr2k;WheelMouse USB Lower Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\whfltr2k.sys [x]
  .
  .
  Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
  .
  2011-10-12 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
  - c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-06-23 17:40]
  .
  2011-10-12 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
  - c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-06-23 17:40]
  .
  2011-10-11 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3628686573-1125093920-929137739-1000Core.job
  - c:\users\Kylian\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-09-29 22:00]
  .
  2011-10-12 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3628686573-1125093920-929137739-1000UA.job
  - c:\users\Kylian\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-09-29 22:00]
  .
  .
  ——— x86-64 ———–
  .
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "BCSSync"="c:\program files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2010-03-13 112512]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
  "c:\windows\System32\DriverStore\FileRepository\atiilhag.inf_amd64_neutral_951c1812f542740a"="del" [X]
  "c:\windows\System32\DriverStore\FileRepository\atiriol6.inf_amd64_neutral_bde34ad5722cca75"="del" [X]
  "c:\windows\System32\DriverStore\FileRepository\c7_88538.inf_amd64_neutral_c86579caa6a5cd40"="del" [X]
  "c:\windows\System32\DriverStore\FileRepository\c7_96979.inf_amd64_neutral_8e69a64022b7b0aa"="del" [X]
  "c:\windows\winsxs\amd64_atiilhag.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_nl-nl_615727cea0a2b1f2"="del" [X]
  "c:\windows\winsxs\amd64_atiilhag.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_019357585ef99a63"="del" [X]
  "c:\windows\winsxs\amd64_atiriol6.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_a909ad21d26d5bd0"="del" [X]
  "c:\windows\System32\DriverStore\FileRepository\c7104558.inf_amd64_neutral_554171688b125583"="del" [X]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
  "LoadAppInit_DLLs"=0x1
  .
  ——- Bijkomende Scan ——-
  .
  uStart Page = hxxp://igoogle.com/
  uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm
  mStart Page = hxxp://startsear.ch/?aff=1
  mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm
  uInternet Settings,ProxyOverride = *.local
  IE: &Verzenden naar OneNote - c:\progra~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105
  IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000
  TCP: DhcpNameServer = 192.168.178.1
  .
  .
  ——- Bestandsassociaties ——-
  .
  .txt=
  .
  - - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -
  .
  WebBrowser-{7AC3E13B-3BCA-4158-B330-F66DBB03C1B5} - (no file)
  .
  .
  .
  ——————— VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ———————
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{0BE09CC1-42E0-11DD-AE16-0800200C9A66}]
  @Denied: (A 2) (Everyone)
  @="FlashBroker"
  "LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10.exe,-101"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{0BE09CC1-42E0-11DD-AE16-0800200C9A66}\Elevation]
  "Enabled"=dword:00000001
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{0BE09CC1-42E0-11DD-AE16-0800200C9A66}\LocalServer32]
  @="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10.exe"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{0BE09CC1-42E0-11DD-AE16-0800200C9A66}\TypeLib]
  @="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]
  @Denied: (A 2) (Everyone)
  @="Shockwave Flash Object"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]
  @="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\FlDbg10.ocx"
  "ThreadingModel"="Apartment"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]
  @="0"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]
  @="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.10"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]
  @="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\FlDbg10.ocx, 1"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]
  @="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]
  @="1.0"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]
  @="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]
  @Denied: (A 2) (Everyone)
  @="Macromedia Flash Factory Object"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]
  @="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\FlDbg10.ocx"
  "ThreadingModel"="Apartment"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]
  @="FlashFactory.FlashFactory.1"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]
  @="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\FlDbg10.ocx, 1"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]
  @="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]
  @="1.0"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]
  @="FlashFactory.FlashFactory"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{DDF4CE26-4BDA-42BC-B0F0-0E75243AD285}]
  @Denied: (A 2) (Everyone)
  @="IFlashBroker2"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{DDF4CE26-4BDA-42BC-B0F0-0E75243AD285}\ProxyStubClsid32]
  @="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{DDF4CE26-4BDA-42BC-B0F0-0E75243AD285}\TypeLib]
  @="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"
  "Version"="1.0"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESET\ESET Security\CurrentVersion\Info]
  @Denied: (2) (LocalSystem)
  "AppDataDir"="c:\\ProgramData\\ESET\\ESET NOD32 Antivirus\\"
  "DataDir"="ESET\\ESET NOD32 Antivirus\\"
  "EditionName"=" "
  "InstallDir"="c:\\Program Files\\ESET\\ESET NOD32 Antivirus\\"
  "LanguageId"=dword:00000413
  "PackageTag"=dword:6090e758
  "ProductBase"=dword:00000000
  "ProductCode"="{1DA15AAD-E6C0-4917-8E37-7D8CF16EC5F4}"
  "ProductName"="ESET NOD32 Antivirus"
  "ProductType"="eav"
  "ProductVersion"="4.2.40.10"
  "UniqueId"="00E099084BEAA897"
  "ScannerBuild"=dword:00001aeb
  "ScannerVersionId"=dword:00001390
  "ScannerVersion"="Open window for status."
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]
  @Denied: (Full) (Everyone)
  .
  ———————— Andere Aktieve Processen ————————
  .
  c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  c:\program files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe
  .
  **************************************************************************
  .
  Voltooingstijd: 2011-10-12 20:37:57 - machine werd herstart
  ComboFix-quarantined-files.txt 2011-10-12 18:37
  ComboFix2.txt 2011-10-12 18:00
  .
  Pre-Run: 32.143.110.144 bytes beschikbaar
  Post-Run: 31.597.031.424 bytes beschikbaar
  .
  - - End Of File - - 2B85FF168DCB4D2B06DCCE82936CB413
 • Moet wel even vermelden dat ik nu geen last meer heb van de irritante zoekmachine "StartSear.ch", dit komt neem ik aan door de ComboFix?

  EDIT: Toch wel, heb 2 versies van Internet Explorer. Één normale versie en een 64-bit versie. Startsear.ch komt nu alleen voor bij de 64-bit versie…

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.