Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

trojan's

Anoniem
Abraham54
3 antwoorden
 • Goede morgen, ik heb een probleem met mijn computer.
  Ik heb sinds gisteren een melding gekregen van microsoft security essentials dat hij Trojans vindt.
  Het gaat om de volgende Trojans: Win64/Sirefef.B, Win32/Alureon.FE, Win32/FakeSysdef, Win32/Karangy.G

  Ik heb geprobeert ze te verwijderen maar dat is volgens mij niet gelukt, het bureaublad is sindsdien zwart en alle mappen en bestanden zijn verdwenen op het bureaublad en in het startmenu.

  Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.  Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16722)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Data Security Manager\ADSMTray.exe
  C:\Windows\AsScrPro.exe
  C:\Program Files (x86)\Boingo\Boingo Wi-Fi\Boingo Wi-Fi.exe
  C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe
  C:\Program Files (x86)\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe
  C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Media\DMedia.exe
  C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe
  C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe
  C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe
  C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
  C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://asus.msn.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://asus.msn.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SearchHelper.dll
  O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.6406.1642\swg.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdateLBPShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\LabelPrint\2.5"
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdateP2GoShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\6.0"
  O4 - HKLM\..\Run: [Boingo Wi-Fi] "C:\Program Files (x86)\Boingo\Boingo Wi-Fi\Boingo.lnk"
  O4 - HKLM\..\Run: [HControlUser] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Media\DMedia.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Wireless Console 3] C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DXM6Patch_981116] C:\Windows\p_981116.exe /Q:A
  O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki… - res://C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_7461B1589E8B4FB7.dll/cmsidewiki.html
  O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O16 - DPF: {6E718D87-6909-4FCE-92D4-EDCB2F725727} (Navigram Control) - http://www.navigram.com/engine/v1120/Navigram.cab
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
  O23 - Service: ADSM Service (ADSMService) - ASUSTek Computer Inc. - C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Data Security Manager\ADSMSrv.exe
  O23 - Service: AFBAgent - Unknown owner - C:\Windows\system32\FBAgent.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe
  O23 - Service: ASP.NET-statusservice (aspnet_state) - Unknown owner - C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe (file missing)
  O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
  O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)


  End of file - 11352 bytes
 • Heftig hoor, ik adviseer jouw dan ook bij de fix te blijven, zodat we tegen het einde de beveiligingssituatie in jouw windows ook verbeteren.

  [b:fa1efbe00e]Ik wil graag dat jij je tijdens de fix aan onderstaande regels houdt:[/b:fa1efbe00e]

 • oke, bedankt voor de snelle reactie.

  stap 1 is voltooid, niks gevonden maar dat kan komen omdat ik gisteren avond al een keer een scan heb uitgevoerd met dit programma en toen heeft hij wel iets gevonden. Ik zal beide rapporten plaatsen.

  stap 2 volgt zo snel mogelijk.

  deze is van gisteren avond:
  00:45:08.0546 4224 TDSS rootkit removing tool 2.6.17.0 Nov 9 2011 16:48:26
  00:45:08.0850 4224 ============================================================
  00:45:08.0850 4224 Current date / time: 2011/11/11 00:45:08.0850
  00:45:08.0850 4224 SystemInfo:
  00:45:08.0850 4224
  00:45:08.0850 4224 OS Version: 6.1.7600 ServicePack: 0.0
  00:45:08.0851 4224 Product type: Workstation
  00:45:08.0851 4224 ComputerName: LUC-PC
  00:45:08.0851 4224 UserName: Luc
  00:45:08.0851 4224 Windows directory: C:\Windows
  00:45:08.0851 4224 System windows directory: C:\Windows
  00:45:08.0851 4224 Running under WOW64
  00:45:08.0851 4224 Processor architecture: Intel x64
  00:45:08.0851 4224 Number of processors: 2
  00:45:08.0851 4224 Page size: 0x1000
  00:45:08.0851 4224 Boot type: Normal boot
  00:45:08.0851 4224 ============================================================
  00:45:10.0356 4224 Initialize success
  00:45:12.0834 1444 ============================================================
  00:45:12.0834 1444 Scan started
  00:45:12.0834 1444 Mode: Manual;
  00:45:12.0834 1444 ============================================================
  00:45:14.0138 1444 1394ohci (1b00662092f9f9568b995902f0cc40d5) C:\Windows\system32\DRIVERS\1394ohci.sys
  00:45:14.0143 1444 1394ohci - ok
  00:45:14.0207 1444 ACPI (6f11e88748cdefd2f76aa215f97ddfe5) C:\Windows\system32\DRIVERS\ACPI.sys
  00:45:14.0212 1444 ACPI - ok
  00:45:14.0254 1444 AcpiPmi (63b05a0420ce4bf0e4af6dcc7cada254) C:\Windows\system32\DRIVERS\acpipmi.sys
  00:45:14.0256 1444 AcpiPmi - ok
  00:45:14.0307 1444 adp94xx (2f6b34b83843f0c5118b63ac634f5bf4) C:\Windows\system32\DRIVERS\adp94xx.sys
  00:45:14.0315 1444 adp94xx - ok
  00:45:14.0365 1444 adpahci (597f78224ee9224ea1a13d6350ced962) C:\Windows\system32\DRIVERS\adpahci.sys
  00:45:14.0396 1444 adpahci - ok
  00:45:14.0440 1444 adpu320 (e109549c90f62fb570b9540c4b148e54) C:\Windows\system32\DRIVERS\adpu320.sys
  00:45:14.0446 1444 adpu320 - ok
  00:45:14.0561 1444 AFD (b9384e03479d2506bc924c16a3db87bc) C:\Windows\system32\drivers\afd.sys
  00:45:14.0568 1444 AFD - ok
  00:45:14.0594 1444 agp440 (608c14dba7299d8cb6ed035a68a15799) C:\Windows\system32\DRIVERS\agp440.sys
  00:45:14.0596 1444 agp440 - ok
  00:45:14.0636 1444 aliide (5812713a477a3ad7363c7438ca2ee038) C:\Windows\system32\DRIVERS\aliide.sys
  00:45:14.0638 1444 aliide - ok
  00:45:14.0672 1444 amdide (1ff8b4431c353ce385c875f194924c0c) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdide.sys
  00:45:14.0674 1444 amdide - ok
  00:45:14.0697 1444 AmdK8 (7024f087cff1833a806193ef9d22cda9) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdk8.sys
  00:45:14.0700 1444 AmdK8 - ok
  00:45:14.0721 1444 AmdPPM (1e56388b3fe0d031c44144eb8c4d6217) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdppm.sys
  00:45:14.0723 1444 AmdPPM - ok
  00:45:14.0751 1444 amdsata (7a4b413614c055935567cf88a9734d38) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdsata.sys
  00:45:14.0753 1444 amdsata - ok
  00:45:14.0796 1444 amdsbs (f67f933e79241ed32ff46a4f29b5120b) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdsbs.sys
  00:45:14.0802 1444 amdsbs - ok
  00:45:14.0829 1444 amdxata (b4ad0cacbab298671dd6f6ef7e20679d) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdxata.sys
  00:45:14.0832 1444 amdxata - ok
  00:45:14.0896 1444 AmUStor (9c7f164b49cadc658d1b3c575782f346) C:\Windows\system32\drivers\AmUStor.SYS
  00:45:14.0907 1444 AmUStor - ok
  00:45:14.0941 1444 AppID (42fd751b27fa0e9c69bb39f39e409594) C:\Windows\system32\drivers\appid.sys
  00:45:14.0944 1444 AppID - ok
  00:45:14.0977 1444 arc (c484f8ceb1717c540242531db7845c4e) C:\Windows\system32\DRIVERS\arc.sys
  00:45:14.0980 1444 arc - ok
  00:45:15.0000 1444 arcsas (019af6924aefe7839f61c830227fe79c) C:\Windows\system32\DRIVERS\arcsas.sys
  00:45:15.0003 1444 arcsas - ok
  00:45:15.0039 1444 AsDsm (88fbc8bebfd38566235eaa5e4dbc4e05) C:\Windows\system32\drivers\AsDsm.sys
  00:45:15.0042 1444 AsDsm - ok
  00:45:15.0167 1444 ASMMAP64 (2db34edd17d3a8da7105a19c95a3dd68) C:\Program Files\ATKGFNEX\ASMMAP64.sys
  00:45:15.0169 1444 ASMMAP64 - ok
  00:45:15.0316 1444 AsyncMac (769765ce2cc62867468cea93969b2242) C:\Windows\system32\DRIVERS\asyncmac.sys
  00:45:15.0319 1444 AsyncMac - ok
  00:45:15.0373 1444 atapi (02062c0b390b7729edc9e69c680a6f3c) C:\Windows\system32\DRIVERS\atapi.sys
  00:45:15.0376 1444 atapi - ok
  00:45:15.0452 1444 athr (0acc06fcf46f64ed4f11e57ee461c1f4) C:\Windows\system32\DRIVERS\athrx.sys
  00:45:15.0510 1444 athr - ok
  00:45:15.0613 1444 b06bdrv (3e5b191307609f7514148c6832bb0842) C:\Windows\system32\DRIVERS\bxvbda.sys
  00:45:15.0621 1444 b06bdrv - ok
  00:45:15.0646 1444 b57nd60a (b5ace6968304a3900eeb1ebfd9622df2) C:\Windows\system32\DRIVERS\b57nd60a.sys
  00:45:15.0652 1444 b57nd60a - ok
  00:45:15.0717 1444 Beep (16a47ce2decc9b099349a5f840654746) C:\Windows\system32\drivers\Beep.sys
  00:45:15.0718 1444 Beep - ok
  00:45:15.0768 1444 blbdrive (61583ee3c3a17003c4acd0475646b4d3) C:\Windows\system32\DRIVERS\blbdrive.sys
  00:45:15.0770 1444 blbdrive - ok
  00:45:15.0804 1444 bowser (91ce0d3dc57dd377e690a2d324022b08) C:\Windows\system32\DRIVERS\bowser.sys
  00:45:15.0806 1444 bowser - ok
  00:45:15.0827 1444 BrFiltLo (f09eee9edc320b5e1501f749fde686c8) C:\Windows\system32\DRIVERS\BrFiltLo.sys
  00:45:15.0829 1444 BrFiltLo - ok
  00:45:15.0857 1444 BrFiltUp (b114d3098e9bdb8bea8b053685831be6) C:\Windows\system32\DRIVERS\BrFiltUp.sys
  00:45:15.0860 1444 BrFiltUp - ok
  00:45:15.0926 1444 Brserid (43bea8d483bf1870f018e2d02e06a5bd) C:\Windows\System32\Drivers\Brserid.sys
  00:45:15.0932 1444 Brserid - ok
  00:45:15.0972 1444 BrSerWdm (a6eca2151b08a09caceca35c07f05b42) C:\Windows\System32\Drivers\BrSerWdm.sys
  00:45:15.0975 1444 BrSerWdm - ok
  00:45:16.0005 1444 BrUsbMdm (b79968002c277e869cf38bd22cd61524) C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbMdm.sys
  00:45:16.0008 1444 BrUsbMdm - ok
  00:45:16.0032 1444 BrUsbSer (a87528880231c54e75ea7a44943b38bf) C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbSer.sys
  00:45:16.0033 1444 BrUsbSer - ok
  00:45:16.0062 1444 BTHMODEM (9da669f11d1f894ab4eb69bf546a42e8) C:\Windows\system32\DRIVERS\bthmodem.sys
  00:45:16.0065 1444 BTHMODEM - ok
  00:45:16.0114 1444 cdfs (b8bd2bb284668c84865658c77574381a) C:\Windows\system32\DRIVERS\cdfs.sys
  00:45:16.0117 1444 cdfs - ok
  00:45:16.0148 1444 cdrom (83d2d75e1efb81b3450c18131443f7db) C:\Windows\system32\DRIVERS\cdrom.sys
  00:45:16.0152 1444 cdrom - ok
  00:45:16.0192 1444 circlass (d7cd5c4e1b71fa62050515314cfb52cf) C:\Windows\system32\DRIVERS\circlass.sys
  00:45:16.0195 1444 circlass - ok
  00:45:16.0250 1444 CLFS (fe1ec06f2253f691fe36217c592a0206) C:\Windows\system32\CLFS.sys
  00:45:16.0257 1444 CLFS - ok
  00:45:16.0548 1444 CmBatt (0840155d0bddf1190f84a663c284bd33) C:\Windows\system32\DRIVERS\CmBatt.sys
  00:45:16.0551 1444 CmBatt - ok
  00:45:16.0582 1444 cmdide (e19d3f095812725d88f9001985b94edd) C:\Windows\system32\DRIVERS\cmdide.sys
  00:45:16.0585 1444 cmdide - ok
  00:45:16.0884 1444 CNG (f95fd4cb7da00ba2a63ce9f6b5c053e1) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
  00:45:16.0892 1444 CNG - ok
  00:45:16.0936 1444 Compbatt (102de219c3f61415f964c88e9085ad14) C:\Windows\system32\DRIVERS\compbatt.sys
  00:45:16.0938 1444 Compbatt - ok
  00:45:16.0963 1444 CompositeBus (f26b3a86f6fa87ca360b879581ab4123) C:\Windows\system32\DRIVERS\CompositeBus.sys
  00:45:16.0966 1444 CompositeBus - ok
  00:45:17.0004 1444 crcdisk (1c827878a998c18847245fe1f34ee597) C:\Windows\system32\DRIVERS\crcdisk.sys
  00:45:17.0006 1444 crcdisk - ok
  00:45:17.0068 1444 DfsC (3f1dc527070acb87e40afe46ef6da749) C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
  00:45:17.0070 1444 DfsC - ok
  00:45:17.0103 1444 discache (13096b05847ec78f0977f2c0f79e9ab3) C:\Windows\system32\drivers\discache.sys
  00:45:17.0105 1444 discache - ok
  00:45:17.0124 1444 Disk (9819eee8b5ea3784ec4af3b137a5244c) C:\Windows\system32\DRIVERS\disk.sys
  00:45:17.0127 1444 Disk - ok
  00:45:17.0170 1444 drmkaud (9b19f34400d24df84c858a421c205754) C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys
  00:45:17.0172 1444 drmkaud - ok
  00:45:17.0237 1444 DXGKrnl (1633b9abf52784a1331476397a48cbef) C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys
  00:45:17.0281 1444 DXGKrnl - ok
  00:45:17.0527 1444 ebdrv (dc5d737f51be844d8c82c695eb17372f) C:\Windows\system32\DRIVERS\evbda.sys
  00:45:17.0630 1444 ebdrv - ok
  00:45:17.0701 1444 elxstor (0e5da5369a0fcaea12456dd852545184) C:\Windows\system32\DRIVERS\elxstor.sys
  00:45:17.0710 1444 elxstor - ok
  00:45:17.0731 1444 ErrDev (34a3c54752046e79a126e15c51db409b) C:\Windows\system32\DRIVERS\errdev.sys
  00:45:17.0733 1444 ErrDev - ok
  00:45:17.0780 1444 ETD (0975bf32399a24117e317b5bf1d5d0aa) C:\Windows\system32\DRIVERS\ETD.sys
  00:45:17.0786 1444 ETD - ok
  00:45:17.0861 1444 exfat (a510c654ec00c1e9bdd91eeb3a59823b) C:\Windows\system32\drivers\exfat.sys
  00:45:17.0866 1444 exfat - ok
  00:45:18.0011 1444 fastfat (0adc83218b66a6db380c330836f3e36d) C:\Windows\system32\drivers\fastfat.sys
  00:45:18.0017 1444 fastfat - ok
  00:45:18.0060 1444 fdc (d765d19cd8ef61f650c384f62fac00ab) C:\Windows\system32\DRIVERS\fdc.sys
  00:45:18.0064 1444 fdc - ok
  00:45:18.0127 1444 FileInfo (655661be46b5f5f3fd454e2c3095b930) C:\Windows\system32\drivers\fileinfo.sys
  00:45:18.0129 1444 FileInfo - ok
  00:45:18.0165 1444 Filetrace (5f671ab5bc87eea04ec38a6cd5962a47) C:\Windows\system32\drivers\filetrace.sys
  00:45:18.0167 1444 Filetrace - ok
  00:45:18.0195 1444 flpydisk (c172a0f53008eaeb8ea33fe10e177af5) C:\Windows\system32\DRIVERS\flpydisk.sys
  00:45:18.0199 1444 flpydisk - ok
  00:45:18.0236 1444 FltMgr (f7866af72abbaf84b1fa5aa195378c59) C:\Windows\system32\drivers\fltmgr.sys
  00:45:18.0243 1444 FltMgr - ok
  00:45:18.0310 1444 FsDepends (d43703496149971890703b4b1b723eac) C:\Windows\system32\drivers\FsDepends.sys
  00:45:18.0313 1444 FsDepends - ok
  00:45:18.0376 1444 fssfltr (6c06701bf1db05405804d7eb610991ce) C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys
  00:45:18.0379 1444 fssfltr - ok
  00:45:18.0455 1444 Fs_Rec (e95ef8547de20cf0603557c0cf7a9462) C:\Windows\system32\drivers\Fs_Rec.sys
  00:45:18.0457 1444 Fs_Rec - ok
  00:45:18.0517 1444 fvevol (ae87ba80d0ec3b57126ed2cdc15b24ed) C:\Windows\system32\DRIVERS\fvevol.sys
  00:45:18.0522 1444 fvevol - ok
  00:45:18.0551 1444 gagp30kx (8c778d335c9d272cfd3298ab02abe3b6) C:\Windows\system32\DRIVERS\gagp30kx.sys
  00:45:18.0555 1444 gagp30kx - ok
  00:45:18.0616 1444 GEARAspiWDM (e403aacf8c7bb11375122d2464560311) C:\Windows\system32\Drivers\GEARAspiWDM.sys
  00:45:18.0622 1444 GEARAspiWDM - ok
  00:45:18.0773 1444 hcw85cir (f2523ef6460fc42405b12248338ab2f0) C:\Windows\system32\drivers\hcw85cir.sys
  00:45:18.0776 1444 hcw85cir - ok
  00:45:18.0832 1444 HdAudAddService (6410f6f415b2a5a9037224c41da8bf12) C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys
  00:45:18.0840 1444 HdAudAddService - ok
  00:45:18.0889 1444 HDAudBus (0a49913402747a0b67de940fb42cbdbb) C:\Windows\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys
  00:45:18.0894 1444 HDAudBus - ok
  00:45:18.0929 1444 HidBatt (78e86380454a7b10a5eb255dc44a355f) C:\Windows\system32\DRIVERS\HidBatt.sys
  00:45:18.0931 1444 HidBatt - ok
  00:45:18.0965 1444 HidBth (7fd2a313f7afe5c4dab14798c48dd104) C:\Windows\system32\DRIVERS\hidbth.sys
  00:45:18.0968 1444 HidBth - ok
  00:45:19.0005 1444 HidIr (0a77d29f311b88cfae3b13f9c1a73825) C:\Windows\system32\DRIVERS\hidir.sys
  00:45:19.0013 1444 HidIr - ok
  00:45:19.0072 1444 HidUsb (b3bf6b5b50006def50b66306d99fcf6f) C:\Windows\system32\DRIVERS\hidusb.sys
  00:45:19.0074 1444 HidUsb - ok
  00:45:19.0118 1444 HpSAMD (0886d440058f203eba0e1825e4355914) C:\Windows\system32\DRIVERS\HpSAMD.sys
  00:45:19.0121 1444 HpSAMD - ok
  00:45:19.0193 1444 HTTP (cee049cac4efa7f4e1e4ad014414a5d4) C:\Windows\system32\drivers\HTTP.sys
  00:45:19.0218 1444 HTTP - ok
  00:45:19.0254 1444 hwpolicy (f17766a19145f111856378df337a5d79) C:\Windows\system32\drivers\hwpolicy.sys
  00:45:19.0255 1444 hwpolicy - ok
  00:45:19.0287 1444 i8042prt (fa55c73d4affa7ee23ac4be53b4592d3) C:\Windows\system32\DRIVERS\i8042prt.sys
  00:45:19.0290 1444 i8042prt - ok
  00:45:19.0322 1444 iaStorV (d83efb6fd45df9d55e9a1afc63640d50) C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStorV.sys
  00:45:19.0330 1444 iaStorV - ok
  00:45:19.0377 1444 iirsp (5c18831c61933628f5bb0ea2675b9d21) C:\Windows\system32\DRIVERS\iirsp.sys
  00:45:19.0380 1444 iirsp - ok
  00:45:19.0470 1444 IntcAzAudAddService (30ce3b186d3f661050be6fed23d842ba) C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys
  00:45:19.0549 1444 IntcAzAudAddService - ok
  00:45:19.0593 1444 intelide (f00f20e70c6ec3aa366910083a0518aa) C:\Windows\system32\DRIVERS\intelide.sys
  00:45:19.0595 1444 intelide - ok
  00:45:19.0622 1444 intelppm (ada036632c664caa754079041cf1f8c1) C:\Windows\system32\DRIVERS\intelppm.sys
  00:45:19.0623 1444 intelppm - ok
  00:45:19.0659 1444 IpFilterDriver (722dd294df62483cecaae6e094b4d695) C:\Windows\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys
  00:45:19.0662 1444 IpFilterDriver - ok
  00:45:19.0701 1444 IPMIDRV (e2b4a4494db7cb9b89b55ca268c337c5) C:\Windows\system32\DRIVERS\IPMIDrv.sys
  00:45:19.0704 1444 IPMIDRV - ok
  00:45:19.0738 1444 IPNAT (af9b39a7e7b6caa203b3862582e9f2d0) C:\Windows\system32\drivers\ipnat.sys
  00:45:19.0743 1444 IPNAT - ok
  00:45:19.0787 1444 IRENUM (3abf5e7213eb28966d55d58b515d5ce9) C:\Windows\system32\drivers\irenum.sys
  00:45:19.0789 1444 IRENUM - ok
  00:45:19.0817 1444 isapnp (2f7b28dc3e1183e5eb418df55c204f38) C:\Windows\system32\DRIVERS\isapnp.sys
  00:45:19.0819 1444 isapnp - ok
  00:45:19.0863 1444 iScsiPrt (fa4d2557de56d45b0a346f93564be6e1) C:\Windows\system32\DRIVERS\msiscsi.sys
  00:45:19.0867 1444 iScsiPrt - ok
  00:45:19.0920 1444 kbdclass (bc02336f1cba7dcc7d1213bb588a68a5) C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdclass.sys
  00:45:19.0923 1444 kbdclass - ok
  00:45:19.0954 1444 kbdhid (6def98f8541e1b5dceb2c822a11f7323) C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdhid.sys
  00:45:19.0956 1444 kbdhid - ok
  00:45:19.0987 1444 kbfiltr (e63ef8c3271d014f14e2469ce75fecb4) C:\Windows\system32\DRIVERS\kbfiltr.sys
  00:45:19.0989 1444 kbfiltr - ok
  00:45:20.0055 1444 KSecDD (e8b6fcc9c83535c67f835d407620bd27) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
  00:45:20.0071 1444 KSecDD - ok
  00:45:20.0115 1444 KSecPkg (a8c63880ef6f4d3fec7b616b9c060215) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
  00:45:20.0121 1444 KSecPkg - ok
  00:45:20.0156 1444 ksthunk (6869281e78cb31a43e969f06b57347c4) C:\Windows\system32\drivers\ksthunk.sys
  00:45:20.0158 1444 ksthunk - ok
  00:45:20.0242 1444 lltdio (1538831cf8ad2979a04c423779465827) C:\Windows\system32\DRIVERS\lltdio.sys
  00:45:20.0245 1444 lltdio - ok
  00:45:20.0511 1444 LSI_FC (1a93e54eb0ece102495a51266dcdb6a6) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_fc.sys
  00:45:20.0514 1444 LSI_FC - ok
  00:45:20.0568 1444 LSI_SAS (1047184a9fdc8bdbff857175875ee810) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_sas.sys
  00:45:20.0571 1444 LSI_SAS - ok
  00:45:20.0615 1444 LSI_SAS2 (30f5c0de1ee8b5bc9306c1f0e4a75f93) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_sas2.sys
  00:45:20.0618 1444 LSI_SAS2 - ok
  00:45:20.0646 1444 LSI_SCSI (0504eacaff0d3c8aed161c4b0d369d4a) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_scsi.sys
  00:45:20.0649 1444 LSI_SCSI - ok
  00:45:20.0682 1444 luafv (43d0f98e1d56ccddb0d5254cff7b356e) C:\Windows\system32\drivers\luafv.sys
  00:45:20.0685 1444 luafv - ok
  00:45:20.0717 1444 megasas (a55805f747c6edb6a9080d7c633bd0f4) C:\Windows\system32\DRIVERS\megasas.sys
  00:45:20.0719 1444 megasas - ok
  00:45:20.0750 1444 MegaSR (baf74ce0072480c3b6b7c13b2a94d6b3) C:\Windows\system32\DRIVERS\MegaSR.sys
  00:45:20.0756 1444 MegaSR - ok
  00:45:20.0829 1444 MEMSWEEP2 (f9ce67e9e0226079b59107b649851f96) C:\Windows\system32\F4BB.tmp
  00:45:20.0839 1444 MEMSWEEP2 - ok
  00:45:20.0892 1444 Modem (800ba92f7010378b09f9ed9270f07137) C:\Windows\system32\drivers\modem.sys
  00:45:20.0894 1444 Modem - ok
  00:45:20.0933 1444 monitor (b03d591dc7da45ece20b3b467e6aadaa) C:\Windows\system32\DRIVERS\monitor.sys
  00:45:20.0934 1444 monitor - ok
  00:45:20.0969 1444 mouclass (7d27ea49f3c1f687d357e77a470aea99) C:\Windows\system32\DRIVERS\mouclass.sys
  00:45:20.0971 1444 mouclass - ok
  00:45:20.0994 1444 mouhid (d3bf052c40b0c4166d9fd86a4288c1e6) C:\Windows\system32\DRIVERS\mouhid.sys
  00:45:20.0996 1444 mouhid - ok
  00:45:21.0023 1444 mountmgr (791af66c4d0e7c90a3646066386fb571) C:\Windows\system32\drivers\mountmgr.sys
  00:45:21.0027 1444 mountmgr - ok
  00:45:21.0102 1444 MpFilter (c177a7ebf5e8a0b596f618870516cab8) C:\Windows\system32\DRIVERS\MpFilter.sys
  00:45:21.0107 1444 MpFilter - ok
  00:45:21.0142 1444 mpio (609d1d87649ecc19796f4d76d4c15cea) C:\Windows\system32\DRIVERS\mpio.sys
  00:45:21.0148 1444 mpio - ok
  00:45:21.0197 1444 MpNWMon (8fbf6b31fe8af1833d93c5913d5b4d55) C:\Windows\system32\DRIVERS\MpNWMon.sys
  00:45:21.0202 1444 MpNWMon - ok
  00:45:21.0245 1444 mpsdrv (6c38c9e45ae0ea2fa5e551f2ed5e978f) C:\Windows\system32\drivers\mpsdrv.sys
  00:45:21.0248 1444 mpsdrv - ok
  00:45:21.0276 1444 MRxDAV (30524261bb51d96d6fcbac20c810183c) C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys
  00:45:21.0280 1444 MRxDAV - ok
  00:45:21.0319 1444 mrxsmb (767a4c3bcf9410c286ced15a2db17108) C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
  00:45:21.0323 1444 mrxsmb - ok
  00:45:21.0354 1444 mrxsmb10 (920ee0ff995fcfdeb08c41605a959e1c) C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys
  00:45:21.0362 1444 mrxsmb10 - ok
  00:45:21.0448 1444 mrxsmb20 (740d7ea9d72c981510a5292cf6adc941) C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys
  00:45:21.0460 1444 mrxsmb20 - ok
  00:45:21.0499 1444 msahci (5c37497276e3b3a5488b23a326a754b7) C:\Windows\system32\DRIVERS\msahci.sys
  00:45:21.0501 1444 msahci - ok
  00:45:21.0544 1444 msdsm (8d27b597229aed79430fb9db3bcbfbd0) C:\Windows\system32\DRIVERS\msdsm.sys
  00:45:21.0548 1444 msdsm - ok
  00:45:21.0594 1444 Msfs (aa3fb40e17ce1388fa1bedab50ea8f96) C:\Windows\system32\drivers\Msfs.sys
  00:45:21.0597 1444 Msfs - ok
  00:45:21.0637 1444 mshidkmdf (f9d215a46a8b9753f61767fa72a20326) C:\Windows\System32\drivers\mshidkmdf.sys
  00:45:21.0639 1444 mshidkmdf - ok
  00:45:21.0666 1444 msisadrv (d916874bbd4f8b07bfb7fa9b3ccae29d) C:\Windows\system32\DRIVERS\msisadrv.sys
  00:45:21.0668 1444 msisadrv - ok
  00:45:21.0717 1444 MSKSSRV (49ccf2c4fea34ffad8b1b59d49439366) C:\Windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys
  00:45:21.0720 1444 MSKSSRV - ok
  00:45:21.0789 1444 MSPCLOCK (bdd71ace35a232104ddd349ee70e1ab3) C:\Windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys
  00:45:21.0796 1444 MSPCLOCK - ok
  00:45:21.0828 1444 MSPQM (4ed981241db27c3383d72092b618a1d0) C:\Windows\system32\drivers\MSPQM.sys
  00:45:21.0830 1444 MSPQM - ok
  00:45:21.0881 1444 MsRPC (89cb141aa8616d8c6a4610fa26c60964) C:\Windows\system32\drivers\MsRPC.sys
  00:45:21.0887 1444 MsRPC - ok
  00:45:21.0932 1444 mssmbios (0eed230e37515a0eaee3c2e1bc97b288) C:\Windows\system32\DRIVERS\mssmbios.sys
  00:45:21.0933 1444 mssmbios - ok
  00:45:21.0956 1444 MSTEE (2e66f9ecb30b4221a318c92ac2250779) C:\Windows\system32\drivers\MSTEE.sys
  00:45:21.0958 1444 MSTEE - ok
  00:45:21.0979 1444 MTConfig (7ea404308934e675bffde8edf0757bcd) C:\Windows\system32\DRIVERS\MTConfig.sys
  00:45:21.0981 1444 MTConfig - ok
  00:45:22.0022 1444 MTsensor (032d35c996f21d19a205a7c8f0b76f3c) C:\Windows\system32\DRIVERS\ATK64AMD.sys
  00:45:22.0024 1444 MTsensor - ok
  00:45:22.0048 1444 Mup (f9a18612fd3526fe473c1bda678d61c8) C:\Windows\system32\Drivers\mup.sys
  00:45:22.0051 1444 Mup - ok
  00:45:22.0093 1444 NativeWifiP (1ea3749c4114db3e3161156ffffa6b33) C:\Windows\system32\DRIVERS\nwifi.sys
  00:45:22.0100 1444 NativeWifiP - ok
  00:45:22.0150 1444 NDIS (cad515dbd07d082bb317d9928ce8962c) C:\Windows\system32\drivers\ndis.sys
  00:45:22.0183 1444 NDIS - ok
  00:45:22.0211 1444 NdisCap (9f9a1f53aad7da4d6fef5bb73ab811ac) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiscap.sys
  00:45:22.0213 1444 NdisCap - ok
  00:45:22.0236 1444 NdisTapi (30639c932d9fef22b31268fe25a1b6e5) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndistapi.sys
  00:45:22.0238 1444 NdisTapi - ok
  00:45:22.0265 1444 Ndisuio (f105ba1e22bf1f2ee8f005d4305e4bec) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndisuio.sys
  00:45:22.0267 1444 Ndisuio - ok
  00:45:22.0294 1444 NdisWan (557dfab9ca1fcb036ac77564c010dad3) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiswan.sys
  00:45:22.0298 1444 NdisWan - ok
  00:45:22.0346 1444 NDProxy (659b74fb74b86228d6338d643cd3e3cf) C:\Windows\system32\drivers\NDProxy.sys
  00:45:22.0349 1444 NDProxy - ok
  00:45:22.0367 1444 NetBIOS (86743d9f5d2b1048062b14b1d84501c4) C:\Windows\system32\DRIVERS\netbios.sys
  00:45:22.0369 1444 NetBIOS - ok
  00:45:22.0397 1444 NetBT (9162b273a44ab9dce5b44362731d062a) C:\Windows\system32\DRIVERS\netbt.sys
  00:45:22.0404 1444 NetBT - ok
  00:45:22.0474 1444 nfrd960 (77889813be4d166cdab78ddba990da92) C:\Windows\system32\DRIVERS\nfrd960.sys
  00:45:22.0477 1444 nfrd960 - ok
  00:45:22.0525 1444 NisDrv (5f7d72cbcdd025af1f38fdeee5646968) C:\Windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys
  00:45:22.0528 1444 NisDrv - ok
  00:45:22.0560 1444 Npfs (1e4c4ab5c9b8dd13179bbdc75a2a01f7) C:\Windows\system32\drivers\Npfs.sys
  00:45:22.0562 1444 Npfs - ok
  00:45:22.0590 1444 nsiproxy (e7f5ae18af4168178a642a9247c63001) C:\Windows\system32\drivers\nsiproxy.sys
  00:45:22.0592 1444 nsiproxy - ok
  00:45:22.0655 1444 Ntfs (356698a13c4630d5b31c37378d469196) C:\Windows\system32\drivers\Ntfs.sys
  00:45:22.0711 1444 Ntfs - ok
  00:45:22.0732 1444 Null (9899284589f75fa8724ff3d16aed75c1) C:\Windows\system32\drivers\Null.sys
  00:45:22.0735 1444 Null - ok
  00:45:23.0138 1444 nvlddmkm (617d98d19c636aee80876938796e90b0) C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys
  00:45:23.0415 1444 nvlddmkm - ok
  00:45:23.0529 1444 nvraid (3e38712941e9bb4ddbee00affe3fed3d) C:\Windows\system32\DRIVERS\nvraid.sys
  00:45:23.0533 1444 nvraid - ok
  00:45:23.0581 1444 nvsmu (61a59fb62864eb3f32d24985a505ce03) C:\Windows\system32\DRIVERS\nvsmu.sys
  00:45:23.0582 1444 nvsmu - ok
  00:45:23.0608 1444 nvstor (477dc4d6deb99be37084c9ac6d013da1) C:\Windows\system32\DRIVERS\nvstor.sys
  00:45:23.0631 1444 nvstor - ok
  00:45:23.0672 1444 nvstor64 (71b6ecd3c56fbf12fb1968da3953b703) C:\Windows\system32\DRIVERS\nvstor64.sys
  00:45:23.0674 1444 nvstor64 - ok
  00:45:23.0703 1444 nv_agp (270d7cd42d6e3979f6dd0146650f0e05) C:\Windows\system32\DRIVERS\nv_agp.sys
  00:45:23.0706 1444 nv_agp - ok
  00:45:23.0732 1444 ohci1394 (3589478e4b22ce21b41fa1bfc0b8b8a0) C:\Windows\system32\DRIVERS\ohci1394.sys
  00:45:23.0735 1444 ohci1394 - ok
  00:45:23.0767 1444 Parport (0086431c29c35be1dbc43f52cc273887) C:\Windows\system32\DRIVERS\parport.sys
  00:45:23.0770 1444 Parport - ok
  00:45:23.0787 1444 partmgr (7daa117143316c4a1537e074a5a9eaf0) C:\Windows\system32\drivers\partmgr.sys
  00:45:23.0789 1444 partmgr - ok
  00:45:23.0817 1444 pci (f36f6504009f2fb0dfd1b17a116ad74b) C:\Windows\system32\DRIVERS\pci.sys
  00:45:23.0821 1444 pci - ok
  00:45:23.0850 1444 pciide (b5b8b5ef2e5cb34df8dcf8831e3534fa) C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys
  00:45:23.0852 1444 pciide - ok
  00:45:23.0884 1444 pcmcia (b2e81d4e87ce48589f98cb8c05b01f2f) C:\Windows\system32\DRIVERS\pcmcia.sys
  00:45:23.0890 1444 pcmcia - ok
  00:45:23.0917 1444 pcw (d6b9c2e1a11a3a4b26a182ffef18f603) C:\Windows\system32\drivers\pcw.sys
  00:45:23.0921 1444 pcw - ok
  00:45:23.0972 1444 PEAUTH (68769c3356b3be5d1c732c97b9a80d6e) C:\Windows\system32\drivers\peauth.sys
  00:45:23.0983 1444 PEAUTH - ok
  00:45:24.0103 1444 PptpMiniport (27cc19e81ba5e3403c48302127bda717) C:\Windows\system32\DRIVERS\raspptp.sys
  00:45:24.0107 1444 PptpMiniport - ok
  00:45:24.0148 1444 Processor (0d922e23c041efb1c3fac2a6f943c9bf) C:\Windows\system32\DRIVERS\processr.sys
  00:45:24.0151 1444 Processor - ok
  00:45:24.0200 1444 Psched (ee992183bd8eaefd9973f352e587a299) C:\Windows\system32\DRIVERS\pacer.sys
  00:45:24.0203 1444 Psched - ok
  00:45:24.0288 1444 ql2300 (a53a15a11ebfd21077463ee2c7afeef0) C:\Windows\system32\DRIVERS\ql2300.sys
  00:45:24.0337 1444 ql2300 - ok
  00:45:24.0359 1444 ql40xx (4f6d12b51de1aaeff7dc58c4d75423c8) C:\Windows\system32\DRIVERS\ql40xx.sys
  00:45:24.0363 1444 ql40xx - ok
  00:45:24.0409 1444 QWAVEdrv (76707bb36430888d9ce9d705398adb6c) C:\Windows\system32\drivers\qwavedrv.sys
  00:45:24.0413 1444 QWAVEdrv - ok
  00:45:24.0440 1444 RasAcd (5a0da8ad5762fa2d91678a8a01311704) C:\Windows\system32\DRIVERS\rasacd.sys
  00:45:24.0444 1444 RasAcd - ok
  00:45:24.0468 1444 RasAgileVpn (7ecff9b22276b73f43a99a15a6094e90) C:\Windows\system32\DRIVERS\AgileVpn.sys
  00:45:24.0470 1444 RasAgileVpn - ok
  00:45:24.0501 1444 Rasl2tp (87a6e852a22991580d6d39adc4790463) C:\Windows\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys
  00:45:24.0504 1444 Rasl2tp - ok
  00:45:24.0526 1444 RasPppoe (855c9b1cd4756c5e9a2aa58a15f58c25) C:\Windows\system32\DRIVERS\raspppoe.sys
  00:45:24.0529 1444 RasPppoe - ok
  00:45:24.0545 1444 RasSstp (e8b1e447b008d07ff47d016c2b0eeecb) C:\Windows\system32\DRIVERS\rassstp.sys
  00:45:24.0548 1444 RasSstp - ok
  00:45:24.0576 1444 rdbss (3bac8142102c15d59a87757c1d41dce5) C:\Windows\system32\DRIVERS\rdbss.sys
  00:45:24.0582 1444 rdbss - ok
  00:45:24.0608 1444 rdpbus (302da2a0539f2cf54d7c6cc30c1f2d8d) C:\Windows\system32\DRIVERS\rdpbus.sys
  00:45:24.0613 1444 rdpbus - ok
  00:45:24.0635 1444 RDPCDD (cea6cc257fc9b7715f1c2b4849286d24) C:\Windows\system32\DRIVERS\RDPCDD.sys
  00:45:24.0637 1444 RDPCDD - ok
  00:45:24.0663 1444 RDPENCDD (bb5971a4f00659529a5c44831af22365) C:\Windows\system32\drivers\rdpencdd.sys
  00:45:24.0665 1444 RDPENCDD - ok
  00:45:24.0689 1444 RDPREFMP (216f3fa57533d98e1f74ded70113177a) C:\Windows\system32\drivers\rdprefmp.sys
  00:45:24.0691 1444 RDPREFMP - ok
  00:45:24.0725 1444 RDPWD (8a3e6bea1c53ea6177fe2b6eba2c80d7) C:\Windows\system32\drivers\RDPWD.sys
  00:45:24.0729 1444 RDPWD - ok
  00:45:24.0760 1444 rdyboost (634b9a2181d98f15941236886164ec8b) C:\Windows\system32\drivers\rdyboost.sys
  00:45:24.0765 1444 rdyboost - ok
  00:45:24.0817 1444 rspndr (ddc86e4f8e7456261e637e3552e804ff) C:\Windows\system32\DRIVERS\rspndr.sys
  00:45:24.0819 1444 rspndr - ok
  00:45:24.0863 1444 RTL8167 (f65f171165fbb613f7aa3cc78e8cab42) C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys
  00:45:24.0867 1444 RTL8167 - ok
  00:45:24.0902 1444 sbp2port (e3bbb89983daf5622c1d50cf49f28227) C:\Windows\system32\DRIVERS\sbp2port.sys
  00:45:24.0905 1444 sbp2port - ok
  00:45:24.0960 1444 scfilter (c94da20c7e3ba1dca269bc8460d98387) C:\Windows\system32\DRIVERS\scfilter.sys
  00:45:24.0962 1444 scfilter - ok
  00:45:24.0995 1444 secdrv (3ea8a16169c26afbeb544e0e48421186) C:\Windows\system32\drivers\secdrv.sys
  00:45:24.0997 1444 secdrv - ok
  00:45:25.0029 1444 Serenum (cb624c0035412af0debec78c41f5ca1b) C:\Windows\system32\DRIVERS\serenum.sys
  00:45:25.0031 1444 Serenum - ok
  00:45:25.0050 1444 Serial (c1d8e28b2c2adfaec4ba89e9fda69bd6) C:\Windows\system32\DRIVERS\serial.sys
  00:45:25.0053 1444 Serial - ok
  00:45:25.0078 1444 sermouse (1c545a7d0691cc4a027396535691c3e3) C:\Windows\system32\DRIVERS\sermouse.sys
  00:45:25.0080 1444 sermouse - ok
  00:45:25.0148 1444 sffdisk (a554811bcd09279536440c964ae35bbf) C:\Windows\system32\DRIVERS\sffdisk.sys
  00:45:25.0155 1444 sffdisk - ok
  00:45:25.0198 1444 sffp_mmc (ff414f0baefeba59bc6c04b3db0b87bf) C:\Windows\system32\DRIVERS\sffp_mmc.sys
  00:45:25.0200 1444 sffp_mmc - ok
  00:45:25.0217 1444 sffp_sd (178298f767fe638c9fedcbdef58bb5e4) C:\Windows\system32\DRIVERS\sffp_sd.sys
  00:45:25.0219 1444 sffp_sd - ok
  00:45:25.0239 1444 sfloppy (a9d601643a1647211a1ee2ec4e433ff4) C:\Windows\system32\DRIVERS\sfloppy.sys
  00:45:25.0242 1444 sfloppy - ok
  00:45:25.0299 1444 SiSGbeLH (1bc348cf6baa90ec8e533ef6e6a69933) C:\Windows\system32\DRIVERS\SiSG664.sys
  00:45:25.0302 1444 SiSGbeLH - ok
  00:45:25.0326 1444 SiSRaid2 (843caf1e5fde1ffd5ff768f23a51e2e1) C:\Windows\system32\DRIVERS\SiSRaid2.sys
  00:45:25.0329 1444 SiSRaid2 - ok
  00:45:25.0341 1444 SiSRaid4 (6a6c106d42e9ffff8b9fcb4f754f6da4) C:\Windows\system32\DRIVERS\sisraid4.sys
  00:45:25.0344 1444 SiSRaid4 - ok
  00:45:25.0379 1444 Smb (548260a7b8654e024dc30bf8a7c5baa4) C:\Windows\system32\DRIVERS\smb.sys
  00:45:25.0385 1444 Smb - ok
  00:45:25.0518 1444 SNP2UVC (f06a6de8438f7446bff9e61f31356521) C:\Windows\system32\DRIVERS\snp2uvc.sys
  00:45:25.0597 1444 SNP2UVC - ok
  00:45:25.0667 1444 spldr (b9e31e5cacdfe584f34f730a677803f9) C:\Windows\system32\drivers\spldr.sys
  00:45:25.0670 1444 spldr - ok
  00:45:25.0760 1444 srv (de6f5658da951c4bc8e498570b5b0d5f) C:\Windows\system32\DRIVERS\srv.sys
  00:45:25.0768 1444 srv - ok
  00:45:25.0796 1444 srv2 (4d33d59c0b930c523d29f9bd40cda9d2) C:\Windows\system32\DRIVERS\srv2.sys
  00:45:25.0803 1444 srv2 - ok
  00:45:25.0828 1444 srvnet (5a663fd67049267bc5c3f3279e631ffb) C:\Windows\system32\DRIVERS\srvnet.sys
  00:45:25.0833 1444 srvnet - ok
  00:45:25.0878 1444 stexstor (f3817967ed533d08327dc73bc4d5542a) C:\Windows\system32\DRIVERS\stexstor.sys
  00:45:25.0880 1444 stexstor - ok
  00:45:25.0909 1444 swenum (d01ec09b6711a5f8e7e6564a4d0fbc90) C:\Windows\system32\DRIVERS\swenum.sys
  00:45:25.0911 1444 swenum - ok
  00:45:25.0924 1444 szkg5 - ok
  00:45:26.0030 1444 Tcpip (90a2d722cf64d911879d6c4a4f802a4d) C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys
  00:45:26.0096 1444 Tcpip - ok
  00:45:26.0173 1444 TCPIP6 (90a2d722cf64d911879d6c4a4f802a4d) C:\Windows\system32\DRIVERS\tcpip.sys
  00:45:26.0185 1444 TCPIP6 - ok
  00:45:26.0239 1444 tcpipreg (76d078af6f587b162d50210f761eb9ed) C:\Windows\system32\drivers\tcpipreg.sys
  00:45:26.0241 1444 tcpipreg - ok
  00:45:26.0272 1444 TDPIPE (3371d21011695b16333a3934340c4e7c) C:\Windows\system32\drivers\tdpipe.sys
  00:45:26.0274 1444 TDPIPE - ok
  00:45:26.0293 1444 TDTCP (e4245bda3190a582d55ed09e137401a9) C:\Windows\system32\drivers\tdtcp.sys
  00:45:26.0296 1444 TDTCP - ok
  00:45:26.0321 1444 tdx (079125c4b17b01fcaeebce0bcb290c0f) C:\Windows\system32\DRIVERS\tdx.sys
  00:45:26.0324 1444 tdx - ok
  00:45:26.0345 1444 TermDD (c448651339196c0e869a355171875522) C:\Windows\system32\DRIVERS\termdd.sys
  00:45:26.0348 1444 TermDD - ok
  00:45:26.0451 1444 TIEHDUSB (199c2e87d9a5ec58d0bcd94e893bf629) C:\Windows\system32\DRIVERS\tiehdusb.sys
  00:45:26.0455 1444 TIEHDUSB - ok
  00:45:26.0546 1444 tssecsrv (61b96c26131e37b24e93327a0bd1fb95) C:\Windows\system32\DRIVERS\tssecsrv.sys
  00:45:26.0549 1444 tssecsrv - ok
  00:45:26.0576 1444 tunnel (3836171a2cdf3af8ef10856db9835a70) C:\Windows\system32\DRIVERS\tunnel.sys
  00:45:26.0580 1444 tunnel - ok
  00:45:26.0601 1444 uagp35 (b4dd609bd7e282bfc683cec7eaaaad67) C:\Windows\system32\DRIVERS\uagp35.sys
  00:45:26.0605 1444 uagp35 - ok
  00:45:26.0629 1444 udfs (d47baead86c65d4f4069d7ce0a4edceb) C:\Windows\system32\DRIVERS\udfs.sys
  00:45:26.0635 1444 udfs - ok
  00:45:26.0659 1444 uliagpkx (4bfe1bc28391222894cbf1e7d0e42320) C:\Windows\system32\DRIVERS\uliagpkx.sys
  00:45:26.0663 1444 uliagpkx - ok
  00:45:26.0708 1444 umbus (eab6c35e62b1b0db0d1b48b671d3a117) C:\Windows\system32\DRIVERS\umbus.sys
  00:45:26.0717 1444 umbus - ok
  00:45:26.0757 1444 UmPass (b2e8e8cb557b156da5493bbddcc1474d) C:\Windows\system32\DRIVERS\umpass.sys
  00:45:26.0759 1444 UmPass - ok
  00:45:26.0811 1444 USBAAPL64 (f724b03c3dfaacf08d17d38bf3333583) C:\Windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys
  00:45:26.0814 1444 USBAAPL64 - ok
  00:45:26.0874 1444 usbccgp (b26afb54a534d634523c4fb66765b026) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbccgp.sys
  00:45:26.0878 1444 usbccgp - ok
  00:45:26.0913 1444 usbcir (af0892a803fdda7492f595368e3b68e7) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbcir.sys
  00:45:26.0916 1444 usbcir - ok
  00:45:26.0953 1444 usbehci (df9f9afc9aaabd8ed47975d44e38169a) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbehci.sys
  00:45:26.0961 1444 usbehci - ok
  00:45:27.0007 1444 usbhub (372a91bc3c6603080a793880b0873785) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbhub.sys
  00:45:27.0013 1444 usbhub - ok
  00:45:27.0043 1444 usbohci (58e546bbaf87664fc57e0f6081e4f609) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbohci.sys
  00:45:27.0046 1444 usbohci - ok
  00:45:27.0090 1444 usbprint (73188f58fb384e75c4063d29413cee3d) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbprint.sys
  00:45:27.0100 1444 usbprint - ok
  00:45:27.0126 1444 USBSTOR (080d3820da6c046be82fc8b45a893e83) C:\Windows\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS
  00:45:27.0145 1444 USBSTOR - ok
  00:45:27.0203 1444 usbuhci (81fb2216d3a60d1284455d511797db3d) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbuhci.sys
  00:45:27.0205 1444 usbuhci - ok
  00:45:27.0245 1444 usbvideo (7cb8c573c6e4a2714402cc0a36eab4fe) C:\Windows\System32\Drivers\usbvideo.sys
  00:45:27.0250 1444 usbvideo - ok
  00:45:27.0289 1444 vdrvroot (c5c876ccfc083ff3b128f933823e87bd) C:\Windows\system32\DRIVERS\vdrvroot.sys
  00:45:27.0292 1444 vdrvroot - ok
  00:45:27.0338 1444 vga (da4da3f5e02943c2dc8c6ed875de68dd) C:\Windows\system32\DRIVERS\vgapnp.sys
  00:45:27.0347 1444 vga - ok
  00:45:27.0457 1444 VgaSave (53e92a310193cb3c03bea963de7d9cfc) C:\Windows\System32\drivers\vga.sys
  00:45:27.0459 1444 VgaSave - ok
  00:45:27.0502 1444 vhdmp (c82e748660f62a242b2dfac1442f22a4) C:\Windows\system32\DRIVERS\vhdmp.sys
  00:45:27.0508 1444 vhdmp - ok
  00:45:27.0544 1444 viaide (e5689d93ffe4e5d66c0178761240dd54) C:\Windows\system32\DRIVERS\viaide.sys
  00:45:27.0547 1444 viaide - ok
  00:45:27.0575 1444 volmgr (2b1a3dae2b4e70dbba822b7a03fbd4a3) C:\Windows\system32\DRIVERS\volmgr.sys
  00:45:27.0579 1444 volmgr - ok
  00:45:27.0605 1444 volmgrx (99b0cbb569ca79acaed8c91461d765fb) C:\Windows\system32\drivers\volmgrx.sys
  00:45:27.0613 1444 volmgrx - ok
  00:45:27.0641 1444 volsnap (58f82eed8ca24b461441f9c3e4f0bf5c) C:\Windows\system32\DRIVERS\volsnap.sys
  00:45:27.0647 1444 volsnap - ok
  00:45:27.0685 1444 vsmraid (5e2016ea6ebaca03c04feac5f330d997) C:\Windows\system32\DRIVERS\vsmraid.sys
  00:45:27.0690 1444 vsmraid - ok
  00:45:27.0731 1444 vwifibus (36d4720b72b5c5d9cb2b9c29e9df67a1) C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifibus.sys
  00:45:27.0733 1444 vwifibus - ok
  00:45:27.0770 1444 vwififlt (6a3d66263414ff0d6fa754c646612f3f) C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys
  00:45:27.0773 1444 vwififlt - ok
  00:45:27.0800 1444 WacomPen (4e9440f4f152a7b944cb1663d3935a3e) C:\Windows\system32\DRIVERS\wacompen.sys
  00:45:27.0803 1444 WacomPen - ok
  00:45:27.0830 1444 WANARP (47ca49400643effd3f1c9a27e1d69324) C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys
  00:45:27.0833 1444 WANARP - ok
  00:45:27.0839 1444 Wanarpv6 (47ca49400643effd3f1c9a27e1d69324) C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys
  00:45:27.0841 1444 Wanarpv6 - ok
  00:45:27.0926 1444 Wd (72889e16ff12ba0f235467d6091b17dc) C:\Windows\system32\DRIVERS\wd.sys
  00:45:27.0928 1444 Wd - ok
  00:45:27.0968 1444 Wdf01000 (441bd2d7b4f98134c3a4f9fa570fd250) C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys
  00:45:27.0978 1444 Wdf01000 - ok
  00:45:28.0024 1444 WfpLwf (611b23304bf067451a9fdee01fbdd725) C:\Windows\system32\DRIVERS\wfplwf.sys
  00:45:28.0028 1444 WfpLwf - ok
  00:45:28.0080 1444 WimFltr (52ded146e4797e6ccf94799e8e22bb2a) C:\Windows\system32\DRIVERS\wimfltr.sys
  00:45:28.0084 1444 WimFltr - ok
  00:45:28.0109 1444 WIMMount (05ecaec3e4529a7153b3136ceb49f0ec) C:\Windows\system32\drivers\wimmount.sys
  00:45:28.0112 1444 WIMMount - ok
  00:45:28.0212 1444 WinUsb (817eaff5d38674edd7713b9dfb8e9791) C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys
  00:45:28.0214 1444 WinUsb - ok
  00:45:28.0258 1444 WmiAcpi (f6ff8944478594d0e414d3f048f0d778) C:\Windows\system32\DRIVERS\wmiacpi.sys
  00:45:28.0259 1444 WmiAcpi - ok
  00:45:28.0310 1444 ws2ifsl (6bcc1d7d2fd2453957c5479a32364e52) C:\Windows\system32\drivers\ws2ifsl.sys
  00:45:28.0313 1444 ws2ifsl - ok
  00:45:28.0360 1444 WudfPf (7cadc74271dd6461c452c271b30bd378) C:\Windows\system32\drivers\WudfPf.sys
  00:45:28.0364 1444 WudfPf - ok
  00:45:28.0425 1444 WUDFRd (3b197af0fff08aa66b6b2241ca538d64) C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys
  00:45:28.0431 1444 WUDFRd - ok
  00:45:28.0476 1444 MBR (0x1B8) (a36c5e4f47e84449ff07ed3517b43a31) \Device\Harddisk0\DR0
  00:45:28.0499 1444 \Device\Harddisk0\DR0 - ok
  00:45:28.0519 1444 Boot (0x1200) (fe13b007541467d3d605676be94d01da) \Device\Harddisk0\DR0\Partition0
  00:45:28.0521 1444 \Device\Harddisk0\DR0\Partition0 - ok
  00:45:28.0542 1444 Boot (0x1200) (0ddd277a04eea5ff089b10ab091ddbea) \Device\Harddisk0\DR0\Partition1
  00:45:28.0544 1444 \Device\Harddisk0\DR0\Partition1 - ok
  00:45:28.0546 1444 ============================================================
  00:45:28.0546 1444 Scan finished
  00:45:28.0546 1444 ============================================================
  00:45:28.0561 0680 Detected object count: 0
  00:45:28.0561 0680 Actual detected object count: 0
  00:45:31.0194 2280 ============================================================
  00:45:31.0194 2280 Scan started
  00:45:31.0194 2280 Mode: Manual;
  00:45:31.0194 2280 ============================================================
  00:45:31.0769 2280 1394ohci (1b00662092f9f9568b995902f0cc40d5) C:\Windows\system32\DRIVERS\1394ohci.sys
  00:45:31.0770 2280 1394ohci - ok
  00:45:31.0815 2280 ACPI (6f11e88748cdefd2f76aa215f97ddfe5) C:\Windows\system32\DRIVERS\ACPI.sys
  00:45:31.0818 2280 ACPI - ok
  00:45:31.0862 2280 AcpiPmi (63b05a0420ce4bf0e4af6dcc7cada254) C:\Windows\system32\DRIVERS\acpipmi.sys
  00:45:31.0863 2280 AcpiPmi - ok
  00:45:31.0915 2280 adp94xx (2f6b34b83843f0c5118b63ac634f5bf4) C:\Windows\system32\DRIVERS\adp94xx.sys
  00:45:31.0919 2280 adp94xx - ok
  00:45:31.0952 2280 adpahci (597f78224ee9224ea1a13d6350ced962) C:\Windows\system32\DRIVERS\adpahci.sys
  00:45:31.0955 2280 adpahci - ok
  00:45:31.0993 2280 adpu320 (e109549c90f62fb570b9540c4b148e54) C:\Windows\system32\DRIVERS\adpu320.sys
  00:45:31.0994 2280 adpu320 - ok
  00:45:32.0059 2280 AFD (b9384e03479d2506bc924c16a3db87bc) C:\Windows\system32\drivers\afd.sys
  00:45:32.0063 2280 AFD - ok
  00:45:32.0103 2280 agp440 (608c14dba7299d8cb6ed035a68a15799) C:\Windows\system32\DRIVERS\agp440.sys
  00:45:32.0104 2280 agp440 - ok
  00:45:32.0134 2280 aliide (5812713a477a3ad7363c7438ca2ee038) C:\Windows\system32\DRIVERS\aliide.sys
  00:45:32.0135 2280 aliide - ok
  00:45:32.0160 2280 amdide (1ff8b4431c353ce385c875f194924c0c) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdide.sys
  00:45:32.0160 2280 amdide - ok
  00:45:32.0184 2280 AmdK8 (7024f087cff1833a806193ef9d22cda9) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdk8.sys
  00:45:32.0185 2280 AmdK8 - ok
  00:45:32.0230 2280 AmdPPM (1e56388b3fe0d031c44144eb8c4d6217) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdppm.sys
  00:45:32.0231 2280 AmdPPM - ok
  00:45:32.0260 2280 amdsata (7a4b413614c055935567cf88a9734d38) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdsata.sys
  00:45:32.0261 2280 amdsata - ok
  00:45:32.0305 2280 amdsbs (f67f933e79241ed32ff46a4f29b5120b) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdsbs.sys
  00:45:32.0307 2280 amdsbs - ok
  00:45:32.0339 2280 amdxata (b4ad0cacbab298671dd6f6ef7e20679d) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdxata.sys
  00:45:32.0339 2280 amdxata - ok
  00:45:32.0384 2280 AmUStor (9c7f164b49cadc658d1b3c575782f346) C:\Windows\system32\drivers\AmUStor.SYS
  00:45:32.0386 2280 AmUStor - ok
  00:45:32.0428 2280 AppID (42fd751b27fa0e9c69bb39f39e409594) C:\Windows\system32\drivers\appid.sys
  00:45:32.0429 2280 AppID - ok
  00:45:32.0454 2280 arc (c484f8ceb1717c540242531db7845c4e) C:\Windows\system32\DRIVERS\arc.sys
  00:45:32.0455 2280 arc - ok
  00:45:32.0477 2280 arcsas (019af6924aefe7839f61c830227fe79c) C:\Windows\system32\DRIVERS\arcsas.sys
  00:45:32.0478 2280 arcsas - ok
  00:45:32.0504 2280 AsDsm (88fbc8bebfd38566235eaa5e4dbc4e05) C:\Windows\system32\drivers\AsDsm.sys
  00:45:32.0505 2280 AsDsm - ok
  00:45:32.0577 2280 ASMMAP64 (2db34edd17d3a8da7105a19c95a3dd68) C:\Program Files\ATKGFNEX\ASMMAP64.sys
  00:45:32.0578 2280 ASMMAP64 - ok
  00:45:32.0803 2280 AsyncMac (769765ce2cc62867468cea93969b2242) C:\Windows\system32\DRIVERS\asyncmac.sys
  00:45:32.0804 2280 AsyncMac - ok
  00:45:32.0850 2280 atapi (02062c0b390b7729edc9e69c680a6f3c) C:\Windows\system32\DRIVERS\atapi.sys
  00:45:32.0850 2280 atapi - ok
  00:45:32.0939 2280 athr (0acc06fcf46f64ed4f11e57ee461c1f4) C:\Windows\system32\DRIVERS\athrx.sys
  00:45:32.0949 2280 athr - ok
  00:45:33.0023 2280 b06bdrv (3e5b191307609f7514148c6832bb0842) C:\Windows\system32\DRIVERS\bxvbda.sys
  00:45:33.0026 2280 b06bdrv - ok
  00:45:33.0056 2280 b57nd60a (b5ace6968304a3900eeb1ebfd9622df2) C:\Windows\system32\DRIVERS\b57nd60a.sys
  00:45:33.0058 2280 b57nd60a - ok
  00:45:33.0105 2280 Beep (16a47ce2decc9b099349a5f840654746) C:\Windows\system32\drivers\Beep.sys
  00:45:33.0106 2280 Beep - ok
  00:45:33.0146 2280 blbdrive (61583ee3c3a17003c4acd0475646b4d3) C:\Windows\system32\DRIVERS\blbdrive.sys
  00:45:33.0147 2280 blbdrive - ok
  00:45:33.0170 2280 bowser (91ce0d3dc57dd377e690a2d324022b08) C:\Windows\system32\DRIVERS\bowser.sys
  00:45:33.0171 2280 bowser - ok
  00:45:33.0193 2280 BrFiltLo (f09eee9edc320b5e1501f749fde686c8) C:\Windows\system32\DRIVERS\BrFiltLo.sys
  00:45:33.0196 2280 BrFiltLo - ok
  00:45:33.0212 2280 BrFiltUp (b114d3098e9bdb8bea8b053685831be6) C:\Windows\system32\DRIVERS\BrFiltUp.sys
  00:45:33.0213 2280 BrFiltUp - ok
  00:45:33.0247 2280 Brserid (43bea8d483bf1870f018e2d02e06a5bd) C:\Windows\System32\Drivers\Brserid.sys
  00:45:33.0249 2280 Brserid - ok
  00:45:33.0273 2280 BrSerWdm (a6eca2151b08a09caceca35c07f05b42) C:\Windows\System32\Drivers\BrSerWdm.sys
  00:45:33.0273 2280 BrSerWdm - ok
  00:45:33.0295 2280 BrUsbMdm (b79968002c277e869cf38bd22cd61524) C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbMdm.sys
  00:45:33.0296 2280 BrUsbMdm - ok
  00:45:33.0321 2280 BrUsbSer (a87528880231c54e75ea7a44943b38bf) C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbSer.sys
  00:45:33.0322 2280 BrUsbSer - ok
  00:45:33.0351 2280 BTHMODEM (9da669f11d1f894ab4eb69bf546a42e8) C:\Windows\system32\DRIVERS\bthmodem.sys
  00:45:33.0352 2280 BTHMODEM - ok
  00:45:33.0390 2280 cdfs (b8bd2bb284668c84865658c77574381a) C:\Windows\system32\DRIVERS\cdfs.sys
  00:45:33.0392 2280 cdfs - ok
  00:45:33.0426 2280 cdrom (83d2d75e1efb81b3450c18131443f7db) C:\Windows\system32\DRIVERS\cdrom.sys
  00:45:33.0428 2280 cdrom - ok
  00:45:33.0460 2280 circlass (d7cd5c4e1b71fa62050515314cfb52cf) C:\Windows\system32\DRIVERS\circlass.sys
  00:45:33.0461 2280 circlass - ok
  00:45:33.0506 2280 CLFS (fe1ec06f2253f691fe36217c592a0206) C:\Windows\system32\CLFS.sys
  00:45:33.0510 2280 CLFS - ok
  00:45:33.0573 2280 CmBatt (0840155d0bddf1190f84a663c284bd33) C:\Windows\system32\DRIVERS\CmBatt.sys
  00:45:33.0574 2280 CmBatt - ok
  00:45:33.0596 2280 cmdide (e19d3f095812725d88f9001985b94edd) C:\Windows\system32\DRIVERS\cmdide.sys
  00:45:33.0597 2280 cmdide - ok
  00:45:33.0634 2280 CNG (f95fd4cb7da00ba2a63ce9f6b5c053e1) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
  00:45:33.0638 2280 CNG - ok
  00:45:33.0697 2280 Compbatt (102de219c3f61415f964c88e9085ad14) C:\Windows\system32\DRIVERS\compbatt.sys
  00:45:33.0697 2280 Compbatt - ok
  00:45:33.0746 2280 CompositeBus (f26b3a86f6fa87ca360b879581ab4123) C:\Windows\system32\DRIVERS\CompositeBus.sys
  00:45:33.0747 2280 CompositeBus - ok
  00:45:33.0787 2280 crcdisk (1c827878a998c18847245fe1f34ee597) C:\Windows\system32\DRIVERS\crcdisk.sys
  00:45:33.0787 2280 crcdisk - ok
  00:45:33.0928 2280 DfsC (3f1dc527070acb87e40afe46ef6da749) C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
  00:45:33.0929 2280 DfsC - ok
  00:45:33.0963 2280 discache (13096b05847ec78f0977f2c0f79e9ab3) C:\Windows\system32\drivers\discache.sys
  00:45:33.0964 2280 discache - ok
  00:45:33.0984 2280 Disk (9819eee8b5ea3784ec4af3b137a5244c) C:\Windows\system32\DRIVERS\disk.sys
  00:45:33.0985 2280 Disk - ok
  00:45:34.0019 2280 drmkaud (9b19f34400d24df84c858a421c205754) C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys
  00:45:34.0020 2280 drmkaud - ok
  00:45:34.0086 2280 DXGKrnl (1633b9abf52784a1331476397a48cbef) C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys
  00:45:34.0092 2280 DXGKrnl - ok
  00:45:34.0221 2280 ebdrv (dc5d737f51be844d8c82c695eb17372f) C:\Windows\system32\DRIVERS\evbda.sys
  00:45:34.0242 2280 ebdrv - ok
  00:45:34.0307 2280 elxstor (0e5da5369a0fcaea12456dd852545184) C:\Windows\system32\DRIVERS\elxstor.sys
  00:45:34.0311 2280 elxstor - ok
  00:45:34.0338 2280 ErrDev (34a3c54752046e79a126e15c51db409b) C:\Windows\system32\DRIVERS\errdev.sys
  00:45:34.0338 2280 ErrDev - ok
  00:45:34.0377 2280 ETD (0975bf32399a24117e317b5bf1d5d0aa) C:\Windows\system32\DRIVERS\ETD.sys
  00:45:34.0379 2280 ETD - ok
  00:45:34.0427 2280 exfat (a510c654ec00c1e9bdd91eeb3a59823b) C:\Windows\system32\drivers\exfat.sys
  00:45:34.0428 2280 exfat - ok
  00:45:34.0464 2280 fastfat (0adc83218b66a6db380c330836f3e36d) C:\Windows\system32\drivers\fastfat.sys
  00:45:34.0466 2280 fastfat - ok
  00:45:34.0490 2280 fdc (d765d19cd8ef61f650c384f62fac00ab) C:\Windows\system32\DRIVERS\fdc.sys
  00:45:34.0491 2280 fdc - ok
  00:45:34.0525 2280 FileInfo (655661be46b5f5f3fd454e2c3095b930) C:\Windows\system32\drivers\fileinfo.sys
  00:45:34.0526 2280 FileInfo - ok
  00:45:34.0552 2280 Filetrace (5f671ab5bc87eea04ec38a6cd5962a47) C:\Windows\system32\drivers\filetrace.sys
  00:45:34.0553 2280 Filetrace - ok
  00:45:34.0582 2280 flpydisk (c172a0f53008eaeb8ea33fe10e177af5) C:\Windows\system32\DRIVERS\flpydisk.sys
  00:45:34.0582 2280 flpydisk - ok
  00:45:34.0612 2280 FltMgr (f7866af72abbaf84b1fa5aa195378c59) C:\Windows\system32\drivers\fltmgr.sys
  00:45:34.0616 2280 FltMgr - ok
  00:45:34.0697 2280 FsDepends (d43703496149971890703b4b1b723eac) C:\Windows\system32\drivers\FsDepends.sys
  00:45:34.0699 2280 FsDepends - ok
  00:45:34.0785 2280 fssfltr (6c06701bf1db05405804d7eb610991ce) C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys
  00:45:34.0786 2280 fssfltr - ok
  00:45:34.0940 2280 Fs_Rec (e95ef8547de20cf0603557c0cf7a9462) C:\Windows\system32\drivers\Fs_Rec.sys
  00:45:34.0942 2280 Fs_Rec - ok
  00:45:35.0014 2280 fvevol (ae87ba80d0ec3b57126ed2cdc15b24ed) C:\Windows\system32\DRIVERS\fvevol.sys
  00:45:35.0016 2280 fvevol - ok
  00:45:35.0059 2280 gagp30kx (8c778d335c9d272cfd3298ab02abe3b6) C:\Windows\system32\DRIVERS\gagp30kx.sys
  00:45:35.0060 2280 gagp30kx - ok
  00:45:35.0101 2280 GEARAspiWDM (e403aacf8c7bb11375122d2464560311) C:\Windows\system32\Drivers\GEARAspiWDM.sys
  00:45:35.0102 2280 GEARAspiWDM - ok
  00:45:35.0160 2280 hcw85cir (f2523ef6460fc42405b12248338ab2f0) C:\Windows\system32\drivers\hcw85cir.sys
  00:45:35.0161 2280 hcw85cir - ok
  00:45:35.0196 2280 HdAudAddService (6410f6f415b2a5a9037224c41da8bf12) C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys
  00:45:35.0199 2280 HdAudAddService - ok
  00:45:35.0232 2280 HDAudBus (0a49913402747a0b67de940fb42cbdbb) C:\Windows\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys
  00:45:35.0234 2280 HDAudBus - ok
  00:45:35.0261 2280 HidBatt (78e86380454a7b10a5eb255dc44a355f) C:\Windows\system32\DRIVERS\HidBatt.sys
  00:45:35.0262 2280 HidBatt - ok
  00:45:35.0285 2280 HidBth (7fd2a313f7afe5c4dab14798c48dd104) C:\Windows\system32\DRIVERS\hidbth.sys
  00:45:35.0287 2280 HidBth - ok
  00:45:35.0347 2280 HidIr (0a77d29f311b88cfae3b13f9c1a73825) C:\Windows\system32\DRIVERS\hidir.sys
  00:45:35.0348 2280 HidIr - ok
  00:45:35.0404 2280 HidUsb (b3bf6b5b50006def50b66306d99fcf6f) C:\Windows\system32\DRIVERS\hidusb.sys
  00:45:35.0405 2280 HidUsb - ok
  00:45:35.0450 2280 HpSAMD (0886d440058f203eba0e1825e4355914) C:\Windows\system32\DRIVERS\HpSAMD.sys
  00:45:35.0452 2280 HpSAMD - ok
  00:45:35.0492 2280 HTTP (cee049cac4efa7f4e1e4ad014414a5d4) C:\Windows\system32\drivers\HTTP.sys
  00:45:35.0497 2280 HTTP - ok
  00:45:35.0519 2280 hwpolicy (f17766a19145f111856378df337a5d79) C:\Windows\system32\drivers\hwpolicy.sys
  00:45:35.0520 2280 hwpolicy - ok
  00:45:35.0542 2280 i8042prt (fa55c73d4affa7ee23ac4be53b4592d3) C:\Windows\system32\DRIVERS\i8042prt.sys
  00:45:35.0543 2280 i8042prt - ok
  00:45:35.0610 2280 iaStorV (d83efb6fd45df9d55e9a1afc63640d50) C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStorV.sys
  00:45:35.0613 2280 iaStorV - ok
  00:45:35.0665 2280 iirsp (5c18831c61933628f5bb0ea2675b9d21) C:\Windows\system32\DRIVERS\iirsp.sys
  00:45:35.0666 2280 iirsp - ok
  00:45:35.0801 2280 IntcAzAudAddService (30ce3b186d3f661050be6fed23d842ba) C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys
  00:45:35.0816 2280 IntcAzAudAddService - ok
  00:45:35.0990 2280 intelide (f00f20e70c6ec3aa366910083a0518aa) C:\Windows\system32\DRIVERS\intelide.sys
  00:45:35.0991 2280 intelide - ok
  00:45:36.0031 2280 intelppm (ada036632c664caa754079041cf1f8c1) C:\Windows\system32\DRIVERS\intelppm.sys
  00:45:36.0032 2280 intelppm - ok
  00:45:36.0078 2280 IpFilterDriver (722dd294df62483cecaae6e094b4d695) C:\Windows\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys
  00:45:36.0080 2280 IpFilterDriver - ok
  00:45:36.0153 2280 IPMIDRV (e2b4a4494db7cb9b89b55ca268c337c5) C:\Windows\system32\DRIVERS\IPMIDrv.sys
  00:45:36.0155 2280 IPMIDRV - ok
  00:45:36.0223 2280 IPNAT (af9b39a7e7b6caa203b3862582e9f2d0) C:\Windows\system32\drivers\ipnat.sys
  00:45:36.0225 2280 IPNAT - ok
  00:45:36.0251 2280 IRENUM (3abf5e7213eb28966d55d58b515d5ce9) C:\Windows\system32\drivers\irenum.sys
  00:45:36.0252 2280 IRENUM - ok
  00:45:36.0281 2280 isapnp (2f7b28dc3e1183e5eb418df55c204f38) C:\Windows\system32\DRIVERS\isapnp.sys
  00:45:36.0281 2280 isapnp - ok
  00:45:36.0326 2280 iScsiPrt (fa4d2557de56d45b0a346f93564be6e1) C:\Windows\system32\DRIVERS\msiscsi.sys
  00:45:36.0328 2280 iScsiPrt - ok
  00:45:36.0450 2280 kbdclass (bc02336f1cba7dcc7d1213bb588a68a5) C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdclass.sys
  00:45:36.0452 2280 kbdclass - ok
  00:45:36.0484 2280 kbdhid (6def98f8541e1b5dceb2c822a11f7323) C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdhid.sys
  00:45:36.0485 2280 kbdhid - ok
  00:45:36.0517 2280 kbfiltr (e63ef8c3271d014f14e2469ce75fecb4) C:\Windows\system32\DRIVERS\kbfiltr.sys
  00:45:36.0518 2280 kbfiltr - ok
  00:45:36.0549 2280 KSecDD (e8b6fcc9c83535c67f835d407620bd27) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
  00:45:36.0551 2280 KSecDD - ok
  00:45:36.0579 2280 KSecPkg (a8c63880ef6f4d3fec7b616b9c060215) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
  00:45:36.0581 2280 KSecPkg - ok
  00:45:36.0598 2280 ksthunk (6869281e78cb31a43e969f06b57347c4) C:\Windows\system32\drivers\ksthunk.sys
  00:45:36.0599 2280 ksthunk - ok
  00:45:36.0761 2280 lltdio (1538831cf8ad2979a04c423779465827) C:\Windows\system32\DRIVERS\lltdio.sys
  00:45:36.0762 2280 lltdio - ok
  00:45:36.0876 2280 LSI_FC (1a93e54eb0ece102495a51266dcdb6a6) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_fc.sys
  00:45:36.0877 2280 LSI_FC - ok
  00:45:36.0892 2280 LSI_SAS (1047184a9fdc8bdbff857175875ee810) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_sas.sys
  00:45:36.0894 2280 LSI_SAS - ok
  00:45:36.0914 2280 LSI_SAS2 (30f5c0de1ee8b5bc9306c1f0e4a75f93) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_sas2.sys
  00:45:36.0915 2280 LSI_SAS2 - ok
  00:45:36.0928 2280 LSI_SCSI (0504eacaff0d3c8aed161c4b0d369d4a) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_scsi.sys
  00:45:36.0930 2280 LSI_SCSI - ok
  00:45:36.0981 2280 luafv (43d0f98e1d56ccddb0d5254cff7b356e) C:\Windows\system32\drivers\luafv.sys
  00:45:36.0983 2280 luafv - ok
  00:45:37.0016 2280 megasas (a55805f747c6edb6a9080d7c633bd0f4) C:\Windows\system32\DRIVERS\megasas.sys
  00:45:37.0017 2280 megasas - ok
  00:45:37.0049 2280 MegaSR (baf74ce0072480c3b6b7c13b2a94d6b3) C:\Windows\system32\DRIVERS\MegaSR.sys
  00:45:37.0051 2280 MegaSR - ok
  00:45:37.0105 2280 MEMSWEEP2 (f9ce67e9e0226079b59107b649851f96) C:\Windows\system32\F4BB.tmp
  00:45:37.0107 2280 MEMSWEEP2 - ok
  00:45:37.0168 2280 Modem (800ba92f7010378b09f9ed9270f07137) C:\Windows\system32\drivers\modem.sys
  00:45:37.0169 2280 Modem - ok
  00:45:37.0199 2280 monitor (b03d591dc7da45ece20b3b467e6aadaa) C:\Windows\system32\DRIVERS\monitor.sys
  00:45:37.0200 2280 monitor - ok
  00:45:37.0224 2280 mouclass (7d27ea49f3c1f687d357e77a470aea99) C:\Windows\system32\DRIVERS\mouclass.sys
  00:45:37.0225 2280 mouclass - ok
  00:45:37.0249 2280 mouhid (d3bf052c40b0c4166d9fd86a4288c1e6) C:\Windows\system32\DRIVERS\mouhid.sys
  00:45:37.0250 2280 mouhid - ok
  00:45:37.0289 2280 mountmgr (791af66c4d0e7c90a3646066386fb571) C:\Windows\system32\drivers\mountmgr.sys
  00:45:37.0290 2280 mountmgr - ok
  00:45:37.0349 2280 MpFilter (c177a7ebf5e8a0b596f618870516cab8) C:\Windows\system32\DRIVERS\MpFilter.sys
  00:45:37.0351 2280 MpFilter - ok
  00:45:37.0397 2280 mpio (609d1d87649ecc19796f4d76d4c15cea) C:\Windows\system32\DRIVERS\mpio.sys
  00:45:37.0399 2280 mpio - ok
  00:45:37.0441 2280 MpNWMon (8fbf6b31fe8af1833d93c5913d5b4d55) C:\Windows\system32\DRIVERS\MpNWMon.sys
  00:45:37.0442 2280 MpNWMon - ok
  00:45:37.0467 2280 mpsdrv (6c38c9e45ae0ea2fa5e551f2ed5e978f) C:\Windows\system32\drivers\mpsdrv.sys
  00:45:37.0468 2280 mpsdrv - ok
  00:45:37.0498 2280 MRxDAV (30524261bb51d96d6fcbac20c810183c) C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys
  00:45:37.0499 2280 MRxDAV - ok
  00:45:37.0531 2280 mrxsmb (767a4c3bcf9410c286ced15a2db17108) C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
  00:45:37.0533 2280 mrxsmb - ok
  00:45:37.0563 2280 mrxsmb10 (920ee0ff995fcfdeb08c41605a959e1c) C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys
  00:45:37.0566 2280 mrxsmb10 - ok
  00:45:37.0593 2280 mrxsmb20 (740d7ea9d72c981510a5292cf6adc941) C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys
  00:45:37.0595 2280 mrxsmb20 - ok
  00:45:37.0765 2280 msahci (5c37497276e3b3a5488b23a326a754b7) C:\Windows\system32\DRIVERS\msahci.sys
  00:45:37.0766 2280 msahci - ok
  00:45:37.0810 2280 msdsm (8d27b597229aed79430fb9db3bcbfbd0) C:\Windows\system32\DRIVERS\msdsm.sys
  00:45:37.0811 2280 msdsm - ok
  00:45:37.0871 2280 Msfs (aa3fb40e17ce1388fa1bedab50ea8f96) C:\Windows\system32\drivers\Msfs.sys
  00:45:37.0872 2280 Msfs - ok
  00:45:37.0914 2280 mshidkmdf (f9d215a46a8b9753f61767fa72a20326) C:\Windows\System32\drivers\mshidkmdf.sys
  00:45:37.0915 2280 mshidkmdf - ok
  00:45:37.0932 2280 msisadrv (d916874bbd4f8b07bfb7fa9b3ccae29d) C:\Windows\system32\DRIVERS\msisadrv.sys
  00:45:37.0933 2280 msisadrv - ok
  00:45:38.0005 2280 MSKSSRV (49ccf2c4fea34ffad8b1b59d49439366) C:\Windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys
  00:45:38.0006 2280 MSKSSRV - ok
  00:45:38.0055 2280 MSPCLOCK (bdd71ace35a232104ddd349ee70e1ab3) C:\Windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys
  00:45:38.0056 2280 MSPCLOCK - ok
  00:45:38.0069 2280 MSPQM (4ed981241db27c3383d72092b618a1d0) C:\Windows\system32\drivers\MSPQM.sys
  00:45:38.0070 2280 MSPQM - ok
  00:45:38.0118 2280 MsRPC (89cb141aa8616d8c6a4610fa26c60964) C:\Windows\system32\drivers\MsRPC.sys
  00:45:38.0120 2280 MsRPC - ok
  00:45:38.0143 2280 mssmbios (0eed230e37515a0eaee3c2e1bc97b288) C:\Windows\system32\DRIVERS\mssmbios.sys
  00:45:38.0144 2280 mssmbios - ok
  00:45:38.0167 2280 MSTEE (2e66f9ecb30b4221a318c92ac2250779) C:\Windows\system32\drivers\MSTEE.sys
  00:45:38.0168 2280 MSTEE - ok
  00:45:38.0244 2280 MTConfig (7ea404308934e675bffde8edf0757bcd) C:\Windows\system32\DRIVERS\MTConfig.sys
  00:45:38.0245 2280 MTConfig - ok
  00:45:38.0299 2280 MTsensor (032d35c996f21d19a205a7c8f0b76f3c) C:\Windows\system32\DRIVERS\ATK64AMD.sys
  00:45:38.0299 2280 MTsensor - ok
  00:45:38.0358 2280 Mup (f9a18612fd3526fe473c1bda678d61c8) C:\Windows\system32\Drivers\mup.sys
  00:45:38.0359 2280 Mup - ok
  00:45:38.0402 2280 NativeWifiP (1ea3749c4114db3e3161156ffffa6b33) C:\Windows\system32\DRIVERS\nwifi.sys
  00:45:38.0406 2280 NativeWifiP - ok
  00:45:38.0460 2280 NDIS (cad515dbd07d082bb317d9928ce8962c) C:\Windows\system32\drivers\ndis.sys
  00:45:38.0468 2280 NDIS - ok
  00:45:38.0509 2280 NdisCap (9f9a1f53aad7da4d6fef5bb73ab811ac) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiscap.sys
  00:45:38.0510 2280 NdisCap - ok
  00:45:38.0678 2280 NdisTapi (30639c932d9fef22b31268fe25a1b6e5) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndistapi.sys
  00:45:38.0680 2280 NdisTapi - ok
  00:45:38.0784 2280 Ndisuio (f105ba1e22bf1f2ee8f005d4305e4bec) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndisuio.sys
  00:45:38.0785 2280 Ndisuio - ok
  00:45:38.0824 2280 NdisWan (557dfab9ca1fcb036ac77564c010dad3) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiswan.sys
  00:45:38.0825 2280 NdisWan - ok
  00:45:38.0865 2280 NDProxy (659b74fb74b86228d6338d643cd3e3cf) C:\Windows\system32\drivers\NDProxy.sys
  00:45:38.0866 2280 NDProxy - ok
  00:45:38.0885 2280 NetBIOS (86743d9f5d2b1048062b14b1d84501c4) C:\Windows\system32\DRIVERS\netbios.sys
  00:45:38.0887 2280 NetBIOS - ok
  00:45:38.0915 2280 NetBT (9162b273a44ab9dce5b44362731d062a) C:\Windows\system32\DRIVERS\netbt.sys
  00:45:38.0917 2280 NetBT - ok
  00:45:38.0966 2280 nfrd960 (77889813be4d166cdab78ddba990da92) C:\Windows\system32\DRIVERS\nfrd960.sys
  00:45:38.0968 2280 nfrd960 - ok
  00:45:39.0070 2280 NisDrv (5f7d72cbcdd025af1f38fdeee5646968) C:\Windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys
  00:45:39.0072 2280 NisDrv - ok
  00:45:39.0123 2280 Npfs (1e4c4ab5c9b8dd13179bbdc75a2a01f7) C:\Windows\system32\drivers\Npfs.sys
  00:45:39.0124 2280 Npfs - ok
  00:45:39.0153 2280 nsiproxy (e7f5ae18af4168178a642a9247c63001) C:\Windows\system32\drivers\nsiproxy.sys
  00:45:39.0154 2280 nsiproxy - ok
  00:45:39.0218 2280 Ntfs (356698a13c4630d5b31c37378d469196) C:\Windows\system32\drivers\Ntfs.sys
  00:45:39.0229 2280 Ntfs - ok
  00:45:39.0273 2280 Null (9899284589f75fa8724ff3d16aed75c1) C:\Windows\system32\drivers\Null.sys
  00:45:39.0274 2280 Null - ok
  00:45:39.0672 2280 nvlddmkm (617d98d19c636aee80876938796e90b0) C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys
  00:45:39.0757 2280 nvlddmkm - ok
  00:45:39.0883 2280 nvraid (3e38712941e9bb4ddbee00affe3fed3d) C:\Windows\system32\DRIVERS\nvraid.sys
  00:45:39.0885 2280 nvraid - ok
  00:45:39.0934 2280 nvsmu (61a59fb62864eb3f32d24985a505ce03) C:\Windows\system32\DRIVERS\nvsmu.sys
  00:45:39.0936 2280 nvsmu - ok
  00:45:39.0951 2280 nvstor (477dc4d6deb99be37084c9ac6d013da1) C:\Windows\system32\DRIVERS\nvstor.sys
  00:45:39.0953 2280 nvstor - ok
  00:45:39.0993 2280 nvstor64 (71b6ecd3c56fbf12fb1968da3953b703) C:\Windows\system32\DRIVERS\nvstor64.sys
  00:45:39.0995 2280 nvstor64 - ok
  00:45:40.0023 2280 nv_agp (270d7cd42d6e3979f6dd0146650f0e05) C:\Windows\system32\DRIVERS\nv_agp.sys
  00:45:40.0025 2280 nv_agp - ok
  00:45:40.0053 2280 ohci1394 (3589478e4b22ce21b41fa1bfc0b8b8a0) C:\Windows\system32\DRIVERS\ohci1394.sys
  00:45:40.0055 2280 ohci1394 - ok
  00:45:40.0079 2280 Parport (0086431c29c35be1dbc43f52cc273887) C:\Windows\system32\DRIVERS\parport.sys
  00:45:40.0081 2280 Parport - ok
  00:45:40.0141 2280 partmgr (7daa117143316c4a1537e074a5a9eaf0) C:\Windows\system32\drivers\partmgr.sys
  00:45:40.0142 2280 partmgr - ok
  00:45:40.0171 2280 pci (f36f6504009f2fb0dfd1b17a116ad74b) C:\Windows\system32\DRIVERS\pci.sys
  00:45:40.0173 2280 pci - ok
  00:45:40.0204 2280 pciide (b5b8b5ef2e5cb34df8dcf8831e3534fa) C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys
  00:45:40.0205 2280 pciide - ok
  00:45:40.0238 2280 pcmcia (b2e81d4e87ce48589f98cb8c05b01f2f) C:\Windows\system32\DRIVERS\pcmcia.sys
  00:45:40.0240 2280 pcmcia - ok
  00:45:40.0271 2280 pcw (d6b9c2e1a11a3a4b26a182ffef18f603) C:\Windows\system32\drivers\pcw.sys
  00:45:40.0272 2280 pcw - ok
  00:45:40.0304 2280 PEAUTH (68769c3356b3be5d1c732c97b9a80d6e) C:\Windows\system32\drivers\peauth.sys
  00:45:40.0310 2280 PEAUTH - ok
  00:45:40.0413 2280 PptpMiniport (27cc19e81ba5e3403c48302127bda717) C:\Windows\system32\DRIVERS\raspptp.sys
  00:45:40.0415 2280 PptpMiniport - ok
  00:45:40.0447 2280 Processor (0d922e23c041efb1c3fac2a6f943c9bf) C:\Windows\system32\DRIVERS\processr.sys
  00:45:40.0448 2280 Processor - ok
  00:45:40.0488 2280 Psched (ee992183bd8eaefd9973f352e587a299) C:\Windows\system32\DRIVERS\pacer.sys
  00:45:40.0490 2280 Psched - ok
  00:45:40.0554 2280 ql2300 (a53a15a11ebfd21077463ee2c7afeef0) C:\Windows\system32\DRIVERS\ql2300.sys
  00:45:40.0565 2280 ql2300 - ok
  00:45:40.0614 2280 ql40xx (4f6d12b51de1aaeff7dc58c4d75423c8) C:\Windows\system32\DRIVERS\ql40xx.sys
  00:45:40.0616 2280 ql40xx - ok
  00:45:40.0653 2280 QWAVEdrv (76707bb36430888d9ce9d705398adb6c) C:\Windows\system32\drivers\qwavedrv.sys
  00:45:40.0654 2280 QWAVEdrv - ok
  00:45:40.0684 2280 RasAcd (5a0da8ad5762fa2d91678a8a01311704) C:\Windows\system32\DRIVERS\rasacd.sys
  00:45:40.0685 2280 RasAcd - ok
  00:45:40.0723 2280 RasAgileVpn (7ecff9b22276b73f43a99a15a6094e90) C:\Windows\system32\DRIVERS\AgileVpn.sys
  00:45:40.0724 2280 RasAgileVpn - ok
  00:45:40.0767 2280 Rasl2tp (87a6e852a22991580d6d39adc4790463) C:\Windows\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys
  00:45:40.0768 2280 Rasl2tp - ok
  00:45:40.0792 2280 RasPppoe (855c9b1cd4756c5e9a2aa58a15f58c25) C:\Windows\system32\DRIVERS\raspppoe.sys
  00:45:40.0793 2280 RasPppoe - ok
  00:45:40.0811 2280 RasSstp (e8b1e447b008d07ff47d016c2b0eeecb) C:\Windows\system32\DRIVERS\rassstp.sys
  00:45:40.0812 2280 RasSstp - ok
  00:45:40.0842 2280 rdbss (3bac8142102c15d59a87757c1d41dce5) C:\Windows\system32\DRIVERS\rdbss.sys
  00:45:40.0844 2280 rdbss - ok
  00:45:40.0873 2280 rdpbus (302da2a0539f2cf54d7c6cc30c1f2d8d) C:\Windows\system32\DRIVERS\rdpbus.sys
  00:45:40.0874 2280 rdpbus - ok
  00:45:40.0901 2280 RDPCDD (cea6cc257fc9b7715f1c2b4849286d24) C:\Windows\system32\DRIVERS\RDPCDD.sys
  00:45:40.0902 2280 RDPCDD - ok
  00:45:40.0929 2280 RDPENCDD (bb5971a4f00659529a5c44831af22365) C:\Windows\system32\drivers\rdpencdd.sys
  00:45:40.0930 2280 RDPENCDD - ok
  00:45:40.0955 2280 RDPREFMP (216f3fa57533d98e1f74ded70113177a) C:\Windows\system32\drivers\rdprefmp.sys
  00:45:40.0956 2280 RDPREFMP - ok
  00:45:40.0990 2280 RDPWD (8a3e6bea1c53ea6177fe2b6eba2c80d7) C:\Windows\system32\drivers\RDPWD.sys
  00:45:40.0992 2280 RDPWD - ok
  00:45:41.0026 2280 rdyboost (634b9a2181d98f15941236886164ec8b) C:\Windows\system32\drivers\rdyboost.sys
  00:45:41.0028 2280 rdyboost - ok
  00:45:41.0115 2280 rspndr (ddc86e4f8e7456261e637e3552e804ff) C:\Windows\system32\DRIVERS\rspndr.sys
  00:45:41.0120 2280 rspndr - ok
  00:45:41.0161 2280 RTL8167 (f65f171165fbb613f7aa3cc78e8cab42) C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys
  00:45:41.0163 2280 RTL8167 - ok
  00:45:41.0300 2280 sbp2port (e3bbb89983daf5622c1d50cf49f28227) C:\Windows\system32\DRIVERS\sbp2port.sys
  00:45:41.0302 2280 sbp2port - ok
  00:45:41.0391 2280 scfilter (c94da20c7e3ba1dca269bc8460d98387) C:\Windows\system32\DRIVERS\scfilter.sys
  00:45:41.0392 2280 scfilter - ok
  00:45:41.0712 2280 secdrv (3ea8a16169c26afbeb544e0e48421186) C:\Windows\system32\drivers\secdrv.sys
  00:45:41.0714 2280 secdrv - ok
  00:45:41.0790 2280 Serenum (cb624c0035412af0debec78c41f5ca1b) C:\Windows\system32\DRIVERS\serenum.sys
  00:45:41.0791 2280 Serenum - ok
  00:45:41.0818 2280 Serial (c1d8e28b2c2adfaec4ba89e9fda69bd6) C:\Windows\system32\DRIVERS\serial.sys
  00:45:41.0819 2280 Serial - ok
  00:45:41.0850 2280 sermouse (1c545a7d0691cc4a027396535691c3e3) C:\Windows\system32\DRIVERS\sermouse.sys
  00:45:41.0851 2280 sermouse - ok
  00:45:41.0909 2280 sffdisk (a554811bcd09279536440c964ae35bbf) C:\Windows\system32\DRIVERS\sffdisk.sys
  00:45:41.0910 2280 sffdisk - ok
  00:45:41.0926 2280 sffp_mmc (ff414f0baefeba59bc6c04b3db0b87bf) C:\Windows\system32\DRIVERS\sffp_mmc.sys
  00:45:41.0927 2280 sffp_mmc - ok
  00:45:41.0945 2280 sffp_sd (178298f767fe638c9fedcbdef58bb5e4) C:\Windows\system32\DRIVERS\s

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.