Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Problemen met IE en Crome en Firefox

Anoniem
None
43 antwoorden
 • Hallo,

  Als startpagina gebruik ik KPNvandaag.nl en bovenin staat een google zoekvenster. Sinds enige tijd kan ik daar geen zoekopdrachten ingeven, wat in beeld komt is 404 kan pagina niet vinden. Als ik dan Crome of Firefox opstart nadat ik het browsergeschiedenis hebt geleegd kan ik ook niet op de startagina komen van KPNvandaag, andere pagina's wel wat ik vreemd zit. Heeft iemand een idee of ik gehackt ben. Met vriendelijke groet,
 • Hallo Okkalientje , graag met onderstaande beginnen.

  B]Ik wil graag dat jij je tijdens de fix aan onderstaande regels houdt:
 • Hallo Abraham54,

  Mijn dank voor je reactie, ik heb zoals je vertelde beide fixen gedaan en bijgevoegd de logs. Ik hoop dat je hier iets mee kunt. De reden waarom ik denk gehackt te zijn is dat de bank mijn creditkaart heeft geblokkeerd omdat er een aantal nummers op straat lagen waaronder die van mij. Ik gebruik de kaart alleen om bij bepaalde overheidsinstellingen (kadaster bijvoorbeeld) tekeningen en *.pdf te downloaden om bouwtekeningen te maken.

  Met vriendelijke groet,

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 17:46:49, on 23-11-2011
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\AVAST Software\Avast\afwServ.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\WINDOWS\SMINST\Scheduler.exe
  C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\G-series Software\LGDCore.exe
  C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Program Files\KPN Back-up Online\BackupSC.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\KPN Back-up Online\BackupFP.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=nl_nl&c=81&bd=smb&pf=workstation
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://planet.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\Sminst\Recguard.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] C:\WINDOWS\Creator\Remind_XP.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Scheduler] C:\WINDOWS\SMINST\Scheduler.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Launch LGDCore] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\G-series Software\LGDCore.exe" /SHOWHIDE
  O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: Garmin Communicator Plug-In - https://static.garmincdn.com/gcp/ie/2.9.3.0/GarminAxControl.CAB
  O16 - DPF: {0067DBFC-A752-458C-AE6E-B9C7E63D4824} (Apparaatdetectie) - http://www.logitech.com/devicedetector/plugins/LogitechDeviceDetection32.cab
  O16 - DPF: {10000000-1000-1000-1000-100000000000} - http://cdn.betteradvertising.com/ghostery/addons/ie/2.4.2.0/ghostery.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1298436962328
  O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab
  O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
  O23 - Service: avast! Firewall - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\afwServ.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: KPN Back-up Online SC - KPN - C:\Program Files\KPN Back-up Online\BackupSC.exe
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft Limited - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
  O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\Bluetooth\LBTServ.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: PC Angel (PCA) - SoftThinks - C:\WINDOWS\SMINST\PCAngel.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe


  End of file - 7787 bytes


  MalwareB

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.51.2.1300
  www.malwarebytes.org

  Databaseversie: 8191

  Windows 5.1.2600 Service Pack 3
  Internet Explorer 8.0.6001.18702

  23-11-2011 17:52:38
  mbam-log-2011-11-23 (17-52-38).txt

  Scantype: Snelle scan
  Objecten gescand: 167565
  Verstreken tijd: 3 minuut/minuten, 46 seconde(n)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
  Registersleutels geïnfecteerd: 0
  Registerwaarden geïnfecteerd: 0
  Registerdata geïnfecteerd: 0
  Mappen geïnfecteerd: 0
  Bestanden geïnfecteerd: 0

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registersleutels geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registerwaarden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registerdata geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Mappen geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Bestanden geïnfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)
 • Hallo Okkalientje, zo te lezen heb je dus een vervelend probleem!

  We gaan door:

  [b:4760094983]Welk programma[/b:4760094983]: ComboFix
  [b:4760094983]Waarvoor/waarom[/b:4760094983]: Zeer specialistische scanner om Windows diepgaand te onderzoeken
  en zo mogelijk op te schonen.
  [b:4760094983]Moeilijkheidsgraad[/b:4760094983]: Min of meer lastige voorbereidingsfase, dus lees alles eerst goed.
  [b:4760094983]Downloadlokatie[/b:4760094983]: Dit programma absoluut naar het bureaublad downloaden!
  [b:4760094983]Download ComboFix via één van deze locaties[/b:4760094983]:
  [list:4760094983][*:4760094983][b:4760094983]Bleepingcomputer[/b:4760094983]
  [*:4760094983][b:4760094983]ForoSpyware[/b:4760094983]
  [*:4760094983][b:4760094983]Geekstogo[/b:4760094983][/list:u:4760094983]
  [b:4760094983]Hier[/b:4760094983] zie je hoe je ComboFix moet gebruiken.

  Antivirusprogramma en actieve malwarescanners dienen al voor de ComboFix start gedeaktiveert zijn!
  [b:4760094983]Hier[/b:4760094983] en [b:4760094983]hier[/b:4760094983] vindt je gegevens hoe antivirusprogramma's en spywarescanners te deaktiveren.

  [b:4760094983]Voor alle duidelijkheid nogmaals[/b:4760094983]: ComboFix dient vanaf het bureaublad gestart te worden.

  [b:4760094983]Opmerkingen[/b:4760094983]:
  [list:4760094983][*:4760094983] Bij gebruik van Windows XP zal er mogelijk gevraagd worden, om de "Recovery Console" te installeren! Sta dit dan toe (hiervoor is een actieve internet verbinding vereist).
  [*:4760094983]Vista- en Windows 7 gebruikers starten Combofix op via rechtsklik met Administratorrechten.
  [*:4760094983]Alle openstaande programma's en webpagina's dienen afgesloten te zijn.[/list:u:4760094983]
  [b:4760094983]ComboFix is opgestart[/b:4760094983]:
  [list:4760094983][*:4760094983]Niet in het zwarte venster klikken, hierdoor kan ComboFix of zelfs Windows geheel "bevriezen"!
  [*:4760094983]Combofix sluit tijdens de scan de internet verbinding – probeer deze tussentijds niet te herstellen!
  [*:4760094983]Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw opgestart moet worden, dit is normaal.
  [*:4760094983]Wanneer ComboFix gereed is, zal het het een logbestand voor je maken.
  [*:4760094983]Post de inhoud van dit logbestand in je volgende bericht.
  [*:4760094983]Indien het log niet opstart, is dit terug tevinden in C:\ComboFix.txt[/list:u:4760094983]
  [b:4760094983]Belangrijke opmerking[/b:4760094983]:
  [list:4760094983][*:4760094983][b:4760094983]
 • Hallo Abraham,

  Ik heb de fix uitgevoerd zoals je beschreef alleen niet de computer overnieuw opgestart, ik weet niet of combofix dat automatisch zou doen bij eventuele opschoning. Dan bij deze de log,

  Met vriendelijke groet,

  ComboFix 11-11-24.01 - Administrator 24-11-2011 22:12:49.1.4 - x86
  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.3055.2436 [GMT 1:00]
  Gestart vanuit: c:\documents and settings\Administrator\Bureaublad\ComboFix.exe
  AV: avast! Internet Security *Disabled/Updated* {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}
  AV: Lavasoft Ad-Watch Live! Anti-Virus *Disabled/Updated* {A1C4F2E0-7FDE-4917-AFAE-013EFC3EDE33}
  FW: avast! Internet Security *Disabled* {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}
  .
  .
  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  c:\documents and settings\Administrator\Application Data\ACD Systems\ACDSee\ImageDB.ddf
  c:\documents and settings\Administrator\WINDOWS
  c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP
  c:\windows\CSC\d6
  c:\windows\iun6002.exe
  c:\windows\unin0413.exe
  D:\Autorun.inf
  .
  .
  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2011-10-24 to 2011-11-24 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  2011-11-22 21:40 . 2011-11-22 21:44 ——– d—–w- c:\program files\SpywareBlaster
  2011-11-22 21:24 . 2011-11-22 21:24 388096 —-a-r- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe
  2011-11-22 21:24 . 2011-11-22 21:24 ——– d—–w- c:\program files\Trend Micro
  2011-11-22 21:12 . 2011-11-22 21:12 ——– d—–w- c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Opera
  2011-11-22 21:12 . 2011-11-22 21:12 ——– d—–w- c:\program files\Opera
  2011-11-22 18:59 . 2011-11-22 18:59 7713 —-a-w- C:\dnsbak.reg
  2011-11-22 18:58 . 2011-11-22 19:02 ——– d—–w- C:\fixwareout
  2011-11-21 18:52 . 2011-11-21 19:16 ——– d—–w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\SecTaskMan
  2011-11-21 18:51 . 2011-11-21 19:04 ——– d—–w- c:\program files\Security Task Manager
  2011-11-18 19:19 . 2011-11-18 19:19 ——– d—–w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Malwarebytes
  2011-11-18 19:18 . 2011-11-18 19:18 ——– d—–w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes
  2011-11-18 19:18 . 2011-11-18 19:18 ——– d—–w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
  2011-11-18 19:18 . 2011-08-31 16:00 22216 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
  2011-11-18 18:44 . 2011-11-18 19:18 ——– dc-h–w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\{83C3B2FD-37EA-4C06-A228-E9B5E32FF0B1}
  2011-11-17 22:59 . 2011-11-17 23:00 ——– dc-h–w- c:\windows\ie8
  2011-10-29 15:05 . 2011-10-29 15:05 ——– d—–w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Shareaza
  2011-10-29 15:05 . 2011-10-29 15:06 ——– dc-h–w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\{A0E30B44-F2D4-4B6A-ABCD-681FF215F12E}
  2011-10-29 15:04 . 2011-10-29 15:04 ——– d—–w- c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\PackageAware
  .
  .
  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2011-10-10 14:22 . 2004-08-04 08:03 692736 —-a-w- c:\windows\system32\inetcomm.dll
  2011-09-28 07:06 . 2004-08-04 08:03 602624 —-a-w- c:\windows\system32\crypt32.dll
  2011-09-26 09:41 . 2008-07-29 18:59 614912 —-a-w- c:\windows\system32\uiautomationcore.dll
  2011-09-26 09:41 . 2001-09-07 04:25 23040 —-a-w- c:\windows\system32\oleaccrc.dll
  2011-09-26 09:41 . 2001-09-07 04:27 220160 —-a-w- c:\windows\system32\oleacc.dll
  2011-09-11 12:10 . 2011-04-25 18:09 101720 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\SBREDrv.sys
  2011-09-11 12:10 . 2011-09-11 12:56 16432 —-a-w- c:\windows\system32\lsdelete.exe
  2011-09-06 20:45 . 2011-08-12 17:22 41184 —-a-w- c:\windows\avastSS.scr
  2011-09-06 20:45 . 2011-08-12 17:22 199304 —-a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe
  2011-09-06 20:38 . 2011-08-12 17:49 111320 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFW.sys
  2011-09-06 20:38 . 2011-08-12 17:23 442200 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys
  2011-09-06 20:37 . 2011-08-12 17:23 320856 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys
  2011-09-06 20:37 . 2011-08-12 17:48 195416 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aswNdis2.sys
  2011-09-06 20:36 . 2011-08-12 17:23 34392 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr.sys
  2011-09-06 20:36 . 2011-08-12 17:23 52568 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys
  2011-09-06 20:36 . 2011-08-12 17:23 110552 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aswmon2.sys
  2011-09-06 20:36 . 2011-08-12 17:23 104536 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aswmon.sys
  2011-09-06 20:36 . 2011-08-12 17:23 20568 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys
  2011-09-06 20:33 . 2011-08-12 17:23 30808 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aavmker4.sys
  2011-09-06 14:09 . 2004-08-04 07:56 1859072 —-a-w- c:\windows\system32\win32k.sys
  2011-08-27 13:35 . 2011-08-11 07:29 404640 —-a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
  2011-10-02 12:57 . 2011-04-24 08:22 134104 —-a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll
  2001-09-04 23:59 94784 –sh–w- c:\windows\twain.dll
  2008-04-14 21:32 50688 –sh–w- c:\windows\twain_32.dll
  2011-02-08 13:33 978944 –sha-w- c:\windows\system32\mfc42.dll
  2008-04-14 21:32 57344 –sh–w- c:\windows\system32\msvcirt.dll
  2008-04-14 21:32 413696 –sh–w- c:\windows\system32\msvcp60.dll
  2008-04-14 21:32 343040 –sh–w- c:\windows\system32\msvcrt.dll
  2010-12-20 17:32 551936 –sh–w- c:\windows\system32\oleaut32.dll
  2008-04-14 21:32 84992 –sh–w- c:\windows\system32\olepro32.dll
  2008-04-14 21:33 12288 –sh–w- c:\windows\system32\regsvr32.exe
  .
  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond
  REGEDIT4
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00avast]
  @="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}]
  2011-09-06 20:45 122512 —-a-w- c:\program files\AVAST Software\Avast\ashShell.dll
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "nwiz"="nwiz.exe" [2007-07-20 1626112]
  "NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2007-07-20 8466432]
  "RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2007-08-20 16384512]
  "Recguard"="c:\windows\Sminst\Recguard.exe" [2006-05-12 1138688]
  "Reminder"="c:\windows\Creator\Remind_XP.exe" [2006-03-31 761856]
  "Scheduler"="c:\windows\SMINST\Scheduler.exe" [2006-07-10 872448]
  "SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2010-10-29 249064]
  "Launch LGDCore"="c:\program files\Common Files\Logitech\G-series Software\LGDCore.exe" [2006-07-23 1126400]
  "Kernel and Hardware Abstraction Layer"="KHALMNPR.EXE" [2008-02-29 76304]
  "avast"="c:\program files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" [2011-09-06 3722416]
  "Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2011-06-06 937920]
  .
  [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]
  .
  c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
  Logitech SetPoint.lnk - c:\program files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe [2011-2-27 805392]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\LBTWlgn]
  2010-10-28 10:13 64592 —-a-w- c:\program files\Common Files\LogiShrd\Bluetooth\LBTWLgn.dll
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Lavasoft Ad-Aware Service]
  @="Service"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WdfLoadGroup]
  @=""
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
  "AntiVirusOverride"=dword:00000001
  .
  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
  "EnableFirewall"= 0 (0x0)
  .
  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
  "c:\\WINDOWS\\SMINST\\Scheduler.exe"=
  "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
  "c:\\Program Files\\Google\\Google Earth\\client\\googleearth.exe"=
  "c:\\Program Files\\Shareaza Applications\\Shareaza\\Shareaza.exe"=
  "c:\\Program Files\\KPN Back-up Online\\BackupUP.exe"=
  "c:\\Program Files\\KPN Back-up Online\\BackupFP.exe"=
  "c:\\Program Files\\KPN Back-up Online\\KPNBackupOnline.exe"=
  "c:\\Program Files\\Opera\\opera.exe"=
  .
  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]
  "3389:TCP"= 3389:TCP:Remote Desktop
  "65533:TCP"= 65533:TCP:Services
  "52344:TCP"= 52344:TCP:Services
  .
  R0 aswNdis;avast! Firewall NDIS Filter Service;c:\windows\system32\drivers\aswNdis.sys [12-8-2011 18:48 12112]
  R0 aswNdis2;avast! Firewall Core Firewall Service;c:\windows\system32\drivers\aswNdis2.sys [12-8-2011 18:48 195416]
  R0 Lbd;Lbd;c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys [11-9-2011 13:08 64512]
  R1 aswFW;avast! TDI Firewall driver;c:\windows\system32\drivers\aswFW.sys [12-8-2011 18:49 111320]
  R1 aswSnx;aswSnx;c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys [12-8-2011 18:23 442200]
  R1 aswSP;aswSP;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [12-8-2011 18:23 320856]
  R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [12-8-2011 18:23 20568]
  R2 KPN Back-up Online SC;KPN Back-up Online SC;c:\program files\KPN Back-up Online\BackupSC.exe [3-3-2011 12:50 288080]
  R2 LBeepKE;Logitech Beep Suppression Driver;c:\windows\system32\drivers\LBeepKE.sys [23-2-2011 17:25 10448]
  R3 Lavasoft Ad-Aware Service;Lavasoft Ad-Aware Service;c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe [18-8-2011 14:25 2152152]
  R3 xcpip;Stuurprogramma voor TCP/IP-protocol;c:\windows\system32\drivers\xcpip.sys –> c:\windows\system32\drivers\xcpip.sys [?]
  R3 xpsec;IPSEC-stuurprogramma;c:\windows\system32\drivers\xpsec.sys –> c:\windows\system32\drivers\xpsec.sys [?]
  S1 MpKslff41371c;MpKslff41371c;\??\c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{E397534F-0912-4CD2-9E76-F77FFF5B4338}\MpKslff41371c.sys –> c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{E397534F-0912-4CD2-9E76-F77FFF5B4338}\MpKslff41371c.sys [?]
  S2 avast! Firewall;avast! Firewall;c:\program files\AVAST Software\Avast\afwServ.exe [12-8-2011 18:48 127192]
  S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [20-2-2011 23:53 136176]
  S3 c7ujpuij0.sys;c7ujpuij0.sys;\??\c:\windows\system32\drivers\c7ujpuij0.sys –> c:\windows\system32\drivers\c7ujpuij0.sys [?]
  S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [20-2-2011 23:53 136176]
  S3 Lavasoft Kernexplorer;Lavasoft helper driver;c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\kernexplorer.sys [18-8-2011 14:25 15232]
  S3 vfsmrx;vfsmrx;c:\windows\system32\Drivers\vfsmrx.sys –> c:\windows\system32\Drivers\vfsmrx.sys [?]
  S3 WDC_SAM;WD SCSI Pass Thru driver;c:\windows\system32\drivers\wdcsam.sys [2-6-2010 2:21 11520]
  .
  Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
  .
  2011-11-24 c:\windows\Tasks\Ad-Aware Update (Weekly).job
  - c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-AwareAdmin.exe [2011-08-18 13:10]
  .
  2011-08-25 c:\windows\Tasks\expressripShakeIcon.job
  - c:\program files\NCH Swift Sound\ExpressRip\expressrip.exe [2011-05-25 12:20]
  .
  2011-11-24 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
  - c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-02-20 22:53]
  .
  2011-11-24 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
  - c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-02-20 22:53]
  .
  2011-11-24 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-4136793848-3053973714-535024850-500Core.job
  - c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-06-24 13:03]
  .
  2011-11-24 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-4136793848-3053973714-535024850-500UA.job
  - c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-06-24 13:03]
  .
  .
  ——- Bijkomende Scan ——-
  .
  uStart Page = hxxp://planet.nl/
  uInternet Settings,ProxyOverride = <local>
  IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  TCP: DhcpNameServer = 192.168.2.254
  DPF: Garmin Communicator Plug-In - hxxps://static.garmincdn.com/gcp/ie/2.9.3.0/GarminAxControl.CAB
  FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\e04jk6q5.default\
  FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.kpnvandaag.nl/#home
  FF - prefs.js: network.proxy.type - 0
  .
  .
  ——- Bestandsassociaties ——-
  .
  .scr=AutoCADScriptFile
  .
  - - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -
  .
  WebBrowser-{196C3A46-4758-433D-A600-802C804AF39C} - (no file)
  WebBrowser-{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)
  AddRemove-iProfit Xtra - c:\windows\unin0413.exe
  AddRemove-WYSIWYG_Web_Builder_7 - c:\windows\iun6002.exe
  AddRemove-WYSIWYG_Web_Builder_7_NL - c:\windows\iun6002.exe
  .
  .
  .
  **************************************************************************
  .
  catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2011-11-24 22:19
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS
  .
  scannen van verborgen processen …
  .
  scannen van verborgen autostart items …
  .
  scannen van verborgen bestanden …
  .
  .
  C:\## aswSnx private storage
  .
  Scan succesvol afgerond
  verborgen bestanden: 1
  .
  **************************************************************************
  .
  ——————— VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ———————
  .
  [HKEY_USERS\S-1-5-21-4136793848-3053973714-535024850-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\User Preferences]
  @Denied: (2) (Administrator)
  "88D7D0879DAB32E14DE5B3A805A34F98AFF34F5977"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,
  d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,ed,de,49,da,c8,30,39,4c,83,77,28,\
  "2D53CFFC5C1A3DD2E97B7979AC2A92BD59BC839E81"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,
  d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,ed,de,49,da,c8,30,39,4c,83,77,28,\
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\¤–}|ÿÿÿÿÀ•}|ù•9~*]
  "3140311900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"
  .
  ——————— DLLs Geladen Onder Lopende Processen ———————
  .
  - - - - - - - > 'winlogon.exe'(1168)
  c:\program files\common files\logishrd\bluetooth\LBTWlgn.dll
  c:\program files\common files\logishrd\bluetooth\LBTServ.dll
  .
  Voltooingstijd: 2011-11-24 22:22:39
  ComboFix-quarantined-files.txt 2011-11-24 21:22
  .
  Pre-Run: 397.734.010.880 bytes beschikbaar
  Post-Run: 398.823.784.448 bytes beschikbaar
  .
  WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-NLD.exe
  [boot loader]
  timeout=2
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  [operating systems]
  c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
  UnsupportedDebug="do not select this" /debug
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
  .
  - - End Of File - - 7703088C5A2B28316769A118D62AA569
 • Start straks je PC maar eerst even opnieuw op!

  Wat is D?
  Is dat een USB-stick?
 • Hallo Abraham,

  Ik heb de browsergeschiedenis van Crome en Firefox gewist en beide browsers werken wel, dat wil zeggen ze komen naar m'n startpagina. Het is wel vreemd dat je in deze beide browsers wel een zoekopdracht kan geven in de google-gedeelte op de startpagina van KPNvandaag.nl wat dus met IE (nog) niet lukt. Een andere mogelijkheid om de computer weer werkend te krijgen is overnieuw installeren maar ik heb een aantal programma's die je dan weer helemaal naar je eigen instellingen moet terugzetten wat nogal tijdrovend is en ik hoop op deze manier dit te omzeilen.

  Ik heb nog een andere vraag, ik heb gehoord dat Windows de besturing XP niet meer verder gaat ondersteunen dmv updates, klopt dit of ben je hier niet in thuis. Mocht dit nu niet lukken denk ik er dan maar over om Windows7 te (laten) installeren. Ik zie je antwoord wel, toch veel dank voor je - tot zover - ingezette moeite.

  Vriendelijke groet,
 • Informatie over ondersteuningslifecycle-data van Windows XP is onder andere te vinden op http://support.microsoft.com/lifecycle/search/default.aspx?sort=PN&alpha=WINDOWS+xp&Filter=FilterNO Waar ik voor Windows XP Home Edition 8-4-2014 zie staan.

  Als je Windows 7 overweegt, check de PC eerst met Windows 7 Upgrade Advisor. Check verder Windows 7 Compatibility Center. Om over te stappen van XP naar Windows 7 is altijd een nieuwe Windows installatie vereist. Zelf raad ik over het algemeen alleen aan over te stappen naar Windows 7, voor Pc's waar origineel Vista op geïnstalleerd stond.
 • Hoi Okalientje, is het verhaal over de ondersteuning van XP jou nu duidelijk?

  En inderdaad, Jolo heeft een belangrijk punt, door te schrijven dat hij doorgaans Windows 7 voor PC's adviseert, die met Vista zijn gekomen.
  Want ook al wordt jouw PC misschien door de Win7 upgrade advisor geschikt geacht voor Windows 7, dan kan je mogelijk een driver probleem krijgen.
 • Hallo Abraham,

  Ik heb de PC overnieuw opgestart en geen verschil. Heb ook al de IE ge-deinstalleerd en overnieuw geinstalleerd maar ook zonder beoogd resultaat. Ik moet nog een paar bouwtekeningen afmaken voor een welstand en bouwaanvraag en dan gaat alles er maar weer af. Antwoord op je andere vraag over de "D" is een partitie waar je een recovery vanuit kan draaien, het is en HP-machine die dat heeft. Als ik overga op Windows7 - waar ik goede recenties over hoor - gaat toch alles er af. Ik heb een externe schijf waar ik alle nodige bestanden opzet die ik later terugze als alle programma's er weer opstaan, alleen hik ik tegen een aantal programma's op die ik ooit eens op internet heb gekocht en niet weet waar de code zit als overnieuw ga installeren en het programma weer wil gaan gebruiken.

  Ik zal deze site zeker tot de favorieten laten behoren.

  Vriendelijke groet,
  Ed
 • Doe het volgende: klik in IE op de knop [u:1eb763b9ba]Extra[/u:1eb763b9ba] en kies [u:1eb763b9ba]Internetopties[/u:1eb763b9ba].
  Klik dan op de tab [u:1eb763b9ba]Geavanceerd[/u:1eb763b9ba] en daar klik je op de knop [u:1eb763b9ba]Opnieuw instellen[/u:1eb763b9ba].
  Er volgt eerst en waarschuwing en een overzicht van de gevolgen door de actie!

  Daarbij wordt een uitgebreide schoonmaakactie uitgevoerd.
  Ook worden ook invoegtoepassingen (zoals bijv. extra zoekbalken van derden) uitgeschakeld.

  De favorieten blijven behouden.
  Bevestig dan ook de waarschuwing door nogmaals op de knop [u:1eb763b9ba]Opnieuw instellen[/u:1eb763b9ba]te klikken.

  Na deze actie is Internet Explorer bijna weer als nieuw.
 • Hallo Abraham,

  Deze actie geeft ook geen soelaas. Wat nu ook aan ge gang is dat de computer verschrikkelijk traag opstart. Als het bureaublad gelagen is en je klikt op de startknop dan zijn de koppelingen nog niet geladen en heb je een zaklamp die dus opzoek is, dit kan soms wel 5 minuten duren voordat je uberhaubt iets kunt aanklikken. zal wel weer overnieuw installeren worden.

  Gegroet,
  Ed
 • Dan gaan we nogmaals ComboFix gebruiken.

  Het kan na opstarten van ComboFix gebeuren dat er een melding komt:

  - of ComboFix wil geupdated worden;
  - of ComboFix wil opnieuw gedownload worden.

  Krijg je dus zo'n melding, dan dit ook uitvoeren.

  Post wederom de inhoud van het ComboFix-log.
 • Hallo Abraham,

  Bij deze de log nogmaals, heb die ook bekeken (niet dat het me veel zegt) maar ik zag een aantal verwijzingen met vraagtekens en een verwijzing naar hxxp ipv http.

  Voor de rest blijft ie traag opstarten, ik wacht je reactie af.

  Gegroet,
  Ed

  ComboFix 11-11-26.04 - Administrator 27-11-2011 7:34.2.4 - x86
  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.3055.2299 [GMT 1:00]
  Gestart vanuit: c:\documents and settings\Administrator\Bureaublad\ComboFix.exe
  AV: avast! Internet Security *Disabled/Updated* {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}
  AV: Lavasoft Ad-Watch Live! Anti-Virus *Disabled/Updated* {A1C4F2E0-7FDE-4917-AFAE-013EFC3EDE33}
  FW: avast! Internet Security *Disabled* {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}
  .
  .
  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  c:\documents and settings\Administrator\Application Data\ACD Systems\ACDSee\ImageDB.ddf
  .
  .
  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2011-10-27 to 2011-11-27 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  2011-11-27 02:00 . 2011-11-27 02:00 ——– d—–w- c:\windows\LastGood
  2011-11-22 21:40 . 2011-11-22 21:44 ——– d—–w- c:\program files\SpywareBlaster
  2011-11-22 21:24 . 2011-11-22 21:24 388096 —-a-r- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe
  2011-11-22 21:24 . 2011-11-22 21:24 ——– d—–w- c:\program files\Trend Micro
  2011-11-22 21:12 . 2011-11-22 21:12 ——– d—–w- c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Opera
  2011-11-22 21:12 . 2011-11-22 21:12 ——– d—–w- c:\program files\Opera
  2011-11-22 18:59 . 2011-11-22 18:59 7713 —-a-w- C:\dnsbak.reg
  2011-11-22 18:58 . 2011-11-22 19:02 ——– d—–w- C:\fixwareout
  2011-11-21 18:52 . 2011-11-21 19:16 ——– d—–w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\SecTaskMan
  2011-11-21 18:51 . 2011-11-21 19:04 ——– d—–w- c:\program files\Security Task Manager
  2011-11-18 19:19 . 2011-11-18 19:19 ——– d—–w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Malwarebytes
  2011-11-18 19:18 . 2011-11-18 19:18 ——– d—–w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes
  2011-11-18 19:18 . 2011-11-18 19:18 ——– d—–w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
  2011-11-18 19:18 . 2011-08-31 16:00 22216 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
  2011-11-18 18:44 . 2011-11-18 19:18 ——– dc-h–w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\{83C3B2FD-37EA-4C06-A228-E9B5E32FF0B1}
  2011-11-17 22:59 . 2011-11-17 23:00 ——– dc-h–w- c:\windows\ie8
  2011-10-29 15:05 . 2011-10-29 15:05 ——– d—–w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Shareaza
  2011-10-29 15:05 . 2011-10-29 15:06 ——– dc-h–w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\{A0E30B44-F2D4-4B6A-ABCD-681FF215F12E}
  2011-10-29 15:04 . 2011-10-29 15:04 ——– d—–w- c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\PackageAware
  .
  .
  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2011-10-10 14:22 . 2004-08-04 08:03 692736 —-a-w- c:\windows\system32\inetcomm.dll
  2011-09-28 07:06 . 2004-08-04 08:03 602624 —-a-w- c:\windows\system32\crypt32.dll
  2011-09-26 09:41 . 2008-07-29 18:59 614912 —-a-w- c:\windows\system32\uiautomationcore.dll
  2011-09-26 09:41 . 2001-09-07 04:25 23040 —-a-w- c:\windows\system32\oleaccrc.dll
  2011-09-26 09:41 . 2001-09-07 04:27 220160 —-a-w- c:\windows\system32\oleacc.dll
  2011-09-11 12:10 . 2011-04-25 18:09 101720 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\SBREDrv.sys
  2011-09-11 12:10 . 2011-09-11 12:56 16432 —-a-w- c:\windows\system32\lsdelete.exe
  2011-09-06 20:45 . 2011-08-12 17:22 41184 —-a-w- c:\windows\avastSS.scr
  2011-09-06 20:45 . 2011-08-12 17:22 199304 —-a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe
  2011-09-06 20:38 . 2011-08-12 17:49 111320 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFW.sys
  2011-09-06 20:38 . 2011-08-12 17:23 442200 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys
  2011-09-06 20:37 . 2011-08-12 17:23 320856 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys
  2011-09-06 20:37 . 2011-08-12 17:48 195416 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aswNdis2.sys
  2011-09-06 20:36 . 2011-08-12 17:23 34392 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr.sys
  2011-09-06 20:36 . 2011-08-12 17:23 52568 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys
  2011-09-06 20:36 . 2011-08-12 17:23 110552 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aswmon2.sys
  2011-09-06 20:36 . 2011-08-12 17:23 104536 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aswmon.sys
  2011-09-06 20:36 . 2011-08-12 17:23 20568 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys
  2011-09-06 20:33 . 2011-08-12 17:23 30808 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\aavmker4.sys
  2011-09-06 14:09 . 2004-08-04 07:56 1859072 —-a-w- c:\windows\system32\win32k.sys
  2011-10-02 12:57 . 2011-04-24 08:22 134104 —-a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll
  2001-09-04 23:59 94784 –sh–w- c:\windows\twain.dll
  2008-04-14 21:32 50688 –sh–w- c:\windows\twain_32.dll
  2011-02-08 13:33 978944 –sha-w- c:\windows\system32\mfc42.dll
  2008-04-14 21:32 57344 –sh–w- c:\windows\system32\msvcirt.dll
  2008-04-14 21:32 413696 –sh–w- c:\windows\system32\msvcp60.dll
  2010-12-20 17:32 551936 –sh–w- c:\windows\system32\oleaut32.dll
  2008-04-14 21:33 12288 –sh–w- c:\windows\system32\regsvr32.exe
  .
  .
  ((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2011-11-24_21.19.53 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  + 2011-11-25 04:35 . 2011-11-25 04:35 16384 c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_fe4.dat
  - 2006-05-05 01:12 . 2011-11-24 12:46 92340 c:\windows\system32\perfc013.dat
  + 2006-05-05 01:12 . 2011-11-25 04:39 92340 c:\windows\system32\perfc013.dat
  - 2006-05-05 01:12 . 2011-11-24 12:46 72514 c:\windows\system32\perfc009.dat
  + 2006-05-05 01:12 . 2011-11-25 04:39 72514 c:\windows\system32\perfc009.dat
  + 2006-05-05 01:12 . 2011-11-25 04:39 512654 c:\windows\system32\perfh013.dat
  - 2006-05-05 01:12 . 2011-11-24 12:46 512654 c:\windows\system32\perfh013.dat
  - 2006-05-05 01:12 . 2011-11-24 12:46 444638 c:\windows\system32\perfh009.dat
  + 2006-05-05 01:12 . 2011-11-25 04:39 444638 c:\windows\system32\perfh009.dat
  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond
  REGEDIT4
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00avast]
  @="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}]
  2011-09-06 20:45 122512 —-a-w- c:\program files\AVAST Software\Avast\ashShell.dll
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "nwiz"="nwiz.exe" [2007-07-20 1626112]
  "NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2007-07-20 8466432]
  "RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2007-08-20 16384512]
  "Recguard"="c:\windows\Sminst\Recguard.exe" [2006-05-12 1138688]
  "Reminder"="c:\windows\Creator\Remind_XP.exe" [2006-03-31 761856]
  "Scheduler"="c:\windows\SMINST\Scheduler.exe" [2006-07-10 872448]
  "SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2010-10-29 249064]
  "Launch LGDCore"="c:\program files\Common Files\Logitech\G-series Software\LGDCore.exe" [2006-07-23 1126400]
  "Kernel and Hardware Abstraction Layer"="KHALMNPR.EXE" [2008-02-29 76304]
  "avast"="c:\program files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" [2011-09-06 3722416]
  "Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2011-06-06 937920]
  .
  [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]
  .
  c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
  Logitech SetPoint.lnk - c:\program files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe [2011-2-27 805392]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\LBTWlgn]
  2010-10-28 10:13 64592 —-a-w- c:\program files\Common Files\LogiShrd\Bluetooth\LBTWLgn.dll
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Lavasoft Ad-Aware Service]
  @="Service"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WdfLoadGroup]
  @=""
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
  "AntiVirusOverride"=dword:00000001
  .
  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
  "EnableFirewall"= 0 (0x0)
  .
  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
  "c:\\WINDOWS\\SMINST\\Scheduler.exe"=
  "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
  "c:\\Program Files\\Google\\Google Earth\\client\\googleearth.exe"=
  "c:\\Program Files\\Shareaza Applications\\Shareaza\\Shareaza.exe"=
  "c:\\Program Files\\KPN Back-up Online\\BackupUP.exe"=
  "c:\\Program Files\\KPN Back-up Online\\BackupFP.exe"=
  "c:\\Program Files\\KPN Back-up Online\\KPNBackupOnline.exe"=
  "c:\\Program Files\\Opera\\opera.exe"=
  .
  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]
  "3389:TCP"= 3389:TCP:Remote Desktop
  "65533:TCP"= 65533:TCP:Services
  "52344:TCP"= 52344:TCP:Services
  .
  R0 aswNdis;avast! Firewall NDIS Filter Service;c:\windows\system32\drivers\aswNdis.sys [12-8-2011 18:48 12112]
  R0 aswNdis2;avast! Firewall Core Firewall Service;c:\windows\system32\drivers\aswNdis2.sys [12-8-2011 18:48 195416]
  R0 Lbd;Lbd;c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys [11-9-2011 13:08 64512]
  R1 aswFW;avast! TDI Firewall driver;c:\windows\system32\drivers\aswFW.sys [12-8-2011 18:49 111320]
  R1 aswSnx;aswSnx;c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys [12-8-2011 18:23 442200]
  R1 aswSP;aswSP;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [12-8-2011 18:23 320856]
  R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [12-8-2011 18:23 20568]
  R2 KPN Back-up Online SC;KPN Back-up Online SC;c:\program files\KPN Back-up Online\BackupSC.exe [3-3-2011 12:50 288080]
  R2 LBeepKE;Logitech Beep Suppression Driver;c:\windows\system32\drivers\LBeepKE.sys [23-2-2011 17:25 10448]
  R3 xcpip;Stuurprogramma voor TCP/IP-protocol;c:\windows\system32\drivers\xcpip.sys –> c:\windows\system32\drivers\xcpip.sys [?]
  R3 xpsec;IPSEC-stuurprogramma;c:\windows\system32\drivers\xpsec.sys –> c:\windows\system32\drivers\xpsec.sys [?]
  S1 MpKslff41371c;MpKslff41371c;\??\c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{E397534F-0912-4CD2-9E76-F77FFF5B4338}\MpKslff41371c.sys –> c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{E397534F-0912-4CD2-9E76-F77FFF5B4338}\MpKslff41371c.sys [?]
  S2 avast! Firewall;avast! Firewall;c:\program files\AVAST Software\Avast\afwServ.exe [12-8-2011 18:48 127192]
  S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [20-2-2011 23:53 136176]
  S3 c7ujpuij0.sys;c7ujpuij0.sys;\??\c:\windows\system32\drivers\c7ujpuij0.sys –> c:\windows\system32\drivers\c7ujpuij0.sys [?]
  S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [20-2-2011 23:53 136176]
  S3 Lavasoft Ad-Aware Service;Lavasoft Ad-Aware Service;c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe [18-8-2011 14:25 2152152]
  S3 Lavasoft Kernexplorer;Lavasoft helper driver;c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\kernexplorer.sys [18-8-2011 14:25 15232]
  S3 vfsmrx;vfsmrx;c:\windows\system32\Drivers\vfsmrx.sys –> c:\windows\system32\Drivers\vfsmrx.sys [?]
  S3 WDC_SAM;WD SCSI Pass Thru driver;c:\windows\system32\drivers\wdcsam.sys [2-6-2010 2:21 11520]
  .
  Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
  .
  2011-11-24 c:\windows\Tasks\Ad-Aware Update (Weekly).job
  - c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-AwareAdmin.exe [2011-08-18 13:10]
  .
  2011-08-25 c:\windows\Tasks\expressripShakeIcon.job
  - c:\program files\NCH Swift Sound\ExpressRip\expressrip.exe [2011-05-25 12:20]
  .
  2011-11-26 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
  - c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-02-20 22:53]
  .
  2011-11-27 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
  - c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-02-20 22:53]
  .
  2011-11-27 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-4136793848-3053973714-535024850-500Core.job
  - c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-06-24 13:03]
  .
  2011-11-27 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-4136793848-3053973714-535024850-500UA.job
  - c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-06-24 13:03]
  .
  .
  ——- Bijkomende Scan ——-
  .
  uInternet Settings,ProxyOverride = <local>
  TCP: DhcpNameServer = 192.168.2.254
  DPF: Garmin Communicator Plug-In - hxxps://static.garmincdn.com/gcp/ie/2.9.3.0/GarminAxControl.CAB
  FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\e04jk6q5.default\
  FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.kpnvandaag.nl/#home
  FF - prefs.js: network.proxy.type - 0
  .
  .
  ——- Bestandsassociaties ——-
  .
  .scr=AutoCADScriptFile
  .
  - - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -
  .
  Toolbar-Locked - (no file)
  .
  .
  .
  **************************************************************************
  .
  catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2011-11-27 07:41
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS
  .
  scannen van verborgen processen …
  .
  scannen van verborgen autostart items …
  .
  scannen van verborgen bestanden …
  .
  .
  C:\## aswSnx private storage
  .
  Scan succesvol afgerond
  verborgen bestanden: 1
  .
  **************************************************************************
  .
  ——————— VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ———————
  .
  [HKEY_USERS\S-1-5-21-4136793848-3053973714-535024850-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\User Preferences]
  @Denied: (2) (Administrator)
  "88D7D0879DAB32E14DE5B3A805A34F98AFF34F5977"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,
  d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,ed,de,49,da,c8,30,39,4c,83,77,28,\
  "2D53CFFC5C1A3DD2E97B7979AC2A92BD59BC839E81"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,
  d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,ed,de,49,da,c8,30,39,4c,83,77,28,\
  "6256FFB019F8FDFBD36745B06F4540E9AEAF222A25"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,
  d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,ed,de,49,da,c8,30,39,4c,83,77,28,\
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Internet Explorer\User Preferences]
  @Denied: (2) (Administrator)
  "88D7D0879DAB32E14DE5B3A805A34F98AFF34F5977"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,
  d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,ed,de,49,da,c8,30,39,4c,83,77,28,\
  "6256FFB019F8FDFBD36745B06F4540E9AEAF222A25"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,
  d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,ed,de,49,da,c8,30,39,4c,83,77,28,\
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\¤–}|ÿÿÿÿÀ•}|ù•9~*]
  "3140311900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"
  .
  ——————— DLLs Geladen Onder Lopende Processen ———————
  .
  - - - - - - - > 'winlogon.exe'(1176)
  c:\program files\common files\logishrd\bluetooth\LBTWlgn.dll
  c:\windows\system32\WlNotify.dll
  c:\program files\common files\logishrd\bluetooth\LBTServ.dll
  .
  Voltooingstijd: 2011-11-27 07:44:03
  ComboFix-quarantined-files.txt 2011-11-27 06:43
  ComboFix2.txt 2011-11-24 21:22
  .
  Pre-Run: 398.168.260.608 bytes beschikbaar
  Post-Run: 398.193.598.464 bytes beschikbaar
  .
  - - End Of File - - 8673EBB03D1D2F9B25D9055416C72248
 • Hoi Ed, waar jij dat hxxp ipv http gezien, is voor mij nog een raadsel.

  Je mag het volgende doen:

  [b:008cc26848]doe de ESET online scan (Klik).[/b:008cc26848]
  [list:008cc26848]
  [*:008cc26848]Klik op de knop [b:008cc26848]ESET Online Scanner[/b:008cc26848]
  [*:008cc26848]Zet een vinkje bij [b:008cc26848]YES, I accept the Terms of Use[/b:008cc26848]
  [*:008cc26848]Klik op [b:008cc26848]Start[/b:008cc26848]
  [*:008cc26848]Sta het ActiveX control toe om te installeren.
  [*:008cc26848]Zet een vinkje bij de volgende opties:
  [list:008cc26848][*:008cc26848][b:008cc26848]Remove found threats[/b:008cc26848]
  [*:008cc26848][b:008cc26848]Scan archives[/b:008cc26848][/list:u:008cc26848]
  [*:008cc26848]Klik vervolgens op [b:008cc26848]
 • Hallo Abraham,

  Nou vooruit, er zijn weer een paar bestandjes gevonden. Wat mij dan wel verbaasd is dat ik een Avast-scanner heb met licentie en dat die toch links en rechts wat gekkigheid doorlaat. Bij deze dan nog het logje.

  Vriendelijke groet,
  Ed

  C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\3\5fb79d03-125560a2 Java/Exploit.Agent.NAO trojan deleted - quarantined
  C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\63\1dee6dff-7da0f513 Java/Exploit.Agent.NAO trojan deleted - quarantined
  C:\Mijn documenten\Timmerbedrijf\Downloads\registrybooster.exe Win32/RegistryBooster application deleted - quarantined
 • Hoi Ed, verwijder RegistryBooster.

  Dat soort tools doen echt niet wat ze beloven!

  Doe een test, om te kijken hoe goed de huidige veiligheidssituatie in Windows is.

  Download naar je bureaublad [b:0f77e96a05][/b:0f77e96a05].
  [list:0f77e96a05][*:0f77e96a05] Klik/dubbelklik op [b:0f77e96a05]SecurityCheck.exe[/b:0f77e96a05] en let op de instrukties in het zwarte venster.
  [*:0f77e96a05] Een Kladblok document genaamd [b:0f77e96a05]checkup.txt[/b:0f77e96a05] dient automatisch open te gaan; sluit dit document via opslaan op het bureaublad.
  [*:0f77e96a05] Indien een van je veiligheidstools rapporteert, dat DIG.EXE het internet op wil, sta dit dan toe.[/list:u:0f77e96a05]
  Post de inhoud van [b:0f77e96a05]checkup.txt [/b:0f77e96a05]in je volgende post.
 • Hallo Abraham, heb gezocht maar een RegistryBooster kan ik niet vinden, niet onder programma's en niet onder Software in het configuratiescherm. Heb je ander tool gedraaid en bij deze de bevindingen,

  Results of screen317's Security Check version 0.99.28
  Windows XP Service Pack 3 x86
  Internet Explorer 8
  [b:25524a22aa]``````````````````````````````
  [u:25524a22aa]Antivirus/Firewall Check:[/u:25524a22aa][/b:25524a22aa]
  avast! Internet Security
  ESET Online Scanner v3
  Antivirus up to date! (On Access scanning [b:25524a22aa]disabled[/b:25524a22aa]!)
  [b:25524a22aa]```````````````````````````````
  [u:25524a22aa]Anti-malware/Other Utilities Check:[/u:25524a22aa][/b:25524a22aa]
  Ad-Aware
  Malwarebytes' Anti-Malware
  Wise Registry Cleaner 6.14
  Java(TM) 6 Update 24
 • We gaan nu eerst maar het een en ander eerst updaten!

  Er zijn twee onderdelen in Windows, die altijd de nieuwste versie dienen te zijn en dat zijn Java runtime en Adobe Flash Player.
  Waarom: in die nieuwste versies zijn altijd de ontdekte veiligheidsrisico's uitverbeterd en ook dat vaak het tool zelf beter funktioneert!

  Ga nu eerst naar Configuratiescherm
  [list:ae470d1b1e][*:ae470d1b1e][b:ae470d1b1e]Software[/b:ae470d1b1e] - Windows 2000/Windows XP
  [*:ae470d1b1e][b:ae470d1b1e]Programma's en onderdelen[/b:ae470d1b1e] - Windows Vista en Windows 7[/list:u:ae470d1b1e]
  en verwijder daar volgende onderdelen:

  Java(TM) 6 Update 24
  Adobe Flash Player ( 10.3.183.7))
  en de eventuel Flashplayer-plugins

  Herstart je PC opnieuw!

  Vervolgens ga jij eerst met Internet Explorer naar http://get.adobe.com/nl/flashplayer/ om de nieuwste Flasplayer 11.1.102.55 te laten installeren;
  (wil je de [b:ae470d1b1e]Gratis Google Toolbar of McAfee Security Scan(optioneel) [/b:ae470d1b1e] niet erbij hebben, haal dan eerst het vinkje weg bij die melding!).
  Op deze wijze wordt de Flashplayer niet alleen voor IE maar ook voor Windows geïnstalleerd!

  [b:ae470d1b1e]Belangrijk[/b:ae470d1b1e]: gebruik je ook andere browsers dan verwijder je eerst via dezelfde weg ook de [b:ae470d1b1e]Adobe Flashplayer Plugins[/b:ae470d1b1e] en daarna gebruik je dan die andere browsers telkens via hetzelfde internetadres om de nieuwste Flashplayer Plugins te downloaden en na afsluiten van de betreffende browser de nieuwe plugin te installeren!

  Download ook [b:ae470d1b1e]Java 7 Update 1 (x86) voor Windows 7/XP/Vista/2000/2003/2008 Offline[/b:ae470d1b1e] eerst naar je bureaublad.
  Klik daarvoor in deze regel op Your download should start automatically in a few seconds… If it doesn't, [b:ae470d1b1e][/b:ae470d1b1e] here to start it manually

  Daarna mag jij de nieuwste Java-versie ook installeren.


  Adobe Reader updaten:

  dat doe je door in de menubalk van Adobe Reader op de knop [b:ae470d1b1e]Help[/b:ae470d1b1e] te klikken
  en vervolgens in het uitklapmenu op [b:ae470d1b1e]Controleren op updates…[/b:ae470d1b1e] te klikken.

  De updater zal dan aktief worden, let op meldingen.
  Is er een update beschikbaar, geef akkoord en wacht verdere meldingen in de systray af.

  N.B. - zorg er wel voor dat Adobe Reader afgesloten is indien de update wordt geïnstalleerd.
 • Heb alles gedaan maar de javalink gaf na installatie een foutmelding dat het geen geldig Win32 toepassing was. Heb een andere binnengehaald en geinstalleerd, heb gelijk Securitycheck gedaan en de log bijgevoegd.

  Results of screen317's Security Check version 0.99.28
  Windows XP Service Pack 3 x86
  Internet Explorer 8
  [b:a1d5f3310e]``````````````````````````````
  [u:a1d5f3310e]Antivirus/Firewall Check:[/u:a1d5f3310e][/b:a1d5f3310e]
  avast! Internet Security
  ESET Online Scanner v3
  Antivirus up to date! (On Access scanning [b:a1d5f3310e]disabled[/b:a1d5f3310e]!)
  [b:a1d5f3310e]```````````````````````````````
  [u:a1d5f3310e]Anti-malware/Other Utilities Check:[/u:a1d5f3310e][/b:a1d5f3310e]
  Ad-Aware
  Malwarebytes' Anti-Malware
  Wise Registry Cleaner 6.14
  Java(TM) 6 Update 29
  Adobe Flash Player 11.1.102.55
  Adobe Reader X (10.1.1)
  Mozilla Firefox (7.0.1)

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.