Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Malwarebytes blokkeert kwaaraardige website's (ip)

Anoniem
Abraham54
4 antwoorden
 • Hallo.

  Ik heb een vraagje.

  Nu ik mijn computer weer volledig heb schoongemaakt door hem te formatteeren en mijn bestanden en werk opgeslagen te hebben op mijn harde schijf heb k nu microsoft securrity essentials en malwarebytes als antivirus programmas geinstallerd.

  Nu ik 2 dagen op skype zit kreeg ik opeens een melding dat Malwarebytes kwaaraardige website's heeft geblokeerd met de ip erbij.
  Dit is heel irritant heb ik dan nuweer hackers op mn pc zitten ondanks dat ik de c schijf volledig heb geformatteerd?

  Dit is nu hetzelfde bij Utorrent.
  Nu ik 3 downloads overzet op mijn harde schijf geeft hij om de 10 seconden een melding: Toegang tot een mogelijk kwaardaarige website is geblokkeerd.
  Dit keer staan er verschillende poorten bij.

  Wat betekend dit in hemelsnaam ik heb dit nog NOOIT maar echt nog NOOIT eerder gehad ik heb nog alles update's geinstalleerd, windows geactiveerd en firewall ingeschakeld en ondanks dat krijg ik steeds deze meldingen.

  Weer noodzaak om hem weer opnieuw te installeren en leeg te halen?
  Of ligt het aan dat ik de cd meerdere keerden gebruikt heb(64-Bits)

  Groeten

  Moet ik nu de downloads die ik overzet op harde schijf stoppen of is dit niet nodig:

  Fraps
  Adobe photoshop CS8 (oud maar werkt)
  Microsoft Office 2010 Professional
 • Eerst even wat duidelijkheid.
  Je probeert software te downloaden via torrents en hebt nu 'weer' virusmeldingen?
 • Of sites nu veilig zijn die jij bezoekt dan virussen bevatten, is mij niet duidelijk.

  Indien je MBAM als gratis scanner hebt gedownload, heb je vergeten de tijdelijke funktionaliteit van de volwaardige versie meteen uit te schakelen.

  Dat kan je alsnog doen via het MBAM menu.

  Dan MSE, dat is niet de beste keuze die jij hebt kunnen maken en de Windows firewall is in principe redelijk maar ook door malware makkelijk aan te passen.

  En installeer WOT in je browser, dat biedt een goede bescherming tegen frauduleuze sites.
 • waar kan dit in het menu?


  en weten jullie even een oplossing voor java ik krijg steeds bij minecraft out of memory terwijl ik alleen fraps en skype aan heb staan

  logbestand error:

  #
  # A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
  #
  # EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x6d0b71e0, pid=4760, tid=1784
  #
  # JRE version: 6.0_29-b11
  # Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (20.4-b02 mixed mode windows-x86 )
  # Problematic frame:
  # C [awt.dll+0xb71e0]
  #
  # If you would like to submit a bug report, please visit:
  # http://java.sun.com/webapps/bugreport/crash.jsp
  # The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
  # See problematic frame for where to report the bug.
  #

  ————— T H R E A D —————

  Current thread (0x4ab53000): JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=1784, stack(0x4b060000,0x4b0b0000)]

  siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, reading address 0x00000000

  Registers:
  EAX=0x4b0afaa8, EBX=0x4abb5fc0, ECX=0x00000042, EDX=0x000000c0
  ESP=0x4b0afa90, EBP=0x00000000, ESI=0x00000000, EDI=0x000000c0
  EIP=0x6d0b71e0, EFLAGS=0x00010206

  Top of Stack: (sp=0x4b0afa90)
  0x4b0afa90: 4b0afaa8 00001000 00000000 4ab5aa40
  0x4b0afaa0: 00000001 4b0afa98 4b0afa9c 6d0aebbd
  0x4b0afab0: 00000000 00000000 4ab5aa40 6d0aec8a
  0x4b0afac0: 00000000 4ab5aa40 00000001 6d0aed8e
  0x4b0afad0: 4ab5aa40 6d063d02 02514708 00000000
  0x4b0afae0: 6d0b0cf0 00000001 6d104f60 6d104940
  0x4b0afaf0: 02514708 6d0b20e2 6d104f58 6d0b22c9
  0x4b0afb00: 6d09ab33 00000000 76211450 000006f8

  Instructions: (pc=0x6d0b71e0)
  0x6d0b71c0: d8 56 8b b3 10 a0 00 00 1b c0 57 25 00 f0 ff ff
  0x6d0b71d0: 05 00 20 00 00 50 c1 e2 05 8d 44 24 14 50 8b fa
  0x6d0b71e0: 8b 16 57 c1 e1 05 51 56 ff 52 2c 85 c0 0f 8c 93
  0x6d0b71f0: 00 00 00 8b 53 04 8b cf 8b 7c 24 10 8b c1 c1 e9


  Register to memory mapping:

  EAX=0x4b0afaa8 is pointing into the stack for thread: 0x4ab53000
  EBX=0x4abb5fc0 is an unknown value
  ECX=0x00000042 is an unknown value
  EDX=0x000000c0 is an unknown value
  ESP=0x4b0afa90 is pointing into the stack for thread: 0x4ab53000
  EBP=0x00000000 is an unknown value
  ESI=0x00000000 is an unknown value
  EDI=0x000000c0 is an unknown value


  Stack: [0x4b060000,0x4b0b0000], sp=0x4b0afa90, free space=318k
  Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
  C [awt.dll+0xb71e0] D3DVertexCacher::Render+0x50

  [error occurred during error reporting (printing native stack), id 0xc0000005]

  Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
  j sun.awt.windows.WToolkit.eventLoop()V+0
  j sun.awt.windows.WToolkit.run()V+52
  j java.lang.Thread.run()V+11
  v ~StubRoutines::call_stub

  ————— P R O C E S S —————

  Java Threads: ( => current thread )
  0x4ec7bc00 JavaThread "Thread-1" daemon [_thread_in_native, id=2856, stack(0x4b4e0000,0x4b530000)]
  0x4ec7a400 JavaThread "Thread-159" [_thread_blocked, id=3688, stack(0x4de10000,0x4de60000)]
  0x4ec79800 JavaThread "Client write thread" daemon [_thread_blocked, id=4808, stack(0x54510000,0x54560000)]
  0x4ec79000 JavaThread "Client read thread" daemon [_thread_in_native, id=4524, stack(0x541d0000,0x54220000)]
  0x4ec7a000 JavaThread "File IO Thread" daemon [_thread_blocked, id=3852, stack(0x51300000,0x51350000)]
  0x4ec53400 JavaThread "Thread-12" daemon [_thread_in_native, id=2724, stack(0x55e90000,0x55ee0000)]
  0x4ebfd000 JavaThread "Minecraft main thread" daemon [_thread_blocked, id=2744, stack(0x50bf0000,0x50c40000)]
  0x4ebfc400 JavaThread "Timer hack thread" daemon [_thread_blocked, id=4768, stack(0x4ea20000,0x4ea70000)]
  0x4ac7f400 JavaThread "TimerQueue" daemon [_thread_blocked, id=3936, stack(0x4b0f0000,0x4b140000)]
  0x00509800 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=3848, stack(0x00200000,0x00250000)]
  0x4abc2000 JavaThread "AWT-EventQueue-0" [_thread_blocked, id=3428, stack(0x4e7d0000,0x4e820000)]
  =>0x4ab53000 JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=1784, stack(0x4b060000,0x4b0b0000)]
  0x4ab52400 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blocked, id=2340, stack(0x4afd0000,0x4b020000)]
  0x4ab4fc00 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=4520, stack(0x4ae20000,0x4ae70000)]
  0x02560c00 JavaThread "Low Memory Detector" daemon [_thread_blocked, id=4820, stack(0x4a9e0000,0x4aa30000)]
  0x0254a400 JavaThread "C1 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=3464, stack(0x4a950000,0x4a9a0000)]
  0x02549400 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=5040, stack(0x4a8c0000,0x4a910000)]
  0x02546000 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=4464, stack(0x4a830000,0x4a880000)]
  0x0251c000 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=3208, stack(0x4a7a0000,0x4a7f0000)]
  0x02517400 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=4984, stack(0x4a710000,0x4a760000)]

  Other Threads:
  0x02512c00 VMThread [stack: 0x00550000,0x005a0000] [id=4560]
  0x02571c00 WatcherThread [stack: 0x4aa70000,0x4aac0000] [id=2132]

  VM state:not at safepoint (normal execution)

  VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None

  Heap
  def new generation total 157376K, used 9326K [0x04580000, 0x0f040000, 0x19ad0000)
  eden space 139904K, 6% used [0x04580000, 0x04e9b8c8, 0x0ce20000)
  from space 17472K, 0% used [0x0ce20000, 0x0ce20000, 0x0df30000)
  to space 17472K, 0% used [0x0df30000, 0x0df30000, 0x0f040000)
  tenured generation total 349568K, used 152559K [0x19ad0000, 0x2f030000, 0x44580000)
  the space 349568K, 43% used [0x19ad0000, 0x22fcbdb0, 0x22fcbe00, 0x2f030000)
  compacting perm gen total 18176K, used 17927K [0x44580000, 0x45740000, 0x48580000)
  the space 18176K, 98% used [0x44580000, 0x45701c38, 0x45701e00, 0x45740000)
  No shared spaces configured.

  Code Cache [0x02580000, 0x02ca0000, 0x04580000)
  total_blobs=3266 nmethods=2919 adapters=279 free_code_cache=26774080 largest_free_block=124224

  Dynamic libraries:
  0x00400000 - 0x00424000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\javaw.exe
  0x76ec0000 - 0x77040000 C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
  0x76200000 - 0x76310000 C:\Windows\syswow64\kernel32.dll
  0x75300000 - 0x75346000 C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll
  0x763f0000 - 0x76490000 C:\Windows\syswow64\ADVAPI32.dll
  0x75220000 - 0x752cc000 C:\Windows\syswow64\msvcrt.dll
  0x76880000 - 0x76899000 C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll
  0x74b30000 - 0x74c20000 C:\Windows\syswow64\RPCRT4.dll
  0x74a20000 - 0x74a80000 C:\Windows\syswow64\SspiCli.dll
  0x74a10000 - 0x74a1c000 C:\Windows\syswow64\CRYPTBASE.dll
  0x74cd0000 - 0x74dd0000 C:\Windows\syswow64\USER32.dll
  0x75190000 - 0x75220000 C:\Windows\syswow64\GDI32.dll
  0x76490000 - 0x7649a000 C:\Windows\syswow64\LPK.dll
  0x74c20000 - 0x74cbd000 C:\Windows\syswow64\USP10.dll
  0x74dd0000 - 0x74e30000 C:\Windows\system32\IMM32.DLL
  0x76680000 - 0x7674c000 C:\Windows\syswow64\MSCTF.dll
  0x7c340000 - 0x7c396000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\msvcr71.dll
  0x6d7f0000 - 0x6da9f000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\client\jvm.dll
  0x74580000 - 0x745b2000 C:\Windows\system32\WINMM.dll
  0x71350000 - 0x7139c000 C:\Windows\system32\apphelp.dll
  0x6d7a0000 - 0x6d7ac000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\verify.dll
  0x6d320000 - 0x6d33f000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\java.dll
  0x6d7e0000 - 0x6d7ef000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\zip.dll
  0x6d000000 - 0x6d14c000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\awt.dll
  0x74640000 - 0x74691000 C:\Windows\system32\WINSPOOL.DRV
  0x74e30000 - 0x74f8c000 C:\Windows\syswow64\ole32.dll
  0x728c0000 - 0x72a5e000 C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.17514_none_41e6975e2bd6f2b2\COMCTL32.dll
  0x74ad0000 - 0x74b27000 C:\Windows\syswow64\SHLWAPI.dll
  0x717b0000 - 0x717c3000 C:\Windows\system32\DWMAPI.DLL
  0x71db0000 - 0x71e30000 C:\Windows\system32\uxtheme.dll
  0x753e0000 - 0x7602a000 C:\Windows\system32\shell32.dll
  0x6d230000 - 0x6d27f000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\fontmanager.dll
  0x73f30000 - 0x740f3000 C:\Windows\system32\d3d9.dll
  0x74460000 - 0x74469000 C:\Windows\system32\VERSION.dll
  0x73f10000 - 0x73f16000 C:\Windows\system32\d3d8thk.dll
  0x4b930000 - 0x4c4af000 C:\Windows\system32\nvd3dum.dll
  0x74550000 - 0x74575000 C:\Windows\system32\powrprof.dll
  0x764b0000 - 0x7664d000 C:\Windows\syswow64\SETUPAPI.dll
  0x752d0000 - 0x752f7000 C:\Windows\syswow64\CFGMGR32.dll
  0x76030000 - 0x760bf000 C:\Windows\syswow64\OLEAUT32.dll
  0x76780000 - 0x76792000 C:\Windows\syswow64\DEVOBJ.dll
  0x6d600000 - 0x6d613000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\net.dll
  0x763b0000 - 0x763e5000 C:\Windows\syswow64\WS2_32.dll
  0x763a0000 - 0x763a6000 C:\Windows\syswow64\NSI.dll
  0x72a70000 - 0x72aac000 C:\Windows\system32\mswsock.dll
  0x67b50000 - 0x67b56000 C:\Windows\System32\wship6.dll
  0x6d620000 - 0x6d629000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\nio.dll
  0x72a60000 - 0x72a65000 C:\Windows\System32\wshtcpip.dll
  0x73eb0000 - 0x73ed1000 C:\Program Files (x86)\Bonjour\mdnsNSP.dll
  0x72b40000 - 0x72b5c000 C:\Windows\system32\Iphlpapi.DLL
  0x72b30000 - 0x72b37000 C:\Windows\system32\WINNSI.DLL
  0x73cb0000 - 0x73cf4000 C:\Windows\system32\DNSAPI.dll
  0x738e0000 - 0x738e6000 C:\Windows\system32\rasadhlp.dll
  0x73850000 - 0x73888000 C:\Windows\System32\fwpuclnt.dll
  0x725c0000 - 0x725d6000 C:\Windows\system32\CRYPTSP.dll
  0x72580000 - 0x725bb000 C:\Windows\system32\rsaenh.dll
  0x72b10000 - 0x72b27000 C:\Windows\system32\USERENV.dll
  0x72ba0000 - 0x72bab000 C:\Windows\system32\profapi.dll
  0x73f20000 - 0x73f30000 C:\Windows\system32\NLAapi.dll
  0x73f00000 - 0x73f10000 C:\Windows\system32\napinsp.dll
  0x738b0000 - 0x738c2000 C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll
  0x73ea0000 - 0x73ea8000 C:\Windows\System32\winrnr.dll
  0x76310000 - 0x76393000 C:\Windows\syswow64\CLBCatQ.DLL
  0x6d780000 - 0x6d788000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\sunmscapi.dll
  0x769a0000 - 0x76abd000 C:\Windows\syswow64\CRYPT32.dll
  0x76e90000 - 0x76e9c000 C:\Windows\syswow64\MSASN1.dll
  0x50b20000 - 0x50b8b000 C:\Users\Jo\AppData\Roaming\.minecraft\bin\natives\lwjgl.dll
  0x64000000 - 0x640c8000 C:\Windows\system32\OPENGL32.dll
  0x66cc0000 - 0x66ce2000 C:\Windows\system32\GLU32.dll
  0x71160000 - 0x71247000 C:\Windows\system32\DDRAW.dll
  0x717d0000 - 0x717d6000 C:\Windows\system32\DCIMAN32.dll
  0x6d350000 - 0x6d356000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jawt.dll
  0x69500000 - 0x6a4d2000 C:\Windows\system32\nvoglv32.DLL
  0x76750000 - 0x7677d000 C:\Windows\syswow64\WINTRUST.dll
  0x55d80000 - 0x55d93000 C:\Users\Jo\AppData\Roaming\.minecraft\bin\natives\jinput-dx8.dll
  0x66e30000 - 0x66e60000 C:\Windows\system32\DINPUT8.dll
  0x705f0000 - 0x705f9000 C:\Windows\system32\HID.DLL
  0x55e30000 - 0x55e42000 C:\Users\Jo\AppData\Roaming\.minecraft\bin\natives\jinput-raw.dll
  0x745c0000 - 0x74632000 C:\Windows\system32\dsound.dll
  0x6c450000 - 0x6c489000 C:\Windows\System32\MMDevApi.dll
  0x739d0000 - 0x73ac5000 C:\Windows\System32\PROPSYS.dll
  0x6c3e0000 - 0x6c410000 C:\Windows\system32\wdmaud.drv
  0x6c3d0000 - 0x6c3d4000 C:\Windows\system32\ksuser.dll
  0x6d6d0000 - 0x6d6d7000 C:\Windows\system32\AVRT.dll
  0x6c410000 - 0x6c446000 C:\Windows\system32\AUDIOSES.DLL
  0x6c2c0000 - 0x6c2c8000 C:\Windows\system32\msacm32.drv
  0x71870000 - 0x71884000 C:\Windows\system32\MSACM32.dll
  0x6c2b0000 - 0x6c2b7000 C:\Windows\system32\midimap.dll
  0x4e930000 - 0x4e976000 C:\Fraps\FRAPS32.DLL
  0x764a0000 - 0x764a5000 C:\Windows\system32\PSAPI.DLL
  0x4b380000 - 0x4b46b000 C:\Windows\system32\dbghelp.dll

  VM Arguments:
  jvm_args: -Xms512m -Xmx1024m
  java_command: C:\Users\Jo\Desktop\Minecraft.exe
  Launcher Type: SUN_STANDARD

  Environment Variables:
  PATH=C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin
  USERNAME=Jo
  OS=Windows_NT
  PROCESSOR_IDENTIFIER=Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7, GenuineIntel  ————— S Y S T E M —————

  OS: Windows 7 , 64 bit Build 7601 Service Pack 1

  CPU:total 4 (2 cores per cpu, 2 threads per core) family 6 model 42 stepping 7, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3, ssse3, sse4.1, sse4.2, popcnt, ht

  Memory: 4k page, physical 4175288k(1339684k free), swap 8348728k(3828096k free)

  vm_info: Java HotSpot(TM) Client VM (20.4-b02) for windows-x86 JRE (1.6.0_29-b11), built on Oct 3 2011 01:01:08 by "java_re" with MS VC++ 7.1 (VS2003)

  time: Wed Dec 07 19:58:13 2011
  elapsed time: 663 seconds

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.