Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Outlook 2007 en andere droevenis

Anoniem
jorte
17 antwoorden
 • De computer van mijn geliefde heeft de laatste tijd de nodige kuren, vooral met Outlook 2007
  Outlook loopt steeds vast en ik kan het pst bestand niet kopieren ,het kopieerprogramma loopt vast waardoor ik geen back-up kan maken.
  Ik heb uiteraard op Google gekeken, maar zie daar geen oplossing.

  Graag een blik op het HiJack-log of er misschien toch wat mis zit ondanks Norton.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 17:58:23, on 6-4-2012
  Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
  MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Program Files (x86)\ASUS\ControlDeck\ControlDeckStartUp.exe
  C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe
  C:\Program Files (x86)\ASUS\SmartLogon\sensorsrv.exe
  C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe
  C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.6.2.10\ccSvcHst.exe
  C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ubd.exe
  C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD9\PDVD9Serv.exe
  C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe
  C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Media\DMedia.exe
  C:\Program Files (x86)\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe
  C:\Program Files (x86)\iMesh Applications\MediaBar\Datamngr\datamngrUI.exe
  C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files (x86)\HTC\HTC Sync 3.0\htcUPCTLoader.exe
  C:\Users\Bea\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
  C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
  C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Data Security Manager\ADSMTray.exe
  C:\Windows\AsScrPro.exe
  C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe
  C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\distnoted.exe
  C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.searchqu.com/406
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
  O2 - BHO: BFlix - {0C9F4179-6CE2-4c6a-A3E5-67FF3592A12E} - C:\Program Files (x86)\BFlix\BFlix.dll
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: MediaBar - {28387537-e3f9-4ed7-860c-11e69af4a8a0} - C:\PROGRA~2\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\ToolBar\imeshdtxmltbpi.dll
  O2 - BHO: UrlHelper Class - {474597C5-AB09-49d6-A4D5-2E8D7341384E} - C:\PROGRA~2\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\IEBHO.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
  O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.6.2.10\coIEPlg.dll
  O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.6.2.10\IPS\IPSBHO.DLL
  O2 - BHO: Incredibar.com Helper Object - {6E13DDE1-2B6E-46CE-8B66-DC8BF36F6B99} - C:\Program Files (x86)\Incredibar.com\incredibar\1.5.3.27\bh\incredibar.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Searchqu Toolbar - {99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} - C:\PROGRA~2\WI3C8A~1\Datamngr\ToolBar\searchqudtx.dll
  O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
  O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O3 - Toolbar: MediaBar - {28387537-e3f9-4ed7-860c-11e69af4a8a0} - C:\PROGRA~2\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\ToolBar\imeshdtxmltbpi.dll
  O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)
  O3 - Toolbar: Incredibar Toolbar - {F9639E4A-801B-4843-AEE3-03D9DA199E77} - C:\Program Files (x86)\Incredibar.com\incredibar\1.5.3.27\incredibarTlbr.dll
  O3 - Toolbar: Searchqu Toolbar - {99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} - C:\PROGRA~2\WI3C8A~1\Datamngr\ToolBar\searchqudtx.dll
  O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.6.2.10\coIEPlg.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [MDS_Menu] "C:\Program Files (x86)\Cyberlink\MediaShowEspresso\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\Cyberlink\MediaShowEspresso" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\MediaShow Espresso\5.0"
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdatePDRShortCut] "C:\Program Files (x86)\Cyberlink\PowerDirector\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\Cyberlink\PowerDirector" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\PowerDirector\7.0"
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl9] "C:\Program Files (x86)\Cyberlink\PowerDVD9\PDVD9Serv.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdatePSTShortCut] "C:\Program Files (x86)\Cyberlink\DVD Suite\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\Cyberlink\DVD Suite" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\PowerStarter"
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdateLBPShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\LabelPrint\2.5"
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdateP2GoShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\6.0"
  O4 - HKLM\..\Run: [HControlUser] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Media\DMedia.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DATAMNGR] C:\PROGRA~2\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\DATAMN~1.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HTC Sync Loader] "C:\Program Files (x86)\HTC\HTC Sync 3.0\htcUPCTLoader.exe" -startup
  O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
  O4 - HKCU\..\Run: [MobileDocuments] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ubd.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Startup: Dropbox.lnk = C:\Users\Bea\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
  O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
  O4 - Global Startup: FancyStart daemon.lnk = ?
  O4 - Global Startup: SRS Premium Sound.lnk = ?
  O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-223 - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
  O16 - DPF: {3D3B42C2-11BF-4732-A304-A01384B70D68} (UploadListView Class) - http://picasaweb.google.com/s/v/69.22/uploader2.cab
  O16 - DPF: {8B7C6520-204F-430A-B4F2-15C52AFF5884} (EU-supply Upload Utility) - https://www.eu-supply.com/java/EUS_UploadMgr/EUS.cab
  O16 - DPF: {A996E48C-D3DC-4244-89F7-AFA33EC60679} (Settings Class) - https://www.eu-supply.com/Java/CAPICOM/NL/capicom.cab
  O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
  O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~2\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\datamngr.dll C:\PROGRA~2\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\IEBHO.dll
  O23 - Service: ADSM Service (ADSMService) - ASUSTek Computer Inc. - C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Data Security Manager\ADSMSrv.exe
  O23 - Service: AFBAgent - Unknown owner - C:\Windows\system32\FBAgent.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe
  O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: Inkjet Printer/Scanner Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Norton Internet Security (NIS) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.6.2.10\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: Oberon Media Game Console service (OberonGameConsoleService) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Asus\Game Park\GameConsole\OberonGameConsoleService.exe
  O23 - Service: Internet Pass-Through Service (PassThru Service) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
  O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
  O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)


  End of file - 16475 bytes

  Vast veel dank voor de moeite!
  Jorte
 • Jouw vriendin is er een net zo als veel andere Windowsgebruikers, die bij het installeren van software kliklik de boel installeert, in plaats van geavanceerd/custom te kiezen.
  Gevolg: Windows wemelt van de obscure toolbars en daarmee verbonden extra ook weer obscure processen.

  Overigens: indien je het PST-bestand probeert te kopiëren wanneer Outlook openstaat, wil dat inderdaad niet lukken!

  Allereerst nu het volgende doen: de nutteloze service SD-Helpe van Spybot deaktiveren:

  [list:2943e315b8][*:2943e315b8] Start Spybot S&D
  [*:2943e315b8] Ga naar het Mode menu en selecteer "Advanced Mode"
  [*:2943e315b8] In de linker kolom kies [b:2943e315b8]"Tools"[/b:2943e315b8] (of gereedschap ) en klik op > [b:2943e315b8]Resident[/b:2943e315b8]
  [*:2943e315b8] Uitvinken
 • Hallo Abraham,
  Weer dank voor je hulp!
  Het klopt dat mijn vriendin soms wat al te makkelijjk met het installeren van programma's omgaat…zucht :P
  Ik dacht overigens dat ik bij het (mislukte) kopiëren van het pst bestand outlook helemaal had afgesloten, maar ik zal het nog eens proberen.

  Onderstaand de logfile.

  Deleting files
  "C:\Program Files (x86)\iMesh Applications\MediaBar\Datamngr\datamngrUI.exe" not deleted
  "C:\Program Files (x86)\BFlix\BFlix.dll" not found
  "C:\PROGRA~2\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\ToolBar\imeshdtxmltbpi.dll" not found
  "C:\Program Files (x86)\Incredibar.com\incredibar\1.5.3.27\bh\incredibar.dll" not found
  "C:\PROGRA~2\WI3C8A~1\Datamngr\ToolBar\searchqudtx.dll" not found
  "C:\Program Files (x86)\Incredibar.com\incredibar\1.5.3.27\incredibarTlbr.dll" deleted
 • Hoi Jorte, we gaan nu dieper in de Windows van jouw vriendin kijken.

 • Hallo Abraham,
  Tussen de paaseieren door heb ik de programmas gedraaid.
  Onderstaand de log's.
  Vast weer dank voor je inzet!

  Ik zie dat de log's niet doorkomen, misschien is het teveel, dus aanvullend post ik de combofix log apart.
  Jorte

  10:10:41.0954 3340 TDSS rootkit removing tool 2.7.26.0 Apr 4 2012 19:52:02
  10:10:41.0954 3340 ============================================================
  10:10:41.0954 3340 Current date / time: 2012/04/09 10:10:41.0954
  10:10:41.0954 3340 SystemInfo:
  10:10:41.0954 3340
  10:10:41.0954 3340 OS Version: 6.1.7601 ServicePack: 1.0
  10:10:41.0954 3340 Product type: Workstation
  10:10:41.0954 3340 ComputerName: BEA-PC
  10:10:41.0954 3340 UserName: Bea
  10:10:41.0954 3340 Windows directory: C:\Windows
  10:10:41.0954 3340 System windows directory: C:\Windows
  10:10:41.0954 3340 Running under WOW64
  10:10:41.0954 3340 Processor architecture: Intel x64
  10:10:41.0954 3340 Number of processors: 2
  10:10:41.0954 3340 Page size: 0x1000
  10:10:41.0969 3340 Boot type: Normal boot
  10:10:41.0969 3340 ============================================================
  10:10:42.0983 3340 Drive \Device\Harddisk0\DR0 - Size: 0x7470C06000 (465.76 Gb), SectorSize: 0x200, Cylinders: 0xED81, SectorsPerTrack: 0x3F, TracksPerCylinder: 0xFF, Type 'K0', Flags 0x00000040
  10:10:43.0264 3340 Drive \Device\Harddisk1\DR1 - Size: 0x7470C06000 (465.76 Gb), SectorSize: 0x200, Cylinders: 0xEC93D, SectorsPerTrack: 0x3F, TracksPerCylinder: 0x10, Type 'K0', Flags 0x00000040
  10:10:43.0342 3340 \Device\Harddisk0\DR0:
  10:10:43.0358 3340 MBR used
  10:10:43.0358 3340 \Device\Harddisk0\DR0\Partition0: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x1D4B178, BlocksNum 0xE8E0360
  10:10:43.0436 3340 \Device\Harddisk0\DR0\Partition1: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x1062B517, BlocksNum 0x29D5972A
  10:10:43.0436 3340 \Device\Harddisk1\DR1:
  10:10:43.0436 3340 MBR used
  10:10:43.0436 3340 \Device\Harddisk1\DR1\Partition0: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x800, BlocksNum 0x1D1C2000
  10:10:43.0436 3340 \Device\Harddisk1\DR1\Partition1: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x1D1C2800, BlocksNum 0x1D1C2441
  10:10:43.0950 3340 Initialize success
  10:10:43.0950 3340 ============================================================
  10:10:44.0216 5924 ============================================================
  10:10:44.0216 5924 Scan started
  10:10:44.0216 5924 Mode: Auto (DCExact ); SigCheck; TDLFS; Silent;
  10:10:44.0216 5924 ============================================================
  10:10:46.0150 5924 1394ohci (a87d604aea360176311474c87a63bb88) C:\Windows\system32\drivers\1394ohci.sys
  10:10:46.0337 5924 1394ohci - ok
  10:10:46.0462 5924 ACPI (d81d9e70b8a6dd14d42d7b4efa65d5f2) C:\Windows\system32\drivers\ACPI.sys
  10:10:46.0524 5924 ACPI - ok
  10:10:46.0634 5924 AcpiPmi (99f8e788246d495ce3794d7e7821d2ca) C:\Windows\system32\drivers\acpipmi.sys
  10:10:46.0743 5924 AcpiPmi - ok
  10:10:46.0852 5924 AdobeFlashPlayerUpdateSvc (0d4c486a24a711a45fd83acdf4d18506) C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
  10:10:46.0883 5924 AdobeFlashPlayerUpdateSvc - ok
  10:10:47.0133 5924 adp94xx (2f6b34b83843f0c5118b63ac634f5bf4) C:\Windows\system32\DRIVERS\adp94xx.sys
  10:10:47.0195 5924 adp94xx - ok
  10:10:47.0336 5924 adpahci (597f78224ee9224ea1a13d6350ced962) C:\Windows\system32\DRIVERS\adpahci.sys
  10:10:47.0382 5924 adpahci - ok
  10:10:47.0570 5924 adpu320 (e109549c90f62fb570b9540c4b148e54) C:\Windows\system32\DRIVERS\adpu320.sys
  10:10:47.0601 5924 adpu320 - ok
  10:10:47.0710 5924 ADSMService (c0bf554d2277f7a4c735d475ade2e3b2) C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Data Security Manager\ADSMSrv.exe
  10:10:47.0741 5924 ADSMService ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
  10:10:47.0741 5924 ADSMService - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)
  10:10:47.0944 5924 AeLookupSvc (4b78b431f225fd8624c5655cb1de7b61) C:\Windows\System32\aelupsvc.dll
  10:10:48.0568 5924 AeLookupSvc - ok
  10:10:48.0724 5924 AFBAgent (fb2be0bae9b3f248080cdbf91ef16c7f) C:\Windows\system32\FBAgent.exe
  10:10:48.0833 5924 AFBAgent - ok
  10:10:49.0176 5924 AFD (1c7857b62de5994a75b054a9fd4c3825) C:\Windows\system32\drivers\afd.sys
  10:10:49.0270 5924 AFD - ok
  10:10:49.0379 5924 agp440 (608c14dba7299d8cb6ed035a68a15799) C:\Windows\system32\drivers\agp440.sys
  10:10:49.0395 5924 agp440 - ok
  10:10:49.0457 5924 ALG (3290d6946b5e30e70414990574883ddb) C:\Windows\System32\alg.exe
  10:10:49.0535 5924 ALG - ok
  10:10:49.0629 5924 aliide (5812713a477a3ad7363c7438ca2ee038) C:\Windows\system32\drivers\aliide.sys
  10:10:49.0660 5924 aliide - ok
  10:10:49.0707 5924 amdide (1ff8b4431c353ce385c875f194924c0c) C:\Windows\system32\drivers\amdide.sys
  10:10:49.0738 5924 amdide - ok
  10:10:49.0816 5924 AmdK8 (7024f087cff1833a806193ef9d22cda9) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdk8.sys
  10:10:49.0910 5924 AmdK8 - ok
  10:10:49.0988 5924 AmdPPM (1e56388b3fe0d031c44144eb8c4d6217) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdppm.sys
  10:10:50.0050 5924 AmdPPM - ok
  10:10:50.0097 5924 amdsata (d4121ae6d0c0e7e13aa221aa57ef2d49) C:\Windows\system32\drivers\amdsata.sys
  10:10:50.0144 5924 amdsata - ok
  10:10:50.0237 5924 amdsbs (f67f933e79241ed32ff46a4f29b5120b) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdsbs.sys
  10:10:50.0268 5924 amdsbs - ok
  10:10:50.0393 5924 amdxata (540daf1cea6094886d72126fd7c33048) C:\Windows\system32\drivers\amdxata.sys
  10:10:50.0424 5924 amdxata - ok
  10:10:50.0518 5924 AmUStor (391887990cdaa83de5c56c3fde966da1) C:\Windows\system32\drivers\AmUStor.SYS
  10:10:50.0674 5924 AmUStor - ok
  10:10:50.0783 5924 AppID (89a69c3f2f319b43379399547526d952) C:\Windows\system32\drivers\appid.sys
  10:10:51.0142 5924 AppID - ok
  10:10:51.0236 5924 AppIDSvc (0bc381a15355a3982216f7172f545de1) C:\Windows\System32\appidsvc.dll
  10:10:51.0329 5924 AppIDSvc - ok
  10:10:51.0470 5924 Appinfo (3977d4a871ca0d4f2ed1e7db46829731) C:\Windows\System32\appinfo.dll
  10:10:51.0548 5924 Appinfo - ok
  10:10:51.0672 5924 Apple Mobile Device (7ef47644b74ebe721cc32211d3c35e76) C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  10:10:51.0735 5924 Apple Mobile Device - ok
  10:10:51.0813 5924 arc (c484f8ceb1717c540242531db7845c4e) C:\Windows\system32\DRIVERS\arc.sys
  10:10:51.0844 5924 arc - ok
  10:10:51.0891 5924 arcsas (019af6924aefe7839f61c830227fe79c) C:\Windows\system32\DRIVERS\arcsas.sys
  10:10:51.0922 5924 arcsas - ok
  10:10:51.0969 5924 AsDsm (88fbc8bebfd38566235eaa5e4dbc4e05) C:\Windows\system32\drivers\AsDsm.sys
  10:10:51.0984 5924 AsDsm - ok
  10:10:52.0094 5924 ASLDRService (18e5c2f937f9deb8c282df66a3761925) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe
  10:10:52.0109 5924 ASLDRService - ok
  10:10:52.0203 5924 ASMMAP64 (2db34edd17d3a8da7105a19c95a3dd68) C:\Program Files\ATKGFNEX\ASMMAP64.sys
  10:10:52.0218 5924 ASMMAP64 - ok
  10:10:52.0281 5924 AsyncMac (769765ce2cc62867468cea93969b2242) C:\Windows\system32\DRIVERS\asyncmac.sys
  10:10:52.0359 5924 AsyncMac - ok
  10:10:52.0452 5924 atapi (02062c0b390b7729edc9e69c680a6f3c) C:\Windows\system32\drivers\atapi.sys
  10:10:52.0468 5924 atapi - ok
  10:10:52.0593 5924 athr (0acc06fcf46f64ed4f11e57ee461c1f4) C:\Windows\system32\DRIVERS\athrx.sys
  10:10:52.0733 5924 athr - ok
  10:10:52.0827 5924 ATKGFNEXSrv (7c157574a181b19b9dcf5f339e25337e) C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe
  10:10:52.0858 5924 ATKGFNEXSrv ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
  10:10:52.0858 5924 ATKGFNEXSrv - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)
  10:10:52.0967 5924 AudioEndpointBuilder (f23fef6d569fce88671949894a8becf1) C:\Windows\System32\Audiosrv.dll
  10:10:53.0076 5924 AudioEndpointBuilder - ok
  10:10:53.0092 5924 AudioSrv (f23fef6d569fce88671949894a8becf1) C:\Windows\System32\Audiosrv.dll
  10:10:53.0123 5924 AudioSrv - ok
  10:10:53.0279 5924 AxInstSV (a6bf31a71b409dfa8cac83159e1e2aff) C:\Windows\System32\AxInstSV.dll
  10:10:53.0388 5924 AxInstSV - ok
  10:10:53.0513 5924 b06bdrv (3e5b191307609f7514148c6832bb0842) C:\Windows\system32\DRIVERS\bxvbda.sys
  10:10:53.0700 5924 b06bdrv - ok
  10:10:53.0794 5924 b57nd60a (b5ace6968304a3900eeb1ebfd9622df2) C:\Windows\system32\DRIVERS\b57nd60a.sys
  10:10:53.0856 5924 b57nd60a - ok
  10:10:54.0028 5924 BBSvc (01a24b415926bb5f772dbe12459d97de) C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BBSvc.EXE
  10:10:54.0122 5924 BBSvc - ok
  10:10:54.0246 5924 BBUpdate (785de7abda13309d6065305542829e76) C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\SeaPort.EXE
  10:10:54.0278 5924 BBUpdate - ok
  10:10:54.0356 5924 BDESVC (fde360167101b4e45a96f939f388aeb0) C:\Windows\System32\bdesvc.dll
  10:10:54.0434 5924 BDESVC - ok
  10:10:54.0527 5924 Beep (16a47ce2decc9b099349a5f840654746) C:\Windows\system32\drivers\Beep.sys
  10:10:54.0605 5924 Beep - ok
  10:10:54.0730 5924 BFE (82974d6a2fd19445cc5171fc378668a4) C:\Windows\System32\bfe.dll
  10:10:54.0824 5924 BFE - ok
  10:10:55.0323 5924 BHDrvx64 (6c64fa457c200874faa87d74152e0d84) C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_19.5.0.145\Definitions\BASHDefs\20120317.002\BHDrvx64.sys
  10:10:55.0354 5924 BHDrvx64 - ok
  10:10:55.0666 5924 BITS (1ea7969e3271cbc59e1730697dc74682) C:\Windows\System32\qmgr.dll
  10:10:55.0775 5924 BITS - ok
  10:10:55.0884 5924 blbdrive (61583ee3c3a17003c4acd0475646b4d3) C:\Windows\system32\DRIVERS\blbdrive.sys
  10:10:55.0931 5924 blbdrive - ok
  10:10:56.0274 5924 Bonjour Service (ebbcd5dfbb1de70e8f4af8fa59e401fd) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  10:10:56.0306 5924 Bonjour Service - ok
  10:10:56.0399 5924 bowser (6c02a83164f5cc0a262f4199f0871cf5) C:\Windows\system32\DRIVERS\bowser.sys
  10:10:56.0477 5924 bowser - ok
  10:10:56.0586 5924 BrFiltLo (f09eee9edc320b5e1501f749fde686c8) C:\Windows\system32\DRIVERS\BrFiltLo.sys
  10:10:56.0680 5924 BrFiltLo - ok
  10:10:56.0805 5924 BrFiltUp (b114d3098e9bdb8bea8b053685831be6) C:\Windows\system32\DRIVERS\BrFiltUp.sys
  10:10:56.0852 5924 BrFiltUp - ok
  10:10:56.0976 5924 Browser (8ef0d5c41ec907751b8429162b1239ed) C:\Windows\System32\browser.dll
  10:10:57.0070 5924 Browser - ok
  10:10:57.0164 5924 Brserid (43bea8d483bf1870f018e2d02e06a5bd) C:\Windows\System32\Drivers\Brserid.sys
  10:10:57.0257 5924 Brserid - ok
  10:10:57.0335 5924 BrSerWdm (a6eca2151b08a09caceca35c07f05b42) C:\Windows\System32\Drivers\BrSerWdm.sys
  10:10:57.0382 5924 BrSerWdm - ok
  10:10:57.0460 5924 BrUsbMdm (b79968002c277e869cf38bd22cd61524) C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbMdm.sys
  10:10:57.0522 5924 BrUsbMdm - ok
  10:10:57.0554 5924 BrUsbSer (a87528880231c54e75ea7a44943b38bf) C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbSer.sys
  10:10:57.0585 5924 BrUsbSer - ok
  10:10:57.0647 5924 BTHMODEM (9da669f11d1f894ab4eb69bf546a42e8) C:\Windows\system32\DRIVERS\bthmodem.sys
  10:10:57.0678 5924 BTHMODEM - ok
  10:10:57.0772 5924 bthserv (95f9c2976059462cbbf227f7aab10de9) C:\Windows\system32\bthserv.dll
  10:10:57.0834 5924 bthserv - ok
  10:10:57.0959 5924 ccSet_NIS (0e1737a63aec0f6de231bb59836c0a11) C:\Windows\system32\drivers\NISx64\1306020.00A\ccSetx64.sys
  10:10:57.0975 5924 ccSet_NIS - ok
  10:10:58.0037 5924 cdfs (b8bd2bb284668c84865658c77574381a) C:\Windows\system32\DRIVERS\cdfs.sys
  10:10:58.0115 5924 cdfs - ok
  10:10:58.0209 5924 cdrom (f036ce71586e93d94dab220d7bdf4416) C:\Windows\system32\drivers\cdrom.sys
  10:10:58.0256 5924 cdrom - ok
  10:10:58.0380 5924 CertPropSvc (f17d1d393bbc69c5322fbfafaca28c7f) C:\Windows\System32\certprop.dll
  10:10:58.0474 5924 CertPropSvc - ok
  10:10:58.0552 5924 circlass (d7cd5c4e1b71fa62050515314cfb52cf) C:\Windows\system32\DRIVERS\circlass.sys
  10:10:58.0614 5924 circlass - ok
  10:10:58.0677 5924 CLFS (fe1ec06f2253f691fe36217c592a0206) C:\Windows\system32\CLFS.sys
  10:10:58.0708 5924 CLFS - ok
  10:10:58.0770 5924 clr_optimization_v2.0.50727_32 (d88040f816fda31c3b466f0fa0918f29) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe
  10:10:58.0786 5924 clr_optimization_v2.0.50727_32 - ok
  10:10:58.0848 5924 clr_optimization_v2.0.50727_64 (d1ceea2b47cb998321c579651ce3e4f8) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\mscorsvw.exe
  10:10:58.0880 5924 clr_optimization_v2.0.50727_64 - ok
  10:10:59.0036 5924 clr_optimization_v4.0.30319_32 (c5a75eb48e2344abdc162bda79e16841) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe
  10:10:59.0051 5924 clr_optimization_v4.0.30319_32 - ok
  10:10:59.0192 5924 clr_optimization_v4.0.30319_64 (c6f9af94dcd58122a4d7e89db6bed29d) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe
  10:10:59.0207 5924 clr_optimization_v4.0.30319_64 - ok
  10:10:59.0301 5924 CmBatt (0840155d0bddf1190f84a663c284bd33) C:\Windows\system32\DRIVERS\CmBatt.sys
  10:10:59.0363 5924 CmBatt - ok
  10:10:59.0441 5924 cmdide (e19d3f095812725d88f9001985b94edd) C:\Windows\system32\drivers\cmdide.sys
  10:10:59.0457 5924 cmdide - ok
  10:10:59.0488 5924 CNG (c4943b6c962e4b82197542447ad599f4) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
  10:10:59.0519 5924 CNG - ok
  10:10:59.0644 5924 Compbatt (102de219c3f61415f964c88e9085ad14) C:\Windows\system32\DRIVERS\compbatt.sys
  10:10:59.0675 5924 Compbatt - ok
  10:10:59.0706 5924 CompositeBus (03edb043586cceba243d689bdda370a8) C:\Windows\system32\drivers\CompositeBus.sys
  10:10:59.0753 5924 CompositeBus - ok
  10:10:59.0816 5924 COMSysApp - ok
  10:10:59.0862 5924 crcdisk (1c827878a998c18847245fe1f34ee597) C:\Windows\system32\DRIVERS\crcdisk.sys
  10:10:59.0894 5924 crcdisk - ok
  10:10:59.0956 5924 CryptSvc (15597883fbe9b056f276ada3ad87d9af) C:\Windows\system32\cryptsvc.dll
  10:11:00.0034 5924 CryptSvc - ok
  10:11:00.0159 5924 DcomLaunch (5c627d1b1138676c0a7ab2c2c190d123) C:\Windows\system32\rpcss.dll
  10:11:00.0252 5924 DcomLaunch - ok
  10:11:00.0362 5924 defragsvc (3cec7631a84943677aa8fa8ee5b6b43d) C:\Windows\System32\defragsvc.dll
  10:11:00.0486 5924 defragsvc - ok
  10:11:00.0596 5924 DfsC (9bb2ef44eaa163b29c4a4587887a0fe4) C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
  10:11:00.0674 5924 DfsC - ok
  10:11:00.0752 5924 Dhcp (43d808f5d9e1a18e5eeb5ebc83969e4e) C:\Windows\system32\dhcpcore.dll
  10:11:00.0798 5924 Dhcp - ok
  10:11:00.0892 5924 discache (13096b05847ec78f0977f2c0f79e9ab3) C:\Windows\system32\drivers\discache.sys
  10:11:00.0970 5924 discache - ok
  10:11:01.0064 5924 Disk (9819eee8b5ea3784ec4af3b137a5244c) C:\Windows\system32\DRIVERS\disk.sys
  10:11:01.0095 5924 Disk - ok
  10:11:01.0126 5924 Dnscache (16835866aaa693c7d7fceba8fff706e4) C:\Windows\System32\dnsrslvr.dll
  10:11:01.0204 5924 Dnscache - ok
  10:11:01.0298 5924 dot3svc (b1fb3ddca0fdf408750d5843591afbc6) C:\Windows\System32\dot3svc.dll
  10:11:01.0391 5924 dot3svc - ok
  10:11:01.0438 5924 DPS (b26f4f737e8f9df4f31af6cf31d05820) C:\Windows\system32\dps.dll
  10:11:01.0532 5924 DPS - ok
  10:11:01.0610 5924 drmkaud (9b19f34400d24df84c858a421c205754) C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys
  10:11:01.0672 5924 drmkaud - ok
  10:11:01.0875 5924 DXGKrnl (f5bee30450e18e6b83a5012c100616fd) C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys
  10:11:01.0922 5924 DXGKrnl - ok
  10:11:02.0062 5924 EapHost (e2dda8726da9cb5b2c4000c9018a9633) C:\Windows\System32\eapsvc.dll
  10:11:02.0171 5924 EapHost - ok
  10:11:02.0577 5924 ebdrv (dc5d737f51be844d8c82c695eb17372f) C:\Windows\system32\DRIVERS\evbda.sys
  10:11:02.0733 5924 ebdrv - ok
  10:11:02.0889 5924 eeCtrl (0c3f9eff8ddd9f9eb56d754b4620155f) C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\eeCtrl64.sys
  10:11:02.0904 5924 eeCtrl - ok
  10:11:03.0045 5924 EFS (c118a82cd78818c29ab228366ebf81c3) C:\Windows\System32\lsass.exe
  10:11:03.0138 5924 EFS - ok
  10:11:03.0232 5924 ehRecvr (c4002b6b41975f057d98c439030cea07) C:\Windows\ehome\ehRecvr.exe
  10:11:03.0326 5924 ehRecvr - ok
  10:11:03.0419 5924 ehSched (4705e8ef9934482c5bb488ce28afc681) C:\Windows\ehome\ehsched.exe
  10:11:03.0482 5924 ehSched - ok
  10:11:03.0591 5924 elxstor (0e5da5369a0fcaea12456dd852545184) C:\Windows\system32\DRIVERS\elxstor.sys
  10:11:03.0638 5924 elxstor - ok
  10:11:03.0747 5924 EraserUtilRebootDrv (8c0f9b877bc0b7ffd327ef55f9efb642) C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys
  10:11:03.0778 5924 EraserUtilRebootDrv - ok
  10:11:03.0840 5924 ErrDev (34a3c54752046e79a126e15c51db409b) C:\Windows\system32\drivers\errdev.sys
  10:11:03.0903 5924 ErrDev - ok
  10:11:04.0012 5924 ETD (1299d1ea00b7a4bf69c5869dca31e0f6) C:\Windows\system32\DRIVERS\ETD.sys
  10:11:04.0059 5924 ETD - ok
  10:11:04.0106 5924 EventSystem (4166f82be4d24938977dd1746be9b8a0) C:\Windows\system32\es.dll
  10:11:04.0199 5924 EventSystem - ok
  10:11:04.0355 5924 exfat (a510c654ec00c1e9bdd91eeb3a59823b) C:\Windows\system32\drivers\exfat.sys
  10:11:04.0433 5924 exfat - ok
  10:11:04.0480 5924 fastfat (0adc83218b66a6db380c330836f3e36d) C:\Windows\system32\drivers\fastfat.sys
  10:11:04.0542 5924 fastfat - ok
  10:11:04.0620 5924 Fax (dbefd454f8318a0ef691fdd2eaab44eb) C:\Windows\system32\fxssvc.exe
  10:11:04.0698 5924 Fax - ok
  10:11:04.0792 5924 fdc (d765d19cd8ef61f650c384f62fac00ab) C:\Windows\system32\DRIVERS\fdc.sys
  10:11:04.0854 5924 fdc - ok
  10:11:04.0901 5924 fdPHost (0438cab2e03f4fb61455a7956026fe86) C:\Windows\system32\fdPHost.dll
  10:11:04.0979 5924 fdPHost - ok
  10:11:04.0995 5924 FDResPub (802496cb59a30349f9a6dd22d6947644) C:\Windows\system32\fdrespub.dll
  10:11:05.0057 5924 FDResPub - ok
  10:11:05.0104 5924 FileInfo (655661be46b5f5f3fd454e2c3095b930) C:\Windows\system32\drivers\fileinfo.sys
  10:11:05.0120 5924 FileInfo - ok
  10:11:05.0151 5924 Filetrace (5f671ab5bc87eea04ec38a6cd5962a47) C:\Windows\system32\drivers\filetrace.sys
  10:11:05.0229 5924 Filetrace - ok
  10:11:05.0260 5924 flpydisk (c172a0f53008eaeb8ea33fe10e177af5) C:\Windows\system32\DRIVERS\flpydisk.sys
  10:11:05.0291 5924 flpydisk - ok
  10:11:05.0354 5924 FltMgr (da6b67270fd9db3697b20fce94950741) C:\Windows\system32\drivers\fltmgr.sys
  10:11:05.0385 5924 FltMgr - ok
  10:11:05.0432 5924 FontCache (5c4cb4086fb83115b153e47add961a0c) C:\Windows\system32\FntCache.dll
  10:11:05.0541 5924 FontCache - ok
  10:11:05.0666 5924 FontCache3.0.0.0 (a8b7f3818ab65695e3a0bb3279f6dce6) C:\Windows\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
  10:11:05.0681 5924 FontCache3.0.0.0 - ok
  10:11:05.0744 5924 FsDepends (d43703496149971890703b4b1b723eac) C:\Windows\system32\drivers\FsDepends.sys
  10:11:05.0775 5924 FsDepends - ok
  10:11:05.0884 5924 fssfltr (5814011b2f6e088e29d689b5fcd49b8f) C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys
  10:11:05.0931 5924 fssfltr - ok
  10:11:06.0024 5924 fsssvc (f6717211c1ec2cddaa81b97b0727c2e9) C:\Program Files (x86)\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe
  10:11:06.0056 5924 fsssvc - ok
  10:11:06.0212 5924 Fs_Rec (e95ef8547de20cf0603557c0cf7a9462) C:\Windows\system32\drivers\Fs_Rec.sys
  10:11:06.0227 5924 Fs_Rec - ok
  10:11:06.0461 5924 fvevol (1f7b25b858fa27015169fe95e54108ed) C:\Windows\system32\DRIVERS\fvevol.sys
  10:11:06.0492 5924 fvevol - ok
  10:11:06.0555 5924 gagp30kx (8c778d335c9d272cfd3298ab02abe3b6) C:\Windows\system32\DRIVERS\gagp30kx.sys
  10:11:06.0586 5924 gagp30kx - ok
  10:11:06.0695 5924 GEARAspiWDM (e403aacf8c7bb11375122d2464560311) C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys
  10:11:06.0726 5924 GEARAspiWDM - ok
  10:11:06.0773 5924 gpsvc (277bbc7e1aa1ee957f573a10eca7ef3a) C:\Windows\System32\gpsvc.dll
  10:11:06.0867 5924 gpsvc - ok
  10:11:07.0007 5924 gupdate (f02a533f517eb38333cb12a9e8963773) C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  10:11:07.0038 5924 gupdate - ok
  10:11:07.0070 5924 gupdatem (f02a533f517eb38333cb12a9e8963773) C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  10:11:07.0085 5924 gupdatem - ok
  10:11:07.0163 5924 gusvc (cc839e8d766cc31a7710c9f38cf3e375) C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  10:11:07.0194 5924 gusvc - ok
  10:11:07.0288 5924 hcw85cir (f2523ef6460fc42405b12248338ab2f0) C:\Windows\system32\drivers\hcw85cir.sys
  10:11:07.0366 5924 hcw85cir - ok
  10:11:07.0460 5924 HdAudAddService (975761c778e33cd22498059b91e7373a) C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys
  10:11:07.0522 5924 HdAudAddService - ok
  10:11:07.0600 5924 HDAudBus (97bfed39b6b79eb12cddbfeed51f56bb) C:\Windows\system32\drivers\HDAudBus.sys
  10:11:07.0647 5924 HDAudBus - ok
  10:11:07.0678 5924 HidBatt (78e86380454a7b10a5eb255dc44a355f) C:\Windows\system32\DRIVERS\HidBatt.sys
  10:11:07.0725 5924 HidBatt - ok
  10:11:07.0756 5924 HidBth (7fd2a313f7afe5c4dab14798c48dd104) C:\Windows\system32\DRIVERS\hidbth.sys
  10:11:07.0803 5924 HidBth - ok
  10:11:07.0818 5924 HidIr (0a77d29f311b88cfae3b13f9c1a73825) C:\Windows\system32\DRIVERS\hidir.sys
  10:11:07.0865 5924 HidIr - ok
  10:11:07.0928 5924 hidserv (bd9eb3958f213f96b97b1d897dee006d) C:\Windows\system32\hidserv.dll
  10:11:07.0990 5924 hidserv - ok
  10:11:08.0146 5924 HidUsb (9592090a7e2b61cd582b612b6df70536) C:\Windows\system32\drivers\hidusb.sys
  10:11:08.0162 5924 HidUsb - ok
  10:11:08.0224 5924 hkmsvc (387e72e739e15e3d37907a86d9ff98e2) C:\Windows\system32\kmsvc.dll
  10:11:08.0318 5924 hkmsvc - ok
  10:11:08.0396 5924 HomeGroupListener (efdfb3dd38a4376f93e7985173813abd) C:\Windows\system32\ListSvc.dll
  10:11:08.0458 5924 HomeGroupListener - ok
  10:11:08.0536 5924 HomeGroupProvider (908acb1f594274965a53926b10c81e89) C:\Windows\system32\provsvc.dll
  10:11:08.0583 5924 HomeGroupProvider - ok
  10:11:08.0645 5924 HpSAMD (39d2abcd392f3d8a6dce7b60ae7b8efc) C:\Windows\system32\drivers\HpSAMD.sys
  10:11:08.0661 5924 HpSAMD - ok
  10:11:08.0708 5924 HTCAND64 (f47cec45fb85791d4ab237563ad0fa8f) C:\Windows\system32\Drivers\ANDROIDUSB.sys
  10:11:08.0770 5924 HTCAND64 - ok
  10:11:08.0879 5924 htcnprot (b8b1b284362e1d8135112573395d5da5) C:\Windows\system32\DRIVERS\htcnprot.sys
  10:11:08.0910 5924 htcnprot - ok
  10:11:08.0973 5924 HTTP (0ea7de1acb728dd5a369fd742d6eee28) C:\Windows\system32\drivers\HTTP.sys
  10:11:09.0066 5924 HTTP - ok
  10:11:09.0113 5924 hwpolicy (a5462bd6884960c9dc85ed49d34ff392) C:\Windows\system32\drivers\hwpolicy.sys
  10:11:09.0129 5924 hwpolicy - ok
  10:11:09.0191 5924 i8042prt (fa55c73d4affa7ee23ac4be53b4592d3) C:\Windows\system32\drivers\i8042prt.sys
  10:11:09.0207 5924 i8042prt - ok
  10:11:09.0269 5924 iaStor (1d004cb1da6323b1f55caef7f94b61d9) C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys
  10:11:09.0300 5924 iaStor - ok
  10:11:09.0394 5924 iaStorV (aaaf44db3bd0b9d1fb6969b23ecc8366) C:\Windows\system32\drivers\iaStorV.sys
  10:11:09.0425 5924 iaStorV - ok
  10:11:09.0628 5924 idsvc (5988fc40f8db5b0739cd1e3a5d0d78bd) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe
  10:11:09.0722 5924 idsvc - ok
  10:11:09.0971 5924 IDSVia64 (18c40c3f368323b203ace403cb430db1) C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_19.5.0.145\Definitions\IPSDefs\20120406.002\IDSvia64.sys
  10:11:09.0987 5924 IDSVia64 - ok
  10:11:10.0314 5924 iirsp (5c18831c61933628f5bb0ea2675b9d21) C:\Windows\system32\DRIVERS\iirsp.sys
  10:11:10.0346 5924 iirsp - ok
  10:11:10.0455 5924 IJPLMSVC (755519f49906b73c1fe9cbbf75e347ea) C:\Program Files (x86)\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE
  10:11:10.0470 5924 IJPLMSVC - ok
  10:11:10.0611 5924 IKEEXT (fcd84c381e0140af901e58d48882d26b) C:\Windows\System32\ikeext.dll
  10:11:10.0720 5924 IKEEXT - ok
  10:11:11.0001 5924 IntcAzAudAddService (a9638fa0fb0c5b86229c3fd809ce8cff) C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys
  10:11:11.0079 5924 IntcAzAudAddService - ok
  10:11:11.0204 5924 intelide (f00f20e70c6ec3aa366910083a0518aa) C:\Windows\system32\drivers\intelide.sys
  10:11:11.0235 5924 intelide - ok
  10:11:11.0344 5924 intelppm (ada036632c664caa754079041cf1f8c1) C:\Windows\system32\DRIVERS\intelppm.sys
  10:11:11.0391 5924 intelppm - ok
  10:11:11.0422 5924 IPBusEnum (098a91c54546a3b878dad6a7e90a455b) C:\Windows\system32\ipbusenum.dll
  10:11:11.0500 5924 IPBusEnum - ok
  10:11:11.0562 5924 IpFilterDriver (c9f0e1bd74365a8771590e9008d22ab6) C:\Windows\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys
  10:11:11.0640 5924 IpFilterDriver - ok
  10:11:11.0734 5924 iphlpsvc (a34a587fffd45fa649fba6d03784d257) C:\Windows\System32\iphlpsvc.dll
  10:11:11.0828 5924 iphlpsvc - ok
  10:11:11.0890 5924 IPMIDRV (0fc1aea580957aa8817b8f305d18ca3a) C:\Windows\system32\drivers\IPMIDrv.sys
  10:11:11.0921 5924 IPMIDRV - ok
  10:11:11.0952 5924 IPNAT (af9b39a7e7b6caa203b3862582e9f2d0) C:\Windows\system32\drivers\ipnat.sys
  10:11:11.0984 5924 IPNAT - ok
  10:11:12.0077 5924 iPod Service (50d6ccc6ff5561f9f56946b3e6164fb8) C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  10:11:12.0140 5924 iPod Service - ok
  10:11:12.0233 5924 IRENUM (3abf5e7213eb28966d55d58b515d5ce9) C:\Windows\system32\drivers\irenum.sys
  10:11:12.0327 5924 IRENUM - ok
  10:11:12.0358 5924 isapnp (2f7b28dc3e1183e5eb418df55c204f38) C:\Windows\system32\drivers\isapnp.sys
  10:11:12.0374 5924 isapnp - ok
  10:11:12.0452 5924 iScsiPrt (d931d7309deb2317035b07c9f9e6b0bd) C:\Windows\system32\drivers\msiscsi.sys
  10:11:12.0498 5924 iScsiPrt - ok
  10:11:12.0545 5924 kbdclass (bc02336f1cba7dcc7d1213bb588a68a5) C:\Windows\system32\drivers\kbdclass.sys
  10:11:12.0561 5924 kbdclass - ok
  10:11:12.0623 5924 kbdhid (0705eff5b42a9db58548eec3b26bb484) C:\Windows\system32\drivers\kbdhid.sys
  10:11:12.0670 5924 kbdhid - ok
  10:11:12.0764 5924 kbfiltr (e63ef8c3271d014f14e2469ce75fecb4) C:\Windows\system32\DRIVERS\kbfiltr.sys
  10:11:12.0779 5924 kbfiltr - ok
  10:11:12.0826 5924 KeyIso (c118a82cd78818c29ab228366ebf81c3) C:\Windows\system32\lsass.exe
  10:11:12.0857 5924 KeyIso - ok
  10:11:12.0998 5924 KSecDD (da1e991a61cfdd755a589e206b97644b) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
  10:11:13.0029 5924 KSecDD - ok
  10:11:13.0138 5924 KSecPkg (7e33198d956943a4f11a5474c1e9106f) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
  10:11:13.0169 5924 KSecPkg - ok
  10:11:13.0232 5924 ksthunk (6869281e78cb31a43e969f06b57347c4) C:\Windows\system32\drivers\ksthunk.sys
  10:11:13.0325 5924 ksthunk - ok
  10:11:13.0419 5924 KtmRm (6ab66e16aa859232f64deb66887a8c9c) C:\Windows\system32\msdtckrm.dll
  10:11:13.0497 5924 KtmRm - ok
  10:11:13.0622 5924 L1C (ad88105efddc55877ea8d06346d75989) C:\Windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sys
  10:11:13.0668 5924 L1C - ok
  10:11:13.0778 5924 LanmanServer (d9f42719019740baa6d1c6d536cbdaa6) C:\Windows\system32\srvsvc.dll
  10:11:13.0856 5924 LanmanServer - ok
  10:11:13.0902 5924 LanmanWorkstation (851a1382eed3e3a7476db004f4ee3e1a) C:\Windows\System32\wkssvc.dll
  10:11:13.0980 5924 LanmanWorkstation - ok
  10:11:14.0136 5924 lltdio (1538831cf8ad2979a04c423779465827) C:\Windows\system32\DRIVERS\lltdio.sys
  10:11:14.0214 5924 lltdio - ok
  10:11:14.0261 5924 lltdsvc (c1185803384ab3feed115f79f109427f) C:\Windows\System32\lltdsvc.dll
  10:11:14.0324 5924 lltdsvc - ok
  10:11:14.0339 5924 lmhosts (f993a32249b66c9d622ea5592a8b76b8) C:\Windows\System32\lmhsvc.dll
  10:11:14.0386 5924 lmhosts - ok
  10:11:14.0480 5924 LSI_FC (1a93e54eb0ece102495a51266dcdb6a6) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_fc.sys
  10:11:14.0495 5924 LSI_FC - ok
  10:11:14.0542 5924 LSI_SAS (1047184a9fdc8bdbff857175875ee810) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_sas.sys
  10:11:14.0573 5924 LSI_SAS - ok
  10:11:14.0589 5924 LSI_SAS2 (30f5c0de1ee8b5bc9306c1f0e4a75f93) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_sas2.sys
  10:11:14.0604 5924 LSI_SAS2 - ok
  10:11:14.0651 5924 LSI_SCSI (0504eacaff0d3c8aed161c4b0d369d4a) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_scsi.sys
  10:11:14.0667 5924 LSI_SCSI - ok
  10:11:14.0698 5924 luafv (43d0f98e1d56ccddb0d5254cff7b356e) C:\Windows\system32\drivers\luafv.sys
  10:11:14.0776 5924 luafv - ok
  10:11:14.0870 5924 Mcx2Svc (0be09cd858abf9df6ed259d57a1a1663) C:\Windows\system32\Mcx2Svc.dll
  10:11:14.0932 5924 Mcx2Svc - ok
  10:11:14.0994 5924 megasas (a55805f747c6edb6a9080d7c633bd0f4) C:\Windows\system32\DRIVERS\megasas.sys
  10:11:15.0010 5924 megasas - ok
  10:11:15.0057 5924 MegaSR (baf74ce0072480c3b6b7c13b2a94d6b3) C:\Windows\system32\DRIVERS\MegaSR.sys
  10:11:15.0088 5924 MegaSR - ok
  10:11:15.0119 5924 MMCSS (e40e80d0304a73e8d269f7141d77250b) C:\Windows\system32\mmcss.dll
  10:11:15.0197 5924 MMCSS - ok
  10:11:15.0275 5924 Modem (800ba92f7010378b09f9ed9270f07137) C:\Windows\system32\drivers\modem.sys
  10:11:15.0338 5924 Modem - ok
  10:11:15.0431 5924 monitor (b03d591dc7da45ece20b3b467e6aadaa) C:\Windows\system32\DRIVERS\monitor.sys
  10:11:15.0447 5924 monitor - ok
  10:11:15.0494 5924 mouclass (7d27ea49f3c1f687d357e77a470aea99) C:\Windows\system32\drivers\mouclass.sys
  10:11:15.0525 5924 mouclass - ok
  10:11:15.0572 5924 mouhid (d3bf052c40b0c4166d9fd86a4288c1e6) C:\Windows\system32\DRIVERS\mouhid.sys
  10:11:15.0618 5924 mouhid - ok
  10:11:15.0665 5924 mountmgr (32e7a3d591d671a6df2db515a5cbe0fa) C:\Windows\system32\drivers\mountmgr.sys
  10:11:15.0696 5924 mountmgr - ok
  10:11:15.0759 5924 mpio (a44b420d30bd56e145d6a2bc8768ec58) C:\Windows\system32\drivers\mpio.sys
  10:11:15.0790 5924 mpio - ok
  10:11:15.0821 5924 mpsdrv (6c38c9e45ae0ea2fa5e551f2ed5e978f) C:\Windows\system32\drivers\mpsdrv.sys
  10:11:15.0884 5924 mpsdrv - ok
  10:11:15.0946 5924 MpsSvc (54ffc9c8898113ace189d4aa7199d2c1) C:\Windows\system32\mpssvc.dll
  10:11:16.0055 5924 MpsSvc - ok
  10:11:16.0102 5924 MRxDAV (dc722758b8261e1abafd31a3c0a66380) C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys
  10:11:16.0133 5924 MRxDAV - ok
  10:11:16.0211 5924 mrxsmb (a5d9106a73dc88564c825d317cac68ac) C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
  10:11:16.0289 5924 mrxsmb - ok
  10:11:16.0336 5924 mrxsmb10 (d711b3c1d5f42c0c2415687be09fc163) C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys
  10:11:16.0398 5924 mrxsmb10 - ok
  10:11:16.0461 5924 mrxsmb20 (9423e9d355c8d303e76b8cfbd8a5c30c) C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys
  10:11:16.0523 5924 mrxsmb20 - ok
  10:11:16.0554 5924 msahci (c25f0bafa182cbca2dd3c851c2e75796) C:\Windows\system32\drivers\msahci.sys
  10:11:16.0586 5924 msahci - ok
  10:11:16.0664 5924 msdsm (db801a638d011b9633829eb6f663c900) C:\Windows\system32\drivers\msdsm.sys
  10:11:16.0695 5924 msdsm - ok
  10:11:16.0835 5924 MSDTC (de0ece52236cfa3ed2dbfc03f28253a8) C:\Windows\System32\msdtc.exe
  10:11:16.0882 5924 MSDTC - ok
  10:11:16.0976 5924 Msfs (aa3fb40e17ce1388fa1bedab50ea8f96) C:\Windows\system32\drivers\Msfs.sys
  10:11:17.0069 5924 Msfs - ok
  10:11:17.0100 5924 mshidkmdf (f9d215a46a8b9753f61767fa72a20326) C:\Windows\System32\drivers\mshidkmdf.sys
  10:11:17.0147 5924 mshidkmdf - ok
  10:11:17.0178 5924 msisadrv (d916874bbd4f8b07bfb7fa9b3ccae29d) C:\Windows\system32\drivers\msisadrv.sys
  10:11:17.0210 5924 msisadrv - ok
  10:11:17.0256 5924 MSiSCSI (808e98ff49b155c522e6400953177b08) C:\Windows\system32\iscsiexe.dll
  10:11:17.0350 5924 MSiSCSI - ok
  10:11:17.0459 5924 msiserver - ok
  10:11:17.0537 5924 MSKSSRV (49ccf2c4fea34ffad8b1b59d49439366) C:\Windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys
  10:11:17.0615 5924 MSKSSRV - ok
  10:11:17.0678 5924 MSPCLOCK (bdd71ace35a232104ddd349ee70e1ab3) C:\Windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys
  10:11:17.0740 5924 MSPCLOCK - ok
  10:11:17.0771 5924 MSPQM (4ed981241db27c3383d72092b618a1d0) C:\Windows\system32\drivers\MSPQM.sys
  10:11:17.0834 5924 MSPQM - ok
  10:11:17.0865 5924 MsRPC (759a9eeb0fa9ed79da1fb7d4ef78866d) C:\Windows\system32\drivers\MsRPC.sys
  10:11:17.0896 5924 MsRPC - ok
  10:11:17.0958 5924 mssmbios (0eed230e37515a0eaee3c2e1bc97b288) C:\Windows\system32\drivers\mssmbios.sys
  10:11:17.0974 5924 mssmbios - ok
  10:11:18.0036 5924 MSTEE (2e66f9ecb30b4221a318c92ac2250779) C:\Windows\system32\drivers\MSTEE.sys
  10:11:18.0130 5924 MSTEE - ok
  10:11:18.0426 5924 MTConfig (7ea404308934e675bffde8edf0757bcd) C:\Windows\system32\DRIVERS\MTConfig.sys
  10:11:18.0473 5924 MTConfig - ok
  10:11:18.0567 5924 MTsensor (032d35c996f21d19a205a7c8f0b76f3c) C:\Windows\system32\DRIVERS\ATK64AMD.sys
  10:11:18.0582 5924 MTsensor - ok
  10:11:18.0629 5924 Mup (f9a18612fd3526fe473c1bda678d61c8) C:\Windows\system32\Drivers\mup.sys
  10:11:18.0660 5924 Mup - ok
  10:11:18.0926 5924 napagent (582ac6d9873e31dfa28a4547270862dd) C:\Windows\system32\qagentRT.dll
  10:11:19.0019 5924 napagent - ok
  10:11:19.0144 5924 NativeWifiP (1ea3749c4114db3e3161156ffffa6b33) C:\Windows\system32\DRIVERS\nwifi.sys
  10:11:19.0206 5924 NativeWifiP - ok
  10:11:19.0440 5924 NAVENG (2dbe90210de76be6e1653bb20ec70ec2) C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_19.5.0.145\Definitions\VirusDefs\20120407.016\ENG64.SYS
  10:11:19.0472 5924 NAVENG - ok
  10:11:19.0830 5924 NAVEX15 (346da70e203b8e2c850277713de8f71b) C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_19.5.0.145\Definitions\VirusDefs\20120407.016\EX64.SYS
  10:11:19.0877 5924 NAVEX15 - ok
  10:11:20.0049 5924 NDIS (79b47fd40d9a817e932f9d26fac0a81c) C:\Windows\system32\drivers\ndis.sys
  10:11:20.0111 5924 NDIS - ok
  10:11:20.0174 5924 NdisCap (9f9a1f53aad7da4d6fef5bb73ab811ac) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiscap.sys
  10:11:20.0252 5924 NdisCap - ok
  10:11:20.0314 5924 NdisTapi (30639c932d9fef22b31268fe25a1b6e5) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndistapi.sys
  10:11:20.0392 5924 NdisTapi - ok
  10:11:20.0454 5924 Ndisuio (136185f9fb2cc61e573e676aa5402356) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndisuio.sys
  10:11:20.0532 5924 Ndisuio - ok
  10:11:20.0564 5924 NdisWan (53f7305169863f0a2bddc49e116c2e11) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiswan.sys
  10:11:20.0626 5924 NdisWan - ok
  10:11:20.0657 5924 NDProxy (015c0d8e0e0421b4cfd48cffe2825879) C:\Windows\system32\drivers\NDProxy.sys
  10:11:20.0720 5924 NDProxy - ok
  10:11:20.0766 5924 NetBIOS (86743d9f5d2b1048062b14b1d84501c4) C:\Windows\system32\DRIVERS\netbios.sys
  10:11:20.0860 5924 NetBIOS - ok
  10:11:20.0954 5924 NetBT (09594d1089c523423b32a4229263f068) C:\Windows\system32\DRIVERS\netbt.sys
  10:11:21.0016 5924 NetBT - ok
  10:11:21.0110 5924 Netlogon (c118a82cd78818c29ab228366ebf81c3) C:\Windows\system32\lsass.exe
  10:11:21.0141 5924 Netlogon - ok
  10:11:21.0203 5924 Netman (847d3ae376c0817161a14a82c8922a9e) C:\Windows\System32\netman.dll
  10:11:21.0281 5924 Netman - ok
  10:11:21.0406 5924 netprofm (5f28111c648f1e24f7dbc87cdeb091b8) C:\Windows\System32\netprofm.dll
  10:11:21.0515 5924 netprofm - ok
  10:11:21.0609 5924 NetTcpPortSharing (3e5a36127e201ddf663176b66828fafe) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe
  10:11:21.0640 5924 NetTcpPortSharing - ok
  10:11:21.0718 5924 nfrd960 (77889813be4d166cdab78ddba990da92) C:\Windows\system32\DRIVERS\nfrd960.sys
  10:11:21.0749 5924 nfrd960 - ok
  10:11:21.0968 5924 NIS (7a02f128a454bb22e300f3f80bc1bd22) C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.6.2.10\ccSvcHst.exe
  10:11:21.0999 5924 NIS - ok
  10:11:22.0092 5924 NlaSvc (1ee99a89cc788ada662441d1e9830529) C:\Windows\System32\nlasvc.dll
  10:11:22.0155 5924 NlaSvc - ok
  10:11:22.0233 5924 Npfs (1e4c4ab5c9b8dd13179bbdc75a2a01f7) C:\Windows\system32\drivers\Npfs.sys
  10:11:22.0295 5924 Npfs - ok
  10:11:22.0358 5924 nsi (d54bfdf3e0c953f823b3d0bfe4732528) C:\Windows\system32\nsisvc.dll
  10:11:22.0451 5924 nsi - ok
  10:11:22.0498 5924 nsiproxy (e7f5ae18af4168178a642a9247c63001) C:\Windows\system32\drivers\nsiproxy.sys
  10:11:22.0576 5924 nsiproxy - ok
  10:11:22.0779 5924 Ntfs (a2f74975097f52a00745f9637451fdd8) C:\Windows\system32\drivers\Ntfs.sys
  10:11:22.0872 5924 Ntfs - ok
  10:11:23.0075 5924 Null (9899284589f75fa8724ff3d16aed75c1) C:\Windows\system32\drivers\Null.sys
  10:11:23.0138 5924 Null - ok
  10:11:23.0200 5924 NVHDA (cb599955ce2ce9694721562f9481cd84) C:\Windows\system32\drivers\nvhda64v.sys
  10:11:23.0231 5924 NVHDA - ok
  10:11:24.0058 5924 nvlddmkm (0d3f6e25c658530a2ad4b648849f1483) C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys
  10:11:24.0230 5924 nvlddmkm - ok
  10:11:24.0354 5924 nvraid (0a92cb65770442ed0dc44834632f66ad) C:\Windows\system32\drivers\nvraid.sys
  10:11:24.0370 5924 nvraid - ok
  10:11:24.0386 5924 nvstor (dab0e87525c10052bf65f06152f37e4a) C:\Windows\system32\drivers\nvstor.sys
  10:11:24.0401 5924 nvstor - ok
  10:11:24.0448 5924 nvsvc (7dd5a1a53bb2d1b1b85c9c543d05e222) C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
  10:11:24.0479 5924 nvsvc - ok
  10:11:24.0542 5924 nv_agp (270d7cd42d6e3979f6dd0146650f0e05) C:\Windows\system32\drivers\nv_agp.sys
  10:11:24.0573 5924 nv_agp - ok
  10:11:24.0682 5924 OberonGameConsoleService (649791f5b905e6a8ecced15ad8efd436) C:\Program Files (x86)\Asus\Game Park\GameConsole\OberonGameConsoleService.exe
  10:11:24.0729 5924 OberonGameConsoleService - ok
  10:11:24.0822 5924 odserv (785f487a64950f3cb8e9f16253ba3b7b) C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE
  10:11:24.0885 5924 odserv - ok
  10:11:25.0103 5924 ohci1394 (3589478e4b22ce21b41fa1bfc0b8b8a0) C:\Windows\system32\drivers\ohci1394.sys
  10:11:25.0166 5924 ohci1394 - ok
  10:11:25.0259 5924 ose (5a432a042dae460abe7199b758e8606c) C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE
  10:11:25.0275 5924 ose - ok
  10:11:25.0368 5924 p2pimsvc (3eac4455472cc2c97107b5291e0dcafe) C:\Windows\system32\pnrpsvc.dll
  10:11:25.0462 5924 p2pimsvc - ok
  10:11:25.0727 5924 p2psvc (927463ecb02179f88e4b9a17568c63c3) C:\Windows\system32\p2psvc.dll
  10:11:25.0774 5924 p2psvc - ok
  10:11:25.0852 5924 Parport (0086431c29c35be1dbc43f52cc273887) C:\Windows\system32\DRIVERS\parport.sys
  10:11:25.0899 5924 Parport - ok
  10:11:25.0977 5924 partmgr (871eadac56b0a4c6512bbe32753ccf79) C:\Windows\system32\drivers\partmgr.sys
  10:11:25.0992 5924 partmgr - ok
  10:11:26.0117 5924 PassThru Service (39b9dcd7040654c2e57d7396736c718e) C:\Program Files (x86)\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe
  10:11:26.0148 5924 PassThru Service ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
  10:11:26.0148 5924 PassThru Service - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)
  10:11:26.0274 5924 PcaSvc (3aeaa8b561e63452c655dc0584922257) C:\Windows\System32\pcasvc.dll
  10:11:26.0305 5924 PcaSvc - ok
  10:11:26.0383 5924 pci (94575c0571d1462a0f70bde6bd6ee6b3) C:\Windows\system32\drivers\pci.sys
  10:11:26.0415 5924 pci - ok
  10:11:26.0477 5924 pciide (b5b8b5ef2e5cb34df8dcf8831e3534fa) C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys
  10:11:26.0493 5924 pciide - ok
  10:11:26.0633 5924 pcmcia (b2e81d4e87ce48589f98cb8c05b01f2f) C:\Windows\system32\DRIVERS\pcmcia.sys
  10:11:26.0727 5924 pcmcia - ok
  10:11:26.0805 5924 pcw (d6b9c2e1a11a3a4b26a182ffef18f603) C:\Windows\system32\drivers\pcw.sys
  10:11:26.0820 5924 pcw - ok
  10:11:26.0914 5924 PEAUTH (68769c3356b3be5d1c732c97b9a80d6e) C:\Windows\system32\drivers\peauth.sys
  10:11:26.0992 5924 PEAUTH - ok
  10:11:27.0085 5924 PerfHost (e495e408c93141e8fc72dc0c6046ddfa) C:\Windows\SysWow64\perfhost.exe
  10:11:27.0148 5924 PerfHost - ok
  10:11:27.0257 5924 pla (c7cf6a6e137463219e1259e3f0f0dd6c) C:\Windows\system32\pla.dll
  10:11:27.0335 5924 pla - ok
  10:11:27.0413 5924 PlugPlay (25fbdef06c4d92815b353f6e792c8129) C:\Windows\system32\umpnpmgr.dll
  10:11:27.0491 5924 PlugPlay - ok
  10:11:27.0569 5924 PNRPAutoReg (7195581cec9bb7d12abe54036acc2e38) C:\Windows\system32\pnrpauto.dll
  10:11:27.0600 5924 PNRPAutoReg - ok
  10:11:27.0631 5924 PNRPsvc (3eac4455472cc2c97107b5291e0dcafe) C:\Windows\system32\pnrpsvc.dll
  10:11:27.0663 5924 PNRPsvc - ok
  10:11:27.0850 5924 PolicyAgent (4f15d75adf6156bf56eced6d4a55c389) C:\Windows\System32\ipsecsvc.dll
  10:11:27.0928 5924 PolicyAgent - ok
  10:11:28.0037 5924 Power (6ba9d927dded70bd1a9caded45f8b184) C:\Windows\system32\umpo.dll
  10:11:28.0099 5924 Power - ok
  10:11:28.0177 5924 PptpMiniport (f92a2c41117a11a00be01ca01a7fcde9) C:\Windows\system32\DRIVERS\raspptp.sys
  10:11:28.0240 5924 PptpMiniport - ok
  10:11:28.0318 5924 Processor (0d922e23c041efb1c3fac2a6f943c9bf) C:\Windows\system32\DRIVERS\processr.sys
  10:11:28.0365 5924 Processor - ok
  10:11:28.0427 5924 ProfSvc (5c78838b4d166d1a27db3a8a820c799a) C:\Windows\system32\profsvc.dll
  10:11:28.0505 5924 ProfSvc - ok
  10:11:28.0552 5924 ProtectedStorage (c118a82cd78818c29ab228366ebf81c3) C:\Windows\system32\lsass.exe
  10:11:28.0567 5924 ProtectedStorage - ok
  10:11:28.0645 5924 Psched (0557cf5a2556bd58e26384169d72438d) C:\Windows\system32\DRIVERS\pacer.sys
  10:11:28.0723 5924 Psched - ok
  10:11:28.0786 5924 ql2300 (a53a15a11ebfd21077463ee2c7afeef0) C:\Windows\system32\DRIVERS\ql2300.sys
  10:11:28.0864 5924 ql2300 - ok
  10:11:28.0942 5924 ql40xx (4f6d12b51de1aaeff7dc58c4d75423c8) C:\Windows\system32\DRIVERS\ql40xx.sys
  10:11:28.0989 5924 ql40xx - ok
  10:11:29.0581 5924 QWAVE (906191634e99aea92c4816150bda3732) C:\Windows\system32\qwave.dll
  10:11:29.0659 5924 QWAVE - ok
  10:11:29.0753 5924 QWAVEdrv (76707bb36430888d9ce9d705398adb6c) C:\Windows\system32\drivers\qwavedrv.sys
  10:11:29.0800 5924 QWAVEdrv - ok
  10:11:29.0909 5924 RapiMgr (a55e7d0d873b2c97585b3b5926ac6ade) C:\Windows\WindowsMobile\rapimgr.dll
  10:11:30.0127 5924 RapiMgr - ok
  10:11:30.0237 5924 RasAcd (5a0da8ad5762fa2d91678a8a01311704) C:\Windows\system32\DRIVERS\rasacd.sys
  10:11:30.0315 5924 RasAcd - ok
  10:11:30.0408 5924 RasAgileVpn (7ecff9b22276b73f43a99a15a6094e90) C:\Windows\system32\DRIVERS\AgileVpn.sys
  10:11:30.0486 5924 RasAgileVpn - ok
  10:11:30.0611 5924 RasAuto (8f26510c5383b8dbe976de1cd00fc8c7) C:\Windows\System32\rasauto.dll
  10:11:30.0689 5924 RasAuto - ok
  10:11:30.0783 5924 Rasl2tp (471815800ae33e6f1c32fb1b97c490ca) C:\Windows\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys
  10:11:30.0861 5924 Rasl2tp - ok
  10:11:30.0939 5924 RasMan (ee867a0870fc9e4972ba9eaad35651e2) C:\Windows\System32\rasmans.dll
  10:11:31.0001 5924 RasMan - ok
  10:11:31.0110 5924 RasPppoe (855c9b1cd4756c5e9a2aa58a15f58c25) C:\Windows\system32\DRIVERS\raspppoe.sys
  10:11:31.0188 5924 RasPppoe - ok
  10:11:31.0219 5924 RasSstp (e8b1e447b008d07ff47d016c2b0eeecb) C:\Windows\system32\DRIVERS\rassstp.sys
  10:11:31.0297 5924 RasSstp - ok
  10:11:31.0361 5924 rdbss (77f665941019a1594d887a74f301fa2f) C:\Windows\system32\DRIVERS\rdbss.sys
  10:11:31.0423 5924 rdbss - ok
  10:11:31.0626 5924 rdpbus (302da2a0539f2cf54d7c6cc30c1f2d8d) C:\Windows\system32\DRIVERS\rdpbus.sys
  10:11:31.0657 5924 rdpbus - ok
  10:11:31.0985 5924 RDPCDD (cea6cc257fc9b7715f1c2b4849286d24) C:\Windows\system32\DRIVERS\RDPCDD.sys
  10:11:32.0078 5924 RDPCDD - ok
  10:11:32.0156 5924 RDPENCDD (bb5971a4f00659529a5c44831af22365) C:\Windows\system32\drivers\rdpencdd.sys
  10:11:32.0203 5924 RDPENCDD - ok
  10:11:32.0234 5924 RDPREFMP (216f3fa57533d98e1f74ded70113177a) C:\Windows\system32\drivers\rdprefmp.sys
  10:11:32.0297 5924 RDPREFMP - ok
  10:11:32.0344 5924 RDPWD (6d76e6433574b058adcb0c50df834492) C:\Windows\system32\drivers\RDPWD.sys
  10:11:32.0406 5924 RDPWD - ok
  10:11:32.0531 5924 rdyboost (34ed295fa0121c241bfef24764fc4520) C:\Windows\system32\drivers\rdyboost.sys
  10:11:32.0546 5924 rdyboost - ok
  10:11:32.0593 5924 RemoteAccess (254fb7a22d74e5511c73a3f6d802f192) C:\Windows\System32\mprdim.dll
  10:11:32.0640 5924 RemoteAccess - ok
  10:11:32.0687 5924 RemoteRegistry (e4d94f24081440b5fc5aa556c7c62702) C:\Windows\system32\regsvc.dll
  10:11:32.0749 5924 RemoteRegistry - ok
  10:11:32.0874 5924 RichVideo (7ccaebcab6fc1ed0206c07e083e79207) C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
  10:11:32.0921 5924 RichVideo - ok
  10:11:32.0983 5924 RpcEptMapper (e4dc58cf7b3ea515ae917ff0d402a7bb) C:\Windows\System32\RpcEpMap.dll
  10:11:33.0077 5924 RpcEptMapper - ok
  10:11:33.0155 5924 RpcLocator (d5ba242d4cf8e384db90e6a8ed850b8c) C:\Windows\system32\locator.exe
  10:11:33.0202 5924 RpcLocator - ok
  10:11:33.0264 5924 RpcSs (5c627d1b1138676c0a7ab2c2c190d123) C:\Windows\system32\rpcss.dll
  10:11:33.0326 5924 RpcSs - ok
  10:11:33.0467 5924 rspndr (ddc86e4f8e7456261e637e3552e804ff) C:\Windows\system32\DRIVERS\rspndr.sys
  10:11:33.0545 5924 rspndr - ok
  10:11:33.0779 5924 SamSs (c118a82cd78818c29ab228366ebf81c3) C:\Windows\system32\lsass.exe
  10:11:33.0810 5924 SamSs - ok
  10:11:34.0122 5924 sbp2port (ac03af3329579fffb455aa2daabbe22b) C:\Windows\system32\drivers\sbp2port.sys
  10:11:34.0153 5924 sbp2port - ok
  10:11:34.0294 5924 SBSDWSCService (794d4b48dfb6e999537c7c3947863463) C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
  10:11:34.0465 5924 SBSDWSCService - ok
  10:11:34.0637 5924 SCardSvr (9b7395789e3791a3b6d000fe6f8b131e) C:\Windows\System32\SCardSvr.dll
  10:11:34.0730 5924 SCardSvr - ok
  10:11:34.0886 5924 scfilter (253f38d0d7074c02ff8deb9836c97d2b) C:\Windows\system32\DRIVERS\scfilter.sys
  10:11:34.0964 5924 scfilter - ok
  10:11:35.0120 5924 Schedule (262f6592c3299c005fd6bec90fc4463a) C:\Windows\system32\schedsvc.dll
  10:11:35.0214 5924 Schedule - ok
  10:11:35.0323 5924 SCPolicySvc (f17d1d393bbc69c5322fbfafaca28c7f) C:\Windows\System32\certprop.dll
  10:11:35.0370 5924 SCPolicySvc - ok
  10:11:35.0604 5924 SDRSVC (6ea4234dc55346e0709560fe7c2c1972) C:\Windows\System32\SDRSVC.dll
  10:11:35.0698 5924 SDRSVC - ok
  10:11:35.0807 5924 secdrv (3ea8a16169c26afbeb544e0e48421186) C:\Windows\system32\drivers\secdrv.sys
  10:11:35.0900 5924 secdrv - ok
  10:11:35.0963 5924 seclogon (bc617a4e1b4fa8df523a061739a0bd87) C:\Windows\system32\seclogon.dll
  10:11:36.0056 5924 seclogon - ok
  10:11:36.0166 5924 SENS (c32ab8fa018ef34c0f113bd501436d21) C:\Windows\System32\sens.dll
  10:11:36.0228 5924 SENS - ok
  10:11:36.0384 5924 SensrSvc (0336cffafaab87a11541f1cf1594b2b2) C:\Windows\system32\sensrsvc.dll
  10:11:36.0478 5924 SensrSvc - ok
  10:11:36.0618 5924 Serenum (cb624c0035412af0debec78c41f5ca1b) C:\Windows\system32\DRIVERS\serenum.sys
  10:11:36.0696 5924 Serenum - ok
  10:11:36.0868 5924 Serial (c1d8e28b2c2adfaec4ba89e9fda69bd6) C:\Windows\system32\DRIVERS\serial.sys
  10:11:36.0914 5924 Serial - ok
  10:11:37.0008 5924 sermouse (1c545a7d0691cc4a027396535691c3e3) C:\Windows\system32\DRIVERS\sermouse.sys
  10:11:37.0086 5924 sermouse - ok
  10:11:37.0180 5924 SessionEnv (0b6231bf38174a1628c4ac812cc75804) C:\Windows\system32\sessenv.dll
  10:11:37.0226 5924 SessionEnv - ok
  10:11:37.0289 5924 sffdisk (a554811bcd09279536440c964ae35bbf) C:\Windows\system32\drivers\sffdisk.sys
  10:11:37.0336 5924 sffdisk - ok
  10:11:37.0382 5924 sffp_mmc (ff414f0baefeba59bc6c04b3db0b87bf) C:\Windows\system32\drivers\sffp_mmc.sys
  10:11:37.0414 5924 sffp_mmc - ok
  10:11:37.0429 5924 sffp_sd (dd85b78243a19b59f0637dcf284da63c) C:\Windows\system32\drivers\sffp_sd.sys
  10:11:37.0476 5924 sffp_sd - ok
  10:11:37.0507 5924 sfloppy (a9d601643a1647211a1ee2ec4e433ff4) C:\Windows\system32\DRIVERS\sfloppy.sys
  10:11:37.0538 5924 sfloppy - ok
  10:11:37.0585 5924 SharedAccess (b95f6501a2f8b2e78c697fec401970ce) C:\Windows\System32\ipnathlp.dll
  10:11:37.0663 5924 SharedAccess - ok
  10:11:37.0694 5924 ShellHWDetection (aaf932b4011d14052955d4b212a4da8d) C:\Windows\System32\shsvcs.dll
  10:11:37.0741 5924 ShellHWDetection - ok
  10:11:37.0804 5924 SiSGbeLH (1bc348cf6baa90ec8e533ef6e6a69933) C:\Windows\system32\DRIVERS\SiSG664.sys
  10:11:37.0835 5924 SiSGbeLH - ok
  10:11:37.0866 5924 SiSRaid2 (843caf1e5fde1ffd5ff768f23a51e2e1) C:\Windows\system32\DRIVERS\SiSRaid2.sys
  10:11:37.0882 5924 SiSRaid2 - ok
  10:11:37.0928 5924 SiSRaid4 (6a6c106d42e9ffff8b9fcb4f754f6da4) C:\Windows\system32\DRIVERS\sisraid4.sys
  10:11:37.0944 5924 SiSRaid4 - ok
  10:11:38.0006 5924 SkypeUpdate (6128e98eaaed364ed1a32708d2fd22cb) C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
  10:11:38.0038 5924 SkypeUpdate - ok
  10:11:38.0178 5924 Smb (548260a7b8654e024dc30bf8a7c5baa4) C:\Windows\system32\DRIVERS\smb.sys
  10:11:38.0256 5924 Smb - ok
  10:11:38.0381 5924 SNMPTRAP (6313f223e817cc09aa41811daa7f541d) C:\Windows\System32\snmptrap.exe
  10:11:38.0412 5924 SNMPTRAP - ok
  10:11:38.0708 5924 SNP2UVC (7aec460dbdd193680f0e77724e40e7b6) C:\Windows\system32\DRIVERS\snp2uvc.sys
  10:11:38.0755 5924 SNP2UVC - ok
  10:11:38.0849 5924 spldr (b9e31e5cacdfe584f34f730a677803f9) C:\Windows\system32\drivers\spldr.sys
  10:11:38.0880 5924 spldr - ok
  10:11:38.0989 5924 Spooler (b96c17b5dc1424d56eea3a99e97428cd) C:\Windows\System32\spoolsv.exe
  10:11:39.0067 5924 Spooler - ok
  10:11:39.0879 5924 sppsvc (e17e0188bb90fae42d83e98707efa59c) C:\Windows\system32\sppsvc.exe
  10:11:40.0019 5924 sppsvc - ok
  10:11:40.0175 5924 sppuinotify (93d7d61317f3d4bc4f4e9f8a96a7de45) C:\Windows\system32\sppuinotify.dll
  10:11:40.0253 5924 sppuinotify - ok
  10:11:40.0440 5924 SRTSP (4d56f175f76c685a06471800a03219b2) C:\Windows\System32\Drivers\NISx64\1306020.00A\SRTSP64.SYS
  10:11:40.0471 5924 SRTSP - ok
  10:11:40.0596 5924 SRTSPX (7b02f64dc80c0ec7300af302ed5d1cb3) C:\Windows\system32\drivers\NISx64\1306020.00A\SRTSPX64.SYS
  10:11:40.0612 5924 SRTSPX - ok
  10:11:40.0659 5924 srv (441fba48bff01fdb9d5969ebc1838f0b) C:\Windows\system32\DRIVERS\srv.sys
  10:11:40.0768 5924 srv - ok
  10:11:40.0939 5924 srv2 (b4adebbf5e3677cce9651e0f01f7cc28) C:\Windows\system32\DRIVERS\srv2.sys
  10:11:41.0017 5924 srv2 - ok
  10:11:41.0329 5924 srvnet (27e461f0be5bff5fc737328f749538c3) C:\Windows\system32\DRIVERS\srvnet.sys
  10:11:41.0439 5924 srvnet - ok
  10:11:41.0532 5924 SSDPSRV (51b52fbd583cde8aa9ba62b8b4298f33) C:\Windows\System32\ssdpsrv.dll
  10:11:41.0626 5924 SSDPSRV - ok
  10:11:41.0797 5924 SstpSvc (ab7aebf58dad8daab7a6c45e6a8885cb) C:\Windows\system32\sstpsvc.dll
  10:11:41.0860 5924 SstpSvc - ok
  10:11:41.0938 5924 stexstor (f3817967ed533d08327dc73bc4d5542a) C:\Windows\system32\DRIVERS\stexstor.sys
  10:11:41.0953 5924 stexstor - ok
  10:11:42.0016 5924 stisvc (8dd52e8e6128f4b2da92ce27402871c1) C:\Windows\System32\wiaservc.dll
  10:11:42.0109 5924 stisvc - ok
  10:11:42.0172 5924 swenum (d01ec09b6711a5f8e7e6564a4d0fbc90) C:\Windows\system32\drivers\swenum.sys
  10:11:42.0187 5924 swenum - ok
  10:11:42.0265 5924 swprv (e08e46fdd841b7184194011ca1955a0b) C:\Windows\System32\swprv.dll
  10:11:42.0328 5924 swprv - ok
  10:11:42.0593 5924 SymDS (8b2430762099598da40686f754632efd) C:\Windows\system32\drivers\NISx64\1306020.00A\SYMDS64.SYS
  10:11:42.0671 5924 SymDS - ok
  10:11:42.0967 5924 SymEFA (f90c7a190399165d3ab2245048d34786) C:\Windows\system32\drivers\NISx64\1306020.00A\SYMEFA64.SYS
  10:11:43.0030 5924 SymEFA - ok
  10:11:43.0123 5924 SymEvent (898bb48c797483420df523b2bbc1ecdb) C:\Windows\system32\Drivers\SYMEVENT64x86.SYS
  10:11:43.0170 5924 SymEvent - ok
  10:11:43.0264 5924 SymIRON (5013a76caaa1d7cf1c55214b490b4e35) C:\Windows\system32\drivers\NISx64\1306020.00A\Ironx64.SYS
  10:11:43.0295 5924 SymIRON - ok
  10:11:43.0576 5924 SymNetS (3911bd0e68c010e5438a87706abbe9ab) C:\Windows\System32\Drivers\NISx64\1306020.00A\SYMNETS.SYS
  10:11:43.0623 5924 SymNetS - ok
  10:11:43.0825 5924 SysMain (bf9ccc0bf39b418c8d0ae8b05cf95b7d) C:\Windows\system32\sysmain.dll
  10:11:43.0997 5924 SysMain - ok
  10:11:44.0075 5924 TabletInputService (e3c61fd7b7c2557e1f1b0b4cec713585) C:\Windows\System32\TabSvc.dll
  10:11:44.0122 5924 TabletInputService - ok
  10:11:44.0169 5924 TapiSrv (40f0849f65d13ee87b9a9ae3c1dd6823) C:\Windows\System32\tapisrv.dll
  10:11:44.0247 5924 TapiSrv - ok
  10:11:44.0278 5924 TBS (1be03ac720f4d302ea01d40f588162f6) C:\Windows\System32\tbssvc.dll
  10:11:44.0340 5924 TBS - ok
  10:11:44.0434 5924 Tcpip (fc62769e7bff2896035aeed399108162) C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys
  10:11:44.0512 5924 Tcpip - ok
  10:11:44.0590 5924 TCPIP6 (fc62769e7bff2896035aeed399108162) C:\Windows\system32\DRIVERS\tcpip.sys
  10:11:44.0637 5924 TCPIP6 - ok
  10:11:44.0668 5924 tcpipreg (df687e3d8836bfb04fcc0615bf15a519) C:\Windows\system32\drivers\tcpipreg.sys
  10:11:44.0715 5924 tcpipreg - ok
  10:11:44.0746 5924 TDPIPE (3371d21011695b16333a3934340c4e7c) C:\Windows\system32\drivers\tdpipe.sys
  10:11:44.0793 5924 TDPIPE - ok
  10:11:44.0839 5924 TDTCP (51c5eceb1cdee2468a1748be550cfbc8) C:\Windows\system32\drivers\tdtcp.sys
  10:11:44.0871 5924 TDTCP - ok
  10:11:44.0902 5924 tdx (ddad5a7ab24d8b65f8d724f5c20fd806) C:\Windows\system32\DRIVERS\tdx.sys
  10:11:44.0964 5924 tdx - ok
  10:11:44.0995 5924 TermDD (561e7e1f06895d78de991e01dd0fb6e5) C:\Windows\system32\drivers\termdd.sys
  10:11:45.0011 5924 TermDD - ok
  10:11:45.0042 5924 TermService (2e648163254233755035b46dd7b89123) C:\Windows\System32\termsrv.dll
  10:11:45.0120 5924 TermService - ok
  10:11:45.0167 5924 Themes (f0344071948d1a1fa732231785a0664c) C:\Windows\system32\themeservice.dll
  10:11:45.0198 5924 Themes - ok
  10:11:45.0292 5924 THREADORDER (e40e80d0304a73e8d269f7141d77250b) C:\Windows\system32\mmcss.dll
  10:11:45.0354 5924 THREADORDER - ok
  10:11:45.0463 5924 TomTomHOMEService (e80cc0c9c45649a4ce23ea70a607f56e) C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe
  10:11:45.0541 5924 TomTomHOMEService - ok
  10:11:45.0604 5924 TrkWks (7e7afd841694f6ac397e99d75cead49d) C:\Windows\System32\trkwks.dll
  10:11:45.0682 5924 TrkWks - ok
  10:11:45.0744 5924 TrustedInstaller (773212b2aaa24c1e31f10246b15b276c) C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe
  10:11:45.0853 5924 TrustedInstaller - ok
  10:11:45.0931 5924 tssecsrv (ce18b2cdfc837c99e5fae9ca6cba5d30) C:\Windows\system32\DRIVERS\tssecsrv.sys
  10:11:45.0978 5924 tssecsrv - ok
  10:11:46.0025 5924 TsUsbFlt (d11c783e3ef9a3c52c0ebe83cc5000e9) C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys
  10:11:46.0103 5924 TsUsbFlt - ok
  10:11:46.0212 5924 tunnel (3566a8daafa27af944f5d705eaa64894) C:\Windows\system32\DRIVERS\tunnel.sys
  10:11:46.0306 5924 tunnel - ok
  10:11:46.0337 5924 uagp35 (b4dd609bd7e282bfc683cec7eaaaad67) C:\Windows\system32\DRIVERS\uagp35.sys
  10:11:46.0368 5924 uagp35 - ok
  10:11:46.0431 5924 udfs (ff4232a1a64012baa1fd97c7b67df593) C:\Windows\system32\DRIVERS\udfs.sys
  10:11:46.0493 5924 udfs - ok
  10:11:46.0524 5924 UI0Detect (3cbdec8d06b9968aba702eba076364a1) C:\Windows\system32\UI0Detect.exe
  10:11:46.0555 5924 UI0Detect - ok
  10:11:46.0602 5924 uliagpkx (4bfe1bc28391222894cbf1e7d0e42320) C:\Windows\system32\drivers\uliagpkx.sys
  10:11:46.0633 5924 uliagpkx - ok
  10:11:46.0680 5924 umbus (dc54a574663a895c8763af0fa1ff7561) C:\Windows\system32\drivers\umbus.sys
  10:11:46.0696 5924 umbus - ok
  10:11:46.0743 5924 UmPass (b2e8e8cb557b156da5493bbddcc1474d) C:\Windows\system32\DRIVERS\umpass.sys
  10:11:46.0774 5924 UmPass - ok
  10:11:46.0821 5924 upnphost (d47ec6a8e81633dd18d2436b19baf6de) C:\Windows\System32\upnphost.dll
  10:11:46.0945 5924 upnphost - ok
  10:11:47.0023 5924 USBAAPL64 (fb251567f41bc61988b26731dec19e4b) C:\Windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys
  10:11:47.0117 5924 USBAAPL64 - ok
  10:11:47.0195 5924 usbccgp (6f1a3157a1c89435352ceb543cdb359c) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbccgp.sys
  10:11:47.0226 5924 usbccgp - ok
  10:11:47.0273 5924 usbcir (af0892a803fdda7492f595368e3b68e7) C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys
  10:11:47.0320 5924 usbcir - ok
  10:11:47.0351 5924 usbehci (c025055fe7b87701eb042095df1a2d7b) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbehci.sys
  10:11:47.0398 5924 usbehci - ok
  10:11:47.0460 5924 usbhub (287c6c9410b111b68b52ca298f7b8c24) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbhub.sys
  10:11:47.0491 5924 usbhub - ok
  10:11:47.0523 5924 usbohci (9840fc418b4cbd632d3d0a667a725c31) C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys
  10:11:47.0554 5924 usbohci - ok
  10:11:47.0616 5924 usbprint (73188f58fb384e75c4063d29413cee3d) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbprint.sys
  10:11:47.0679 5924 usbprint - ok
  10:11:47.0772 5924 usbscan (aaa2513c8aed8b54b189fd0c6b1634c0) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys
  10:11:47.0835 5924 usbscan - ok
  10:11:47.0881 5924 USBSTOR (fed648b01349a3c8395a5169db5fb7d6) C:\Windows\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS
  10:11:47.0944 5924 USBSTOR - ok
  10:11:48.0006 5924 usbuhci (62069a34518bcf9c1fd9e74b3f6db7cd) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbuhci.sys
  10:11:48.0053 5924 usbuhci - ok
  10:11:48.0100 5924 usbvideo (454800c2bc7f3927ce030141ee4f4c50) C:\Windows\System32\Drivers\usbvideo.sys
  10:11:48.0162 5924 usbvideo - ok
  10:11:48.0240 5924 usb_rndisx (70d05ee263568a742d14e1876df80532) C:\Windows\system32\DRIVERS\usb8023x.sys
  10:11:48.0303 5924 usb_rndisx - ok
  10:11:48.0334 5924 UxSms (edbb23cbcf2cdf727d64ff9b51a6070e) C:\Windows\System32\uxsms.dll
  10:11:48.0427 5924 UxSms - ok
  10:11:48.0459 5924 VaultSvc (c118a82cd78818c29ab228366ebf81c3) C:\Windows\system32\lsass.exe
  10:11:48.0474 5924 VaultSvc - ok
  10:11:48.0537 5924 vdrvroot (c5c876ccfc083ff3b128f933823e87bd) C:\Windows\system32\drivers\vdrvroot.sys
  10:11:48.0552 5924 vdrvroot - ok
  10:11:48.0615 5924 vds (8d6b481601d01a456e75c3210f1830be) C:\Windows\System32\vds.exe
  10:11:48.0724 5924 vds - ok
  10:11:48.0802 5924 vga (da4da3f5e02943c2dc8c6ed875de68dd) C:\Windows\system32\DRIVERS\vgapnp.sys
  10:11:48.0833 5924 vga - ok
  10:11:48.0849 5924 VgaSave (53e92a310193cb3c03bea963de7d9cfc) C:\Windows\System32\drivers\vga.sys
  10:11:48.0927 5924 VgaSave - ok
  10:11:48.0958 5924 vhdmp (2ce2df28c83aeaf30084e1b1eb253cbb) C:\Windows\system32\drivers\vhdmp.sys
  10:11:48.0989 5924 vhdmp - ok
  10:11:49.0005 5924 viaide (e5689d93ffe4e5d66c0178761240dd54) C:\Windows\system32\drivers\viaide.sys
  10:11:49.0020 5924 viaide - ok
  10:11:49.0036 5924 volmgr (d2aafd421940f640b407aefaaebd91b0) C:\Windows\system32\drivers\volmgr.sys
  10:11:49.0051 5924 volmgr - ok
  10:11:49.0114 5924 volmgrx (a255814907c89be58b79ef2f189b843b) C:\Windows\system32\drivers\volmgrx.sys
  10:11:49.0145 5924 volmgrx - ok
  10:11:49.0192 5924 volsnap (0d08d2f3b3ff84e433346669b5e0f639) C:\Windows\system32\drivers\volsnap.sys
  10:11:49.0223 5924 volsnap - ok
  10:11:49.0270 5924 vsmraid (5e2016ea6ebaca03c04feac5f330d997) C:\Windows\system32\DRIVERS\vsmraid.sys
  10:11:49.0317 5924 vsmraid - ok
  10:11:49.0379 5924 VSS (b60ba0bc31b0cb414593e169f6f21cc2) C:\Windows\system32\vssvc.exe
  10:11:49.0504 5924 VSS - ok
  10:11:49.0535 5924 vwifibus (36d4720b72b5c5d9cb2b9c29e9df67a1) C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifibus.sys
  10:11:49.0582 5924 vwifibus - ok
  10:11:49.0597 5924 vwififlt (6a3d66263414ff0d6fa754c646612f3f) C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys
  10:11:49.0644 5924 vwififlt - ok
  10:11:49.0691 5924 vwifimp (6a638fc4bfddc4d9b186c28c91bd1a01) C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys
  10:11:49.0753 5924 vwifimp - ok
  10:11:49.0785 5924 W32Time (1c9d80cc3849b3788048078c26486e1a) C:\Windows\system32\w32time.dll
  10:11:49.0878 5924 W32Time - ok
  10:11:49.0925 5924 WacomPen (4e9440f4f152a7b944cb1663d3935a3e) C:\Windows\system32\DRIVERS\wacompen.sys
  10:11:49.0956 5924 WacomPen - ok
  10:11:50.0050 5924 WANARP (356afd78a6ed4457169241ac3965230c) C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys
  10:11:50.0112 5924 WANARP - ok
  10:11:50.0128 5924 Wanarpv6 (356afd78a6ed4457169241ac3965230c) C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys
  10:11:50.0159 5924 Wanarpv6 - ok
  10:11:50.0284 5924 WatAdminSvc (3cec96de223e49eaae3651fcf8faea6c) C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe
  10:11:50.0346 5924 WatAdminSvc - ok
  10:11:50.0440 5924 wbengine (78f4e7f5c56cb9716238eb57da4b6a75) C:\Windows\system32\wbengine.exe
  10:11:50.0580 5924 wbengine - ok
  10:11:50.0627 5924 WbioSrvc (3aa101e8edab2db4131333f4325c76a3) C:\Windows\System32\wbiosrvc.dll
  10:11:50.0674 5924 WbioSrvc - ok
  10:11:50.0767 5924 WcesComm (8bda6db43aa54e8bb5e0794541ddc209) C:\Windows\WindowsMobile\wcescomm.dll
  10:11:50.0799 5924 WcesComm - ok
  10:11:50.0861 5924 wcncsvc (7368a2afd46e5a4481d1de9d14848edd) C:\Windows\System32\wcncsvc.dll
  10:11:50.0923 5924 wcncsvc - ok
  10:11:50.0970 5924 WcsPlugInService (20f7441334b18cee52027661df4a6129) C:\Windows\System32\WcsPlugInService.dll
  10:11:51.0033 5924 WcsPlugInService - ok
  10:11:51.0111 5924 Wd (72889e16ff12ba0f235467d6091b17dc) C:\Windows\system32\DRIVERS\wd.sys
  10:11:51.0142 5924 Wd - ok
  10:11:51.0189 5924 Wdf01000 (441bd2d7b4f98134c3a4f9fa570fd250) C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys
  10:11:51.0235 5924 Wdf01000 - ok
  10:11:51.0282 5924 WdiServiceHost (bf1fc3f79b863c914687a737c2f3d681) C:\Windows\system32\wdi.dll
  10:11:51.0391 5924 WdiServiceHost - ok
  10:11:51.0407 5924 WdiSystemHost (bf1fc3f79b863c914687a737c2f3d681) C:\Windows\system32\wdi.dll
  10:11:51.0438 5924 WdiSystemHost - ok
  10:11:51.0532 5924 WebClient (3db6d04e1c64272f8b14eb8bc4616280) C:\Windows\System32\webclnt.dll
  10:11:51.0579 5924 WebClient - ok
  10:11:51.0625 5924 Wecsvc (c749025a679c5103e575e3b48e092c43) C:\Windows\system32\wecsvc.dll
  10:11:51.0672 5924 Wecsvc - ok
  10:11:51.0703 5924 wercplsupport (7e591867422dc788b9e5bd337a669a08) C:\Windows\System32\wercplsupport.dll
  10:11:51.0750 5924 wercplsupport - ok
  10:11:51.0844 5924 WerSvc (6d137963730144698cbd10f202e9f251) C:\Windows\System32\WerSvc.dll
  10:11:51.0922 5924 WerSvc - ok
  10:11:51.0969 5924 WfpLwf (611b23304bf067451a9fdee01fbdd725) C:\Windows\system32\DRIVERS\wfplwf.sys
  10:11:52.0015 5924 WfpLwf - ok
  10:11:52.0078 5924 WimFltr (52ded146e4797e6ccf94799e8e22bb2a) C:\Windows\system32\DRIVERS\wimfltr.sys
  10:11:52.0125 5924 WimFltr - ok
  10:11:52.0156 5924 WIMMount (05ecaec3e4529a7153b3136ceb49f0ec) C:\Windows\system32\drivers\wimmount.sys
  10:11:52.0187 5924 WIMMount - ok
  10:11:52.0234 5924 WinDefend - ok
  10:11:52.0234 5924 WinHttpAutoProxySvc - ok
  10:11:52.0327 5924 Winmgmt (19b07e7e8915d701225da41cb3877306) C:\Windows\system32\wbem\WMIsvc.dll
  10:11:52.0405 5924 Winmgmt - ok
  10:11:52.0499 5924 WinRM (bcb1310604aa415c4508708975b3931e) C:\Windows\system32\WsmSvc.dll
  10:11:52.0655 5924 WinRM - ok
  10:11:52.0764 5924 WINUSB (fe88b288356e7b47b74b13372add906d) C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys
  10:11:52.0811 5924 WINUSB - ok
  10:11:52.0873 5924 Wlansvc (4fada86e62f18a1b2f42ba18ae24e6aa) C:\Windows\System32\wlansvc.dll
  10:11:52.0951 5924 Wlansvc - ok
  10:11:53.0107 5924 wlidsvc (98f138897ef4246381d197cb81846d62) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
  10:11:53.0217 5924 wlidsvc - ok
  10:11:53.0279 5924 WmiAcpi (f6ff8944478594d0e414d3f048f0d778) C:\Windows\system32\drivers\wmiacpi.sys
  10:11:53.0310 5924 WmiAcpi - ok
  10:11:53.0373 5924 wmiApSrv (38b84c94c5a8af291adfea478ae54f93) C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe
  10:11:53.0419 5924 wmiApSrv - ok
  10:11:53.0466 5924 WMPNetworkSvc - ok
  10:11:53.0544 5924 WPCSvc (96c6e7100d724c69fcf9e7bf590d1dca) C:\Windows\System32\wpcsvc.dll
  10:11:53.0607 5924 WPCSvc - ok
  10:11:53.0638 5924 WPDBusEnum (93221146d4ebbf314c29b23cd6cc391d) C:\Windows\system32\wpdbusenum.dll
  10:11:53.0669 5924 WPDBusEnum - ok
  10:11:53.0700 5924 ws2ifsl (6bcc1d7d2fd2453957c5479a32364e52) C:\Windows\system32\drivers\ws2ifsl.sys
  10:11:53.0747 5924 ws2ifsl - ok
  10:11:53.0794 5924 wscsvc (e8b1fe6669397d1772d8196df0e57a9e) C:\Windows\System32\wscsvc.dll
  10:11:53.0841 5924 wscsvc - ok
  10:11:53.0856 5924 WSearch - ok
  10:11:53.0950 5924 wuauserv (9df12edbc698b0bc353b3ef84861e430) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
  10:11:54.0075 5924 wuauserv - ok
  10:11:54.0137 5924 WudfPf (d3381dc54c34d79b22cee0d65ba91b7c) C:\Windows\system32\drivers\WudfPf.sys
  10:11:54.0199 5924 WudfPf - ok
  10:11:54.0215 5924 wudfsvc (7a95c95b6c4cf292d689106bcae49543) C:\Windows\System32\WUDFSvc.dll
  10:11:54.0277 5924 wudfsvc - ok
  10:11:54.0324 5924 WwanSvc (9a3452b3c2a46c073166c5cf49fad1ae) C:\Windows\System32\wwansvc.dll
  10:11:54.0371 5924 WwanSvc - ok
  10:11:54.0402 5924 MBR (0x1B8) (5c616939100b85e558da92b899a0fc36) \Device\Harddisk0\DR0
  10:11:54.0636 5924 \Device\Harddisk0\DR0 - ok
  10:11:54.0917 5924
 • En nu het weggevallen stukje van het vorige log en de combofix:

  10:11:54.0917 5924 MBR (0x1B8) (64b1e91c5c6c2157642651010728f90f) \Device\Harddisk1\DR1
  10:11:55.0104 5924 \Device\Harddisk1\DR1 - ok
  10:11:55.0104 5924 Boot (0x1200) (8e7fb864f7cd878abc399ac744620f24) \Device\Harddisk0\DR0\Partition0
  10:11:55.0120 5924 \Device\Harddisk0\DR0\Partition0 - ok
  10:11:55.0120 5924 Boot (0x1200) (71eb8cd2ebf9723c84028f59865f1a4d) \Device\Harddisk0\DR0\Partition1
  10:11:55.0120 5924 \Device\Harddisk0\DR0\Partition1 - ok
  10:11:55.0167 5924 Boot (0x1200) (3a8da93ba723211b5e67a0dd7c0f3c91) \Device\Harddisk1\DR1\Partition0
  10:11:55.0167 5924 \Device\Harddisk1\DR1\Partition0 - ok
  10:11:55.0167 5924 Boot (0x1200) (3ea905f6c12e75180a818dd7887c4667) \Device\Harddisk1\DR1\Partition1
  10:11:55.0167 5924 \Device\Harddisk1\DR1\Partition1 - ok
  10:11:55.0167 5924 ============================================================
  10:11:55.0167 5924 Scan finished
  10:11:55.0167 5924 ============================================================
  10:11:55.0775 5908 Deinitialize success

  ==============================================
  System Restore Point Check:

  TDSSKiller Starter Restore Point Created Succesfully
  ==============================================
  EOF


  ComboFix 12-04-08.02 - Bea 09-04-2012 10:18:21.1.2 - x64
  Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.4095.2614 [GMT 2:00]
  Gestart vanuit: C:\Users\Bea\Desktop\ComboFix.exe
  AV: Norton Internet Security *Disabled/Updated* {63DF5164-9100-186D-2187-8DC619EFD8BF}
  FW: Norton Internet Security *Disabled* {5BE4D041-DB6F-1935-0AD8-24F3E73C9FC4}
  SP: Norton Internet Security *Enabled/Updated* {D8BEB080-B73A-17E3-1B37-B6B462689202}
  SP: Windows Defender *Disabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}


  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


  C:\Program Files (x86)\Incredibar.com
  C:\Program Files (x86)\Incredibar.com\incredibar\1.5.3.27\incredibar.crx
  C:\Program Files (x86)\Incredibar.com\incredibar\1.5.3.27\incredibarApp.dll
  C:\Program Files (x86)\Incredibar.com\incredibar\1.5.3.27\incredibarEng.dll
  C:\Program Files (x86)\Incredibar.com\incredibar\1.5.3.27\incredibarsrv.exe
  C:\Program Files (x86)\Incredibar.com\incredibar\1.5.3.27\uninstall.exe
  C:\ProgramData\FullRemove.exe
  C:\Users\Bea\AppData\Roaming\.#
  C:\Windows\Downloaded Program Files\EUS_QueueMgr
  C:\Windows\Downloaded Program Files\EUS_QueueMgr\de\uploadmgr.xsl
  C:\Windows\Downloaded Program Files\EUS_QueueMgr\dk\uploadmgr.xsl
  C:\Windows\Downloaded Program Files\EUS_QueueMgr\en\uploadmgr.xsl
  C:\Windows\Downloaded Program Files\EUS_QueueMgr\fi\uploadmgr.xsl
  C:\Windows\Downloaded Program Files\EUS_QueueMgr\fr\uploadmgr.xsl
  C:\Windows\Downloaded Program Files\EUS_QueueMgr\is\uploadmgr.xsl
  C:\Windows\Downloaded Program Files\EUS_QueueMgr\lt\uploadmgr.xsl
  C:\Windows\Downloaded Program Files\EUS_QueueMgr\nl\uploadmgr.xsl
  C:\Windows\Downloaded Program Files\EUS_QueueMgr\no\uploadmgr.xsl
  C:\Windows\Downloaded Program Files\EUS_QueueMgr\Plugins\vmsxmlv.dll
  C:\Windows\Downloaded Program Files\EUS_QueueMgr\pt\uploadmgr.xsl
  C:\Windows\Downloaded Program Files\EUS_QueueMgr\ru\uploadmgr.xsl
  C:\Windows\Downloaded Program Files\EUS_QueueMgr\sv\uploadmgr.xsl


  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-03-09 to 2012-04-09 ))))))))))))))))))))))))))))))


  2012-04-09 08:31:37 . 2012-04-09 08:31:37 ——– d—–w- C:\Users\Default\AppData\Local\temp
  2012-04-09 08:10:20 . 2012-04-09 08:11:56 ——– d—–w- C:\TDSSStarter
  2012-04-09 08:09:06 . 2012-04-09 08:09:06 418464 —-a-w- C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe
  2012-04-06 15:51:11 . 2012-04-06 15:51:11 388096 —-a-r- C:\Users\Bea\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe
  2012-04-06 15:51:11 . 2012-04-06 15:51:11 ——– d—–w- C:\Program Files (x86)\Trend Micro
  2012-04-02 19:29:47 . 2012-04-02 19:29:47 ——– d—–w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Skype
  2012-04-01 13:34:39 . 2012-04-01 13:34:39 ——– d—–w- C:\Program Files\iPod
  2012-04-01 13:34:38 . 2012-04-01 13:35:14 ——– d—–w- C:\Program Files\iTunes
  2012-03-29 16:45:32 . 2012-03-29 16:45:32 ——– d—–w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared
  2012-03-29 16:44:10 . 2012-03-29 16:44:10 175736 —-a-w- C:\Windows\system32\drivers\SYMEVENT64x86.SYS
  2012-03-29 16:44:10 . 2012-03-29 16:44:10 ——– d—–w- C:\Program Files\Symantec
  2012-03-29 16:43:37 . 2012-03-29 16:43:38 ——– d—–w- C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security
  2012-03-29 16:43:29 . 2012-03-29 16:43:29 ——– d—–w- C:\Program Files (x86)\NortonInstaller
  2012-03-29 15:55:20 . 2012-03-29 15:56:45 ——– d—–w- C:\Windows\system32\drivers\NISx64\1306020.00A
  2012-03-29 15:34:47 . 2012-03-29 16:09:03 ——– d—–w- C:\Users\Bea\AppData\Local\NPE
  2012-03-29 15:18:01 . 2011-11-19 15:20:37 5559152 —-a-w- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
  2012-03-29 15:18:01 . 2011-11-19 14:50:02 3968368 —-a-w- C:\Windows\SysWow64\ntkrnlpa.exe
  2012-03-29 15:18:00 . 2011-11-19 14:50:02 3913584 —-a-w- C:\Windows\SysWow64\ntoskrnl.exe
  2012-03-29 14:44:53 . 2012-03-29 14:44:53 ——– d—–w- C:\Users\Bea\AppData\Roaming\Malwarebytes
  2012-03-29 14:44:46 . 2012-03-29 14:44:48 ——– d—–w- C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware
  2012-03-29 14:44:46 . 2012-03-29 14:44:46 ——– d—–w- C:\ProgramData\Malwarebytes
  2012-03-29 14:44:46 . 2011-12-10 13:24:08 23152 —-a-w- C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys
  2012-03-29 14:37:13 . 2012-02-03 04:34:34 3145728 —-a-w- C:\Windows\system32\win32k.sys
  2012-03-29 14:37:12 . 2012-02-10 06:36:07 1544192 —-a-w- C:\Windows\system32\DWrite.dll
  2012-03-29 14:37:12 . 2012-02-10 05:38:43 1077248 —-a-w- C:\Windows\SysWow64\DWrite.dll
  2012-03-29 14:36:20 . 2012-01-25 06:38:39 77312 —-a-w- C:\Windows\system32\rdpwsx.dll
  2012-03-29 14:36:20 . 2012-01-25 06:38:38 149504 —-a-w- C:\Windows\system32\rdpcorekmts.dll
  2012-03-29 14:36:20 . 2012-01-25 06:33:30 9216 —-a-w- C:\Windows\system32\rdrmemptylst.exe
  2012-03-29 14:36:19 . 2012-02-17 06:38:26 1031680 —-a-w- C:\Windows\system32\rdpcore.dll
  2012-03-29 14:36:19 . 2012-02-17 04:58:24 210944 —-a-w- C:\Windows\system32\drivers\rdpwd.sys
  2012-03-29 14:36:19 . 2012-02-17 04:57:32 23552 —-a-w- C:\Windows\system32\drivers\tdtcp.sys
  2012-03-14 09:19:26 . 2012-02-17 05:34:22 826880 —-a-w- C:\Windows\SysWow64\rdpcore.dll
  .


  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2012-04-09 08:09:06 . 2011-09-01 07:05:29 70304 —-a-w- C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl
  2012-03-29 14:38:08 . 2011-08-05 13:16:27 472808 —-a-w- C:\Windows\SysWow64\deployJava1.dll
  2012-03-02 09:05:17 . 2012-03-02 09:05:17 162664 —-a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Sqm\Manifest\Sqm10140.bin
  2012-02-15 09:01:50 . 2012-02-15 09:01:50 52736 —-a-w- C:\Windows\system32\drivers\usbaapl64.sys
  2012-02-15 09:01:50 . 2012-02-15 09:01:50 4547944 —-a-w- C:\Windows\system32\usbaaplrc.dll
  2012-02-12 15:26:17 . 2010-04-23 11:25:59 48648 —-a-w- C:\ProgramData\Microsoft\eHome\Packages\MCEClientUX\UpdateableMarkup-2\Markup.dll
  2012-01-31 08:22:27 . 2010-01-10 16:55:52 48648 —-a-w- C:\ProgramData\Microsoft\eHome\Packages\MCEClientUX\UpdateableMarkup\Markup.dll
  2012-01-31 08:22:23 . 2010-08-06 08:06:20 882512 —-a-w- C:\ProgramData\Microsoft\eHome\Packages\MCESpotlight\MCESpotlight-2\SpotlightResources.dll


  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond
  REGEDIT4
 • Het ComboFix-log is verre van compleet.
  Graag nogmaals posten.
 • Hallo Abraham,
  Was al bang dat er iets niet goed was gegaan. Toen combofix de computer opnieuw opstartte en aangaf dat hij een log ging maken (in blauw scherm) toen gebeurde er ruim een kwartier niets en toen kreeg ik de boodschap:
  Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion.

  Toen heb ik de computer opnieuw opgestart. Omdat er verder niets meer gebeurde ben ik het log gaan zoeken en dat stond inderdaad in c:\combofix, maar dit was alles wat er stond.
  Wat nu? Nog een keer combofix draaien?
 • We doen nu eerst iets anders.

  Download de [b:2f0a89130a][/b:2f0a89130a] naar het bureaublad en pak het [b:2f0a89130a]ZIP[/b:2f0a89130a] bestand uit.
  [list:2f0a89130a]
  [*:2f0a89130a] Open de map "[b:2f0a89130a]EmsisoftEmergencyKit[/b:2f0a89130a]" en dubbelklik op "[b:2f0a89130a]Start.exe[/b:2f0a89130a]"
  [*:2f0a89130a] Klik nu op "[b:2f0a89130a]Emergency Kit Scanner[/b:2f0a89130a]" u krijg nu een melding dat het is aanbevolen om eerst te updaten sta dit toe door te klikken op "[b:2f0a89130a]Ja[/b:2f0a89130a]"
  [img:2f0a89130a]http://i1103.photobucket.com/albums/g476/pcwebplus/EmsisoftEK11.jpg[/img:2f0a89130a]
  [*:2f0a89130a] Als de update gereed is en de melding "[b:2f0a89130a]Update process is succesvol afgerond[/b:2f0a89130a]" verschijnt klikt u op "[b:2f0a89130a]menu[/b:2f0a89130a]" en dan op "[b:2f0a89130a]Scan PC[/b:2f0a89130a]"
  [*:2f0a89130a] Selecteer de optie "[b:2f0a89130a]Diep[/b:2f0a89130a]" als deze niet standaard al zo is ingesteld.
  [*:2f0a89130a] Klik Nu op de knop "[b:2f0a89130a]Scan[/b:2f0a89130a]" en doe verder niets op de computer tijdens het scannen, deze scan kan een geruime tijd in beslag nemen dus wacht dit geduldig af.
  [*:2f0a89130a] Het venster met de waarschuwing over een verhoogd risico kunt u sluiten als de scan gereed is.

  Opmerking:

  Als u deze melding ziet.

  [b:2f0a89130a]C:\Documents and Settings\username\Bureaublad\ComboFix.exe/$0\List.bat Verwijderd Virus.Win32.HTML!IK [/b:2f0a89130a]

  Wanneer het bestand in het venster met scanresultaten staat kun je rechtsklikken op die detectie en kiezen voor [b:2f0a89130a] "Versturen als vals alarm (False Positive)".[/b:2f0a89130a]


  [*:2f0a89130a] Zorg ervoor dat alle gevonden items zijn aangevinkt en druk dan op de knop "[b:2f0a89130a]verwijder geselecteerde[/b:2f0a89130a]" u zal nu de volgende melding krijgen maar klik hier op "[b:2f0a89130a]Ja[/b:2f0a89130a]"
  [img:2f0a89130a]http://i1103.photobucket.com/albums/g476/pcwebplus/EmsisoftEK2.jpg[/img:2f0a89130a]
  [*:2f0a89130a] Als het verwijderen gereed is klikt u op de knop "[b:2f0a89130a]View report[/b:2f0a89130a]" en selecteert u het tekstbestand van deze scan met de naam zoals: [b:2f0a89130a]a2scan_110730-111615.txt[/b:2f0a89130a]
  [*:2f0a89130a] Plaats de inhoud van dit LOG bestand straks in uw volgende bericht.
  [*:2f0a89130a] Herstart nu de computer.[/list:u:2f0a89130a]
 • Hallo Abraham,
  Toch steeds spannend voor mij wat er steeds tevoorschijn komt!
  Onderstaand het log:

  Emsisoft Emergency Kit - Versie 1.0
  Laatste Update: 4/9/2012 6:45:30 PM

  Scaninstellingen:

  Scantype: Diepe Scan
  Objecten: Geheugen, Sporen, Cookies, C:\, D:\, F:\, G:\
  Scan archieven: Aan
  Heuristieken: Uit
  ADS Scan: Aan

  Scan gestart: 4/9/2012 6:46:26 PM

  c:\windows\Downloaded Program Files\default.inf Ontdekt: Trace.File.iePlugin!A2
  Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\software\classes\interface\{1d4db7d3-6ec9-47a3-bd87-1e41684e07bb} Ontdekt: Trace.Registry.IBISToolbar!A2
  Key: HKEY_CURRENT_USER\software\imesh Ontdekt: Trace.Registry.IMesh!A2
  Value: HKEY_CURRENT_USER\Software\iMesh –> LastOpenFileDir Ontdekt: Trace.Registry.iMesh!A2
  C:\Users\Bea\Pictures\geintjes\CursorMania.exe Ontdekt: Riskware.WebToolbar.Win32.MyWebSearch.AMN!A2

  Gescand

  Bestanden: 983062
  Sporen: 406988
  Cookies: 30
  Processen: 91

  Gevonden

  Bestanden: 1
  Sporen: 4
  Cookies: 0
  Processen: 0
  Registersleutels: 0

  Scan Geëindigd: 4/9/2012 11:11:49 PM
  Scantijd: 4:25:23

  C:\Users\Bea\Pictures\geintjes\CursorMania.exe Verwijderd Riskware.WebToolbar.Win32.MyWebSearch.AMN!A2
  Key: HKEY_CURRENT_USER\software\imesh Verwijderd Trace.Registry.IMesh!A2
  Value: HKEY_CURRENT_USER\Software\iMesh –> LastOpenFileDir Verwijderd Trace.Registry.IMesh!A2
  Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\software\classes\interface\{1d4db7d3-6ec9-47a3-bd87-1e41684e07bb} Verwijderd Trace.Registry.IBISToolbar!A2
  c:\windows\Downloaded Program Files\default.inf Verwijderd Trace.File.iePlugin!A2

  Verwijderd

  Bestanden: 1
  Sporen: 4
  Cookies: 0
 • Hoi Jorte, ik verbaas mij al lang niet meer er over wat gebruikers met hun Windows doen.

  Maar hoe draait Windows inmiddels.
  En het probleem met Outlook, hoe staat het daarmee?
 • [quote:184ee57d8e="Abraham54"]Hoi Jorte, ik verbaas mij al lang niet meer er over wat gebruikers met hun Windows doen.

  Maar hoe draait Windows inmiddels.
  En het probleem met Outlook, hoe staat het daarmee?[/quote:184ee57d8e]

  Hallo Abraham, ha, ik kan me voorstellen dat je heel wat vreemde zaken tegen komt :P

  Windows lijkt nu soepeler te lopen en ze heeft nu bijna 2 uur zonder problemen met outlook kunnen werken. Dat ziet er dus goed uit (bij deze haar grote dank voor je hulp!).
  Bij dat pst-bestand (ruim 4 gig, ze bewaart nogal veel….) lukt de back up nog steeds niet, maar dat blijkt -zo leert google- een veel voorkomend probleem te zijn (Windows error 0x8007045D) met een aantal mogelijke oplossingen, daar ga ik dit weekend weer mee verder.
  Zal ik de programma's (zoals combofix) nu verwijderen, of zal ik ze nog maar even bewaren?
  Vast dank voor je advies!
 • Hoe probeer jij dat PST-bestand te back-upppen?

  Doe je dat gewoon middels rechtsklik en dan kopiëren te kiezen?
  Trouwens: 4 GB grootte is wel enorm voor een thuisgebruikster.
  Mijn PST-bestand is nog geen GB groot, alhoewel ik toch ook veel extra mappen heb aangmaakt.

  Laten we ook eens naar de gezondheid van de HD kijken:

  [b:a956ab3e2f]Welk programma[/b:a956ab3e2f]: CrystalDiskInfo
  [b:a956ab3e2f]Waarvoor/waarom[/b:a956ab3e2f]: controle van van SMART-gegevens van de harddisk(s)
  [b:a956ab3e2f]Moeilijkheidsgraad[/b:a956ab3e2f]: geen.
  [b:a956ab3e2f]Download CrystalDiskInfo[/b:a956ab3e2f] [b:a956ab3e2f]hier[/b:a956ab3e2f]


  [img:a956ab3e2f]http://www.imgdumper.nl/uploads4/4df870efec9f5/4df870efeba86-CrystalDiskInfo.png[/img:a956ab3e2f]


  Installeer het tool en start vervolgens CrystalDiskInfo

  Het tool leest daarop de SMART-gegevens van de aangesloten harddisks.
  Is de kleur Blauw - dan volledig gezond.
  Is de kleur Geel - dan zijn er problemen.
  Is de kleur Rood - dan de HD z.s.m. vervangen.

  Bij SSD's wordt ook de gezondheidstoestand van de SSD's vermeld (Health)
 • Hallo Abraham,
  Tja, ik stond ook verbaasd bij de omvang van het PST-bestand…….
  Maar ja, het is ook haar werkcomputer (eigen bedrijfje) en elke mail wordt bewaard. Ze gaat het nu opschonen, maar ja….een paar jaar mail.
  Vandaar dat ik toen er problemen waren meteen het pst-bestand probeerde te saven.
  Ik heb het inderdaad met gewoon middels rechtsklik en dan kopiëren te kiezen geprobeerd.

  Inmiddels ook CDI gedraaid en die geeft een gele waarschuwing (C5 en C6, zie onder, ik heb een kopie gemaakt van het bestand en wat CDI geel aangaf heb ik vet gemaakt). Er blijken trouwens 2 schijven in de laptop te zitten, C/D heeft de gele waarschuwing.
  Heel graag advies hoe nu verder, vast dank.

  CrystalDiskInfo 4.5.0 (C) 2008-2012 hiyohiyo
  Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
  —————————————————————————-

  OS : Windows 7 Home Premium Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
  Date : 2012/04/12 10:29:51

  – Controller Map ———————————————————-
  + Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller [ATA]
  - ST9500325AS
  - TSSTcorp CDDVDW TS-L633C
  - ST9500325AS

  – Disk List —————————————————————
  (1) ST9500325AS : 500.1 GB [0-0-0, pd1]
  (2) ST9500325AS : 500.1 GB [1-0-2, pd1]

  —————————————————————————-
  (1) ST9500325AS
  —————————————————————————-
  Model : ST9500325AS
  Firmware : 0002SDM1
  Serial Number : 6VE4G05N
  Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1)
  Buffer Size : 8192 KB
  Queue Depth : 32
  # of Sectors : 976773168
  Rotation Rate : 5400 RPM
  Interface : Serial ATA
  Major Version : ATA8-ACS
  Minor Version : ATA8-ACS version 4
  Transfer Mode : SATA/300
  Power On Hours : 2221 uren
  Power On Count : 1502 keer
  Temparature : 24 C (75 F)
  [b:243bcdbc11]Health Status : Waarschuwing[/b:243bcdbc11]
  Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
  APM Level : 8080h [ON]
  AAM Level : —-

  – S.M.A.R.T. ————————————————————–
  ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
  01 114 _75 __6 00000390EDA4 Read Error Rate
  03 _98 _98 __0 000000000000 Spin-Up Time
  04 _99 _99 _20 0000000005DF Start/Stop Count
  05 100 100 _36 000000000000 Reallocated Sectors Count
  07 _81 _60 _30 000007E96EFE Seek Error Rate
  09 _98 _98 __0 0000000008AD Power-On Hours
  0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
  0C _99 _37 _20 0000000005DE Power Cycle Count
  B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
  BB __1 __1 __0 00000000491E Reported Uncorrectable Errors
  BC 100 _99 __0 000000000002 Command Timeout
  BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
  BE _76 _54 _45 000018160018 Airflow Temperature
  BF 100 100 __0 00000000001A G-Sense Error Rate
  C0 100 100 __0 00000000000C Power-off Retract Count
  C1 _86 _86 __0 0000000072AE Load/Unload Cycle Count
  C2 _24 _46 __0 000D00000018 Temperature
  C3 _54 _45 __0 00000390EDA4 Hardware ECC recovered
  [b:243bcdbc11]C5 100 100 __0 000000000001 Current Pending Sector Count
  C6 100 100 __0 000000000001 Uncorrectable Sector Count[/b:243bcdbc11]
  C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
  FE 100 100 __0 000000000000 Free Fall Protection

  – IDENTIFY_DEVICE ———————————————————
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
  010: 2020 2020 2020 2020 2020 3656 3656 4534 4730 354E
  020: 0000 4000 0004 3030 3032 4D31 4D31 5354 3935 3030
  030: 3332 3541 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
  040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
  050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
  060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
  070: 0000 0000 0000 0000 0000 0506 0506 0000 0048 0048
  080: 01F0 0029 346B 7D09 6123 BC09 BC09 6123 407F 0046
  090: 0046 8080 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
  100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
  110: 1ED1 4F99 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
  120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6030
  130: 3A38 6030 3A38 2020 0002 0100 0100 5000 3C06 3C0A
  140: 0000 003C 0000 0008 0000 001F 001F 0280 0000 0000
  150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3C00 8000
  160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  200: 0000 0000 0000 0000 0000 103B 103B 0000 0000 0000
  210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
  220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  250: 0000 0000 0000 0000 0000 CCA5

  —————————————————————————-
  (2) ST9500325AS
  —————————————————————————-
  Model : ST9500325AS
  Firmware : 0002SDM1
  Serial Number : 6VE4G6FB
  Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1)
  Buffer Size : 8192 KB
  Queue Depth : 32
  # of Sectors : 976773168
  Rotation Rate : 5400 RPM
  Interface : Serial ATA
  Major Version : ATA8-ACS
  Minor Version : ATA8-ACS version 4
  Transfer Mode : SATA/300
  Power On Hours : 2156 uren
  Power On Count : 1502 keer
  Temparature : 22 C (71 F)
  Health Status : Goed
  Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
  APM Level : 8080h [ON]
  AAM Level : —-

  – S.M.A.R.T. ————————————————————–
  ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
  01 112 _99 __6 000002908079 Read Error Rate
  03 _99 _98 __0 000000000000 Spin-Up Time
  04 _97 _97 _20 000000000C4A Start/Stop Count
  05 100 100 _36 000000000000 Reallocated Sectors Count
  07 _72 _60 _30 00000104C771 Seek Error Rate
  09 _98 _98 __0 00000000086C Power-On Hours
  0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
  0C _99 _99 _20 0000000005DE Power Cycle Count
  B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
  BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
  BC 100 100 __0 000000000000 Command Timeout
  BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
  BE _78 _50 _45 000016160016 Airflow Temperature
  BF 100 100 __0 000000000000 G-Sense Error Rate
  C0 100 100 __0 000000000002 Power-off Retract Count
  C1 _91 _91 __0 0000000046A1 Load/Unload Cycle Count
  C2 _22 _50 __0 000F00000016 Temperature
  C3 _54 _50 __0 000002908079 Hardware ECC recovered
  C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
  C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
  C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
  FE 100 100 __0 000000000000 Free Fall Protection

  – IDENTIFY_DEVICE ———————————————————
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
  010: 2020 2020 2020 2020 2020 3656 3656 4534 4736 4642
  020: 0000 4000 0004 3030 3032 4D31 4D31 5354 3935 3030
  030: 3332 3541 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
  040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
  050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
  060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
  070: 0000 0000 0000 0000 0000 0506 0506 0000 0048 0048
  080: 01F0 0029 346B 7D09 6123 BC09 BC09 6123 407F 0044
  090: 0044 8080 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
  100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
  110: 1ECF E8AF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
  120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6030
  130: 3A38 6030 3A38 2020 0002 0100 0100 5000 3C06 3C0A
  140: 0000 003C 0000 0008 0000 001F 001F 0280 0000 0000
  150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3C00 8000
  160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  200: 0000 0000 0000 0000 0000 103B 103B 0000 0000 0000
  210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
  220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  250: 0000 0000 0000 0000 0000 18A5
 • Emails kan je heel simpel per klant opslaan als bijv. txt!
  Op die wijze kan je alles bewaren zonder dat de data zelf groot is.

  Emails met afbeeldingen kan je bijv. opslaan als HTML, bij openen gebeurt dit dan in de webbrowser.

  Wat betreft de HD: die Seagate HD's van 500,1GB hebben mijn inziens een slechtere reeks gehad en vermoedelijk stamt de HD daaruit.
  Ook elders was er een lid met dezelfde HD en onverklaarbare problemen in Windows!
 • Hallo Abraham,
  Je hebt helemaal gelijk (en mijn eigen pst is heel klein), maar pas als het misloopt krijg je de vragen, nooit vooraf :P .
  In ieder geval is dankzij jou de rotzooi er af en loopt windows (en outlook) nu een stuk soepeler!

  Weet jij hoe zwaar de " gele kaart" is van CDI?
  Ik denk dat ik morgen eerst maar chkdsk ga draaien op haar computer.
  Gelukkig had ik haar eerder een externe HD gegeven om haar belangrijke bestanden op te slaan, en dat is vrij goed bijgehouden (daar wilde ik ook het pst bestand naar kopiëren).
  Heb jij verder nog suggesties?
  In ieder geval veel dank voor je hulp met het verwijderen van alle ellende!
  Jorte
 • Het kan zijn dat het PST-bestand op een van de aangedane plekken op de HD staat.

  Misschien dat een schijfcontrole een en ander wel mogelijk maakt:

  klik daarvoor Computer open en vraag vervolgens de [b:4255f02818]Eigenschappen[/b:4255f02818] van –> "C" op.
  Klik nu op de tab [b:4255f02818]Extra[/b:4255f02818]

  Klik vervolgens op de knop [b:4255f02818]Nu controleren[/b:4255f02818] in het gedeelte waar staat "Hiermee kunt u het station op fouten controleren".

  In het nieuwe venstertje zorg je ervoor dat beide opties aangevinkt zijn.
  Vervolgens krijg je de melding dat Windows voor die actie moet herstarten.

  Doe dat dan ook.

  Hierdoor wordt de systeemschijf niet alleen op clusterfouten gecontroleerd, maar ook op fouten in het bestandssysteem die dan gerepareerd worden.

  Afhankelijk van de omvanggrootte van Windows en de grootte van de schijven, kan deze scan enige tijd in beslag nemen!

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.