Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Wie kan mij in de juiste richting zetten

Anoniem
w.g.b.
35 antwoorden
 • Misschien wel handig als ik mijn vraag ook hier neerzet.
  Wij hebben een Toshiba Laptop XPprof. Deze is de laatste tijd zo traag als wat. Opstarten duurtlang. Internet komt nauwelijk vooruit.
  Is er iets aan te doen.
  In Windows Taakbeheer zien we dat het kleine schermpje rechts onderin regelmatig op volledig staat.
  Wat opvalt dat ik met de Media Player eigenlijk geen video film kan afspelen. Het beeld en geluid is een al al gestotter en de CPU gebruikt 80 tot 100%.
  Sluit ik een externe harde schijf op de laptop aan dan wordt de video film probleemloos afgespeeld. Beeld en geluid zijn dan in orde.
  Wat zou je kunnen doen om dit weer in orde te krijgen.

  Nog wat meer info.
  Bedankt voor jullie antwoorden. Het eerste ga ik als laatste doen. Eerst maar eens kijken of er wat verwijdert kan worden. De harde schijf is maar 30 GB groot.
  De laptob staat met een router in verbinding met het internet.
  Hij is van mijn vrouw en er wordt patience opgespeelt en af en toe op het internet gekeken. Het laatste verzorgt de ergernis.
  Nog even ter info. Opstarten, Info moederbord en gelijk daarna het Windows scherm met draaiende balk na 1:35 gaat dat uit. 1:50 Aanmelden en het Bureaublad. Op het Internet icoon geklikt en in totaal na 6 min staat de eerste pagina op het scherm.


  Vervolg van mijn vraag in Hardware omdat ik geen idee heb wat er aan de hand is. Hard-of software.
  Uitdraai ARO 2012
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
  - <AROScanLog>
  <AROVersion>8,0,12,0</AROVersion>
  <ScanningDate>Fri. September 07, 2012. 08:59 PM</ScanningDate>
  <TotalRegErrorsFound>566</TotalRegErrorsFound>
  <TotalJunkErrorsFound>177</TotalJunkErrorsFound>
  <TotalSecErrorsFound>0</TotalSecErrorsFound>
  + <Scanning Section="ActiveX and COM">
  <Description>ActiveX and COM objects that are based on libraries no longer on your system.</Description>
  <ErrorsInThisSection>12 Errors</ErrorsInThisSection>
  - <EntryDetails>
  <Entry>NPC Gadget 1.0 Type Library</Entry>
  <Details>The key HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{B04EE549-EDE9-497A-9B61-CA9B15EE9699}\1.0\HELPDIR for this type library serves to indicate a help directory, but contains no data. This subkey can be deleted for this type library.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>WIA Device Manager</Entry>
  <Details>The key HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{A1F4E726-8CF1-11D1-BF92-0060081ED811}\TypeLib for this object point to the missing type library {99F74582-8CF1-11D1-BF92-0060081ED811}. This subkey can be deleted for this object.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>WIA FileSystem USD</Entry>
  <Details>The key HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{D2923B86-15F1-46FF-A19A-DE825F919576}\ShellEx\ContextMenuHandlers\{b6c280f7-0f07-11d3-94c7-00805f6596d2} points to the missing CLSID HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{b6c280f7-0f07-11d3-94c7-00805f6596d2}.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>WIA Logger</Entry>
  <Details>The key HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{A1E75357-881A-419E-83E2-BB16DB197C68}\TypeLib for this object point to the missing type library {99F74582-8CF1-11D1-BF92-0060081ED811}. This subkey can be deleted for this object.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>WIA Video Preview Class</Entry>
  <Details>The key HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{457A23DF-6F2A-4684-91D0-317FB768D87C}\TypeLib for this object point to the missing type library {179C8845-1F8D-498D-82BB-949CDF2C7236}. This subkey can be deleted for this object.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Windows Media Player</Entry>
  <Details>The ToolboxBitmap32 key HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95}\ToolboxBitmap32 for this object contains no data. This subkey can be deleted for this object.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Windows Media Player</Entry>
  <Details>The LocalServer32 key HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95}\LocalServer32 for this object contains no data. This subkey can be deleted for this object.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Windows Media SDK MMS Source Plugin</Entry>
  <Details>The key HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{DCF6C8B2-F6C0-461b-82DA-35945EADF54A}\TypeLib for this object point to the missing type library {39AAF44F-1256-11d3-869A-00C04F6890ED}. This subkey can be deleted for this object.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>WMI ADSI Extension Type Library</Entry>
  <Details>The key HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{E503D000-5C7F-11D2-8B74-00104B2AFB41}\1.0\HELPDIR for this type library serves to indicate a help directory, but contains no data. This subkey can be deleted for this type library.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>WTCom Class</Entry>
  <Details>The key HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{71440953-7CF8-4AF7-37D1-781068D6F50C}\TypeLib for this object point to the missing type library {71440952-7CF8-4AF7-37D1-781068D6F50C}. This subkey can be deleted for this object.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>{2559a1f6-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}</Entry>
  <Details>The key HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f6-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}\DefaultIcon is incomplete. The subkey DefaultIcon was created to indicate the default icon, but no icon has been entered.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>{5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890}</Entry>
  <Details>The InprocServer32 key HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890}\InprocServer32 for this object contains no data. This subkey can be deleted for this object.</Details>
  </EntryDetails>
  </Scanning>
  - <Scanning Section="File types">
  <Description>File types pointing to programs that are no longer on your system.</Description>
  <ErrorsInThisSection>9 Errors</ErrorsInThisSection>
  - <EntryDetails>
  <Entry>*\shell</Entry>
  <Details>The key HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell is incomplete because the subkey shell1 is missing. For this reason, the action shell does not work for this file type.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>.ASF file (*.asf)</Entry>
  <Details>The key HKEY_CLASSES_ROOT\.asf points to the missing key HKEY_CLASSES_ROOT\MediaImpression Video/Music File.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>.AVI file (*.avi)</Entry>
  <Details>The key HKEY_CLASSES_ROOT\.avi points to the missing key HKEY_CLASSES_ROOT\MediaImpression Video/Music File.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>.MPEG file (*.mpeg)</Entry>
  <Details>The key HKEY_CLASSES_ROOT\.mpeg points to the missing key HKEY_CLASSES_ROOT\MediaImpression Video/Music File.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>.MPG file (*.mpg)</Entry>
  <Details>The key HKEY_CLASSES_ROOT\.mpg points to the missing key HKEY_CLASSES_ROOT\MediaImpression Video/Music File.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>.WMV file (*.wmv)</Entry>
  <Details>The key HKEY_CLASSES_ROOT\.wmv points to the missing key HKEY_CLASSES_ROOT\MediaImpression Video/Music File.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>ODCCUBE.1</Entry>
  <Details>The key HKEY_CLASSES_ROOT\odccube.1 is empty. The associated file type is useless and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>ODCDATABASE.1</Entry>
  <Details>The key HKEY_CLASSES_ROOT\odcdatabase.1 is empty. The associated file type is useless and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Taakplanner-taakobject</Entry>
  <Details>The key HKEY_CLASSES_ROOT\JobObject\shell is incomplete because the subkey shell1 is missing. For this reason, the action shell does not work for this file type.</Details>
  </EntryDetails>
  </Scanning>
  - <Scanning Section="History lists">
  <Description>Some entries in the Windows and program history lists refer to missing files and can be deleted.</Description>
  <ErrorsInThisSection>59 Errors</ErrorsInThisSection>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Explorer history list: unneeded entry for the file type .INX file (*.inx)</Entry>
  <Details>The Windows function Open With created the key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.inx when you wanted to open a file with the extension .inx. As no data has been written in the key, it can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Explorer history list: unneeded entry for the file type .ISS file (*.iss)</Entry>
  <Details>The Windows function Open With created the key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.iss when you wanted to open a file with the extension .iss. As no data has been written in the key, it can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Explorer history list: unneeded entry for the file type .PF file (*.pf)</Entry>
  <Details>The Windows function Open With created the key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.pf when you wanted to open a file with the extension .pf. As no data has been written in the key, it can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Explorer history list: unneeded entry for the file type .PSD file (*.psd)</Entry>
  <Details>The Windows function Open With created the key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.psd when you wanted to open a file with the extension .psd. As no data has been written in the key, it can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Explorer history list: unneeded entry for the file type .THUMBDATA3–1967290299 file (*.thumbdata3–1967290299)</Entry>
  <Details>The Windows function Open With created the key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.thumbdata3–1967290299 when you wanted to open a file with the extension .thumbdata3–1967290299. As no data has been written in the key, it can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Explorer history list: unneeded entry for the file type .WAB~ file (*.WAB~)</Entry>
  <Details>The Windows function Open With created the key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.WAB~ when you wanted to open a file with the extension .WAB~. As no data has been written in the key, it can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Explorer history list: unneeded entry for the file type .XMPSES file (*.xmpses)</Entry>
  <Details>The Windows function Open With created the key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.xmpses when you wanted to open a file with the extension .xmpses. As no data has been written in the key, it can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Explorer history list: unneeded entry for the file type ICC-profiel (*.icm)</Entry>
  <Details>The Windows function Open With created the key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.icm when you wanted to open a file with the extension .icm. As no data has been written in the key, it can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>File history list: invalid entry 2009 02 28 Bedankt voor de Dinos.avi</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing file C:\Documents and Settings\Mbeerends\Mijn documenten\Mijn video's\2009 02 28 Bedankt voor de Dinos.avi in the key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU\avi. This invalid entry can be removed.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>File history list: invalid entry 2009 02 28 Bedankt voor de Dinos.avi</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing file C:\Documents and Settings\Mbeerends\Mijn documenten\Mijn video's\2009 02 28 Bedankt voor de Dinos.avi in the key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU\*. This invalid entry can be removed.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>File history list: invalid entry Berging MPEG2 DVD.mpg</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing file F:\Berging MPEG2 DVD.mpg in the key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU\mpg. This invalid entry can be removed.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>File history list: invalid entry Berging MPEG2 DVD.mpg</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing file F:\Berging MPEG2 DVD.mpg in the key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU\*. This invalid entry can be removed.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>File history list: invalid entry Berging MPEG2 DVD.mpg</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing file C:\Documents and Settings\Mbeerends\Mijn documenten\Mijn video's\Berging MPEG2 DVD.mpg in the key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU\mpg. This invalid entry can be removed.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>File history list: invalid entry Berging MPEG2 DVD.mpg</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing file C:\Documents and Settings\Mbeerends\Mijn documenten\Mijn video's\Berging MPEG2 DVD.mpg in the key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU\*. This invalid entry can be removed.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>File history list: invalid entry Bijlage 1 Alarm.pdf</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing file F:\Bijlage 1 Alarm.pdf in the key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU\pdf. This invalid entry can be removed.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>File history list: invalid entry Brief.rtf</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing file C:\Documents and Settings\Mbeerends\Mijn documenten\Reunie\Brief.rtf in the key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU\rtf. This invalid entry can be removed.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>File history list: invalid entry cakejes.jpg</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing file C:\Documents and Settings\Mbeerends\Mijn documenten\cakejes.jpg in the key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU\JPG. This invalid entry can be removed.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>File history list: invalid entry cakejes.jpg</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing file C:\Documents and Settings\Mbeerends\Mijn documenten\cakejes.jpg in the key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU\*. This invalid entry can be removed.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>File history list: invalid entry caravanlijst.rtf</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing file F:\caravanlijst.rtf in the key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU\rtf. This invalid entry can be removed.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>File history list: invalid entry Eerste opnames AVI.avi</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing file C:\Documents and Settings\Mbeerends\Mijn documenten\Mijn video's\Eerste opnames AVI.avi in the key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU\avi. This invalid entry can be removed.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>File history list: invalid entry Eerste opnames AVI.avi</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing file C:\Documents and Settings\Mbeerends\Mijn documenten\Mijn video's\Eerste opnames AVI.avi in the key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU\*. This invalid entry can be removed.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>File history list: invalid entry fotos.htm</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing file C:\Documents and Settings\Mbeerends\Mijn documenten\fotos.htm in the key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU\htm. This invalid entry can be removed.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>File history list: invalid entry Hoogwater DVD.mpg</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing file C:\Documents and Settings\Mbeerends\Mijn documenten\Mijn video's\Hoogwater DVD.mpg in the key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU\*. This invalid entry can be removed.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>File history list: invalid entry Hoogwater DVD.mpg</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing file C:\Documents and Settings\Mbeerends\Mijn documenten\Mijn video's\Hoogwater DVD.mpg in the key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU\mpg. This invalid entry can be removed.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>File history list: invalid entry naamloos.bmp</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing file C:\Documents and Settings\Mbeerends\Mijn documenten\Mijn afbeeldingen\naamloos.bmp in the key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU\bmp. This invalid entry can be removed.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>File history list: invalid entry Notulen bieb 12052011.doc</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing file F:\Notulen bieb 12052011.doc in the key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU\doc. This invalid entry can be removed.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>File history list: invalid entry Notulen bieb 2011-05-12.txt</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing file F:\Notulen bieb 2011-05-12.txt in the key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU\txt. This invalid entry can be removed.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>File history list: invalid entry tennis reunie.WAB</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing file C:\Documents and Settings\Mbeerends\Mijn documenten\tennis reunie.WAB in the key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU\WAB. This invalid entry can be removed.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>File history list: invalid entry VolumeC 2012-08-09</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing file C:\Documents and Settings\Mbeerends\Mijn documenten\Mijn computer\Rapporten defragmentatie\VolumeC 2012-08-09 in the key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU\*. This invalid entry can be removed.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Start menu history list: invalid reference to the folder Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting</Entry>
  <Details>The Windows history list contains a reference to the missing folder Belastingdienst\Aangifte inkomstenbelasting, which is no longer in the Start menu. This invalid entry can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Start menu history list: invalid reference to the folder Easy Computing</Entry>
  <Details>The Windows history list contains a reference to the missing folder Easy Computing, which is no longer in the Start menu. This invalid entry can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Start menu history list: invalid reference to the folder Easy Computing</Entry>
  <Details>The Windows history list contains a reference to the missing folder Easy Computing, which is no longer in the Start menu. This invalid entry can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Start menu history list: invalid reference to the folder FinalMediaPlayer</Entry>
  <Details>The Windows history list contains a reference to the missing folder FinalMediaPlayer, which is no longer in the Start menu. This invalid entry can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Start menu history list: invalid reference to the folder Microsoft Office</Entry>
  <Details>The Windows history list contains a reference to the missing folder Microsoft Office, which is no longer in the Start menu. This invalid entry can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Start menu history list: invalid reference to the folder Microsoft Office</Entry>
  <Details>The Windows history list contains a reference to the missing folder Microsoft Office, which is no longer in the Start menu. This invalid entry can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Start menu history list: invalid reference to the folder Sonic</Entry>
  <Details>The Windows history list contains a reference to the missing folder Sonic, which is no longer in the Start menu. This invalid entry can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Start menu history list: invalid reference to the folder Sonic</Entry>
  <Details>The Windows history list contains a reference to the missing folder Sonic, which is no longer in the Start menu. This invalid entry can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Start menu history list: invalid reference to the folder Ultimate Mahjongg 15</Entry>
  <Details>The Windows history list contains a reference to the missing folder Ultimate Mahjongg 15, which is no longer in the Start menu. This invalid entry can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Start menu history list: invalid reference to the shortcut ACSI Camping cdrom Frankrijk 2004.lnk</Entry>
  <Details>The Windows history list contains a reference to the missing file ACSI Camping cdrom Frankrijk 2004.lnk, which is no longer in the Start menu. This invalid entry can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Start menu history list: invalid reference to the shortcut Build-a-lot 3.lnk</Entry>
  <Details>The Windows history list contains a reference to the missing file Build-a-lot 3.lnk, which is no longer in the Start menu. This invalid entry can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Start menu history list: invalid reference to the shortcut Call of Atlantis.lnk</Entry>
  <Details>The Windows history list contains a reference to the missing file Call of Atlantis.lnk, which is no longer in the Start menu. This invalid entry can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Start menu history list: invalid reference to the shortcut GAME CENTER.lnk</Entry>
  <Details>The Windows history list contains a reference to the missing file GAME CENTER.lnk, which is no longer in the Start menu. This invalid entry can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Start menu history list: invalid reference to the shortcut GAMESVOORIEDEREEN.NL ONLINE.lnk</Entry>
  <Details>The Windows history list contains a reference to the missing file GAMESVOORIEDEREEN.NL ONLINE.lnk, which is no longer in the Start menu. This invalid entry can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Start menu history list: invalid reference to the shortcut Green Valley.lnk</Entry>
  <Details>The Windows history list contains a reference to the missing file Green Valley.lnk, which is no longer in the Start menu. This invalid entry can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Start menu history list: invalid reference to the shortcut Leesme.Txt.lnk</Entry>
  <Details>The Windows history list contains a reference to the missing file Leesme.Txt.lnk, which is no longer in the Start menu. This invalid entry can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Start menu history list: invalid reference to the shortcut Mijn Bluetooth-locaties.lnk</Entry>
  <Details>The Windows history list contains a reference to the missing file Mijn Bluetooth-locaties.lnk, which is no longer in the Start menu. This invalid entry can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Start menu history list: invalid reference to the shortcut Mushroom Age.lnk</Entry>
  <Details>The Windows history list contains a reference to the missing file Mushroom Age.lnk, which is no longer in the Start menu. This invalid entry can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Start menu history list: invalid reference to the shortcut Verbinding met extern bureaublad.lnk</Entry>
  <Details>The Windows history list contains a reference to the missing file Verbinding met extern bureaublad.lnk, which is no longer in the Start menu. This invalid entry can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Start menu history list: invalid reference to the shortcut www.belastingdienst.nl.lnk</Entry>
  <Details>The Windows history list contains a reference to the missing file www.belastingdienst.nl.lnk, which is no longer in the Start menu. This invalid entry can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Windows history list: invalid entry CallOfAtlantis_og.exe</Entry>
  <Details>The Windows history list contains a reference to the missing file C:\Program Files\GAMESVOORIEDEREEN.NL\CallOfAtlantis\CallOfAtlantis_og.exe. This invalid entry can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Windows history list: invalid entry FinalMediaPlayer.exe</Entry>
  <Details>The Windows history list contains a reference to the missing file C:\Program Files\FinalMediaPlayer\FinalMediaPlayer.exe. This invalid entry can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Windows history list: invalid entry GPlayer.exe</Entry>
  <Details>The Windows history list contains a reference to the missing file C:\Program Files\OXXOGames\NLGplayer\GPlayer.exe. This invalid entry can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Windows history list: invalid entry MediaImpression.exe</Entry>
  <Details>The Windows history list contains a reference to the missing file C:\Program Files\ArcSoft\MediaImpression\MediaImpression.exe. This invalid entry can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Windows history list: invalid entry MediaPlayer.exe</Entry>
  <Details>The Windows history list contains a reference to the missing file C:\Program Files\ArcSoft\MediaImpression\MediaPlayer.exe. This invalid entry can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Windows history list: invalid entry MushroomAge_og.exe</Entry>
  <Details>The Windows history list contains a reference to the missing file C:\Program Files\GAMESVOORIEDEREEN.NL\MushroomAge\MushroomAge_og.exe. This invalid entry can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Windows history list: invalid entry Patience 4.exe</Entry>
  <Details>The Windows history list contains a reference to the missing file F:\Easy Computing\Patience 4.0\Patience 4.exe. This invalid entry can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Windows history list: invalid entry PhotoViewer.exe</Entry>
  <Details>The Windows history list contains a reference to the missing file C:\Program Files\ArcSoft\MediaImpression\PhotoViewer.exe. This invalid entry can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Windows history list: invalid entry PrintCreations.exe</Entry>
  <Details>The Windows history list contains a reference to the missing file C:\Program Files\ArcSoft\Print Creations\PrintCreations.exe. This invalid entry can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Windows history list: invalid entry setupSNK.exe</Entry>
  <Details>The Windows history list contains a reference to the missing file F:\setupSNK.exe. This invalid entry can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  </Scanning>
  - <Scanning Section="Shared files">
  <Description>References and pointers to files in use by more than one application that no longer exist.</Description>
  <ErrorsInThisSection>43 Errors</ErrorsInThisSection>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file bt2k_ins.dll.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\bt2k_ins.dll under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file BtAudioHelper.dll.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\BtAudioHelper.dll under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file btbigbmp.dll.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\btbigbmp.dll under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file btbip.dll.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\btbip.dll under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file btcpl.cpl.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\btcpl.cpl under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file btcpl.cpl.manifest.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\btcpl.cpl.manifest under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file btcss.dll.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\btcss.dll under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file btcss.dll.manifest.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\btcss.dll.manifest under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file btdev.dll.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\btdev.dll under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file bthcrp.dll.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\bthcrp.dll under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file bthcrpui.dll.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\bthcrpui.dll under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file btins.dll.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\btins.dll under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file BTNCopy.dll.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\BTNCopy.dll under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file BTNCopy.tlb.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\BTNCopy.tlb under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file BTNeighborhood.dll.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\BTNeighborhood.dll under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file BTNeighborhood.dll.manifest.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\BTNeighborhood.dll.manifest under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file BTNeighborhood.tlb.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\BTNeighborhood.tlb under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file btosif.dll.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\btosif.dll under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file btosif_notes.dll.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\btosif_notes.dll under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file btosif_ol.dll.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\btosif_ol.dll under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file btosif_olx.dll.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\btosif_olx.dll under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file btprn2k.dll.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\btprn2k.dll under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file btrez.dll.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\btrez.dll under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file btrezxp.dll.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\btrezxp.dll under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file btsec.dll.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\btsec.dll under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file btsendto.dll.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\btsendto.dll under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file btsendto_ie.dll.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\btsendto_ie.dll under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file btsendto_lnagent.nsf.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\btsendto_lnagent.nsf under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file btsendto_notes.dll.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\btsendto_notes.dll under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file btsendto_office.dll.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\btsendto_office.dll under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file btsendto_wab.dll.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\btsendto_wab.dll under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file BtWizard.dll.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\BtWizard.dll under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file btwpimif.dll.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\btwpimif.dll under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file BTXPPanel.dll.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\BTXPPanel.dll under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file BTXPPanel.tlb.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\BTXPPanel.tlb under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file BtXpShell.dll.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\BtXpShell.dll under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file Configuratiescherm-uitbreiding Beeldscherm-panning.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file {42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3} under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file lcppn21.dll.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\lcppn21.dll under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file Monitor.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file {7842554E-6BED-11D2-8CDB-B05550C10000} under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file Shell-uitbreidingen voor bestandscompressie.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file {764BF0E1-F219-11ce-972D-00AA00A14F56} under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file Snelmenu Codering.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file {853FE2B1-B769-11d0-9C4E-00C04FB6C6FA} under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file wbtapi.dll.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\wbtapi.dll under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Missing shared file WidcommSdk.dll.</Entry>
  <Details>The registry contains a reference to the missing shared file C:\WINDOWS\system32\WidcommSdk.dll under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs.</Details>
  </EntryDetails>
  </Scanning>
  - <Scanning Section="Software">
  <Description>Programs listed in the Control Panel are no longer installed, do not have uninstall programs, or have other configuration problems.</Description>
  <ErrorsInThisSection>273 Errors</ErrorsInThisSection>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Beveiligingsupdate for Windows XP (KB923689)</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\KB923689 points to the incomplete command line under UninstallString and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2079403</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2079403 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2115168</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2115168 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2121546</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2121546 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2141007</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2141007 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2158563</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2158563 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2160329</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2160329 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2229593</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2229593 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2259922</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2259922 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2279986</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2279986 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2286198</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2286198 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2296011</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2296011 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2296199</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2296199 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2345886</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2345886 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2347290</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2347290 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2360937</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2360937 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2378111_WM9</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2378111_WM9 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2387149</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2387149 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2393802</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2393802 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2412687</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2412687 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2419632</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2419632 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2423089</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2423089 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2436673</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2436673 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2440591</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2440591 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2443105</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2443105 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2443685</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2443685 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2467659</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2467659 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2476490</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2476490 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2476687</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2476687 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2478960</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2478960 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2478971</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2478971 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2479628</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2479628 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2479943</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2479943 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2481109</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2481109 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2483185</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2483185 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2485376</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2485376 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2485663</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2485663 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2503658</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2503658 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2503665</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2503665 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2506212</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2506212 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2506223</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2506223 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2507618</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2507618 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2507938</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2507938 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2508272</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2508272 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2508429</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2508429 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2509553</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2509553 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2511455</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2511455 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2524375</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2524375 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2535512</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2535512 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2536276</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2536276 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2536276-v2</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2536276-v2 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2541763</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2541763 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2544893</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2544893 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2544893-v2</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2544893-v2 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details>
  </EntryDetails>
  - <EntryDetails>
  <Entry>Incomplete entry KB2555917</Entry>
  <Details>The key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\KB2555917 does not contain any data needed by Windows to remove the program or component and can be deleted.</Details
 • Hoe oud is dat notebook al en hoeveel werkgeheugen zit er in?

  [b:7950bcf637]Welk programma[/b:7950bcf637]: CrystalDiskInfo
  [b:7950bcf637]Waarvoor/waarom[/b:7950bcf637]: controle van van SMART-gegevens van de harddisk(s)
  [b:7950bcf637]Moeilijkheidsgraad[/b:7950bcf637]: geen.
  [b:7950bcf637]Download CrystalDiskInfo[/b:7950bcf637] [b:7950bcf637]hier[/b:7950bcf637]


  [img:7950bcf637]http://www.imgdumper.nl/uploads4/4df870efec9f5/4df870efeba86-CrystalDiskInfo.png[/img:7950bcf637]


  Installeer het tool en start vervolgens CrystalDiskInfo
 • Gedaan, gezondheids toestand is goed, alles is blauw. Temperatuur 44 gr.
  Wel vreemd is: deze computer eigenschappen van C rechtermuisknop krijg ik een scherm Capaciteit 27,9 GB.
  Crystal Diskinfo zegt Toshiba MK6034 GSX 60.0 GB
  SSD kan ik niet zo snel vinden.

  Wat denkt u heeft het zin om ARO 2012 te kopen.
 • Registercleaners voor Windows……

  [b:c3dcafe211]Welk programma[/b:c3dcafe211]:
 • Als ik op Softpedia klik kan ik niets herkennen van jouw gebruiksaanwijzing. Het is een wir war aan informatie en download nu.
  Ik moet op een scherm mij e-mail adres invullen. Zit ik dan op het goede spoor als ik dat invul.
 • Jij schrijft: "Als ik op Softpedia klik kan ik niets herkennen van jouw gebruiksaanwijzing. Het is een wir war aan informatie en download nu.
  Ik moet op een scherm mij e-mail adres invullen. Zit ik dan op het goede spoor als ik dat invul."

  Ik weet niet wat jij bedoeld, dan wel of je misschien herleid wordt dan wel of jouw browser niet of wel goed funktioneert dan wel of je verkeerd hebt gekeken en op een verkeerde knop hebt geklikt.

  En waarom, indien de site Softpedia voor jou zo moeilijk is, ben je niet naar de andere link gegaan, [b:53f13bc28e]
 • [quote:a1eee13d21="Abraham54"]Ik weet niet wat jij bedoeld, dan wel of je misschien herleid wordt dan wel of jouw browser niet of wel goed funktioneert dan wel of je verkeerd hebt gekeken en op een verkeerde knop hebt geklikt.
  [/quote:a1eee13d21]

  Van wat ik bedoel heb ik een video gemaakt. De link heb ik bij u in een PB gezet. Hoewel ik me realiseer dat u heel veel tijd besteed aan dit Forum hoop toch dat u daar even de tijd voor heeft. Alvast bedankt.
 • Ik heb geen PB van jou ontvangen.
  Dus een link naar een video is mij onbekend.
 • Vreemd dan probeer ik het nog een keer.
 • Ik heb jouw video bekeken.
  https://www.youtube.com/watch?v=aDtpR0LEMx8

  Ik moet zeggen, dat wanneer je niet goed kijkt is dat niet mijn schuld.
  Je bent zelfs op de pagina geweest waar duidelijk staat aangegeven om MBAM te doenloaden.
  Dat je in mijn afbeeldingen schonere pagina's ziet dan wat jij allemaal in IE krijgt voorgeschoteld - ook dat heeft een verhaal.

  Eerste pagina:

  [img:c9a7cd228a]http://www.imgdumper.nl/uploads6/504d019edbdca/504d019ec9105-WGB_1.jpg[/img:c9a7cd228a]

  Tweede pagina:

  [img:c9a7cd228a]http://www.imgdumper.nl/uploads6/504d01bd69391/504d01bd54f7b-WGB_2.jpg[/img:c9a7cd228a]

  De laatste pagina om de download daadwerkelijk te starten:

  [img:c9a7cd228a]http://www.imgdumper.nl/uploads6/504d0272439ba/504d02722ceab-WGB_3.jpg[/img:c9a7cd228a]
 • Best mogelijk dat ik niet goed gekeken hebt. We gaan het nog eens proberen voor elkaar te krijgen. Vandaag maar niet meer.
 • Wil het lukken?
 • Dank je voor je aandacht. Ik heb in ieder geval de route naar het programma gevonden. :D
  Zoals ik schreef het is een spelletjes computer en af en toe internet gelukkig niet urgent. Ik ben nog niet tot actie gedwongen. Het weer was ook in mijn voordeel. :wink:
 • Malwarebytes Anti-Malware 1.65.0.1400
  www.malwarebytes.org

  Databaseversie: v2012.09.11.04

  Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS
  Internet Explorer 8.0.6001.18702
  Mbeerends :: MARIJKE [administrator]

  11-9-2012 14:02:21
  mbam-log-2012-09-11 (14-02-21).txt

  Scantype: Snelle scan
  Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM
  Uitgeschakelde scanopties: P2P
  Objecten gescand: 200563
  Verstreken tijd: 27 minuut/minuten, 7 seconde(n)

  Geheugenprocessen gedetecteerd: 0
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Geheugenmodulen gedetecteerd: 0
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registersleutels gedetecteerd: 0
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registerwaarden gedetecteerd: 0
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registerdata gedetecteerd: 0
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Mappen gedetecteerd: 0
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Bestanden gedetecteerd: 0
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  (einde)
  Het was toch geen fietsweer en langer is dit mbamlog niet. :o
 • Dat is mooi, maar we kijken verder:

 • Sorry dat het wat langer duurt maar dat heb je als de urgentie niet zo groot is.
  Ik tik mijn ervaring even op een ander computer gaat wat sneller voor mij.
  Adware melde geen actie.
  Combofix lukt niet het programma stopt. 3 keer opnieuw geprobeerd. De laatste keer stopte het rond de 10 minuten.
  12:11 Combofix opgestart. 12:12 Gelieve te wachten. 12:13 nieuw herstelpunt. Scannen voor 10 min. 12:20 Melding grep.exe gebruikt veel geheugen volgens Norton. 12:21 Lampje harde schijf reageert niet meer, idem de muis, de cursor in het scherm Auto Scan knippert nog even en verdwijnt.
  CTRL+ALT+DEL gedrukt niets. Computer uit en weer aangezet met de aan/uit knop.

  Deze uitkomst toch maar even gekopieerd.
  # AdwCleaner v2.001 - Verslag gemaakt op 09/15/2012 om 11:05:34
  # Geactualiseerd op 09/09/2012 door Xplode
  # Besturingssysteem : Microsoft Windows XP Service Pack 3 (32 bits)
  # Gebruiker : Mbeerends - MARIJKE
  # Opstarten Modus : Normale modus
  # Gelanceerd vanaf : C:\Documents and Settings\Mbeerends\Bureaublad\adwcleaner.exe
  # Optie [Zoeken]


  ***** [Diensten] *****


  ***** [Files / Mappen] *****

  File Aanwezig : C:\WINDOWS\Tasks\Scheduled Update for Ask Toolbar.job
  Map Aanwezig : C:\DOCUME~1\MBEERE~1\LOCALS~1\Temp\AskSearch
  Map Aanwezig : C:\Documents and Settings\Mbeerends\Application Data\OpenCandy
  Map Aanwezig : C:\Documents and Settings\Mbeerends\Local Settings\Application Data\AskToolbar
  Map Aanwezig : C:\Program Files\Ask.com
  Map Aanwezig : C:\WINDOWS\Installer\{86D4B82A-ABED-442A-BE86-96357B70F4FE}

  ***** [Register] *****

  Sleutel Aanwezig : HKCU\Software\APN
  Sleutel Aanwezig : HKCU\Software\Ask.com
  Sleutel Aanwezig : HKCU\Software\AskToolbar
  Sleutel Aanwezig : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A5AA24EA-11B8-4113-95AE-9ED71DEAF12A}
  Sleutel Aanwezig : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
  Sleutel Aanwezig : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC}
  Sleutel Aanwezig : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
  Sleutel Aanwezig : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{79A765E1-C399-405B-85AF-466F52E918B0}
  Sleutel Aanwezig : HKLM\Software\APN
  Sleutel Aanwezig : HKLM\Software\AskToolbar
  Sleutel Aanwezig : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{9B0CB95C-933A-4B8C-B6D4-EDCD19A43874}
  Sleutel Aanwezig : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\GenericAskToolbar.DLL
  Sleutel Aanwezig : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC}
  Sleutel Aanwezig : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
  Sleutel Aanwezig : HKLM\SOFTWARE\Classes\GenericAskToolbar.ToolbarWnd
  Sleutel Aanwezig : HKLM\SOFTWARE\Classes\GenericAskToolbar.ToolbarWnd.1
  Sleutel Aanwezig : HKLM\SOFTWARE\Classes\Installer\Features\A28B4D68DEBAA244EB686953B7074FEF
  Sleutel Aanwezig : HKLM\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\A28B4D68DEBAA244EB686953B7074FEF
  Sleutel Aanwezig : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6C434537-053E-486D-B62A-160059D9D456}
  Sleutel Aanwezig : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{91CF619A-4686-4CA4-9232-3B2E6B63AA92}
  Sleutel Aanwezig : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{AC71B60E-94C9-4EDE-BA46-E146747BB67E}
  Sleutel Aanwezig : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{2996F0E7-292B-4CAE-893F-47B8B1C05B56}
  Sleutel Aanwezig : HKLM\Software\Freeze.com
  Sleutel Aanwezig : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A5AA24EA-11B8-4113-95AE-9ED71DEAF12A}
  Sleutel Aanwezig : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
  Sleutel Aanwezig : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\A28B4D68DEBAA244EB686953B7074FEF
  Sleutel Aanwezig : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{86D4B82A-ABED-442A-BE86-96357B70F4FE}
  Waarde Aanwezig : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}]
  Waarde Aanwezig : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks [{00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC}]
  Waarde Aanwezig : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}]
  Waarde Aanwezig : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [ApnUpdater]

  ***** [Browsers] *****

  -\\ Internet Explorer v8.0.6001.18702

  [OK] Het register bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

  *************************

  AdwCleaner[R1].txt - [3847 octets] - [15/09/2012 11:05:34]

  ########## EOF - C:\AdwCleaner[R1].txt - [3907 octets] ##########

  Nog een keer geprobeerd en weer stopt het proces na ongeveer 10 minuten. Na 5 minuten krijg ik de waarschuwing van Norton intensief geheugen gebruik. Dan is het toch zo dat ook de ventilator het systeem gaat koelen. Klopt mijn idee.
 • Scanners gebruiken altijd behoorlijk wat processorkracht.
  Zo te lezen heb je Norton of niet of maar deels gedeaktiveerd en dat is de reden waarom ComboFix gehinderd wordt.
  En als je Lavasoft AdAware ook in jouw Windows zit, deze dan verwijderen.
  Want het is inmiddels ook een antivirus en daarbij een miserabele.
  Maar meer dan genoeg om conflicten met Norton te hebben.

  Download ComboFix opnieuw en herstart dan naar Veilige modus en doe daar dan de ComboFix scan.
 • Cobowfix uit het systeem verwijdert. Opnieuw gedownload.
  Vervolgens de Norton virus, firewall en het Internet met de schakelaar van de laptop uitgezet. Geleerd ik moet een Internet verbinding tot standhouden. Ingeschakeld.
  Het scannen van Combofix duurt 6 tot 7 minuten dan stopt het. Ik zie geen activiteit meer van de harde schijf het lampje is uit knippert niet meer.
  F8 de veilige modus. Virus en firewall zijn nog uitgeschakeld. Draadloos internet is ingeschakeld. Het lijkt of het iets sneller gaat maar na zo'n 3 minuten zie ik weer geen harde schijf actie meer. De muis cursor kan ik nog even bewegen en stopt uiteindelijk ook.
  Ik neem aan dat tijdens het scannen van het systeem de harde schijf moet werken en het lampje moet blijven knipperen.
 • Doe maar het volgende:

  [b:c6ffe8aa8b]Welk programma[/b:c6ffe8aa8b]:
 • Nou dat was wel heel erg diep zeg. :lol:
  Emsisoft Emergency Kit - Versie 2.0
  Laatste Update: 18-9-2012 10:06:30

  Scaninstellingen:

  Scantype: Diepe scan
  Objecten: Rootkits, Geheugen, Sporen, C:\, D:\
  Scan archieven: Aan
  ADS Scan: Aan

  Scan gestart: 18-9-2012 10:07:17

  Key: hkey_local_machine\system\currentcontrolset\services\nwsapagent Ontdekt: Trace.Registry.agent!E1
  C:\Documents and Settings\Mbeerends\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\HQPMIL7L\ssdjs-e_v0011[1].js Ontdekt: Virus.Win32.HTML!E2

  Gescand 538333
  Gevonden 2

  Scan geëindigd: 18-9-2012 14:01:54
  Scantijd: 3:54:37

  C:\Documents and Settings\Mbeerends\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\HQPMIL7L\ssdjs-e_v0011[1].js Verwijderd Virus.Win32.HTML!E2
  Key: hkey_local_machine\system\currentcontrolset\services\nwsapagent Verwijderd Trace.Registry.agent!E1

  Verwijderd 2

  14:29
  Gelijk naar Windows Media Player. Absoluut geen verbetering. Lijkt eerder slechter. De video kon ik niet uitgeschakeld krijgen. Computer met de aan/uitknop uitgezet.
  Weer op gestart. Met 5 minuten heb ik een Internet pagina op het scherm staan.
  Het veranderen van internet adressen via favorieten lijkt normaal. Of althans daar is mee te leven.
  Youtube stottert ongeveer het zelfde beeld en geluid krijg ik de Media Player.
  Via USB stick draait een filmpje ook niet echt lekker wat gestotter in beeld en geluid wel wat minder. Maar je zal nie gauw je filmpje tonen aan derde.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.