Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Traag startende laptop + Live Mail probleem

Anoniem
None
12 antwoorden
 • Sorry Abraham, ik was een beetje aan het rondsnuffelen en zag toen dat je nog weer had gereageerd. Had ik voorheen niet opgemerkt.
  De laptop is die dag weer terug gegaan naar mijn broer en ik heb nog geen klachten weer gehoord. Mocht dit het geval zijn dan zal ik me weer melden.

  Nogmaals mijn excuus dat ik niet meer heb gereageerd, staat wel zo netjes om dit te doen als de helper nog met nieuwe ideeën komt maar zoals gezegd had ik het niet eerder gezien.
 • Wat jouw overkomen is kan mij ook gebeuren.

  Maar fijn dat tot heden er geen meldingen meer zijn geweest.
 • De vrijwel nieuwe Asus laptop van mijn broer start erg langzaam op en hij heeft doorlopend problemen met Windows Live Mail i.c.m. Upc. Over het laatste staat veel op internet alleen een oplossing ontbreekt. Zelf heb ik overigens ook soortgelijke problemen met Thunderbird. Wachtwoord onjuist, kan geen verbinding maken, kan mail niet openen enz. Met genoemde laptop wordt eigenlijk alleen maar gemaild en een beetje ge-internet. Hij heeft er alleen Avast, Mbam, Picasa en Office 2003 opstaan. Ik heb (bijna) alle opstart opties uitgeschakeld maar toch duurt het opstarten nog bijna 2 minuten. Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat hij last heeft van malware o.i.d. maar misschien wil iemand toch eens even naar het logje kijken?
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 10:35:56, on 1-10-2012
  Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
  MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16450)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\AsScrPro.exe
  C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe
  C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe
  C:\Program Files (x86)\ASUS\USBChargerPlus\USBChargerPlus.exe
  C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe
  C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
  C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe
  C:\Program Files (x86)\ASUS\Splendid\ACMON.exe
  C:\Windows\SysWOW64\ACEngSvr.exe
  D:\Tools\Total Commander 8.0\TOTALCMD.EXE
  C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe
  C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
  I:\Tools\HijackThis 2.0.4.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://asus.msn.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://asus.msn.com
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
  O2 - BHO: QuickStores-Toolbar - {10EDB994-47F8-43F7-AE96-F2EA63E9F90F} - mscoree.dll (file missing)
  O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
  O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\5.2.4204.1700\swg.dll
  O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll
  O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O3 - Toolbar: QuickStores-Toolbar - {10EDB994-47F8-43F7-AE96-F2EA63E9F90F} - mscoree.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HControlUser] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
  O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
  O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
  O23 - Service: AFBAgent - Unknown owner - C:\Windows\system32\FBAgent.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
  O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)
  O23 - Service: AMD FUEL Service - Advanced Micro Devices, Inc. - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe
  O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe
  O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
  O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)


  End of file - 8824 bytes
 • Jou Thunderbird problemen kan je elders op dit forum bespreken!

  Wat betreft je broers PC: het is een Asus dus Windows zit volgepakt met Asus crapware, dat allemaal mee op start en op de achtergrond processortijd claimt.

  [b:e0261a498f]Welk programma[/b:e0261a498f]:
 • Het was ook niet mijn bedoeling het Thunderbird probleem te behandelen maar alleen om aan te geven dat het zich voordoet met verschillende email clients.
  OTL kan ik niet draaien, de optie 'openen als Administrator' komt niet voor in.het context menu. Normaal openen geeft de volgende foutmelding: Access violation at adres CCCo460. Read of adress CCCO460.
  Ben zometeen een paar uurtjes weg dus een eventuele reactie van mijn kant zal even op zich laten wachten.
 • Dan naar het volgende doen:

  [b:edb325928c]Welk programma[/b:edb325928c]:
 • Weinig eer te behalen:
  Emsisoft Emergency Kit - Versie 2.0
  Laatste Update: 1-10-2012 16:24:32

  Scaninstellingen:

  Scantype: Diepe scan
  Objecten: Rootkits, Geheugen, Sporen, C:\, D:\, E:\
  Scan archieven: Aan
  ADS Scan: Aan

  Scan gestart: 1-10-2012 16:25:06


  Gescand 561019
  Gevonden 0

  Scan geëindigd: 1-10-2012 16:45:59
  Scantijd: 0:20:53
 • [b:8b67be3a9a]Doe de ESET online scan (Klik).[/b:8b67be3a9a]
  [list:8b67be3a9a]
  [*:8b67be3a9a]Klik op de knop [b:8b67be3a9a]ESET Online Scanner[/b:8b67be3a9a]
  [*:8b67be3a9a]Zet een vinkje bij [b:8b67be3a9a]YES, I accept the Terms of Use[/b:8b67be3a9a]
  [*:8b67be3a9a]Klik op [b:8b67be3a9a]Start[/b:8b67be3a9a]
  [*:8b67be3a9a]Sta het ActiveX control toe om te installeren.
  [*:8b67be3a9a]Zet een vinkje bij de volgende opties:
  [list:8b67be3a9a][*:8b67be3a9a][b:8b67be3a9a]Remove found threats[/b:8b67be3a9a]
  [*:8b67be3a9a][b:8b67be3a9a]Scan archives[/b:8b67be3a9a][/list:u:8b67be3a9a]
  [*:8b67be3a9a]Klik vervolgens op [b:8b67be3a9a]
 • Zo te zien een braaf laptopje…
  ESETSmartInstaller@High as CAB hook log:
  OnlineScanner64.ocx - registred OK
  OnlineScanner.ocx - registred OK
  # version=7
  # iexplore.exe=9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
  # OnlineScanner.ocx=1.0.0.6583
  # api_version=3.0.2
  # EOSSerial=745de37dac2cff43aa69c0be50ba1cd7
  # end=finished
  # remove_checked=true
  # archives_checked=true
  # unwanted_checked=true
  # unsafe_checked=true
  # antistealth_checked=true
  # utc_time=2012-10-01 04:19:51
  # local_time=2012-10-01 06:19:51 (+0100, West-Europa (zomertijd))
  # country="Netherlands"
  # lang=1033
  # osver=6.1.7601 NT Service Pack 1
  # compatibility_mode=512 16777215 100 0 0 0 0 0
  # compatibility_mode=5893 16776573 100 94 1510 100734573 0 0
  # compatibility_mode=8192 67108863 100 0 218 218 0 0
  # scanned=117890
  # found=0
  # cleaned=0
  # scan_time=3668

  Vanavond helaas niet meer in de gelegenheid om te reageren.
 • Ik denk ook dat het notebook vrij is van malware en dat je het vooral moet zoeken in het uitschakelen of zelfs verwijderen van Asus-crapware.
 • Bedankt Abraham, het was ook haast onmogelijk dat deze laptop besmet zou zijn gezien het gebruik er van. Ik heb via masconfig. opstarten eigenlijk (bijna) alles uitgevinkt alleen Avast, Logitech,Asus Hotkey en Java staan aan.
  In ieder geval bedankt voor de moeite.
 • Laat dan nu weten wat taakbeheer aangeeft over het aantal processen en cpu-gebruik.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.