Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Vreemd .exe bestand

Anoniem
Sill
10 antwoorden
 • Hallo iedereen,

  Haal regelmatig wat tips, tricks en tutorials van de site. Vind het leuk om zo wat dingen bij te leren, maar nu toch maar eens een account aangemaakt omdat ik me hier toch maar niet aan waag!
  :wink:

  Ik heb in mijn processen/opstart venster een programma waarvan ik niet goed weet wat het is, namelijk: tcbhn.exe

  Opstart venster: tcbhn onbenkend C:\Users\Marlo\AppData\RoamingBROWSE~1\tcbhn.exe -interval=10 -IEhome=0 -IEsearch=0 enz..

  Ik vroeg me af of iemand weet wat het is en hoe ik het kan verwijderen? Las wel iets over "browser companion".. misschien dat het daar iets mee te maken heeft? Heb alvast een logje met hijackthis gemaakt, aangezien jullie daar vaak naar vragen.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 16:33:12, on 22-12-2012
  Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)
  MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16457)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Program Files (x86)\Analog Devices\SoundMAX\SoundMAX.exe
  C:\Users\Marlo\AppData\Roaming\BrowserCompanion\tcbhn.exe
  C:\Program Files (x86)\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  C:\Program Files\ASUS\TurboV\TurboV.exe
  C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe
  C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe
  C:\Program Files (x86)\BitTorrent\BitTorrent.exe
  C:\Users\Marlo\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Users\Marlo\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Users\Marlo\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Users\Marlo\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Users\Marlo\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Users\Marlo\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Users\Marlo\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Users\Marlo\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Users\Marlo\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Users\Marlo\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Users\Marlo\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Users\Marlo\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Users\Marlo\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Users\Marlo\Downloads\HijackThis.exe
  C:\Users\Marlo\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
  O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\13.2.0.5\AVG Secure Search_toolbar.dll
  O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\13.2.0.5\AVG Secure Search_toolbar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files (x86)\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TurboV] "C:\Program Files\ASUS\TurboV\TurboV.exe" -b
  O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ROC_roc_ssl_v12] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\ROC_roc_ssl_v12.exe" / /PROMPT /CMPID=roc_ssl_v12
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY
  O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Marlo\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
  O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun
  O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe" -silent
  O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgpp.dll (file missing)
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\13.2.0\ViProtocol.dll
  O23 - Service: Andrea ADI Filters Service (AEADIFilters) - Unknown owner - C:\Windows\system32\AEADISRV.EXE (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: ASUS System Control Service (AsSysCtrlService) - ASUSTeK Computer Inc. - C:\Program Files (x86)\ASUS\AsSysCtrlService\1.00.02\AsSysCtrlService.exe
  O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe
  O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\Bluetooth\lbtserv.exe
  O23 - Service: DVM Meta Data Export Service (MDES) - DeviceVM - C:\ASUS.SYS\CONFIG\DVMExportService.exe
  O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo64 Service(CRVS) (RichVideo64) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: vToolbarUpdater13.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\13.2.0\ToolbarUpdater.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
  O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)


  End of file - 9053 bytes • Volgens google is het een trojan. Wacht het advies van abraham54 even af.
  https://www.google.com/search?q=tcbhn.exe
 • ah.. dus toch. Zal ik doen, bedankt voor het snelle antwoord alvast
 • We gaan jouw Windows reinigen.

 • Hoi Abraham54,

  Allereerst bedankt voor je hulp. Hierbij die logs:

  JRT log

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Junkware Removal Tool (JRT) by Thisisu
  Version: 4.2.4 (12.21.2012:3)
  OS: Windows 7 Home Premium x64
  Ran by Marlo on zo 23-12-2012 at 14:06:58,02
  Blog: http://thisisudax.blogspot.com
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ~~~ Services  ~~~ Registry Values

  Successfully deleted: [Registry Value] hkey_local_machine\software\microsoft\internet explorer\toolbar\\{95b7759c-8c7f-4bf1-b163-73684a933233}
  Successfully repaired: [Registry Value] hkey_current_user\software\microsoft\internet explorer\searchscopes\\DefaultScope
  Successfully repaired: [Registry Value] hkey_local_machine\software\microsoft\internet explorer\searchscopes\\DefaultScope
  Successfully repaired: [Registry Value] hkey_users\.default\software\microsoft\internet explorer\searchscopes\\DefaultScope
  Successfully repaired: [Registry Value] hkey_users\s-1-5-18\software\microsoft\internet explorer\searchscopes\\DefaultScope
  Successfully repaired: [Registry Value] hkey_users\s-1-5-19\software\microsoft\internet explorer\searchscopes\\DefaultScope
  Successfully repaired: [Registry Value] hkey_users\s-1-5-20\software\microsoft\internet explorer\searchscopes\\DefaultScope
  Successfully repaired: [Registry Value] hkey_users\S-1-5-21-500485560-426588622-2746000316-1000\software\microsoft\internet explorer\searchscopes\\DefaultScope  ~~~ Registry Keys

  Successfully deleted: [Registry Key] hkey_local_machine\software\browsercompanion
  Successfully deleted: [Registry Key] hkey_local_machine\software\classes\appid\scripthelper.exe
  Successfully deleted: [Registry Key] hkey_local_machine\software\classes\appid\tdataprotocol.dll
  Successfully deleted: [Registry Key] hkey_local_machine\software\classes\appid\updatebho.dll
  Successfully deleted: [Registry Key] hkey_local_machine\software\classes\appid\viprotocol.dll
  Successfully deleted: [Registry Key] hkey_local_machine\software\classes\appid\wit4ie.dll
  Successfully deleted: [Registry Key] hkey_local_machine\software\classes\protocols\handler\viprotocol
  Successfully deleted: [Registry Key] hkey_local_machine\software\classes\s
  Successfully deleted: [Registry Key] hkey_local_machine\software\classes\scripthelper.scripthelperapi
  Successfully deleted: [Registry Key] hkey_local_machine\software\classes\scripthelper.scripthelperapi.1
  Successfully deleted: [Registry Key] hkey_local_machine\software\classes\viprotocol.viprotocolole
  Successfully deleted: [Registry Key] hkey_local_machine\software\classes\viprotocol.viprotocolole.1
  Successfully deleted: [Registry Key] hkey_classes_root\clsid\{95b7759c-8c7f-4bf1-b163-73684a933233}
  Successfully deleted: [Registry Key] hkey_current_user\software\microsoft\internet explorer\searchscopes\{95b7759c-8c7f-4bf1-b163-73684a933233}
  Successfully deleted: [Registry Key] hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\browser helper objects\{95b7759c-8c7f-4bf1-b163-73684a933233}  ~~~ Files

  Successfully deleted: [File] C:\eula.1028.txt
  Successfully deleted: [File] C:\eula.1031.txt
  Successfully deleted: [File] C:\eula.1033.txt
  Successfully deleted: [File] C:\eula.1036.txt
  Successfully deleted: [File] C:\eula.1040.txt
  Successfully deleted: [File] C:\eula.1041.txt
  Successfully deleted: [File] C:\eula.1042.txt
  Successfully deleted: [File] C:\eula.1049.txt
  Successfully deleted: [File] C:\eula.2052.txt
  Successfully deleted: [File] C:\install.res.1028.dll
  Successfully deleted: [File] C:\install.res.1031.dll
  Successfully deleted: [File] C:\install.res.1033.dll
  Successfully deleted: [File] C:\install.res.1036.dll
  Successfully deleted: [File] C:\install.res.1040.dll
  Successfully deleted: [File] C:\install.res.1041.dll
  Successfully deleted: [File] C:\install.res.1042.dll
  Successfully deleted: [File] C:\install.res.1049.dll
  Successfully deleted: [File] C:\install.res.2052.dll
  Successfully deleted: [File] C:\install.res.3082.dll  ~~~ Folders

  Successfully deleted: [Folder] "C:\Users\Marlo\AppData\Roaming\browsercompanion"  ~~~ Event Viewer Logs were cleared

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Scan was completed on zo 23-12-2012 at 14:10:47,96
  End of JRT log
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  MBAM log

  Malwarebytes Anti-Malware 1.65.1.1000
  www.malwarebytes.org

  Databaseversie: v2012.12.23.03

  Windows 7 x64 NTFS
  Internet Explorer 9.0.8112.16421
  Marlo :: M-PC [administrator]

  23-12-2012 14:31:48
  mbam-log-2012-12-23 (14-31-48).txt

  Scantype: Snelle scan
  Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM
  Uitgeschakelde scanopties: P2P
  Objecten gescand: 223543
  Verstreken tijd: 1 minuut/minuten, 16 seconde(n)

  Geheugenprocessen gedetecteerd: 0
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Geheugenmodulen gedetecteerd: 0
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registersleutels gedetecteerd: 0
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registerwaarden gedetecteerd: 0
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registerdata gedetecteerd: 0
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Mappen gedetecteerd: 0
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Bestanden gedetecteerd: 0
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  (einde)
 • Je mag met het volgende verder gaan:

  [b:5411ce277a]Welk programma[/b:5411ce277a]:
 • De scan ging snel, hierbij weer de log

  ComboFix 12-12-22.02 - Marlo 23-12-2012 16:00:34.1.8 - x64
  Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7600.0.1252.31.1043.18.12279.10238 [GMT 1:00]
  Gestart vanuit: c:\users\Marlo\Desktop\ComboFix.exe
  AV: AVG Anti-Virus Free Edition 2013 *Disabled/Updated* {0E9420C4-06B3-7FA0-3AB1-6E49CB52ECD9}
  SP: AVG Anti-Virus Free Edition 2013 *Disabled/Updated* {B5F5C120-2089-702E-0001-553BB0D5A664}
  SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
  * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
  .
  .
  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  C:\Install.exe
  .
  .
  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-11-23 to 2012-12-23 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  2012-12-23 15:03 . 2012-12-23 15:03 ——– d—–w- c:\users\Default\AppData\Local\temp
  2012-12-23 13:18 . 2012-12-23 13:18 ——– d—–w- c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware
  2012-12-23 13:18 . 2012-09-29 18:54 25928 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-23 13:06 ——– d—–w- c:\windows\ERUNT
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-23 13:06 ——– d—–w- C:\JRT
  2012-12-20 22:58 . 2012-12-16 16:52 46080 —-a-w- c:\windows\system32\atmlib.dll
  2012-12-20 22:58 . 2012-12-16 14:40 367616 —-a-w- c:\windows\system32\atmfd.dll
  2012-12-20 22:58 . 2012-12-16 14:25 295424 —-a-w- c:\windows\SysWow64\atmfd.dll
  2012-12-20 22:58 . 2012-12-16 14:25 34304 —-a-w- c:\windows\SysWow64\atmlib.dll
  2012-12-16 19:06 . 2012-12-16 19:06 ——– d—–w- C:\NVIDIA
  2012-12-16 14:32 . 2012-12-16 14:32 ——– d—–w- c:\program files (x86)\Phyxion.net
  2012-12-15 18:19 . 2012-12-15 18:22 ——– d—–w- c:\users\Marlo\AppData\Local\Darksiders2
  2012-12-15 18:13 . 2012-12-15 18:13 ——– d—–w- c:\program files (x86)\THQ
  2012-12-12 17:43 . 2012-12-03 15:47 60776 —-a-w- c:\windows\system32\OpenCL.dll
  2012-12-12 17:43 . 2012-12-03 15:47 52584 —-a-w- c:\windows\SysWow64\OpenCL.dll
  2012-12-12 17:43 . 2012-07-03 15:25 31080 —-a-w- c:\windows\system32\nvhdap64.dll
  2012-12-12 17:43 . 2012-07-03 15:25 189288 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\nvhda64v.sys
  2012-12-11 20:13 . 2012-12-17 20:54 281688 —-a-w- c:\windows\SysWow64\PnkBstrB.xtr
  2012-12-11 20:13 . 2012-12-11 20:13 ——– d—–w- c:\users\Marlo\AppData\Local\PunkBuster
  2012-12-11 20:13 . 2012-12-11 20:13 ——– d—–w- c:\programdata\Orbit
  2012-12-11 20:12 . 2012-12-19 20:30 ——– d—–w- c:\users\Marlo\AppData\Local\Ubisoft Game Launcher
  2012-12-11 20:07 . 2012-12-17 20:53 281688 —-a-w- c:\windows\SysWow64\PnkBstrB.ex0
  2012-12-11 20:02 . 2012-12-19 20:31 ——– d—–w- c:\program files (x86)\Ubisoft
  2012-12-11 16:32 . 2012-12-11 16:32 ——– d—–w- c:\users\Marlo\AppData\Roaming\Malwarebytes
  2012-12-11 16:32 . 2012-12-11 16:32 ——– d—–w- c:\programdata\Malwarebytes
  2012-12-09 20:13 . 2012-12-09 20:13 ——– d—–w- c:\program files (x86)\FTL
  2012-12-05 19:33 . 2012-12-05 19:33 ——– d—–w- C:\My Works
  2012-12-05 16:00 . 2012-12-05 16:00 ——– d—–w- c:\program files (x86)\Cyberlink
  2012-12-05 16:00 . 2012-12-05 16:00 ——– d—–w- c:\program files\CyberLink
  2012-12-05 15:59 . 2012-12-05 15:59 ——– d—–w- c:\programdata\CLSK
  2012-12-05 14:39 . 2012-12-05 14:39 ——– d—–w- c:\program files\7-Zip
  2012-12-05 13:53 . 2012-12-05 16:04 ——– d—–w- c:\users\Public\CyberLink
  2012-12-05 13:51 . 2012-12-05 19:33 ——– d—–w- c:\users\Marlo\AppData\Roaming\CyberLink
  2012-12-05 13:51 . 2012-12-05 19:27 ——– d—–w- c:\programdata\CyberLink
  2012-12-05 13:50 . 2012-12-05 13:50 159744 —-a-w- c:\program files (x86)\Internet Explorer\Plugins\npqtplugin7.dll
  2012-12-05 13:50 . 2012-12-05 13:50 159744 —-a-w- c:\program files (x86)\Internet Explorer\Plugins\npqtplugin6.dll
  2012-12-05 13:50 . 2012-12-05 13:50 159744 —-a-w- c:\program files (x86)\Internet Explorer\Plugins\npqtplugin5.dll
  2012-12-05 13:50 . 2012-12-05 13:50 159744 —-a-w- c:\program files (x86)\Internet Explorer\Plugins\npqtplugin4.dll
  2012-12-05 13:50 . 2012-12-05 13:50 159744 —-a-w- c:\program files (x86)\Internet Explorer\Plugins\npqtplugin3.dll
  2012-12-05 13:50 . 2012-12-05 13:50 159744 —-a-w- c:\program files (x86)\Internet Explorer\Plugins\npqtplugin2.dll
  2012-12-05 13:50 . 2012-12-05 13:50 159744 —-a-w- c:\program files (x86)\Internet Explorer\Plugins\npqtplugin.dll
  2012-12-05 13:50 . 2012-12-05 13:50 ——– d—–w- c:\program files (x86)\QuickTime
  2012-12-03 22:37 . 2012-12-03 22:37 ——– d—–w- c:\program files (x86)\BRS
  2012-12-03 22:37 . 2012-09-19 17:06 19131904 ——w- c:\windows\SysWow64\rapture3d_oal.dll
  2012-12-03 22:37 . 2012-12-03 22:37 ——– d—–w- c:\program files (x86)\OpenAL
  2012-12-02 23:36 . 2012-12-02 23:36 ——– d—–w- c:\users\Marlo\AppData\Roaming\digipen
  2012-12-02 23:36 . 2012-12-02 23:36 ——– d—–w- c:\users\Marlo\AppData\Local\digipen
  2012-12-02 23:35 . 2012-12-02 23:35 ——– d—–w- c:\program files (x86)\Digipen
  2012-11-30 21:43 . 2012-11-30 21:43 438632 —-a-w- c:\windows\SysWow64\nvStreaming.exe
  2012-11-28 20:56 . 2012-12-02 18:35 ——– d—–w- c:\users\Marlo\AppData\Roaming\.minecraft
  2012-11-28 00:07 . 2012-11-28 00:06 916456 —-a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll
  2012-11-28 00:07 . 2012-11-28 00:06 289768 —-a-w- c:\windows\system32\javaws.exe
  2012-11-28 00:07 . 2012-11-28 00:06 1034216 —-a-w- c:\windows\system32\npDeployJava1.dll
  2012-11-28 00:06 . 2012-11-28 00:06 189416 —-a-w- c:\windows\system32\javaw.exe
  2012-11-28 00:06 . 2012-11-28 00:06 188904 —-a-w- c:\windows\system32\java.exe
  2012-11-28 00:06 . 2012-11-28 00:06 108008 —-a-w- c:\windows\system32\WindowsAccessBridge-64.dll
  2012-11-28 00:06 . 2012-11-28 00:06 ——– d—–w- c:\program files\Java
  2012-11-27 19:11 . 2012-11-27 19:11 ——– d—–w- C:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10
  2012-11-27 19:11 . 2012-11-27 19:11 ——– d—–w- C:\a2758aaf805c07f9245e95
  2012-11-27 19:10 . 2012-11-27 19:10 ——– d—–w- C:\3b02b42c37512709df93cd65
  2012-11-27 19:10 . 2012-11-27 19:10 ——– d—–w- C:\23fa4bd987c1932bb79ce32a
  2012-11-27 19:09 . 2012-11-27 19:09 ——– d—–w- C:\b9219784f07378efa049
  2012-11-27 19:05 . 2012-11-27 19:05 ——– d—–w- C:\6822f21bbaa8a4ff42
  2012-11-27 13:00 . 2012-11-27 13:00 ——– d—–w- c:\program files (x86)\Common Files\Skype
  2012-11-27 13:00 . 2012-11-27 13:00 ——– d—–r- c:\program files (x86)\Skype
  2012-11-26 16:54 . 2012-11-26 16:54 ——– d—–w- c:\users\Marlo\AppData\Roaming\Hive Cluster
  2012-11-26 16:15 . 2012-11-26 16:18 ——– d—–w- c:\users\Marlo\AppData\Roaming\Braid
  .
  .
  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2012-12-03 22:37 . 2012-08-29 19:19 466456 —-a-w- c:\windows\system32\wrap_oal.dll
  2012-12-03 22:37 . 2012-08-29 19:19 444952 ——w- c:\windows\SysWow64\wrap_oal.dll
  2012-12-03 22:37 . 2012-08-29 19:19 122904 —-a-w- c:\windows\system32\OpenAL32.dll
  2012-12-03 22:37 . 2012-08-29 19:19 109080 ——w- c:\windows\SysWow64\OpenAL32.dll
  2012-11-16 20:50 . 2012-11-16 20:50 821736 ——w- c:\windows\SysWow64\npDeployJava1.dll
  2012-11-16 20:50 . 2012-11-16 20:50 746984 ——w- c:\windows\SysWow64\deployJava1.dll
  2012-11-08 20:50 . 2012-08-29 19:44 30568 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtpx64.sys
  2012-10-22 12:02 . 2012-10-22 12:02 154464 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\avgidsdrivera.sys
  2012-10-15 18:01 . 2012-10-15 18:01 7261256 ——w- c:\windows\SysWow64\SpoonUninstall.exe
  2012-10-15 02:48 . 2012-10-15 02:48 63328 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\avgidsha.sys
  2012-10-05 02:32 . 2012-10-05 02:32 111456 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\avgmfx64.sys
  2012-10-04 16:45 . 2012-12-12 13:30 44032 —-a-w- c:\windows\apppatch\acwow64.dll
  2012-10-02 01:30 . 2012-10-02 01:30 185696 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\avgldx64.sys
  2012-09-25 22:39 . 2012-11-16 01:10 95744 —-a-w- c:\windows\system32\synceng.dll
  2012-09-25 21:55 . 2012-11-16 01:10 78336 —-a-w- c:\windows\SysWow64\synceng.dll
  .
  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond
  REGEDIT4
  .
  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "DAEMON Tools Lite"="c:\program files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" [2012-08-28 3671904]
  "Steam"="c:\program files (x86)\Steam\steam.exe" [2012-12-03 1354736]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "SoundMAXPnP"="c:\program files (x86)\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe" [2009-06-05 1310720]
  "TurboV"="c:\program files\ASUS\TurboV\TurboV.exe" [2009-10-20 5516800]
  "vProt"="c:\program files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe" [2012-11-08 997320]
  "ROC_roc_ssl_v12"="c:\program files (x86)\AVG Secure Search\ROC_roc_ssl_v12.exe" [2012-08-29 1020512]
  "AVG_UI"="c:\program files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe" [2012-11-06 3143800]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
  "Malwarebytes Anti-Malware"="c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" [2012-09-29 766536]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
  "ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)
  "ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)
  "EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)
  .
  R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;c:\program files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe [2012-11-06 5814392]
  R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]
  R2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2012-11-09 160944]
  R3 appliand;Applian Network Service;c:\windows\system32\DRIVERS\appliand.sys [2011-06-26 33888]
  R3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys [2012-04-25 52736]
  R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-08-30 1255736]
  R3 WSDScan;Ondersteuning voor WSD-scan via UMB;c:\windows\system32\DRIVERS\WSDScan.sys [2009-07-14 25088]
  S0 AVGIDSHA;AVGIDSHA;c:\windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys [2012-10-15 63328]
  S0 Avgloga;AVG Logging Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgloga.sys [2012-09-21 225120]
  S0 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield;c:\windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2012-10-05 111456]
  S0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2012-09-14 40800]
  S0 mv61xx;mv61xx;c:\windows\system32\DRIVERS\mv61xx.sys [2009-05-11 178728]
  S1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [2012-10-22 154464]
  S1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2012-10-02 185696]
  S1 Avgtdia;AVG TDI Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2012-09-21 200032]
  S1 avgtp;avgtp;c:\windows\system32\drivers\avgtpx64.sys [2012-11-08 30568]
  S1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [2012-09-20 283200]
  S2 AsSysCtrlService;ASUS System Control Service;c:\program files (x86)\ASUS\AsSysCtrlService\1.00.02\AsSysCtrlService.exe [2009-08-19 90112]
  S2 avgwd;AVG WatchDog;c:\program files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe [2012-10-22 196664]
  S2 MDES;DVM Meta Data Export Service;c:\asus.sys\CONFIG\DVMExportService.exe [2009-02-18 315392]
  S2 RichVideo64;Cyberlink RichVideo64 Service(CRVS);c:\program files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe [2012-04-24 390632]
  S2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;c:\program files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [2012-11-30 382824]
  S2 vToolbarUpdater13.2.0;vToolbarUpdater13.2.0;c:\program files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\13.2.0\ToolbarUpdater.exe [2012-11-08 711112]
  S3 appliandMP;appliandMP;c:\windows\system32\DRIVERS\appliand.sys [2011-06-26 33888]
  S3 yukonw7;NDIS6.2 Miniport Driver for Marvell Yukon Ethernet Controller;c:\windows\system32\DRIVERS\yk62x64.sys [2009-05-20 393728]
  .
  .
  Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
  .
  2012-12-09 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-500485560-426588622-2746000316-1000Core.job
  - c:\users\Marlo\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-08-29 20:12]
  .
  2012-12-23 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-500485560-426588622-2746000316-1000UA.job
  - c:\users\Marlo\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-08-29 20:12]
  .
  .
  ——— X64 Entries ———–
  .
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "EvtMgr6"="c:\program files\Logitech\SetPointP\SetPoint.exe" [2011-10-07 1744152]
  .
  ——- Bijkomende Scan ——-
  .
  uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm
  uStart Page = hxxp://www.google.nl/
  mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm
  uInternet Settings,ProxyOverride = *.local
  TCP: DhcpNameServer = 62.179.104.196 213.46.228.196
  .
  - - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -
  .
  WebBrowser-{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39} - (no file)
  .
  .
  "ImagePath"="\"c:\program files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe\"\00Z
  [\]^_Æ\00\00Æ\00\00\00\00HIJKLMNO\00\00\00\00\00\00\00\00\03\00\00\00|}~Æ\00\00Æ\00\00\00\00`\00\00\00\00\00\00\00\00‘’“"
  .
  .
  ——————— VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ———————
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]
  @Denied: (A 2) (Everyone)
  @="FlashBroker"
  "LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_4_402_265_ActiveX.exe,-101"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]
  "Enabled"=dword:00000001
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]
  @="c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_4_402_265_ActiveX.exe"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]
  @="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]
  @Denied: (A 2) (Everyone)
  @="IFlashBroker5"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]
  @="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]
  @="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"
  "Version"="1.0"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]
  @Denied: (A 2) (Everyone)
  @="FlashBroker"
  "LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_4_402_265_ActiveX.exe,-101"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]
  "Enabled"=dword:00000001
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]
  @="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_4_402_265_ActiveX.exe"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]
  @="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]
  @Denied: (A 2) (Everyone)
  @="Shockwave Flash Object"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]
  @="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_4_402_265.ocx"
  "ThreadingModel"="Apartment"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]
  @="0"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]
  @="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]
  @="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_4_402_265.ocx, 1"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]
  @="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]
  @="1.0"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]
  @="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]
  @Denied: (A 2) (Everyone)
  @="Macromedia Flash Factory Object"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]
  @="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_4_402_265.ocx"
  "ThreadingModel"="Apartment"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]
  @="FlashFactory.FlashFactory.1"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]
  @="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_4_402_265.ocx, 1"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]
  @="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]
  @="1.0"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]
  @="FlashFactory.FlashFactory"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]
  @Denied: (A 2) (Everyone)
  @="IFlashBroker5"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]
  @="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]
  @="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"
  "Version"="1.0"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]
  @Denied: (Full) (Everyone)
  .
  Voltooingstijd: 2012-12-23 16:04:19
  ComboFix-quarantined-files.txt 2012-12-23 15:04
  .
  Pre-Run: 34.503.794.688 bytes beschikbaar
  Post-Run: 34.392.846.336 bytes beschikbaar
  .
  - - End Of File - - 77E945C76AF766F936E070DD51CEAA2F
 • Open een nieuw kladblok (of anders: notepad) bestand, via "Start\Alle programma’s\Bureau-accessoires\[b:10265fb27b]Kladblok (of Notepad)[/b:10265fb27b]".

  Kopieer en plak de volgende (vetgedrukte, blauwe tekst) in het lege kladblokvenstervenster


  [b:10265fb27b]
 • Toen ik het txt bestand erin sleepte zij die na een paar seconden "er is een update beschikbaar voor combofix". Dat gedaan. Hierbij weer de log:

  ComboFix 12-12-23.01 - Marlo 23-12-2012 17:07:33.2.8 - x64
  Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7600.0.1252.31.1043.18.12279.10193 [GMT 1:00]
  Gestart vanuit: c:\users\Marlo\Desktop\ComboFix.exe
  gebruikte Opdracht switches :: c:\users\Marlo\Desktop\CFScript.txt
  AV: AVG Anti-Virus Free Edition 2013 *Disabled/Updated* {0E9420C4-06B3-7FA0-3AB1-6E49CB52ECD9}
  SP: AVG Anti-Virus Free Edition 2013 *Disabled/Updated* {B5F5C120-2089-702E-0001-553BB0D5A664}
  SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
  .
  .
  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-11-23 to 2012-12-23 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  2012-12-23 16:10 . 2012-12-23 16:10 ——– d—–w- c:\users\Default\AppData\Local\temp
  2012-12-23 13:18 . 2012-12-23 13:18 ——– d—–w- c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware
  2012-12-23 13:18 . 2012-09-29 18:54 25928 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-23 13:06 ——– d—–w- c:\windows\ERUNT
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-23 13:06 ——– d—–w- C:\JRT
  2012-12-20 22:58 . 2012-12-16 16:52 46080 —-a-w- c:\windows\system32\atmlib.dll
  2012-12-20 22:58 . 2012-12-16 14:40 367616 —-a-w- c:\windows\system32\atmfd.dll
  2012-12-20 22:58 . 2012-12-16 14:25 295424 —-a-w- c:\windows\SysWow64\atmfd.dll
  2012-12-20 22:58 . 2012-12-16 14:25 34304 —-a-w- c:\windows\SysWow64\atmlib.dll
  2012-12-16 19:06 . 2012-12-16 19:06 ——– d—–w- C:\NVIDIA
  2012-12-16 14:32 . 2012-12-16 14:32 ——– d—–w- c:\program files (x86)\Phyxion.net
  2012-12-15 18:19 . 2012-12-15 18:22 ——– d—–w- c:\users\Marlo\AppData\Local\Darksiders2
  2012-12-15 18:13 . 2012-12-15 18:13 ——– d—–w- c:\program files (x86)\THQ
  2012-12-12 17:43 . 2012-12-03 15:47 60776 —-a-w- c:\windows\system32\OpenCL.dll
  2012-12-12 17:43 . 2012-12-03 15:47 52584 —-a-w- c:\windows\SysWow64\OpenCL.dll
  2012-12-12 17:43 . 2012-07-03 15:25 31080 —-a-w- c:\windows\system32\nvhdap64.dll
  2012-12-12 17:43 . 2012-07-03 15:25 189288 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\nvhda64v.sys
  2012-12-11 20:13 . 2012-12-17 20:54 281688 —-a-w- c:\windows\SysWow64\PnkBstrB.xtr
  2012-12-11 20:13 . 2012-12-11 20:13 ——– d—–w- c:\users\Marlo\AppData\Local\PunkBuster
  2012-12-11 20:13 . 2012-12-11 20:13 ——– d—–w- c:\programdata\Orbit
  2012-12-11 20:12 . 2012-12-19 20:30 ——– d—–w- c:\users\Marlo\AppData\Local\Ubisoft Game Launcher
  2012-12-11 20:07 . 2012-12-17 20:53 281688 —-a-w- c:\windows\SysWow64\PnkBstrB.ex0
  2012-12-11 20:02 . 2012-12-19 20:31 ——– d—–w- c:\program files (x86)\Ubisoft
  2012-12-11 16:32 . 2012-12-11 16:32 ——– d—–w- c:\users\Marlo\AppData\Roaming\Malwarebytes
  2012-12-11 16:32 . 2012-12-11 16:32 ——– d—–w- c:\programdata\Malwarebytes
  2012-12-09 20:13 . 2012-12-09 20:13 ——– d—–w- c:\program files (x86)\FTL
  2012-12-05 19:33 . 2012-12-05 19:33 ——– d—–w- C:\My Works
  2012-12-05 16:00 . 2012-12-05 16:00 ——– d—–w- c:\program files (x86)\Cyberlink
  2012-12-05 16:00 . 2012-12-05 16:00 ——– d—–w- c:\program files\CyberLink
  2012-12-05 15:59 . 2012-12-05 15:59 ——– d—–w- c:\programdata\CLSK
  2012-12-05 14:39 . 2012-12-05 14:39 ——– d—–w- c:\program files\7-Zip
  2012-12-05 13:53 . 2012-12-05 16:04 ——– d—–w- c:\users\Public\CyberLink
  2012-12-05 13:51 . 2012-12-05 19:33 ——– d—–w- c:\users\Marlo\AppData\Roaming\CyberLink
  2012-12-05 13:51 . 2012-12-05 19:27 ——– d—–w- c:\programdata\CyberLink
  2012-12-05 13:50 . 2012-12-05 13:50 159744 —-a-w- c:\program files (x86)\Internet Explorer\Plugins\npqtplugin7.dll
  2012-12-05 13:50 . 2012-12-05 13:50 159744 —-a-w- c:\program files (x86)\Internet Explorer\Plugins\npqtplugin6.dll
  2012-12-05 13:50 . 2012-12-05 13:50 159744 —-a-w- c:\program files (x86)\Internet Explorer\Plugins\npqtplugin5.dll
  2012-12-05 13:50 . 2012-12-05 13:50 159744 —-a-w- c:\program files (x86)\Internet Explorer\Plugins\npqtplugin4.dll
  2012-12-05 13:50 . 2012-12-05 13:50 159744 —-a-w- c:\program files (x86)\Internet Explorer\Plugins\npqtplugin3.dll
  2012-12-05 13:50 . 2012-12-05 13:50 159744 —-a-w- c:\program files (x86)\Internet Explorer\Plugins\npqtplugin2.dll
  2012-12-05 13:50 . 2012-12-05 13:50 159744 —-a-w- c:\program files (x86)\Internet Explorer\Plugins\npqtplugin.dll
  2012-12-05 13:50 . 2012-12-05 13:50 ——– d—–w- c:\program files (x86)\QuickTime
  2012-12-03 22:37 . 2012-12-03 22:37 ——– d—–w- c:\program files (x86)\BRS
  2012-12-03 22:37 . 2012-09-19 17:06 19131904 ——w- c:\windows\SysWow64\rapture3d_oal.dll
  2012-12-03 22:37 . 2012-12-03 22:37 ——– d—–w- c:\program files (x86)\OpenAL
  2012-12-02 23:36 . 2012-12-02 23:36 ——– d—–w- c:\users\Marlo\AppData\Roaming\digipen
  2012-12-02 23:36 . 2012-12-02 23:36 ——– d—–w- c:\users\Marlo\AppData\Local\digipen
  2012-12-02 23:35 . 2012-12-02 23:35 ——– d—–w- c:\program files (x86)\Digipen
  2012-11-30 21:43 . 2012-11-30 21:43 438632 —-a-w- c:\windows\SysWow64\nvStreaming.exe
  2012-11-28 20:56 . 2012-12-02 18:35 ——– d—–w- c:\users\Marlo\AppData\Roaming\.minecraft
  2012-11-28 00:07 . 2012-11-28 00:06 916456 —-a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll
  2012-11-28 00:07 . 2012-11-28 00:06 289768 —-a-w- c:\windows\system32\javaws.exe
  2012-11-28 00:07 . 2012-11-28 00:06 1034216 —-a-w- c:\windows\system32\npDeployJava1.dll
  2012-11-28 00:06 . 2012-11-28 00:06 189416 —-a-w- c:\windows\system32\javaw.exe
  2012-11-28 00:06 . 2012-11-28 00:06 188904 —-a-w- c:\windows\system32\java.exe
  2012-11-28 00:06 . 2012-11-28 00:06 108008 —-a-w- c:\windows\system32\WindowsAccessBridge-64.dll
  2012-11-28 00:06 . 2012-11-28 00:06 ——– d—–w- c:\program files\Java
  2012-11-27 19:11 . 2012-11-27 19:11 ——– d—–w- C:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10
  2012-11-27 19:11 . 2012-11-27 19:11 ——– d—–w- C:\a2758aaf805c07f9245e95
  2012-11-27 19:10 . 2012-11-27 19:10 ——– d—–w- C:\3b02b42c37512709df93cd65
  2012-11-27 19:10 . 2012-11-27 19:10 ——– d—–w- C:\23fa4bd987c1932bb79ce32a
  2012-11-27 19:09 . 2012-11-27 19:09 ——– d—–w- C:\b9219784f07378efa049
  2012-11-27 19:05 . 2012-11-27 19:05 ——– d—–w- C:\6822f21bbaa8a4ff42
  2012-11-27 13:00 . 2012-11-27 13:00 ——– d—–w- c:\program files (x86)\Common Files\Skype
  2012-11-27 13:00 . 2012-11-27 13:00 ——– d—–r- c:\program files (x86)\Skype
  2012-11-26 16:54 . 2012-11-26 16:54 ——– d—–w- c:\users\Marlo\AppData\Roaming\Hive Cluster
  2012-11-26 16:15 . 2012-11-26 16:18 ——– d—–w- c:\users\Marlo\AppData\Roaming\Braid
  .
  .
  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2012-12-03 22:37 . 2012-08-29 19:19 466456 —-a-w- c:\windows\system32\wrap_oal.dll
  2012-12-03 22:37 . 2012-08-29 19:19 444952 ——w- c:\windows\SysWow64\wrap_oal.dll
  2012-12-03 22:37 . 2012-08-29 19:19 122904 —-a-w- c:\windows\system32\OpenAL32.dll
  2012-12-03 22:37 . 2012-08-29 19:19 109080 ——w- c:\windows\SysWow64\OpenAL32.dll
  2012-11-16 20:50 . 2012-11-16 20:50 821736 ——w- c:\windows\SysWow64\npDeployJava1.dll
  2012-11-16 20:50 . 2012-11-16 20:50 746984 ——w- c:\windows\SysWow64\deployJava1.dll
  2012-11-08 20:50 . 2012-08-29 19:44 30568 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtpx64.sys
  2012-10-22 12:02 . 2012-10-22 12:02 154464 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\avgidsdrivera.sys
  2012-10-15 18:01 . 2012-10-15 18:01 7261256 ——w- c:\windows\SysWow64\SpoonUninstall.exe
  2012-10-15 02:48 . 2012-10-15 02:48 63328 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\avgidsha.sys
  2012-10-05 02:32 . 2012-10-05 02:32 111456 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\avgmfx64.sys
  2012-10-04 16:45 . 2012-12-12 13:30 44032 —-a-w- c:\windows\apppatch\acwow64.dll
  2012-10-02 01:30 . 2012-10-02 01:30 185696 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\avgldx64.sys
  2012-09-25 22:39 . 2012-11-16 01:10 95744 —-a-w- c:\windows\system32\synceng.dll
  2012-09-25 21:55 . 2012-11-16 01:10 78336 —-a-w- c:\windows\SysWow64\synceng.dll
  .
  .
  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Look )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  —- Directory of C:\23fa4bd987c1932bb79ce32a —-
  .
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 83456 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.pl-pl.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 83456 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.pt-br.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 83456 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.pt-pt.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 82432 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.ro-ro.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 78848 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.ru-ru.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 81920 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.sk-sk.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 79872 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.sl-si.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 82944 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.sr-latn-cs.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 79872 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.sv-se.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 74752 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.th-th.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 77312 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.tr-tr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 79360 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.uk-ua.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 86528 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.vi-vn.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 35328 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.zh-cn.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 34816 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.zh-tw.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 4445184 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsi.dll
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 95744 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsiexec.exe
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 332800 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsihnd.dll
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 2560 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 77824 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.ar-sa.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 94208 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.bg-bg.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 94208 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.ca-es.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.cs-cz.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.da-dk.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 102400 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.de-de.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 102400 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.el-gr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 86016 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.en-us.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 98304 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.es-es.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 86016 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.et-ee.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 94208 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.eu-es.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 86016 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.fi-fi.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 102400 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.fr-fr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 73728 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.he-il.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.hr-hr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 94208 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.hu-hu.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 98304 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.it-it.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 61440 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.ja-jp.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 57344 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.ko-kr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.lt-lt.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.lv-lv.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 86016 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.nb-no.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 98304 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.nl-nl.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 94208 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.pl-pl.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 94208 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.pt-br.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 94208 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.pt-pt.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.ro-ro.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.ru-ru.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.sk-sk.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.sl-si.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 94208 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.sr-latn-cs.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.sv-se.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 86016 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.th-th.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 86016 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.tr-tr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.uk-ua.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 94208 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.vi-vn.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 45056 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.zh-cn.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 45056 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.zh-tw.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 18944 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\wow\wmsisip.dll
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 236032 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msiexec.exe
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 1084416 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msihnd.dll
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 2560 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 77312 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.nb-no.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 87552 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.nl-nl.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 62464 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msisip.dll
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 8109568 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msi.dll
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 86016 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.bg-bg.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 86016 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.ca-es.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 80896 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.cs-cz.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 79872 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.da-dk.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 93696 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.de-de.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 93696 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.el-gr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 75776 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.en-us.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 87552 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.es-es.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 75264 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.et-ee.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 84992 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.eu-es.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 77824 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.fi-fi.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 91136 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.fr-fr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 64512 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.he-il.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 81408 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.hr-hr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 82944 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.hu-hu.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90624 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.it-it.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 50688 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.ja-jp.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 48128 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.ko-kr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 78848 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.lt-lt.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 80384 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.lv-lv.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 67584 —-a-w- c:\23fa4bd987c1932bb79ce32a\sp2qfe\msimsg.dll.ar-sa.mui
  .
  —- Directory of C:\3b02b42c37512709df93cd65 —-
  .
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 83456 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.pl-pl.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 83456 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.pt-br.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 83456 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.pt-pt.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 82432 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.ro-ro.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 78848 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.ru-ru.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 81920 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.sk-sk.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 79872 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.sl-si.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 82944 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.sr-latn-cs.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 79872 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.sv-se.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 74752 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.th-th.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 77312 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.tr-tr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 79360 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.uk-ua.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 86528 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.vi-vn.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 35328 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.zh-cn.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 34816 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.zh-tw.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 4445184 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsi.dll
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 95744 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsiexec.exe
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 332800 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsihnd.dll
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 2560 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 77824 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.ar-sa.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 94208 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.bg-bg.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 94208 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.ca-es.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.cs-cz.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.da-dk.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 102400 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.de-de.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 102400 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.el-gr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 86016 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.en-us.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 98304 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.es-es.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 86016 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.et-ee.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 94208 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.eu-es.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 86016 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.fi-fi.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 102400 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.fr-fr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 73728 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.he-il.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.hr-hr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 94208 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.hu-hu.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 98304 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.it-it.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 61440 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.ja-jp.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 57344 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.ko-kr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.lt-lt.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.lv-lv.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 86016 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.nb-no.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 98304 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.nl-nl.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 94208 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.pl-pl.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 94208 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.pt-br.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 94208 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.pt-pt.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.ro-ro.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.ru-ru.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.sk-sk.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.sl-si.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 94208 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.sr-latn-cs.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.sv-se.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 86016 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.th-th.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 86016 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.tr-tr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.uk-ua.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 94208 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.vi-vn.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 45056 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.zh-cn.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 45056 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.zh-tw.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 18944 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\wow\wmsisip.dll
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 236032 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msiexec.exe
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 1084416 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msihnd.dll
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 2560 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 77312 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.nb-no.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 87552 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.nl-nl.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 62464 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msisip.dll
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 8109568 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msi.dll
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 86016 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.bg-bg.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 86016 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.ca-es.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 80896 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.cs-cz.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 79872 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.da-dk.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 93696 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.de-de.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 93696 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.el-gr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 75776 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.en-us.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 87552 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.es-es.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 75264 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.et-ee.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 84992 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.eu-es.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 77824 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.fi-fi.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 91136 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.fr-fr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 64512 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.he-il.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 81408 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.hr-hr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 82944 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.hu-hu.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90624 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.it-it.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 50688 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.ja-jp.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 48128 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.ko-kr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 78848 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.lt-lt.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 80384 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.lv-lv.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 67584 —-a-w- c:\3b02b42c37512709df93cd65\sp2qfe\msimsg.dll.ar-sa.mui
  .
  —- Directory of C:\6822f21bbaa8a4ff42 —-
  .
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 83456 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.pl-pl.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 83456 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.pt-br.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 83456 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.pt-pt.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 82432 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.ro-ro.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 78848 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.ru-ru.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 81920 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.sk-sk.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 79872 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.sl-si.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 82944 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.sr-latn-cs.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 79872 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.sv-se.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 74752 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.th-th.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 77312 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.tr-tr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 79360 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.uk-ua.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 86528 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.vi-vn.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 35328 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.zh-cn.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 34816 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.zh-tw.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 4445184 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsi.dll
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 95744 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsiexec.exe
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 332800 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsihnd.dll
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 2560 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 77824 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.ar-sa.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 94208 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.bg-bg.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 94208 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.ca-es.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.cs-cz.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.da-dk.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 102400 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.de-de.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 102400 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.el-gr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 86016 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.en-us.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 98304 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.es-es.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 86016 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.et-ee.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 94208 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.eu-es.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 86016 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.fi-fi.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 102400 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.fr-fr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 73728 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.he-il.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.hr-hr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 94208 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.hu-hu.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 98304 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.it-it.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 61440 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.ja-jp.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 57344 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.ko-kr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.lt-lt.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.lv-lv.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 86016 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.nb-no.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 98304 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.nl-nl.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 94208 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.pl-pl.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 94208 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.pt-br.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 94208 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.pt-pt.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.ro-ro.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.ru-ru.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.sk-sk.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.sl-si.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 94208 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.sr-latn-cs.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.sv-se.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 86016 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.th-th.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 86016 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.tr-tr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.uk-ua.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 94208 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.vi-vn.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 45056 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.zh-cn.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 45056 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.zh-tw.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 18944 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\wow\wmsisip.dll
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 236032 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msiexec.exe
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 1084416 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msihnd.dll
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 2560 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 77312 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.nb-no.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 87552 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.nl-nl.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 62464 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msisip.dll
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 8109568 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msi.dll
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 86016 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.bg-bg.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 86016 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.ca-es.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 80896 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.cs-cz.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 79872 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.da-dk.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 93696 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.de-de.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 93696 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.el-gr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 75776 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.en-us.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 87552 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.es-es.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 75264 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.et-ee.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 84992 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.eu-es.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 77824 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.fi-fi.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 91136 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.fr-fr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 64512 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.he-il.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 81408 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.hr-hr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 82944 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.hu-hu.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90624 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.it-it.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 50688 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.ja-jp.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 48128 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.ko-kr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 78848 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.lt-lt.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 80384 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.lv-lv.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 67584 —-a-w- c:\6822f21bbaa8a4ff42\sp2qfe\msimsg.dll.ar-sa.mui
  .
  —- Directory of C:\b9219784f07378efa049 —-
  .
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 83456 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.pl-pl.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 83456 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.pt-br.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 83456 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.pt-pt.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 82432 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.ro-ro.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 78848 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.ru-ru.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 81920 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.sk-sk.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 79872 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.sl-si.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 82944 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.sr-latn-cs.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 79872 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.sv-se.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 74752 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.th-th.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 77312 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.tr-tr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 79360 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.uk-ua.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 86528 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.vi-vn.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 35328 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.zh-cn.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 34816 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.zh-tw.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 4445184 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsi.dll
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 95744 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsiexec.exe
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 332800 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsihnd.dll
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 2560 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 77824 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.ar-sa.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 94208 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.bg-bg.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 94208 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.ca-es.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.cs-cz.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.da-dk.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 102400 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.de-de.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 102400 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.el-gr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 86016 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.en-us.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 98304 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.es-es.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 86016 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.et-ee.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 94208 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.eu-es.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 86016 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.fi-fi.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 102400 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.fr-fr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 73728 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.he-il.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.hr-hr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 94208 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.hu-hu.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 98304 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.it-it.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 61440 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.ja-jp.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 57344 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.ko-kr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.lt-lt.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.lv-lv.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 86016 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.nb-no.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 98304 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.nl-nl.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 94208 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.pl-pl.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 94208 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.pt-br.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 94208 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.pt-pt.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.ro-ro.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.ru-ru.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.sk-sk.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.sl-si.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 94208 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.sr-latn-cs.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.sv-se.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 86016 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.th-th.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 86016 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.tr-tr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90112 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.uk-ua.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 94208 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.vi-vn.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 45056 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.zh-cn.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 45056 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.zh-tw.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 18944 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\wow\wmsisip.dll
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 236032 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msiexec.exe
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 1084416 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msihnd.dll
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 2560 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 77312 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.nb-no.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 87552 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.nl-nl.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 62464 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msisip.dll
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 8109568 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msi.dll
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 86016 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.bg-bg.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 86016 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.ca-es.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 80896 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.cs-cz.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 79872 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.da-dk.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 93696 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.de-de.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 93696 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.el-gr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 75776 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.en-us.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 87552 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.es-es.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 75264 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.et-ee.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 84992 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.eu-es.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 77824 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.fi-fi.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 91136 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.fr-fr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 64512 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.he-il.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 81408 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.hr-hr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 82944 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.hu-hu.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 90624 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.it-it.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 50688 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.ja-jp.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 48128 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.ko-kr.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 78848 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.lt-lt.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 80384 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.lv-lv.mui
  2008-05-19 19:50 . 2008-05-19 19:50 67584 —-a-w- c:\b9219784f07378efa049\sp2qfe\msimsg.dll.ar-sa.mui
  .
  —- Directory of C:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10 —-
  .
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 5282816 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msi.dll
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 124928 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msiexec.exe
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 502784 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msihnd.dll
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 2560 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 67584 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.ar-sa.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 86016 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.bg-bg.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 86016 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.ca-es.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 80896 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.cs-cz.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 79872 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.da-dk.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 93696 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.de-de.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 93696 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.el-gr.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 75776 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.en-us.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 87552 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.es-es.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 75264 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.et-ee.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 84992 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.eu-es.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 77824 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.fi-fi.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 91136 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.fr-fr.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 64512 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.he-il.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 81408 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.hr-hr.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 82944 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.hu-hu.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 90624 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.it-it.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 50688 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.ja-jp.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 48128 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.ko-kr.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 78848 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.lt-lt.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 80384 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.lv-lv.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 77312 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.nb-no.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 87552 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.nl-nl.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 83456 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.pl-pl.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 83456 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.pt-br.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 83456 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.pt-pt.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 82432 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.ro-ro.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 78848 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.ru-ru.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 81920 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.sk-sk.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 79872 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.sl-si.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 82944 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.sr-latn-cs.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 79872 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.sv-se.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 74752 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.th-th.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 77312 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.tr-tr.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 79360 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.uk-ua.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 86528 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.vi-vn.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 35328 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.zh-cn.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 34816 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msimsg.dll.zh-tw.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 24064 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\msisip.dll
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 4445184 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsi.dll
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 95744 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsiexec.exe
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 332800 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsihnd.dll
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 2560 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 77824 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.ar-sa.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 94208 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.bg-bg.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 94208 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.ca-es.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 90112 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.cs-cz.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 90112 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.da-dk.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 102400 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.de-de.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 102400 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.el-gr.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 86016 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.en-us.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 98304 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.es-es.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 86016 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.et-ee.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 94208 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.eu-es.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 86016 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.fi-fi.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 102400 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.fr-fr.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 73728 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.he-il.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 90112 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.hr-hr.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 94208 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.hu-hu.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 98304 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.it-it.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 61440 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.ja-jp.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 57344 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.ko-kr.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 90112 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.lt-lt.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 90112 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.lv-lv.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 86016 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.nb-no.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 98304 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.nl-nl.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 94208 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.pl-pl.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 94208 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.pt-br.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 94208 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.pt-pt.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 90112 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.ro-ro.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 90112 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.ru-ru.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 90112 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.sk-sk.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 90112 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.sl-si.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 94208 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.sr-latn-cs.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 90112 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.sv-se.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 86016 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.th-th.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 86016 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.tr-tr.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 90112 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.uk-ua.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 94208 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.vi-vn.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 45056 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.zh-cn.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 45056 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsimsg.dll.zh-tw.mui
  2008-05-21 22:45 . 2008-05-21 22:45 18944 —-a-w- c:\c5a64c1e933e638124b1e77b4c10\sp2qfe\wow\wmsisip.dll
  .
  —- Directory of C:\JRT —-
  .
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-23 13:10 0 —-a-w- c:\jrt\temp\null.txt
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-14 20:36 43520 —-a-w- c:\jrt\nircmd.exe
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-07 16:27 17920 —-a-w- c:\jrt\cut.exe
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-07 16:27 157696 —-a-w- c:\jrt\erunt\ERUNT.EXE
  2012-12-23 13:06 . 2005-02-27 09:40 45056 —-a-w- c:\jrt\choice.exe
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-07 16:27 2815 —-a-w- c:\jrt\erunt\ERDNTDOS.LOC
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-07 16:27 3275 —-a-w- c:\jrt\erunt\ERDNTWIN.LOC
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-07 16:27 4090 —-a-w- c:\jrt\erunt\ERUNT.LOC
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-14 04:08 1445 —-a-w- c:\jrt\services.dat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-07 16:27 163328 —-a-w- c:\jrt\erunt\ERDNT.E_E
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-07 16:27 525 —-a-w- c:\jrt\regkey_x64.dat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-07 16:27 326 —-a-w- c:\jrt\regkey_x86.dat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-15 23:17 55 —-a-w- c:\jrt\REGsetup.dat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-07 16:27 345 —-a-w- c:\jrt\regvalue_x64.dat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-07 16:27 345 —-a-w- c:\jrt\regvalue_x86.dat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-22 01:16 511 —-a-w- c:\jrt\FFXPI.dat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-16 23:59 678 —-a-w- c:\jrt\FWCLSID.dat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-16 21:07 272 —-a-w- c:\jrt\modules.dat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-14 04:09 157 —-a-w- c:\jrt\moduleservices.dat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-07 16:27 75 —-a-w- c:\jrt\FFplugins.dat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-17 00:18 3214 —-a-w- c:\jrt\FFprefs.dat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-07 16:27 177 —-a-w- c:\jrt\FFregkey_x64.dat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-07 16:27 109 —-a-w- c:\jrt\FFregkey_x86.dat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-16 21:17 1101 —-a-w- c:\jrt\FFXML.dat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-13 01:18 102 —-a-w- c:\jrt\badAPPINIT.dat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-22 03:38 37234 —-a-w- c:\jrt\CLSID.dat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-07 16:27 119 —-a-w- c:\jrt\FFbrowsermngr.dat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-20 19:56 5967 —-a-w- c:\jrt\FFextensions.dat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-07 16:27 625 —-a-w- c:\jrt\askregkey_x64.dat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-07 16:27 370 —-a-w- c:\jrt\askregkey_x86.dat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-07 16:27 347 —-a-w- c:\jrt\askregvalue_x64.dat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-07 16:27 345 —-a-w- c:\jrt\askregvalue_x86.dat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-08 10:56 22 —-a-w- c:\jrt\askservices.dat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-22 00:10 2438 —-a-w- c:\jrt\askCLSID.dat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-16 21:22 1384 —-a-w- c:\jrt\REGhklm_software_wow6432node.cfg
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-07 16:27 207 —-a-w- c:\jrt\runvalues_x64.cfg
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-07 16:27 129 —-a-w- c:\jrt\runvalues_x86.cfg
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-15 21:34 1870 —-a-w- c:\jrt\REGhkcu_software_microsoft.cfg
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-17 00:01 28391 —-a-w- c:\jrt\REGhklm_software_classes.cfg
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-15 21:39 1582 —-a-w- c:\jrt\REGhklm_software_microsoft.cfg
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-16 21:19 2310 —-a-w- c:\jrt\CHR_extensions.cfg
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-13 20:01 89 —-a-w- c:\jrt\FFwhtlist.cfg
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-15 21:19 4819 —-a-w- c:\jrt\REGhcr.cfg
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-15 21:41 1002 —-a-w- c:\jrt\REGhkcu_and_hklm_software.cfg
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-15 22:26 646 —-a-w- c:\jrt\REGhkcu_software_appdatalow.cfg
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-07 16:27 174 —-a-w- c:\jrt\CHRregkey_x64.cfg
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-07 16:27 107 —-a-w- c:\jrt\CHRregkey_x86.cfg
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-09 05:35 94 —-a-w- c:\jrt\badFOLDERScom.cfg
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-22 00:33 531 —-a-w- c:\jrt\badFOLDERSstart.cfg
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-14 03:56 2838 —-a-w- c:\jrt\badvalues.cfg
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-07 16:27 128 —-a-w- c:\jrt\browsermngr_keys.cfg
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-08 11:32 94 —-a-w- c:\jrt\browsermngr_values.cfg
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-22 01:32 10980 —-a-w- c:\jrt\badFOLDERS.cfg
  2012-12-23 13:06 . 2005-03-06 13:10 2384 —-a-w- c:\jrt\choice.txt
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-07 22:52 107 —-a-w- c:\jrt\sednewline.txt
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-07 16:27 31952 —-a-w- c:\jrt\erunt\README.TXT
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-19 21:46 9678 —-a-w- c:\jrt\modules.bat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-15 22:05 5111 —-a-w- c:\jrt\runvalues.bat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-08 10:49 1023 —-a-w- c:\jrt\TDL4.bat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-15 18:52 24911 —-a-w- c:\jrt\iexplore.bat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-22 03:39 11406 —-a-w- c:\jrt\JRT.bat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-08 10:50 12262 —-a-w- c:\jrt\medfos.bat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-22 01:36 68061 —-a-w- c:\jrt\misc.bat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-07 16:27 1342 —-a-w- c:\jrt\firefoxdefaults.bat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-08 10:50 1256 —-a-w- c:\jrt\FWPolicy.bat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-22 03:39 13598 —-a-w- c:\jrt\get.bat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-08 10:22 732 —-a-w- c:\jrt\ev_clear.bat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-15 18:53 205314 —-a-w- c:\jrt\firefox.bat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-08 10:49 13618 —-a-w- c:\jrt\chrome.bat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-08 10:50 3777 —-a-w- c:\jrt\clsid_keys.bat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-08 10:50 5425 —-a-w- c:\jrt\clsid_values.bat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-14 07:36 36087 —-a-w- c:\jrt\ask.bat
  2012-12-23 13:06 . 2012-12-07 16:27 565 —-a-w- c:\jrt\erunt\ERUNT.EXE.manifest
  .
  —- Directory of c:\program files (x86)\BRS —-
  .
  2012-12-03 22:38 . 2012-12-03 22:38 228 —-a-w- c:\program files (x86)\BRS\ufl\9VMMT3G97800.cache\D813322EB7EC08AEA25A18BAA24A1FED.pft
  2012-12-03 22:37 . 2012-09-19 17:00 2672715 —-a-w- c:\program files (x86)\BRS\ufl\formatlibrary.pfl
  2012-12-03 22:37 . 2012-09-19 17:06 1885696 —-a-w- c:\program files (x86)\BRS\UserLayout.exe
  2012-12-03 22:37 . 2012-09-19 16:39 19582 —-a-w- c:\program files (x86)\BRS\changes_rapture3d.txt
  2012-12-03 22:37 . 2012-09-19 16:59 2550 —-a-w- c:\program files (x86)\BRS\wxWidgets\wxwidgets_licence.txt
  2012-12-03 22:37 . 2012-09-19 16:59 7639 —-a-w- c:\program files (x86)\BRS\wxWidgets\lgpl-3.0.txt
  2012-12-03 22:37 . 2010-10-02 14:50 1697 —-a-w- c:\program files (x86)\BRS\rapture3d_game_eula.txt
  2012-12-03 22:37 . 2012-07-01 17:45 270280 —-a-w- c:\program files (x86)\BRS\rapture3dgame.chm
  2012-12-03 22:37 . 2012-12-03 22:37 840478 —-a-w- c:\program files (x86)\BRS\unins000.exe
  2012-12-03 22:37 . 2012-12-03 22:37 2216 —-a-w- c:\program files (x86)\BRS\unins000.dat
  .
  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond
  REGEDIT4
  .
  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "DAEMON Tools Lite"="c:\program files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" [2012-08-28 3671904]
  "Steam"="c:\program files (x86)\Steam\steam.exe" [2012-12-03 1354736]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "SoundMAXPnP"="c:\program files (x86)\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe" [2009-06-05 1310720]
  "TurboV"="c:\program files\ASUS\TurboV\TurboV.exe" [2009-10-20 5516800]
  "vProt"="c:\program files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe" [2012-11-08 997320]
  "ROC_roc_ssl_v12"="c:\program files (x86)\AVG Secure Search\ROC_roc_ssl_v12.exe" [2012-08-29 1020512]
  "AVG_UI"="c:\program files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe" [2012-11-06 3143800]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
  "ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)
  "ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)
  "EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)
  .
  R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;c:\program files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe [2012-11-06 5814392]
  R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]
  R2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2012-11-09 160944]
  R3 appliand;Applian Network Service;c:\windows\system32\DRIVERS\appliand.sys [2011-06-26 33888]
  R3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys [2012-04-25 52736]
  R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-08-30 1255736]
  R3 WSDScan;Ondersteuning voor WSD-scan via UMB;c:\windows\system32\DRIVERS\WSDScan.sys [2009-07-14 25088]
  S0 AVGIDSHA;AVGIDSHA;c:\windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys [2012-10-15 63328]
  S0 Avgloga;AVG Logging Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgloga.sys [2012-09-21 225120]
  S0 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield;c:\windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2012-10-05 111456]
  S0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2012-09-14 40800]
  S0 mv61xx;mv61xx;c:\windows\system32\DRIVERS\mv61xx.sys [2009-05-11 178728]
  S1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [2012-10-22 154464]
  S1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2012-10-02 185696]
  S1 Avgtdia;AVG TDI Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2012-09-21 200032]
  S1 avgtp;avgtp;c:\windows\system32\drivers\avgtpx64.sys [2012-11-08 30568]
  S1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [2012-09-20 283200]
  S2 AsSysCtrlService;ASUS System Control Service;c:\program files (x86)\ASUS\AsSysCtrlService\1.00.02\AsSysCtrlService.exe [2009-08-19 90112]
  S2 avgwd;AVG WatchDog;c:\program files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe [2012-10-22 196664]
  S2 MDES;DVM Meta Data Export Service;c:\asus.sys\CONFIG\DVMExportService.exe [2009-02-18 315392]
  S2 RichVideo64;Cyberlink RichVideo64 Service(CRVS);c:\program files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe [2012-04-24 390632]
  S2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;c:\program files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [2012-11-30 382824]
  S2 vToolbarUpdater13.2.0;vToolbarUpdater13.2.0;c:\program files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\13.2.0\Toolb
 • Vertel nu eerst hoe het gaat met jouw Windows.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.