Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

spyware?

Anoniem
iemand85
19 antwoorden
 • hallo,
  volgens mij heb ik last van spyware, Als het iets anders is kan natuurlijk ook, ik heb er niet veel verstand van:

  *Internet werd ontzettend traag
  * een tijdje geleden had ik via posts op dit forum begrepen dat het voor als je in een studentenhuis woont ivm veiligheid beter is de optie 'printer delen' uit te vinken. nu internet zo traag was ging ik daar kijken, en 'met wachtwoord delen' stond aan. ik kon me niet herinneren dat ik dat aan had gezet, dus nu direct uit gezet. waarschijnlijk had ik internet aan laten staan, s'avonds bleken opeens een heel aantal optie's in het zelfde lijstje aangezet.

  Klopt het dat dit komt door spyware?
  wat moet ik er aan doen?
  hieronder een scan met hijjack this, MBAM vond niks, die had ik wel geupdate
  LE
 • bij deze het log, hij jack this van een jaar oud:
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 11:25:07, on 23-4-2013
  Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
  MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16476)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
  C:\Program Files\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ecosia.org/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
  O2 - BHO: Wajam IE BHO - {A7A6995D-6EE1-4FD1-A258-49395D5BF99C} - C:\Program Files\Wajam\IE\priam_bho.dll
  O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
  O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki… - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_6CE5017F567343CA.dll/cmsidewiki.html
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
  O15 - Trusted Zone: http://www.hotmail.com
  O15 - Trusted Zone: www.live.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.youtube.com
  O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll
  O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
  O23 - Service: Veoh Giraffic Video Accelerator (Giraffic) - Unknown owner - C:\Program Files\Giraffic\Veoh_GirafficWatchdog.exe
  O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe
  O23 - Service: Skype C2C Service - Skype Technologies S.A. - C:\ProgramData\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe
  O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe
  O23 - Service: WajamUpdater - Wajam - C:\Program Files\Wajam\Updater\WajamUpdater.exe


  End of file - 5322 bytes
 • Graag de drie logs in één keer posten.

 • dank je wel! volgens mij heb je vaker mijn ict problemen opgelost,

  bij deze de blog's
  # AdwCleaner v2.202 - Verslag gemaakt op 25/04/2013 om 17:23:06
  # Geactualiseerd op 23/04/2013 door Xplode
  # Besturingssysteem : Windows Vista (TM) Home Premium Service Pack 2 (32 bits)
  # Gebruiker : Gebruiker - PC_VAN_GEBRUIKE
  # Opstarten Modus : Normale modus
  # Gelanceerd vanaf : C:\Users\Gebruiker\Desktop\adwcleaner.exe
  # Optie [Verwijderen]


  ***** [Diensten] *****

  Gestopt & Verwijdert : WajamUpdater

  ***** [Files / Mappen] *****

  File Verwijdert : C:\END
  Map Verwijdert : C:\Program Files\Wajam
  Map Verwijdert : C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\eghepdicbhhbhegihkllkmgjggcjpkma
  Map Verwijdert : C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jpmbfleldcgkldadpdinhjjopdfpjfjp
  Map Verwijdert : C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Wajam
  Map Verwijdert : C:\Users\Gebruiker\AppData\LocalLow\Conduit
  Map Verwijdert : C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Wajam
  Verwijdert bij het opstarten : C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\eghepdicbhhbhegihkllkmgjggcjpkma

  ***** [Register] *****

  Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Conduit
  Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AppDataLow\Software\SmartBar
  Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Conduit
  Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Google\Chrome\Extensions\eghepdicbhhbhegihkllkmgjggcjpkma
  Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\Wajam
  Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{A7A6995D-6EE1-4FD1-A258-49395D5BF99C}
  Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{A7A6995D-6EE1-4FD1-A258-49395D5BF99C}
  Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Wajam
  Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{1FAEE6D5-34F4-42AA-8025-3FD8F3EC4634}
  Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D616A4A2-7B38-4DBC-9093-6FE7A4A21B17}
  Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\priam_bho.DLL
  Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{431532BD-0AE1-4ABC-BE8C-919F3D1332E2}
  Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{5D64294B-1341-4FE7-B6D8-7C36828D4DD5}
  Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A7A6995D-6EE1-4FD1-A258-49395D5BF99C}
  Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{431532BD-0AE1-4ABC-BE8C-919F3D1332E2}
  Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{095BFD3C-4602-4FE1-96F1-AEFAFBFD067D}
  Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\wajam.WajamBHO
  Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\wajam.WajamBHO.1
  Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\wajam.WajamDownloader
  Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\wajam.WajamDownloader.1
  Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\eghepdicbhhbhegihkllkmgjggcjpkma
  Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\jifflliplgeajjdhmkcfnngfpgbjonjg
  Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\jpmbfleldcgkldadpdinhjjopdfpjfjp
  Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{A7A6995D-6EE1-4FD1-A258-49395D5BF99C}
  Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\063A857434EDED11A893800002C0A966
  Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Wajam
  Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Wajam
  Sleutel Verwijdert : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\WajamUpdater

  ***** [Browsers] *****

  -\\ Internet Explorer v9.0.8112.16476

  [OK] Het register bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

  -\\ Google Chrome v26.0.1410.64

  File : C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

  Verwijdert [l.47] : icon_url = "hxxp://search.conduit.com/fav.ico",
  Verwijdert [l.50] : keyword = "search.conduit.com",
  Verwijdert [l.54] : search_url = "hxxp://search.conduit.com/Results.aspx?q={searchTerms}&SearchSource=49&cui=UN36[…]
  Verwijdert [l.55] : suggest_url = "hxxp://suggest.search.conduit.com/Suggest.ashx?q=[{searchTerms}]"
  Verwijdert [l.2293] : homepage = "hxxp://search.conduit.com/?ctid=CT3201317&SearchSource=48&CUI=UN36011189492682731&UM[…]

  *************************

  AdwCleaner[R1].txt - [6549 octets] - [04/08/2012 11:11:28]
  AdwCleaner[R2].txt - [944 octets] - [05/08/2012 00:29:40]
  AdwCleaner[R3].txt - [1773 octets] - [22/11/2012 09:13:43]
  AdwCleaner[R4].txt - [1833 octets] - [22/11/2012 09:14:07]
  AdwCleaner[S1].txt - [6765 octets] - [04/08/2012 11:13:02]
  AdwCleaner[S2].txt - [1004 octets] - [05/08/2012 00:31:38]
  AdwCleaner[S3].txt - [1750 octets] - [22/11/2012 09:17:29]
  AdwCleaner[S4].txt - [4711 octets] - [25/04/2013 17:23:06]

  ########## EOF - C:\AdwCleaner[S4].txt - [4771 octets] ##########

  RogueKiller V8.5.4 [Mar 18 2013] by Tigzy
  mail : tigzyRK<at>gmail<dot>com
  Feedback : http://www.geekstogo.com/forum/files/file/413-roguekiller/
  Website : http://tigzy.geekstogo.com/roguekiller.php
  Blog : http://tigzyrk.blogspot.com/

  besturingssysteem : Windows Vista (6.0.6002 Service Pack 2) 32 bits version
  Gestart vanuit : Normale modus
  Gebruiker : Gebruiker [Administrator rechten]
  Modus : Scan – Datum : 04/25/2013 17:40:00
  | ARK || FAK || MBR |

  ¤¤¤ Kwaadaardige processen : 0 ¤¤¤

  ¤¤¤ Register verwijzingen : 6 ¤¤¤
  [HJPOL] HKCU\[…]\System : DisableTaskMgr (0) -> gevonden
  [HJPOL] HKCU\[…]\System : DisableRegistryTools (0) -> gevonden
  [HJ DESK] HKCU\[…]\ClassicStartMenu : {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} (1) -> gevonden
  [HJ DESK] HKCU\[…]\NewStartPanel : {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} (1) -> gevonden
  [HJ DESK] HKLM\[…]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> gevonden
  [HJ DESK] HKLM\[…]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> gevonden

  ¤¤¤ Speciale Files / Folders: ¤¤¤

  ¤¤¤ Driver : [Geladen] ¤¤¤

  ¤¤¤ HOSTS Bestand: ¤¤¤
  –> C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts

  127.0.0.1 localhost


  ¤¤¤ MBR Controle: ¤¤¤

  +++++ PhysicalDrive0: Hitachi HTS721010G9SA00 ATA Device +++++
  — User —
  [MBR] 4c5ad099b8b10c0d102856350a81599f
  [BSP] 99e921080f6c02e2dc20e00d35de89f2 : Windows Vista MBR Code
  Partition table:
  0 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 63 | Size: 95393 Mo
  User = LL1 … OK!
  User = LL2 … OK!

  +++++ PhysicalDrive1: USB DISK 2.0 USB Device +++++
  — User —
  [MBR] 164d47e4b100ae160437ea076f6fd48d
  [BSP] 33a07a59d299ab4ea9f4ab0156f9d86f : Windows XP MBR Code
  Partition table:
  0 - [XXXXXX] FAT32-LBA (0x0c) [VISIBLE] Offset (sectors): 8064 | Size: 3696 Mo
  User = LL1 … OK!
  Error reading LL2 MBR!

  Gereed : << RKreport[1]_S_04252013_02d1740.txt >>
  RKreport[1]_S_04252013_02d1740.txt  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Junkware Removal Tool (JRT) by Thisisu
  Version: 4.8.9 (04.22.2013:1)
  OS: Windows Vista (TM) Home Premium x86
  Ran by Gebruiker on do 25-04-2013 at 17:29:03,27
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ~~~ Services  ~~~ Registry Values  ~~~ Registry Keys  ~~~ Files  ~~~ Folders  ~~~ Chrome

  Successfully deleted: [Folder] C:\Users\Gebruiker\appdata\local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jpmbfleldcgkldadpdinhjjopdfpjfjp  ~~~ Event Viewer Logs were cleared

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Scan was completed on do 25-04-2013 at 17:30:55,16
  End of JRT log
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  dat waren ze
 • Zelf gebruik ik hiervoor Spyware Terminator 2012. Werkt prima.
 • Download [b:30d5d55aeb]TDSSKStarter[/b:30d5d55aeb] naar het bureaublad.

  [b:30d5d55aeb]"[i:30d5d55aeb]TDSSKStarter.exe[/i:30d5d55aeb]" gebruiken[/b:30d5d55aeb]:
  [list:30d5d55aeb][*:30d5d55aeb] [b:30d5d55aeb]
 • bij deze het nieuwe log
  13:24:34.0526 3156 TDSS rootkit removing tool 2.8.16.0 Feb 11 2013 18:50:42
  13:24:34.0526 3156 ============================================================
  13:24:34.0526 3156 Current date / time: 2013/04/26 13:24:34.0526
  13:24:34.0526 3156 SystemInfo:
  13:24:34.0526 3156
  13:24:34.0526 3156 OS Version: 6.0.6002 ServicePack: 2.0
  13:24:34.0526 3156 Product type: Workstation
  13:24:34.0526 3156 ComputerName: PC_VAN_GEBRUIKE
  13:24:34.0526 3156 UserName: Gebruiker
  13:24:34.0526 3156 Windows directory: C:\Windows
  13:24:34.0526 3156 System windows directory: C:\Windows
  13:24:34.0526 3156 Processor architecture: Intel x86
  13:24:34.0526 3156 Number of processors: 2
  13:24:34.0526 3156 Page size: 0x1000
  13:24:34.0526 3156 Boot type: Normal boot
  13:24:34.0526 3156 ============================================================
  13:24:36.0352 3156 Drive \Device\Harddisk0\DR0 - Size: 0x174A446000 (93.16 Gb), SectorSize: 0x200, Cylinders: 0x2F81, SectorsPerTrack: 0x3F, TracksPerCylinder: 0xFF, Type 'K0', Flags 0x00000050
  13:24:36.0352 3156 ============================================================
  13:24:36.0352 3156 \Device\Harddisk0\DR0:
  13:24:36.0352 3156 MBR partitions:
  13:24:36.0352 3156 \Device\Harddisk0\DR0\Partition1: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x3F, BlocksNum 0xBA50E02
  13:24:36.0352 3156 ============================================================
  13:24:36.0383 3156 C: <-> \Device\Harddisk0\DR0\Partition1
  13:24:36.0383 3156 ============================================================
  13:24:36.0383 3156 Initialize success
  13:24:36.0383 3156 ============================================================
  13:24:36.0476 3768 ============================================================
  13:24:36.0476 3768 Scan started
  13:24:36.0476 3768 Mode: Auto (DCExact ); SigCheck; TDLFS; Silent;
  13:24:36.0476 3768 ============================================================
  13:24:39.0284 3768 ================ Scan system memory ========================
  13:24:39.0284 3768 ================ Scan services =============================
  13:24:39.0581 3768 [ 82B296AE1892FE3DBEE00C9CF92F8AC7 ] ACPI C:\Windows\system32\drivers\acpi.sys
  13:24:39.0924 3768 [ 11A52CF7B265631DEEB24C6149309EFF ] AdobeARMservice C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
  13:24:40.0064 3768 [ 2EDC5BBAC6C651ECE337BDE8ED97C9FB ] adp94xx C:\Windows\system32\drivers\adp94xx.sys
  13:24:40.0096 3768 [ B84088CA3CDCA97DA44A984C6CE1CCAD ] adpahci C:\Windows\system32\drivers\adpahci.sys
  13:24:40.0142 3768 [ 7880C67BCCC27C86FD05AA2AFB5EA469 ] adpu160m C:\Windows\system32\drivers\adpu160m.sys
  13:24:40.0205 3768 [ 9AE713F8E30EFC2ABCCD84904333DF4D ] adpu320 C:\Windows\system32\drivers\adpu320.sys
  13:24:40.0267 3768 [ 9D1FDA9E086BA64E3C93C9DE32461BCF ] AeLookupSvc C:\Windows\System32\aelupsvc.dll
  13:24:40.0345 3768 [ 3911B972B55FEA0478476B2E777B29FA ] AFD C:\Windows\system32\drivers\afd.sys
  13:24:40.0408 3768 [ EF23439CDD587F64C2C1B8825CEAD7D8 ] agp440 C:\Windows\system32\drivers\agp440.sys
  13:24:40.0470 3768 [ AE1FDF7BF7BB6C6A70F67699D880592A ] aic78xx C:\Windows\system32\drivers\djsvs.sys
  13:24:40.0564 3768 [ A1545B731579895D8CC44FC0481C1192 ] ALG C:\Windows\System32\alg.exe
  13:24:41.0032 3768 [ 90395B64600EBB4552E26E178C94B2E4 ] aliide C:\Windows\system32\drivers\aliide.sys
  13:24:41.0078 3768 [ 2B13E304C9DFDFA5EB582F6A149FA2C7 ] amdagp C:\Windows\system32\drivers\amdagp.sys
  13:24:41.0110 3768 [ 0577DF1D323FE75A739C787893D300EA ] amdide C:\Windows\system32\drivers\amdide.sys
  13:24:41.0141 3768 [ DC487885BCEF9F28EECE6FAC0E5DDFC5 ] AmdK7 C:\Windows\system32\drivers\amdk7.sys
  13:24:41.0234 3768 [ 0CA0071DA4315B00FC1328CA86B425DA ] AmdK8 C:\Windows\system32\drivers\amdk8.sys
  13:24:41.0328 3768 [ C6D704C7F0434DC791AAC37CAC4B6E14 ] Appinfo C:\Windows\System32\appinfo.dll
  13:24:41.0422 3768 [ 7EF47644B74EBE721CC32211D3C35E76 ] Apple Mobile Device C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  13:24:41.0484 3768 [ 5F673180268BB1FDB69C99B6619FE379 ] arc C:\Windows\system32\drivers\arc.sys
  13:24:41.0546 3768 [ 957F7540B5E7F602E44648C7DE5A1C05 ] arcsas C:\Windows\system32\drivers\arcsas.sys
  13:24:41.0640 3768 [ DE6ED95AEF259979B2830450072A627B ] aswFsBlk C:\Windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys
  13:24:41.0702 3768 [ 62F9DCEC95F91B8E0203E85D344A7E65 ] aswMonFlt C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys
  13:24:41.0734 3768 [ 7C9F0A2AB17D52261A9252A2EB320884 ] aswRdr C:\Windows\system32\drivers\aswRdr.sys
  13:24:41.0858 3768 [ B32E9AD44A1DBB3E8095E80F8DF32B03 ] aswSnx C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys
  13:24:41.0983 3768 [ 67B558895695545FB0568B7541F3BCA7 ] aswSP C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys
  13:24:42.0046 3768 [ E3E73B2B73A4DFADFDDF557192C4B08A ] aswTdi C:\Windows\system32\drivers\aswTdi.sys
  13:24:42.0124 3768 [ 53B202ABEE6455406254444303E87BE1 ] AsyncMac C:\Windows\system32\DRIVERS\asyncmac.sys
  13:24:42.0202 3768 [ 1F05B78AB91C9075565A9D8A4B880BC4 ] atapi C:\Windows\system32\drivers\atapi.sys
  13:24:42.0264 3768 [ 68E2A1A0407A66CF50DA0300852424AB ] AudioEndpointBuilder C:\Windows\System32\Audiosrv.dll
  13:24:42.0342 3768 [ 68E2A1A0407A66CF50DA0300852424AB ] Audiosrv C:\Windows\System32\Audiosrv.dll
  13:24:42.0545 3768 [ 8FA553E9AE69808D99C164733A0F9590 ] avast\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
  13:24:42.0623 3768 [ 502F1C30BD50B32D00CE4DCAECC3D3C7 ] b57nd60x C:\Windows\system32\DRIVERS\b57nd60x.sys
  13:24:42.0748 3768 [ 67E506B75BD5326A3EC7B70BD014DFB6 ] Beep C:\Windows\system32\drivers\Beep.sys
  13:24:43.0013 3768 [ C789AF0F724FDA5852FB9A7D3A432381 ] BFE C:\Windows\System32\bfe.dll
  13:24:43.0122 3768 [ 93952506C6D67330367F7E7934B6A02F ] BITS C:\Windows\system32\qmgr.dll
  13:24:43.0278 3768 [ 35F376253F687BDE63976CCB3F2108CA ] bowser C:\Windows\system32\DRIVERS\bowser.sys
  13:24:43.0387 3768 [ 9F9ACC7F7CCDE8A15C282D3F88B43309 ] BrFiltLo C:\Windows\system32\drivers\brfiltlo.sys
  13:24:43.0434 3768 [ 56801AD62213A41F6497F96DEE83755A ] BrFiltUp C:\Windows\system32\drivers\brfiltup.sys
  13:24:43.0543 3768 [ A3629A0C4226F9E9C72FAAEEBC3AD33C ] Browser C:\Windows\System32\browser.dll
  13:24:43.0621 3768 [ B304E75CFF293029EDDF094246747113 ] Brserid C:\Windows\system32\drivers\brserid.sys
  13:24:43.0746 3768 [ 203F0B1E73ADADBBB7B7B1FABD901F6B ] BrSerWdm C:\Windows\system32\drivers\brserwdm.sys
  13:24:43.0840 3768 [ BD456606156BA17E60A04E18016AE54B ] BrUsbMdm C:\Windows\system32\drivers\brusbmdm.sys
  13:24:43.0933 3768 [ AF72ED54503F717A43268B3CC5FAEC2E ] BrUsbSer C:\Windows\system32\drivers\brusbser.sys
  13:24:44.0027 3768 [ AD07C1EC6665B8B35741AB91200C6B68 ] BTHMODEM C:\Windows\system32\drivers\bthmodem.sys
  13:24:44.0339 3768 [ 7ADD03E75BEB9E6DD102C3081D29840A ] cdfs C:\Windows\system32\DRIVERS\cdfs.sys
  13:24:44.0526 3768 [ 6B4BFFB9BECD728097024276430DB314 ] cdrom C:\Windows\system32\DRIVERS\cdrom.sys
  13:24:44.0635 3768 [ 312EC3E37A0A1F2006534913E37B4423 ] CertPropSvc C:\Windows\System32\certprop.dll
  13:24:44.0729 3768 [ DA8E0AFC7BAA226C538EF53AC2F90897 ] circlass C:\Windows\system32\drivers\circlass.sys
  13:24:44.0900 3768 [ D7659D3B5B92C31E84E53C1431F35132 ] CLFS C:\Windows\system32\CLFS.sys
  13:24:45.0212 3768 [ 8EE772032E2FE80A924F3B8DD5082194 ] clr_optimization_v2.0.50727_32 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe
  13:24:45.0384 3768 [ C5A75EB48E2344ABDC162BDA79E16841 ] clr_optimization_v4.0.30319_32 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe
  13:24:45.0478 3768 [ 99AFC3795B58CC478FBBBCDC658FCB56 ] CmBatt C:\Windows\system32\DRIVERS\CmBatt.sys
  13:24:45.0649 3768 [ 45201046C776FFDAF3FC8A0029C581C8 ] cmdide C:\Windows\system32\drivers\cmdide.sys
  13:24:45.0758 3768 [ 6AFEF0B60FA25DE07C0968983EE4F60A ] Compbatt C:\Windows\system32\DRIVERS\compbatt.sys
  13:24:45.0836 3768 [ 2A213AE086BBEC5E937553C7D9A2B22C ] crcdisk C:\Windows\system32\drivers\crcdisk.sys
  13:24:45.0883 3768 [ 22A7F883508176489F559EE745B5BF5D ] Crusoe C:\Windows\system32\drivers\crusoe.sys
  13:24:46.0086 3768 [ F1E8C34892336D33EDDCDFE44E474F64 ] CryptSvc C:\Windows\system32\cryptsvc.dll
  13:24:46.0273 3768 [ 3B5B4D53FEC14F7476CA29A20CC31AC9 ] DcomLaunch C:\Windows\system32\rpcss.dll
  13:24:46.0476 3768 [ 622C41A07CA7E6DD91770F50D532CB6C ] DfsC C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
  13:24:46.0694 3768 [ 2CC3DCFB533A1035B13DCAB6160AB38B ] DFSR C:\Windows\system32\DFSR.exe
  13:24:46.0882 3768 [ 9028559C132146FB75EB7ACF384B086A ] Dhcp C:\Windows\System32\dhcpcsvc.dll
  13:24:47.0038 3768 [ 5D4AEFC3386920236A548271F8F1AF6A ] disk C:\Windows\system32\drivers\disk.sys
  13:24:47.0178 3768 [ 57D762F6F5974AF0DA2BE88A3349BAAA ] Dnscache C:\Windows\System32\dnsrslvr.dll
  13:24:47.0287 3768 [ 324FD74686B1EF5E7C19A8AF49E748F6 ] dot3svc C:\Windows\System32\dot3svc.dll
  13:24:47.0552 3768 [ A622E888F8AA2F6B49E9BC466F0E5DEF ] DPS C:\Windows\system32\dps.dll
  13:24:47.0740 3768 [ 97FEF831AB90BEE128C9AF390E243F80 ] drmkaud C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys
  13:24:48.0052 3768 [ C68AC676B0EF30CFBB1080ADCE49EB1F ] DXGKrnl C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys
  13:24:48.0223 3768 [ F88FB26547FD2CE6D0A5AF2985892C48 ] E1G60 C:\Windows\system32\DRIVERS\E1G60I32.sys
  13:24:48.0379 3768 [ C0B95E40D85CD807D614E264248A45B9 ] EapHost C:\Windows\System32\eapsvc.dll
  13:24:48.0551 3768 [ 7F64EA048DCFAC7ACF8B4D7B4E6FE371 ] Ecache C:\Windows\system32\drivers\ecache.sys
  13:24:48.0722 3768 [ 9BE3744D295A7701EB425332014F0797 ] ehRecvr C:\Windows\ehome\ehRecvr.exe
  13:24:48.0816 3768 [ AD1870C8E5D6DD340C829E6074BF3C3F ] ehSched C:\Windows\ehome\ehsched.exe
  13:24:48.0894 3768 [ C27C4EE8926E74AA72EFCAB24C5242C3 ] ehstart C:\Windows\ehome\ehstart.dll
  13:24:48.0972 3768 [ E8F3F21A71720C84BCF423B80028359F ] elxstor C:\Windows\system32\drivers\elxstor.sys
  13:24:49.0112 3768 [ 4E6B23DFC917EA39306B529B773950F4 ] EMDMgmt C:\Windows\system32\emdmgmt.dll
  13:24:49.0222 3768 [ 67058C46504BC12D821F38CF99B7B28F ] EventSystem C:\Windows\system32\es.dll
  13:24:49.0378 3768 [ 22B408651F9123527BCEE54B4F6C5CAE ] exfat C:\Windows\system32\drivers\exfat.sys
  13:24:49.0502 3768 [ 1E9B9A70D332103C52995E957DC09EF8 ] fastfat C:\Windows\system32\drivers\fastfat.sys
  13:24:49.0596 3768 [ 63BDADA84951B9C03E641800E176898A ] fdc C:\Windows\system32\DRIVERS\fdc.sys
  13:24:49.0721 3768 [ 6629B5F0E98151F4AFDD87567EA32BA3 ] fdPHost C:\Windows\system32\fdPHost.dll
  13:24:49.0799 3768 [ 89ED56DCE8E47AF40892778A5BD31FD2 ] FDResPub C:\Windows\system32\fdrespub.dll
  13:24:49.0908 3768 [ A8C0139A884861E3AAE9CFE73B208A9F ] FileInfo C:\Windows\system32\drivers\fileinfo.sys
  13:24:49.0986 3768 [ 0AE429A696AECBC5970E3CF2C62635AE ] Filetrace C:\Windows\system32\drivers\filetrace.sys
  13:24:50.0048 3768 [ 6603957EFF5EC62D25075EA8AC27DE68 ] flpydisk C:\Windows\system32\DRIVERS\flpydisk.sys
  13:24:50.0204 3768 [ 01334F9EA68E6877C4EF05D3EA8ABB05 ] FltMgr C:\Windows\system32\drivers\fltmgr.sys
  13:24:50.0298 3768 [ 8CE364388C8ECA59B14B539179276D44 ] FontCache C:\Windows\system32\FntCache.dll
  13:24:50.0454 3768 [ C7FBDD1ED42F82BFA35167A5C9803EA3 ] FontCache3.0.0.0 C:\Windows\Microsoft.Net\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
  13:24:50.0501 3768 [ B972A66758577E0BFD1DE0F91AAA27B5 ] Fs_Rec C:\Windows\system32\drivers\Fs_Rec.sys
  13:24:50.0610 3768 [ 4E1CD0A45C50A8882616CAE5BF82F3C5 ] gagp30kx C:\Windows\system32\drivers\gagp30kx.sys
  13:24:50.0719 3768 [ 8182FF89C65E4D38B2DE4BB0FB18564E ] GEARAspiWDM C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys
  13:24:50.0813 3768 [ CD5D0AEEE35DFD4E986A5AA1500A6E66 ] gpsvc C:\Windows\System32\gpsvc.dll
  13:24:51.0031 3768 [ F02A533F517EB38333CB12A9E8963773 ] gupdate C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  13:24:51.0047 3768 [ F02A533F517EB38333CB12A9E8963773 ] gupdatem C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  13:24:51.0172 3768 [ 3F90E001369A07243763BD5A523D8722 ] HdAudAddService C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys
  13:24:51.0390 3768 [ 062452B7FFD68C8C042A6261FE8DFF4A ] HDAudBus C:\Windows\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys
  13:24:51.0499 3768 [ 1338520E78D90154ED6BE8F84DE5FCEB ] HidBth C:\Windows\system32\drivers\hidbth.sys
  13:24:51.0640 3768 [ FF3160C3A2445128C5A6D9B076DA519E ] HidIr C:\Windows\system32\drivers\hidir.sys
  13:24:51.0874 3768 [ 84067081F3318162797385E11A8F0582 ] hidserv C:\Windows\System32\hidserv.dll
  13:24:51.0936 3768 [ CCA4B519B17E23A00B826C55716809CC ] HidUsb C:\Windows\system32\DRIVERS\hidusb.sys
  13:24:52.0030 3768 [ D8AD255B37DA92434C26E4876DB7D418 ] hkmsvc C:\Windows\system32\kmsvc.dll
  13:24:52.0139 3768 [ DF353B401001246853763C4B7AAA6F50 ] HpCISSs C:\Windows\system32\drivers\hpcisss.sys
  13:24:52.0295 3768 [ 46D67209550973257601A533E2AC5785 ] HSFHWAZL C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTAZL3.SYS
  13:24:52.0529 3768 [ EC36F1D542ED4252390D446BF6D4DFD0 ] HSF_DPV C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTDPV3.SYS
  13:24:52.0825 3768 [ F870AA3E254628EBEAFE754108D664DE ] HTTP C:\Windows\system32\drivers\HTTP.sys
  13:24:52.0919 3768 [ 324C2152FF2C61ABAE92D09F3CCA4D63 ] i2omp C:\Windows\system32\drivers\i2omp.sys
  13:24:52.0997 3768 [ 22D56C8184586B7A1F6FA60BE5F5A2BD ] i8042prt C:\Windows\system32\DRIVERS\i8042prt.sys
  13:24:53.0137 3768 [ C957BF4B5D80B46C5017BF0101E6C906 ] iaStorV C:\Windows\system32\drivers\iastorv.sys
  13:24:53.0309 3768 [ 98477B08E61945F974ED9FDC4CB6BDAB ] idsvc C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe
  13:24:53.0434 3768 [ 2D077BF86E843F901D8DB709C95B49A5 ] iirsp C:\Windows\system32\drivers\iirsp.sys
  13:24:53.0527 3768 [ 9908D8A397B76CD8D31D0D383C5773C9 ] IKEEXT C:\Windows\System32\ikeext.dll
  13:24:53.0668 3768 [ 83AA759F3189E6370C30DE5DC5590718 ] intelide C:\Windows\system32\drivers\intelide.sys
  13:24:53.0761 3768 [ 224191001E78C89DFA78924C3EA595FF ] intelppm C:\Windows\system32\DRIVERS\intelppm.sys
  13:24:53.0886 3768 [ 9AC218C6E6105477484C6FDBE7D409A4 ] IPBusEnum C:\Windows\system32\ipbusenum.dll
  13:24:54.0026 3768 [ 62C265C38769B864CB25B4BCF62DF6C3 ] IpFilterDriver C:\Windows\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys
  13:24:54.0198 3768 [ 1998BD97F950680BB55F55A7244679C2 ] iphlpsvc C:\Windows\System32\iphlpsvc.dll
  13:24:54.0292 3768 [ 40F34F8ABA2A015D780E4B09138B6C17 ] IPMIDRV C:\Windows\system32\drivers\ipmidrv.sys
  13:24:54.0401 3768 [ 8793643A67B42CEC66490B2A0CF92D68 ] IPNAT C:\Windows\system32\DRIVERS\ipnat.sys
  13:24:54.0650 3768 [ 57EDB35EA2FECA88F8B17C0C095C9A56 ] iPod Service C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  13:24:54.0728 3768 [ 109C0DFB82C3632FBD11949B73AEEAC9 ] IRENUM C:\Windows\system32\drivers\irenum.sys
  13:24:54.0822 3768 [ 350FCA7E73CF65BCEF43FAE1E4E91293 ] isapnp C:\Windows\system32\drivers\isapnp.sys
  13:24:54.0916 3768 [ 232FA340531D940AAC623B121A595034 ] iScsiPrt C:\Windows\system32\DRIVERS\msiscsi.sys
  13:24:55.0040 3768 [ BCED60D16156E428F8DF8CF27B0DF150 ] iteatapi C:\Windows\system32\drivers\iteatapi.sys
  13:24:55.0087 3768 [ 06FA654504A498C30ADCA8BEC4E87E7E ] iteraid C:\Windows\system32\drivers\iteraid.sys
  13:24:55.0134 3768 [ 37605E0A8CF00CBBA538E753E4344C6E ] kbdclass C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdclass.sys
  13:24:55.0181 3768 [ EDE59EC70E25C24581ADD1FBEC7325F7 ] kbdhid C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdhid.sys
  13:24:55.0228 3768 [ A3E186B4B935905B829219502557314E ] KeyIso C:\Windows\system32\lsass.exe
  13:24:55.0306 3768 [ 4A1445EFA932A3BAF5BDB02D7131EE20 ] KSecDD C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
  13:24:55.0368 3768 [ 8078F8F8F7A79E2E6B494523A828C585 ] KtmRm C:\Windows\system32\msdtckrm.dll
  13:24:55.0540 3768 [ 1BF5EEBFD518DD7298434D8C862F825D ] LanmanServer C:\Windows\System32\srvsvc.dll
  13:24:55.0680 3768 [ 1DB69705B695B987082C8BAEC0C6B34F ] LanmanWorkstation C:\Windows\System32\wkssvc.dll
  13:24:55.0805 3768 [ D1C5883087A0C3F1344D9D55A44901F6 ] lltdio C:\Windows\system32\DRIVERS\lltdio.sys
  13:24:55.0914 3768 [ 2D5A428872F1442631D0959A34ABFF63 ] lltdsvc C:\Windows\System32\lltdsvc.dll
  13:24:56.0008 3768 [ 35D40113E4A5B961B6CE5C5857702518 ] lmhosts C:\Windows\System32\lmhsvc.dll
  13:24:56.0148 3768 [ A2262FB9F28935E862B4DB46438C80D2 ] LSI_FC C:\Windows\system32\drivers\lsi_fc.sys
  13:24:56.0226 3768 [ 30D73327D390F72A62F32C103DAF1D6D ] LSI_SAS C:\Windows\system32\drivers\lsi_sas.sys
  13:24:56.0288 3768 [ E1E36FEFD45849A95F1AB81DE0159FE3 ] LSI_SCSI C:\Windows\system32\drivers\lsi_scsi.sys
  13:24:56.0351 3768 [ 8F5C7426567798E62A3B3614965D62CC ] luafv C:\Windows\system32\drivers\luafv.sys
  13:24:56.0460 3768 [ 6DFE7F2E8E8A337263AA5C92A215F161 ] MBAMProtector C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys
  13:24:56.0678 3768 [ 43683E970F008C93C9429EF428147A54 ] MBAMService C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe
  13:24:56.0788 3768 [ AEF9BABB8A506BC4CE0451A64AADED46 ] Mcx2Svc C:\Windows\system32\Mcx2Svc.dll
  13:24:56.0866 3768 [ D153B14FC6598EAE8422A2037553ADCE ] megasas C:\Windows\system32\drivers\megasas.sys
  13:24:56.0990 3768 [ 123271BD5237AB991DC5C21FDF8835EB ] Microsoft Office Groove Audit Service C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveAuditService.exe
  13:24:57.0037 3768 [ 1076FFCFFAAE8385FD62DFCB25AC4708 ] MMCSS C:\Windows\system32\mmcss.dll
  13:24:57.0131 3768 [ E13B5EA0F51BA5B1512EC671393D09BA ] Modem C:\Windows\system32\drivers\modem.sys
  13:24:57.0224 3768 [ 0A9BB33B56E294F686ABB7C1E4E2D8A8 ] monitor C:\Windows\system32\DRIVERS\monitor.sys
  13:24:57.0271 3768 [ 5BF6A1326A335C5298477754A506D263 ] mouclass C:\Windows\system32\DRIVERS\mouclass.sys
  13:24:57.0334 3768 [ 93B8D4869E12CFBE663915502900876F ] mouhid C:\Windows\system32\DRIVERS\mouhid.sys
  13:24:57.0427 3768 [ BDAFC88AA6B92F7842416EA6A48E1600 ] MountMgr C:\Windows\system32\drivers\mountmgr.sys
  13:24:57.0521 3768 [ 583A41F26278D9E0EA548163D6139397 ] mpio C:\Windows\system32\drivers\mpio.sys
  13:24:57.0583 3768 [ 22241FEBA9B2DEFA669C8CB0A8DD7D2E ] mpsdrv C:\Windows\system32\drivers\mpsdrv.sys
  13:24:57.0646 3768 [ 5DE62C6E9108F14F6794060A9BDECAEC ] MpsSvc C:\Windows\system32\mpssvc.dll
  13:24:57.0724 3768 [ 4FBBB70D30FD20EC51F80061703B001E ] Mraid35x C:\Windows\system32\drivers\mraid35x.sys
  13:24:57.0770 3768 [ 82CEA0395524AACFEB58BA1448E8325C ] MRxDAV C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys
  13:24:57.0817 3768 [ 1E94971C4B446AB2290DEB71D01CF0C2 ] mrxsmb C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
  13:24:57.0926 3768 [ 4FCCB34D793B116423209C0F8B7A3B03 ] mrxsmb10 C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys
  13:24:57.0958 3768 [ C3CB1B40AD4A0124D617A1199B0B9D7C ] mrxsmb20 C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys
  13:24:58.0004 3768 [ 742AED7939E734C36B7E8D6228CE26B7 ] msahci C:\Windows\system32\drivers\msahci.sys
  13:24:58.0067 3768 [ 3FC82A2AE4CC149165A94699183D3028 ] msdsm C:\Windows\system32\drivers\msdsm.sys
  13:24:58.0129 3768 [ FD7520CC3A80C5FC8C48852BB24C6DED ] MSDTC C:\Windows\System32\msdtc.exe
  13:24:58.0238 3768 [ A9927F4A46B816C92F461ACB90CF8515 ] Msfs C:\Windows\system32\drivers\Msfs.sys
  13:24:58.0332 3768 [ 0F400E306F385C56317357D6DEA56F62 ] msisadrv C:\Windows\system32\drivers\msisadrv.sys
  13:24:58.0426 3768 [ 85466C0757A23D9A9AECDC0755203CB2 ] MSiSCSI C:\Windows\system32\iscsiexe.dll
  13:24:58.0519 3768 [ D8C63D34D9C9E56C059E24EC7185CC07 ] MSKSSRV C:\Windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys
  13:24:58.0628 3768 [ 1D373C90D62DDB641D50E55B9E78D65E ] MSPCLOCK C:\Windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys
  13:24:58.0691 3768 [ B572DA05BF4E098D4BBA3A4734FB505B ] MSPQM C:\Windows\system32\drivers\MSPQM.sys
  13:24:58.0784 3768 [ B49456D70555DE905C311BCDA6EC6ADB ] MsRPC C:\Windows\system32\drivers\MsRPC.sys
  13:24:58.0862 3768 [ E384487CB84BE41D09711C30CA79646C ] mssmbios C:\Windows\system32\DRIVERS\mssmbios.sys
  13:24:58.0909 3768 [ 7199C1EEC1E4993CAF96B8C0A26BD58A ] MSTEE C:\Windows\system32\drivers\MSTEE.sys
  13:24:59.0018 3768 [ 6A57B5733D4CB702C8EA4542E836B96C ] Mup C:\Windows\system32\Drivers\mup.sys
  13:24:59.0112 3768 [ E4EAF0C5C1B41B5C83386CF212CA9584 ] napagent C:\Windows\system32\qagentRT.dll
  13:24:59.0221 3768 [ 85C44FDFF9CF7E72A40DCB7EC06A4416 ] NativeWifiP C:\Windows\system32\DRIVERS\nwifi.sys
  13:24:59.0346 3768 [ 1357274D1883F68300AEADD15D7BBB42 ] NDIS C:\Windows\system32\drivers\ndis.sys
  13:24:59.0533 3768 [ 0E186E90404980569FB449BA7519AE61 ] NdisTapi C:\Windows\system32\DRIVERS\ndistapi.sys
  13:24:59.0705 3768 [ D6973AA34C4D5D76C0430B181C3CD389 ] Ndisuio C:\Windows\system32\DRIVERS\ndisuio.sys
  13:24:59.0814 3768 [ 818F648618AE34F729FDB47EC68345C3 ] NdisWan C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiswan.sys
  13:24:59.0954 3768 [ 71DAB552B41936358F3B541AE5997FB3 ] NDProxy C:\Windows\system32\drivers\NDProxy.sys
  13:25:00.0095 3768 [ BCD093A5A6777CF626434568DC7DBA78 ] NetBIOS C:\Windows\system32\DRIVERS\netbios.sys
  13:25:00.0313 3768 [ ECD64230A59CBD93C85F1CD1CAB9F3F6 ] netbt C:\Windows\system32\DRIVERS\netbt.sys
  13:25:00.0407 3768 [ A3E186B4B935905B829219502557314E ] Netlogon C:\Windows\system32\lsass.exe
  13:25:00.0734 3768 [ C8052711DAECC48B982434C5116CA401 ] Netman C:\Windows\System32\netman.dll
  13:25:00.0922 3768 [ 2EF3BBE22E5A5ACD1428EE387A0D0172 ] netprofm C:\Windows\System32\netprofm.dll
  13:25:01.0031 3768 [ D6C4E4A39A36029AC0813D476FBD0248 ] NetTcpPortSharing C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe
  13:25:01.0436 3768 [ A15F219208843A5A210C8CB391384453 ] NETw3v32 C:\Windows\system32\DRIVERS\NETw3v32.sys
  13:25:01.0998 3768 [ 6522DD40A5F67CED020BD81B856613FB ] NETw4v32 C:\Windows\system32\DRIVERS\NETw4v32.sys
  13:25:02.0248 3768 [ 2E7FB731D4790A1BC6270ACCEFACB36E ] nfrd960 C:\Windows\system32\drivers\nfrd960.sys
  13:25:02.0404 3768 [ 2997B15415F9BBE05B5A4C1C85E0C6A2 ] NlaSvc C:\Windows\System32\nlasvc.dll
  13:25:02.0528 3768 [ D36F239D7CCE1931598E8FB90A0DBC26 ] Npfs C:\Windows\system32\drivers\Npfs.sys
  13:25:02.0638 3768 [ 75AC610A7481CB1F343DC971249BCB19 ] NPF_devolo C:\Windows\system32\drivers\npf_devolo.sys
  13:25:02.0638 3768 NPF_devolo ( UnsignedFile.Multi.Generic ) -
  13:25:02.0638 3768 NPF_devolo - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)
  13:25:02.0669 3768 [ 8BB86F0C7EEA2BDED6FE095D0B4CA9BD ] nsi C:\Windows\system32\nsisvc.dll
  13:25:02.0716 3768 [ 609773E344A97410CE4EBF74A8914FCF ] nsiproxy C:\Windows\system32\drivers\nsiproxy.sys
  13:25:02.0950 3768 [ 2C1121F2B87E9A6B12485DF53CD848C7 ] Ntfs C:\Windows\system32\drivers\Ntfs.sys
  13:25:03.0106 3768 [ E875C093AEC0C978A90F30C9E0DFBB72 ] ntrigdigi C:\Windows\system32\drivers\ntrigdigi.sys
  13:25:03.0215 3768 [ C5DBBCDA07D780BDA9B685DF333BB41E ] Null C:\Windows\system32\drivers\Null.sys
  13:25:03.0995 3768 [ DC89868592D74DE404406C9420C3F277 ] nvlddmkm C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys
  13:25:11.0342 3768 [ E69E946F80C1C31C53003BFBF50CBB7C ] nvraid C:\Windows\system32\drivers\nvraid.sys
  13:25:11.0389 3768 [ 9E0BA19A28C498A6D323D065DB76DFFC ] nvstor C:\Windows\system32\drivers\nvstor.sys
  13:25:11.0436 3768 [ 07C186427EB8FCC3D8D7927187F260F7 ] nv_agp C:\Windows\system32\drivers\nv_agp.sys
  13:25:11.0576 3768 [ 785F487A64950F3CB8E9F16253BA3B7B ] odserv C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE
  13:25:11.0623 3768 [ 6F310E890D46E246E0E261A63D9B36B4 ] ohci1394 C:\Windows\system32\DRIVERS\ohci1394.sys
  13:25:11.0748 3768 [ 5A432A042DAE460ABE7199B758E8606C ] ose C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE
  13:25:11.0842 3768 [ 0C8E8E61AD1EB0B250B846712C917506 ] p2pimsvc C:\Windows\system32\p2psvc.dll
  13:25:11.0920 3768 [ 0C8E8E61AD1EB0B250B846712C917506 ] p2psvc C:\Windows\system32\p2psvc.dll
  13:25:12.0029 3768 [ 0FA9B5055484649D63C303FE404E5F4D ] Parport C:\Windows\system32\drivers\parport.sys
  13:25:12.0138 3768 [ B9C2B89F08670E159F7181891E449CD9 ] partmgr C:\Windows\system32\drivers\partmgr.sys
  13:25:12.0200 3768 [ 4F9A6A8A31413180D0FCB279AD5D8112 ] Parvdm C:\Windows\system32\drivers\parvdm.sys
  13:25:12.0294 3768 [ C6276AD11F4BB49B58AA1ED88537F14A ] PcaSvc C:\Windows\System32\pcasvc.dll
  13:25:12.0341 3768 [ 941DC1D19E7E8620F40BBC206981EFDB ] pci C:\Windows\system32\drivers\pci.sys
  13:25:12.0388 3768 [ 3B1901E401473E03EB8C874271E50C26 ] pciide C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys
  13:25:12.0419 3768 [ 3BB2244F343B610C29C98035504C9B75 ] pcmcia C:\Windows\system32\DRIVERS\pcmcia.sys
  13:25:12.0606 3768 [ 6349F6ED9C623B44B52EA3C63C831A92 ] PEAUTH C:\Windows\system32\drivers\peauth.sys
  13:25:12.0934 3768 [ B1689DF169143F57053F795390C99DB3 ] pla C:\Windows\system32\pla.dll
  13:25:13.0168 3768 [ C5E7F8A996EC0A82D508FD9064A5569E ] PlugPlay C:\Windows\system32\umpnpmgr.dll
  13:25:13.0464 3768 [ 0C8E8E61AD1EB0B250B846712C917506 ] PNRPAutoReg C:\Windows\system32\p2psvc.dll
  13:25:13.0573 3768 [ 0C8E8E61AD1EB0B250B846712C917506 ] PNRPsvc C:\Windows\system32\p2psvc.dll
  13:25:13.0807 3768 [ D0494460421A03CD5225CCA0059AA146 ] PolicyAgent C:\Windows\System32\ipsecsvc.dll
  13:25:13.0963 3768 [ ECFFFAEC0C1ECD8DBC77F39070EA1DB1 ] PptpMiniport C:\Windows\system32\DRIVERS\raspptp.sys
  13:25:14.0041 3768 [ 0E3CEF5D28B40CF273281D620C50700A ] Processor C:\Windows\system32\drivers\processr.sys
  13:25:14.0135 3768 [ 0508FAA222D28835310B7BFCA7A77346 ] ProfSvc C:\Windows\system32\profsvc.dll
  13:25:14.0197 3768 [ A3E186B4B935905B829219502557314E ] ProtectedStorage C:\Windows\system32\lsass.exe
  13:25:14.0291 3768 [ 99514FAA8DF93D34B5589187DB3AA0BA ] PSched C:\Windows\system32\DRIVERS\pacer.sys
  13:25:14.0369 3768 [ CCDAC889326317792480C0A67156A1EC ] ql2300 C:\Windows\system32\drivers\ql2300.sys
  13:25:14.0462 3768 [ 81A7E5C076E59995D54BC1ED3A16E60B ] ql40xx C:\Windows\system32\drivers\ql40xx.sys
  13:25:14.0587 3768 [ E9ECAE663F47E6CB43962D18AB18890F ] QWAVE C:\Windows\system32\qwave.dll
  13:25:14.0712 3768 [ 9F5E0E1926014D17486901C88ECA2DB7 ] QWAVEdrv C:\Windows\system32\drivers\qwavedrv.sys
  13:25:14.0774 3768 [ 147D7F9C556D259924351FEB0DE606C3 ] RasAcd C:\Windows\system32\DRIVERS\rasacd.sys
  13:25:14.0884 3768 [ F6A452EB4CEADBB51C9E0EE6B3ECEF0F ] RasAuto C:\Windows\System32\rasauto.dll
  13:25:14.0977 3768 [ A214ADBAF4CB47DD2728859EF31F26B0 ] Rasl2tp C:\Windows\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys
  13:25:15.0102 3768 [ 75D47445D70CA6F9F894B032FBC64FCF ] RasMan C:\Windows\System32\rasmans.dll
  13:25:15.0242 3768 [ 509A98DD18AF4375E1FC40BC175F1DEF ] RasPppoe C:\Windows\system32\DRIVERS\raspppoe.sys
  13:25:15.0414 3768 [ 2005F4A1E05FA09389AC85840F0A9E4D ] RasSstp C:\Windows\system32\DRIVERS\rassstp.sys
  13:25:15.0539 3768 [ B14C9D5B9ADD2F84F70570BBBFAA7935 ] rdbss C:\Windows\system32\DRIVERS\rdbss.sys
  13:25:15.0632 3768 [ 89E59BE9A564262A3FB6C4F4F1CD9899 ] RDPCDD C:\Windows\system32\DRIVERS\RDPCDD.sys
  13:25:15.0757 3768 [ E8BD98D46F2ED77132BA927FCCB47D8B ] rdpdr C:\Windows\system32\drivers\rdpdr.sys
  13:25:15.0913 3768 [ 9D91FE5286F748862ECFFA05F8A0710C ] RDPENCDD C:\Windows\system32\drivers\rdpencdd.sys
  13:25:16.0038 3768 [ C127EBD5AFAB31524662C48DFCEB773A ] RDPWD C:\Windows\system32\drivers\RDPWD.sys
  13:25:16.0147 3768 [ BCDD6B4804D06B1F7EBF29E53A57ECE9 ] RemoteAccess C:\Windows\System32\mprdim.dll
  13:25:16.0210 3768 [ 9E6894EA18DAFF37B63E1005F83AE4AB ] RemoteRegistry C:\Windows\system32\regsvc.dll
  13:25:16.0288 3768 [ 5123F83CBC4349D065534EEB6BBDC42B ] RpcLocator C:\Windows\system32\locator.exe
  13:25:16.0334 3768 [ 3B5B4D53FEC14F7476CA29A20CC31AC9 ] RpcSs C:\Windows\system32\rpcss.dll
  13:25:16.0444 3768 [ 9C508F4074A39E8B4B31D27198146FAD ] rspndr C:\Windows\system32\DRIVERS\rspndr.sys
  13:25:16.0506 3768 [ A3E186B4B935905B829219502557314E ] SamSs C:\Windows\system32\lsass.exe
  13:25:16.0568 3768 [ 3CE8F073A557E172B330109436984E30 ] sbp2port C:\Windows\system32\drivers\sbp2port.sys
  13:25:16.0646 3768 [ 77B7A11A0C3D78D3386398FBBEA1B632 ] SCardSvr C:\Windows\System32\SCardSvr.dll
  13:25:16.0834 3768 [ 1A58069DB21D05EB2AB58EE5753EBE8D ] Schedule C:\Windows\system32\schedsvc.dll
  13:25:16.0927 3768 [ 312EC3E37A0A1F2006534913E37B4423 ] SCPolicySvc C:\Windows\System32\certprop.dll
  13:25:17.0021 3768 [ 716313D9F6B0529D03F726D5AAF6F191 ] SDRSVC C:\Windows\System32\SDRSVC.dll
  13:25:17.0146 3768 [ 90A3935D05B494A5A39D37E71F09A677 ] secdrv C:\Windows\system32\drivers\secdrv.sys
  13:25:17.0255 3768 [ FD5199D4D8A521005E4B5EE7FE00FA9B ] seclogon C:\Windows\system32\seclogon.dll
  13:25:17.0380 3768 [ A9BBAB5759771E523F55563D6CBE140F ] SENS C:\Windows\system32\sens.dll
  13:25:17.0458 3768 [ CE9EC966638EF0B10B864DDEDF62A099 ] Serenum C:\Windows\system32\DRIVERS\serenum.sys
  13:25:17.0520 3768 [ 6D663022DB3E7058907784AE14B69898 ] Serial C:\Windows\system32\DRIVERS\serial.sys
  13:25:17.0598 3768 [ 8AF3D28A879BF75DB53A0EE7A4289624 ] sermouse C:\Windows\system32\drivers\sermouse.sys
  13:25:17.0707 3768 [ D2193326F729B163125610DBF3E17D57 ] SessionEnv C:\Windows\system32\sessenv.dll
  13:25:17.0770 3768 [ 103B79418DA647736EE95645F305F68A ] sffdisk C:\Windows\system32\drivers\sffdisk.sys
  13:25:17.0832 3768 [ 8FD08A310645FE872EEEC6E08C6BF3EE ] sffp_mmc C:\Windows\system32\drivers\sffp_mmc.sys
  13:25:17.0926 3768 [ 9CFA05FCFCB7124E69CFC812B72F9614 ] sffp_sd C:\Windows\system32\drivers\sffp_sd.sys
  13:25:18.0019 3768 [ 46ED8E91793B2E6F848015445A0AC188 ] sfloppy C:\Windows\system32\drivers\sfloppy.sys
  13:25:18.0097 3768 [ E1499BD0FF76B1B2FBBF1AF339D91165 ] SharedAccess C:\Windows\System32\ipnathlp.dll
  13:25:18.0175 3768 [ C7230FBEE14437716701C15BE02C27B8 ] ShellHWDetection C:\Windows\System32\shsvcs.dll
  13:25:18.0222 3768 [ D2A595D6EEBEEAF4334F8E50EFBC9931 ] sisagp C:\Windows\system32\drivers\sisagp.sys
  13:25:18.0269 3768 [ CEDD6F4E7D84E9F98B34B3FE988373AA ] SiSRaid2 C:\Windows\system32\drivers\sisraid2.sys
  13:25:18.0316 3768 [ DF843C528C4F69D12CE41CE462E973A7 ] SiSRaid4 C:\Windows\system32\drivers\sisraid4.sys
  13:25:18.0721 3768 [ 388AE59FE75F1B959DFA0900923C61BB ] Skype C2C Service C:\ProgramData\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe
  13:25:19.0142 3768 [ F07AF60B152221472FBDB2FECEC4896D ] SkypeUpdate C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe
  13:25:19.0470 3768 [ 862BB4CBC05D80C5B45BE430E5EF872F ] slsvc C:\Windows\system32\SLsvc.exe
  13:25:19.0907 3768 [ 6EDC422215CD78AA8A9CDE6B30ABBD35 ] SLUINotify C:\Windows\system32\SLUINotify.dll
  13:25:20.0000 3768 [ 7B75299A4D201D6A6533603D6914AB04 ] Smb C:\Windows\system32\DRIVERS\smb.sys
  13:25:20.0141 3768 [ 2A146A055B4401C16EE62D18B8E2A032 ] SNMPTRAP C:\Windows\System32\snmptrap.exe
  13:25:20.0250 3768 [ 7AEBDEEF071FE28B0EEF2CDD69102BFF ] spldr C:\Windows\system32\drivers\spldr.sys
  13:25:20.0312 3768 [ 8554097E5136C3BF9F69FE578A1B35F4 ] Spooler C:\Windows\System32\spoolsv.exe
  13:25:20.0406 3768 [ 41987F9FC0E61ADF54F581E15029AD91 ] srv C:\Windows\system32\DRIVERS\srv.sys
  13:25:20.0500 3768 [ FF33AFF99564B1AA534F58868CBE41EF ] srv2 C:\Windows\system32\DRIVERS\srv2.sys
  13:25:20.0578 3768 [ 7605C0E1D01A08F3ECD743F38B834A44 ] srvnet C:\Windows\system32\DRIVERS\srvnet.sys
  13:25:20.0671 3768 [ 03D50B37234967433A5EA5BA72BC0B62 ] SSDPSRV C:\Windows\System32\ssdpsrv.dll
  13:25:20.0796 3768 [ 6F1A32E7B7B30F004D9A20AFADB14944 ] SstpSvc C:\Windows\system32\sstpsvc.dll
  13:25:20.0874 3768 [ 5DE7D67E49B88F5F07F3E53C4B92A352 ] stisvc C:\Windows\System32\wiaservc.dll
  13:25:20.0999 3768 [ 7BA58ECF0C0A9A69D44B3DCA62BECF56 ] swenum C:\Windows\system32\DRIVERS\swenum.sys
  13:25:21.0061 3768 [ F21FD248040681CCA1FB6C9A03AAA93D ] swprv C:\Windows\System32\swprv.dll
  13:25:21.0139 3768 [ 192AA3AC01DF071B541094F251DEED10 ] Symc8xx C:\Windows\system32\drivers\symc8xx.sys
  13:25:21.0186 3768 [ 8C8EB8C76736EBAF3B13B633B2E64125 ] Sym_hi C:\Windows\system32\drivers\sym_hi.sys
  13:25:21.0233 3768 [ 8072AF52B5FD103BBBA387A1E49F62CB ] Sym_u3 C:\Windows\system32\drivers\sym_u3.sys
  13:25:21.0467 3768 [ 9A51B04E9886AA4EE90093586B0BA88D ] SysMain C:\Windows\system32\sysmain.dll
  13:25:21.0623 3768 [ 2DCA225EAE15F42C0933E998EE0231C3 ] TabletInputService C:\Windows\System32\TabSvc.dll
  13:25:21.0732 3768 [ D7673E4B38CE21EE54C59EEEB65E2483 ] TapiSrv C:\Windows\System32\tapisrv.dll
  13:25:21.0826 3768 [ CB05822CD9CC6C688168E113C603DBE7 ] TBS C:\Windows\System32\tbssvc.dll
  13:25:22.0091 3768 [ 74E2D020C47BB2B2FCCBA29A518A7EB4 ] Tcpip C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys
  13:25:22.0231 3768 [ 74E2D020C47BB2B2FCCBA29A518A7EB4 ] Tcpip6 C:\Windows\system32\DRIVERS\tcpip.sys
  13:25:22.0434 3768 [ 608C345A255D82A6289C2D468EB41FD7 ] tcpipreg C:\Windows\system32\drivers\tcpipreg.sys
  13:25:22.0559 3768 [ 5DCF5E267BE67A1AE926F2DF77FBCC56 ] TDPIPE C:\Windows\system32\drivers\tdpipe.sys
  13:25:22.0652 3768 [ 389C63E32B3CEFED425B61ED92D3F021 ] TDTCP C:\Windows\system32\drivers\tdtcp.sys
  13:25:22.0793 3768 [ 76B06EB8A01FC8624D699E7045303E54 ] tdx C:\Windows\system32\DRIVERS\tdx.sys
  13:25:22.0902 3768 [ 3CAD38910468EAB9A6479E2F01DB43C7 ] TermDD C:\Windows\system32\DRIVERS\termdd.sys
  13:25:23.0058 3768 [ BB95DA09BEF6E7A131BFF3BA5032090D ] TermService C:\Windows\System32\termsrv.dll
  13:25:23.0167 3768 [ C7230FBEE14437716701C15BE02C27B8 ] Themes C:\Windows\system32\shsvcs.dll
  13:25:23.0230 3768 [ 1076FFCFFAAE8385FD62DFCB25AC4708 ] THREADORDER C:\Windows\system32\mmcss.dll
  13:25:23.0339 3768 [ CB258C2F726F1BE73C507022BE33EBB3 ] TPM C:\Windows\system32\drivers\tpm.sys
  13:25:23.0417 3768 [ EC74E77D0EB004BD3A809B5F8FB8C2CE ] TrkWks C:\Windows\System32\trkwks.dll
  13:25:23.0573 3768 [ 97D9D6A04E3AD9B6C626B9931DB78DBA ] TrustedInstaller C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe
  13:25:23.0651 3768 [ DCF0F056A2E4F52287264F5AB29CF206 ] tssecsrv C:\Windows\system32\DRIVERS\tssecsrv.sys
  13:25:23.0713 3768 [ CAECC0120AC49E3D2F758B9169872D38 ] tunmp C:\Windows\system32\DRIVERS\tunmp.sys
  13:25:23.0744 3768 [ 300DB877AC094FEAB0BE7688C3454A9C ] tunnel C:\Windows\system32\DRIVERS\tunnel.sys
  13:25:23.0807 3768 [ C3ADE15414120033A36C0F293D4A4121 ] uagp35 C:\Windows\system32\drivers\uagp35.sys
  13:25:23.0854 3768 [ D9728AF68C4C7693CB100B8441CBDEC6 ] udfs C:\Windows\system32\DRIVERS\udfs.sys
  13:25:23.0963 3768 [ ECEF404F62863755951E09C802C94AD5 ] UI0Detect C:\Windows\system32\UI0Detect.exe
  13:25:24.0056 3768 [ 75E6890EBFCE0841D3291B02E7A8BDB0 ] uliagpkx C:\Windows\system32\drivers\uliagpkx.sys
  13:25:24.0119 3768 [ 3CD4EA35A6221B85DCC25DAA46313F8D ] uliahci C:\Windows\system32\drivers\uliahci.sys
  13:25:24.0166 3768 [ 8514D0E5CD0534467C5FC61BE94A569F ] UlSata C:\Windows\system32\drivers\ulsata.sys
  13:25:24.0244 3768 [ 38C3C6E62B157A6BC46594FADA45C62B ] ulsata2 C:\Windows\system32\drivers\ulsata2.sys
  13:25:24.0290 3768 [ 32CFF9F809AE9AED85464492BF3E32D2 ] umbus C:\Windows\system32\DRIVERS\umbus.sys
  13:25:24.0400 3768 [ 68308183F4AE0BE7BF8ECD07CB297999 ] upnphost C:\Windows\System32\upnphost.dll
  13:25:24.0509 3768 [ 8BD3AE150D97BA4E633C6C5C51B41AE1 ] usbccgp C:\Windows\system32\drivers\usbccgp.sys
  13:25:24.0680 3768 [ 32C068EAF37C92D7194EEE1FAA1E7853 ] USBCCID C:\Windows\system32\DRIVERS\usbccid.sys
  13:25:24.0758 3768 [ E9476E6C486E76BC4898074768FB7131 ] usbcir C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys
  13:25:24.0883 3768 [ 79E96C23A97CE7B8F14D310DA2DB0C9B ] usbehci C:\Windows\system32\DRIVERS\usbehci.sys
  13:25:24.0914 3768 [ 4673BBCB006AF60E7ABDDBE7A130BA42 ] usbhub C:\Windows\system32\DRIVERS\usbhub.sys
  13:25:24.0977 3768 [ 38DBC7DD6CC5A72011F187425384388B ] usbohci C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys
  13:25:25.0086 3768 [ E75C4B5269091D15A2E7DC0B6D35F2F5 ] usbprint C:\Windows\system32\DRIVERS\usbprint.sys
  13:25:25.0164 3768 [ BE3DA31C191BC222D9AD503C5224F2AD ] USBSTOR C:\Windows\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS
  13:25:25.0211 3768 [ 814D653EFC4D48BE3B04A307ECEFF56F ] usbuhci C:\Windows\system32\DRIVERS\usbuhci.sys
  13:25:25.0273 3768 [ 1509E705F3AC1D474C92454A5C2DD81F ] UxSms C:\Windows\System32\uxsms.dll
  13:25:25.0414 3768 [ CD88D1B7776DC17A119049742EC07EB4 ] vds C:\Windows\System32\vds.exe
  13:25:25.0523 3768 [ 7D92BE0028ECDEDEC74617009084B5EF ] vga C:\Windows\system32\DRIVERS\vgapnp.sys
  13:25:25.0616 3768 [ 2E93AC0A1D8C79D019DB6C51F036636C ] VgaSave C:\Windows\System32\drivers\vga.sys
  13:25:25.0741 3768 [ 045D9961E591CF0674A920B6BA3BA5CB ] viaagp C:\Windows\system32\drivers\viaagp.sys
  13:25:25.0835 3768 [ 56A4DE5F02F2E88182B0981119B4DD98 ] ViaC7 C:\Windows\system32\drivers\viac7.sys
  13:25:25.0944 3768 [ FD2E3175FCADA350C7AB4521DCA187EC ] viaide C:\Windows\system32\drivers\viaide.sys
  13:25:25.0991 3768 [ 69503668AC66C77C6CD7AF86FBDF8C43 ] volmgr C:\Windows\system32\drivers\volmgr.sys
  13:25:26.0084 3768 [ 23E41B834759917BFD6B9A0D625D0C28 ] volmgrx C:\Windows\system32\drivers\volmgrx.sys
  13:25:26.0178 3768 [ 786DB5771F05EF300390399F626BF30A ] volsnap C:\Windows\system32\drivers\volsnap.sys
  13:25:26.0240 3768 [ D984439746D42B30FC65A4C3546C6829 ] vsmraid C:\Windows\system32\drivers\vsmraid.sys
  13:25:26.0521 3768 [ DB3D19F850C6EB32BDCB9BC0836ACDDB ] VSS C:\Windows\system32\vssvc.exe
  13:25:26.0693 3768 [ 96EA68B9EB310A69C25EBB0282B2B9DE ] W32Time C:\Windows\system32\w32time.dll
  13:25:26.0786 3768 [ 48DFEE8F1AF7C8235D4E626F0C4FE031 ] WacomPen C:\Windows\system32\drivers\wacompen.sys
  13:25:26.0974 3768 [ 55201897378CCA7AF8B5EFD874374A26 ] Wanarp C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys
  13:25:27.0036 3768 [ 55201897378CCA7AF8B5EFD874374A26 ] Wanarpv6 C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys
  13:25:27.0130 3768 [ A3CD60FD826381B49F03832590E069AF ] wcncsvc C:\Windows\System32\wcncsvc.dll
  13:25:27.0286 3768 [ 11BCB7AFCDD7AADACB5746F544D3A9C7 ] WcsPlugInService C:\Windows\System32\WcsPlugInService.dll
  13:25:27.0364 3768 [ AFC5AD65B991C1E205CF25CFDBF7A6F4 ] Wd C:\Windows\system32\drivers\wd.sys
  13:25:27.0582 3768 [ A840213F1ACDCC175B4D1D5AAEAC0D7A ] Wdf01000 C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys
  13:25:27.0785 3768 [ ABFC76B48BB6C96E3338D8943C5D93B5 ] WdiServiceHost C:\Windows\system32\wdi.dll
  13:25:27.0878 3768 [ ABFC76B48BB6C96E3338D8943C5D93B5 ] WdiSystemHost C:\Windows\system32\wdi.dll
  13:25:27.0988 3768 [ 04C37D8107320312FBAE09926103D5E2 ] WebClient C:\Windows\System32\webclnt.dll
  13:25:28.0081 3768 [ AE3736E7E8892241C23E4EBBB7453B60 ] Wecsvc C:\Windows\system32\wecsvc.dll
  13:25:28.0175 3768 [ 670FF720071ED741206D69BD995EA453 ] wercplsupport C:\Windows\System32\wercplsupport.dll
  13:25:28.0268 3768 [ 32B88481D3B326DA6DEB07B1D03481E7 ] WerSvc C:\Windows\System32\WerSvc.dll
  13:25:28.0362 3768 [ 5C7BDCF5864DB00323FE2D90FA26A8A2 ] winachsf C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTCNXT3.SYS
  13:25:28.0690 3768 [ 4575AA12561C5648483403541D0D7F2B ] WinDefend C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll
  13:25:28.0814 3768 [ 6B2A1D0E80110E3D04E6863C6E62FD8A ] Winmgmt C:\Windows\system32\wbem\WMIsvc.dll
  13:25:29.0142 3768 [ 7CFE68BDC065E55AA5E8421607037511 ] WinRM C:\Windows\system32\WsmSvc.dll
  13:25:29.0345 3768 [ C008405E4FEEB069E30DA1D823910234 ] Wlansvc C:\Windows\System32\wlansvc.dll
  13:25:29.0501 3768 [ 2E7255D172DF0B8283CDFB7B433B864E ] WmiAcpi C:\Windows\system32\DRIVERS\wmiacpi.sys
  13:25:29.0626 3768 [ 43BE3875207DCB62A85C8C49970B66CC ] wmiApSrv C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe
  13:25:29.0797 3768 [ 3978704576A121A9204F8CC49A301A9B ] WMPNetworkSvc C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
  13:25:29.0953 3768 [ CFC5A04558F5070CEE3E3A7809F3FF52 ] WPCSvc C:\Windows\System32\wpcsvc.dll
  13:25:30.0031 3768 [ 801FBDB89D472B3C467EB112A0FC9246 ] WPDBusEnum C:\Windows\system32\wpdbusenum.dll
  13:25:30.0203 3768 [ DCF3E3EDF5109EE8BC02FE6E1F045795 ] WPFFontCache_v0400 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe
  13:25:30.0281 3768 [ E3A3CB253C0EC2494D4A61F5E43A389C ] ws2ifsl C:\Windows\system32\drivers\ws2ifsl.sys
  13:25:30.0406 3768 [ 1CA6C40261DDC0425987980D0CD2AAAB ] wscsvc C:\Windows\system32\wscsvc.dll
  13:25:30.0593 3768 [ FC3EC24FCE372C89423E015A2AC1A31E ] wuauserv C:\Windows\system32\wuaueng.dll
  13:25:30.0811 3768 [ 06E6F32C8D0A3F66D956F57B43A2E070 ] WudfPf C:\Windows\system32\drivers\WudfPf.sys
  13:25:30.0905 3768 [ 867C301E8B790040AE9CF6486E8041DF ] WUDFRd C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys
  13:25:30.0998 3768 [ FE47B7BC8EA320C2D9B5E5BF6E303765 ] wudfsvc C:\Windows\System32\WUDFSvc.dll
  13:25:31.0045 3768 ================ Scan global ===============================
  13:25:31.0108 3768 [ F31EEBC1A1C81FD04005489CC3DCDFE7 ] C:\Windows\system32\basesrv.dll
  13:25:31.0154 3768 [ A508314231C49AEE86987CEA3EAECAD1 ] C:\Windows\system32\winsrv.dll
  13:25:31.0170 3768 [ A508314231C49AEE86987CEA3EAECAD1 ] C:\Windows\system32\winsrv.dll
  13:25:31.0295 3768 [ D4E6D91C1349B7BFB3599A6ADA56851B ] C:\Windows\system32\services.exe
  13:25:31.0326 3768 ================ Scan MBR ==================================
  13:25:31.0342 3768 [ 5C616939100B85E558DA92B899A0FC36 ] \Device\Harddisk0\DR0
  13:25:31.0950 3768 ================ Scan VBR ==================================
  13:25:31.0950 3768 [ 36737AC7DFD2C6B74FDF9E2BA34905C5 ] \Device\Harddisk0\DR0\Partition1
  13:25:31.0950 3768 ================ Scan UEFI extensions ======================
  13:25:31.0950 3768 ================ Scan active images ========================
  13:25:31.0950 3768 ============================================================
  13:25:31.0950 3768 Scan finished
  13:25:31.0950 3768 ============================================================
  13:25:32.0980 0712 Deinitialize success
  .
  ==============================================
  System Restore Point Check:
  .
  TDSSKiller Starter Restore Point Created Succesfully
  ==============================================
  .
  ==============================================
  C:\TDSSStarter\Report_26-04-2013_1322_.log
  ==============================================
  Registry Export
  .
  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\DomainProfile\GloballyOpenPorts\List]
  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]
  ==============================================
  EOF
 • Prima, ziet er goed uit.
  We kijken verder:

  [b:f161dafac5]Welk programma[/b:f161dafac5]:
 • ik krijg bij het downloaden de melding: dit bestand lijkt schadelijk te zijn, maar neem aan dat het goed zit
 • ComboFix 13-04-26.01 - Gebruiker 26-04-2013 15:15:40.5.2 - x86
  Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.31.1043.18.1021.415 [GMT 2:00]
  Gestart vanuit: c:\users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\26.0.1410.64\ComboFix.exe
  AV: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {2B2D1395-420B-D5C9-657E-930FE358FC3C}
  SP: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {904CF271-6431-DA47-5FCE-A87D98DFB681}
  SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
  .
  .
  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2013-03-26 to 2013-04-26 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  2013-04-26 13:22 . 2013-04-26 13:22 ——– d—–w- c:\users\Gebruiker\AppData\Local\temp
  2013-04-26 13:22 . 2013-04-26 13:22 ——– d—–w- c:\users\Public\AppData\Local\temp
  2013-04-26 13:22 . 2013-04-26 13:22 ——– d—–w- c:\users\Default\AppData\Local\temp
  2013-04-26 11:21 . 2013-04-26 11:25 ——– d—–w- C:\TDSSStarter
  2013-04-25 15:28 . 2013-04-25 15:28 ——– d—–w- c:\windows\ERUNT
  2013-04-25 15:28 . 2013-04-25 15:28 ——– d—–w- C:\JRT
  2013-04-25 15:23 . 2013-04-25 15:23 176 —-a-w- c:\windows\DeleteOnReboot.bat
  2013-04-11 19:41 . 2013-03-11 13:25 3603816 —-a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe
  2013-04-11 19:41 . 2013-03-11 13:25 3551080 —-a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe
  2013-04-11 19:41 . 2013-03-09 01:28 64000 —-a-w- c:\windows\system32\smss.exe
  2013-04-11 19:41 . 2013-03-09 03:45 49152 —-a-w- c:\windows\system32\csrsrv.dll
  2013-04-11 19:41 . 2013-03-03 19:07 1082232 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\ntfs.sys
  2013-04-11 19:41 . 2013-03-08 03:52 2067968 —-a-w- c:\windows\system32\mstscax.dll
  2013-04-11 19:41 . 2013-03-05 01:40 2049024 —-a-w- c:\windows\system32\win32k.sys
  2013-04-11 19:40 . 2013-03-08 03:53 376320 —-a-w- c:\windows\system32\winsrv.dll
  2013-04-07 05:28 . 2013-04-07 05:28 ——– d—–w- c:\users\Gebruiker\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
  2013-04-07 05:09 . 2013-03-15 07:21 7108640 —-a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{14048000-F10B-473C-8FF6-1C4BD9895A48}\mpengine.dll
  .
  .
  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2013-03-11 23:10 . 2011-06-24 11:12 237088 ——w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe
  2013-02-12 01:57 . 2013-03-13 17:05 15872 —-a-w- c:\windows\system32\drivers\usb8023.sys
  2012-11-03 16:24 . 2012-11-03 16:24 7723546 —-a-w- c:\program files\peazip-4.7.3.WINDOWS.exe
  2012-07-23 19:51 . 2012-07-23 19:51 4583914 —-a-r- c:\program files\ComboFix.exe
  2012-07-23 18:56 . 2012-07-23 18:57 388608 —-a-w- c:\program files\HijackThis.exe
  .
  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond
  REGEDIT4
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00avast]
  @="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}]
  2012-10-30 22:50 121528 —-a-w- c:\program files\AVAST Software\Avast\ashShell.dll
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]
  @="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
  2012-02-14 22:58 94208 —-a-w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]
  @="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
  2012-02-14 22:58 94208 —-a-w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]
  @="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
  2012-02-14 22:58 94208 —-a-w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "avast"="c:\program files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" [2012-10-30 4297136]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
  "EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfSvc]
  @="Service"
  .
  [HKLM\~\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^WinZip Quick Pick.lnk]
  path=c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\WinZip Quick Pick.lnk
  backup=c:\windows\pss\WinZip Quick Pick.lnk.CommonStartup
  backupExtension=.CommonStartup
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe ARM]
  2011-06-06 10:55 937920 —-a-w- c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\APSDaemon]
  2012-02-20 19:28 59240 —-a-w- c:\program files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Google Update]
  2011-09-11 07:09 136176 —-atw- c:\users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\GrooveMonitor]
  2009-02-26 16:36 30040 —-a-w- c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]
  2012-03-27 03:09 421736 —-a-w- c:\program files\itunes\iTunesHelper.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Malwarebytes' Anti-Malware]
  2012-07-03 11:46 462920 —-a-w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NvCplDaemon]
  2007-10-04 19:24 8497696 —-a-w- c:\windows\System32\nvcpl.dll
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NVHotkey]
  2007-10-04 19:24 86016 —-a-w- c:\windows\System32\nvhotkey.dll
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NvMediaCenter]
  2007-10-04 19:24 81920 —-a-w- c:\windows\System32\nvmctray.dll
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NvSvc]
  2007-10-04 19:24 86016 —-a-w- c:\windows\System32\nvsvc.dll
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]
  2012-04-18 18:56 421888 —-a-w- c:\program files\quicktime\QTTask.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Sidebar]
  2009-04-11 06:28 1233920 —-a-w- c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Skype]
  2012-07-13 11:33 17418928 —-a-r- c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Spotify]
  2013-04-08 12:54 4503448 —-a-w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Spotify\spotify.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Spotify Web Helper]
  2013-04-08 12:51 1104280 —-a-w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]
  2012-01-17 09:07 252296 —-a-w- c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\TkBellExe]
  2012-06-05 20:23 296056 —-a-w- c:\program files\Real\RealPlayer\Update\realsched.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WMPNSCFG]
  2008-01-19 07:33 202240 —-a-w- c:\program files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Svc]
  "AntiVirusOverride"=dword:00000001
  .
  — Andere Services/Drivers In Geheugen —
  .
  *NewlyCreated* - 65742251
  *NewlyCreated* - 71865553
  *Deregistered* - 65742251
  *Deregistered* - 71865553
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
  LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ FontCache
  .
  Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
  .
  2013-02-25 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
  - c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-06-25 16:29]
  .
  2013-04-26 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
  - c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-06-25 16:29]
  .
  2013-04-07 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3632470845-1243836632-4002592152-1000Core.job
  - c:\users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-09-18 07:09]
  .
  2013-04-26 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3632470845-1243836632-4002592152-1000UA.job
  - c:\users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-09-18 07:09]
  .
  .
  ——- Bijkomende Scan ——-
  .
  uStart Page = hxxp://www.ecosia.org/
  IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  IE: Google Sidewiki… - c:\program files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_6CE5017F567343CA.dll/cmsidewiki.html
  Trusted Zone: hotmail.com\www
  Trusted Zone: live.com\dub114.mail
  Trusted Zone: live.com\login
  Trusted Zone: live.com\www
  Trusted Zone: youtube.com\www
  TCP: DhcpNameServer = 192.168.156.1
  .
  - - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -
  .
  SafeBoot-WudfPf
  SafeBoot-WudfRd
  .
  .
  .
  **************************************************************************
  .
  catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2013-04-26 15:22
  Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS
  .
  scannen van verborgen processen …
  .
  scannen van verborgen autostart items …
  .
  scannen van verborgen bestanden …
  .
  Scan succesvol afgerond
  verborgen bestanden: 0
  .
  **************************************************************************
  .
  ——————— VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ———————
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet010\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]
  @Denied: (A) (Users)
  @Denied: (A) (Everyone)
  @Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
  "BlindDial"=dword:00000000
  .
  ——————— DLLs Geladen Onder Lopende Processen ———————
  .
  - - - - - - - > 'Explorer.exe'(3908)
  c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll
  c:\windows\system32\ieframe.dll
  .
  Voltooingstijd: 2013-04-26 15:24:58
  ComboFix-quarantined-files.txt 2013-04-26 13:24
  ComboFix2.txt 2012-08-06 14:12
  ComboFix3.txt 2012-08-06 13:57
  ComboFix4.txt 2012-08-05 21:26
  ComboFix5.txt 2013-04-26 13:13
  .
  Pre-Run: 44.720.267.264 bytes beschikbaar
  Post-Run: 44.716.425.216 bytes beschikbaar
  .
  - - End Of File - - 62917568873A203853B42BC82B6AABA3
 • Het log ziet er prima uit, laat maar weten hoe het inmiddels gaat.
 • het gaat goed, weer normale snelheid van internet. die gevonden bestanden van Roguekiller hoef ik niks mee te doen?
  ik gebruik een dell latitude d820, is het verstandig de gedownloade programma's te houden? kan me voorstellen dat het met een nieuwere sneller apparaat het niet uitmaakt, maar bij mij wel?


  RogueKiller V8.5.4 [Mar 18 2013] by Tigzy
  mail : tigzyRK<at>gmail<dot>com
  Feedback : http://www.geekstogo.com/forum/files/file/413-roguekiller/
  Website : http://tigzy.geekstogo.com/roguekiller.php
  Blog : http://tigzyrk.blogspot.com/

  besturingssysteem : Windows Vista (6.0.6002 Service Pack 2) 32 bits version
  Gestart vanuit : Normale modus
  Gebruiker : Gebruiker [Administrator rechten]
  Modus : Scan – Datum : 04/26/2013 16:43:19
  | ARK || FAK || MBR |

  ¤¤¤ Kwaadaardige processen : 0 ¤¤¤

  ¤¤¤ Register verwijzingen : 7 ¤¤¤
  [HJPOL] HKCU\[…]\System : DisableTaskMgr (0) -> gevonden
  [HJPOL] HKCU\[…]\System : DisableRegistryTools (0) -> gevonden
  [HJPOL] HKLM\[…]\System : DisableRegistryTools (0) -> gevonden
  [HJ DESK] HKCU\[…]\ClassicStartMenu : {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} (1) -> gevonden
  [HJ DESK] HKCU\[…]\NewStartPanel : {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} (1) -> gevonden
  [HJ DESK] HKLM\[…]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> gevonden
  [HJ DESK] HKLM\[…]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> gevonden

  ¤¤¤ Speciale Files / Folders: ¤¤¤

  ¤¤¤ Driver : [Geladen] ¤¤¤

  ¤¤¤ HOSTS Bestand: ¤¤¤
  –> C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts

  127.0.0.1 localhost


  ¤¤¤ MBR Controle: ¤¤¤

  +++++ PhysicalDrive0: Hitachi HTS721010G9SA00 ATA Device +++++
  — User —
  [MBR] 4c5ad099b8b10c0d102856350a81599f
  [BSP] 99e921080f6c02e2dc20e00d35de89f2 : Windows Vista MBR Code
  Partition table:
  0 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 63 | Size: 95393 Mo
  User = LL1 … OK!
  User = LL2 … OK!

  Gereed : << RKreport[2]_S_04262013_02d1643.txt >>
  RKreport[1]_S_04252013_02d1740.txt ; RKreport[2]_S_04262013_02d1643.txt
 • Je hoeft verder niks te doen met RogueKiller hoor.
  Wat betreft jouw notebook, met een SSD en Windows 7 kan je er nog weer een tijdje tegenaan zonder echt naar een nieuwer notebook te gaan.

  Anderzijds op Marktplaats staan wel een paar mooie aanbiedingen betreffende Latitudes uit de E6500 en 6510 serie.
  Vooral die met LED-scherm zijn ook voor je ogen een weldaad wat betreft kleuren weergave en helderheid.

  Download naar je bureaublad [b:5cc8efe870].
  [list:5cc8efe870][*:5cc8efe870] Klik/dubbelklik op [b:5cc8efe870]SecurityCheck.exe[/b:5cc8efe870] en let op de instrukties in het zwarte venster.
  [*:5cc8efe870] Een Kladblok document genaamd [b:5cc8efe870]checkup.txt[/b:5cc8efe870] dient automatisch open te gaan; sluit dit document via opslaan op het bureaublad.
  [*:5cc8efe870] Indien een van je veiligheidstools rapporteert, dat DIG.EXE het internet op wil, sta dit dan toe.[/list:u:5cc8efe870]
  Post de inhoud van [b:5cc8efe870]checkup.txt [/b:5cc8efe870]in je volgende post.
 • nu eerst het log, vanmiddag de rest:
  Results of screen317's Security Check version 0.99.63
  Windows Vista Service Pack 2 x86 (UAC is enabled)
  Internet Explorer 9
  ``````````````Antivirus/Firewall Check:``````````````
  avast! Antivirus
  Antivirus up to date!
  `````````Anti-malware/Other Utilities Check:`````````
  Malwarebytes Anti-Malware versie 1.62.0.1300
  CCleaner
  JavaFX 2.1.1
  Java 7 Update 9

  Adobe Reader 10.1.0
  Google Chrome 26.0.1410.43
  Google Chrome 26.0.1410.64
  ````````Process Check: objlist.exe by Laurent````````
  Malwarebytes Anti-Malware mbamservice.exe
  AVAST Software Avast AvastSvc.exe
  AVAST Software Avast AvastUI.exe
  `````````````````System Health check`````````````````
  Total Fragmentation on Drive C: %
  ````````````````````End of Log``````````````````````
 • Daar moet dus een en ander geregeld worden.

  Daar moet dringend wat aan gedaan worden!
  Ga naar [b:78f893a127]
 • mooi, ga ik doen als ik thuis ben, zit nu achter een andere pc.\

  over een andere pc kopen: als ik een tweedehans laptop/nootebook zie kan ik niet beoordelen wat ik koop, of iemand ermee heeft zitten prutsen, etc. daarom kocht ik tot nu toe een tweedehands dell via een winkel, met garantie, liever een paar euros meer voor meer zekerheid, maar mijn laatste aankoop is mij toch niet zo goed bevallen.

  nog een paar vragen:
  ik moest mijn netwerk opnieuw instellen, als ik invul: thuis netwerk, dan worden een aantal netwerk instellingen verkeerd ingesteld, dus ik stel in particuliere computer?

  en netwerk detecteren: dit kan ik uit zetten omdat ik wlan heb?

  last but not least: bedankt voor alle hulp!
 • Je kiest altijd voor openbaar netwerk, indien je niet in je thuisnetwerkzit.
  En heb je thuis ook geen eigen netwerk, ook dan voor openbaar kiezen.

  Netwerkdetectie niet uitzetten als je ook WLAN gebruikt.

  Al mijn Dell's zijn via Marktplaats gekomen, zo ook mijn nieuwste M6700!
 • mbt marktplaats: je kijkt dan of diegene betrouwbaar over komt, of het goed werkt, etc. en dan neem je hem mee?
 • Mijn huidige is opgestuurd!
  Het ging hierbij om een volkomen nieuwe M6700 waar ik de servicetag code van kreeg en dus via Dell support alles kon inzien en heb daarna de laptop via Dell geconfigureerd en daaruit bleek dat ik spekkoper werd!
  Ik was namelijk bijna de helft goedkoper met deze aanschaf.
  En dat alles doordat degene die hem had aangeschaft, het notebook te groot vond!

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.