Vraag & Antwoord

Anders (internet)

Kan kazaa-politie ons juridisch iets maken?

Anoniem
PS
10 antwoorden
 • Hoi allemaal,

  Vandaag op het nieuws weer verhalen over de muziekindustrie die gebruikers van Kazaa dagvaart. Het valt mij steeds op dat de muziekindustrie de term 'diefstal' bezigt.

  Diefstal echter is het wegnemen van een goed dat aan een ander toebehoort met het oogmerk om dit voor zichzelf te houden. Los van de vraag of een computerbestand kan worden aangemerkt als een goed, vraag ik met het volgende af, ik kopieer het bestand toch van iemand anders dan de muziekindustrie. Zo ik al iets weghaal, doe ik dat dus niet direct bij de muziekindustrie.

  Ik begrijp dat ik de muziekindustrie de mogelijk ontneem om mij 'iets' te verkopen. Het ontnemen van deze mogelijkheid kan wellicht wel als diefstal gekwalificeerd worden (voor de juristen onder ons, zie het tandarts-arrest). Ik ontneem de muziekindustrie 'verkoopbare eenheden'. De muziekindustrie ontloopt echter niet meer dan 25 EUR per maand, want veel meer ben ik niet bereid om te besteden aan muziek. Niet elk bestand dat ik download kan dus worden aangemerkt als de diefstal van een verkoopbare eenheid, omdat ik het nooit gekocht zou hebben. De muziekindustrie loopt dan dus geen aanmerkelijke economische schade op en kan dus niet stellen dat ik 'iets' gestolen heb. Daarbij in aanmerking nemende dat ik nog steeds geld besteed aan muziek, is de economische schade nihil. Het enige wat ze kunnen zeggen is dat ik inbreuk maak op een auteursrecht.

  De muziekindustrie dagvaart mensen die muziek beschikbaar stellen om te downloaden. Deze mensen hebben echter helemaal niets gestolen. Zie de definitie van diefstal, ze nemen niets weg om voor zichzelf te houden. Van diefstal kan dan geen sprake zijn. Het (mijns inziens) enige wat hen kwalijk kan worden genomen is dat zij anderen in de gelegenheid stellen om inbreuk te maken op een auteursrecht. Dat klinkt alvast heel wat minder kwalijk dan diefstal.

  Als ik alles bekijk kan de muziekindustrie alleen stellen dat wij (downloaders) een inbreuk maken op auteursrechten.

  Wat is jullie mening hierover?

  Groetjes RGM


  PS. Zou leuk zijn als iemand van BREIN o.i.d. een reactie zou kunnen geven.
 • Ze richten zich niet zo zeer op de downloaders maar juist op degene die uploaden (zonder uploaders immers geen downloaders 8) ). Het aanbieden van bestanden voor upload is wel degelijk strafbaar, want je mag geen dingen aanbieden zonder toestemming van de rechthebbenden.

  Het is mijn inziens meer een bangmaakoperatie, en gezien de reacties die ik zo om me heen zie met redelijk succes. Ze pakken alleen een paar grote aanbieders aan en gaan echt niet achter elke gebruiker met 3 mp3tjes aan.
 • Bovendien is de Nederlandse wet nogal aardig wat dit betreft. Het downloaden is illegaal, totdat je het op CD brandt. Een CR-R betaal je namelijk royalties voor. Logies hé? :-)

  Dan heb je nog de vergelijking 'downloaden is hetzelfde als een cd jatten uit een winkel'
  Das niet waar. In het tweede geval krijgt de muziekindustrie er nog iets voor.
  Betere vergelijking: 'Het maakt voor de muziekindustrie niks uit of je downloadt of niet koopt. Ze krijgen in beide gevallen niets'

  Just my two cents..
 • whehehe webspider, waren die extra leges maar een vervanging voor betaling …

  Wij betalen nu een extra heffing op beschrijfbare media, echter is dat slechts een vergoeding wegens gederfde inkomsten voor de artiesten en co ( lees: PLATENBAZEN) met als 1 van de redenen, het downloaden.

  En dus geenszins een vervanging voor een 'auteursrechtelijke' betaling …

  In andere woorden Jim is dolblij als wij foto cd's van onze babies maken, want daar krijgt hij via die heffing ook voor betaald…

  Wij mogen daardoor echter geen cent minder betalen voor zijn melodieuze genazel en het is dus al helemaal geen vrijstelling voor het downloaden…
  Wat dus nog steeds gewoon illegaal is … zelfs al koop je 1000 lege dvd's :p
 • 'Het maakt voor de muziekindustrie niks uit of je downloadt of niet koopt. Ze krijgen in beide gevallen niets'
  => dit vind ik een hele mooie.

  Ik zal mijn bericht nog even iets verduidelijken. Bij mij wekt de muziekindustrie de indruk dat de wet het down/up-loaden verbiedt en daar strafrechtelijke consequenties aan verbindt. Dat er auteursrechten worden geschonden kunnen ze bij mij wel aannemelijk maken. Het gaat mij meer om de [b:9eeb9697d5]strafrechtelijke[/b:9eeb9697d5] consequenties, die zijn er mijns inziens [b:9eeb9697d5]niet[/b:9eeb9697d5]. Zoals ik eerder betoogd heb is het geen diefstal, slechts inbreuk van een auteursrecht, op grond waarvan de auteursrechthebbende (dit kan de muziekindustrie zijn) een civielrechtelijke procedure kan beginnen.

  Ik krijg de indruk dat de muziekindustrie het down/up-loaden poogt te criminaliseren, en daar maak ik bezwaar tegen. Het [b:9eeb9697d5]kan[/b:9eeb9697d5] onrechtmatig zijn, maar [b:9eeb9697d5]niet[/b:9eeb9697d5] strafbaar. (Tenzij ik een regeling over het hoofd zie).

  Groetjes RGM
 • [quote:151ba1900d="rgm"]
  Ik krijg de indruk dat de muziekindustrie het down/up-loaden poogt te criminaliseren, en daar maak ik bezwaar tegen. Het [b:151ba1900d]kan[/b:151ba1900d] onrechtmatig zijn, maar [b:151ba1900d]niet[/b:151ba1900d] strafbaar. (Tenzij ik een regeling over het hoofd zie).
  [/quote:151ba1900d]

  Het diefstal noemen heeft natuurlijk veel meer effect, het klinkt natuurlijk een stuk afschrikwekkender dan schending van auteursrecht. En daar is het om te doen, mensen bang maken.

  Als er rechtzaken uit voortkomen zal dat op grond van schending van auteursrecht gaan gebeuren. En ik denk dat de heren platenbazen nog liever een schikking treffen met de desbetreffende overtreder. Dan lopen ze ook niet het risico om zo'n rechtzaak te verliezen.

  [edit]

  Ter illustratie: http://www.nu.nl/news.jsp?n=201654&c;=54

  [quote:151ba1900d]De belangenorganisatie meldde maandag de aanklachten in te zullen trekken van mensen die zwart op wit willen zetten dat ze nooit meer illegaal muziek zullen downloaden. [/quote:151ba1900d]

  [/edit]
 • Laat ik eerst eens een misverstand uit de wereld helpen, downloaden is absoluut niet illegaal! Pas zodra de download klaar is en je een werkende kopie van een auteursrechterlijk beschermd stuk muziek in je bezit hebt, dan pas ben je niet legaal bezig. Het maakt dan niet uit of dit stuk muziek in je shared folder zit of ergens anders verborgen op je harde schijf.

  Het probleem voor de RIAA is dat ze niet zomaar bij je binnen kunnen komen om je computer te bekijken, er is geen enkele rechterlijke mogelijkheid om dat te gaan doen. Ze kunnen alleen via via (bijvoorbeeld internet) uitzoeken of jij niet betaalde stukken muziek op je schijf hebt staan. Met programma's zoals kazaa met hun shared folders is het niet zo moeilijk om te checken of jij wel eerlijk bezig bent, maar hier hebben ze in principe alleen je IP adres.

  Ook via wormen of trojans of dergelijke kunnen ze proberen om in je computer te komen en dan hebben ze niet alleen de beschikking over je hele harde schijf/schijven, maar kunnen ze ook makkelijker aan je NAW gegevens komen. Nu zullen ze het niet op deze manier doen want het is niet legaal verkregen bewijs en dus absoluut onbruikbaar.

  Hieruit volgt dat als je de betreffende bestanden niet deelt of op andere wijze 'zichtbaar' maakt op het net, dat de RIAA je weinig kan doen. Uiteraard ben je dan nog steeds niet legaal bezig.
 • Nog leuker:

  [quote:bbb2149a5e]
  Thuiskopie
  Zie ook
  De thuiskopie in het Nederlands auteursrecht


  MP3's zijn dan wel auteursrechtelijk beschermd, maar de wet bevat een aantal belangrijke beperkingen op de rechten van de auteur. Volgens artikel 16b Auteurswet 1912 is het toegestaan om een kopie te maken van een auteursrechtelijk beschermd werk, mits die kopie enkel en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik. Dit heet een thuiskopie. Je mag dus rustig je CD-collectie naar MP3 omzetten op je harddisk. Ook mag je die MP3's dan meenemen naar je werk en daar afspelen, mits je dat maar niet over de bedrijfs-intercom doet.

  Dit geldt zelfs voor gehuurde of geleende CD's, want dit wetsartikel zegt niet dat je de eigenaar moet zijn van het werk om er een thuiskopie van te mogen maken. En naar analogie geldt het dan ook voor muziek in andere formaten, zoals een MP3 op Internet. Je mag dus voor jezelf een gehuurde of geleende CD kopiëren, of voor jezelf muziek in MP3-formaat van Internet downloaden.

  Een thuiskopie mag je niet verder verspreiden, want deze is immers uitsluitend voor eigen gebruik bestemd. Gedownloade muziek mag je dus niet weer op Internet zetten of doorgeven aan iemand anders.

  Overigens is er natuurlijk niets bijzonders aan het bestandsformaat MP3 ten opzichte van bijvoorbeeld het WMA of het Ogg Vorbis formaat. Echter, MP3 is momenteel het populairste formaat, en in het normale spraakgebruik is het haast synoniem met "muziek in digitale vorm". Ik schrijf dan ook steeds MP3, alhoewel het meeste ook op andere formaten van toepassing is.
  [/quote:bbb2149a5e]
  Je mag dus een kopie maken van een geleende cd voor eigen gebruik. Het downloaden, op cd branden, en het ingebruik hebben van mp3's is dus nooit aan te pakken, immers hoe willen ze aantonen dat een bepaalde mp3 gedownload is en niet van een geleende cd komt????

  Zie:
  [quote:bbb2149a5e]
  Door rechtmatige verkrijger of niet?
  De wet zegt niet dat een thuiskopie alleen mag worden gemaakt door de rechtmatige verkrijger van het origineel. Dit lijkt ook nooit de bedoeling te zijn geweest van dit artikel. Het stamt uit de tijd waarin men met carbonpapier een artikel kon overtikken. De kwaliteit van mechanische reproducties in die tijd (stencilmachines, audio cassetterecorders) was dusdanig laag dat een kopie thuis geen probleem kon vormen. Die kopie kon immers nooit de markt voor het (hoge kwaliteit) origineel aantasten. Bovendien is het vrijwel onmogelijk om na te gaan wie er een kopie thuis maakt en of deze wel in het bezit was van het origineel toen de kopie werd gemaakt.

  Artikel 45k, dat handelt over de reservekopie voor computerprogramma's, stelt wel expliciet dat alleen de rechtmatige verkrijger van een programma er een reservekopie van kan maken. Kennelijk wilde de wetgever hier dus restrictiever zijn dan bij de thuiskopie (die overigens niet is toegestaan voor computerprogramma's).

  [b:bbb2149a5e]Het is dus toegestaan om een kopie voor eigen oefening, studie of gebruik te maken van een werk waarvoor niet is betaald door de kopieerder. Je mag dus voor jezelf een gehuurde of geleende CD kopiëren, of voor jezelf muziek in MP3-formaat van Internet downloaden. Deze kopie mag echter niet aan derden ter beschikking worden gesteld.[/b:bbb2149a5e]
  [/quote:bbb2149a5e]
  Het gehele artikel is te lezen op:
  http://www.iusmentis.com/auteursrecht/nl/thuiskopie/
 • Dus kunnen zij mij niet aanpakken met m'n hele mp3 collectie? Aangezien ik het 'leen' van iemand op kazaa, en alleen brand voor eigen gebruik (ik verkoop dat spul niet aan vrienden, ofso, die dowen + branden het maar lekker zelf > ben ik te lui voor ;)), ben ik legaal? Maar zodra ik het weer te share zet, ben ik illegaal?

  Logisch dus dat ze de sharders aan pakken, dat zijn de enige die ze kúnnen aanpakken.

  Overigens lijkt me dat er vast wel ergens een wet is die het verbieden van downloaden tegen gaat. Hoewel dit tóch weer onwaarschijnlijk is, aangezien het me sterk lijkt dat 2 wetten elkaar tegen spreken…

  Jochem
 • Allen dank voor de interessante bijdragen. Ik denk dat we nu wel vast kunnen stellen dat het [b:78012553ec]down[/b:78012553ec]loaden van muziek niet strafbaar is, en dat we er ook geen auteursrechten mee schenden. Ook het gebruik van het woord diefstal in dit verband is nergens op gebaseerd en dus klaarblijkelijk slechts gebruikt voor een negatieve beeldvorming.

  Voor wat betreft het uploaden van muziek doe ik toch nog even een poging om de wet creatief te interpreteren. Op grond van de auteurswet (zie quote hierboven) is het niet verboden om kopieen voor eigen gebruik te maken. Ik mag dus een onbeperkte hoeveelheid muziek op mijn harde schijf opslaan.

  Laten we even een vergelijking trekken met kopieen van een boek. Ik mag kopieen daarvan maken voor eigen gebruik. Mag ik deze kopieen ook laten lezen aan een vriend van mij?
  Het lijkt mij sterk dat de auteursrechthebbende hier tegen bezwaar zal maken. In welke mate verschilt dit voorbeeld van iemand die even een (muziek-)bestandje leest van mijn harde schijf. Het even inzien van een muziekbestand zal niet echt op bezwaar kunnen rekenen van de auteursrechthebbende. Waarom wordt er dan toch bezwaar gemaakt? Dat is uiteraard omdat degene die het even inziet het niet hierbij laat maar gelijk een kopie maakt. Maar is het dan mijn fout dat degene die het even inziet er gelijk een kopie van maakt? Is het aan mij om maatregelen te treffen omdat anderen zich niet kunnen beheersen?

  Ik weet dat het vergezocht is, en we schieten er ook weinig mee op, want met deze redenering wordt het downloaden weer strafbaar.

  DE oplossing zou zijn wanneer de hele muziekhandel wordt uitgeschakeld. Artiesten zouden muziek kunnen maken en deze op internet kunnen plaatsen om vrij te downloaden, en vervolgens geld op kunnen halen met concerten. De concerten worden wellicht weer beter bezocht omdat de muziek beter verspreid is. Ik heb sowieso al het idee dat muzikanten hieraan het meest verdienen. De hele tussenhandel (platenlabel en muziekwinkel) strijkt nu het grootste deel van de omzet op.

  Zou dit een oplossing kunnen zijn?

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.