Vraag & Antwoord

Anders (internet)

Trage internet

2 antwoorden
  • mijn internet is traag, als ik aan het surfen ben dan bevriest mijn internet explorer en gaat het ontzettend traag. om de minuut doe hij dit. ik heb hier een log van hijack. Logfile of HijackThis v1.97.3 Scan saved at 15:03:36, on 16-11-2003 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\PROGRA~1\MICROS~2\GAMECO~2\Common\SWTrayV4.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe C:\WINDOWS\fmnwebassist.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\System32\webassist.exe C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\PROGRA~1\MSNGAM~1\zproxy.exe C:\PROGRA~1\MSNGAM~1\zone.exe C:\Program Files\Winamp3\winamp3.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\WINDOWS\System32\taskmgr.exe C:\Documents and Settings\Nick Hendrikse\Bureaublad\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://groups.yahoo.com/group/ME_HQ/?yguid=152514297 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - C:\Program Files\DAP\DAPBHO.dll O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\ycomp5_1_6_0.dll O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: DAP Bar - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - C:\Program Files\DAP\DAPIEBar.dll O3 - Toolbar: &Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\ycomp5_1_6_0.dll O4 - HKLM\..\Run: [SideWinderTrayV4] C:\PROGRA~1\MICROS~2\GAMECO~2\Common\SWTrayV4.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Speaker Configuration] C:\PROGRA~1\C-Media\WIN_ME\Setup.exe /SPEAKER O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp O4 - HKLM\..\Run: [HGTXPEI] C:\WINDOWS\System32\UninstallXP.exe 1 O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDet] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] "C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE" /run O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [fmnwebassist] C:\WINDOWS\fmnwebassist.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook O4 - HKCU\..\Run: [webassist] C:\WINDOWS\System32\webassist.exe O4 - Startup: MBM 5.lnk = C:\Program Files\Motherboard Monitor 5\MBM5.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O4 - Global Startup: Nuria.lnk = C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe O4 - Global Startup: Odometer.lnk = C:\Program Files\Odometer\Odometer.exe O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM) O9 - Extra button: Messenger (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Yahoo! Messenger (HKLM) O9 - Extra button: Run DAP (HKLM) O9 - Extra button: Related (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links (HKLM) O9 - Extra button: Messenger (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM) O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O16 - DPF: {02607DF4-D40B-4FFB-B054-1CAC03468E28} (DNLCertificate Control) - http://www.fmn-media.com/campaigns/winpl/sites/pops/A001/DNLCertificate.ocx O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/pcpitstop/PCPitStop.CAB O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/swdir.cab O16 - DPF: {1842B0EE-B597-11D4-8997-00104BD12D94} (iCC Class) - http://www.pcpitstop.com/internet/pcpConnCheck.cab O16 - DPF: {6EB5B540-1E74-4D91-A7F0-5B758D333702} (nCaseInstaller Class) - http://bis.180solutions.com/ActiveXInstallers/Installer/nCaseInstaller.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/0fb5e03023def1/housecall.antivirus.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {9732FB42-C321-11D1-836F-00A0C993F125} (mhLabel Class) - http://www.pcpitstop.com/mhLbl.cab O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37854.3447222222 O16 - DPF: {AE1C01E3-0283-11D3-9B3F-00C04F8EF466} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Registry Information Class) - http://security.symantec.com/SSC/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {EFB22865-F3BC-4309-ADFA-C8E078A7F762} (SysWebTelecomInt Class) - http://www.sponsoradulto.com/en/SysWebTelecom.cab O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://fdl.msn.com/public/chat/msnchat45.cab ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen
  • Je gebruikt Download accelarator plus (DAP) Dit programma bevat spyware elementen. Ik zou hem deinstalleren. Daarna kan je de volgende eventueel nog aanwezige items bij DAP behorend fixen: O2 - BHO: (no name) - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - C:\Program Files\DAP\DAPBHO.dll O3 - Toolbar: DAP Bar - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - C:\Program Files\DAP\DAPIEBar.dll O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm O9 - Extra button: Run DAP (HKLM) Info: http://www.pestpatrol.com/PestInfo/d/download_accelerator_plus.asp Sluit de browser en andere vensters behalve hijackthis en vink alleen die regels aan die hieronder staan beschreven (je kan altijd weer een backup terugzetten) en klik op "fix checked". START DAARNA OPNIEUW OP. O4 - HKLM\..\Run: [HGTXPEI] C:\WINDOWS\System32\UninstallXP.exe 1 Over deze meestarter kan ik niets vinden en ik vind hem verdacht. Ik zou hem aanvinken O4 - HKLM\..\Run: [fmnwebassist] C:\WINDOWS\fmnwebassist.exe Kan ik ook niets over vinden, maar lijkt te horen bij de hieronderstaande.Ik zou hem aanvinken O4 - HKCU\..\Run: [webassist] C:\WINDOWS\System32\webassist.exe Spyware: aanvinken O16 - DPF: {6EB5B540-1E74-4D91-A7F0-5B758D333702} (nCaseInstaller Class) - http://bis.180solutions.com/ActiveXInstallers/Installer/nCaseInstaller.cab Spyware: aanvinken O16 - DPF: {EFB22865-F3BC-4309-ADFA-C8E078A7F762} (SysWebTelecomInt Class) - http://www.sponsoradulto.com/en/SysWebTelecom.cab Sponsoradulto??: aanvinken Verwijder na de herstart deze (eventueel nog) aanwezige bestanden of mappen (let: op sommige kunnen verborgen staan dus eerst even dit uitvoeren: Start>instellngen>configuratiescherm >Mapopties >tabblad Weergave >klik verborgen bestanden en mappen weergeven >OK): C:\WINDOWS\System32\webassist.exe <= dit bestand C:\WINDOWS\fmnwebassist.exe <= dit bestand

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.