Vraag & Antwoord

Anders (internet)

Startpagina

1 antwoord
  • ik heb het weer eens hoor een hardnekkige startpagina, ik heb die kunnen verwijderen met hijack this maar toen zag ik nog meer staan wat mij verdacht leek dus hier komt mijn log. Logfile of HijackThis v1.97.3 Scan saved at 11:03:24, on 29-12-2003 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE C:\windows\system32\nscntrl.exe C:\PROGRA~1\MICROS~2\GAMECO~1\common\swtrayv4.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\WINDOWS\System32\dplaysvr.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\PROGRA~1\MSNGAM~1\zproxy.exe C:\PROGRA~1\MSNGAM~1\zclient.exe C:\PROGRA~1\MSNGAM~1\zone.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Documents and Settings\Nick\Bureaublad\snelkoppelingen\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - Default URLSearchHook is missing O1 - Hosts: gevolgd door de bijbehorende hostnaam. Het IP-adres en de hostnaam dienen O1 - Hosts: voorafgegaan door een #. O1 - Hosts: 216.177.73.139 auto.search.msn.com O1 - Hosts: 216.177.73.139 search.netscape.com O1 - Hosts: 216.177.73.139 ieautosearch O2 - BHO: (no name) - {00000000-0000-0000-0000-000000000001} - C:\WINDOWS\System32\SafeSearch.dll (file missing) O2 - BHO: (no name) - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} -   ¦C:\Program Files\DAP\DAPBHO.dll (file missing) O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -   ¦C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx (file missing) O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} -   ¦C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll (file missing) O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: DAP Bar - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - C:\Program Files\DAP\DAPIEBar.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDet] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] "C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE" /run O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [nscntrl] c:\windows\system32\nscntrl.exe /noconnect O4 - HKLM\..\Run: [SideWinderTrayV4] C:\PROGRA~1\MICROS~2\GAMECO~1\common\swtrayv4.exe O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k O4 - HKLM\..\Run: [wcmdmgr] C:\WINDOWS\wt\updater\wcmdmgrl.exe -launch O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER O4 - HKLM\..\Run: [msbb] C:\Program Files\nCase\msbb.exe O4 - HKLM\..\Run: [ADG] C:\WINDOWS\ADG.exe O4 - HKLM\..\Run: [spoolsvv] C:\WINDOWS\system32\spoolsvv.exe -invisible O4 - HKLM\..\Run: [DownloadWare] "C:\Program Files\DownloadWare\dw.exe" /H O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - Global Startup: Search.vbs O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm O9 - Extra button: Run DAP (HKLM) O9 - Extra button: Related (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links (HKLM) O16 - DPF: {00000000-0000-0000-0000-000020030000} - http://www.7adpower.com/dialer/olanda.exe O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/pcpitstop/PCPitStop.CAB O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/swdir.cab O16 - DPF: {1FDEC088-A699-46FE-BF76-D5FD6DAE6150} (UCSearch.ucUCSearch) - http://www.armbender.com/UCSearch.CAB O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://www.ea.com/downloads/rtpatch/EARTPX.cab O16 - DPF: {8522F9B3-38C5-4AA4-AE40-7401F1BBC851} - http://www.gamingdepot.com/queue/software_plugin.exe O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37976.4572685185 O16 - DPF: {A1DC3241-B122-195F-B21A-000000000000} - http://www.allstargaming.net/dl/files/free_plugin.exe O16 - DPF: {AE1C01E3-0283-11D3-9B3F-00C04F8EF466} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab O16 - DPF: {BB0578ED-E672-4697-9663-EC5A0460B949} (SomaticCAB.Setup) - http://downloads.searchcentrix.com/install/weblz.CAB O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {E2F2B9D0-96B9-4B25-B90C-636ECB207D18} - http://www.whenusearch.com/WUInstSECS.cab O16 - DPF: {EB6AFDAB-E16D-430B-A5EE-0408A12289DC} - http://download.mediacharger.com/swimsuitnetwork.cab O16 - DPF: {FFFF0003-0001-101A-A3C9-08002B2F49FB} - http://deposito.hostance.net/dialer/507370.exe

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.