Vraag & Antwoord

Anders (internet)

s.o.s. - geen internetverbinding

8 antwoorden
  • Gegroet, momenteel bevind ik me op een andere computer in huis dan diegene waar ik problemen met ondervind. Dit komt omdat het probleem dat zich bij mijn persoonlijke computer stelt de [b:5274248218]internetverbinding[/b:5274248218] betreft. 1) Als ik mijn [b:5274248218]explorer[/b:5274248218] wil openen komt er kader van offline-werken die me vertelt dat er geen verbinding met het internet beschikbaar is. Hierbij kan ik opnieuw proberen verbinding te maken of proberen offline te werken. Niks helpt me online te komen. 2) Als ik mij wil aanmelden met [b:5274248218]msn[/b:5274248218] komt er een kader die me het volgende vertelt: [i:5274248218]je bevindt je achter een firewall bevindt die geen verbinding met de NET. messenger-service toestaat 0x81000365[/i:5274248218] 3) Ik heb een scan uitgevoerd met spyware (weliswaar niet ge-update want geen internet) en tevens hijackthis laten werken. Bij deze m'n log; ----------------------------------------------------------------------------------- Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 17:00:57, on 5/01/04 Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A) MSIE: Internet Explorer v5.00 (5.00.2614.3500) Running processes: C:\WINDOWS.000\SYSTEM\KERNEL32.DLL C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSGSRV32.EXE C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MPREXE.EXE C:\WINDOWS.000\SYSTEM\mmtask.tsk C:\PROGRAM FILES\MESSENGER PLUS! 2\MSGPLUS.EXE C:\WINDOWS.000\EXPLORER.EXE C:\PROGRAM FILES\NORTON ANTIVIRUS\NAVAPW32.EXE C:\WINDOWS.000\SYSTEM\QTTASK.EXE C:\WINDOWS.000\LOADQM.EXE C:\WINDOWS.000\SYSTEM\DDHELP.EXE C:\WINDOWS.000\SYSTEM\PSTORES.EXE C:\UNZIPPED\HIJACKTHIS[1]\HIJACKTHIS.EXE R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://mysearchnow.com/searchbar.html R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://mysearchnow.com/searchbar.html R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://mysearchnow.com/searchbar.html R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://mysearchnow.com/searchbar.html R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://mysearchnow.com/searchbar.html R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://mysearchnow.com/searchbar.html R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = , O2 - BHO: (no name) - {2E9CAFF6-30C7-4208-8807-E79D4EC6F806} - C:\PROGRAM FILES\SUBMIT\SUBMITHOOK.DLL O2 - BHO: (no name) - {e9151b20-3949-11d8-abfb-00e0ed06a261} - C:\WINDOWS.000\APPLICATION DATA\SHOCKNFREBR.DLL O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSDXM.OCX O3 - Toolbar: Netster - {856D6A8E-A24C-498A-A55A-2B25C606A6B4} - C:\WINDOWS.000\DOWNLO~1\NETSTER.DLL (file missing) O3 - Toolbar: apblblvquie - {e9151b21-3949-11d8-abfb-00e0ed06a261} - C:\WINDOWS.000\APPLICATION DATA\SHOCKNFREBR.DLL O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\PROGRA~1\NORTON~1\NAVAPW32.EXE O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS.000\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [ScriptBlocking] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\SBServ.exe" -reg O4 - HKLM\..\RunServices: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" O9 - Extra button: Related (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links (HKLM) O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\Intern~1\Plugins\NPDocBox.dll O12 - Plugin for .php: C:\PROGRA~1\Intern~1\PLUGINS\nppdf32.dll O12 - Plugin for .mp3: C:\PROGRA~1\Intern~1\PLUGINS\npqtplugin4.dll O14 - IERESET.INF: SEARCH_PAGE_URL= O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL= O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {AE1C01E3-0283-11D3-9B3F-00C04F8EF466} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab O16 - DPF: {58172624-85DD-4482-9E64-02ADCA637E96} (shizmoo Class) - http://www.kungfuchess.com/activex/web665.cab O16 - DPF: {00000EF1-0786-4633-87C6-1AA7A44296DA} - http://www.netpaloffers.net/NetpalOffers/DMO1/Mx0n13n3.cab O16 - DPF: {33564D57-0000-0010-8000-00AA00389B71} - http://download.microsoft.com/download/F/6/E/F6E491A6-77E1-4E20-9F5F-94901338C922/wmv9VCM.CAB ----------------------------------------------------------------------------------- Wie kan me verder helpen? vriendelijke groeten, Guft. p.s.: [b:5274248218]Quasi3[/b:5274248218], als je dit leest... Benieuwd of je me dit keer weer kan helpen. :D
  • Zet je firewall eens uit. Hij zegt namelijk iets over de firewall.
  • [quote:214d8eabea="guft"]Gegroet, ...... 2) Als ik mij wil aanmelden met [b:214d8eabea]msn[/b:214d8eabea] komt er een kader die me het volgende vertelt: [i:214d8eabea]je bevindt je achter een firewall bevindt die geen verbinding met de NET. messenger-service toestaat 0x81000365[/i:214d8eabea] ........ [/quote:214d8eabea] Lijkt me wel errug duidelijk toch?
  • [u:e4b4dea2e3]Voor alle duidelijkheid;[/u:e4b4dea2e3] ik bezit [b:e4b4dea2e3]geen firewall[/b:e4b4dea2e3], heb er nooit één gehad en weet amper wat een firewall is. Ik ben nochtans de enige die gebruik maakt van de computer die dit probleem vertoont. Gisteren surfde ik nog lustig op het net en toen ik vandaag het net op wou, deed zich het probleem voor. Ik heb bij mijn weten ook geen potentiele [b:e4b4dea2e3]probleemsites[/b:e4b4dea2e3] bezocht. Nog steeds op zoek naar hulp, Guft.
  • adsl verbinding ligt eruit er was onlangs een storing (landelijk) en toen kreeg ik die melding ook na de storing was de melding ook weer weg
  • Ik heb thuis een telenetverbinding en die is er voor de twee computers die ik in huis heb. Als het een tijdelijke storing of iets dergelijk is, oogt het me vreemd dat ik op de andere computer wel vlot kan surfen en msn-en. Dankzij die andere computer kan ik gelukkig ook op dit forum terecht. In ieder geval al bedankt aan zij die me proberen verder te helpen. Nog steeds hulpzoekend, Guft.
  • Ik denk dat het in de internetverbinding instellingen zit. Of mogelijk een kapotte kabel. Aller eerst zou ik proberen de computer zonder verbinding op de lijn van de computer met verbinding aan te sluiten, om te controlleren of de lijn wel ok is. Als je nog geen verbinding krijg, kan je ervanuit gaan dat het aan de pc zonder verbinding ligt (die heeft software en/of hardware problemen). Gebruiken de twee pc's (de een met verbinding, en de een zonder) dezelfde OS? En hebben ze dezelfde internet instellingen (iig, horen ze dat te hebben)? Als dat zo is, dan zou je de instellingen kunnen vergelijken of er niet ergens een foutje zit. Als de instellingen zijn zoals ze horen, dan zou het nog je netwerk kaart kunnen zijn (ik neem nu aan dat je via een netwerk kaart verbind). Je zou dit kunnen testen door aller eerst te kijken of windows deze kaart goed detecteerd (of er geen uitroeptekens of vraagtekens staan in de 'device manager' (te komen via rechts klik op mijn computer > eigenschappen)). Je zou ook de netwerk kaart uit de werkende computer kunnen halen, en in de niet werkende pc te stoppen. Als het internet dan werkt, dan weet je dus dat het de netwerk kaart is. Jochem
  • Start HijackThis opnieuw en laat volgende items repareren. Let op dat alle andere explorer en browersvensters gesloten zijn als je deze items laat herstellen. O2 - BHO: (no name) - {2E9CAFF6-30C7-4208-8807-E79D4EC6F806} - C:\PROGRAM FILES\SUBMIT\SUBMITHOOK.DLL O2 - BHO: (no name) - {e9151b20-3949-11d8-abfb-00e0ed06a261} - C:\WINDOWS.000\APPLICATION DATA\SHOCKNFREBR.DLL O3 - Toolbar: Netster - {856D6A8E-A24C-498A-A55A-2B25C606A6B4} - C:\WINDOWS.000\DOWNLO~1\NETSTER.DLL (file missing) O3 - Toolbar: apblblvquie - {e9151b21-3949-11d8-abfb-00e0ed06a261} - C:\WINDOWS.000\APPLICATION DATA\SHOCKNFREBR.DLL O14 - IERESET.INF: SEARCH_PAGE_URL= O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL= O16 - DPF: {00000EF1-0786-4633-87C6-1AA7A44296DA} - http://www.netpaloffers.net/NetpalOffers/DMO1/Mx0n13n3.cab Indien je geen gebruik maakt van de toolbar 'My search' kan je volgende items ook nog laten repareren: R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://mysearchnow.com/searchbar.html R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://mysearchnow.com/searchbar.html R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://mysearchnow.com/searchbar.html R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://mysearchnow.com/searchbar.html R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://mysearchnow.com/searchbar.html R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://mysearchnow.com/searchbar.html

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.