Vraag & Antwoord

Anders (internet)

google onbereikbaar....

Anoniem
derkdejong
10 antwoorden
 • vandaag een xp-home pc met ie6 opgeschoond van blaster en een enorme hoeveelheid ad- en spyware, patches erop gezet enzo. alles loopt weer, echter ik kan volgend probleem niet oplossen.
  als startpagina is www.google.com ingesteld, maar de pc geeft consequent een server-niet-gevonden-melding op alle pogingen om google te bereiken, terwijl alle andere sites mogelijk zijn. en op andere pc die via router op dezelfde verbinding is aangesloten, is google te zelfder tijd wél bereikbaar…!
  soms verandert bij het weergeven van de niet-gevondenpagina in de adresbalk het adres in http:///?%20www.google.com/.
  ik vind in het register geen google-vermeldingen met zulke verminkingen, nog aanwijzingen van ´?%20´.
  autoaanvullen is opgeschoond.
  iemand een clou?
 • Probeer gewoon google.nl een keer.Dat zou kunnen helpen als alleen google.com wordt geblokt.
 • Download Hijackthis, unzip het bestand en installeer hem. Laat hem scannen, sla het log op als een .txt bestand, kopieer en plak de inhoud op het board. Laat nog niets herstellen, het meeste is onschadelijk.

  http://www.merijn.org/files/hijackthis.zip
 • allardje: google.nl, .de, .fr, enzovoort allemaal al geprobeerd.

  quasi3: pc is door meest recente versies van spybot en adaware onderzocht en ok bevonden, maar het lijkt er inderdaad op dat er nog iets moet zijn. ik neem je suggestie over!
 • Scan eens op spyware met AdAware en Spybot Search and Destroy. Zorg ervoor dat je de laatste updates van deze programma te pakken hebt voor je gaat scannen.
  Probleem niet opgelost dan download je HijackThis: http://www.merijn.org/files/hijackthis.zip?
  Unzip en run het programma. Klik op scan, save log en sla het log op als een .txt bestand.
  Kopieer en plak de inhoud in je volgende bericht.

  edit: Oops te laat met m'n bericht :oops:
 • Kijk ook eens hier. Of scan anders (eventueel online) op virussen.
 • de suggesties op de site van virusalert: geen van de genoemde registervermeldingen gevonden.
  suggestie van elders: alle host-bestanden weg doen evenmin resultaat, zij het dat nu ook de site van microsoft een niet gevonden oplevert…..
  virusscan met nav: geen resultaat.

  hier volgt de log van hijack:
  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 14:55:00, on 15-01-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\system32\pctspk.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Documents and Settings\E. W. Dommerholt\Local Settings\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.wanadoo.nl/apeldoornssymfonieork/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - Default URLSearchHook is missing
  O1 - Hosts: 216.177.73.139 ieautosearch
  O1 - Hosts: microsoft tcp/ip for windows.
  O1 - Hosts: 216.177.73.139 ieautosearch
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {53abbc28-44d8-4cd6-ab1d-66052327792b} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {66267970-5a24-4aa2-9e1e-04291f9002ba} - C:\DOCUME~1\EW9769~1.DOM\APPLIC~1\zhyooxblq.dll (file missing)
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: (no name) - {BDF6CE3D-F5C5-4462-9814-3C8EAC330CA8} - C:\WINDOWS\AdRoar.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {FAC6E0E1-5D45-4907-BC00-302D702DCC73} - C:\WINDOWS\system32\cpr.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: ugqqdrckllb - {a15b6d8c-4b3f-4075-8cce-8dc9db2d7e68} - C:\DOCUME~1\EW9769~1.DOM\APPLIC~1\zhyooxblq.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: Band Class - {BDF6CE3D-F5C5-4462-9814-3C8EAC330CA8} - C:\WINDOWS\AdRoar.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ContentService] C:\WINDOWS\System32\winservn.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Free Surfer (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Free Surfer (HKLM)
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger (HKLM)
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O16 - DPF: {19E28AFC-EAE3-4CE5-AC83-2407B42F57C9} (MSSecurityAdvisor Class) - http://download.microsoft.com/download/0/5/c/05c905f4-dd30-427d-a3de-373c3e5552fc/msSecAdv.cab?1074001152151
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37677.0717013889
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://fdl.msn.com/public/chat/msnchat45.cab

  wie een gouden tip heeft kan rekenen op mijn eeuwige dankbaarheid!
 • Laat de volgende door HijackThis fixen:

  R3 - Default URLSearchHook is missing
  O1 - Hosts: 216.177.73.139 ieautosearch
  O1 - Hosts: microsoft tcp/ip for windows.
  O1 - Hosts: 216.177.73.139 ieautosearch
  O2 - BHO: (no name) - {53abbc28-44d8-4cd6-ab1d-66052327792b} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {66267970-5a24-4aa2-9e1e-04291f9002ba} - C:\DOCUME~1\EW9769~1.DOM\APPLIC~1\zhyooxblq.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {BDF6CE3D-F5C5-4462-9814-3C8EAC330CA8} - C:\WINDOWS\AdRoar.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {FAC6E0E1-5D45-4907-BC00-302D702DCC73} - C:\WINDOWS\system32\cpr.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: ugqqdrckllb - {a15b6d8c-4b3f-4075-8cce-8dc9db2d7e68} - C:\DOCUME~1\EW9769~1.DOM\APPLIC~1\zhyooxblq.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: Band Class - {BDF6CE3D-F5C5-4462-9814-3C8EAC330CA8} - C:\WINDOWS\AdRoar.dll (file missing)
  O4 - HKCU\..\Run: [ContentService] C:\WINDOWS\System32\winservn.exe

  Start daarna opnieuw op. Wis winservn.exe
 • Vink in Hijackthis ALLEEN die regels aan die hieronder staan beschreven (je kan altijd weer een backup terugzetten). Sluit de browser en andere vensters behalve hijackthis

  en klik op "fix checked". START DAARNA OPNIEUW OP.


  R3 - Default URLSearchHook is missing
  O1 - Hosts: 216.177.73.139 ieautosearch
  O1 - Hosts: microsoft tcp/ip for windows.
  O1 - Hosts: 216.177.73.139 ieautosearch

  O2 - BHO: (no name) - {53abbc28-44d8-4cd6-ab1d-66052327792b} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {66267970-5a24-4aa2-9e1e-04291f9002ba} - C:\DOCUME~1\EW9769~1.DOM\APPLIC~1\zhyooxblq.dll (file missing)

  O2 - BHO: (no name) - {BDF6CE3D-F5C5-4462-9814-3C8EAC330CA8} - C:\WINDOWS\AdRoar.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {FAC6E0E1-5D45-4907-BC00-302D702DCC73} - C:\WINDOWS\system32\cpr.dll (file missing)

  O3 - Toolbar: ugqqdrckllb - {a15b6d8c-4b3f-4075-8cce-8dc9db2d7e68} - C:\DOCUME~1\EW9769~1.DOM\APPLIC~1\zhyooxblq.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: Band Class - {BDF6CE3D-F5C5-4462-9814-3C8EAC330CA8} - C:\WINDOWS\AdRoar.dll (file missing)

  O4 - HKCU\..\Run: [ContentService] C:\WINDOWS\System32\winservn.exe

  Verwijder na de herstart, bij voorkeur in de veilige mode, deze (eventueel nog) aanwezige bestanden of mappen
  (let op: Sommige kunnen verborgen staan dus eerst even dit uitvoeren: Start > instellngen > configuratiescherm > Mapopties > tabblad Weergave > klik "verborgen

  bestanden en mappen weergeven" en verwijder het vinkje bij Extensies voor bekende bestandstypen verbergen. > OK):

  C:\WINDOWS\System32\winservn.exe <=dit bestand


  Edit: Ben was net iets eerder, maar we zijn het in elk geval helemaal eens!

  Jammer mijn kans op een eeuwige dankbaarheid verspeeld.
 • ga ik stellig proberen: hartelijk dank voor jullie werk, ben johnson en quasi3!
  ik kom pas over een paar dagen weer bij de betreffende pc, en meld me dan wel weer met resultaten!

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.