Vraag & Antwoord

Anders (internet)

er.errorplace.com

Anoniem
M@rc
6 antwoorden
 • De laatste tijd wordt ik geregeld naar deze site geleid .
  ad aware en spybot heb ik al gebruikt maar het komt geregeld terug.
  Heeft iemand een idee waar dit vandaan komt.
 • Download HijackThis.
  Unzip en run het programma. Klik op scan, save log en sla het log op als een .txt bestand.
  Kopieer en plak de inhoud in je volgende bericht.
 • Bij deze de scan die ik uitgevoerd heb

  Scan saved at 6:12:46, on 18-2-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgserv.exe
  C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe
  C:\Program Files\Google\ggviewer67-78.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe
  C:\Program Files\NetInternals\CostAware\niIPCApp.exe
  C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe
  C:\Program Files\NetPumper\NetPumperIEProxy.exe
  C:\Program Files\Atomic Clock Sync\Atomic.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zapro.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMAPP.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\PROGRA~1\INCRED~2\bin\IBMain.exe
  C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE
  C:\DOCUME~1\John\LOCALS~1\Temp\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccnet.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: IBBHO - {12BA043E-293E-4CE4-A8C7-8460934FE801} - C:\PROGRA~1\INCRED~2\bin\IBBHO.dll
  O2 - BHO: (no name) - {1B0138F4-80F3-44EA-9461-160717F659F2} - C:\WINDOWS\ivdiejrm.dll
  O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: (no name) - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - (no file)
  O3 - Toolbar: IncrediBar - {D8073790-84C7-4602-BF77-C6ACBF1612E4} - C:\PROGRA~1\INCRED~2\bin\IBToolBar.dll
  O3 - Toolbar: searchsprint - {AEE46806-2C5A-4A4E-A5DD-B4531F64A187} - C:\WINDOWS\pwsyrdkm.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG_CC] C:\Program Files\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [IncrediMail] C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IncMail.exe /c
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [CostAware] C:\Program Files\NetInternals\CostAware\niIPCApp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER
  O4 - HKLM\..\Run: [NetPumper] "C:\Program Files\NetPumper\NetPumperIEProxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Atomic.exe] C:\Program Files\Atomic Clock Sync\Atomic.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - Global Startup: ZoneAlarm Pro.lnk = C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zapro.exe
  O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm
  O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm
  O8 - Extra context menu item: Download with NetPumper - C:\Program Files\NetPumper\AddUrl.htm
  O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O9 - Extra button: IncrediBar (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM)
  O9 - Extra button: Real.com (HKLM)
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab
  O16 - DPF: {04707538-0B03-4658-89E9-A9AF56462959} (jimmyloader.jimmyform) - http://bins.roings.com/roing.cab
  O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2003120501/housecall.antivirus.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
  O16 - DPF: {90C9629E-CD32-11D3-BBFB-00105A1F0D68} (InstallShield International Setup Player) - http://www.installengine.com/engine/isetup.cab
  O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://195.18.69.102/activex/AxisCamControl.cab
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?38028.2690277778
  O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Registry Information Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/1,5,0,4319/mcfscan.cab
  O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A256D46} (IMDownloader Class) - http://www2.incredimail.com/contents/setup/downloader/imloader.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab
 • MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)
  Haal ook even de laatste updates voor IE, je mist nog wat..

  Vink in Hijackthis ALLEEN die regels aan die hieronder staan genoemd (je kan altijd weer een backup terugzetten) Sluit de browser en andere vensters behalve hijackthis en klik op "fix checked". START DAARNA OPNIEUW OP.


  O2 - BHO: (no name) - {1B0138F4-80F3-44EA-9461-160717F659F2} - C:\WINDOWS\ivdiejrm.dll

  O3 - Toolbar: (no name) - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - (no file)

  O3 - Toolbar: searchsprint - {AEE46806-2C5A-4A4E-A5DD-B4531F64A187} - C:\WINDOWS\pwsyrdkm.dll (file missing)

  O16 - DPF: {04707538-0B03-4658-89E9-A9AF56462959} (jimmyloader.jimmyform) - http://bins.roings.com/roing.cab


  Verwijder na de herstart deze (eventueel nog) aanwezige bestanden of mappen (let: op sommige kunnen verborgen staan dus eerst even dit uitvoeren: Start> instellingen> configuratiescherm > Mapopties > tabblad Weergave > klik verborgen bestanden en mappen weergeven >OK):

  C:\WINDOWS\ivdiejrm.dll <= dit bestand
 • Deze kan je ook nog laten repareren door HijackThis:
  O16 - DPF: {90C9629E-CD32-11D3-BBFB-00105A1F0D68} (InstallShield International Setup Player) - http://www.installengine.com/engine/isetup.cab
 • m@rc en quasi3 heel erg bedankt voor het advies heb het gedaan en het probleem is op gelost. Het mooie is dat ik ook van een ander probleem af ben geholpen was van plan om dit weekend format c: te gaan doen maar nu kan ik daar nog eventjes mee wachten. Onderstaan is de link naar het andere probleem wat ik had. :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
  http://forum.computertotaal.nl/phpBB/viewtopic.php?t=112687&highlight=cpu+100

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.