Vraag & Antwoord

Anders (internet)

surfen via windows explorer!

7 antwoorden
  • Ik gebruik Zonelabs, IE 6.0, windows 98 Nadat ik Grokster heb geinstalleerd en weer heb verwijderd verschijnen op alle websites blauwe velden waar afbeeldingen horen te staan en windows explorer vraagt toestemming om het internet op te gaan. Als ik de toestemming in zonealarm niet geef dan kom ik het internet niet op. In de lijst van Zonealarm zie ik ook geen groen puntje staan voor IE wel voor windows explorer. Na deinstallatie van Grokster heb ik de PC gecontroleerd met Ad-aware, Spy bots en Norton Utillities. Wie kan mij helpen weer normaal te internetten?
  • Met Grokster wordt ook heel wat adware geïnstaleerd: [url=http://www.pestpatrol.com/pestinfo/g/grokster.asp]info[/url]. Geraak je er niet uit, download dan [url=http://www.spywareinfo.com/~merijn/files/HijackThis.exe]HijackThis[/url]. Unzip en run het programma. Klik op scan, save log en sla het log op als een .txt bestand. Kopieer en plak de inhoud in je volgende bericht.
  • Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 13:36:00, on 22-2-04 Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE C:\WINDOWS\TASKMON.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE C:\PROGRAM FILES\LOGITECH\ITOUCH\ITOUCH.EXE C:\PROGRAM FILES\LOGITECH\MOUSEWARE\SYSTEM\EM_EXEC.EXE C:\PROGRAM FILES\ELABORATE BYTES\CLONECD\CLONECDTRAY.EXE C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\ADAPTEC SHARED\CREATECD\CREATECD50.EXE C:\PROGRAM FILES\ADAPTEC\EASY CD CREATOR 5\DIRECTCD\DIRECTCD.EXE C:\PROGRAM FILES\NORTON ANTIVIRUS\NAVAPW32.EXE C:\PROGRAM FILES\HEWLETT-PACKARD\DIGITAL IMAGING\UNLOAD\HPQCMON.EXE C:\PROGRAM FILES\HEWLETT-PACKARD\HP SHARE-TO-WEB\HPGS2WND.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE C:\PROGRAM FILES\LOGITECH\IMAGESTUDIO\LOGITRAY.EXE C:\WINDOWS\LOADQM.EXE C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT ACTIVESYNC\WCESCOMM.EXE C:\PROGRAM FILES\HEWLETT-PACKARD\HP SHARE-TO-WEB\HPGS2WNF.EXE C:\PROGRAM FILES\ZONE LABS\ZONEALARM\ZAPRO.EXE C:\PROGRAM FILES\WINDOWS MEDIA COMPONENTS\ENCODER\WMENCAGT.EXE C:\PROGRAM FILES\CAERE\OMNIPAGEPRO90\EREG\REMIND32.EXE C:\PROGRAM FILES\LOGITECH\ITOUCH\KBDTRAY.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\LVCOMS.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE D:\MIJN DOCUMENTEN\TEMP\HIJACKTHIS.EXE R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.home.nl/?from=www R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door @Home R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = about:blank R3 - URLSearchHook: (no name) - {0428FFC7-1931-45b7-95CB-3CBB919777E1} - (no file) F1 - win.ini: run=hpfsched N1 - Netscape 4: user_pref("browser.startup.homepage", "http://www.planet.nl"); (C:\Program Files\Netscape\Users\albert\prefs.js) O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SPYBOT~1\SDHELPER.DLL O2 - BHO: (no name) - {BDF6CE3D-F5C5-4462-9814-3C8EAC330CA8} - (no file) O2 - BHO: NavErrRedir Class - {0428FFC7-1931-45b7-95CB-3CBB919777E1} - (no file) O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: (no name) - {BDF6CE3D-F5C5-4462-9814-3C8EAC330CA8} - (no file) O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun O4 - HKLM\..\Run: [Taakcontrole] C:\WINDOWS\taskmon.exe O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\PROGRA~1\LOGITECH\ITOUCH\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\LOGITECH\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe" O4 - HKLM\..\Run: [CreateCD50] "C:\Program Files\Common Files\Adaptec Shared\CreateCD\CreateCD50.exe" -r O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\PROGRA~1\NORTON~1\NAVAPW32.EXE O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE O4 - HKLM\..\Run: [LogitechGalleryRepair] C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\ISStart.exe O4 - HKLM\..\Run: [LogitechImageStudioTray] C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\LogiTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [TrueVector] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE -service O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [ScriptBlocking] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\SBServ.exe" -reg O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT ACTIVESYNC\WCESCOMM.EXE" O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O4 - Startup: Encoder Agent.lnk = C:\Program Files\Windows Media Components\Encoder\WMENCAGT.EXE O4 - Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe O4 - Startup: reminder-ScanSoft Product Registration.lnk = C:\Program Files\Caere\OmniPagePro90\EREG\REMIND32.EXE O4 - Global Startup: ZoneAlarm Pro.lnk = C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zapro.exe O8 - Extra context menu item: Grokster Support - file://C:\Program Files\websearch\System\Temp\grokstershop_script0.htm O9 - Extra button: Create Mobile Favorite (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite... (HKLM) O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {597C45C2-2D39-11D5-8D53-0050048383FE} (OPUCatalog Class) - http://office.microsoft.com/productupdates/content/opuc.cab O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/ansi/iuctl.CAB?37998.6202662037 O16 - DPF: {01FE8D0A-51AD-459B-B62B-85E135128B32} (DD_v4.DDv4) - http://www.drivershq.com/DD_v4.CAB O16 - DPF: {3E68E405-C6DE-49FF-83AE-41EE9F4C36CE} (Office Update Installation Engine) - http://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc.cab O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) -
  • Sluit alle open vensters, run HijackTHis nog een keer en laat volgende items repareren: R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = about:blank R3 - URLSearchHook: (no name) - {0428FFC7-1931-45b7-95CB-3CBB919777E1} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {BDF6CE3D-F5C5-4462-9814-3C8EAC330CA8} - (no file) O2 - BHO: NavErrRedir Class - {0428FFC7-1931-45b7-95CB-3CBB919777E1} - (no file) O3 - Toolbar: (no name) - {BDF6CE3D-F5C5-4462-9814-3C8EAC330CA8} - (no file) O8 - Extra context menu item: Grokster Support - file://C:\Program Files\websearch\System\Temp\grokstershop_script0.htm O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) -
  • heb ik gedaan, internet lijkt me nu sneller maar het "probleem" van windows verkenner naar het internet bestaat nog steeds. kan ik ook ergens online naar virussen scannen. Ik heb een abb op Norton Antivirus 2002
  • ook de foto's op de websites die ik bezoek blijven blauw met het woord AD erin, als ik met de muis op de blauwe veldjes ga staan dan komen de foto's te voorschijn
  • Je log lijkt me verder clean. Je kan eventueel een online-scan doen op http://www.tiscali.nl/serv/viru/viru_center.asp Gooi de temp-files van IE ook eens leeg. Je moet ZoneAlarm kunnen instellen dat ook IE niet telkens vraagt om toestemming om op het net te mogen.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.