Vraag & Antwoord

Anders (internet)

surfen via windows explorer!

Anoniem
None
7 antwoorden
 • Ik gebruik Zonelabs, IE 6.0, windows 98

  Nadat ik Grokster heb geinstalleerd en weer heb verwijderd verschijnen op alle websites blauwe velden waar afbeeldingen horen te staan en windows explorer vraagt toestemming om het internet op te gaan. Als ik de toestemming in zonealarm niet geef dan kom ik het internet niet op.
  In de lijst van Zonealarm zie ik ook geen groen puntje staan voor IE wel voor windows explorer. Na deinstallatie van Grokster heb ik de PC gecontroleerd met Ad-aware, Spy bots en Norton Utillities.
  Wie kan mij helpen weer normaal te internetten?
 • Met Grokster wordt ook heel wat adware geïnstaleerd: info.

  Geraak je er niet uit, download dan HijackThis.
  Unzip en run het programma. Klik op scan, save log en sla het log op als een .txt bestand.
  Kopieer en plak de inhoud in je volgende bericht.
 • Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 13:36:00, on 22-2-04
  Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
  C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
  C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
  C:\PROGRAM FILES\LOGITECH\ITOUCH\ITOUCH.EXE
  C:\PROGRAM FILES\LOGITECH\MOUSEWARE\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  C:\PROGRAM FILES\ELABORATE BYTES\CLONECD\CLONECDTRAY.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\ADAPTEC SHARED\CREATECD\CREATECD50.EXE
  C:\PROGRAM FILES\ADAPTEC\EASY CD CREATOR 5\DIRECTCD\DIRECTCD.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NORTON ANTIVIRUS\NAVAPW32.EXE
  C:\PROGRAM FILES\HEWLETT-PACKARD\DIGITAL IMAGING\UNLOAD\HPQCMON.EXE
  C:\PROGRAM FILES\HEWLETT-PACKARD\HP SHARE-TO-WEB\HPGS2WND.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
  C:\PROGRAM FILES\LOGITECH\IMAGESTUDIO\LOGITRAY.EXE
  C:\WINDOWS\LOADQM.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT ACTIVESYNC\WCESCOMM.EXE
  C:\PROGRAM FILES\HEWLETT-PACKARD\HP SHARE-TO-WEB\HPGS2WNF.EXE
  C:\PROGRAM FILES\ZONE LABS\ZONEALARM\ZAPRO.EXE
  C:\PROGRAM FILES\WINDOWS MEDIA COMPONENTS\ENCODER\WMENCAGT.EXE
  C:\PROGRAM FILES\CAERE\OMNIPAGEPRO90\EREG\REMIND32.EXE
  C:\PROGRAM FILES\LOGITECH\ITOUCH\KBDTRAY.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\LVCOMS.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE
  D:\MIJN DOCUMENTEN\TEMP\HIJACKTHIS.EXE

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.home.nl/?from=www
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door @Home
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = about:blank
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {0428FFC7-1931-45b7-95CB-3CBB919777E1} - (no file)
  F1 - win.ini: run=hpfsched
  N1 - Netscape 4: user_pref("browser.startup.homepage", "http://www.planet.nl"); (C:\Program Files\Netscape\Users\albert\prefs.js)
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SPYBOT~1\SDHELPER.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {BDF6CE3D-F5C5-4462-9814-3C8EAC330CA8} - (no file)
  O2 - BHO: NavErrRedir Class - {0428FFC7-1931-45b7-95CB-3CBB919777E1} - (no file)
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {BDF6CE3D-F5C5-4462-9814-3C8EAC330CA8} - (no file)
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
  O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [Taakcontrole] C:\WINDOWS\taskmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\PROGRA~1\LOGITECH\ITOUCH\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\LOGITECH\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CreateCD50] "C:\Program Files\Common Files\Adaptec Shared\CreateCD\CreateCD50.exe" -r
  O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\PROGRA~1\NORTON~1\NAVAPW32.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechGalleryRepair] C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\ISStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechImageStudioTray] C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [TrueVector] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE -service
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ScriptBlocking] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\SBServ.exe" -reg
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT ACTIVESYNC\WCESCOMM.EXE"
  O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Startup: Encoder Agent.lnk = C:\Program Files\Windows Media Components\Encoder\WMENCAGT.EXE
  O4 - Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
  O4 - Startup: reminder-ScanSoft Product Registration.lnk = C:\Program Files\Caere\OmniPagePro90\EREG\REMIND32.EXE
  O4 - Global Startup: ZoneAlarm Pro.lnk = C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zapro.exe
  O8 - Extra context menu item: Grokster Support - file://C:\Program Files\websearch\System\Temp\grokstershop_script0.htm
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite… (HKLM)
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {597C45C2-2D39-11D5-8D53-0050048383FE} (OPUCatalog Class) - http://office.microsoft.com/productupdates/content/opuc.cab
  O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/ansi/iuctl.CAB?37998.6202662037
  O16 - DPF: {01FE8D0A-51AD-459B-B62B-85E135128B32} (DD_v4.DDv4) - http://www.drivershq.com/DD_v4.CAB
  O16 - DPF: {3E68E405-C6DE-49FF-83AE-41EE9F4C36CE} (Office Update Installation Engine) - http://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc.cab
  O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) -
 • Sluit alle open vensters, run HijackTHis nog een keer en laat volgende items repareren:

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = about:blank
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {0428FFC7-1931-45b7-95CB-3CBB919777E1} - (no file)

  O2 - BHO: (no name) - {BDF6CE3D-F5C5-4462-9814-3C8EAC330CA8} - (no file)
  O2 - BHO: NavErrRedir Class - {0428FFC7-1931-45b7-95CB-3CBB919777E1} - (no file)
  O3 - Toolbar: (no name) - {BDF6CE3D-F5C5-4462-9814-3C8EAC330CA8} - (no file)

  O8 - Extra context menu item: Grokster Support - file://C:\Program Files\websearch\System\Temp\grokstershop_script0.htm

  O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) -
 • heb ik gedaan, internet lijkt me nu sneller maar het "probleem" van windows verkenner naar het internet bestaat nog steeds.
  kan ik ook ergens online naar virussen scannen. Ik heb een abb op Norton Antivirus 2002
 • ook de foto's op de websites die ik bezoek blijven blauw met het woord AD erin, als ik met de muis op de blauwe veldjes ga staan dan komen de foto's te voorschijn
 • Je log lijkt me verder clean.
  Je kan eventueel een online-scan doen op http://www.tiscali.nl/serv/viru/viru_center.asp

  Gooi de temp-files van IE ook eens leeg.
  Je moet ZoneAlarm kunnen instellen dat ook IE niet telkens vraagt om toestemming om op het net te mogen.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.