Vraag & Antwoord

Anders (internet)

Internet explorer 6.0 is sinds een paar dagen erg traag

5 antwoorden
  • Als ik een nieuwe internet pagina aanklik, wordt deze erg snel geladen en getoond. Kan ook bijna niet anders want ik heb een snelle (2Mb) ADSL-verbinding. Onderin de taakbalk verschijnt ook de tekst 'gereed'. Daarna zijn er echter een 10-tal tot 30-tal seconden nodig voordat de pagina 'bruikbaar' is. ER kan niet worden doorgeklikt naar links op de pagina. Zelfs de explorer-buttons en -acties werken dan nog niet. Probleem is m.i. plotseling ontstaan. Heb niks raars geinstalleerd. Ik heb ook reeds het volledige systeem gecheckt met Adaware, Spybot EN Asmw!! Ook al een systeemherstel gemaakt naar een datum waar het allemaal nog wel vlekkeloos werkte. Systeemcheck met laatste versie van Norton AV. Niks aangetroffen. Ik weet het nu niet meer. Wie kan mij helpen?
  • Lijkt op spyware. Download [url=http://www.spywareinfo.com/~merijn/files/HijackThis.exe]HijackThis[/url]. Unzip en run het programma. Klik op scan, save log en sla het log op als een .txt bestand. Kopieer en plak de inhoud in je volgende bericht.
  • Ziehier Hijack-log Gr. Rini Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 16:57:42, on 1-3-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\WINDOWS\anvshell.exe C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mm_tray.exe C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe D:\Bart\Winamp5\Winampa.exe C:\Program Files\Creative\ShareDLL\MediaDet.Exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Taskbar\CTLTray.exe C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Taskbar\CTLTask.exe C:\PROGRA~1\PANICW~1\POP-UP~1\PSFree.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Logitech\iTouch\kbdtray.exe D:\Temp downloads\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.leukestart.nl/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = about:blank O2 - BHO: (no name) - {00000EF1-0786-4633-87C6-1AA7A44296DA} - C:\WINDOWS\System32\ddm3dia.dll O2 - BHO: (no name) - {000E7270-CC7A-0786-8E7A-DA09B51938A6} - C:\WINDOWS\System32\n3tpa1.dll O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [anvshell] anvshell.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mm_tray.exe O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Program\CTEaxSpl.EXE /run O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] C:\Program Files\Creative\SBAudigy\PROGRAM\ADGJDet.exe O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "D:\Bart\Winamp5\Winampa.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe O4 - HKCU\..\Run: [TaskTray] C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Taskbar\CTLTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [Taskbar] C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Taskbar\CTLTask.exe O4 - HKCU\..\Run: [PopUpStopperFreeEdition] "C:\PROGRA~1\PANICW~1\POP-UP~1\PSFree.exe" O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [LDM] \Program\BackWeb-8876480.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm O9 - Extra button: Messenger (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM) O12 - Plugin for .mp3: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin4.dll O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab O16 - DPF: {18D9C485-7EEC-4395-95DA-DC3875B10E81} (TEInstallPlugIn) - http://www.skylinesoft.com/interactive/TerraExplorer/Install/TEInstallPlugIn.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab O16 - DPF: {62475759-9E84-458E-A1AB-5D2C442ADFDE} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20031024/qtinstall.info.apple.com/abarth/nl/win/QuickTimeFullInstaller.exe O16 - DPF: {841A9192-5690-11D4-A258-0040954A01BE} (DialXSCtl Object) - http://dialxs.nl/install/dialxs.ocx O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab O16 - DPF: {90C9629E-CD32-11D3-BBFB-00105A1F0D68} (InstallShield International Setup Player) - http://www.installengine.com/engine/isetup.cab O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Registry Information Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://sc.groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/1d/player.virtools.com/downloads/player/Install2.1/Installer.exe O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/1,5,0,4281/mcfscan.cab O16 - DPF: {F5192746-22D6-41BD-9D2D-1E75D14FBD3C} (ddm_download.ddm_control) - http://216.65.38.226/crack.CAB O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab
  • Ga naar configuratiescherm - software en verwijder BackWeb en de logitech Desktop messenger. Sluit alle open vensters, run HijackTHis nog een keer en laat volgende items repareren: R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = about:blank O2 - BHO: (no name) - {00000EF1-0786-4633-87C6-1AA7A44296DA} - C:\WINDOWS\System32\ddm3dia.dll O2 - BHO: (no name) - {000E7270-CC7A-0786-8E7A-DA09B51938A6} - C:\WINDOWS\System32\n3tpa1.dll O4 - HKCU\..\Run: [LDM] \Program\BackWeb-8876480.exe O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe O16 - DPF: {18D9C485-7EEC-4395-95DA-DC3875B10E81} (TEInstallPlugIn) - http://www.skylinesoft.com/interactive/TerraExplorer/Install/TEInstallPlugIn.cab O16 - DPF: {841A9192-5690-11D4-A258-0040954A01BE} (DialXSCtl Object) - http://dialxs.nl/install/dialxs.ocx O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/1d/player.virtools.com/downloads/player/Install2.1/Installer.exe O16 - DPF: {F5192746-22D6-41BD-9D2D-1E75D14FBD3C} (ddm_download.ddm_control) - http://216.65.38.226/crack.CAB Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden. Reboot de pc in veilige modus en verwijder het volgende: het bestand ddm3dia.dll in de map C:\WINDOWS\System32\ het bestand n3tpa1.dll in de map C:\WINDOWS\System32\
  • Hey perfect!!! Alles lijkt weer te werken zoals het behoort. Mag ik u hartelijk danken. Ik zou hier alleen nooit zijn uitgekomen.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.