Vraag & Antwoord

Anders (internet)

IE pops (ongewenst) up!

Anoniem
None
10 antwoorden
 • Al bij het opstarten van WinXp 'popt' het inbelschermpje van IE op (vaak zelfs dubbel!), terwijl ik mij niet kan hierinneren hiervoor een optie te hebben geactiveerd.
  Maar ook te pas en te onpas tijdens het werken met het systeem popt het inbelscherm van IE spontaan op, hetgeen me (ondanks de burnprotectie) al een cd heeft gekost omdat ik op dat moment aan het branden was.
  Bang voor een virus heb ik Norton Antivirus een scan laten maken, maar deze geeft melding dat "alles schoon" is.
  Ik hoop dat er iemand is die zijn/haar expertise in deze met me wil delen, en dank de reagerende(n) bijvoorbaat van harte.
 • Loop al je applicaties die je gebruikt af en kijk of in de programma-opties ergens aangegeven staat dat er automatisch verbinding gezocht moet worden met het internet.

  Ook in bijv. CD-brandsoftware wordt vaak contact gezocht met online databases, bijv. CDDB voor CD-textweergave.

  Trouwens raar dat je CD-brandproces daardoor vastloopt, getuigt niet echt van een stabiele configuratie of installatie van WinXP.
 • en wie wil er dan het net op? dat zul je eerst moeten weten voor je het euvel kan verhelpen.
  wees niet verbaasd als vriend norton ook jou in de weg zit met live update…..
  maar spyware is natuurlijk ook heel goed mogelijk.
  lees de spywarefaq (eerste item in de rubriek ´anders software´)
 • 1) Draai Ad-aware of iets dergelijks
  Als 't probleem blijft:
  2) Kijk via MSConfig wat er zoal gestart wordt/is en beoordeel of hier "bagger" bij zit. Zo ja: dan zal je in 't register aan 't werk moeten…

  Ton
 • Download Adaware update adaware en laat dan alles repareren wat Adaware vind.
  Download daarna Spybot search and destroy, update en draai het programma, verwijder hier ALLEEN DE RODE ITEMS.
  Is het probleem er nog steeds, download dan hijackthis.
  Kopieer en plak het log dan in je volgende bericht.
 • In aanvulling op eerdere info:
  http://www.mvps.org/inetexplorer/parasite.htm
  (ook wel een aardige……)

  Ton
 • Hartelijke bedankt reageerders, voor de adviezen en suggesties om te komen tot de oplossing van mijn probleem.
  Ik heb de aanwijzingen opgevolgd en hieronder volg ik het advies de HijackThis-Logfile weer te geven gaarne op.
  Het inbelscherm is sinds het gebruik van achtereenvolgend Ad-Aware 6.0, Spybot en HijackThis niet meer spontaan tijdens het werken op het systeem verschenen, maar het popt nog wel vaak op bij het opstarten van WinXp.
  De suggestie dan maar in te bellen en te kijken wie of wat er achter die pop-op zit, heb ik 'uit angst' nog niet opgevolgd… je weet nooit wat je binnenhaalt en/of wat men/het met je systeem doet…
  Ik zie uit naar wat de kenner uit de logfile kan halen… zo je merkt ben ik toch een betrekkelijke leek…
  Bijvoorbaat mijn vriendelijke dank!


  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 10:58:53, on 10-4-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\Mixer.exe
  C:\Program Files\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\fpdisp5a.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Norton CleanSweep\csinsmnt.exe
  C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccnet.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door Tiscali
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {71ED4FBA-4024-4bbe-91DC-9704C93F453E} - c:\progra~1\iesearchbar\iesearchbar.dll
  O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - C:\WINDOWS\2_0_1browserhelper2.dll
  O2 - BHO: (no name) - {9C691A33-7DDA-4C2F-BE4C-C176083F35CF} - C:\WINDOWS\System32\bridge.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: IE Search Bar - {71ED4FBA-4024-4bbe-91DC-9704C93F453E} - c:\progra~1\iesearchbar\iesearchbar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [VOBRegCheck] C:\WINDOWS\System32\VOBREGCheck.exe -CheckReg
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] C:\Program Files\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~2\AdvTools\ADVCHK.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [Belt] C:\WINDOWS\Belt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [FinePrint Dispatcher v5] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\fpdisp5a.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RunDLL] rundll32.exe "C:\WINDOWS\System32\bridge.dll",Load
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - Startup: Registration-InstantCopy.lnk = C:\Program Files\InstantCD+DVD\SharedFiles\Pixie\RegTool.exe
  O4 - Global Startup: CleanSweep Smart Sweep-Internet Sweep.lnk = C:\Program Files\Norton CleanSweep\csinsmnt.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger (HKLM)
  O16 - DPF: symsupportutil - http://www.symantec.com/techsupp/activedata/symsupportutil.CAB
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab
  O16 - DPF: {3AF4DACE-36ED-42EF-9DFC-ADC34DA30CFF} (PatchInstaller.Installer) - file://F:\content\include\XPPatchInstaller.CAB
  O16 - DPF: {8B1BC605-C593-4865-8F5B-05517F0CD0BB} (MSSecurityAdvisorCD Class) - file://F:\Content\include\msSecUcd.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37868.6382291667
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
 • Hallo rh.vorwald,

  Toch nog wat spyware op je computer.

  Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren:

  [b:45bb4b08e3]O2 - BHO: (no name) - {71ED4FBA-4024-4bbe-91DC-9704C93F453E} - c:\progra~1\iesearchbar\iesearchbar.dll
  O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - C:\WINDOWS\2_0_1browserhelper2.dll
  O2 - BHO: (no name) - {9C691A33-7DDA-4C2F-BE4C-C176083F35CF} - C:\WINDOWS\System32\bridge.dll
  O3 - Toolbar: IE Search Bar - {71ED4FBA-4024-4bbe-91DC-9704C93F453E} - c:\progra~1\iesearchbar\iesearchbar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Belt] C:\WINDOWS\Belt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RunDLL] rundll32.exe "C:\WINDOWS\System32\bridge.dll",Load

  O16 - DPF: {3AF4DACE-36ED-42EF-9DFC-ADC34DA30CFF} (PatchInstaller.Installer) - file://F:\content\include\XPPatchInstaller.CAB
  O16 - DPF: {8B1BC605-C593-4865-8F5B-05517F0CD0BB} (MSSecurityAdvisorCD Class) - file://F:\Content\include\msSecUcd.cab[/b:45bb4b08e3]

  Als je dit gedaan hebt start je de computer op in veilige modus.
  Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden, en verwijder de volgende bestanden of mappen indien aanwezig:

  Belt.exe in C:\WINDOWS\
  Bridge.dll in C:\WINDOWS\System32\

  Start de computer opnieuw, run HijackThis nog een keertje en plaats een nieuwe log.
  (om zeker te zijn dat alles weg is.)

  groeten
  Marc
 • Graag wil de "reacteurs" van harte bedanken voor hun reply's en adviezen.
  Dankzij hen en hun suggesties is mijn probleem geheel opgelost!
  Het geeft de waarde van forums als deze weer eens onomstotelijk aan!
  Met regelmaat zal ik de Ad-aware, Spybot en Hijackthis-programma's draaien, want met iedere internetsessie wordt er nieuwe troep binnengehaald; een voor mij toch nieuw fenomeen!
  Zoals gevraagd door Marc (hartelijk bedankt voor je "screaning") zet ik hieronder nog even de laatste twe Hijackthis-logs neer… wellicht rolt er nog iets uit.
  Is na "correctie" hijackthis-log een soort standaard voor een clean systeem?

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 1:13:19, on 11-4-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\Mixer.exe
  C:\Program Files\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\fpdisp5a.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Norton CleanSweep\csinsmnt.exe
  C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
  C:\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccnet.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door Tiscali
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [VOBRegCheck] C:\WINDOWS\System32\VOBREGCheck.exe -CheckReg
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] C:\Program Files\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~2\AdvTools\ADVCHK.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [FinePrint Dispatcher v5] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\fpdisp5a.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - Startup: Registration-InstantCopy.lnk = C:\Program Files\InstantCD+DVD\SharedFiles\Pixie\RegTool.exe
  O4 - Global Startup: CleanSweep Smart Sweep-Internet Sweep.lnk = C:\Program Files\Norton CleanSweep\csinsmnt.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger (HKLM)
  O16 - DPF: symsupportutil - http://www.symantec.com/techsupp/activedata/symsupportutil.CAB
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37868.6382291667
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 20:31:03, on 17-4-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\Mixer.exe
  C:\Program Files\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\fpdisp5a.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Norton CleanSweep\csinsmnt.exe
  C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
  C:\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccnet.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door Tiscali
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [VOBRegCheck] C:\WINDOWS\System32\VOBREGCheck.exe -CheckReg
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] C:\Program Files\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~2\AdvTools\ADVCHK.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [FinePrint Dispatcher v5] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\fpdisp5a.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - Startup: Registration-InstantCopy.lnk = C:\Program Files\InstantCD+DVD\SharedFiles\Pixie\RegTool.exe
  O4 - Global Startup: CleanSweep Smart Sweep-Internet Sweep.lnk = C:\Program Files\Norton CleanSweep\csinsmnt.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger (HKLM)
  O16 - DPF: symsupportutil - http://www.symantec.com/techsupp/activedata/symsupportutil.CAB
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37868.6382291667
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
 • Hallo rh.vorwald,

  Logs zijn clean.

  Groeten,
  Marc

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.