Vraag & Antwoord

Anders (internet)

http://www.best-search.info & www.nkvd.us

17 antwoorden
 • Hallo, Ik heb een probleem met bovenstaande links op mijn startpagina. Deze komen afwisselend in mijn adress bar terecht, bij invoer van een nieuw adress komt een van deze steeds terug :evil: Ik heb dmv dit forum al van alles geprobeerd maar nix werkt :cry: , SpyBot, CWShredder en HijackThis... hieronder een log: Help :oops: Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 7:31:20 PM, on 4/11/2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe c:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\windows\system\hpsysdrv.exe C:\HP\KBD\KBD.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\Program Files\ASUS\Remote Control\Remote Master.exe C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Documents and Settings\Eigenaar\Mijn documenten\My Downloads\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://nkvd.us/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://nkvd.us/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://nkvd.us/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://nkvd.us/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://nkvd.us/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://nkvd.us/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://nkvd.us/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://nkvd.us/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://nkvd.us/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://nkvd.us/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://nkvd.us/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://nkvd.us/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://nkvd.us/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,Search = http://nkvd.us/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer,Search = http://nkvd.us/ O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O2 - BHO: OsbornTech Popup Blocker - {FF1BF4C7-4E08-4A28-A43F-9D60A9F7A880} - C:\WINDOWS\System32\mshelper.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE O4 - HKLM\..\Run: [StorageGuard] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe O4 - HKLM\..\Run: [NAV CfgWiz] c:\PROGRA~1\NORTON~1\Cfgwiz.exe /R O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [remotecontrol] C:\Program Files\ASUS\Remote Control\Remote Master.exe O4 - HKLM\..\Run: [ShowShifter TVTV EPG Daemon] "C:\Program Files\Home Media Networks Limited\ShowShifter\TVTVD.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] "C:\Windows\Creator\Remind_XP.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe O4 - HKLM\..\Run: [KAZAA] C:\Program Files\KaZaA Lite\kpp.exe "C:\Program Files\KaZaA Lite\kazaa.exe" /SYSTRAY O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O13 - DefaultPrefix: http://www.nkvd.us/ O13 - WWW Prefix: http://www.nkvd.us/ O13 - Home Prefix: http://www.nkvd.us/ O13 - Mosaic Prefix: http://www.nkvd.us/ O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab O16 - DPF: {10000000-1000-0000-1000-000000000000} - file://C:\Program Files\Internet Explorer\qkefttrt.exe O16 - DPF: {42F2D240-B23C-11D6-8C73-70A05DC10000} - http://63.217.31.12/dial9/058693nl.exe O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E288B19D-5B36-414A-9B7C-2649B356B3A3}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66
 • Download [url=http://www.spywareinfo.com/~merijn/files/CWShredder.exe]CWShredder[/url]. Start het programma, klik op de Fix-knop. Reboot de computer. Run HijackThis nog een keer en post een nieuwe log. Edit: ik zie net dat CWSHredder al gebruikt hebt. Zeker van dat je de laatste versie van CWShredder hebt?? CWSHredder zou hem moeten pakken...
 • Marc, jij bent snel.. :D ik heb versie 1.56.0.1, dat de laatste?
 • Ik heb het net nog een laatste keer geprobeerd :evil: worked like a charm :D Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 7:56:37 PM, on 4/11/2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe c:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\windows\system\hpsysdrv.exe C:\HP\KBD\KBD.EXE C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\Program Files\ASUS\Remote Control\Remote Master.exe C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Documents and Settings\Eigenaar\Mijn documenten\My Downloads\HijackThis\HijackThis.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.com/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O2 - BHO: OsbornTech Popup Blocker - {FF1BF4C7-4E08-4A28-A43F-9D60A9F7A880} - C:\WINDOWS\System32\mshelper.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE O4 - HKLM\..\Run: [StorageGuard] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe O4 - HKLM\..\Run: [NAV CfgWiz] c:\PROGRA~1\NORTON~1\Cfgwiz.exe /R O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [remotecontrol] C:\Program Files\ASUS\Remote Control\Remote Master.exe O4 - HKLM\..\Run: [ShowShifter TVTV EPG Daemon] "C:\Program Files\Home Media Networks Limited\ShowShifter\TVTVD.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] "C:\Windows\Creator\Remind_XP.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe O4 - HKLM\..\Run: [KAZAA] C:\Program Files\KaZaA Lite\kpp.exe "C:\Program Files\KaZaA Lite\kazaa.exe" /SYSTRAY O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab O16 - DPF: {10000000-1000-0000-1000-000000000000} - file://C:\Program Files\Internet Explorer\qkefttrt.exe O16 - DPF: {42F2D240-B23C-11D6-8C73-70A05DC10000} - http://63.217.31.12/dial9/058693nl.exe O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E288B19D-5B36-414A-9B7C-2649B356B3A3}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66 Thanx M@rc :wink: (Y)
 • Draai HijackThis nog een keer en laat de volgende items nog fixen: O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O16 - DPF: {10000000-1000-0000-1000-000000000000} - file://C:\Program Files\Internet Explorer\qkefttrt.exe O16 - DPF: {42F2D240-B23C-11D6-8C73-70A05DC10000} - http://63.217.31.12/dial9/058693nl.exe Post dan een nieuw log, opm zeker te zijn dat alles eruit is.
 • Laatste? :-? Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 8:10:57 PM, on 4/11/2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe c:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\windows\system\hpsysdrv.exe C:\HP\KBD\KBD.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\Program Files\ASUS\Remote Control\Remote Master.exe C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Documents and Settings\Eigenaar\Mijn documenten\My Downloads\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.com/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O2 - BHO: OsbornTech Popup Blocker - {FF1BF4C7-4E08-4A28-A43F-9D60A9F7A880} - C:\WINDOWS\System32\mshelper.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE O4 - HKLM\..\Run: [StorageGuard] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe O4 - HKLM\..\Run: [NAV CfgWiz] c:\PROGRA~1\NORTON~1\Cfgwiz.exe /R O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [remotecontrol] C:\Program Files\ASUS\Remote Control\Remote Master.exe O4 - HKLM\..\Run: [ShowShifter TVTV EPG Daemon] "C:\Program Files\Home Media Networks Limited\ShowShifter\TVTVD.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] "C:\Windows\Creator\Remind_XP.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe O4 - HKLM\..\Run: [KAZAA] C:\Program Files\KaZaA Lite\kpp.exe "C:\Program Files\KaZaA Lite\kazaa.exe" /SYSTRAY O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E288B19D-5B36-414A-9B7C-2649B356B3A3}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66
 • Toevoeging bij de items van Andre. Deze kan je ook laten fixen: O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE grt Marc
 • Dat was echt de laatste sleutel, beloofd hoor. :wink:
 • Toppie & Thanx nog nooit met forums gewerkt, toch handig en snel, dat moeten we vaker doen :wink:
 • Hallo UntouchableFire, Heb je in het verleden last gehad van 'Smartfinder'... Ik twijfel nog over iets vandaar mijn vraag... Marc
 • Hey Marc Daar staat me vaag iets van bij, maar dan op een oude pc die ik nu niet meer gebruik, why?
 • Er is nog 1 sleutel verdacht, maar we zijn aan het zoeken voor je.
 • Het gaat om deze: O2 - BHO: OsbornTech Popup Blocker - {FF1BF4C7-4E08-4A28-A43F-9D60A9F7A880} - C:\WINDOWS\System32\mshelper.dll Kan je er uitgooien: Is coolwebsearch. Andre (De Huismeester) heeft het ook al bevestigd. groeten, Marc
 • Toen ik de laaste eruit gooide was ik weer terug bij af en startte elke IE weer op met mk:@MSITStore:C:\WINDOWS\start.chm::/start.html :( Ik heb nog eens CWShredder erover heen gegooid, en kreeg een melding dat CoolWebSearch er niet uit gegooid kon worden.... Nog een keer Hijack erover heen, er nog twee uitgehaald... volgens mij doet alles het weer goed :D Thanx Marc & André
 • Graag gedaan, maar is het mogelijk om nog een Hijacklog neer te zetten dan, om er zeker van te zijn dat Coolwebsearch inderdaad weg is. Want het is vreemd dat je die foutmelding kreeg.
 • Tuurlijk :wink: Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 11:59:24 AM, on 4/12/2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe c:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\windows\system\hpsysdrv.exe C:\HP\KBD\KBD.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\Program Files\ASUS\Remote Control\Remote Master.exe C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\KaZaA Lite\kazaa.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office\EXCEL.EXE C:\Documents and Settings\Eigenaar\Mijn documenten\My Downloads\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE O4 - HKLM\..\Run: [StorageGuard] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe O4 - HKLM\..\Run: [NAV CfgWiz] c:\PROGRA~1\NORTON~1\Cfgwiz.exe /R O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [remotecontrol] C:\Program Files\ASUS\Remote Control\Remote Master.exe O4 - HKLM\..\Run: [ShowShifter TVTV EPG Daemon] "C:\Program Files\Home Media Networks Limited\ShowShifter\TVTVD.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] "C:\Windows\Creator\Remind_XP.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe O4 - HKLM\..\Run: [KAZAA] C:\Program Files\KaZaA Lite\kpp.exe "C:\Program Files\KaZaA Lite\kazaa.exe" /SYSTRAY O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E288B19D-5B36-414A-9B7C-2649B356B3A3}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66
 • Log lijkt me clean.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.