Vraag & Antwoord

Anders (internet)

Weg met die POP-ups

Anoniem
M@rc
14 antwoorden
 • hallo
  wie kent een programma, die de pop-up's(reclame's) van internet verwijderd, dat die niet meer verschijnt of
  ik ken vroeger webwasher. is dat goede of moet ik een andere programma hebben?
  alavast bedankt.
 • Als je met IE surft, is de google toolbar wel handig. Blokkeert pop-ups en je kan er meteen mee bij google zoeken.
 • Tadaaaa!! 8)
 • MSN Toolbar is ook goed zit bij MSN Messenger 6.2 geinstall. maar je kan hem ook gewoon downloaden op http://www.msn.nl
 • Of als je liever Googlet:
  http://toolbar.google.com
 • Popupcop. Als je een recente nvidia driver hebt, zit daarin ook een ingebouwd.
 • ik heb google-toolbar, maar krijg nog steeds popups? why?
 • Download HijackThis.
  Run het programma. Klik op scan, save log en sla het log op als een .txt bestand.
  Kopieer en plak de inhoud in je volgende bericht.
 • dit is mijn log:

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 21:26:07, on 27-5-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  D:\WINDOWS\System32\smss.exe
  D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  D:\WINDOWS\system32\services.exe
  D:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  D:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  D:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  D:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avsynmgr.exe
  D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  D:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  D:\WINDOWS\Explorer.EXE
  D:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\VsStat.exe
  D:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Vshwin32.exe
  D:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  D:\PROGRA~1\ACDSYS~1\DEVDET~1\DEVDET~1.EXE
  C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe
  D:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe
  D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  D:\WINDOWS\Mixer.exe
  D:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe
  D:\Program Files\ClearSearch\Loader.exe
  D:\Program Files\Common files\updater\wupdater.exe
  D:\PROGRA~1\Defy Blue Math\forspamsect.exe
  D:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  D:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Instant Updater\RuLaunch.exe
  D:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  D:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  D:\Program Files\Webshots\WebshotsTray.exe
  D:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avconsol.exe
  D:\Program Files\Common Files\Network Associates\McShield\Mcshield.exe
  D:\Program Files\KaZaA Lite\Speed Up.exe
  D:\Program Files\Kazaa Lite\kazaalite.kpp
  D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  D:\Downloaded setup-files\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.feyenoord.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {000006B1-19B5-414A-849F-2A3C64AE6939} - D:\WINDOWS\bi.dll
  O2 - BHO: (no name) - {00000EF1-0786-4633-87C6-1AA7A44296DA} - D:\WINDOWS\System32\bolae9.dll
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - d:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {ACB1E670-3217-45C4-A021-6B829A8A27CB} - D:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\VSCShellExtension.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - d:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Anvshell] anvshell.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [LiveNote] livenote.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "D:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] D:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Camera Detector] D:\PROGRA~1\ACDSYS~1\DEVDET~1\DEVDET~1.EXE -autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Probe] C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "D:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ClrSchLoader] D:\Program Files\ClearSearch\Loader.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [updater] D:\Program Files\Common files\updater\wupdater.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Belt] D:\WINDOWS\Belt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "D:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [love date] D:\PROGRA~1\DEFYBL~1\forspamsect.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [McAfee.InstantUpdate.Monitor] "D:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Instant Updater\RuLaunch.exe" /STARTMONITOR
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus2] "D:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "D:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - Startup: Alcatel Speedtouch Connection.lnk = D:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\stdialup.exe
  O4 - Startup: Webshots.lnk = D:\Program Files\Webshots\WebshotsTray.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = D:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O4 - Global Startup: ZoneAlarm.lnk = E:\New Folder\Downloaded setup-files\ZoneAlarm\zonealarm.exe
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O9 - Extra button: Related (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links (HKLM)
  O16 - DPF: {00000000-CDDC-0704-0B53-2C8830E9FAEC} (IELoaderCtl Class) - http://install.global-netcom.de/ieloader.cab
  O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
  O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} - http://toolbar.google.com/data/nl/big/1.1.62-big/GoogleNav.cab
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37742.3639351852
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {E0B795B4-FD95-4ABD-A375-27962EFCE8CF} - http://install.serviceurl.de/StarInstall.ocx
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F17C4C7B-1708-4998-BAD6-CF7D1C54C4CC}: NameServer = 194.134.5.5 194.134.0.97
 • Misschien is een andere browser met ingebouwde popup-blocker ook een goed idee? Bv. Firefox
 • Hallo

  Flink wat spyware op je computer.

  Download Ad-aware http://www.lavasoftusa.com/.

  Voor Ad-Aware is er een taalmodulepakket beschikbaar, waaronder ook de Nederlandse taalmodule.
  Download taalmodulepakket.
  Na het downloaden dubbelklik je op het bestand aaw-lang-pack.exe. Het installatiepakket kan zelf de installatiemap van Ad-Aware bepalen en plaatst ook de taalmodules automatisch in de juiste map (…Ad-Aware\Lang). Bovenaan naast Ad-aware 6.0, klik je op het tweede icoon van links, Settings genaamd. Bij Languagefile kies je voor Dutch (Nederlands) en klik vervolgens op de Proceed-knop. Ad-aware is voortaan in het Nederlands.

  Voor je gaat scannen op spyware met Ad-Aware moet je eerst het programma updaten.
  Wanneer je Ad-Aware opstart klik je in het Statusblad op 'Controleer voor updates' om het laatste Reference bestand binnen te halen. Wanneer een nieuw Reference bestand beschikbaar is krijg je melding van de Build en de datum vanaf wanneer dit bestand beschikbaar was. Klik op OK om dit bestand te downloaden. Wanneer je reeds beschikt over het meest recente Reference-bestand, krijg je de melding: Geen updates beschikbaar.

  Instellingen:
  Klik naast Ad-Aware 6.0 op het icoon Instellingen, klik op de knop Tweak.
  Bij Systeem controle parameters zorg je dat het volgende aangevinkt is: Processen die bij de scan gevonden worden automatisch beëindigen.
  Bij Verwijderings parameter zorg je dat het volgende aangevinkt is: windows toestaan bestanden bij volgende systeemstart te verwijderen.
  Bij Verwijderings parameter zorg je dat er geen vinkje staat bij: Herkende geregistreerde componenten automatisch de-registreren.
  Klik op de knop Doorgaan.
  Klik op de knop Scan nu.
  Zorg dat 'Activeer grondige scan' aangevinkt is.
  Kies voor 'Selecteer mappen om te scannen' en klik op Selecteer. Duidt nu de partities / mappen aan die je wil scannen. Zorg zeker dat de partitie met je Windows (de actieve partitie meestal c:\) en deze met je programmabestanden gescand worden. (eigenlijk kan je best alle partities laten scannen door Ad-Aware.)
  Zorg dat alle openstaande browservensters gesloten zijn.
  Klik op de knop volgende. Ad-aware gaat nu de geselecteerde partities of mappen scannen op spyware.

  Ad-Aware zal nu een aantal 'slechte' bestanden en registersleutels vinden. Rechtsklik in dit venster en kies voor 'Selecteer alles'.
  Klik op de knop Volgende.
  Het programma zal je vragen om alle geselecteerde items te verwijderen. Bevestig dit met OK.
  Sluit Ad-Aware en start de computer opnieuw.
  Run HijackThis nog een keer en post een nieuwe log.

  Marc
 • niuwe log na ad-aware:

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 20:29:40, on 28-5-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  D:\WINDOWS\System32\smss.exe
  D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  D:\WINDOWS\system32\services.exe
  D:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  D:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  D:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  D:\WINDOWS\Explorer.EXE
  D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  D:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avsynmgr.exe
  D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  D:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  D:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\VsStat.exe
  D:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Vshwin32.exe
  D:\Program Files\Common Files\Network Associates\McShield\Mcshield.exe
  D:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avconsol.exe
  D:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  D:\PROGRA~1\ACDSYS~1\DEVDET~1\DEVDET~1.EXE
  C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe
  D:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe
  D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  D:\WINDOWS\Mixer.exe
  D:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  D:\PROGRA~1\DEFYBL~1\forspamsect.exe
  D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  D:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Instant Updater\RuLaunch.exe
  D:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  D:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  D:\Program Files\Webshots\WebshotsTray.exe
  D:\Downloaded setup-files\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.feyenoord.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: IE Agent - {00000000-0000-0000-0000-000000000221} - D:\Program Files\ClearSearch\CSIE.DLL (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {000006B1-19B5-414A-849F-2A3C64AE6939} - D:\WINDOWS\bi.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {00000EF1-0786-4633-87C6-1AA7A44296DA} - D:\WINDOWS\System32\bolae9.dll
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - d:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {ACB1E670-3217-45C4-A021-6B829A8A27CB} - D:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\VSCShellExtension.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - d:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Anvshell] anvshell.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [LiveNote] livenote.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "D:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] D:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Camera Detector] D:\PROGRA~1\ACDSYS~1\DEVDET~1\DEVDET~1.EXE -autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Probe] C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "D:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ClrSchLoader] D:\Program Files\ClearSearch\Loader.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [updater] D:\Program Files\Common files\updater\wupdater.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Belt] D:\WINDOWS\Belt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "D:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [love date] D:\PROGRA~1\DEFYBL~1\forspamsect.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [McAfee.InstantUpdate.Monitor] "D:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Instant Updater\RuLaunch.exe" /STARTMONITOR
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus2] "D:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "D:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - Startup: Alcatel Speedtouch Connection.lnk = D:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\stdialup.exe
  O4 - Startup: Webshots.lnk = D:\Program Files\Webshots\WebshotsTray.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = D:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O4 - Global Startup: ZoneAlarm.lnk = E:\New Folder\Downloaded setup-files\ZoneAlarm\zonealarm.exe
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O9 - Extra button: Related (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links (HKLM)
  O16 - DPF: {00000000-CDDC-0704-0B53-2C8830E9FAEC} (IELoaderCtl Class) - http://install.global-netcom.de/ieloader.cab
  O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
  O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} - http://toolbar.google.com/data/nl/big/1.1.62-big/GoogleNav.cab
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37742.3639351852
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {E0B795B4-FD95-4ABD-A375-27962EFCE8CF} - http://install.serviceurl.de/StarInstall.ocx
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F17C4C7B-1708-4998-BAD6-CF7D1C54C4CC}: NameServer = 194.134.5.5 194.134.0.97
 • Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren:
  [b:927efcd7c3]
  O2 - BHO: IE Agent - {00000000-0000-0000-0000-000000000221} - D:\Program Files\ClearSearch\CSIE.DLL (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {000006B1-19B5-414A-849F-2A3C64AE6939} - D:\WINDOWS\bi.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {00000EF1-0786-4633-87C6-1AA7A44296DA} - D:\WINDOWS\System32\bolae9.dll

  O4 - HKLM\..\Run: [ClrSchLoader] D:\Program Files\ClearSearch\Loader.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [updater] D:\Program Files\Common files\updater\wupdater.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Belt] D:\WINDOWS\Belt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [love date] D:\PROGRA~1\DEFYBL~1\forspamsect.exe

  O16 - DPF: {00000000-CDDC-0704-0B53-2C8830E9FAEC} (IELoaderCtl Class) - http://install.global-netcom.de/ieloader.cab
  O16 - DPF: {E0B795B4-FD95-4ABD-A375-27962EFCE8CF} - http://install.serviceurl.de/StarInstall.ocx
  [/b:927efcd7c3]
  Als je dit gedaan hebt start je de computer op in veilige modus.
  Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden, en verwijder de volgende bestanden of mappen indien aanwezig:
  D:\Program Files\ClearSearch <–deze map
  D:\Program Files\Common files\updater <–deze map
  D:\WINDOWS\Belt.exe <—dit bestand
  D:\PROGRA~1\DEFYBL~1\forspamsect.exe <—dit bestand

  Reboot.

  Leesvoer Messengerplus
 • okee, alles gedaan zoals je zei, nu ff afwachten of de popups wegblijven

  in ieder geval bedankt!

  Robert

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.