Vraag & Antwoord

Anders (internet)

geschiedenis van I.E niet te wissen door DSO exploit

Anoniem
pcguy
18 antwoorden
 • Als ik de geschiedenis wil wissen dan kan dat vaak niet en ik denk dat het door het volgende bestand komt; DSO Exploit.
  Als ik dit door Spybot laat opruimen dan kan ik de geschiedenis wel wissen.
  Als ik daarna weer 's kijk dan zit dat bestandje weer in m'n register na het surfen.
  Het gaat om deze inhoud;

  DSO Exploit: Data source object exploit (Register-verandering., nothing done)
  HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0\1004!=W=3

  DSO Exploit: Data source object exploit (Register-verandering., nothing done)
  HKEY_USERS\S-1-5-21-789336058-926492609-839522115-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0\1004!=W=3

  DSO Exploit: Data source object exploit (Register-verandering., nothing done)
  HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0\1004!=W=3

  DSO Exploit: Data source object exploit (Register-verandering., nothing done)
  HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0\1004!=W=3

  DSO Exploit: Data source object exploit (Register-verandering., nothing done)
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0\1004!=W=3


  — Spybot - Search && Destroy version: 1.3 —
  2004-06-16 Includes\Cookies.sbi
  2004-06-16 Includes\Dialer.sbi
  2004-06-17 Includes\Hijackers.sbi
  2004-06-16 Includes\Keyloggers.sbi
  2004-05-12 Includes\LSP.sbi
  2004-06-16 Includes\Malware.sbi
  2004-06-16 Includes\Revision.sbi
  2004-06-16 Includes\Security.sbi
  2004-06-16 Includes\Spybots.sbi
  2004-06-16 Includes\Tracks.uti
  2004-06-16 Includes\Trojans.sbi

  Hoe kan ik dit voorkomen, m'n firewall is Norton en die geeft geen melding hiervan.
 • norton is niet zo geweldig, beter is bijvoorbeeld de combi nod32 en zonealarm.


  maar goed doe eerst het volgende:
  [quote:48ece3f8f7]
  1 ad-aware download ad-aware en instaleer het, open het en klik op: "check for updates now" en daarna op: "connect" hij gaat nu zoeken of er updates beschikbaar zijn die je nog niet hebt. hij geeft een melding of er updates zijn of niet, als er updates zijn klik dan op: "yes" om ze te instaleren, zijn er geen updates klik dan op: "ok" klik vervolgens op finish. klik nu op: "start" en vink daarna: "perform smart system scan" aan, klik vervolgens op: "scan" hij gaat nu scannen. als hij klaar is bevestig je dat en krijg je een lijst met gevonden spyware, klik rechts op een item en kies voor: "select al", daarna kies je voor: "next", bevestig nu dat je ze allemaal wilt verwijderen.[/quote:48ece3f8f7]  daarna download je hijackthis en sla hem op in een [b:48ece3f8f7]eigen[/b:48ece3f8f7] map, run hem en sla de log op. kopieer en plak de volledige log in je volgende post
 • Hier is m'n hijack;

  Logfile of HijackThis v1.98.0
  Scan saved at 20:36:25, on 9-7-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\sstray.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\mk9885.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mmtask.exe
  C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\Jos Kuijper\Mijn documenten\Jos\Onderhoud computer\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ycomp_wave/defaults/sb/*http://www.yahoo.com/search/ie.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ycomp_wave/defaults/sp/*http://www.yahoo.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccnet.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ycomp_wave/defaults/su/*http://www.yahoo.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - Default URLSearchHook is missing
  F0 - system.ini: Shell=
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,
  O1 - Hosts: 12.129.205.209 search.netscape.com12.129.205.209 sitefinder.verisign.com
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [nForce Tray Options] sstray.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CHotKey] mk9885.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Update Time] wuam.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] c:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mmtask.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Update Time] wuam.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Update Time] wuam.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com
  O16 - DPF: DigiChat Applet - http://host7.digichat.com/DigiChat/DigiClasses/SignedClient.cab
  O16 - DPF: {CE69F98F-2AF3-4306-BAC6-A79070EDA1B4} (Zylom Loader Object) - http://game15.zylomgames.com/activex/zylomloader.cab
  O21 - SSODL: System - {6B7C2EE3-D74C-4795-8425-1585A03D776C} - C:\WINDOWS\system32\system32.dll (file missing)
 • Scan 'm toch ook regelmatig met adaware, heb er net nog drie bestandjes mee gewist en een update gedaan.
 • Scannen met Adaware zegt niets, zolang je je browse gedrag niet wijzigt.
  'k Ga 'm ff nakijken.
 • Ik ben niet de enigste die er op zit, heb nog kinderen ook, het ding staat zowat dag en nacht aan.
  Ik kom er meestal op om de boel een beetje op te ruimen met dit als resutaat.
 • Zelfs kinderen zijn op te voeden, geloof me. ;)

  Oh ja, dit is het droeve resultaat. Mag gefixed.
  [code:1:8ffa0f5719]R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ycomp_wave/defaults/sb/*http://www.yahoo.com/search/ie.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ycomp_wave/defaults/sp/*http://www.yahoo.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ycomp_wave/defaults/su/*http://www.yahoo.com
  R3 - Default URLSearchHook is missing
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,
  O1 - Hosts: 12.129.205.209 search.netscape.com12.129.205.209 sitefinder.verisign.com
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Update Time] wuam.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Update Time] wuam.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Update Time] wuam.exe
  O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com
  O16 - DPF: DigiChat Applet - http://host7.digichat.com/DigiChat/DigiClasses/SignedClient.cab
  O16 - DPF: {CE69F98F-2AF3-4306-BAC6-A79070EDA1B4} (Zylom Loader Object) - http://game15.zylomgames.com/activex/zylomloader.cab
  O21 - SSODL: System - {6B7C2EE3-D74C-4795-8425-1585A03D776C} - C:\WINDOWS\system32\system32.dll (file missing)[/code:1:8ffa0f5719]

  [code:1:8ffa0f5719]Backdoor.Rbot.M

  Alias: W32/Rbot-M, W32.Randex.gen, IRC/SdBot.ARP trojan, Backdoor.Spyboter.cf,
  BKDR_SPYBOTER.CF, W32/Sdbot.worm.gen.g virus

  Ist ein W32-Wurm, der sich remote über IRC-Kanäle verbreitet und sich als wuam.exe
  über die existierende Datei in das Windows-System kopiert.

  Verbreitung über E-Mail, folgende Registrierungen werden verändert:

  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
  Microsoft Update Time=wuam.exe

  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices\
  Microsoft Update Time=wuam.exe

  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
  Microsoft Update Time=wuam.exe.

  Backdoor.Rbot.M versucht Freigaben am Host-Computer unter Verwendung von C$, D$
  und ADMIN$ etc. zu löschen und versucht, das Host babe.thekiller.biz zu erreichen.


  Entfernung:

  Sperren Sie die System-Wiederherstellung (Windows Me/XP).
  Aktualisieren Sie die Virusdefinitionen.
  Überprüfen Sie Ihre Administratorkennwörter und die Sicherheit in Ihrem Netzwerk.

  Bearbeiten der Registrierungseinträge:

  Klicken Sie in der Taskleiste auf Start|Ausführen. Geben Sie "Regedit" ein und
  drücken Sie Enter. Es öffnet sich der Registrierungseditor.

  Suchen Sie unter HKEY_LOCAL_MACHINE die Einträge:

  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
  Microsoft Update Time=wuam.exe

  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices\
  Microsoft Update Time=wuam.exe

  Jeder User hat einen Registrierungsbereich namens HKEY_USERS\[Codeziffer des Benutzers]\.
  Suchen Sie für jeden User den Eintrag:

  HKU\[Codeziffer]\Software\Microsoft\Windows\
  CurrentVersion\Run\Microsoft Update Time=wuam.exe.

  Löschen Sie die Einträge, sofern sie existieren.
  Schließen Sie den Registrierungseditor.[/code:1:8ffa0f5719]
 • knikker IE eraf en zet firefox erop, dan komt het met je kinderen wel goed, moeten ze alleen even snappen dat internetten nu met firefox moet (en IE er echt af want anders pakken ze toch IE)

  edit: ik heb ook niks meer gezien rieske :wink:
 • OK, ik heb [b:de173c76cc]niks[/b:de173c76cc] gezien. :wink:
 • Hier komt ie nog een keer

  Logfile of HijackThis v1.98.0
  Scan saved at 21:15:52, on 9-7-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\sstray.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\mk9885.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mmtask.exe
  C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  c:\program files\outlook express\msimn.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\Jos Kuijper\Mijn documenten\Jos\Onderhoud computer\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccnet.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F0 - system.ini: Shell=
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\SYSTEM32\Userinit.exe,
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [nForce Tray Options] sstray.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CHotKey] mk9885.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] c:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mmtask.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

  Ik begreep dat hert een worm was, maar hebben jullie enig idee van wat voor site dit komt.
 • Site kan van alles zijn, zelfs sites met kinderspelletjes kunnen tegenwoordig voor xxx popups zorgen. Het zit 'm ook niet in de site, maar veeleer in click gedrag…en dat is te coachen.
  ;)

  Neem pcguy's advies ter harte: ga met Firefox browsen.
 • Heb firefox binnen en ga dat maar ff proberen en kinderen van 21, 19 en 15 hoef je niet veel meer te leren hoor. :-?

  Bedankt heren.
 • [quote:91a167abc6="J.J.M.Kuijper"]Heb firefox binnen en ga dat maar ff proberen en kinderen van 21, 19 en 15 hoef je niet veel meer te leren hoor. :-?
  [/quote:91a167abc6]

  Gezien de zooi die je binnen had, denk ik daar ietwat anders over.
 • oke, zal ff met ze opnemen dat ze iets zorgvuldiger moeten klikken, ben er ook niet altijd bij
 • Na de reparatie weer gescand met spybot en nog steeds zit DSO Exploit erin.
  Willen jullie er misschien nog ff naar kijken.
  Ben nu met mozilla firefox bezig en ga IE er af gooien.

  Logfile of HijackThis v1.98.0
  Scan saved at 8:19:57, on 10-7-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\sstray.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\mk9885.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mmtask.exe
  C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Documents and Settings\Jos Kuijper\Mijn documenten\Jos\Onderhoud computer\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccnet.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F0 - system.ini: Shell=
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\SYSTEM32\Userinit.exe,
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [nForce Tray Options] sstray.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CHotKey] mk9885.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] c:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mmtask.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
 • ik kijk ff
 • hij is clean zo, netjes :wink:
 • Heb alle verdachte links eraf gesodemieterd en I.E ook en nu met Firefox, krijg ook geen popups meer tenmiste.

  Bedankt voor de hulp mensen :)

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.