Vraag & Antwoord

Anders (internet)

IE, om de haverklap foutmelding

12 antwoorden
 • Sinds kort krijg ik om de haverklap een IE foutmelding, terwijl ik niets bijzonders gedaan heb. Het krijgt nu het karakter van een bedevaart: twee passen vooruit, een achteruit. Ik update regelmatig het anti-virus programma, draai Ad-aware en defragmenteer. Norton Utilities geeft geen problemen. Het enige wat ik kan bedenken is dat ik IE6 gebruik onder Win98SE. Maar dat is zo al 'jaren' zonder veel problemen. In welke richting moet ik een oplossing zoeken?
 • Om je te kunnen helpen is het wel handig als je schrijft welke foutmelding precies.
 • Plaats eens een Hijackthis log. http://computercops.biz/downloads-file-328.html
 • [quote:2c5f1c230c="Marcel Fritschy"]Om je te kunnen helpen is het wel handig als je schrijft welke foutmelding precies.[/quote:2c5f1c230c] Ik lees als handtekening van fout: AppName: iexplore.exe AppVer: 6.0.2800.1106 ModName: flash.ocx ModVer: 7.0.19.0 Offset: 00033fba. Verder geeft Microsoft Online Crash Analysis: de fout is waarschijnlijk veroorzaakt door ... FlashPlayer.
 • [quote:41c39a2c46="=Rieske="]Plaats eens een Hijackthis log. http://computercops.biz/downloads-file-328.html[/quote:41c39a2c46] Ik heb een Highjackthis.log gemaakt. Is de suggestie om dit in zijn geheel (meer dan 20 regels) hier te plaatsen?
 • Absoluut, plaatsen maar...graag volledig.
 • [quote:8e2a8a5416="=Rieske="]Absoluut, plaatsen maar...graag volledig.[/quote:8e2a8a5416] Dit is het logfile. Logfile of HijackThis v1.97.5 Scan saved at 16:44:42, on 11-8-04 Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG6\AVGSERV9.EXE C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\CMMPU.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG6\AVGCC32.EXE C:\PROGRAM FILES\NETSCAPE\NAVIGATOR\PROGRAM\NETSCAPE.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE C:\PROGRAM FILES\GYULA'S NAVIGATOR\WINNAV.EXE E:\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE F1 - win.ini: run=C:\WINDOWS\SYSTEM\cmmpu.exe O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme O4 - HKLM\..\Run: [AVG_CC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVG6\avgcc32.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\RunServices: [Avgserv9.exe] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVG6\Avgserv9.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmbacklinks.html O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM) O12 - Plugin for .mov: C:\Program Files\Netscape\Navigator\Program\PLUGINS\NPQTW32.DLL O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/1,5,0,4285/mcfscan.cab O16 - DPF: {E36C5562-C4E0-4220-BCB2-1C671E3A5916} - http://www.seagate.com/support/disc/asp/tools/en/bin/npseatools.cab O16 - DPF: {55F2FE00-C6E1-11D4-84BC-009027889212} - http://www.seagate.com/support/disc/asp/dw/English/bin/npdscwiz.cab O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/ansi/iuctl.CAB?38015.2697916667 O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab Is het raadzaam het een en ander te fixen? PS Waarom zie ik hier een verwijzing naar Mcafee en Seagate?
 • Dit is een prehistorische Hijackthis versie, graag een log met de laatste versie. http://computercops.biz/downloads-file-328.html
 • [quote:8f08fb5c41="=Rieske="]Dit is een prehistorische Hijackthis versie, graag een log met de laatste versie. http://computercops.biz/downloads-file-328.html[/quote:8f08fb5c41] De up-to-date log: Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 14:36:07, on 12-8-04 Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG6\AVGSERV9.EXE C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\CMMPU.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG6\AVGCC32.EXE C:\PROGRAM FILES\NETSCAPE\NAVIGATOR\PROGRAM\NETSCAPE.EXE C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE C:\PROGRAM FILES\GYULA'S NAVIGATOR\WINNAV.EXE E:\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE F1 - win.ini: run=C:\WINDOWS\SYSTEM\cmmpu.exe O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme O4 - HKLM\..\Run: [AVG_CC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVG6\avgcc32.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\RunServices: [Avgserv9.exe] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVG6\Avgserv9.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmbacklinks.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL O12 - Plugin for .mov: C:\Program Files\Netscape\Navigator\Program\PLUGINS\NPQTW32.DLL O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/1,5,0,4285/mcfscan.cab O16 - DPF: {E36C5562-C4E0-4220-BCB2-1C671E3A5916} - http://www.seagate.com/support/disc/asp/tools/en/bin/npseatools.cab O16 - DPF: {55F2FE00-C6E1-11D4-84BC-009027889212} - http://www.seagate.com/support/disc/asp/dw/English/bin/npdscwiz.cab O18 - Filter: text/html - {4F7681E5-6CAF-478D-9CB8-4CA593BEE7FB} - (no file)
 • Log is schoon. Die verwijzingen kunnen te maken hebben met een online scan; klinkt bekend?
 • [quote:b33211cd3c="=Rieske="]Log is schoon. Die verwijzingen kunnen te maken hebben met een online scan; klinkt bekend?[/quote:b33211cd3c] Nee, niet direkt.
 • Ze mogen evt weg, maar is absoluut niet noodzakelijk. Andere vraag: ben je zelf aan het fixen geweest met Hijackthis?

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.