Vraag & Antwoord

Anders (internet)

Firefox werkt niet

Anoniem
Barremans
7 antwoorden
 • Ik heb onlangs Firefox geinstalleerd, maar hij doet het niet. Bij elke pagina die ook probeer op te roepen krijg ik het volgende bericht:
  www.iederewebsitenaam.nl could not be found. Please check the name and try again.

  Wat kan ik hieraan doen?? Hetzelfde probleem heb ik ook met Opera en met avantbrowser. Alleen IE6 werkt nog.
 • Gebruik je een firewall oid (of sp2)? Als 3 browsers het niet doen dan ligt het aan de verbindingsinstellingen en dan is een Firewall het voornaamste wat andere programma's tegen kan houden.
 • Ik gebruik de mcafee-firewall en alsfirefox verbinding wil maken geef ik daar toestemming voor. Maar firefox werkt ook niet als ik deze installeer wanneer de firewall niet heb opgestart en dan probeer. SP2 heb ik (nog) niet
 • Zou best eens een Hijackthis log willen zien.
 • hijackthis logfile:


  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 18:00:16, on 11-9-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWXP\System32\smss.exe
  C:\WINDOWXP\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWXP\SYSTEM32\winlogon.exe
  C:\WINDOWXP\system32\services.exe
  C:\WINDOWXP\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWXP\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWXP\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWXP\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWXP\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWXP\Explorer.EXE
  C:\WINDOWXP\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe
  C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Instant Updater\RuLaunch.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avsynmgr.exe
  C:\WINDOWXP\System32\ZoneLabs\isafe.exe
  C:\WINDOWXP\system32\cisvc.exe
  C:\WINDOWXP\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWXP\System32\tcpsvcs.exe
  C:\WINDOWXP\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWXP\system32\ZONELABS\vsmon.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\VsStat.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Vshwin32.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Firewall\CPD.EXE
  C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avconsol.exe
  C:\Program Files\Common Files\Network Associates\McShield\Mcshield.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Guardian\CMGrdian.exe
  C:\WINDOWXP\system32\cidaemon.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Mijn documenten\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - Default URLSearchHook is missing
  O2 - BHO: (no name) - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {61c69666-03f1-4c7f-b92a-582438c8acbc} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {9DD48D9B-1E95-6EE2-77C2-5E03D687AA8B} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWXP\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: (no name) - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - (no file)
  O3 - Toolbar: (no name) - {cb60bf54-317f-499e-af4d-bb91a5272749} - (no file)
  O3 - Toolbar: hole inter - {6FBDA13B-6A79-7A19-3EA7-FC3DE90DDBB2} - (no file)
  O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {ACB1E670-3217-45C4-A021-6B829A8A27CB} - C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\VSCShellExtension.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: My &Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWXP\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [McAfee Guardian] "C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Guardian\CMGrdian.exe" /SU
  O4 - HKLM\..\Run: [THGuard] "C:\Program Files\TrojanHunter 3.9\THGuard.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [McAfee.InstantUpdate.Monitor] "C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Instant Updater\RuLaunch.exe" /STARTMONITOR
  O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe
  O4 - Global Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZSzeb012XXNL
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Ontvang alles met FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
  O8 - Extra context menu item: Ontvang met FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM)
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra button: Flash2X Flash Hunter (HKCU)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Launch Flash Hunter (HKCU)
  O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'imslsp.dll' missing
  O12 - Plugin for .csm: c:\program files\avant browser\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .csml: c:\program files\avant browser\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .cub: c:\program files\avant browser\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .cube: c:\program files\avant browser\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .dx: c:\program files\avant browser\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .emb: c:\program files\avant browser\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .embl: c:\program files\avant browser\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .gau: c:\program files\avant browser\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .jdx: c:\program files\avant browser\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .mol: c:\program files\avant browser\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .mop: c:\program files\avant browser\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .pdb: c:\program files\avant browser\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .rxn: c:\program files\avant browser\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .scr: c:\program files\avant browser\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .skc: c:\program files\avant browser\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .spt: c:\program files\avant browser\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .tgf: c:\program files\avant browser\Plugins\npchime.dll
  O12 - Plugin for .xyz: c:\program files\avant browser\Plugins\npchime.dll
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {03F998B2-0E00-11D3-A498-00104B6EB52E} (MetaStreamCtl Class) - https://components.viewpoint.com/MTSInstallers/MetaStream3.cab?url=http://www.viewpoint.com/cgi-bin/installer.v3/vet_install_popup.pl?3&4&04.00.09.13&unknown&unknown&http://www.viewpoint.com/pub/products/platform_intro.html
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab28578.cab
  O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://fpdownload.macromedia.com/get/shockwave/cabs/director/sw.cab
  O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/SmileyCentralInitialSetup1.0.0.8.cab
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab
  O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
  O16 - DPF: {9AA73F41-EC64-489E-9A73-9CD52E528BC4} (ZoneAxRcMgr Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZAxRcMgr.cab
  O16 - DPF: {AB29A544-D6B4-4E36-A1F8-D3E34FC7B00A} - http://install.wildtangent.com/bgn/partners/nike/nikefz4/install.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab28578.cab
  O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab28578.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {DA758BB1-5F89-4465-975F-8D7179A4BCF3} (WheelofFortune Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/WoF.cab28578.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab
 • Ga ermee aan de slag.
 • Sluit alle browservensters en fix onderstaande items.
  [code:1:6b3593c22d]R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R3 - Default URLSearchHook is missing
  O2 - BHO: (no name) - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL
  O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {61c69666-03f1-4c7f-b92a-582438c8acbc} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {9DD48D9B-1E95-6EE2-77C2-5E03D687AA8B} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - (no file)
  O3 - Toolbar: (no name) - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - (no file)
  O3 - Toolbar: (no name) - {cb60bf54-317f-499e-af4d-bb91a5272749} - (no file)
  O3 - Toolbar: hole inter - {6FBDA13B-6A79-7A19-3EA7-FC3DE90DDBB2} - (no file)
  O3 - Toolbar: My &Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL
  O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe
  O4 - Global Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZSzeb012XXNL
  O16 - DPF: {03F998B2-0E00-11D3-A498-00104B6EB52E} (MetaStreamCtl Class) - https://components.viewpoint.com/MTSInstallers/MetaStream3.cab?url=http://www.viewpoint.com/cgi-bin/installer.v3/vet_install_popup.pl?3&4&04.00.09.13&unknown&unknown&http://www.viewpoint.com/pub/products/platform_intro.html
  O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/SmileyCentralInitialSetup1.0.0.8.cab
  O16 - DPF: {AB29A544-D6B4-4E36-A1F8-D3E34FC7B00A} - http://install.wildtangent.com/bgn/partners/nike/nikefz4/install.cab[/code:1:6b3593c22d]

  Reboot naar veilige modus en verwijder de volgende bestanden.
  [code:1:6b3593c22d]C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe
  C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL
  C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL[/code:1:6b3593c22d]

  Boot terug naar winmode en post een nieuwe log, maar dan wel met de laatste hjt versie.
  http://computercops.biz/downloads-file-328.html

  Verder is het nodig ZoneAlarm te deïnstalleren en opnieuw te installeren, want onderstaand bestand schijnt afwezig.
  [code:1:6b3593c22d]O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'imslsp.dll' missing[/code:1:6b3593c22d]

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.