Vraag & Antwoord

Anders (internet)

Bij sommige pages sluit de browser af!

Anoniem
None
3 antwoorden
 • Wanneer ik sommige (met niet illegale/abnormale praktijken-bezighoudende) sites bezoek, wordt de browser na ongeveer 5 seconden afgesloten. De site laadt eerst volledig, maar wanneer hij daarmee klaar lijkt te zijn, sluit de browser (en dus de site) onmiddelijk af. Dit gebeurt zo'n 3, 4x achter elkaar als ik een site bezoek. Ik heb het alleen bij bepaalde sites, en steeds dezelfde.

  Als een browser zich afgesloten heeft, krijg ik de volgende 'errorlog' op mn bureaublad
  [quote:9f3037328b="hs_err_pid3820.log"]
  An unexpected exception has been detected in native code outside the VM.
  Unexpected Signal : EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) occurred at PC=0x4E13B36
  Function=Java_sun_awt_font_NativeFontWrapper_registerFonts+0x1420
  Library=C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\fontmanager.dll

  Current Java thread:
  at sun.awt.font.NativeFontWrapper.registerFonts(Native Method)
  - locked <0x161a86f0> (a java.lang.Class)
  at sun.java2d.SunGraphicsEnvironment.addPathFonts(Unknown Source)
  at sun.java2d.SunGraphicsEnvironment.registerFonts(Unknown Source)
  at sun.java2d.SunGraphicsEnvironment.access$200(Unknown Source)
  at sun.java2d.SunGraphicsEnvironment$2.run(Unknown Source)
  at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
  at sun.java2d.SunGraphicsEnvironment.loadFonts(Unknown Source)
  - locked <0x10792c10> (a sun.awt.Win32GraphicsEnvironment)
  at sun.java2d.SunGraphicsEnvironment.mapFontName(Unknown Source)
  at java.awt.Font.initializeFont(Unknown Source)
  at java.awt.Font.<init>(Unknown Source)
  at SMSTicker.init(SMSTicker.java:277)
  at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source)
  at java.lang.Thread.run(Unknown Source)

  Dynamic libraries:
  0x00400000 - 0x00419000 C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  0x7C900000 - 0x7C9B6000 C:\WINDOWS\system32
  tdll.dll
  0x7C800000 - 0x7C8FE000 C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
  0x77BE0000 - 0x77C38000 C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll
  0x77D10000 - 0x77DA0000 C:\WINDOWS\system32\USER32.dll
  0x77E40000 - 0x77E86000 C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll
  0x77E90000 - 0x77F06000 C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll
  0x77F40000 - 0x77FEB000 C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll
  0x77DA0000 - 0x77E31000 C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll
  0x77720000 - 0x7788C000 C:\WINDOWS\system32\SHDOCVW.dll
  0x77A40000 - 0x77AD5000 C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll
  0x77AE0000 - 0x77AF2000 C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll
  0x76880000 - 0x76904000 C:\WINDOWS\system32\CRYPTUI.dll
  0x76BF0000 - 0x76C1E000 C:\WINDOWS\system32\WINTRUST.dll
  0x76C50000 - 0x76C78000 C:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll
  0x770E0000 - 0x7716C000 C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll
  0x774A0000 - 0x775DD000 C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
  0x6FF20000 - 0x6FF74000 C:\WINDOWS\system32\NETAPI32.dll
  0x77170000 - 0x77217000 C:\WINDOWS\system32\WININET.dll
  0x76F20000 - 0x76F4D000 C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll
  0x77BD0000 - 0x77BD8000 C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll
  0x77390000 - 0x77492000 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2180_x-ww_a84f1ff9\comctl32.dll
  0x7C9C0000 - 0x7D1DF000 C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
  0x5D4E0000 - 0x5D577000 C:\WINDOWS\system32\comctl32.dll
  0x5B190000 - 0x5B1C8000 C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
  0x10000000 - 0x1000E000 C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlusLoader.dll
  0x003D0000 - 0x003D7000 C:\Program Files\Logitech\MouseWare\System\LgWndHk.dll
  0x746A0000 - 0x746EB000 C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll
  0x75F20000 - 0x7601D000 C:\WINDOWS\system32\BROWSEUI.dll
  0x20000000 - 0x20013000 C:\WINDOWS\system32\browselc.dll
  0x77B00000 - 0x77B22000 C:\WINDOWS\system32\appHelp.dll
  0x76F90000 - 0x7700F000 C:\WINDOWS\system32\CLBCATQ.DLL
  0x77010000 - 0x770DD000 C:\WINDOWS\system32\COMRes.dll
  0x77220000 - 0x772BE000 C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
  0x77F10000 - 0x77F21000 C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll
  0x779E0000 - 0x77A36000 C:\WINDOWS\System32\cscui.dll
  0x765A0000 - 0x765BD000 C:\WINDOWS\System32\CSCDLL.dll
  0x778E0000 - 0x779D7000 C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.dll
  0x00B70000 - 0x00B7E000 C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  0x7C340000 - 0x7C396000 C:\WINDOWS\system32\MSVCR71.dll
  0x013C0000 - 0x01473000 c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  0x71A50000 - 0x71A5A000 C:\WINDOWS\system32\WSOCK32.dll
  0x71A30000 - 0x71A47000 C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll
  0x71A20000 - 0x71A28000 C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll
  0x76AF0000 - 0x76B1E000 C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll
  0x6BD00000 - 0x6BD0D000 C:\WINDOWS\system32\SYNCOR11.DLL
  0x02560000 - 0x02592000 C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll
  0x75E30000 - 0x75EE0000 C:\WINDOWS\system32\SXS.DLL
  0x015C0000 - 0x0164C000 C:\WINDOWS\system32\shdoclc.dll
  0x01650000 - 0x01925000 C:\WINDOWS\system32\xpsp2res.dll
  0x75D40000 - 0x75DD1000 C:\WINDOWS\system32\mlang.dll
  0x01930000 - 0x0194A000 C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavlsp.dll
  0x7C3A0000 - 0x7C41B000 C:\WINDOWS\system32\MSVCP71.dll
  0x01950000 - 0x01982000 C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PavTrc.dll
  0x01990000 - 0x019AD000 C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\icl_cfg.dll
  0x01EF0000 - 0x01EF7000 C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTchHk.dll
  0x76EA0000 - 0x76EDC000 C:\WINDOWS\system32\RASAPI32.DLL
  0x76E50000 - 0x76E62000 C:\WINDOWS\system32\rasman.dll
  0x76E70000 - 0x76E9F000 C:\WINDOWS\system32\TAPI32.dll
  0x76E40000 - 0x76E4E000 C:\WINDOWS\system32\rtutils.dll
  0x719D0000 - 0x71A10000 C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll
  0x61200000 - 0x61259000 C:\WINDOWS\system32\hnetcfg.dll
  0x71A10000 - 0x71A18000 C:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll
  0x77C40000 - 0x77C63000 C:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll
  0x76D20000 - 0x76D39000 C:\WINDOWS\system32\iphlpapi.dll
  0x72240000 - 0x72245000 C:\WINDOWS\system32\sensapi.dll
  0x02260000 - 0x0227E000 C:\Program Files\Common Files\Logitech\Scrolling\LgMsgHk.dll
  0x061F0000 - 0x06205000 C:\WINDOWS\system32\SSSensor.dll
  0x76970000 - 0x76A24000 C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll
  0x76F80000 - 0x76F86000 C:\WINDOWS\system32\rasadhlp.dll
  0x76EE0000 - 0x76F07000 C:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll
  0x76F70000 - 0x76F78000 C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll
  0x75150000 - 0x7516E000 C:\WINDOWS\system32\wshbth.dll
  0x02330000 - 0x02337000 C:\Program Files\Logitech\iTouch\kbdhook.dll
  0x7D4B0000 - 0x7D795000 C:\WINDOWS\System32\mshtml.dll
  0x74640000 - 0x74667000 C:\WINDOWS\System32\msls31.dll
  0x74670000 - 0x7469A000 C:\WINDOWS\System32\msimtf.dll
  0x76330000 - 0x7634D000 C:\WINDOWS\system32\IMM32.DLL
  0x325C0000 - 0x325D2000 C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll
  0x71AA0000 - 0x71AB2000 C:\WINDOWS\system32\MPR.dll
  0x75F00000 - 0x75F07000 C:\WINDOWS\System32\drprov.dll
  0x71BA0000 - 0x71BAE000 C:\WINDOWS\System32
  tlanman.dll
  0x71C60000 - 0x71C77000 C:\WINDOWS\System32\NETUI0.dll
  0x71C20000 - 0x71C60000 C:\WINDOWS\System32\NETUI1.dll
  0x71C10000 - 0x71C17000 C:\WINDOWS\System32\NETRAP.dll
  0x71B80000 - 0x71B93000 C:\WINDOWS\System32\SAMLIB.dll
  0x75F10000 - 0x75F19000 C:\WINDOWS\System32\davclnt.dll
  0x75910000 - 0x75A08000 C:\WINDOWS\system32\MSGINA.dll
  0x76300000 - 0x76310000 C:\WINDOWS\system32\WINSTA.dll
  0x745D0000 - 0x7460D000 C:\WINDOWS\system32\ODBC32.dll
  0x76350000 - 0x7639A000 C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll
  0x02530000 - 0x02548000 C:\WINDOWS\system32\odbcint.dll
  0x73B10000 - 0x73B23000 C:\WINDOWS\System32\sti.dll
  0x74A60000 - 0x74A67000 C:\WINDOWS\System32\CFGMGR32.dll
  0x72C90000 - 0x72C99000 C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv
  0x72C80000 - 0x72C88000 C:\WINDOWS\system32\msacm32.drv
  0x77BB0000 - 0x77BC5000 C:\WINDOWS\system32\MSACM32.dll
  0x77BA0000 - 0x77BA7000 C:\WINDOWS\system32\midimap.dll
  0x75BF0000 - 0x75C5E000 C:\WINDOWS\System32\jscript.dll
  0x76260000 - 0x762D1000 C:\WINDOWS\System32\mshtmled.dll
  0x038A0000 - 0x03A47000 C:\WINDOWS\System32\macromed\flash\Flash.ocx
  0x6D940000 - 0x6D94A000 C:\WINDOWS\System32\ddrawex.dll
  0x736D0000 - 0x73719000 C:\WINDOWS\System32\DDRAW.dll
  0x73B30000 - 0x73B36000 C:\WINDOWS\System32\DCIMAN32.dll
  0x767D0000 - 0x767E4000 C:\WINDOWS\system32\HLINK.DLL
  0x6D460000 - 0x6D470000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin
  pjpi142_05.dll
  0x5F230000 - 0x5F247000 C:\WINDOWS\system32\OLEPRO32.DLL
  0x6D330000 - 0x6D348000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jpiexp32.dll
  0x6D3A0000 - 0x6D3B8000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jpishare.dll
  0x08000000 - 0x08139000 C:\PROGRA~1\Java\J2RE14~1.2_0\bin\client\jvm.dll
  0x03FF0000 - 0x03FF7000 C:\PROGRA~1\Java\J2RE14~1.2_0\bin\hpi.dll
  0x04010000 - 0x0401E000 C:\PROGRA~1\Java\J2RE14~1.2_0\bin\verify.dll
  0x04020000 - 0x04039000 C:\PROGRA~1\Java\J2RE14~1.2_0\bin\java.dll
  0x04040000 - 0x0404D000 C:\PROGRA~1\Java\J2RE14~1.2_0\bin\zip.dll
  0x04CC0000 - 0x04DD2000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\awt.dll
  0x72F70000 - 0x72F96000 C:\WINDOWS\system32\WINSPOOL.DRV
  0x04DE0000 - 0x04E31000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\fontmanager.dll
  0x738B0000 - 0x73980000 C:\WINDOWS\system32\D3DIM700.DLL
  0x6D310000 - 0x6D324000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jpicom32.dll
  0x07510000 - 0x07A57000 C:\WINDOWS\system32\wmp.dll
  0x4EB80000 - 0x4ED23000 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.GdiPlus_6595b64144ccf1df_1.0.2600.2180_x-ww_522f9f82\gdiplus.dll
  0x75B50000 - 0x75B71000 C:\WINDOWS\system32\MSVFW32.dll
  0x05840000 - 0x05B7F000 C:\WINDOWS\system32\wmploc.dll
  0x05B80000 - 0x05BC7000 C:\WINDOWS\system32\wmpdxm.dll
  0x05BD0000 - 0x05E16000 C:\WINDOWS\system32\wmvcore.dll
  0x070D0000 - 0x0710A000 C:\WINDOWS\system32\WMASF.DLL
  0x74790000 - 0x748FE000 C:\WINDOWS\System32\quartz.dll
  0x765F0000 - 0x76601000 C:\WINDOWS\System32\devenum.dll
  0x06230000 - 0x06252000 C:\WINDOWS\system32\wmpasf.dll
  0x583A0000 - 0x583C7000 C:\WINDOWS\System32\mpg2splt.ax
  0x06270000 - 0x0640C000 C:\Program Files\Common Files\Ahead\DSFilter\NeVideo.ax
  0x0BEB0000 - 0x0BFCB000 C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\AdvrCntr.dll
  0x1C400000 - 0x1C535000 C:\Program Files\Common Files\Ahead\DSFilter\NeAudio.ax
  0x76020000 - 0x76085000 C:\WINDOWS\system32\msvcp60.dll
  0x73E80000 - 0x73EDC000 C:\WINDOWS\system32\DSOUND.DLL
  0x73E50000 - 0x73E54000 C:\WINDOWS\system32\KsUser.dll
  0x73620000 - 0x73627000 C:\WINDOWS\system32\msdmo.dll
  0x67310000 - 0x67350000 C:\WINDOWS\System32\iepeers.dll
  0x0F540000 - 0x0F54F000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin
  et.dll
  0x59E70000 - 0x59F11000 C:\WINDOWS\system32\DBGHELP.dll
  0x66D30000 - 0x66D3C000 C:\WINDOWS\system32\ImgUtil.dll
  0x5E770000 - 0x5E77C000 C:\WINDOWS\System32\pngfilt.dll
  0x76BB0000 - 0x76BBB000 C:\WINDOWS\system32\PSAPI.DLL

  Heap at VM Abort:
  Heap
  def new generation total 576K, used 445K [0x10010000, 0x100b0000, 0x10770000)
  eden space 512K, 74% used [0x10010000, 0x1006f6f8, 0x10090000)
  from space 64K, 100% used [0x10090000, 0x100a0000, 0x100a0000)
  to space 64K, 0% used [0x100a0000, 0x100a0000, 0x100b0000)
  tenured generation total 1408K, used 593K [0x10770000, 0x108d0000, 0x16010000)
  the space 1408K, 42% used [0x10770000, 0x10804660, 0x10804800, 0x108d0000)
  compacting perm gen total 4608K, used 4490K [0x16010000, 0x16490000, 0x1a010000)
  the space 4608K, 97% used [0x16010000, 0x16472950, 0x16472a00, 0x16490000)

  Local Time = Sat Aug 20 11:22:26 2005
  Elapsed Time = 2
  #
  # The exception above was detected in native code outside the VM
  #
  # Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (1.4.2_05-b04 mixed mode)
  #
  [/quote:9f3037328b]

  Wat is het probleem en hoe moet ik dit oplossen? • Verwijder Java vanuit de configuratiescherm en download de nieuwste versie 1.5.0 van www.java.com
 • Hij doet het, hardstikke bedankt!! :D

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.

Op deze website gebruiken we cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. Meer informatie.

Akkoord