Vraag & Antwoord

Anders (internet)

Bij sommige pages sluit de browser af!

3 antwoorden
  • Wanneer ik sommige (met niet illegale/abnormale praktijken-bezighoudende) sites bezoek, wordt de browser na ongeveer 5 seconden afgesloten. De site laadt eerst volledig, maar wanneer hij daarmee klaar lijkt te zijn, sluit de browser (en dus de site) onmiddelijk af. Dit gebeurt zo'n 3, 4x achter elkaar als ik een site bezoek. Ik heb het alleen bij bepaalde sites, en steeds dezelfde. Als een browser zich afgesloten heeft, krijg ik de volgende 'errorlog' op mn bureaublad [quote:9f3037328b="hs_err_pid3820.log"] An unexpected exception has been detected in native code outside the VM. Unexpected Signal : EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) occurred at PC=0x4E13B36 Function=Java_sun_awt_font_NativeFontWrapper_registerFonts+0x1420 Library=C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\fontmanager.dll Current Java thread: at sun.awt.font.NativeFontWrapper.registerFonts(Native Method) - locked <0x161a86f0> (a java.lang.Class) at sun.java2d.SunGraphicsEnvironment.addPathFonts(Unknown Source) at sun.java2d.SunGraphicsEnvironment.registerFonts(Unknown Source) at sun.java2d.SunGraphicsEnvironment.access$200(Unknown Source) at sun.java2d.SunGraphicsEnvironment$2.run(Unknown Source) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at sun.java2d.SunGraphicsEnvironment.loadFonts(Unknown Source) - locked <0x10792c10> (a sun.awt.Win32GraphicsEnvironment) at sun.java2d.SunGraphicsEnvironment.mapFontName(Unknown Source) at java.awt.Font.initializeFont(Unknown Source) at java.awt.Font.<init>(Unknown Source) at SMSTicker.init(SMSTicker.java:277) at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source) at java.lang.Thread.run(Unknown Source) Dynamic libraries: 0x00400000 - 0x00419000 C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe 0x7C900000 - 0x7C9B6000 C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll 0x7C800000 - 0x7C8FE000 C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll 0x77BE0000 - 0x77C38000 C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll 0x77D10000 - 0x77DA0000 C:\WINDOWS\system32\USER32.dll 0x77E40000 - 0x77E86000 C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll 0x77E90000 - 0x77F06000 C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll 0x77F40000 - 0x77FEB000 C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll 0x77DA0000 - 0x77E31000 C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll 0x77720000 - 0x7788C000 C:\WINDOWS\system32\SHDOCVW.dll 0x77A40000 - 0x77AD5000 C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll 0x77AE0000 - 0x77AF2000 C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll 0x76880000 - 0x76904000 C:\WINDOWS\system32\CRYPTUI.dll 0x76BF0000 - 0x76C1E000 C:\WINDOWS\system32\WINTRUST.dll 0x76C50000 - 0x76C78000 C:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll 0x770E0000 - 0x7716C000 C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll 0x774A0000 - 0x775DD000 C:\WINDOWS\system32\ole32.dll 0x6FF20000 - 0x6FF74000 C:\WINDOWS\system32\NETAPI32.dll 0x77170000 - 0x77217000 C:\WINDOWS\system32\WININET.dll 0x76F20000 - 0x76F4D000 C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll 0x77BD0000 - 0x77BD8000 C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll 0x77390000 - 0x77492000 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2180_x-ww_a84f1ff9\comctl32.dll 0x7C9C0000 - 0x7D1DF000 C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll 0x5D4E0000 - 0x5D577000 C:\WINDOWS\system32\comctl32.dll 0x5B190000 - 0x5B1C8000 C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll 0x10000000 - 0x1000E000 C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlusLoader.dll 0x003D0000 - 0x003D7000 C:\Program Files\Logitech\MouseWare\System\LgWndHk.dll 0x746A0000 - 0x746EB000 C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll 0x75F20000 - 0x7601D000 C:\WINDOWS\system32\BROWSEUI.dll 0x20000000 - 0x20013000 C:\WINDOWS\system32\browselc.dll 0x77B00000 - 0x77B22000 C:\WINDOWS\system32\appHelp.dll 0x76F90000 - 0x7700F000 C:\WINDOWS\system32\CLBCATQ.DLL 0x77010000 - 0x770DD000 C:\WINDOWS\system32\COMRes.dll 0x77220000 - 0x772BE000 C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll 0x77F10000 - 0x77F21000 C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll 0x779E0000 - 0x77A36000 C:\WINDOWS\System32\cscui.dll 0x765A0000 - 0x765BD000 C:\WINDOWS\System32\CSCDLL.dll 0x778E0000 - 0x779D7000 C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.dll 0x00B70000 - 0x00B7E000 C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll 0x7C340000 - 0x7C396000 C:\WINDOWS\system32\MSVCR71.dll 0x013C0000 - 0x01473000 c:\program files\google\googletoolbar2.dll 0x71A50000 - 0x71A5A000 C:\WINDOWS\system32\WSOCK32.dll 0x71A30000 - 0x71A47000 C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll 0x71A20000 - 0x71A28000 C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll 0x76AF0000 - 0x76B1E000 C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll 0x6BD00000 - 0x6BD0D000 C:\WINDOWS\system32\SYNCOR11.DLL 0x02560000 - 0x02592000 C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll 0x75E30000 - 0x75EE0000 C:\WINDOWS\system32\SXS.DLL 0x015C0000 - 0x0164C000 C:\WINDOWS\system32\shdoclc.dll 0x01650000 - 0x01925000 C:\WINDOWS\system32\xpsp2res.dll 0x75D40000 - 0x75DD1000 C:\WINDOWS\system32\mlang.dll 0x01930000 - 0x0194A000 C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavlsp.dll 0x7C3A0000 - 0x7C41B000 C:\WINDOWS\system32\MSVCP71.dll 0x01950000 - 0x01982000 C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PavTrc.dll 0x01990000 - 0x019AD000 C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\icl_cfg.dll 0x01EF0000 - 0x01EF7000 C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTchHk.dll 0x76EA0000 - 0x76EDC000 C:\WINDOWS\system32\RASAPI32.DLL 0x76E50000 - 0x76E62000 C:\WINDOWS\system32\rasman.dll 0x76E70000 - 0x76E9F000 C:\WINDOWS\system32\TAPI32.dll 0x76E40000 - 0x76E4E000 C:\WINDOWS\system32\rtutils.dll 0x719D0000 - 0x71A10000 C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll 0x61200000 - 0x61259000 C:\WINDOWS\system32\hnetcfg.dll 0x71A10000 - 0x71A18000 C:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll 0x77C40000 - 0x77C63000 C:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll 0x76D20000 - 0x76D39000 C:\WINDOWS\system32\iphlpapi.dll 0x72240000 - 0x72245000 C:\WINDOWS\system32\sensapi.dll 0x02260000 - 0x0227E000 C:\Program Files\Common Files\Logitech\Scrolling\LgMsgHk.dll 0x061F0000 - 0x06205000 C:\WINDOWS\system32\SSSensor.dll 0x76970000 - 0x76A24000 C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll 0x76F80000 - 0x76F86000 C:\WINDOWS\system32\rasadhlp.dll 0x76EE0000 - 0x76F07000 C:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll 0x76F70000 - 0x76F78000 C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll 0x75150000 - 0x7516E000 C:\WINDOWS\system32\wshbth.dll 0x02330000 - 0x02337000 C:\Program Files\Logitech\iTouch\kbdhook.dll 0x7D4B0000 - 0x7D795000 C:\WINDOWS\System32\mshtml.dll 0x74640000 - 0x74667000 C:\WINDOWS\System32\msls31.dll 0x74670000 - 0x7469A000 C:\WINDOWS\System32\msimtf.dll 0x76330000 - 0x7634D000 C:\WINDOWS\system32\IMM32.DLL 0x325C0000 - 0x325D2000 C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll 0x71AA0000 - 0x71AB2000 C:\WINDOWS\system32\MPR.dll 0x75F00000 - 0x75F07000 C:\WINDOWS\System32\drprov.dll 0x71BA0000 - 0x71BAE000 C:\WINDOWS\System32\ntlanman.dll 0x71C60000 - 0x71C77000 C:\WINDOWS\System32\NETUI0.dll 0x71C20000 - 0x71C60000 C:\WINDOWS\System32\NETUI1.dll 0x71C10000 - 0x71C17000 C:\WINDOWS\System32\NETRAP.dll 0x71B80000 - 0x71B93000 C:\WINDOWS\System32\SAMLIB.dll 0x75F10000 - 0x75F19000 C:\WINDOWS\System32\davclnt.dll 0x75910000 - 0x75A08000 C:\WINDOWS\system32\MSGINA.dll 0x76300000 - 0x76310000 C:\WINDOWS\system32\WINSTA.dll 0x745D0000 - 0x7460D000 C:\WINDOWS\system32\ODBC32.dll 0x76350000 - 0x7639A000 C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll 0x02530000 - 0x02548000 C:\WINDOWS\system32\odbcint.dll 0x73B10000 - 0x73B23000 C:\WINDOWS\System32\sti.dll 0x74A60000 - 0x74A67000 C:\WINDOWS\System32\CFGMGR32.dll 0x72C90000 - 0x72C99000 C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv 0x72C80000 - 0x72C88000 C:\WINDOWS\system32\msacm32.drv 0x77BB0000 - 0x77BC5000 C:\WINDOWS\system32\MSACM32.dll 0x77BA0000 - 0x77BA7000 C:\WINDOWS\system32\midimap.dll 0x75BF0000 - 0x75C5E000 C:\WINDOWS\System32\jscript.dll 0x76260000 - 0x762D1000 C:\WINDOWS\System32\mshtmled.dll 0x038A0000 - 0x03A47000 C:\WINDOWS\System32\macromed\flash\Flash.ocx 0x6D940000 - 0x6D94A000 C:\WINDOWS\System32\ddrawex.dll 0x736D0000 - 0x73719000 C:\WINDOWS\System32\DDRAW.dll 0x73B30000 - 0x73B36000 C:\WINDOWS\System32\DCIMAN32.dll 0x767D0000 - 0x767E4000 C:\WINDOWS\system32\HLINK.DLL 0x6D460000 - 0x6D470000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll 0x5F230000 - 0x5F247000 C:\WINDOWS\system32\OLEPRO32.DLL 0x6D330000 - 0x6D348000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jpiexp32.dll 0x6D3A0000 - 0x6D3B8000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jpishare.dll 0x08000000 - 0x08139000 C:\PROGRA~1\Java\J2RE14~1.2_0\bin\client\jvm.dll 0x03FF0000 - 0x03FF7000 C:\PROGRA~1\Java\J2RE14~1.2_0\bin\hpi.dll 0x04010000 - 0x0401E000 C:\PROGRA~1\Java\J2RE14~1.2_0\bin\verify.dll 0x04020000 - 0x04039000 C:\PROGRA~1\Java\J2RE14~1.2_0\bin\java.dll 0x04040000 - 0x0404D000 C:\PROGRA~1\Java\J2RE14~1.2_0\bin\zip.dll 0x04CC0000 - 0x04DD2000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\awt.dll 0x72F70000 - 0x72F96000 C:\WINDOWS\system32\WINSPOOL.DRV 0x04DE0000 - 0x04E31000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\fontmanager.dll 0x738B0000 - 0x73980000 C:\WINDOWS\system32\D3DIM700.DLL 0x6D310000 - 0x6D324000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jpicom32.dll 0x07510000 - 0x07A57000 C:\WINDOWS\system32\wmp.dll 0x4EB80000 - 0x4ED23000 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.GdiPlus_6595b64144ccf1df_1.0.2600.2180_x-ww_522f9f82\gdiplus.dll 0x75B50000 - 0x75B71000 C:\WINDOWS\system32\MSVFW32.dll 0x05840000 - 0x05B7F000 C:\WINDOWS\system32\wmploc.dll 0x05B80000 - 0x05BC7000 C:\WINDOWS\system32\wmpdxm.dll 0x05BD0000 - 0x05E16000 C:\WINDOWS\system32\wmvcore.dll 0x070D0000 - 0x0710A000 C:\WINDOWS\system32\WMASF.DLL 0x74790000 - 0x748FE000 C:\WINDOWS\System32\quartz.dll 0x765F0000 - 0x76601000 C:\WINDOWS\System32\devenum.dll 0x06230000 - 0x06252000 C:\WINDOWS\system32\wmpasf.dll 0x583A0000 - 0x583C7000 C:\WINDOWS\System32\mpg2splt.ax 0x06270000 - 0x0640C000 C:\Program Files\Common Files\Ahead\DSFilter\NeVideo.ax 0x0BEB0000 - 0x0BFCB000 C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\AdvrCntr.dll 0x1C400000 - 0x1C535000 C:\Program Files\Common Files\Ahead\DSFilter\NeAudio.ax 0x76020000 - 0x76085000 C:\WINDOWS\system32\msvcp60.dll 0x73E80000 - 0x73EDC000 C:\WINDOWS\system32\DSOUND.DLL 0x73E50000 - 0x73E54000 C:\WINDOWS\system32\KsUser.dll 0x73620000 - 0x73627000 C:\WINDOWS\system32\msdmo.dll 0x67310000 - 0x67350000 C:\WINDOWS\System32\iepeers.dll 0x0F540000 - 0x0F54F000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\net.dll 0x59E70000 - 0x59F11000 C:\WINDOWS\system32\DBGHELP.dll 0x66D30000 - 0x66D3C000 C:\WINDOWS\system32\ImgUtil.dll 0x5E770000 - 0x5E77C000 C:\WINDOWS\System32\pngfilt.dll 0x76BB0000 - 0x76BBB000 C:\WINDOWS\system32\PSAPI.DLL Heap at VM Abort: Heap def new generation total 576K, used 445K [0x10010000, 0x100b0000, 0x10770000) eden space 512K, 74% used [0x10010000, 0x1006f6f8, 0x10090000) from space 64K, 100% used [0x10090000, 0x100a0000, 0x100a0000) to space 64K, 0% used [0x100a0000, 0x100a0000, 0x100b0000) tenured generation total 1408K, used 593K [0x10770000, 0x108d0000, 0x16010000) the space 1408K, 42% used [0x10770000, 0x10804660, 0x10804800, 0x108d0000) compacting perm gen total 4608K, used 4490K [0x16010000, 0x16490000, 0x1a010000) the space 4608K, 97% used [0x16010000, 0x16472950, 0x16472a00, 0x16490000) Local Time = Sat Aug 20 11:22:26 2005 Elapsed Time = 2 # # The exception above was detected in native code outside the VM # # Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (1.4.2_05-b04 mixed mode) # [/quote:9f3037328b] Wat is het probleem en hoe moet ik dit oplossen?
  • Verwijder Java vanuit de configuratiescherm en download de nieuwste versie 1.5.0 van www.java.com
  • Hij doet het, hardstikke bedankt!! :D

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.