Vraag & Antwoord

Anders (internet)

Wikipedia geblokkeerd in alle browsers

Anoniem
KAPE
13 antwoorden
 • Hallo,

  ik zit met een vreemd probleem. Alle taalversies van Wikipedia doen het niet bij mij, zoals nl.wikipedia.org. Als ik dat adres intik wordt die website gewoon niet geladen. En dat is het geval in alle browsers (Internet Explorer 6, Firefox 2, Opera). Weet iemand wat er aan de hand is?
 • check je hostfile eens…
 • Ik ben niet zo'n pro, ik kan in de hostfile komen maar ik weet niet echt wat ik er moet doen.
 • Je kunt hem tijdelijk renamen naar hosts.txt dan even kijken of het beter is.
  wimb
 • En hoe heet dat bestand dan?
 • Dat bestand heet dus hosts
  wimb
 • OKe, bedankt, gedaan, maar het haalt niets uit.

  In het bestand staat trouwens enkel een uitleg over hostsbestanden en eronder staat:
  127.0.0.1 localhost
 • dan ben je rijp voor een hijackthis behandeling.
  hoe je dat doet lees je http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=115358
 • Ik heb een log van Hijackthis. Ik durf niet allerlei dingen te verwijderen, dus kan iemand mij helpen?

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 10:00:54, on 29-6-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
  C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Microsoft Private Folder 1.0\PrfldSvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe
  C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe
  C:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe
  C:\Program Files\Last.fm\LastFM.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\PROGRA~1\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Documents and Settings\Henk de Vries\Mijn documenten\Downloads\HTTP download\utorrent.exe
  C:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe
  C:\Documents and Settings\Henk de Vries\Mijn documenten\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://runonce.msn.com/?v=msgrv75
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [winlog] winlog.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
  O4 - HKLM\..\Run: [Name of App] C:\Program Files\SAMSUNG\FW LiveUpdate\Liveupdate.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [explorer] C:\WINDOWS\system32\Xinstall.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [newname] C:\\nwnmff_e10.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [defender] C:\\dfndrff_e10.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [keyboard] C:\\kybrdff_e10.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\RunServices: [winlog] winlog.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [WhenUSave] "C:\Program Files\Save\Save.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [KeyboardManager] "C:\Program Files\Polyphony Software\Keyboard Manager\KeybdMgr.exe" /s
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [FFTI] C:\Documents and Settings\Henkie\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\xjkr7523.default\extensions\{B13721C7-F507-4982-B2E5-502A71474FED}\ffti.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART /DestPath="C:\Documents and Settings\Henkie\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles/xjkr7523.default\extensions\{B13721C7-F507-4982-B2E5-502A71474FED}"
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Last.fm Helper.lnk = C:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://dikkemensen.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1145649049232
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab47946.cab
  O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab31267.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6FD4C06E-E369-4CAE-80B1-B77F55C0A606}: NameServer = 216.104.64.5,216.104.72.5
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: BITS - C:\WINDOWS\system32\dznput.dll (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O20 - Winlogon Notify: WindowsUpdate - C:\WINDOWS\system32\fp4803hue.dll (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
  O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
  O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Private Folder Service (prfldsvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Microsoft Private Folder 1.0\PrfldSvc.exe
 • Start HijackThis nog een keer, kies voor "Do a system scan only" en plaats alleen een vinkje voor de volgende regels:

  [b:906740723a]R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com
  O4 - HKLM\..\Run: [winlog] winlog.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [explorer] C:\WINDOWS\system32\Xinstall.exe
  O4 - HKLM..Run: [newname] C:\nwnmff_e10.exe
  O4 - HKLM..Run: [defender] C:\dfndrff_e10.exe
  O4 - HKLM..Run: [keyboard] C:\kybrdff_e10.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [winlog] winlog.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [WhenUSave] "C:\Program Files\Save\Save.exe"
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: BITS - C:\WINDOWS\system32\dznput.dll (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: WindowsUpdate - C:\WINDOWS\system32\fp4803hue.dll (file missing)[/b:906740723a]

  Sluit alle open vensters (behalve HijackThis), klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Download Combofix naar je Bureaublad.
  Dubbelklik op Combofix.exe
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door 1 (continue) te typen.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.
  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log combofix.txt openen.
  Plaats deze log in je volgende post.

  NOTA: Indien je virusscanner reageert met een melding van een scriptuitvoering, mag je dit negeren.

  Ik zou toch ook de JAVA op je PC eens updaten. De meest recente versie is toch altijd veiliger dan een vorige. Hier te downloaden : http://www.java.com/nl/download/
 • KAPE, bedankt! Alles werkt weer naar behoren en de website werkt weer.
 • Zou je het logje van Combofix nog eventjes kunnen posten. gewoon voor een check-up :o
 • Kan ik dat logje nog ergens vandaan halen. In mijn blijdschap heb ik namelijk de hele zooi meteen gesloten.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.