Vraag & Antwoord

Anders (internet)

Wikipedia geblokkeerd in alle browsers

13 antwoorden
 • Hallo, ik zit met een vreemd probleem. Alle taalversies van Wikipedia doen het niet bij mij, zoals nl.wikipedia.org. Als ik dat adres intik wordt die website gewoon niet geladen. En dat is het geval in alle browsers (Internet Explorer 6, Firefox 2, Opera). Weet iemand wat er aan de hand is?
 • check je hostfile eens...
 • Ik ben niet zo'n pro, ik kan in de hostfile komen maar ik weet niet echt wat ik er moet doen.
 • Je kunt hem tijdelijk renamen naar hosts.txt dan even kijken of het beter is. wimb
 • En hoe heet dat bestand dan?
 • Dat bestand heet dus hosts wimb
 • OKe, bedankt, gedaan, maar het haalt niets uit. In het bestand staat trouwens enkel een uitleg over hostsbestanden en eronder staat: 127.0.0.1 localhost
 • dan ben je rijp voor een hijackthis behandeling. hoe je dat doet lees je http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=115358
 • Ik heb een log van Hijackthis. Ik durf niet allerlei dingen te verwijderen, dus kan iemand mij helpen? Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 10:00:54, on 29-6-2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Microsoft Private Folder 1.0\PrfldSvc.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe C:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe C:\Program Files\Last.fm\LastFM.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe C:\PROGRA~1\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Documents and Settings\Henk de Vries\Mijn documenten\Downloads\HTTP download\utorrent.exe C:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe C:\Documents and Settings\Henk de Vries\Mijn documenten\hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://runonce.msn.com/?v=msgrv75 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [winlog] winlog.exe O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min O4 - HKLM\..\Run: [Name of App] C:\Program Files\SAMSUNG\FW LiveUpdate\Liveupdate.exe O4 - HKLM\..\Run: [explorer] C:\WINDOWS\system32\Xinstall.exe O4 - HKLM\..\Run: [newname] C:\\nwnmff_e10.exe O4 - HKLM\..\Run: [defender] C:\\dfndrff_e10.exe O4 - HKLM\..\Run: [keyboard] C:\\kybrdff_e10.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\RunServices: [winlog] winlog.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [WhenUSave] "C:\Program Files\Save\Save.exe" O4 - HKCU\..\Run: [KeyboardManager] "C:\Program Files\Polyphony Software\Keyboard Manager\KeybdMgr.exe" /s O4 - HKCU\..\RunOnce: [FFTI] C:\Documents and Settings\Henkie\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\xjkr7523.default\extensions\{B13721C7-F507-4982-B2E5-502A71474FED}\ffti.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART /DestPath="C:\Documents and Settings\Henkie\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles/xjkr7523.default\extensions\{B13721C7-F507-4982-B2E5-502A71474FED}" O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Last.fm Helper.lnk = C:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://dikkemensen.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1145649049232 O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab47946.cab O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab31267.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6FD4C06E-E369-4CAE-80B1-B77F55C0A606}: NameServer = 216.104.64.5,216.104.72.5 O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O20 - Winlogon Notify: BITS - C:\WINDOWS\system32\dznput.dll (file missing) O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O20 - Winlogon Notify: WindowsUpdate - C:\WINDOWS\system32\fp4803hue.dll (file missing) O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing) O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: Private Folder Service (prfldsvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Microsoft Private Folder 1.0\PrfldSvc.exe
 • Start HijackThis nog een keer, kies voor "Do a system scan only" en plaats alleen een vinkje voor de volgende regels: [b:906740723a]R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com O4 - HKLM\..\Run: [winlog] winlog.exe O4 - HKLM\..\Run: [explorer] C:\WINDOWS\system32\Xinstall.exe O4 - HKLM..Run: [newname] C:\nwnmff_e10.exe O4 - HKLM..Run: [defender] C:\dfndrff_e10.exe O4 - HKLM..Run: [keyboard] C:\kybrdff_e10.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [winlog] winlog.exe O4 - HKCU\..\Run: [WhenUSave] "C:\Program Files\Save\Save.exe" O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O20 - Winlogon Notify: BITS - C:\WINDOWS\system32\dznput.dll (file missing) O20 - Winlogon Notify: WindowsUpdate - C:\WINDOWS\system32\fp4803hue.dll (file missing)[/b:906740723a] Sluit alle open vensters (behalve HijackThis), klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af. Download [url=http://download.bleepingcomputer.com/ComboFix.exe]Combofix[/url] naar je Bureaublad. Dubbelklik op Combofix.exe Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door 1 (continue) te typen. Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen. Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log combofix.txt openen. Plaats deze log in je volgende post. NOTA: Indien je virusscanner reageert met een melding van een scriptuitvoering, mag je dit negeren. Ik zou toch ook de JAVA op je PC eens updaten. De meest recente versie is toch altijd veiliger dan een vorige. Hier te downloaden : http://www.java.com/nl/download/
 • KAPE, bedankt! Alles werkt weer naar behoren en de website werkt weer.
 • Zou je het logje van Combofix nog eventjes kunnen posten. gewoon voor een check-up :o
 • Kan ik dat logje nog ergens vandaan halen. In mijn blijdschap heb ik namelijk de hele zooi meteen gesloten.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.