Vraag & Antwoord

Anders (internet)

Frontpage 2000

Ik gebruik Frontpage 2000 versie 4.0 Er doen zich problemen voor met het gebruik van de aanwijseffect button. Doorkoppeling lukt niet en er verschijnt een kruisje. Ook bij bezochtte homepages een kruis op van de plaats van de button. Wat kan dat zijn? Hoe te verbeteren? <font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: wennekes op 2002-02-12 10:15 ]</font>

Anoniem
wennekes