Vraag & Antwoord

Anders (internet)

Webportal (Citrix-ASP)

Beste Lezer, Momenteel ben ik bezig met een onderzoek naar ASP (application service provider) via een webportal. Kan mij iemand vertellen hoe ik kan berekenen welke bandbreedte ik aan de ontvangende kant nodig heb. Korte situatie: Medewerkers van scholen loggen via een webportal in om zodoende via Citrix (NFuse) een aantal applicaties te kunnen "draaien". Dit werkt momenteel via ISDN maar gezien het kostenaspect is ISDN niet wenselijk. Er zal dus een situatie komen waarbij de organisatie een eigen webserver zal inrichten met de mogelijkheden van een portal. Technisch aspect: iedere Citrixsessie vergt ongeveer 20k. Liefst verwijzingen naar URL's. Ook het soort medium wil ik graag weten (ADSL, SDSL of via de Kabrel). Bij SDSL zou ik graag willen weten waarom SDSL. Andere vraag: zijn er bij de kabel ook synchrone verbindingen mogelijk en zo ja, tot welke maximumsnelheden??? M.v.g. Richard.

Anoniem
richieb