Vraag & Antwoord

Feedback Forum

vraag bij registratie

De vraag bij registratie die gesteld wordt is wat het tegenovergestelde is van "boven", daar kan taalkundig gezien zowel "onder" als "beneden" op geantwoord worden. Daarom had ik het de eerste keer fout :wink: Tweede keer is het meestal wel goed natuurlijk, maar misschien is een betere vraag mogelijk? Zoals het tegenovergstelde van zwart of wit.

Anoniem
Hasta La Vista